1 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası aşağıdakı istiqamətdə kredit fəaliyyəti göstərir: a Xüsusi sektor b Yoxsul inkişaf etməkdə olan ölkələrə güzəştli kreditlər c tmk d Büdcə defisitini azaltmaq e Bunların heç biri 2Yüklə 320 Kb.

səhifə9/11
tarix14.09.2018
ölçüsü320 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

162

Aşağıdakılardan hansı makroiqtisadi səviyyədə BİM-in subyekti deyil:

a) ölkələr

b) kiçik və orta müəssisələr

c) inteqrasiya birlikləri

d) beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar                                                                                                   

e) hamısı subyektidir                                                        

163

Aşağıdakılardan yalnız biri dünya təsərrüfatı nəzəriyyələrinə aid deyil:

a) kapitalın qaçışı nəzəriyyəsi

b) postsənaye cəmiyyəti nəzəriyyələri

c) mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi

d) miqyas effekti nəzəriyyəsi                                                                                          

e) hamısı aiddir

164

Bu ölkələrdən hansı müasir miqrasiya mərkəzlərinə aid deyil?

a)  ABŞ

b)  Şərqi Avropac)  Kanada

d)  Avstraliya                                                                                                                   

e)  Hamısı

165

Beynəlxalq əmək miqrasiyasının ixracatçı ölkə üçün müsbət təsirlərinə aid 

deyil:

a) Xaricdə əldə edilmiş vərdişlərin öz ölkəsində tətbiqib) Ölkəsinə pul göndərməsi

c) Ölkəsində istehsal xərclərinə qənaət olunması

d) Ölkəyə qayıdarkən uzun müddətli istifadə əşyaları gətirməsi                                                    

e) Hamısı166

Beynəlxalq əmək miqrasiyasının ixracatçı ölkə üçün mənfi təsirlərinə aid 

deyil:

a) beynəlxalq aləmdə ölkənin imicinin pisləşməsib) işçi qüvvəsinin yaxşı hissəsinin itirilməsi

c) ölkədə əmək bazarında gərginliyin artması

d) vergi ödəyicilərinin azalması nəticəsində büdcə gəlirlərinin azalması                                             

e) heç biri167

84.Beynəlxalq əmək miqrasiyasının idxalçı ölkə üçün mənfi nəticələrinə aid 

deyil:

a) istehsalın həcminin artmasıb) sosial gərginliyin azalması

c) demoqrafik vəziyyətin yaxşılaşması

d) istehsal xərclərinə qənaət olunması                                                                             

e) heç biri
168

Aşağıdakılardan hansı TMK-ın idarəetmə tiplərinə aid deyil?

a) etnosentrik

b) monosentrik

c) polisentrik

d) geosentrik                                                                                                       

e) heç biri

169

Aşağıdakılardan hansı imiqrasiya mərkəzi kimi yüksək mütəxəssislərin 

stimullaşdırılmasına əsaslanır?

a) Orta Şərq

b) Cənubi Amerika

c) Cənubi Afrika

d) Şimali Amerika                                                                                                        

e) Hamısı170

Beynəlxalq ixtisaslaşmanı şərtləndirən amillərə aid deyil:

a) ölkənin coğrafi vəziyyəti

b) ölkənin ərazisində təbii ehtiyatların olması

c) ölkənin qonşu ölkələrlə iqtisadi münasibətləri

d) elmi texniki potensial

e) ölkədə işçi qüvvəsinin miqdar

171

Aşağıdakılardan hansı BİM-in inkişafını şərtləndirən amillərə aid deyil?

a) elmi- texniki tərəqqi

b) istehsalın beynəlmiləlləşməsi

c) beynəlxalq inteqrasiya prosesləri

d) daxili tələbin milli istehsalla yüksək təminatı

e) dünya bazarında rəqabətin kəskinləşməsi

172

Aşağıdakılardan hansı BİM sisteminin elementlərinə aid deyil?

a) BİM-in reallaşdırılma mexanizmi

b) BİM-in formaları

c) Qapalı iqtisadiyyat

d) BİM-in obyektləri

e) BİM-in subyektləri

173

Aşağıdakılardan hansı BİM-in prinsiplərinə aid deyil?

a) dövlətlərin suverenliyi

b) ölkələrin hüquq bərabərliyi

c) öhdəliklərə könüllü əməl olunması

d) birtərəfli faydalılıq

e) ayrıseçkiliyə yol verilməməsi

174

Ölkənin beynəlxalq istehsal ixtisaslaşmasında mövqeyi nə ilə ifadə olunur?

a) ixrac kvotası

b) idxal ixtisaslaşma əmsalı

c) xarici ticarət kvotası

d) ixrac ixtisaslaşma əmsalı

e) xarici ticarət ixtisaslaşma əmsalı175

Aşağıdakılardan hansı BİM-in formalarına aid deyil?

a) elmi-texniki kooperasiya

b) valyuta maliyyə sahəsində əməkdaşlıq

c) hərbi-siyasi əməkdaşlıq

d) nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq

e) rabitə sahəsində əməkdaşlıq

176

YUNKTAD-a üzvlük hansı ölkələr üçün açıqdır?

a) Yalnız keçid iqtisadiyyatlı ölkələr üçün

b) Yalnız inkişaf etmiş ölkələr üçün

c) Yalnız İEOÖ üçün

d) BMT-nin üzvü olan istənilən ölkə üçün

e) Yalnız Aİ ölkələri üçün

177

BMT sistemində YUNKTAD hansı rolu daşıyır?

a) Vahid gömrük qaydalarının işlənməsi

b) Xüsusi sahibkarlığın inkişafına yardım göstərir

c) YUNKTAD-ın sənədlərini təsdiq edir

d) Davamlı inkişafın, maliyyələrin, texnologiyaların, investisiyaların və 

ticarətin inkişafı problemləri üzrə koordinasiya mərkəzi rolunu

e) Sadalanmış variantların heç biri düzgün deyil178

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı nə üzrə ixtisaslaşmışdır? Düzgün 

olmayan variantı göstərin.

a) Layihə maliyyələşdirilməsi daxil olmaqla istehsalın kreditləşdirilməsi

b) Ən kasıb ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə ixracın həvəsləndirilməsi

c) İnfrastrukturların inkişafı (ekoloji pro qramlar daxil olmaqla)

d) Səhmdar kapitalına investisiyalar

e) Rekonstruksiya işlərinə texniki dəstəyin göstərilməsi179

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası nəyin hesabına maliyyələşdirilir?

a) Donor-ölkələrin vəsaitləri, köhnə kreditlərin qaytarılması və Beynəlxalq 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankının mənfəətindən ayırmalar hesabına

b) Xüsusi borc kapitalı hesabına

c) TMK-nın xüsusi kapitalı hesabına

d) İştirakçı-ölkələrin büdcə ayırmaları hesabına

e) Güzəştli dövlət kreditləri hesabına180

Hansı təşkilat xüsusi sektor tərəfindən reallaşdırılan layihələrin əlavə

maliyyələşdirilməsinə kömək edir?

a) Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası

b) Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası

c) İnvestisiyalara zəmanət üzrə Çöxtərəfli Agentlik

d) Beynəlxalq Valyuta Fondu

e) İnvestisiya mübahisələrinin nizamlanması üzrə Beynəlxalq Mərkəz


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə