1 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamətdə kredit fəaliyyəti göstərir: a Xüsusi sektor b Yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştli kreditlər c tmk d Büdcə defisitini azaltmaq e Bunların heç biri 2Yüklə 320 Kb.

səhifə6/11
tarix14.09.2018
ölçüsü320 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

100

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının fəaliyyəti aşağıdakı vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinə yönəldilmişdir:

a) Əməkçilər üçün sosial ədalətin təmin edilməsi

b) Beynəlxalq əmək standartlarının işlənilməsi

c) Geniş Texniki Əməkdaşlıq proqramlarının həyata keçirilməsi

d) Sosial sığortanın reqlamentləşdirilməsi                                                       

e) Hamısı101

BMT dünya ərzaq probleminin həllində tövsiyyə edir:

a) Bazarın tənzimlənməsi aparmaq və spekulyasiyaları məhdudlaşdırmaq

b) Yardımları artırmaq

c) Yoxsulluğu azaltmaq

d) Dolların kursunu yüksəltmək

e) Ərzaq ticarətinə məhdudiyyətlər tətbiq etmək

102

OPEK təşkilatının statusu hansına uyğundur?

a) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilat

b) Regional iqtisadi birlik

c) Ərəb dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlıq şurası

d) Neft ixrac edən şirkətlərin assosiativ əməkdaşlıq qanunu

e) Heç biri

103

İƏİT hansı ölkələrin əməkdaşlıq formatını təşkil edir?

a) Şimali Amerika dövlətləri

b) Qərbi Avropa dövlətləri

c) Asiya dövlətləri

d) Sənayecə inkişaf etmiş dövlətlər

e) Yaponiya və Okeaniya

104

Dünya ölkələrinin və regionların inkişaf səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi hansı 

istiqamətlərə əsasən qiymətləndirilməmişdir?

a) Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə əsasən

b) Əmək məhsuldarlığına görə

c) Əhalinin savadına və xarici dil bilmək qabiliyyətinə görə

d) Əhalinin həyat səviyyəsinə görə                                                                

e) Hamısına görə105

Azərbaycan Respublikası hansı beynəlxalq təşkilatın üzvü deyil?

a) BMT

b) İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatıc) Beynəlxalq Əmək Təşilatı

d) Ümumdünya Bankı                                                                                 e) 

Heç birinin106

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı təşkilati hüquqi cəhətdən necə 

təşkilatdır?

a) Avropa ölkələrinin birləşdiyi fərdi müəssisədir

b) Səhmdar cəmiyyətdir

c) Kooperativ təşkilatdır

d) Sahibkarlıq ittifaqdır                                                                                 

e) Heç biri107

Aşağıdakılardan biri regional və regionlararası xarakterə malik beynəlxalq 

təşikilatlara nümunədir:

a) Beynəlxalq Valyuta Fondu

b) Ümumdünya Ticarət Təşkilatı

c) Beynəlxalq Gömrük Təşkilatı

d) İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı                                                     

e) Heç biri108

Aşağıdakılardan biri dünya bazarının ayrı-ayrı seqmentlərində funksiya 

göstərən beynəlxalq təşilatlara nümunədir:

a) OPEK


b) UNKDAT

c) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

d) FAO

109

Müasir dövrdə dünya təsərrüfatının inkişaf meyllərinə aid deyil:

a) ETT-nin güclənməsi

b) TMK-ların fəaliyyətinin genişlənməsi

c) İnteqrasiya proseslərinin güclənməsi

d) Dünya ölkələri arasında qeyri-bərabərliyin azalması                                              

e) Heç biri

110

Aşağıdakılardan hansı iqtisadiyyatın açıqlıq dərəcəsinə təsir göstərən 

amillərə aid deyil?

a) ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi

b) ictimai məhsulun strukturunun inkişaf səviyyəsi

c) daxili bazarın tutumu

d) ölkə əhalisinin sayı                                                                                              

e) heç biri111

Sahədaxili ixtisaslaşmanın formalarına aid deyil:

a) növ , ölçü üzrə ixtisaslaşma

b) elmi istiqamətlər üzrə ixtisaslaşma

c) predmet üzrə ixtisaslaşma

d) texnoloji mərhələ üzrə ixtisasla                                                                  

e) heç biri112

Asiya Sakit Okenı İqtisadi Əməkdaşlığı çərçisində inteqrasiya prinsipləri 

yönəldilmişdir?

a) Regionda inkişafın dəstəklənməsi

b) Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

c) Dünyada iri miqyaslı azad ticarət zonasının yaradılması

d) Hamısı düzdür

e) Heç biri doğru deyil113

NAFTA müqaviləsi nəzərdə tuturdu...

a) 2010-cu ilədək gömrük rüsümlarının ləğvi

b) Meksikada Simali kapitali ücün rejimin yumşaldılması

c) Birgə arbitraj komissiyasının yaradılması

d) Hər biri doğrudur

e) Heç biri doğru deyil

114

Avropa İttifaqının büdcəsinin formalaşması mənbələri...

a) Gömrük rüsumları

b) Əlavə dəyər vergisi

c) MDM –in 1,2-1,3% səviyyəsində üzvlük haqqları

d) Hamısı doğrudur

e) Heç biri doğru deyil

115

Nazirlər Şurası Avropa İttifaqının hansı statuslu orqanına aiddir?

a) Siyasi

b) Humanitar

c) Köməkci

d) İcraedici

e) Hamısına

116

Valyuta inteqrasiyası konsepsiyası inteqrasiyanın hansı nəzəriyyəsinə aid 

edilir?

a) Ümumiləşdiricib) Funksional –sahəvi

c) Federalist

d) Bunların hər biri

e) Bunların heç biri117

İqtisadi inteqrasiyanın siyasi-hüquqi konsepsiyalarına hansı aiddir?

a) Marksist konsepsiya

b) Ticarət konsepsiyası

c) Plüralist konsepsiya

d) Bunların hər biri

e) Bunların heç biri

118

Azad ticarət və Gömruk İttifaqı arasındakı fərqi göstərin:

a) Regiona daxil olmayan ölkələrə münasibətdə vahid ticarət siyasəti amili

b) Fərqli valyuta münasibətləri

c) Ticarət maneələrinin aradan qaldırılması

d) Bütün cavablar doğrudur

e) Heç biri doğru deyil doğru deyil

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə