[]Yüklə 2,8 Kb.

səhifə1/63
tarix17.01.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


 
 
 
 
 
 
B
B
A
A
H
H
A
A
R
R
 
 
C
C
U
U
M
M
A
A
Y
Y
 
 
q
q
ı
ı
z
z
ı
ı
 
 
C
C
Ə
Ə
F
F
Ə
Ə
R
R
O
O
V
V
A
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
E
N
N
G
G
L
L
I
I
S
S
H
H
 
 
 
 


 

 
 
 
 
B
B
A
A
H
H
A
A
R
R
 
 
C
C
U
U
M
M
A
A
Y
Y
 
 
q
q
ı
ı
z
z
ı
ı
 
 
C
C
Ə
Ə
F
F
Ə
Ə
R
R
O
O
V
V
A
A
 
 
 
 
ENGLISH 
 
 
 
(İxtisası ingilis dili olmayan ali məktəblərin  
I kurs tələbələri üçün dərslik) 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
03.08.09 tarixli  947 saylı qərarı ilə nəşr olunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2009 


 

Elmi redaktor: 
 
Azərbaycan Dillər Universitetinin  
elmi işlər üzrə prorektoru
filologiya elmləri doktoru, professor 
 
YUNUSOV   DÜNYAMİN   NURQƏLƏM oğlu 
 
 
Rəyçilər: 
 
Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin  
leksikası və ölkəşünaslıq kafedrasının müdiri,  
filologiya elmləri doktoru, professor 
Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı 
 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 
Əcnəbi dillər kafedrasının müdiri, dosent  
Rəhimov Rafiq Əkrəm oğlu  
 
Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin  
qrammatikası kafedrasının baş müəllimi  
Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı 
 
 
 
C
ə
f
ə
rova B.C.
  
English. Ali məktəblər üçün dərslik.  
 
 
 
 
 
– Bakı. –2009 . –244  səh. 
 
 
 
 
Oxuculara  təqdim  olunan  bu  dərslik  ixtisası  ingilis  dili  olmayan  ali 
məktəblərin I kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Dərslik giriş kursundan, əsas kurs, tapşırıqlardan, ibarətdir. Söz ehtiyatını 
zənginləşdirmək məqsədi ilə hər bir mətnin sonunda yeni sözlər və çalışmalar 
verilmişdir.  Həmçinin  sonda  əlavə  materiallar  və  tapşırıqlar  verilmişdir. 
Dərslikdən  ingilis  dilini  yeni  öyrənənlər.  şagirdlər,  tələbələr,  magistrlər, 
aspirantlar  və  müəllimlər  də  istifadə  edə  bilərlər.  Dərslik  ixtisası  ingilis  dili 
olmayan ali məktəblərin dərs planı əsasında tərtib edilmişdir. 
 
 


 

 
 
 
 
 
ÖN   SÖZ 
 
 
 
Bu  dərslik  ixtisası  İngilis  dili  olmayan,  Azərbaycan  dilində  təhsil 
alan  tələbələr  ücün  nəzərdə  tutulmuşdur.  Dərslik  bu  tipli  ali  təhsil 
müəssisələrinin tədris planı əsasında tərtib edilmişdir. 
 
Bu  qəbildən  olan  ənənəvi  dərsliklərdən  fərqli  olaraq  burada  giriş 
kursu, yəni ayrı-ayrı hərflərin, bir hərfin müxtəlif mövqelərdə bir neçə 
cür  oxunuşu,  hər  hansı  bir  saitin  və  ya  samitin  tələffuz  məxrəci,  söz 
vurğusu,  intonasiya,  qalxan  ton  və  s.  fonetik  hadisələr  geniş  şəkildə 
daxil edilməmişdir. Biz bunların izahını onunla bağlayırıq ki, birincisi, 
ali məktəbin birinci kursuna daxil olan tələbə orta məktəbdə xarici dil 
(ingilis  dili)  dərsləri  keçmiş  və  öyrəndiyi/öyrədildiyi  dilin  fonetik 
quruluşuna,
 
oxu  qaydalarına  ...  müəyyən  dərəcədə  bələddir,  lüğətdən 
istifadə etməyi bacarır; ikincisi, uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, ilkin 
mərhələdə  (orta  məktəbdə)  fonetik  məqamların  oyrədilməsi  maraq 
doğurduğu halda, ali məktəbdə yenə də hərflərin, hərf birləşmələrinin 
oxu  qaydaları  (ingilis  dilindəki  26  hərfin,  44  səsin,  hər  səsin  tələffüz 
məxrəcinin ayrılıqda təkrarən öyrədilməsi və s. səbəblərdən tələbənin 
orta məktəbdə öyrəndiyi qaydalar) ali məktəbdə bir neçə ay təkrarlanır 
və  bu  da  tələbənin  xarici  dilə  olan  maraq  dairəsini  bir  növ  azaldır. 
Nəticədə ali məktəbin tələbəsi öz ixtisasına dair ingilis dilli mutəxəs-
sislərlə  söhbət  aparmaqda  çətinlik  çəkir,  öz  peşəsinə  aid  xarici 
ədəbiyyatdan istifadə edə bilmir, hətta ixtisasına çox gözəl yiyələndiyi 
halda belə beynəlxalq görüşlərdə, yığıncaqlarda, konfranslarda iştirak 
etməkdən,
 
xarici  ölkələrin  nümayəndələri  ilə  ixtisasına  dair  fikir 
mübadiləsi  aparmaqdan  ehtiyat  edir.  Üçüncüsü,  dərslik  ali  məktəb 
auditoriyasında  tədris  olunmaq  uçün  nəzərdə  tutulduğundan  dərsin 
aparıcısı olan müəllimin məsuliyyətini artırır. Ona görə də giriş kursuna 
daxil edilməyən məqamların, eləcə də dərslikdə öz əksini tapmayan hər 
hansı qrammatik qaydanın, leksik şərhin, tələffüz normasının və s. yeri 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə