## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlimYüklə 488,04 Kb.

səhifə3/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

A) Diqqətin inkişafı ilə.

B) Sağlamlığın möhkmləndirilməsi ilə 

C) Təfəkkürün inkişafı ilə. 

D) Duyğu və qavrayışın inkişafı ilə 

E) Nitqin inkişafı ilə. 

4. Motor inkişafın birinci mərhələsi hansı yaş dövrünü əhatə edir? 

A) 4 aya qədər. 

B) 6 ay. 

C) 1 yaş. 

D) 5 yaş. 

E) 2 yaş. 

5. Motor inkişafın ikinci mərhələsi hansı yaş dövrünü əhatə edir? 

A) 7 yaş 

B) 3 yaş. 

C) 2 yaş. 

D) 4 - 6 ay. 

E) 1 ay. 

6. Motor inkişafın üçüncü mərhələsi hansı yaş dövrünü əhatə edir? 

A) 3 yaş.

B) 4 yaş. 

C) 1yaş. 

D) 7 yaş. 

E) 5 yaş. 

7. İmkanları məhdud uşaqların fiziki tərbiyəsinin sistemi və sistemin tərkibi 

arasında uyğunluğu müəyyən edin. 

I - Həyat fəaliyyətinin pedaqoji təşkili. 

II - Həyat fəaliyyətinin psixoloji təşkili. 

III – Həyat fəaliyyətinin sosioloji təşkili. 

1 - Məkani - zamanı anlayışlarının formalaşması. 

2 - Sosial adaptasiya məsələlərinin həlli. 

3 - Hərəkət qanunlarının psixi təhlili. 

4 - Məkanda bələdləşmə. 

5 - Fəaliyyətin psixoloji istiqaməti. 

6 - Əmək vərdişlərinin formalaşması. 

7 - İdman dərslərinin təşkili. 

8 - Psixi proseslərin inkişafı. 

9 - Təlim prosesində ümumi motorikanın inkişafı. 

A) I – 9, 7, 6; II – 3, 5, 8; III – 1, 2, 4. 

B) I – 4, 7, 5; II – 2, 6, 8; III – 3, 1, 9. 

C) I – 6, 4, 9; II – 3, 7, 2; III – 5, 9, 1. 

D) I – 3, 4, 7; II – 8, 1, 9; III – 5, 9, 2. 

E) I – 9, 1, 3; II – 5, 3, 4; III – 7, 6, 2. 

8. Hərəkətlərin inkişafına yönəlmiş massajın növü hansıdır? 

A) İxtiyari hərəkətlər.  

B) Hərəkətli oyunlar. 

C) Koordinasiayanın inkişafına yönəlmiş çalışmalar. 

D) Iradi hərəkətlər. 

E) Müəlicəvi massaj 

9. Serebrastenik halın simptomları bunlardır: 

A) Nevroloji və psixoloji çatıçmazlıqlar 

B) Əsəbilik, tez həyəcanlanma, tərslik, işqabiliyyətinin aşağı olması və diqqətin 

yayınması, çox kiçik məsələlərin “ aktuallaşması” 
 

C) Zəiflik, emosionallığın sönüklüyü, baş ağrıları 

D) Tərslik və əsəbilik . 

E) Davranışın, nitqin və emosional –iradi sahənin kobud pozulması. 

10. Serebroasteniyaya xasdır: 

A) Sinir proseslərinin inertliyi, intellektual fəaliyyətin pozulması 

B) Sağlam intellekt fonunda emosional –iradi sahənin inkişafsızlığı 

C) Psixi və psixofiziki infantilizm 

D) Nevroloji və psixoloji çatıçmazlıqlar 

E) Davranışın, nitqin və emosional –iradi sahənin kobud pozulması. 

11. Motor inkişafın birinci səviyyəsinin vəzifələrini seçin: 

1 - Ümumi motorikanın inkişafı. 

2 - Sensomotor inkişaf. 

3 - Əl barmaqlarının müxtəlif hərəkətlərinin formalaşdırılması. 

4 - Koordinasiyanın inkişafı. 

5 - Ayaqların müxtəlif hərəkətlərinin inkişafı. 

6 - Başın vəziyyətinə nəzarətin formalaşdırılması. 

A) 5, 3, 1.

B) 1, 4, 5. 

C) 6, 5, 1. 

D) 2, 3, 6. 

E) 4, 2, 1. 

12. Motor inkişafın üçüncü mərhələsinin vəzifələrini seçin: 

1 - Motor fəallığın stimullaşdırılması. 

2 - Sensomotor inkişaf. 

3 - Koordinasiyanın inkişafı. 

4 - Spesifik manipulyasiyaların intensiv inkişafı. 

5 - Ayaqların müxtəlif hərəkətlərinin inkişafı. 

6 - Başın vəziyyətinə nəzarətin formalaşdırılması. 

7 - Xırda motorikanın inkişafı. 

A) 1, 3, 6.

B) 2, 3, 5. 

C) 7, 2, 6. 

D) 5, 3, 4. 

E) 1, 4, 7. 

13. İmkanları məhdud uşaqların korreksiyaedici xidmətinin məqsədi nədir? 

A) Fərdi imkanlarının və inkişaf proseslərinin arasındakı disbalansının xəbərdarlığı və 

aradan qaldırılması. B) İmkanları məhdud uşaqların proseslərinin formalaşması. 

C) Defektoloji kadrların hazırlanması. 

D) Psixoloji biliklərini artırmaq. 

E) Təlim və tərbiyəni inkişaf etdirmək. 

14. Ali pasixi funksiyanın inkişafsızlığı kifayət etməyən inkişafın hansı formasına 

aiddir? 

A) Ləng inkişaf.

B) Total inkişafsızlıq. 

C) Ali psixi funksiyaların parsial inkişafsızlığı. 

D) Zədələnmiş inkişaf. 

E) Asinxron inkişaf. 

15. Zədələnmiş inkişaf nədir? 

A) Psixi inkişafın strukturunun dəyişməsi (zədə nəticəsində) . 

B) Total inkişafsızlıq. 


C) Ləng inkişaf. 

D) Ali psixi funksiyaların inkişafsızlığı. 

E) Dinamikanın pozulması. 

16. Əşyaların səmtini və manipulyativ hərəkətlərin fəallığını hası yaş dövründə 

inkişaf etirmək mümkündür? 

A) Körpəlik dövründə. 

B) Məktəbəqədər dövründə. 

C) Məktəb dövründə. 

D) Erkən dövründə. 

E) Yeniyetmə dövründə. 

17. Mənaca yadda saxlamanı inkişaf etdirmək ücün nə vacibdir? 

A) Klassifikasıya priyomlarını öyrədmək. 

B) Psixikanı inkişaf etdirmək. 

C) Əqli fəaliyyəti fəallaşdırmaq. 

D) Motorikanı möhəmlətmək. 

E) Nitqi zənginləşdirmək. 

18. Baş beyin qabığının fəallığının nəticəsi hansıdır? 

A) B/B qabığının spesifik strukturlarının çatışmazlıq.  

B) Sensorikanın qarşılıqlı əlaqələri 

C) İntellektual inkişaf. 

D) Emosional inkişaf. 

E) İkincili dərəcəli qüsur. 

19. Total inkişafsızlığ və onun ardıcıllığı hansı inkişafın qanunlarıdır? 

A) Dizontogenezin inkişafını. 

B) Şəxsiyyətin inkişafını. 

C) Nitq inkişafını. 

D) Emosional - iradi sferanın inkişafını. 

E) Psixikanın inkişafını. 

20. İmkanları məhdud uşaqların idman dərsləri hansı müəssisələrdə keçirilə bilər? 

1 - Evdə. 

2 - Xüsusi təhsil məktəblərində. 

3 - Yardımçı məktəblərdə. 

4 - Ümumtəhsil məktəblərində. 

5 - İnternat məktəblərində. 

6 - Ümumtəhsil məktəbəqədər müəssisələrində. 

A) 6, 1, 4.

B) 1, 6, 2. 

C) 4, 3, 6. 

D) 5, 1, 2. 

E) 2, 3, 5. 

##num=3// level= 1// sumtest=20 // name= Psixomotor funksiyanın stimulyasiyası 

– fiziki tərbiyənin əsas vəzifəsi kimi. // 

1. Hərəkət inkişafında funksiyaların ardıcıllığı nəyi bildirir? 

A) Mehvər qanununu 

B) Differensasiya qanununu. 

C) Ali psixi funksiyaların ixtiyarı requlyasıyasını. 

D) Hərəkət vərdişlərini. 

E) Bədənin hissələrinin ardıcıllıqla hərəkətə cəlb olunmasını. 

2. Dizontogenezin sadə tipi nə ilə xarkterizə olunur? 

A) Reaksiyalarla. 

B) Təfəkkürün zəifliyi ilə. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə