0966-Azərbaycan incəsənət tarixiYüklə 277,9 Kb.

səhifə7/8
tarix30.12.2017
ölçüsü277,9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1902-ci ildə 

1872-ci ildə 

1826-cı ildə 

1882-ci ildə 

146. 

Sual: “Teymurun portreti” əsəri neçənci ildə çəkilmişdir? (Çəki: 1) 1873-cü ildə 

1902-ci ildə 

1872-ci ildə 

1826-cı ildə 

1882-ci ildə 

147. 


Sual: “Quşlar” adlı rəsm əsəri neçənci ildə çəkilmişdir? (Çəki: 1) 

1873-cü ildə 

1902-ci ildə 

1826-cı ildə 

1872-ci ildə 

1882-ci ildə 

148. 

Sual: Neçənci ildə Ümumdünya sərgisinin Qafqaz şöbəsi vitrinində Natəvanın mahud üzərində qızıl-gümüş saplarla toxuduğu əsərlər nümayiş olunmuşdur? (Çəki: 1) 

1873-cü ildə 

1902-ci ildə 

1872-ci ildə 

1826-cı ildə 

1882-ci ildə 

149. 

Sual: “Tarzən Münəvvər Şirazi” əsəri neçənci ildə çəkilmişdir? (Çəki: 1) 1873-cü ildə 

1902-ci ildə 

1872-ci ildə 

1826-cı ildə 

1882-ci ildə 

150. 


Sual: “Oturmuş qadın” portreti neçənci ildə çəkilmişdir? (Çəki: 1) 

1902-ci ildə 

1873-cü ildə 

1872-ci ildə 

1826-cı ildə 

1882-ci ildə 

151. 

Sual: “Teymurun portreti” əsəri hansı muzeydə nümayiş olunur? (Çəki: 1) 
Tiflisdə Gürcüstan Dövlət İncəsənət muzeyində 

Sankt-Peterburqda Dövlət Ermitajında 

Bakıda Azərbaycan Dövlət İncəsənət muzeyində 

Parisin Luvr muzeyində 

İstanbulun Topqapı muzeyində 

152. 


Sual: Klassik Şərq musiqisi haqqında “Vüzuhül ərqəm”, “Ədəbiyyata aid”, “Təzkireyi-Nəvvab” 

əsərlərin müəllifi hansı rəssamdır? (Çəki: 1) 

M.Q.İrəvani 

M.M.Nəvvab 

X.Natəvan 

Əbdülqasım Təbrizi 

Həsənxan Əfşar 

153. 


Sual:  Hansı  rəssam  monumental  divar  boyakarlığı,  kitab  tərtibatı,  portret  janrı  və  hətta 

dekorativ-tətbiqi sənət sahəsində də səmərəli çalışmışdır? (Çəki: 1) 

M.Q.İrəvani 

X.Natəvan 

Əbdülqasım Təbrizi 

M.M.Nəvvab 

Həsənxan Əfşar 

154. 


Sual: XIX əsrin hansı rəssamı yaratdığı əsərlərində tarix və imzasını qeyd etmişdir? (Çəki: 1) 

M.M.Nəvvab 

M.Q.İrəvani 

X.Natəvan 

Əbdülqasım Təbrizi 

Həsənxan Əfşar 

155. 

Sual: Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmaları İnstitutunda saxlanılan 1886-cı il tarixli əl işləri ilə zəngin albom hansı rəssama məxsusdur? (Çəki: 1) 

M.Q.İrəvaniyə 

M.M.Nəvvaba 

X.Natəvana 

Əbdülqasım Təbriziyə 

Həsənxan Əfşara 

156. 

Sual:  Hansı  əsərləri  Azərbaycan  incəsənəti  tarixində  yağlı  boya  ilə  çəkilmiş  ilk  nümunələr saymaq olar? (Çəki: 1) 

M.M.Nəvvabın “Teymurun portreti” 

Mirzə Qədim İrəvaninin “Sərkərdə” və “Fətəli şah” X.Natəvanın “Dağlara yol”, “Məscidli qala”, “Dəniz kənarı” 

Ə.Təbrizinin “Kamanca çalan qız”, “Dəf çalan qız” 

M.Həsənxanın “Oturmuş qadın” 

157. 


Sual: Alimlər qədim dövr Azərbaycan dulusçuluq sənətini neçə hissəyə bölürlər? (Çəki: 1) 

158. 

Sual: Qədim dövr Azərbaycan dulusçulugunun 2-ci hissəsi necə adlanır? (Çəki: 1) 

Qara gil keramika 

Cilalanmış keramika 

Qırmızı gil keramika 

Cilalanmış qara rəngli keramika 

Bəzəkli keramika 

159. 


Sual: Qədim dövr Azərbaycan dulusçuluğunun 1-ci hissəsi necə adlanır? (Çəki: 1) 

Qara gil keramika 

Cilalanmış keramika 

Qırmızı gil keramika 

Cilalanmış qara rəngli keramika 

Bəzəkli keramika 

160. 

Sual: Anqob nədir? (Çəki: 1) Gil məhlulu 

Metal növü 

Parça naxışı 

Qədim yazı növü 

Zərgərlik nümunəsi 

161. 


Sual: Azərbaycanda saxsı məmulatların bəzədilməsi neçə üsulla aparılırdı? (Çəki: 1) 

162. 

Sual: E.ə II minillikdə qırmızı keramikanın əsas mərkəzi hara idi? (Çəki: 1) 

Şəki 

Bakı Gəncə 

  Naxçıvan 

Ərdəbil 

163. 


Sual:  XII-XV  əsrlərdə  keramika  sənətində  qabarıq  formalı  ornamental  bəzəklər  hansı  üsulla 

tərtib edilirdi? (Çəki: 1) 

Xüsusi qəliblərlə 

Oyma üsulu ilə 

Qabartma üsulu ilə 

Cızma üsulu ilə 

Boya üsulu ilə 

164. 


Sual: IX əsrdə Azərbaycanda şirli qabların tərtibatında işlənən gil məhlulu necə adlanırdı?   

Cilalanmış gil 

Anqob 

  Kaşı 


Cilalanmamış gil 

Sarqon 


165. 

Sual:  IX-XI  əsrlərdə  keramikada  oyma  saxsı  məmulatların  bəzədilməsində  əsasən  hansı 

rənglərdən istifadə edilirdi? (Çəki: 1) 

Qara, sarı, bənövşəyi 

Yaşıl, sarı, bənövşəyi 

Yaşıl, qara, sürməyi 

Firuzəyi, qırmızı, bənövşəyi 

Yaşıl, narıncı, boz 

166. 

Sual: Qırmızı keramikada bir qayda olaraq hansı rənglərdən istifadə olunurdu? (Çəki: 1) Qara, göy, sarı, qəhvəyi 

Qırmızı, göy, sarı, firuzəyi 

Qara, göy, sürməyi 

Firuzəyi, sarı, sürməyi 

Qara, göy, qırmızı 

167. 


Sual: Qırmızı keramikanı başqa cür necə adlandırırdılar? (Çəki: 1) 

Boyalı keramika 

Rəngli keramika 

Mürəkkəb keramika 

Sadə keramika 

Bəzəkli keramika 

168. 

Sual: Şirə mayesinin keramikada kütləvi istifadəsi hansı dövrlərə təsadüf edir? (Çəki: 1) 
I-III əsrlər 

IX-XI əsrlər 

V-VIII əsrlər 

XV-XVII əsrlər 

XVIII əsr 

169. 


Sual: Azərbaycanda saxsı məmulatların hansı bəzədilməsi üsulları mövcud idi? (Çəki: 1) 

Şiraltı boya, şirüstü boya 

Şiraltı bəzədilmə 

Şirüstü boya 

Kaşı 

Şəffaf şir üsulu 170. 

Sual: Cilalanmış qara keramikanın bəzədilməsində hansı növ naxışlara üstünlük verilirdi?   

Qədim yazı növlərinə 

Nəbati naxışlara 

Həndəsi naxışlara 

Heyvan şəkillərinə 

İnsan obrazlarına 

171. 


Sual: Cilalanmış qara rəngli keramikanın geniş inkişafi hansı dövrlərə təsadüf etmişdir? (Çəki:   

Tunc dövründən dəmir dövrünə qədər 

Neolit dövrü 

Eneolit dövrü 

Eneolit dövründən tunc dövrünə qədər 

Dəmir dövrü 

172. 

Sual:  XII-XV  əsrlərdə  keramika  nümunələrinin  məhz  Azərbaycanda  istehsal  olduğunu  hansı əlamətlər təsdiq edirdi? (Çəki: 1) 

Naxış formaları 

Emalatxananın damğası və hazırlayan ustanın adı 

Rəng çalarları 

İşləmə texnikası 

Qədim yazı növləri 

173. 

Sual: Keramikada işlənən anqob məhlulu əsasən nə üçün istifadə edilirdi? (Çəki: 1) Məmulata şəffaflıq vermər üçün 

Məmulatı möhkəmlədirmək üçün 

Rəngli fon (astar) yaratmaq üçün 

Parlaqlıq vermək üçün 

Məmulatın estetik görünüşünü zənginləşdirmək üçün 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə