## Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil,Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlimYüklə 488,04 Kb.

səhifə5/20
tarix04.12.2017
ölçüsü488,04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

4 - Nitq çatışmazlıqları. 

5 - Hərəkətlərin dəqiq olmaması. 

6 - Səliqəsizlik. 

A) 6, 1, 4. 

B) 4, 2, 1. 

C) 5, 4, 2. 

D) 1, 3, 2. 

E) 6, 5, 3. 

20. Neyroinfeksiyalara hansı xəstəliklər aiddir: 

1 - Autizm. 

2 - Meninqo - ensefait. 

3 - Difteriya. 

4 - Qrip və qızılça. 

5 - Poliomelit. 

6 - Meningit. 

A) 2, 4, 6. 

B) 5, 1, 3. 

C) 2, 3, 1. 

D) 4, 5, 1. 

E) 6, 3, 5. 

##num=4// level= 1// sumtest=12 // name= İmkanları məhdud uşaqların fiziki və 

psixi sağlamlığının inkişafı. // 

1. “Anomal uşaq “ anlayışı nədir ? 

A)  Anomal uşaq “ anlayışına ümumi inkişafda çatışmamazlıqlara səbəb olan əqli və 

fiziki qüsurları olan uşaqlar aiddir. B)  Əl və ya ayağında şikəstliyi olanlara anomal uşaq deyilir. 

C) Ümumi inkişaf qüsurları olan uşaqlara anomal uşaq deyilir. 

D) Əqli, psixi və fiziki qüsurları olan uşaqlara anomal uşaqlar deyilir. 

E) Xəstə uşaqlara anomal uşaq deyilir. 

2. Birincili və ikincili qüsur anlayışı nədir ? 

A) Birincili qüsur bətndaxili inkişaf zamanı, ikincili qüsur isə uşaq anadan olduqdan 

sonra müxtəlif amillərin təsiri altında yaranan çatışmamazlıqlardır.  B) Birincili qüsur əsas çatışmamazlıq, ikincili qüsur isə ondan törəmədir. Məsələn: 1 - ci 

karlıq, 2 –ci lallıq. C) Birincili qüsur anadangəlmə, ikincili qüsur isə qazanılmadır. 

D) Anormal inkişafın strukturunda bioloji amillərin təsiri altında yaranan çatışmamazlıq 

birincili qüsur, birincili qüsurun və sosial amillərin təsiri nəticəsində yaranan 

çatışmamazlıq isə ikincili qüsur adlanır. 

E) Birincili qüsur anadangəlmə, ikincili qüsur isə müxtəlif xəstəliklərin təsiri nəticəsində 

metdana çıxır. 3. Anormal uşaqların sosial reabilitasiyası nədir? 

A) Anormal uşaqlara tibbi təsir və pedaqoji vasitələrdən istifadə etməklə onları ictimai 

mühitə daxil etməkdir. B) Anormal uşağın psixo - fiziki imkanları nəzərə alınmaqla tibbi - pedaqoji təsir yolu ilə 

ictimai həyata və əməyə uyğunlaşdırılmasıdır. C) Dərman müalicəsi və xüsusi təlim - tərbiyə vasitəsi ilə qüsurların aradan qaldırılması 

və onları ictimai mühətə alışdırılması prosesidir. D) Xəstəlik nəticəsində pozulmuş funksiyalar bərpa edilir və uşaq normal mühitə 

qaytarılır. E) Anormal uşaqların qüsurları aradan qaldırılması və xüsusi uşaq müəssisələrində 

təlim - tərbiyəyə cəlb edilməsidir. 
4. Kompleks inkişaf qüsurları nədir ? 

A) Birincili və ikincili qüsurların özünü birgə göstərməsidir. 

B)  Anomal inkişafın çox ağır olmasaıdır. 

C)  Mərkəzi sinir sisteminin ağır zədələnməsi nəticəsində orqanizmdə bir çox 

funksiyaların fəaliyyət pozulmasıdır. D)  Bu anomaliya zamanı uşaqda ağır somatik və idrak fəaliyyəti pozulması müşahidə 

olunur. 


E)  Bu anomaliya mərkəzi sinir sisteminin üzvü zədələnməsi ilə bağlı eyni zamanda bir 

çox mərkəzlərin fəaliyyət pozulmasıdır. 5. Anomal inkişafın quruluşuna görə ayrı - ayrı qüsurların differensasiyası necə 

aparılmışdır? 

A)  Birincili və ikincili qüsur

B)  Əsas və törəmə qüsur 

C)  Əsas və ikincili qüsur 

D)  Bioloji faktorların təsiri ilə yaranmış birinci qüsur və əsas qüsurların təsiri ilə inkişafın 

gedişində yaranan ikincili qüsura görə E)  Bioloji və sosioloji təsir nəticəsində yaranan qüsurlar 

6. Tempcə bərabər ləngiyən inkişafın patogenezi hansıdır? 

A) Psixofiziki inkişafda gerilik. 

B) Emosional requlyasiya. 

C) Emosional labillik. 

D) Somatik xəstəliklər. 

E) Davranışın pozulması. 

7. Eyni vaxtda ilk əlamət üzrə analiz apara bilməmək hansı prosesin 

xüsusiyyətidir? 

A) Emosianal - iradi sferanın xüsusiyyəti.

B) Davranışın xüsusiyyətini. 

C) Təfəkkürün xüsusiyyəti. 

D) Duyğuların xüsusiyyəti. 

E) Nitqin xüsusiyyəti. 

8. Tibbi –pedaqoji – psixoloji komissiya hansı məqsədlə yaradılır ? 

A)  Tibbi – pedaqoji –psixoloji komissiya anomal uşağın qüsuruna , əqli və fiziki 

imkanlarına , fərdi və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olan təlim – tərbiyə , müalicə , 

reabilitasiya müəssisələrinə rəy və göndəriş vermək üçün yaradılır. 

B)  Xəstə uşaqları normal uşaqlardan fərqləndirmək üçün yaradılır. 

C)  Tibbi –pedaqoji – psixoloji komissiya xəstə uşaqlara müalicə təşkil etmək üçün 

yaradılır. D)  Tibbi – pedaqoji – psixoloji komissiya xəstə uşaqlara pul müavinətlərinin təyin 

olunması üçün yaradılır. E)  Bu komissiya uşaqlata tibbi , psixoloji və pedaqoji xidmətin təşkili üçün yaradılır. 

9. Xüsusi uşaq müəssisələrini seçin: 

1 - Yardımçı məktəblər. 

2 - Kütləvi məktəbəqədər müəssisələr. 

3 - İnternat məktəbləri. 

4 - Xəstəxanalar. 

5 - Ümumtəsil məktəblər. 

6 - Loqopedik kabinet. 

A) 5, 2, 4. 

B) 1, 3, 6. 

C) 6, 2, 5. 

D) 1, 6, 2. 

E) 4, 2, 5. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə