[]Yüklə 250,74 Kb.

səhifə5/7
tarix02.10.2017
ölçüsü250,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 

16 


qaldırdı.  -  Görə  bilmədim,  heç  vaxt  da  bilməyəcəm,  necə 

uçuşurdular  havada.    Təəssüf  hissi  ilə  yavaşca  arxası  üstə 

çevrildi. 

Əvvəlcə bir-bir ayaqlarını, sonra isə növbə ilə əllərini, 

qollarını  tərpətdi.  Hər  şey  qaydasındadır  -  düşündü.  Əslində 

Seyidin 


narahatlığı  yerində  idi.  Çünki  çölün  düzündə  bu  cür 

yaxın  məsafədə  əl  qumbarası  atmaq  atan  adam  üçün  də 

t

əhlükəlidir.  Seyid  bunu  çox  yaxşı  bilirdi.  O,  yalnız  birinci Allah-

Taalanın, ikinci də cəldlik və peşəkarlığı sayəsində sağ-

salamat 

qalmışdı.  Seyid  əsla  ölümdən  qorxmurdu,  planlarının 

yarımçıq  qalacağından  narahat  idi.  Beş-on  dəqiqə  də  keçdi. 

Qalxıb oturdu. Hadisə yerinə nəzər saldı, Allahdansa, tüstü də 

ç

əkilmişdi. Gecənin sükutunu pozacaq bir hənirti belə yox idi. El

ə  bil  heç  10-15  dəqiqə  əvvəl  burda  aləm  bir-birinə 

d

əyməmişdi. Seyid  daha  20-25  d

əqiqə  də  ətrafı  izlədi  ki,  görsün  səs-səmir 

var,  ya    yox.  Tam  sakitlik  idi.  Buludlar  da 

Ayı  sərbəst 

buraxmışdı.  Seyid  Ay  işığında  aydın  görünən  dağlara,  dərə-

t

əpəyə, düzlərə və bir də düşmənin qarşıdakı taborunun dayaq m

əntəqəsinin  olduğu  ehtimal  olunan  dərəyə  baxdı.  -  Dəli 

şeytan deyir, get bunların hamısını biç, yüz faiz bilirəm indi ki, 

hamısı  toyuq-cücə kimi  yatışıblar.  Bəlkə gedib  bu  şərəfsizləri 

bir 

yoxlayım,  televizorda  sərsəm-sərsəm  guruldayırlar,  onlara Az

ərbaycan əsgərinin nəyə qadir olduğunu göstərim. - Götür-

qoy etdi. - Ya Allah, getdim eee.  

D

ərəaşağı,  üzü  Çaylıya  tərəf  getməyə  başladı.  Yol  boyu  öz-özün

ə düşünürdü. Qoy olsun orda 100-120 kölgəsindən qorxan, 

lap  30-40  n

əfər  də  dovşandan  qorxan  köməyə  gəlsın.  Hə,  bu 

kölg

əsindən  qorxanları  necə  ləngidə  bilərik?  -  düşünə-düşünə g

əlib çıxdı yol ayrıcına. Bu nə yoldu belə? - fikirləşdi, özü də 

ikisi bird

ən qoşa. Görəsən, hansı işləkdir? Aşağı-yuxarı baxdı. 

Aşağı  Çaylı,  yuxarı  dağlar.  Sağa-sola  baxdı,  sağ  da  qurumuş  

17 


qanqal, sol da. H

ər iki yolu ot basmışdı. Nə fikirləşdisə, əyilib 

əlinin  içini  yerə  sürtdü.  Sonra  keçib  o  biri  yolu  da  həmin 

qaydada 


yoxladı. Bax, bu yol işləkdir - xırda qum kimi daşlar 

var  burada  -  q

ənaətinə  gəldi.  İldə-ayda  bir  maşın  gedib-gəlir, 

mütl


əq bu yoldur. Hə, indi necə edək ki, bunlar gələ bilməsin? 

Heç  olmasa,  geciksin. 

Şalvarın  yan  cibindəki  jilkanı  çıxartdı. 

Əl  qumbarasının  birini  işlək  yolun  kənarındakı  ən  hündür  və 

yoğun quru qanqala elə bərkitdi ki, yüngül bir toxunuşla yola 

fırlasın.  Sonra  keçib  birini  də  eyni  qayda  ilə  yolun  digər 

k

ənarında  bərkitdi  və  jilkanı  qumbaraların  halqalarına  tarım bağladı. Bu qayda ilə bir-birindən dörd-beş metr aralı yol boyu 

üç t


ələ və tələlərin tuşunda qanqallığın içində çal-çarpaz tələlər 

qurdu. Sonra ehtiyatla bütün 

qumbaraların şpilkalarını düzəltdi. 

İndi adi yumuru dəmir parçaları bu quru qanqallıqda öz şikarını 

gözl

əyən  ölüm  saçan  zəhərli  kobra  kimi  idi.  Gözləyirdi  ki, quyruğuna basasan, od-alovunu püskürə üzünə. 

İşini  tamamlayıb,  yol  aldı  uzaqda  görünən  zəif  işığa  tərəf.  - 

Ged

ək, görək orda nə var, nə yox?..  H

əmişə bu yolla düşmən mövqelərinə ya ərzaq gələrdi, ya da 

yoxlama.  H

əmişə  onları  tərkibində  çoxlu  generallar, 

polkovnikl

ər olan komissiyalar yoxlayıb “5” verərdilər. İndi bu 

yolla 

onları  yoxlamağa  Azərbaycan  Ordusunun  peşəkar  giziri g

əlirdi.  Özü  də  bu  yoxlama  qəfil  yoxlama  idi.  Görək,  bu 

şərəfsizlərin  döyüş  hazırlığı  nə  yerdədir,  neçə  alacaqlar  bu 

imtahandan? 

– düsünə-düşünə Seyid düşmən düşərgəsinə çatdı. 

 

 

 

 

 

  

18 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

19 


                                     Dördüncü f

əsil 

 

Düşmən taborunun dayaq məntəqəsi. Burada həmçinin g

ələcəkdə postda dayanmaq üçün gənc əsgərləri hazırlayırlar. 

G

əlib-gedənləri nəzərə alsaq, təxminən - aydın məsələdir ki, 

onları düzüb saymamışdıq - yüzdən az artıq olar səxsi heyətin 

sayı... 

 

…Seyid zəif işığın təxminən yüz addımlığında idi. Əgər içəridə əsgərlər  yatırsa,  yəqin  ki,  buralarda  post  olmalıdır.  Ətrafa 

diqq


ətlə göz gəzdirə-gəzdirə işığa tərəf irəliləyirdi ki, sağdakı 

əl  damına  oxşayan  binanın  tinindən  bir  əsgər  çıxdı.  Əsgər 

avtomatını  sinəsindən  aşırıb,  lüləsi  qabağa,  əli  dəstəkdə  düz 

onun  üstün

ə  gəlirdi.  Aralarındakı  məsafə  15-20  addım  olardı. 

Seyid  ani  olaraq  duruxdu,  ancaq  t

ərpənmədi.  Gələnə  diqqətlə 

baxdı, düz onun üstə gəlsə də, nəsə qeyri-adi gəliş idi. Ya hələ 

onu  görm

əmişdi,  ya  da  özlərindən  biri  sanırdı.  Çox  qəribə 

v

əziyyət yaranmışdı. Əsgər düz onun qabağından keçib getdi. Seyid  gülm

əkdən  özünü  güclə  saxladı.  Zalım  oğlu  ayaq  üstə 

yatıb  ki,  sən  bundakı  məharətə  bax  a,  yata-yata  da  gəzmək 

olarmış...  

Seyid  onun 

arxasınca  addımlamağa  başladı.  Seyidə  bir  gic 

gülm

ək  gəlmişdi,  ancaq  içində  sıxırdı.  Əsgər  getdi,  bu  getdi, gör

ək axırı necə olacaq? Qəfil əsgər dayandı və cəld marşrutu 

üzr

ə geri döndü, ancaq hələ oyanmamışdı. Birinci addımını atdı v

ə  gözünü  açdı,  daş  qayaya  dirənmişdi.  Hələ  də  kəsdirə 

bilmirdi  ki,  n

ə  baş  verir?  Qarşısındakının  kim  olduğundan  da 

x

əbərsiz  idi.  Seyid  yuxarıdan-aşağı  onun  gözlərinin  içinə  elə baxırdı ki, bu baxışların qarşısında tab gətirə bilməzdi... O, ya 

h

ələ  oyanmamışdı,  ya  da  elə  ayaq  üstəcə  ölmüşdü.  Əsgər Seyidin  sin

əsindən  idi.  Seyid  vəziyyəti  uzatmadan  ani 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə