1 Bu tarixi şəxsiyyətlərdən hansılarının səfərləri turizm deyildir a Marko Polo b Mixluko Maklay c Afanasi Nikitin d Tur Xeyerdal e Bonopart Napoleon 2Yüklə 69,18 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.06.2018
ölçüsü69,18 Kb.
#50875


1

Bu tarixi şəxsiyyətlərdən hansılarının səfərləri turizm deyildir.     a)Marko Polo     

b)Mixluko Maklay     c)Afanasi Nikitin     d)Tur Xeyerdal     e)Bonopart Napoleon

2

Hansı turizm mərkəzlərinə edilən səfərlər daha qədimdən məlumdur?     a)Roma, 

Qüds, Moskva     b)Məkkə, Sank-Peterburq, Paris     c)Afina, İsgəndəriyyə, Roma     

 d)Barselona, İstanbul, Antalya     e)Səmərqənd, Soçi, Tokio3

Turizmin inkişafına təsir edən sosial amillər:     a)Əmək haqqının artması     

b)Ömür uzunluğunun artması     c)Tənha insanların çoxalması     d)Asudə vaxtın 

azalması     e)Boşanmaların azalması4

Gəlmə turizmin inkişafına təsir edən iqtisadi amillər:     a)İnfrastrukturun  inkişafı, 

inflyasiyanın artan meyli     b)Xidmətlərin bahalaşması, milli valyutanın dəyər 

qazanması     c)Əhali gəlirlərinin artması, kredit faizlərinin azalması     d)Dünyada 

maliyyə böhranının dərinləşməsi, ölkənin xarici borcunun artması     e)ÜDM - nin 

adambaşına düşən həcminin artması, milli valyutanın sabit kursu5

Tur zərfinin tərkibi     a)Yemək, yataq, əlavə xidmətlər     b)Ekskursiya, yemək, 

yataq, əlavə xidmətlər     c)İnformasiya xidmətləri, yataq, ekskursiya, yemək     

d)Ekskursiya, yemək, nəqliyyat, yataq     e)Ticarət xidmətləri, nəqliyyat, ekskursiya, 

yemək

6

Turizm sənayesinin fəaliyyətinin nəticəsi:     a)Turizm məhsulu, turist, ekskursiya     

b)Turizm mütəxəssisləri, hədiyyəlik əşyalar, nəqliyyat xidmətləri     c)Nəqliyyat 

vasitələri, turzm məhsulu, otellər     d)Otellər, yeməkxanalar, nəqliyyat vasitələri     

e)Hədiyyəlik əşyalar,  nəqliyyat xidmətləri, hədiyyəlik əşyalar

7

Turizm məhsulunun satışından əldə olunanlar:     a)Gəlirlər, asudə vaxt, sosial 

inkişaf     b)Yeni iş yerləri, ölkənin müsbət imici, gəlir     c)Turizm tnfrastrukturu, 

təəssürat, sosial inkişaf     d)Gəlirlər, ölkənin müsbət imici, turun reklamı     

e)Turist məhsulu, komfortlu servis, ixtisaslı kadrlar

8

Ekskursiyalar:     a)Əyləncənin tərkib hissəsidir     b)Nəqliyyat xidmətinin tərkibidir     

    c)Turun tərkibidir     d)Əlavə xidmətdir     e)Tur zərfin özüdür

9

Ekskursiyaların əsas tərkib elementləri:     a)Mövzusu, konkret qrup, marşrut     

b)Marşrut, yemək, müəyən vaxt     c)Elmiliyi, yerli əhali ilə ünsiyyət, ideyalılığı     

d)Bələdçi, vaxt, həkim     e)Konkret vaxt, mövzu, təcrübəli turistlər10

Ekskursiyların müddəti:     a)1 – saat     b)2 - 12  saat     c)12 - saata qədər     d)12 

saatdan 24 saata qədər     e)İstənilən qədər11

Ekskursiyaların funksiyası deyildir:     a)İnformasiya     b)İdeya – siyasi     c)Mənalı 

istirahət     d)Gəlir     e)Maraq yaratmaq

12

Ekskursiyalar üçün tələb olunmur?     a)Fərdi ad     b)Dəqiqlik     c)Görkəmlilik     

d)Təhlükəsizlik     e)Kifayət qədər uzaq məsafə

13

Bələdçidən tələb olunmayan:     a)Yüksək intelkt, xarici dil  bilmə     

b)Gülərüzlülük, konstruktivlik     c)Kommunikativlik, dəqiqlik     d)Şəxsi ləyaqət, 

fərdi yanaşma qabiliyyəti     e)Gənc yaş, qarşı cinsə xüsusi diqqət14

Ekskursiyaların təhlükəsizliyi üçün:     a)Turistlər 18 yaşdan yuxarı olmalıdır     

b)Qrup yalnız kişilərdən ibarət olmalıdır     c)Qrupda həkim olmalıdır     d)Qrupda 

xilasedici olmalıdır     e)Turistlər əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır15

Milli turizm nədir?     a)Beynəlxalq turzm, getmə turizm     b)Getmə turizm, gəlmə 

turizm     c)Getmə turizm, daxili turizm     d)Getmə turizm, ölkədaxili turizmlər     

e)Daxili turizm, getmə turizm16

Ölkədaxili turizmə daxildir     a)Gəlmə turizm, getmə turizm, milli turizm     

b)Daxili turizm, gəlmə turizm, ölkədaxili turizm     c)Beynəlxalq turizm, milli 

turizm, getmə turizm     d)Gəlmə turizm, ölkədaxili turizm, milli turizm     e)Milli 

turizm, daxili turzm, beynəlxalq turizm

17

Ekoturizmin yarımnövləri:     a)Elmi - müşahidə, kənd yaşıl, serfinq     b)Ziyarət, 

fotoovçuluq, paraşütlə atılma     c)Balıq tutma, şəhərətrafı piknik, velosiped yürüşü     

   d)Herbari toplama, balıq tutma, kənd yaşıl     e)Alpinizm,  dağa yürüş, üzgüçülük18

Otellər  üçün əsas göstəricilər:     a)Yeməklə təminatı, çoxmərtəbəliliyi     

b)Yerləşmə mövqeyi, tutumu     c)Konfort səviyyəsi, idman zalı     d)Çox xidmət 

çeşidləri, telefon     e)Avtopark, internet19

Mehmanxana xidmətinə aid deyil:     a)DVD servms, bronlaşdırma     b)Konfrans, 

poçt     c)Massaj, Dentst     d)Diskoteka, bar     e)Bar, seyf

20

Bu dərəcələrdən hansı ən bahalıdır:     a)Komfort dərəcə     b)Birinci dərəcə     

c)Lüks dərəcə     d)Standart dərəcə     e)Turist dərəcə

21

Azərbaycanda inkişaf edən turizm növləri:     a)Dini turizm, ekoturizm     b)Kənd - 

yaşıl, işgüzar     c)Kosmik turizm, velosiped turizmi     d)Etnik turizm, fanatik 

turizm     e)Müalicə turizmi, dini turizm
22

Weekend turizmi üçün tələb olunanlar:     a)İş həftəsinin uzunluğu, çoxlu gəlir     

b)Çoxlu gəlir, turizm həftə sonu     c)Uzun həftə sonu, normal gəlir     

d)Uzunmüddətli məzuniyyət, geniş məzmunlu tur zərfi     e)Ailə avtomobili, səyyari 

mətbəx

23

Azərbaycanın mövcud turizm əlaqələri     a)Çexiya, BƏƏ, İsrail     b)Türkiyə, BƏƏ, 

Çin     c)İran, Rusiya, Türkiyə     d)Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan     e)Çin, 

BƏƏ, İngiltərə24

Dünyanın turist qəbulu üzrə qabaqcıl ölkələri     a)Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, 

Fransa     b)Çexiya, İtaliya, Rusiya     c)Fransa, İspaniya, Meksika     d)Yunanıstan, 

Almaniya, Kipr     e)Çin, Hindistan, ABŞ25

Turist hərəkətində hansı düzgün deyildir?     a)Almaniya → Yunanıstan, ABŞ → 

Meksika     b)Almaniya → Türkiyə, ABŞ → Meksika     c)Almaniya → Türkiyə, 

Çin → Yaponiya     d)Norveç → Fransa,    İsveç → Türkiyə     e)Finlandiya  →   

İspaniya,  İngiltərə →  Misir

26

Turun reklamının ən asan üsulu:     a)İnternet     b)Qəzet     c)Jurnal     d)Buklet     

e)Dostların məsləhəti

27

Turun reklamının ən inandırıcısı:     a)İnternet     b)Qəzet     c)Televiziya     

d)Buklet     e)Dost - tanış  məsləhəti

28

Turizmdə marketinqin yönü:     a)Turaqgentə     b)Turistə     c)Turoperatora     

d)Xidmət müəssisələrinə     e)Turzm idarəetmə müəssisələrinə

29

Turun sınaq satışının məqsədi:     a)Gəlir əldə etmək     b)Bazarı öyrənmək     

c)Turu tanıtmaq     d)Turistləri tanımaq     e)Ölkəni tanıtmaq

30

Azərbaycanın yaxın keçmişdən tanınmış turizm mərkəzləri:     a)Bakı, Naxçıvan 

Qəbələ     b)Şuşa, Şəki, Gəncə     c)Lənkəran, Qazax, Xaçmaz     d)Kəlbəcər, 

Xınalıq, İmişli     e)Ordubad, Xankəndi, İsmayıllı31

Turizm idarə edilməsində hansı idarəetmə stili doğru deyildir?     a)avtoritar     

b)liberal     c)diktator     d)demokratik     e)mühafizəkar

32

Hansı menecer daha müvəffəqiyyətlidir:     a)əmr, təzyiq, tətbiq edir     

b)tabeçiliynidə olanlarla birgə qərar qəbul edir.     c)qərarı başqalarına həvalə edir     

d)işçilərin işinə müdaxilə edir     e)bütün səlahiyyətləri öz əlində toplayır33

Turizmdə strategiya nəyə yönəlməlidir?     a)gələcəkdə səmərəli xidmətin həcminin 

artırılmasına     b)çoxlu sayda təsirlərin sərf olunmasına     c)turizm ehtiyatlarından 

çox istifadəsinə     d)turizm məhsulunun qiymətinin artırılmasına     e)xaricə daha 

çox turist göndərilməsinə34

Bunlardan hansı turizm menecerinin vəzifəsi deyildir?     a)firmanın gündəlik işinin 

təşkili     b)gəlirlərin artırılmısına yönəlmiş fəallıq     c)firmanın nüfuzunu qorumaq     

   d)işçilərlə direktorun münasibətlərini tənzimləmək     e)qarşılıqlı kompromisə 

nail olmaq

35

Turizm məhsulunun həyat dövrəsi necədir?     a)yaranma, artım, yetkinlik

durğunluq     b)yaranma, yetkinlik, artım, durğunluq     c)yetkinlik, durğunluq, 

artım, yaranma,     d)yaranma, yetkinlik, durğunluq, artım     e)durğunluq, yetkinlik, 

artım, yaranma

36

Turizmin obyektinə daxildir:     a)turist, turizm regionu     b)turist, turizm firması     

c)turist, turizm müəssisəsi     d)turist, turizm instrukturu     e)turizm regionu, turizm 

firması


37

Turizmə təsir edən qeyri iqtisadi amillər:     a)iqtisadi  böhran     b)valyutanın sabit 

kursu     c)ailənin ölçüsü     d)real gəlirlər     e)gəlirlərin bərabər bölgüsü

38

Xaricdən gələn turistlərin sayının artmasına nə təsir edə bilər?     a)ölkənin iqtisadi 

inkişafı     b)ölkədə qiymətlərin artması     c)xidmətlərin ucuzlaşması     d)milli 

valyutanın ucuzlaşması     e)milli valyutanın bahalaşması39

Ödəmə  balansına mənfi təsir edir:     a)xaricdə turizm şirkəti açmaq     b)xaricdən 

turist gətirmək     c)xaricdə otel tikmək     d)xaricə turizm tələbəsi göndərmək     

e)xaridən turizm tələbəsi almaq40

Hansı amillər turizmə kənar amillərdir?     a)turizm bazarı, turizm regionu, asudə 

vaxt     b)turizm bazarı, qonaqpərvərlik, həyat tərzi     c)qonaqpərvərlik, turizm 

ehtiyatları, turizm regionu     d)turizm müəssisəsi, asudə vaxt, gəlirlərin artması     

e)insan ehtiyatları, iqtisadi inkişaf, inflyasiya

41

Bunlardan hansı siyasətin turizmə təsiri deyildir:     a)turizm sahibkarlığının  

dəstəklənməsi     b)yeni layihələrin işlənib hazırlanması     c)milli turizm 

məhsulunun beynəlxalq səviyyədə tanıdılması     d)turizm sənayesi barədə 

informasiyanın yayılması     e)işsizliyin azaldılması

42

İdarəetmə ierarxiyası baxımından düzgün sıranı göstərin:     a)turizm firması, 

turizm nazirliyi, turoperator bələdçi     b)bələdçi, turizm firması, turoperator, turizm 

nazirliyi     c)turoperator, bələdçi, turizm nazirliyi, turizm firması     d)bələdçi, 

turizm nazirliyi, turizm firması, turoperator,     e)turoperator, turizm nazirliyi, 

bələdçi, turizm firması,43

Turizm təhlükəsizliy baxımndan sıranı tamamlayın:     Əfqanıstan, Fələstin, İraq….     

   a)Almaniya     b)Kipr     c)Somali     d)Tailand     e)İran

44

Turist hərəkəti baxmından hansı sıra düzgün deyildir?     a)Rusiya     B.Ə.Ə     

b)Norveç     Fransa     c)Almaniya     Çexiya     d)Almaniya     Türkiyə     e)Türkiyə     

   Azərbaycan45

Tanışlıq turizm mərkəzi deyildir:     a)Antalya, Kis adası, Monte – Karlo     b)Paris, 

Berlin, Barselona     c)İsgəndəriyyə, Roma, Sank-Peterburq     d)Moskva, Bakı, 

Səmərqənd     e)Tehran, Şam, Qüds
46

Hansının riskləri daha çoxdur?     a)turoperatorun     b)turistin     c)turagentin     

d)bələdçinin     e)qarsonun

47

Ölkə gəlmə turizmdən nə itirir?     a)valyuta     b)ekoloji vəziyyət     c)iş yerləri     

d)imic     e)ifrastruktur

48

Bunların hansı getmə turizmə müsbət təsir edir?     a)ömür uzunluğunun artması     

b)infrastrukturun inkişafı     c)əmək haqqının artması     d)ölkənin mövqeyi     

e)mövsümlük49

Tur zərfinin qiymətini azaldır:     a)mövsümi  bahalaşma     b)maya dəyərinin 

artması     c)mənfəət faizi     d)qrupdakı turistlərin sayının artması     e)Ə.D.V.

50

Taymşer (Time share)nədir?     a)əmlaka müəyyən vaxtda sahib olmaq     b)əmlaka 

tam sahib olmaq     c)daimi istirahət hüququ     d)əmlakı kirayə götürmək     

e)əmlakı kreditə vermək51

Qrup bronlaşdırılması nədir?      a)Fərdi bronlaşma ilə eynidir.      b)İki şəxs 

ərəfindən bronlaşdırılır      c)On nəfərdən çox sifariş olunur      d)Yalnıə üç şəxs 

tərəfindən bronlaşdırılır      e)Heç biri52

Bronlaşmaya aid sistemdir?      a)Single      b)Lodging Touch      c)Cost Conroller     

d)Bellman      e)Heç biri

53

Fidelio sistemi hansı korporasiyanın komleksidir?      a)Marriott.      b)Micros      

c)Metrdotel      d)Mirovoy      e)Merkorperasiya.

54

Mehmanxananın nömrə fondunun 60-70%- hansı şəbəkənin nəzaratində cəmləşir?      

   a)Maliyyə  nəzarətçisində      b)Mərkəzi  bronlaşma sistemində      c)Mərkəzi  

bronlaşdırma təlimatında      d)Mərkəzi  agentlikdə      e)Hər birində55

Müqavilə  əsasında  mehmanxananı  müntəzəm  turistlərlə  təmin  edən müəssisə 

hansıdır?      a)Turizm  agentlikləri      b)Turist şirkətləri      c)Merkorparasiyalar      

d)Turfirmalar      e)Hamısı56

Amerikan MAİ Hospitality  şirkəti tərəfindən yaradılan sistem?      a)Lodging  

Touch      b)Fidelio      c)HRS      d)Nimeta      e)Hamısı

57

Kütləvi  tədbirlər zamanı və turist mövsümünün  pik  vaxtı  istifadə olunur?      

a)İkiqat bronlaşması      b)Qrup bronlaşması      c)zəmanətli bronlaşma      d)Heç 

biri      e)Hamısı58

Lodging Touch sistemi hansı kənar proqlamlarla əlaqəlidir?      a)Gəlirin 

optimizasiyası      b)Ödənişli televiziya      c)Telefon sistemi      d)Girişin 

yoxlanılması      e)Hamısı
59

 Mehmanxanın komplekt  avtomatlaşdırılması nəcə aparılır?      a)Hotel and 

Restaurant Systems ilə      b)Lodging Touch sistemi ilə      c)Nimeta sistemi ilə      

d)İnteraktiv Televiziya  sistemi ilə      e)Hamısı60

Bunların hansı bronlaşdırılmaya aid deyil?      a)Nömrənin sifarişi      b)Son 

hesabatı rəsmləşdirmək      c)Qeydiyyat     d)Yerin sifarişi      e)Nömrə haqda 

məlumat


61

Operativ  informasiya mübadiləsi almaq imkanına malik sistem  hansıdır?      a)AİS      

     b)E-mail      c)Telefon sistemi      d)QDS      e)TV

62

Bunlardan hansı Resepsionist moduluna aiddir?      a)Bronun  əsmiləşdirilməsi      

b)Bronun  ləgvi      c)Gözləmə  siyahısının  tutulması      d)Qonaqların  

yerləşdirilməsi      e)Hamısı63

Anketdə əsasən nə qeyd olunur?      a)Gəziləcək  yerlər      b)Nömrə haqda  

məlumat      c)Front Office-in qeydiyyatı      d)Otel  haqda  form      e)Pasport  

məlumatları64

Hotel and Restuarant Systems  hansı vəzifəni yerinə yetirir?      a)Proqram  və  

aparatın təchiz edilməsi      b)Heyyətin  təliminin  həyata keçirilməsi      

c)İstifadəçiləri  məlumatlandırır      d)Reklam işini  tənzimləyir      e)Hamısı65

Nömrənin zəmanətsiz bronu necə aparılır?      a)Ödəmə  aparmadan  yer  sifariş  

olunur      b)Mütləq surətdə  nömrə saxlanılır      c)Təsdiqnamə  hazırlanır      

d)Qeydiyyata əlavə rüsum salınır      e)Sifarişçi otelə qəbul olunmur66

Beynəlxalq mehmanxana konvensiyası  kimlər tərəfindən riayət olunacaq öhdəliyi 

götürülərək  imzalanır?      a)Turizm agentlikləri sahibləri      b)Mehmanxana  

sahibləri      c)Müqavilə  baglayan tərəflərlə      d)Reklam agentlikləri ilə      e)Hər 

biri ilə

67

Bunlardan hansı ikiqat bronlaşdırılmaya aiddir?      a)Oteldə qalarkən vaxtının  

uzadılması  zamanı      b)Hər hansı səbəbdən yubanarsa      c)Regiondakı  sabitlik 

təmin olunmazsa      d)Girişdə problem olarsa      e)Heç biri68

 Bu sistem yalnız MDB və Baltikyanı  ölkələrindəki  otellərdə  istifadə olunur?      

a)MAİ  international      b)LİBRA international      c)Fidelio      d)WAİ-FAİ      

e)İTS


69

Kredit kartı ilə bronlaşmada əsas xüsusiyyət nədən ibarətdir?      a)Rekvizitlər 

əsasında pul tutulur      b)Otel bu üsulla  özünü asanlıqla sıgortalayır      c)Pul  

asanlıqla  hesaba yatırılır      d)Heç biri      e)Hər biri70

Qonaqların tam pulu ödənilmiş bron     Müəyyən hesabı ödənilən bron     Turizm 

firmasının vauçeri ilə olan bron     Şirkət və ya təşkilatın zəmanəti  ilə sifariş olunan 

bron, hansı bronlaşdırma növünə aiddir?      a)zəmanətli      b)zəmanətsiz      c)Qrup      

     d)İkiqat      e)Sifarişli.71

Nömrələrin texniki vəziyyəti      Otelin cari statusu      Qiymıət tarifi      Qonagın 

şəxsi hesabının qeydiyyatı kimi funksiyaları hansı xidmət modulu yerinə yetirir?      

a)Menecerin  modulu      b)İnzibati  xidmətin modulu      c)Qida  bölməsinin  

modulu      d)Komputer sisteminin  modulu      e)Bronlaşdırma  modulu

72

 Aşagıdaklardan hansılar qlobal bronlaşdırma sistemidir?      a)Amedeus      

b)Galileo      c)Sabre      d)Wordspan      e)Hamısı

73

Bronlaşdırmanı qəbul edən mehmanxana Hüquqi  və  biznes məsuliyyəti  

daşıyırmı?      a)Bəli      b)Xeyir      c)Bəzən      d)Müqavilədən  kənar      e)Yalnız 

müəyyən halda74

Hansı halda tarif fərqini mehmanxana özü ödəyir?      a)Qonaq mehmanxanaya 

gecikişəndə      b)Hər hansı səbəbdən  bron ləgv olunarsa      c)Bir nömrə iki dəfə 

satılarsa      d)Hər iki müştəri vaxtında gələrsə      e)Mehmanxana  gəliri artiq olarsa75

Qlobal  bronlaşdırma sistemi ilə mehmanxanalardan komissyon alan turagentlərin 

iş prinsipi hansıdır?      a)Ucuz  yer  tapmaq  məqsədilə  istifadə  olunur      

b)Nömrə  fondunun təsviri  barədə  məlumat  ötürmək      c)Davamlı  müştəri  cəlb 

etmək      d)Diqqətəlayiq yerləri qeyd  etmək      e)Hamısı

76

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının kütləvi turist axını hansı növdən olan 

turistlərdən idi?     a)Tranzit      b)İşgüzar      c)Etnik       d)Müalicə       e)Dini 

77

İşgüzar turistlər Azərbaycana nə vaxtdan kütləvi olaraq  gəlməyə başladılar?     

a)1918-ci ildən     b)1920-ci ildən     c)1991-ci ildən     d)1994-cü ildən     e)2003-

cü ildən     78

Azərbaycan Ümumdünya Turizm Təşkilatına nə vaxtdan üzv olunmuşdur?     

a)2001-ci ildən     b)2002-ci ildən     c)2009-cu ildən     d)2000-ci ildən     e)1992-ci 

ildən


79

Azərbaycanın hansı şəhərlərində turizm informasiya mərkəzləri vardır?     a)Gəncə, 

Bakı, İmişli     b)Naxçıvan, Sumqayıt, Bərdə     c)Qazax, Şirvan, Lənkəran     

d)Bakı, Lənkəran, Ağsu     e)Naxçıvan, Quba, Xaçmaz 80

Azərbaycanın təbii turizm ehtiyatları əsasən nə ilə formalaşır?     a)Dəniz, meşə, 

mineral sular     b)Bataqlıqlar, göllər, çimərliklər     c)Sarannalar,dəniz, meşələr     

d)Vulkanlar, kanyonlar, çimərliklər     e)Çəmənliklər, səhralar, göllər81

Ölkəmizin regionlarindan turist qəbulu üzrə lider olan rayon:     a)Qəbələ      

b)Gəncə     c)Masallı     d)Xaçmaz      e)Şərur 

82

Ölkəmizdə gəlmə turizmin inkişafindakı haliyədə mövcud olan əsas problemlər?     

a)İnfrastruktur, kadr     b)Turizm infrastrukturu, kadr     c)Qonaqpərvərlik, milli 

mətbəx     d)Peşəkar qonaqpərvərlik, müsbət imic     e)Qonaqpərvərlik
83

Rusiya vətəndaşlarını ölkəmizə hansı motivlər üzrə turizm səfərlərinə gətirmək 

olar?     a)şopping, fan, etnik     b)müalicə, etnik, tanışlıq     c)ekoturizm, fan, idman     

    d)işgüar, tanışlıq, şopping     e)kruiz, etnik, tanışlıq84

Ölkəmizə səfər edən etnik turistlər potensial olaraq hansı ölkələrdən ola bilər?     

a)Fransa, İran, Rusiya     b)Türkiyə, Özbəkistan, Almaniya     c)Gürcüstan, Rusiya, 

İran     d)Rusiya, Türkiyə, Ukrayna      e)İran, ABŞ, Polşa85

Ölkəmizdə dini turizmin inkişafi üçün ehtiyatlar olan regionlar:     a)Şirvan, Şimal     

 b)Qarabağ, Gəncə-Qazax     c)Lənkəran-Astara, Şimal     d)Şəki-Zaqatala, Aran     

e)Abşeron, Naxçıvan86

Ölkəmizdə müasir dövrün tələblərinə görə turizmin inkişafi hansı məqsədlərə 

xidmət edir?     a)Gəlir əldə edilməsi, əhalinin həyat tərzinin yüksəlməsi     

b)Ölkənin tanıdılması, regional inkişaf     c)Ölkənin tanıdılmasi, sosial-mədəni 

inkişaf     d)Sosial infrastrukturun inkişafı, müsbət imic qazanmaq     e)Yaşıllıqların 

bərpası, gəlir əldə olunması87

Hazırkı şəraitdə ölkəmizdə turizmin hansı formalarının inkişafı daha sərfəlidir?     

a)sosial, intensive     b)kommersiya     c)kommersiya, social     d)intensiv       

e)sosial


88

Azərbaycanda daxili turizmin inkişafinda bu motivlər əsas deyildir?     a)ekoturizm, 

tanışlıq      b)kənd-yaşıl, tanışlıq     c)fan, şopping     d)tanışlıq, elmi-müşahidə     

e)alpinizm, kənd-yaşıl,89

Bakı – Quba turist marşrutu hansı Milli Parkın ərazisindən keçir?     a)Abşeron      

b)Hirkan      c)Şahdağ      d)Ordubad      e)Ağgöl 

90

Ölkəmizdə xalq sənətkarlığının mərkəzləri      a)Şirvan, Şəki, Qəbələ     b)Ordubad, 

Lahıc, Gəncə     c)Astara, Sumqayıt, Şərur     d)Şamaxı, Qazax, Şahbuz     e)Bakı, 

Gəncə, Mingəçevir91

Xınalıq kəndi hansı turist marşrutu üzərindədir?     a)Bakı-Astara     b)Gəncə-Bakı     

 c)Bakı-Balakən     d)Bakı-Xaçmaz     e)Bakı-Qazax

92

Bunlardan hansı ölkəmizdə gəlmə turizmin əsas problemlərindəndir?     a)Yolların 

olmaması     b)Otellərin az olması     c)Sanatoriyaların qaçqınlar tərəfindən 

tutulması     d)Turizm ehtiyatlarının azlığı     e)Turistlərin olmaması93

Ölkəmizdə İKT-nin turizm sahəsində tətbiqinin əsas problemləri nədir?     a)İKT-

nin turizmlə əlaqəsinin olmaması     b)İKT mütəxəssislərinin olmaması     

c)İnternetin olmaması     d)İKT-nin vasitələrinin az olması     e)Elektron resursların 

yaradılmaması 94

Ölkəmizdə turizm bazarının inkişafının strateji məqsədlərindəndir      a)Çoxlu turist 

gətirilməsi     b)Milli turizm brendinin yaradılması      c)Çoxlu kadrların 

yetişdirilməsi     d)Turizm ehtiyatlarının tam istifadəsi     e)Mövsümilik 

probleminin həlli 

95

Turizmin ölkəmiz üçün humanitar missiyası nə ola bilər?     a)Ölkəmizdəki 

tolerantlığın tanıdılması     b)Ölkəmizin iqtisadi inkişafının tanıdılması     

c)Ölkəmizin təbiətinin tanıdılması     d)Ölkəmizin tarixi abidələrinin tanıdılması     

e)Ölkəmizin neft sənayesinin tanıdılması

96

Azərbaycanda Beynəlxalq turizm sərgiləri neçənci ildən təşkil olunur?     a)2000     

b)1992     c)2006     d)2002     e)2009

97

Kommersiya turizminin inkişafı üçün əsasən nə tələb olunur?     a)Resurs öz 

sahibinin istifadəsində olmalıdır      b)Resurslar ictimai mülkiyyətdə olmalıdır     

c)Resurslar sahibsiz olmalıdır     d)Resurslar dövlət sərəncamında olmalıdır     

e)Heç nə tələb olunmur

98

Turizmin inkişafı bunlardan hansılara qarşı dövlətin əlində mübarizə vasitəsi kimi 

istifadə oluna bilər?     a)Terrorizmə      b)Urbanizasiyaya      c)Boşanmalara     

d)Yoxsulluğa      e)Xəstəliklərə 99

Naxçıvanda həm yay həm də qış turizmi üçün əlverişli olan ərazi      a)İlandağ     

b)Batabat     c)Arazboyu     d)Nəhəcir dağı     e)Duzdağ 

100

«Nuh Yurdu - Naxçıvan» marşrutu üzrə səyahətə çıxan turistləri hansı obyektlərə 

aparmaq məqsədəuyğundur?     a)Vayxır gölü, Batabat     b)Oğlanqala, Qarabağlar 

türbəsi     c)Gəmiqaya, Qarabağlar türbəsi     d)Gəmiqaya, Mömünə Xatun türbəsi       e)Gəmiqaya, Köhnəqala


Yüklə 69,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə