## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim


C) Yeni məlumatların mənimsənilməməsi ilə.  D)Yüklə 488,04 Kb.

səhifə4/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

C) Yeni məlumatların mənimsənilməməsi ilə. 

D) Diqqətin yayılığı ilə. 

E) Yaddaşın zəifliyi ilə. 

3. İradi yaddaşın pozulmasının səbəbi nədir? 

A) Yadda saxlamanın inkişafsızlığından. 

B) Klassifikasiya əməliyyatını müstəqil mənimsəməyibsə. 

C) Əgər uşaq hansı bir psixi əməliyyatı müstəqil intellektual fəaliyyət kimi 

mənimsəməyibsə. D) Konkret anlayışların seşilməməsi. 

E) Klassifikasiya priyomlarının mənimsəməyibsə. 

4. İnkişaf pozulmaları və onları yaradan səbəblər arasında uyğunluğu müəyyən 

edin. 

I – Əqli gerilik. 

II – Psixi inkişafın ləngiməsi. 

III - Serebral iflic. 

IV – Sensor pozulma. 

1 - Genetik amillər. 

2 - Cinsi xromosomların genetik pozulması. 

3 - Beyin iltihbları. 

4 - Analizatorların sonradan qazanılma zədələnməsi. 

5 - Beyin iflici. 

6 - Baş beynin üzvü zədələnməsi. 

7 - Baş beyində hərəkət sahələrinin zədələnməsi. 

8 - Ali sinir fəaliyyətinin pozulması. 

9 - Baş beynin minimal travması. 

10 - Analizatorların anadangəlmə zədələnməsi. 

11 - Asfiksiya. 

A) I – 8, 11, 5; II – 6, 4, 2; III – 9, 8, 2; IV – 2, 7. 

B) I – 2, 9, 5; II – 8, 3, 10; III – 11, 4, 6; IV – 7, 6, 1. 

C) I – 4, 2, 6; II – 1, 3, 9; III – 6, 5, 10; IV – 7, 4, 11. 

D) I – 2, 8, 6; II – 9, 11, 3; III – 5, 7, 1; IV – 10, 4. 

E) I – 10, 8, 1; II – 2, 11, 4; III – 5, 2, 1; IV – 5, 9, 6. 

5. Topolojı anlayış hansı anlayışlara aiddir? 

A) Emosional - affektiv sferanın inkişafına

B) Linqvistik anlayışlara. 

C) Affektiv requlyasiyaya. 

D) İxtiyari fəallığa. 

E) Məkani anlayışlarına. 

6. Uşağın psixi və intellektual inkişafını hansı anlayışlar izah edir? 

A) Topoloji anlayışlar 

B) Məkani anlayışlar 

C) Koordinat anlayışlar. 

D) Metrik anlayışlar. 

E) Linqvistik anlayışlar 

7. Psixi inkişafın dövrləşməsi kim tərəfindən aparılıb? 

A) K. S. Lebedinskaya.  

B) L. S. Vıqotski. 

C) B. Elkonin 

D) T. A. Vlasova. 

E) M. S. Pevzner. 

8. Hərəkət inkişafı qanunu hansıdır? 

A) Mərhələləri ötmək qanunu. 


B) İxtiyari sensomotor fəallıq. 

C) Ali psixi funksiyaların requlyasiyası. 

D) İxtiyari emosional requlyasiya qanunu. 

E) Normal unkuşaf qanunu. 

9. Ardıcıllı fərqləndirmə hansı qanuna aiddir? 

A) Hərəkətlərin fərqləndirilmə qanunu. 

B) Funksiyaların ardıcıllığı qanununa. 

C) Məkani anlayışlarına. 

D) Hərəkətlərin differensasiyası qanununa. 

E) Hərəkət inkişafı qanunlarına. 

10. Differensiasiya qanunu hansı qanuna aiddir? 

A) Məkani anlayışlarına.

B) Hərəkət inkişafı qanunlarına. 

C) Funksiyaların ardıcıllığı qanununa. 

D) Hərəkətlərin fərqləndirilmə qanunu. 

E) Hərəkətlərin differensasiyası qanununa. 

11. Anomal uşaqlarda əmək təlimi, psixi sferanın hansı pozulmalarının aradan 

qaldırılmasına kömək edir? 

1 - Tərbiyə prosesini. 

2 - Fəaliyyət çatışmazlıqlarını. 

3 - Hərəkət Sferasi. 

4 - Emosional - iradi sfera. 

5 - Təlim prosesini. 

6 - İdrak fəaliyyəti. 

A) 3, 4, 6. 

B) 5, 2, 1. 

C) 4, 6, 2. 

D) 2, 3, 5. 

E) 2, 5, 6. 

12. Şərti reflekslərin yaranması hansı psixi prosesdə özünü güstərir? 

A) Nitqin inkişafında 

B) Təfəkkürdə. 

C) Şəxsiyyətin pozülmasında. 

D) Qavrayışda. 

E) Emosional - iradi sferanın inkişafında. 

13. “Yaxın inkişaf zonası” nəzəriyyəsi hansı alimin tədqiqatıdır? 

A) L. S. Vıqotski. 

B) O. S. Nikolskaya. 

C) K. S. Lebedinskaya. 

D) Q. Q. Kratsov. 

E) A. V. Semenoviç. 

14. “Yaxın inkişaf zonası” nəzəriyyəsi y/m hansı prinsipinin əsasını təşkil edir? 

A) Dinamik prinsipin. 

B) Hummanistlik. 

C) İnkişaf prinsipi. 

D) Ardıcıllıq. 

E) Fərdilik prinsipi. 

15. “Yaxın inkişaf zonası” nəzəriyyəsinin əsasını nə təşkil edir? 

A) Beyin strukturunun pozulması. 

B) Psixi proseslərin hərtərəfli öyrənilməsi. 

C) Serebral strukturların bərpa olunması. 

D) İntellektual requlyasiyanın zəifliyi. 


E) Təlimdə potensial imkanların istifadəsi. 

16. Kifayət etməyən inkişafın variantlarını seçin: 

1 - Məkani anlayış. 

2 - Asinxron inkişaf. 

3 - Ali psixi funksiyaların inkişafsızlığı. 

4 - Ləng inkişaf. 

5 - Iradi requlyasiya. 

6 - Psixi fəalliq. 

7 - Total inkişafsızlıq. 

A) 3, 7, 4. 

B) 2, 5, 1. 

C) 6, 1, 2. 

D) 3, 6, 1. 

E) 2, 7, 5. 

17. Anomal inkişaf strukturu və onun əlamətləri arasında uyğunluğu müəyyən 

edin. 

I – Kifayət etməyən inkişaf. 

II – Asinxron inkişaf. 

III – Zədələnmiş inkişaf. 

1 - Beyin inkişafının üzvü pozulması. 

2 - Psixi fəallığın iradi tənzimlənməsi. 

3 - Psixi funksiyaların akselerativ inkişafı. 

4 - Psixi funksiyaların geridə qalması. 

5 - Koqnitiv sferanın inkişafsızlığı. 

6 - Psixi inkişafın strukturunun dəyişməsi. 

7 - Mürəkkəb pozulmalar. 

8 - Məkani və məkani - zamani anlayışları. 

A) I – 2, 7, 6; II – 8, 4, 1; III – 5, 3, 2. 

B) I – 2, 8, 5; II – 7, 4, 3; III – 6, 1. 

C) I – 1, 3, 5; II – 6, 4, 8; III – 1, 7, 2. 

D) I – 2, 8, 1; II – 7, 5, 6; III – 4, 2, 3. 

E) I – 8, 7, 3; II – 4, 7, 5; III – 1, 2, 6. 

18. Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün 

xidmətləri seçin: 

1 - Maddi təminat. 

2 - Pedaqoji təlim. 

3 - Hüquqi müdafiə. 

4 - Təlimin icbariliyi. 

5 - Tibbi müdafiə. 

6 - Şəxsi müdafiə. 

7 - Sosial müdafiə. 

A) 1, 3, 7. 

B) 2, 4, 6. 

C) 4, 7, 4. 

D) 3, 4, 6. 

E) 2, 6, 5. 

19. İdrak fəaliyyətinin inkişafsızlığı fonunda şəxsiyyətin bütövlükdə inkişafdan 

qalması formasının xarakterik cəhətlərini seçin: 

1 - Tez qıcıqlanma. 

2 - Davranış və emosional – iradi sahənin çatışmamazlığı. 

3 - Azhərəkətlilik. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə