1. Hujayraning qaysi qismi turli shaklda bo’ladi?Yüklə 33,74 Kb.
səhifə1/4
tarix24.02.2022
ölçüsü33,74 Kb.
#84083
  1   2   3   4
1-variant


1-VARIANT

1. Hujayraning qaysi qismi turli shaklda bo’ladi?

A. Yadro.

B. Ribosoma

C. .Vakuola

D. Sitoplazma

2. «Biror organizm tashqi muhitsiz yashay olmaydi». Bu fikrni qaysi olim aytgan?

A. I.M.Sechenov

B. I.P.Pavlov

C. Filatov

D. Basov

3. Yassioyoqlikda organizimning qaysi organida og’riq seziladi?

A. Son-boldir sohasida

B.Tovon-panja va boldir muskullarida

C. Tovon kaft sohalarida

D. Bel-quymich sohasida

4. Organizimining osmotik bosimi qaysi asbob bilan o’lchanadi?

A. Tanometr.

B. Krioskop

C. Sfigomomonometr

D. Fonendoskop

5. Yevstaxiy nayi tananing qaysi qismida joylashgan?

A. O’rta quloq bilan burun-halqum bo’shlig’i o’rtasida

B. O’rta quloqda

C. Burun halqum bo’shlig’ida

D. Nog’ora parda orqasida

6. Qaysi vitamin oqsil va uglevod almashinuvida muhim rol o’ynaydi?

А. В1 vitamin. В. С vitamin.

С. В6 vitamin. D. Д vitamin.

7. Neyron qanday shaklga ega?

A. Doirasimon

B. Oval

C. Noksimon

D. А, В vа С javoblar to’g’ri

8. Yod moddasi qaysi bezning gormonlari tarkibida bo’ladi?

A. Buyrak usti B. Qalqonsimon

C. Oshqozon osti D. Gipofiz

9. Bolalarning qaysi a‘zosining devori 16-20 ta halqasimon tog’aydan iborat?

A. Halqum B. Bronxlar

C. Traxeya D. Qizilo’ngach

10. Qaysi tipda bolalar mustaqil fikrlarga ega bo’lmaydi?

A. Xollerik

B. Sangivinik

С. А va В javoblar to’g’ri

D. Melanxolik

11. O’smirlarda hiqildoq va ovoz boylamlarining uzunligi o’g’il bolalar va qiz bolalarda necha barobar ortadi?

А. 1;15 В. 1,5; 2 С. 2-1,5 D. 1,5-1

12. Spirtli ichimliklar organizimda qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi?

A. Ateroskleroz, gipertoniya

B. Yurak ishemik kasalligi

C. Miyaga qon quyilishi

D. Yuqoridagilarning barchasi

13. Postembrinol davrida organizmda qanday o’zgarish bo’ladi?

A. O’sadi, muhitga moslashadi

B. Hujayra va to’qimalar ixtisoslashadi

C. Qariydi

D. Yuqoridagilarning barchasi
14. Balog’atga yetish davridan boshlab qaysi bezlarning funksiyasi ortadi.

A. Gipofiz, epifiz B. Ayrisimon, qalqonsimon

C. Jinsiy, buyrak usti D. Jinsiy, ayrisimon

15. Bolg’acha, sandoncha, uzangi suyaklari eshitish a‘zosining qaysi qismida joylashgan?

A. Tashqi quloqda B. Tashqi va ichki quloq o’rtasida

C. O’rta quloqda D. Ichki quloqda

16. Ko’z soqqasining qaysi pardasi o’rtasida yumaloq teshikcha bo’ladi?

A. Oqsil parda B. To’rsimon parda

C. Tomirli parda D. Rangli parda

17. Cuyakning birikishidan hosil bo’lgan bo’gim necha qismdan iborat?

А. 1. В. 2. C. 3 D. 4

18. Arterial qon deb nimaga aytiladi?

А. СО2 t o’yingan qon

В. Is gaziga to’yingan qonga

С. О2 to’yingan qonga

D. Eritrotsitlar ko’p bo’lgan qonga

19. 1g oqsil, 1 g yog’ning oksidlanishiga va parchalanishiga necha litr СО2 sarflanadi?

А. 2. В. 3,2 С. 3,8. D. 9,3

20. Sovuq sharoitda yurak normadagidan ko’p ish bajaradi. Chunki..

A. Qon tomirlar torayadi B. Qon tomirlar kengayadi

C. Arterial bosim pasayadi D. А, В va C javoblar to’g’ri

21. Teri retseptorlarining tashqi muhit ta‘sirida moslashishi nimaga bog’liq?

A. Adaptatsiya B. Regeneratsiya

C. Akkomodatsiya D. Plantatsiya

22. Chaqaloqlar umurtqa pag’onasining ko’krak qismida egilma va bel qismida oldinga tomon egilma qachon hosil bo’ladi?

A. 5 va 12 oyligida B. 3 va 5 oyligida

C. 5 va 8 oyligida D. 8 va 10 oyligida

23. Bosh suyagining birikishi bolaning necha oyligida boshlanadi?

А. 1-1,5 В. 2-3 С. 4-5 D. 1 yoshda

24. «Langergans orolchalari» deb aytiladigan hujayralar to’plami qaysi bezda bo’ladi?

A. Oshqozon osti

B. Qalqonsimon

C. Jinsiy

D. Ter bezi

25. Leykotsitlar sonining ko’payishiga nima deyiladi?

A. Anemiya B. Leykopeniya

C. Leykotsitoz D. Agglyutinatsiya

26. Buyumlar ko’zdan qancha masofada bo’lib, yorug’lik qaysi tomondan tushishi kerak?

A. 35-40sm, o’ng tomonda

B. 25-30 sm, chap tomonda

C. 30-35sm, barcha tomondan

D. 35-40 sm, chap tomondan

27. Qon umumiy hajmining necha foizini qon plazmasi va shakil elementlar tashkil qilishini belgilang.

A. 50% va 50% В. 55- 60% va 40-45%

С. 30% va 70% D. 90% va 10%

28. Dasta, tana, qilichsimon o’simta bu quyidagi qaysi suyakning qismlari bo’ladi?

A. Kurak B. O’mrov C. To’sh D. Dum

29. Necha yoshda bola umurtqa pog’onasining bel qismida oldinga egilma hosil bo’ladi?

A. 1 yoshda B. 3 yoshda C. 2 yoshda D. 4 yoshda

30. Reflekslar natijasiga ko’ra qanday bo’ladi?

A. Musbat, manfiy

B. Shartli, shartsiz

C. Ovqatlanish, himoyalanish

D. B va C javoblar to’g’ri

31. Ovoz boylamlarining uzunligi xotin-qizlarda o’rtacha necha mm-ga teng?

A. 10-12 B. 14-16 C. 18-20 D. 15-17


32. Qaysi to’qima ikki xil hujayradan tashkil topgan?

A. Epiteliy B. Muskul C. Silliq muskul D. Nerv

33. Havoning nisbiy namligi necha foiz bo’lishi organizm uchun eng qulay bo’ladi?

A. 20-40 % B. 40-60 % C. 60-70 % D. 50-70 %

34. Qo’l kaftining suyakka aylanishi necha yoshgacha davom etadi.

A. 17-25 yosh B. 20-25 yosh C. 16-20 yosh D. 15-16

35. Hozirgi paytda amaliy pedagogika va gigienada bolaning yosh davrlari nechaga bo’lib o’rganiladi

A. 2 B. 5 C. 6 D. 3

36. A‘zo va to’qimalarning tuzilishi va funksional shakllanishiga qarab postnatаl ontogenez nechta davrga bo’lanadi?

A. 8 B. 10. C. 11. D. 12

37. Skelet suyaklari erkaklar, ayollar va bolalarda tana vaznining qancha foizini tashkil etadi?

A. 18%,16% 14%.

B. 20%, 18%, 16%.

C. 22%, 20%, 18%.

D. 10%, 15%, 20%.

38. Organizimdagi barcha muskullar nechta guruhga bo’lib o’rganiladi?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5

39. Jinsiy qarab muskul kuchi bolalarda qachon farqlanadi?

A. 11-12 yoshda B. 13-14 yoshda

C. 10-11 yoshda D. 9-10 yoshda

40. Ta‘lim va tarbiya sinf xonalari uchun necha xil guruhga mansub parta va stollar chiqarilmoqda?

A. 3 xil. B. 2 xil. C. 5 xil D. 4 xil.

41. Nerv tizimi joylashgan joyi va funktsiyasiga qarab tizimlarga to’g’ri ajratilgan qatorni belgilang?

A. Markaziy, pereferik

B. Pereferik, somatik

C. Markaziy, periferik, somatik, vegetativ

D. Somatik, pereferik

42. Nerv to’qimasining xossalari to’g’ri berilgan qatorni belgilang.

A. Qo’zg’alish, o’tkazuvchanlik

B. Labillik refraktorlik, o’tkazuvchanlik, qo’zg’aluvchanlik

C. Refraktorlik, qo’zg’alish

D. O’tkazuvchanlik, labillash

43. Refleks yoyining tarkibiy elementlari to’g’ri berilgan qatorni belgilang?

A. Retseptor, afferent, nerv markazi, efferent, ijrochi a‘zo.

B. Nerv markazi, afferent.

C. Retseptor, ijrochi a‘zo

D. Afferent, nerv markazi.

44. Yangi tug’ilgan bola orqa miyaning massasi va uzunligi to’g’ri berilgan qatorni belgilang.

A. 5-8 g, 10-12 sm. B. 6-10 g, 13-15 sm

C. 4-8 g, 7-10 sm D. 6-8 g, 10-13 sm

45. Orqa miyadan hammasi bo’lib nechta nerv chiqadi?

A. 25. B. 31. C. 40. D. 38

46. Bosh miya nechta qismga bo’lib o’rganiladi?

A.3. B. 2. C. 4. D. 5

47. Begetativ nerv tizimining bo’limlari berilgan qatorni belgilang.

A. Simpaitk , parasimpatik B. Somatik, vegetativ

C. Parasimpatik, somatik D. Somatik, parasimpatik

48. Analizator qismlari berilgan to’g’ri qatorni belgilang.

A. Retseptor, o’tkazuvchi

B. Sezuvchi, markaziy qism

C. Retseptor, o’tkazuvchi, markaziy qism

D. Markaziy qism, retseptor

49. Ko’zning asosiy qavvatlari berilgan qatorni aniqlang

A. Sklera, o’rta tomirli, ichki to’r qavat

B. Ko’z yoshi bezi, to’r qavat

C. Qovoq, sklera

D. Ko’z yoshi bezi, to’r qavat, sklera

50. Ko’rishni kuchayib va pasayib ketish yoshlarini aniqlang?

A. 4 yoshdan 20 yoshgacha, 30 yoshdan

B. 10-25, 28 yoshdan

C. 8 yoshda 15 yoshgacha, 20 yoshdan

D. 6 yoshda 15 yoshgacha, 25 yoshdan

Yüklə 33,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə