0966-Azərbaycan incəsənət tarixiYüklə 277,9 Kb.

səhifə4/8
tarix30.12.2017
ölçüsü277,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

75. Sual:  İtaliya rəssamı Dominiko de Bartolonun “Findlingin toyu” əsərində hansı Azərbaycan xalçasına 

rast gəlinir? (Çəki: 1) 

Şirvan xalçasına 

Gəncə-Qazax xalçasına 

Qazax xalçasına 

Qarabağ xalçasına 

Təbriz xalçasına 

76. Sual:  XIII  yüzilliyə  aid  Türkiyədə  saxlanılan  ən  qədim  Azərbaycan  xalçasının  ölçülərini  düzgün 

göstərin. (Çəki: 1) 

uzunluğu 250, eni 175sm 

uzunluğu 254, eni 175sm 

uzunluğu 254, eni 170sm 

uzunluğu 300, eni 180sm 

uzunluğu 300, eni 170sm 

77. Sual: “Şahnamə” əsərinin bədii tərtibatı neçənci ilə aiddir? (Çəki: 1) 

1322-ci ilə 

1334-cü ilə 

1338-ci ilə 

1333-cü ilə 

1335-ci ilə 

78. Sual: Dövrümüzədək qorunub saxlanmış əlyazma kitabların ilkin nüsxələri neçənci əsrə aiddir? (Çəki:   

XII-XIII əsrlərə 

XIII-XIV əsrlərə 

XII-XIV əsrlərə 

XII-XV əsrlərə 

XIV-XV əsrlərə 

79. Sual:  Əlyazma  kitabların  tərtibatında  rəssamın  çəkəcəyi  illüstrativ  şəklin  süjetini  kim 

müəyyənləşdirirdi? (Çəki: 1) 

xəttat 

miniatürçü rəssam 

nəqqaş 


miniatürçü rəssam 

80. Sual: Əlyazma kitabların tərtibatında redaktorluq işi kimin üzərinə düşürdü? (Çəki: 1) 

xəttatın 

miniatürçünün 
rəssamın 

nəqqaşın 

miniatürçü rəssamın 

81. Sual:  Əlyazma  kitabların tərtibatında səhifələrdəki mətnin  çərçivəyə alınması, başlıqların  sərlövhə və 

sonluqların bəzənməsi kimin üzərinə düşürdü? (Çəki: 1) 

xəttatın 

miniatürçünün 

rəssamın 

nəqqaşın 

miniatürçü rəssamın 

82. Sual: Neçənci əsrdə saray ustaları tərəfindən əlyazmaalrın ilk nümunələrindən olan “Vərqa və Gülşa” 

köçürülmüşdür? (Çəki: 1) 

XI əsrin əvvəlində 

XII əsrin əvvəlində 

XIII əsrin əvvəlində 

XIV əsrin əvvəlində 

XV əsrin əvvəlində 

83. Sual: İbn Bəhtuşinin “Mənafi əl-heyvan” əsərinin tərtibatı neçənci illərə aiddir? (Çəki: 1) 

1297-1299 

1307-1314 

1358-1374 

1340-1350 

1338-1340 

84. Sual: Rəşidəddinin “Cami-ət təvarix” əsərinin tərtibatı neçənci illərə aiddir? (Çəki: 1) 

1297-1299 

1307-1314 

1358-1374 

1340-1350 

1338-1340 

85. Sual: 1338-ci il tarixinin nadir Quran nüsxəsi hansı xəttatın yaradıcılıq məhsuludur? (Çəki: 1) 

Fəzlullah Marağidir 

Məhəmməd Əlinin 

Abdullah Seyrəfi Təbrizi 

Məhəmməd ben Şüca 

Soltan Məhəmməd 

86. Sual: Təbrizdə yaradılmış 1334-cü il tarixli əlyazma cildi hansı sənətkarın yaradıcılıq məhsuludur?   
Fəzlullah Marağidir 

Məhəmməd Əlinin 

Abdullah Seyrəfi Təbrizi 

Məhəmməd ben Şüca 

Soltan Məhəmməd 

87. Sual: Şirvanda yaradılmış “Musabexx us-sanna” adlı əsər neçənci ildə yazılmışdır? (Çəki: 1) 

1322-ci ildə 

1334-cü ildə 

1338-ci ildə 

1333-cü ildə 

1335-ci ildə 

88. Sual: 300 səhifədən ibarət olan “Musabexx us-sanna” əsəri hansı xəttat tərəfindən köçürülmüşdür?   

Fəzlullah Marağidir 

Məhəmməd Əlinin 

Abdullah Seyrəfi Təbrizi 

Məhəmməd ben Şüca 

Soltan Məhəmməd 

89. Sual:  XIV əsrin birinci  yarısında  Azərbaycanda  cildsazlıq  sənətinin  ən  yaxşı  nümunəsinin İstanbulun 

Evqaf muzeyində saxlanan əlyazma neçənci ilə aiddir? (Çəki: 1) 

1322-ci ildə 

1334-cü ildə 

1338-ci ildə 

1333-cü ildə 

1335-ci ildə 

90. Sual: İstanbulun Evqaf muzeyində saxlanan orijinal cildli əsər kim tərəfindən Təbrizdə hazırlanmışdır?   

Fəzlullah Maraği tərəfindən 

Məhəmməd Əli tərəfindən 

Abdullah Seyrəfi Təbrizi tərəfindən 

Məhəmməd ben Şüca tərəfindən 

Soltan Məhəmməd tərəfindən 

91. Sual:  İstanbulda  Universitet  kitabxanasında  saxlanılan  “Kəlilə  və  Dimnə”  əlyazmasının  miniatürləri 

neçənci illərə aiddir? (Çəki: 1) 

1360-1374 

1338-1352 

1333-1347 

1355-1374 
1360-1378 

92. Sual: Soltan Məhəmmədin yaradıcılığının çiçəklənmə dövrü neçənci əsrə təsadüf edir? (Çəki: 1) 

XVI əsrin ortalarına 

XIV əsrin ortalarına 

XV əsrin ortalarına 

XIII əsrin ortalarına 

XVII əsrin ortalarına 

93. Sual: Yaradıcılığının çiçəklənmə dövründə Soltan Məhəmməd hansı səpkidə əsərlər yaratmışdır?   

nadir əlyazmalar üçün illüstrasiyalar 

süjetləri real həyatdan alınmış məişət janrlı miniatürlər, portretlər 

süjetli xalça və parçalar üçün eskizlər 

kitab cildləri 

yuxarıda sadalananlar 

94. Sual: Soltan Məhəmmədin bəlli olan ən görkəmli əsəri “Şahnamə”də Hafizin divanı neçənci ilə aiddir?   

1537-ci ilə 

1543-cü ilə 

1539-cu ilə 

1527-ci ilə 

1535-ci ilə 

95. Sual:  Soltan  Məhəmmədin  Şah  Təhmasib  üçün  Nizaminin  “Xəmsə”sinə  hazırlanmış  illüstrasiyalar 

neçənci illərə aiddir? (Çəki: 1) 

1539-1543 

1524-1525 

1525-1539 

1528-1536 

1535-1539 

96. Sual: 1535-ci ildə Hafizin divanına çəkilmiş miniatürlərin müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

Soltan Məhəmməd 

Mirzə Əli 

Müzəffər Əli 

Mir Seyidəli 

Mir Müsəvvir 

97. Sual: “Xosrov və Şirin” poemasına çəkilmiş miniatürlərin müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

Soltan Məhəmməd 

Mirzə Əli 

Müzəffər Əli 
Mir Seyidəli 

Mir Müsəvvir 

98. Sual: “Əmir”, “Teymurxan”, “Dərviş”, gənc oğlan və qızların surətini təsvir edən portretlərin müəllifi 

kimdir? (Çəki: 1) 

Sadiq bəy Əfşar 

Soltan Məhəmməd 

Mirzə Əli 

Müzəffər Əli 

Mir Seyidəli 

99. Sual: 1573-cü ildə “Gərşasbnamə”yə çəkilmiş miniatürlər harada saxlanılır? (Çəki: 1) 

Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində 

Parisin Milli kitabxanasındsa 

Londonun Britaniya muzeyində 

İstanbul Topqapı muzeyində 

Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində 

100. 


Sual: “Ağac altında oturmuş dərviş” əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

Sadiq bəy Əfşar 

Soltan Məhəmməd 

Mirzə Əli 

Müzəffər Əli 

Mir Seyidəli 

101. 

Sual:  Nizaminin  1524-1525-ci  illərdə  “Xəmsə”  əlyazmasına  çəkilmiş  “İskəndər  Xaqanın qəbulunda” əsərinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

Soltan Məhəmməd 

Mirzə Əli 

Müzəffər Əli 

Mir Seyidəli 

Mir Müsəvvir 

102. 

Sual:  Nizaminin  1524-1525-ci  illərdə  “Xəmsə”  əlyazmasına  çəkilmiş  “İskəndər  Xaqanın qəbulunda” əsəri harada saxlanılır? (Çəki: 1) 

Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində 

Parisin Milli kitabxanasındsa 

Londonun Viktoriya və Albert muzeyində 

İstanbul Topqapı muzeyində 

Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində 

103. 

Sual:  Nəvainin  1527-ci  il  tarixli  divanına  çəkilmiş  “Bəhram  Gur  ovda”  adlı  miniatürlərin 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə