1. Ikkita korxona ishchilarining oylik ish xaqi bo‘yicha taqsimoti quyidagi ma’lumotlar bilan ifodalanadiYüklə 69,23 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü69,23 Kb.
#82213
2-JN uchun (1)


1-VARIANT

1.Ikkita korxona ishchilarining oylik ish xaqi bo‘yicha taqsimoti quyidagi ma’lumotlar bilan ifodalanadi:Korxona № 1

Korxona № 2

Ish haqi,

ming so‘mIshchilar soni

jamiga nisbatan, %Ish haqi,

ming so‘mIshchilar soni

jamiga nisbatan, %350-380

2

350-400

5

380-410

5410-440

6

400-450

10

440-470

14470-500

23

450-500

23

500-530

22530-560

12

500-550

30

560-590

7590-620

5

550-600

25

620-650

4

600-650

7

Jami

100

Jami

100

Ikkita korxona bo‘yicha ish haqini taqqoslash uchun intervallarni yiriklashtirish usulida quyidagi guruhlarni ajratib qayta guruhlang:

1)400gacha; 2) 400dan 460gacha; 3) 460dan 520gacha; 4) 520dan 580gacha; 5)580 va undan yuqori.2. Joriy yilda qishloq xo‘jaligi yalpi mahsuloti 560 mlrd. so‘mni, shu jumladan dehqonchilik va chorvachilik mahsuloti 440 va 220 mlrd. so‘mni, ularning salmog‘i 60,7 va 39,3 % ni tashkil etadi. YUqoridagi ma’lumotlarni statistik jadval orqali tasvirlang
2-VARIANT

1.Zavodning yalpi mahsuloti joriy yilda shartnoma bo‘yicha 12,0 mln. so‘m bo‘lib, haqiqatda esa 12,2 mln. so‘mni tashkil etdi.

Kelgusi yil uchun shartnomada zavodning yalpi mahsuloti 11,9 mln. so‘m rejalashtirilgan bo‘lsa shartnoma bajarilishi va shartnoma majburiyati nisbiy miqdorlari hisoblansin.

2. Korxonada sarflangan yoqilg‘i bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar mavjud:


YOqilg‘i turlari

Miqdori

SHartli yoqilg‘iga aylantirish koeffitsienti

1. Motor va dizel yoqilg‘isi (t)

2. Mazut, t

3. Ko‘mir, t

4. Tabiiy gaz, ming kub.m550

270


425

680


1,43

1,37


0,90

1,20


Korxonada sarflangan yoqilg‘ining umumiy hajmi shartli natura o‘lchov birligida hisoblansin.

3-VARIANT

1.Tumanlarda bug‘doyning hosildorligi quyidagicha bo‘lgan:Tumanlar

Hosildorlik, s/ga

2012 yilda ekin maydoni, ga

2013yilda yalpi hosil, sentner

2012 yil

2013 yil

1

2

325.0

32.0


34.0

28.0

30.0


36.0

5000

4000


3000

80000

120000


110000

Aniqlang (3 ta tuman bo‘yicha birgalikda):

1) 2012 yildagi o‘rtacha hosildorlikni;

2) 2013 yildagi o‘rtacha hosildorlikni.

2. Savdo firmasining buyurtmalar bo‘limida ish kuni 8 soatni tashkil etadigan uchta xodim band. Bitta buyurtmani rasmiylashtirish uchun birinchi xodim o‘rtacha 14 minut, ikkinchi 15, uchinchisi 19 minut sarflaydi. Butun bo‘lim bo‘yicha bitta buyurtmaga sarflangan o‘rtacha vaqtni aniqlang.

4-VARIANT

1.Viloyatda fermer xo‘jaliklarini kuzatish natijalari bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar olingan:Bir sigirdan sog‘ib olingan o‘rtacha yillik sut miqdori bo‘yicha xo‘jaliklar guruhi, kg

Fermer xo‘jaliklari soni

O‘rtacha yillik sigirlar soni

(1 fermer xo‘jaligida)Sutning yog‘lilik darajasi, %

2000 gacha

4

42

3,0

2000-2200

9

35

3,3

2200-2400

15

48

3,8

2400 va yuqori

8

39

2,9

Bir sigirdan sog‘ib olingan o‘rtacha yillik sut miqdorini va sutning o‘rtacha yog‘lilik darajasini aniqlang.

2. Savdo firmalarning oylik tovar aylanmasi hajmi bo‘yicha taqsimlanishi quyidagi ma’lumotlar bilan tavsiflanadi:

Tovar aylanmasi, mln.so‘m

50 gacha

50-100

100-150

150-200

200-250

250 va yuqori

Jami

Firmalar soni

20

26

20

14

10

10

100

Aniqlang:

1) bir firmaga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha oylik tovar aylanmasi hajmini;

2) oylik tovar aylanmasi bo‘yicha moda va medianani;

3) muayyan taqsimotning xarakteri to‘g‘risida xulosa qiling.5-VARIANT

1. To‘qimachilik sanoati ishchilarining kunlik ishlab chiqarish me’yori tekshirilganda 60% ishchilar kunlik ishlab chiqarish me’yorini ortig‘i bilan bajarganligi aniqlangan. Kunlik ishlab chiqarish me’yorini ortig‘i bilan bajargan ishchilar salmog‘ining dispersiyasini aniqlang.

2. SHahar tumanlaridagi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonalarining sof foydasi haqida quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Tuman

Korxonalar soni

Sof foyda, mln.so‘m

I
II

III


6

10

1514,16,9,12,10,13

8,12,8,9,6,5,7,7,8,10

14,6,9,5,7,8,8,11,14,10,13,15,9,6,12


YUqoridagi ma’lumotlar asosida aniqlang:

1) guruhlar ichidagi dispersiyani;

2) guruhlararo dispersiyani;

3) umumiy dispersiyani.

6-VARIANT

1.Umumiy ovqatlanish korxonalarida bitta xodimga to‘g‘ri keladigan tovar aylanmasining o‘rtacha qiymati va dispersiyasi to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:Korxonalar

Xodimlar soni, %

Tovar aylanmasi

o‘rtacha, mln so‘m

dispersiya

Oshxonalar

Restoranlar

Qahvaxonalar


65

5

3015

16

236,25

4,0


25,0

YUqoridagi ma’lumotlar asosida umumiy ovqatlanish korxonalari bo‘yicha bitta xodimga to‘g‘ri keladigan tovar aylanmasining umumiy dispersiyasini aniqlang.

2. Fakultet II kurs ikki guruh talabalarini “Statistika” fani bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi haqida quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Ta’lim shakli

Talabalar soni

O‘rtacha bal

Birinchi guruh

Ikkinchi guruh150

50


4,0

3,6


Agar talabalar o‘zlashtirish darajasining umumiy dispersiyasi 0,1ga teng bo‘lsa, guruhlar ichidagi dispersiyalarning o‘rtachasini aniqlang.

6-VARIANT

1.SHahar tijorat banklari faoliyati kuzatilganda quyidagilar aniqlandi: mijozlarning 70 foizini o‘rtacha 120 mln. so‘m kredit olgan yuridik shaxslar tashkil qiladi, uning variatsiya koeffitsienti 25 foiz, 30 foizi esa o‘rtacha 20 mln so‘m kredit olgan jismoniy shaxslar bo‘lib, kreditning o‘rtacha kvadratik chetlanishi 6 mln. so‘mga teng.YUkoridagi ma’lumotlar asosida mijoz turi va kredit miqdori o‘rtasidagi bog‘liqlik zichligini aniqlang.

2. Viloyatdagi 20ta sanoat korxonasi bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar berilgan:Asosiy kapitalning o‘rtacha qiymati, mln.so‘m

Ishchilarning o‘rtacha yillik soni, kishi

Ishlab chiqarish hajmi, mln.so‘m

1

30

160

32

2

70

180

69

3

20

90

15

4

39

205

42

5

33

170

64

6

28

120

28

7

65

280

94

8

66

70

119

9

20

85

25

10

47

96

35

11

27

75

23

12

33

80

13

13

30

105

14

14

31

210

30

15

31

320

25

16

35

210

79

17

31

175

36

18

56

200

80

19

35

170

25

20

40

190

28

YUqoridagi ma’lumotlar asosida ishlab chiqarish xajmini asosiy kapitalning o‘rtacha yillik qiymatiga bog‘liqlik zichligini aniqlang.

7-VARIANT

1. Uchta fermer xo‘jaligidagi sog‘in sigirlar soni quyidagi ma’lumotlar bilan ifodalanadi:

Fermer xo‘jaliklari

Sigirlar soni

jami

shu jumladan sog‘in sgirlar

1

2

3200

225


300

180

160


285

YUqoridagi ma’lumotlar asosida fermer ho‘jaliklari bo‘yicha sog‘in sigirlar salmog‘ining umumiy dispersiyasini aniqlang.

2. Tumanda kuzgi bug‘doy ekinining qishda nobud bo‘lishi quyidagi ma’lumotlar bilan ifodalanadi:

Bug‘doy navi

Ekin maydoni, ga

Bug‘doy ekinini qishda nobud bo‘lish salmog‘i, %

Maxalliy

Xorijiy


600

400


10

20


Kuzgi bug‘doy ekinining qishda nobud bo‘lish salmog‘ining umumiy dispersiyasini “dispersiyalar qo‘shish qoidasi” yordamida aniqlang.

8-VARIANT

1.Ip kalavaning mustahkamligini o‘rganish uchun 3%li tasodifiy takrorlanmaydigan tanlash usulida sinov o‘tkazilgan, uning natijalari quyidagicha:Ipning mustahkamligi, gramm

190 gacha

190-210

210-230

230-250

250-270

Sinovlar soni

5

15

40

30

10

Hisoblang:

1) 0,997 ehtimol bilan ip kalavaning mustahkamligi uchun chegaraviy xato va ishonch intervalini;

2) 0,954 ehtimol bilan ipning mustahkamliligi 230g. va undan yuqori bo‘lgan ip kalavaning salmog‘ini ishonch intervalini.

2. Korxonada bitta detalni ishlab chiqarish uchun sarflangan ish vaqtini o‘rganish maqsadida 10%li tasodifiy takrorlanmaydigan usulda tanlab kuzatish o‘tkazildi va natijalari quyidagicha ifodalanadi:


Bitta detalga sarflangan ish vaqti, min.

10 gacha

10-12

12-14

14-16

16 va undan yuqori

Detallar soni, dona

12

25

65

30

10Hisoblang:

  1. 0,997 ehtimol bilan bosh to‘plamda bitta detalni ishlab chiqarish uchun o‘rtacha sarflangan ish vaqtining ishonch intervalini, hamda 14 minutdan ko‘p ish vaqti sarflangan detallar ulushining ishonch intervalini.

9-VARIANT

1.Xom ashyoni o‘z vaqtida etkazib bermasligi oqibatida ishchilarning bekor turishlarini aniqlash uchun 5% li tipik tanlash o‘tkazilgan va quyidagilar aniqlangan:Sex

Tanlanma to‘plamga kirgan ishchilar soni

Xom-ashyoni o‘z vaqtida olmaslik oqibatida yuz bergan bekor turishlar salmog‘i, %

A

25

5,0

B

40

10,0

V

19

15,0

D

30

2,0

0,954 ehtimol bilan korxona bo‘yicha xom ashyoni o‘z vaqtida olmaslik oqibatida yuz bergan bekor turishlar salmog‘ining ishonch intervalini aniqlang.

2. Turli malakadagi ishchilarning detallarga ishlov berishida sarflagan vaqtini o‘rganish uchun 10%li tipik tanlash o‘tkazilgan va quyidagi natijalar olingan:

Malakasi bo‘yicha ishchilar guruhi

Tanlanma to‘plamga kirgan ishchilar soni

1 ta detalga ishlov berish uchun sarflangan vaqt, min.

1ta detalga ishlov berishda sarflangan vaqtning o‘rtacha kvadratik chetlanishi,

min.


1

50

15

6

2

120

20

9

3

70

27

7

4

60

32

11

0,997 ehtimol bilan korxona bo‘yicha o‘rtacha bitta detalga ishlov berishda sarflanadigan vaqt(min.)ning ishonch intervalini aniqlang.10-VARIANT

1.Firma xodimlarining o‘rtacha oylik mehnat haqini o‘rganish maqsadida 20% li mexanik usulda tanlab kuzatish o‘tkazilgan va uning natijalari quyida keltirilgan:Oylik mehnat haqi, ming so‘m

250 gacha

250-350

350-450

450-550

550-650

650-750

750 va undan yuqori

Xodimlar soni, kishi

16

32

80

30

18

14

10

Hisoblang: 0,997 ehtimol bilan o‘rtacha oylik mehnat haqining ishonch intervalini.

2. 10% li tasodifiy tanlama kuzatish natijalari bo‘yicha Xalq banki bo‘limidagi 1000 ta omonat qo‘yilmalari hisob varag‘idan 600 tasi ishchilarga tegishli ekanligi aniqlandi. Agar o‘rtacha omonat qo‘yilmalari qoldig‘ining chegaraviy xatosi (o‘rtachaga nisbatan foiz hisobida ) 2,4% ni, variatsiya koeffitsienti esa 40% ni tashkil etsa, 0,950 ehtimol bilan aniqlang:

1) o‘rtacha omonat qo‘yilmalari qoldig‘ining ishonch intervalini;

2) jami omonat qo‘yilmalari summasining ishonch intervalini.

11-VARIANT

1.Tasodifiy takrorlanadigan tanlama kuzatish natijalari bo‘yicha korxona ishchilarining o‘rtacha tarif malakasi uchun ishonch intervali 4 dan 5 gacha bo‘lishi aniqlangan. Agar tanlama to‘plamdagi ishchilar tarif malakasining o‘rtacha kvadratik chetlanishi 1 ga teng bo‘lsa, 0,954 ehtimol bilan aniqlang:

1)tanlama to‘plamdagi ishchilar tarif malakasining chegaraviy xatosini;

2) tanlama to‘plamdagi ishchilar tarif malakasining o‘rtacha xatosini.2. Paxta tolasining o‘rtacha og‘irligini o‘rganish maqsadida 400 ta tola takrorlanadigan tanlash usulida tekshirilgan. Tanlama kuzatish natijalari bo‘yicha tola og‘irligining variatsiya koeffitsienti 30%ni tashkil etsa, 0,997 ehtimol bilan uning chegaraviy xatosini (o‘rtacha miqdorga nisbatan foiz hisobida) aniqlang.

12-VARIANT

1. 0,954 ehtimol bilan 36% li tasodifiy takrorlanmaydigan tanlab kuzatish o‘rtacha xatosi takrorlanadigan tanlab kuzatish o‘rtacha xatosiga nisbatan qancha foiz kam bo‘ladi?

2. Xaridorlarning jun gazlamaga bo‘lgan talabini o‘rganish maqsadida 5 foizli tasodifiy tanlab kuzatish o‘tkazildi. Viloyat bo‘yicha 600ta oila tanlab kuzatildi. Kuzatish natijasida jon boshiga to‘g‘ri keladigan xarid miqdori va oilalar soni to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar olindi:

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan yillik xarid, kv.metr.

2,0 gacha

2,0-3,0

3,0-4,0

4,0-5,0

5,0 va undan yuqori

Oilalar soni

80

100

180

150

90Hisoblang:

1) 0,954 ehtimol bilan viloyat aholisi bo‘yicha jon boshiga to‘g‘ri keladigan jun gazlamasi xaridining chegaraviy xatosini;

2) 4,0 kv. metrdan ko‘proq jun gazlamasi xarid qiladigan oilalar hissasining ishonch intervalini.

13-VARIANT

1. Yil mobaynida shaharda qonunbuzarlikka yo‘l qo‘ygan 5000 kishidan 500tasi mexanik tanlash usuli yordamida tanlab olinib o‘rganib oilaviy sharoitda tarbiyalanganligi ma’lum bo‘ldi. 0,997 extimol bilan bosh to‘plam uchun nosog‘lom sharoitda tarbiyalangan qonunbuzarlar salmog‘i o‘zgarish chegaralari aniqlansin.

2. Tumanda 10000 oila yashaydi. Mexanik tanlash usuli bilan oilada uchta va undan ortiq bola bo‘lgan oilalar salmog‘ini aniqlash maqsad qilib qo‘yilgan. 0,954 extimol bilan tanlamaning chegaraviy xatosi 0,02dan oshmasligi uchun, tanlanmaning hajmi qanday bo‘lishi kerak? Agar oldingi tekshirishlar natijasida dispersiya 0,2ga teng bo‘lsa.

14-VARIANT

1. Oilalar bo‘yicha jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromad va iste’mol qilingan non mahsulotlari to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:


Jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha oylik daromad,

mln. so‘m2gacha

2-4

4-6

6-8

8 va undan yuqori

Non mahsulotlari iste’moli, kg

10

14

18

13

12

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha yillik daromad va iste’mol qilingan non mahsulotlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishni analitik ifodasini tuzing va bog‘lanish zichligini aniqlang.

2. Konserva zavodi ishchilarining ishlab chiqargan mahsuloti va mahsulotni ishlab chiqarish uchun 1 ishchi sarf qilgan kunlik elektr energiya to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Har bir ishchining bir kunda ishlab chiqargan mahsuloti qiymati, mln. so‘m

2,5

3,0

4,5

5,0

5,5

6,5

7,0

Bir ishchining kunlik elektr energiya sarfi, kvt/soat/kishi

2,1

2,0

1,9

1,7

1,5

1,4

1,2

Berilgan ma’lumotlar asosida:

1) ishlab chiqarilgan mahsulot va sarf qilingan elektr energiya o‘rtasidagi bog‘liqlik tenglamasini tuzing va uni baholang;

2) bog‘lanish zichligi ko‘rsatkichlarini hisoblang va xulosa qiling.
15-VARIANT

1.Korxonada ishlab chiqarilgan mahsulot va mahsulot birligining tannarxi haqida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:Ishlab chiqarilgan mahsulot,

ming dona3,5

4,0

5,5

6,0

6,5

7,5

8,0

Mahsulot birligining tannarxi, ming so‘m

3,1

3,0

2,9

2,7

2,5

2,4

2,2

Aniqlang

  1. ishlab chiqarilgan mahsulot va uning tannarxi o‘rtasidagi bog‘lig‘lanish shaklini;

  2. bog‘lanish zichligini;

  3. determinatsiya koeffitsientini, korrelyasiya indeksini.

2. Evropa mamlakatlarining birida, oq tanli va qora tanlilar irqiga mansub kishilarning bir yildagi o‘limi to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:

Irqi

Tug‘ilgan joyi

Jami

Evropa, ming kishi

Afrika, ming kishi

Qora tanli

105

60

165

Oq tanli

75

130

205

Jami

180

190

370

Kontingensiya va assotsiatsiya koeffitsentlarini hisoblang.

16-VARIANT

1. Quyidagi xu = 106; x = 11; u = 9; x2 = 137; u2 = 85; a0 = 48 qiymatlarga (ma’lumotlarga) asoslanib chiziqli regressiya tenglamasini tuzing va chiziqli korrelyasiya koeffitsientini hisoblang.2. Guruh talabalarining ikkita fandan o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘lgan:

Talabalar

Falsafa fani, %

Statistika fani, %

A

90

75

B

60

69

V

46

45

G

68

49

D

88

58

E

71

54

J

66

59

Z

78

70

I

87

67

K

52

43

L

56

41

N

67

53

M

76

66

O

87

72

P

94

86Hisoblang

1) Fexner koeffitsentini;

2) K. Spirmen koeffitsentini;

3) Kendel koeffitsentini.17-VARIANT

1.2013 yilning yanvar va fevral oylari uchun korxonaning ikkinchi sexida ro‘yhatdagi ishchilar soni to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar berilgan.

1/I 2013 yil holatiga ro‘yhatdagi ishchilar soni................................126

5/I ishdan bo‘shaganlar...............................................................................3

12/I ishdan bo‘shaganlar............................................................................4

26/I ishdan bo‘shaganlar............................................................................5

9/II ishga qabul qilinganlar..................................................................8

16/II ishdan bo‘shatilganlar.....................................................................3

25/II ishga qabul qilinganlar.................................................................6

Aniqlang:

1) sexdagi ishchilarning o‘rtacha sonini: a) yanvar oyi uchun; b) fevral oyi uchun.

2) fevral oyidagi ishchilar sonining yanvar oyidagi ishchilar soniga nisbatan mutlaq va nisbiy o‘zgarishini.

2. CHakana savdo tarmoqlaridagi tovar zaxiralari to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan.Davr

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.01 kelgusi yil

Tovar qoldig‘i,

mln so‘m


117,4

114,3

145,1

204,9

329,0

456,7

609,2

Savdo tarmoqlaridagi o‘rtacha tovar qoldig‘ini III, IV chorak va ikkinchi yarim yillik uchun hisoblang.

18-VARIANT

1.Viloyatda fermer xo‘jaliklarini kuzatish natijalari bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar olingan:Bir sigirdan sog‘ib olingan o‘rtacha yillik sut miqdori bo‘yicha xo‘jaliklar guruhi, kg

Fermer xo‘jaliklari soni

O‘rtacha yillik sigirlar soni

(1 fermer xo‘jaligida)Sutning yog‘lilik darajasi, %

2000 gacha

4

42

3,0

2000-2200

9

35

3,3

2200-2400

15

48

3,8

2400 va yuqori

8

39

2,9

Bir sigirdan sog‘ib olingan o‘rtacha yillik sut miqdorini va sutning o‘rtacha yog‘lilik darajasini aniqlang.

2. Savdo firmalarning oylik tovar aylanmasi hajmi bo‘yicha taqsimlanishi quyidagi ma’lumotlar bilan tavsiflanadi:

Tovar aylanmasi, mln.so‘m

50 gacha

50-100

100-150

150-200

200-250

250 va yuqori

Jami

Firmalar soni

20

26

20

14

10

10

100

Aniqlang:

1) bir firmaga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha oylik tovar aylanmasi hajmini;

2) oylik tovar aylanmasi bo‘yicha moda va medianani;

3) muayyan taqsimotning xarakteri to‘g‘risida xulosa qiling.19-VARIANT

1. To‘qimachilik sanoati ishchilarining kunlik ishlab chiqarish me’yori tekshirilganda 60% ishchilar kunlik ishlab chiqarish me’yorini ortig‘i bilan bajarganligi aniqlangan. Kunlik ishlab chiqarish me’yorini ortig‘i bilan bajargan ishchilar salmog‘ining dispersiyasini aniqlang.

2. SHahar tumanlaridagi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan korxonalarining sof foydasi haqida quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Tuman

Korxonalar soni

Sof foyda, mln.so‘m

I
II

III


6

10

1514,16,9,12,10,13

8,12,8,9,6,5,7,7,8,10

14,6,9,5,7,8,8,11,14,10,13,15,9,6,12


YUqoridagi ma’lumotlar asosida aniqlang:

1) guruhlar ichidagi dispersiyani;

2) guruhlararo dispersiyani;

3) umumiy dispersiyani.

20-VARIANT

1.Umumiy ovqatlanish korxonalarida bitta xodimga to‘g‘ri keladigan tovar aylanmasining o‘rtacha qiymati va dispersiyasi to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:Korxonalar

Xodimlar soni, %

Tovar aylanmasi

o‘rtacha, mln so‘m

dispersiya

Oshxonalar

Restoranlar

Qahvaxonalar


65

5

3015

16

236,25

4,0


25,0

YUqoridagi ma’lumotlar asosida umumiy ovqatlanish korxonalari bo‘yicha bitta xodimga to‘g‘ri keladigan tovar aylanmasining umumiy dispersiyasini aniqlang.

2. Fakultet II kurs ikki guruh talabalarini “Statistika” fani bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi haqida quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Ta’lim shakli

Talabalar soni

O‘rtacha bal

Birinchi guruh

Ikkinchi guruh150

50


4,0

3,6


Agar talabalar o‘zlashtirish darajasining umumiy dispersiyasi 0,1ga teng bo‘lsa, guruhlar ichidagi dispersiyalarning o‘rtachasini aniqlang.

21-VARIANT

1.SHahar tijorat banklari faoliyati kuzatilganda quyidagilar aniqlandi: mijozlarning 70 foizini o‘rtacha 120 mln. so‘m kredit olgan yuridik shaxslar tashkil qiladi, uning variatsiya koeffitsienti 25 foiz, 30 foizi esa o‘rtacha 20 mln so‘m kredit olgan jismoniy shaxslar bo‘lib, kreditning o‘rtacha kvadratik chetlanishi 6 mln. so‘mga teng.YUkoridagi ma’lumotlar asosida mijoz turi va kredit miqdori o‘rtasidagi bog‘liqlik zichligini aniqlang.

2. Viloyatdagi 20ta sanoat korxonasi bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar berilgan:Asosiy kapitalning o‘rtacha qiymati, mln.so‘m

Ishchilarning o‘rtacha yillik soni, kishi

Ishlab chiqarish hajmi, mln.so‘m

1

30

160

32

2

70

180

69

3

20

90

15

4

39

205

42

5

33

170

64

6

28

120

28

7

65

280

94

8

66

70

119

9

20

85

25

10

47

96

35

11

27

75

23

12

33

80

13

13

30

105

14

14

31

210

30

15

31

320

25

16

35

210

79

17

31

175

36

18

56

200

80

19

35

170

25

20

40

190

28

YUqoridagi ma’lumotlar asosida ishlab chiqarish xajmini asosiy kapitalning o‘rtacha yillik qiymatiga bog‘liqlik zichligini aniqlang.

22-VARIANT

1. Uchta fermer xo‘jaligidagi sog‘in sigirlar soni quyidagi ma’lumotlar bilan ifodalanadi:

Fermer xo‘jaliklari

Sigirlar soni

jami

shu jumladan sog‘in sgirlar

1

2

3200

225


300

180

160


285

YUqoridagi ma’lumotlar asosida fermer ho‘jaliklari bo‘yicha sog‘in sigirlar salmog‘ining umumiy dispersiyasini aniqlang.

2. Tumanda kuzgi bug‘doy ekinining qishda nobud bo‘lishi quyidagi ma’lumotlar bilan ifodalanadi:

Bug‘doy navi

Ekin maydoni, ga

Bug‘doy ekinini qishda nobud bo‘lish salmog‘i, %

Maxalliy

Xorijiy


600

400


10

20


Kuzgi bug‘doy ekinining qishda nobud bo‘lish salmog‘ining umumiy dispersiyasini “dispersiyalar qo‘shish qoidasi” yordamida aniqlang.

23-VARIANT

1.Ip kalavaning mustahkamligini o‘rganish uchun 3%li tasodifiy takrorlanmaydigan tanlash usulida sinov o‘tkazilgan, uning natijalari quyidagicha:Ipning mustahkamligi, gramm

190 gacha

190-210

210-230

230-250

250-270

Sinovlar soni

5

15

40

30

10

Hisoblang:

1) 0,997 ehtimol bilan ip kalavaning mustahkamligi uchun chegaraviy xato va ishonch intervalini;

2) 0,954 ehtimol bilan ipning mustahkamliligi 230g. va undan yuqori bo‘lgan ip kalavaning salmog‘ini ishonch intervalini.

2. Korxonada bitta detalni ishlab chiqarish uchun sarflangan ish vaqtini o‘rganish maqsadida 10%li tasodifiy takrorlanmaydigan usulda tanlab kuzatish o‘tkazildi va natijalari quyidagicha ifodalanadi:


Bitta detalga sarflangan ish vaqti, min.

10 gacha

10-12

12-14

14-16

16 va undan yuqori

Detallar soni, dona

12

25

65

30

10Hisoblang:

  1. 0,997 ehtimol bilan bosh to‘plamda bitta detalni ishlab chiqarish uchun o‘rtacha sarflangan ish vaqtining ishonch intervalini, hamda 14 minutdan ko‘p ish vaqti sarflangan detallar ulushining ishonch intervalini.

24-VARIANT

1.Xom ashyoni o‘z vaqtida etkazib bermasligi oqibatida ishchilarning bekor turishlarini aniqlash uchun 5% li tipik tanlash o‘tkazilgan va quyidagilar aniqlangan:Sex

Tanlanma to‘plamga kirgan ishchilar soni

Xom-ashyoni o‘z vaqtida olmaslik oqibatida yuz bergan bekor turishlar salmog‘i, %

A

25

5,0

B

40

10,0

V

19

15,0

D

30

2,0

0,954 ehtimol bilan korxona bo‘yicha xom ashyoni o‘z vaqtida olmaslik oqibatida yuz bergan bekor turishlar salmog‘ining ishonch intervalini aniqlang.

2. Turli malakadagi ishchilarning detallarga ishlov berishida sarflagan vaqtini o‘rganish uchun 10%li tipik tanlash o‘tkazilgan va quyidagi natijalar olingan:

Malakasi bo‘yicha ishchilar guruhi

Tanlanma to‘plamga kirgan ishchilar soni

1 ta detalga ishlov berish uchun sarflangan vaqt, min.

1ta detalga ishlov berishda sarflangan vaqtning o‘rtacha kvadratik chetlanishi,

min.


1

50

15

6

2

120

20

9

3

70

27

7

4

60

32

11

0,997 ehtimol bilan korxona bo‘yicha o‘rtacha bitta detalga ishlov berishda sarflanadigan vaqt(min.)ning ishonch intervalini aniqlang.25-VARIANT

1.Firma xodimlarining o‘rtacha oylik mehnat haqini o‘rganish maqsadida 20% li mexanik usulda tanlab kuzatish o‘tkazilgan va uning natijalari quyida keltirilgan:Oylik mehnat haqi, ming so‘m

250 gacha

250-350

350-450

450-550

550-650

650-750

750 va undan yuqori

Xodimlar soni, kishi

16

32

80

30

18

14

10

Hisoblang: 0,997 ehtimol bilan o‘rtacha oylik mehnat haqining ishonch intervalini.

2. 10% li tasodifiy tanlama kuzatish natijalari bo‘yicha Xalq banki bo‘limidagi 1000 ta omonat qo‘yilmalari hisob varag‘idan 600 tasi ishchilarga tegishli ekanligi aniqlandi. Agar o‘rtacha omonat qo‘yilmalari qoldig‘ining chegaraviy xatosi (o‘rtachaga nisbatan foiz hisobida ) 2,4% ni, variatsiya koeffitsienti esa 40% ni tashkil etsa, 0,950 ehtimol bilan aniqlang:

1) o‘rtacha omonat qo‘yilmalari qoldig‘ining ishonch intervalini;

2) jami omonat qo‘yilmalari summasining ishonch intervalini.

26-VARIANT

1.Tasodifiy takrorlanadigan tanlama kuzatish natijalari bo‘yicha korxona ishchilarining o‘rtacha tarif malakasi uchun ishonch intervali 4 dan 5 gacha bo‘lishi aniqlangan. Agar tanlama to‘plamdagi ishchilar tarif malakasining o‘rtacha kvadratik chetlanishi 1 ga teng bo‘lsa, 0,954 ehtimol bilan aniqlang:

1)tanlama to‘plamdagi ishchilar tarif malakasining chegaraviy xatosini;

2) tanlama to‘plamdagi ishchilar tarif malakasining o‘rtacha xatosini.2. Paxta tolasining o‘rtacha og‘irligini o‘rganish maqsadida 400 ta tola takrorlanadigan tanlash usulida tekshirilgan. Tanlama kuzatish natijalari bo‘yicha tola og‘irligining variatsiya koeffitsienti 30%ni tashkil etsa, 0,997 ehtimol bilan uning chegaraviy xatosini (o‘rtacha miqdorga nisbatan foiz hisobida) aniqlang.

27-VARIANT

1. 0,954 ehtimol bilan 36% li tasodifiy takrorlanmaydigan tanlab kuzatish o‘rtacha xatosi takrorlanadigan tanlab kuzatish o‘rtacha xatosiga nisbatan qancha foiz kam bo‘ladi?

2. Xaridorlarning jun gazlamaga bo‘lgan talabini o‘rganish maqsadida 5 foizli tasodifiy tanlab kuzatish o‘tkazildi. Viloyat bo‘yicha 600ta oila tanlab kuzatildi. Kuzatish natijasida jon boshiga to‘g‘ri keladigan xarid miqdori va oilalar soni to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar olindi:

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan yillik xarid, kv.metr.

2,0 gacha

2,0-3,0

3,0-4,0

4,0-5,0

5,0 va undan yuqori

Oilalar soni

80

100

180

150

90Hisoblang:

1) 0,954 ehtimol bilan viloyat aholisi bo‘yicha jon boshiga to‘g‘ri keladigan jun gazlamasi xaridining chegaraviy xatosini;

2) 4,0 kv. metrdan ko‘proq jun gazlamasi xarid qiladigan oilalar hissasining ishonch intervalini.

28-VARIANT

1. Yil mobaynida shaharda qonunbuzarlikka yo‘l qo‘ygan 5000 kishidan 500tasi mexanik tanlash usuli yordamida tanlab olinib o‘rganib oilaviy sharoitda tarbiyalanganligi ma’lum bo‘ldi. 0,997 extimol bilan bosh to‘plam uchun nosog‘lom sharoitda tarbiyalangan qonunbuzarlar salmog‘i o‘zgarish chegaralari aniqlansin.

2. Tumanda 10000 oila yashaydi. Mexanik tanlash usuli bilan oilada uchta va undan ortiq bola bo‘lgan oilalar salmog‘ini aniqlash maqsad qilib qo‘yilgan. 0,954 extimol bilan tanlamaning chegaraviy xatosi 0,02dan oshmasligi uchun, tanlanmaning hajmi qanday bo‘lishi kerak? Agar oldingi tekshirishlar natijasida dispersiya 0,2ga teng bo‘lsa.

29-VARIANT

1. Oilalar bo‘yicha jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromad va iste’mol qilingan non mahsulotlari to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:


Jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha oylik daromad,

mln. so‘m2gacha

2-4

4-6

6-8

8 va undan yuqori

Non mahsulotlari iste’moli, kg

10

14

18

13

12

Jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha yillik daromad va iste’mol qilingan non mahsulotlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishni analitik ifodasini tuzing va bog‘lanish zichligini aniqlang.

2. Konserva zavodi ishchilarining ishlab chiqargan mahsuloti va mahsulotni ishlab chiqarish uchun 1 ishchi sarf qilgan kunlik elektr energiya to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Har bir ishchining bir kunda ishlab chiqargan mahsuloti qiymati, mln. so‘m

2,5

3,0

4,5

5,0

5,5

6,5

7,0

Bir ishchining kunlik elektr energiya sarfi, kvt/soat/kishi

2,1

2,0

1,9

1,7

1,5

1,4

1,2

Berilgan ma’lumotlar asosida:

1) ishlab chiqarilgan mahsulot va sarf qilingan elektr energiya o‘rtasidagi bog‘liqlik tenglamasini tuzing va uni baholang;

2) bog‘lanish zichligi ko‘rsatkichlarini hisoblang va xulosa qiling.
30-VARIANT

1.Korxonada ishlab chiqarilgan mahsulot va mahsulot birligining tannarxi haqida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:Ishlab chiqarilgan mahsulot,

ming dona3,5

4,0

5,5

6,0

6,5

7,5

8,0

Mahsulot birligining tannarxi, ming so‘m

3,1

3,0

2,9

2,7

2,5

2,4

2,2

Aniqlang

  1. ishlab chiqarilgan mahsulot va uning tannarxi o‘rtasidagi bog‘lig‘lanish shaklini;

  2. bog‘lanish zichligini;

  3. determinatsiya koeffitsientini, korrelyasiya indeksini.

2. Evropa mamlakatlarining birida, oq tanli va qora tanlilar irqiga mansub kishilarning bir yildagi o‘limi to‘g‘risida quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:

Irqi

Tug‘ilgan joyi

Jami

Evropa, ming kishi

Afrika, ming kishi

Qora tanli

105

60

165

Oq tanli

75

130

205

Jami

180

190

370

Kontingensiya va assotsiatsiya koeffitsentlarini hisoblang.


.
Yüklə 69,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə