1. Həyat anlayışının mahiyyətinə ilk dəfə hansı alimlərin əsərlərində oxunulmuşdu? A aristotel, Kant, VirxovYüklə 445 b.
tarix24.12.2017
ölçüsü445 b.
#17566


Test

  • Biologiya

1.Həyat anlayışının mahiyyətinə ilk dəfə hansı alimlərin əsərlərində oxunulmuşdu?

 • A) Aristotel, Kant, Virxov

 • B) Kant, Lamark, Küvyü

 • C) Aristotel, Kant,Vernadski

 • D) Aristotel, Lamark, Linney

 • E) ) Aristotel, Kant, Lamark2.Həyat anlayışına düzgün tərif verənlər kimlərdir?

 • A)F.Engels,K.Marks

 • B) F.Engels,M.Volkenşteyn

 • C) M.Volkenşteyn,Parasels

 • D)F.Redi və F.Engels

 • E)V.Helmont,Redi3.Vitalizm nəzəriyyəsinin tərəfdarları kimlər idi?

 • A) Ç.Darvin,Buffon,Lamark

 • B) E.Darvin, Buffon,Lamark

 • C) Redi,E.Darvin,Lamark

 • D) Aristotel,Van Helmont,İ.Müller

 • E) E.Darvin, Ç.Darvin, Buffon4. Cansızlardan canlıların yaranması ideyasını təcrübələri ilə ilk dəfə kim inkar etdi?

 • A) L.Paster; D) Arrenius;

 • B) Ç.Darvin; E) E.Darvin;

 • C) F.Redi;5.Həyatın hazırkı mərhələsində cansızlardan canlıların yaranmadığını kim sübut etdi?

 • A) 1886-cı ildə Küvye;

 • B) 1668- ci ildə F.Redi;

 • C)1860- cı ildə Lui Paster

 • D) 1668-ci ildə J.B.Lamark

 • E) 1860-cı ildə M.V.Volkenşteyn.6.Həyatın əmələ gəlməsi haqqında kimlərin hipotezi əksəriyyət tərəfindən bəyənilmişdir?

 • A) F.Engels və M.Volkenşteynin;

 • B) L.Paster və F.Redinin;

 • C) A.İ.Oparin və C.B.Xoldeynin

 • D) A.İ.Oparin və F.Redinin

 • E) C.B.Xoldeyn və L.Pasterin.7. Yüksək inkişaf etmiş,formalaşmış nüvəsi olan orqanizmlər necə adlanır?8. Canlı orqanizmlərdə aerob tənəffüs nə zaman yarandı?

 • A) fotosintezdən sonra;

 • B) xemosintezdən sonra;

 • C) qıcqırma prosesindən sonra;

 • D) çürümə prosesindən sonra;

 • E) orqanizmlərin inkişafından sonra;9. Orqanizmdə 3,5 qram karbohidratın parçalanmasında nə qədər vaxt ayrılar?

 • A) 37,6 kc; D) 48 kc;

 • B) 25 kc; E) 44 kc;

 • C) 61,6 kc;10. Bir necə milyard il əvvəl Yer üzərində kimyəvi reaksiyaların gedə biləciyini sübut etmək üçün xüsusi aparat hazırlayan kim olmuşdur

 • .

 • A) A.İ.Oparin; D) M.V.Volkenşteyn

 • B) F.Redi; E) J.B.Lamak

 • C) S.Miller; • 1-d 7-b

 • 2-b 8-a

 • 3-b 9-c

 • 4-C 10-c

 • 5-c

 • 6-cTest

  • Biologiya


1. Triplold nüvəli hüceyrə hansı hüceyrələrin qovuşmasından əmələ gəlir?

 • A) Spermi ilə sperminin B) Spermi ilə mərkəzi hüceyrənın

 • D) Mərkəzi hüceyrə ilə yumurtahüceyrənin C) Spermi ilə yumurta hüceyrənin

 • E) Mərkəzi hüceyrə ilə mərkəzi hüceyrənin2.Qametində 6 autosom xromosom daşıyan bir canlıda xromosomların diploid sayı neçə olar?

 • A) 8 B) 12 C) 16 D) 14 E) 63. Mayalanmış yumurtahüceyrənin ziqotun bölünməsi hansı istiqamətlərdə gedir?

 • A) I uzununa,II eninə,IIIuzununa,IVeninə və.s

 • D) I və II uzununa.III eninə.IV uzununa və.s

 • B) I eninə, II uzununa,III eninə,IV uzununa və.s. E) I və II eninə, III uzununa , IV eninə. C) I və II uzununa,III və IV eninə və.s4. Blastula hansı formada olur?

 • A)Diskşəkilli B)İçi dolu kürəşəkilli C)İçi boş kürəşəkilli D)Uzunsov içi boş

 • E)Uzunsov içi dolu5.Göyərçin rüşeyminin inkişafı zamanı qəlsəmə yarıqları nə olur?

 • A) Göyərçin rüşeyminin inkişafı zamanı qəlsəmə yarıqları əmələ gəlir.

 • B) Qəlsəmə yarıqları ağciyərlərə çevrilir

 • C) Qəlsəmə yarıqları hava kisələrinə çevrilir

 • D) Qəlsəmə yarıqları toxuma ilə örtülür

 • E) Qəlsəmə yarıqları Quşun bütün ömrü boyu qalır.6. Ontogenezin gedişində ürək nədən əmələ gəlir?7. Verilmiş orqanlardan hansıları mezoderma qatından inkişaf edirlər?

 • 1. Böyrək 2. Qaraciyər

 • 3. Ağciyər 4. Ürək

 • A) 1 və 2 B) 1 və 3 C) 1 və 4

 • D) 2 və 3 E) 3 və 48.Hansı canlıda embrionun inkişafı zamanı mezoderma qatı əmələ gəlmir?

 • A) Çay xərcəngində B) Neştərədə

 • C) Şirin su hidrasında D) Xalçı hörümçəkdə

 • E) May böcəyində9.Erkək tısbağanın xromosomlarının diploid sayı 26 olarsa onun qametində xromosom dəsti nə cür olacaq?

 • A)13+x B)13+y C)12+y

 • D)12+x E)26 +y10. Nüvəcik mitoz bölünmənin hansı mərhələsində itir?

 • A) Metafazada B) Profazada

 • C) Telofazada D) Anafazada

 • E) İnterfaz

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə