1. Opening : Beau opent de vergadering om 13: 00 uur. AanwezigYüklə 25,08 Kb.
tarix06.10.2018
ölçüsü25,08 Kb.


a description... a description...

Agenda plenaire vergadering FSR-FdR

Datum: Maandag 7 oktober

Locatie: A2.30 Oudemanhuispoort,

Voorzitter: Robert-Jan Hoos

Notulist: Melissa van Herwijnen

1. Opening :

Beau opent de vergadering om 13:00 uur.Aanwezig: Beau (technisch voorzitter), Jari, Deborah, Anna-maria, Stefan, Tomris, Jesse, Melissa (notulist)

Afwezig met afmelding: Ruben

Afwezig zonder afmelding: -

2. Vaststelling notulen

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.3. Actiepunten

130916-03 Beau, Jari en Anna-Maria kijken naar het tijdspad van de OER.
130916-04 Ruben regelt een gratis fotograaf voor de Conbo
.
130916-05 Jari voegt iedereen met Gmail toe aan de GoogleDrive

130916-03 Beau, Jari en Anna-Maria kijken naar het tijdspad van de OER.

130916-04 Ruben regelt een gratis fotograaf voor de CoBo.

130916-05 Jari voegt iedereen met Gmail toe aan de GoogleDrive. Toegevoegd: 131001 – Jari en Melissa overleggen over de Google infrastructuur.

131001 – 01 Melissa helpt Tomris met het boeken van een ruimte voor de ILSC info-avond.

131001 – 02 Tomris komt volgende vergadering met een ILSC SoCo voordracht.131001 – 03 Anna zoekt uit hoe honours is geregeld in de OER.

131001 – 04 Beau stuurt het HR rond en agendeert het voor volgende PV.

131001 – 05 Beau belt Bil Riem over hapjes en drankjes voor de CoBo

131001 – 06 Beau vraagt of Valeria de groepsfoto kan maken.

131001 – 07 Beau geeft de raad alle data van cobo’s etc.4. Mededelingen

Tomris vraagt of week 40 verplichting vrij is i.v.m. tentamenweek. Ze is zelf afwezig van 18 tot en met 28 oktober. Ze mailt haar input voor de OV van 28 oktober.5. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Beau concludeert dat mensen buiten die gasten van de FSR veel te serieus vinden en plant de volgende PV in.

De volgende Plenaire Vergadering is op 14 oktober om 11 uur!

Stefan geeft aan dat op de UvA website staat dat de FSR wekelijks vergadert en vraagt of dat niet moet worden aangepast. Beau zegt dat hij zelf wekelijks vergadert en studenten verder alles kunnen opzoeken op de website en in de notulen.6. HR

Beau wil het HR bespreken. Hij last een leespauze van 5 minuten in.

Jari wijst er op dat volgens artikel 3 het oude HR nog geldig is en eigenlijk niet meer gewijzigd kan worden. Beau wil hier graag van afwijken, omdat er nu pas naar gekeken wordt.

Jesse vraagt hoe het behandeld gaat worden.

Beau stelt voor dat raadsleden nu opmerkingen kunnen maken en tot 2 dagen voor de volgende PV andere input kan worden geleverd, zodat ze volgende week kunnen worden vastgesteld.

Deborah wijst erop dat hier ook staat dat ze wekelijks zullen vergaderen. Anna geeft aan het gaat hier meer om de formaliteit dat overal 1 keer per week staat, dus er misschien toch wat moet worden aangepast.

Jesse vraagt hoe het met de penningmeester geregeld moet worden. Wordt het aangepast of genegeerd? Beau geeft aan dat er geen penningmeester nodig is, hij vindt het een HR-taak. Jesse stelt voor dat het wordt toegevoegd aan de takenlijst van één van de DB-leden. Anna vraagt of het handig is als Beau dit op zich neemt.

Jari vraag wat de raad van artikel 7 vindt, over het functioneren van raadsleden. Moet er worden nagedacht over een aanwezigheidsplicht? Dit is nu nog niet relevant, maar het kan ooit relevant worden. Jesse denkt dat dit al in het kiesreglement is opgenomen. Beau zegt dat het al in artikel 15 lid 2 is opgenomen. Hij wil niet met percentages of aantalen gaan werken. Hij geeft aan dat raadsleden volwassen mensen zijn. Stefan vindt dat als iedereen vindt dat één iemand niet goed functioneert je dit vanzelf aanvoelt. Jari geeft aan dat participatieplicht nu niet omlijnt is. Stefan zegt dat je er gewoon altijd moet zijn, als je met percentages of aantallen gaat werken dan heb je kans dat mensen aan het eind denken ik mag er nog zo veel missen, ik kom niet meer. Anna vindt dat als je aan het eind de keren dat je niet hoeft te komen gaat opmaken je gewoon een pannenkoek bent. Jari geeft aan dat het lastig is op te lossen is op het moment dat zoiets speelt. Stefan vraagt of iemand volgende week een concreet wijzigingsvoorstel wil maken, zodat hierover gestemd kan worden. Zelf zou hij het zo laten staan als het er nu staat. Jesse sluit zich daarbij aan. Beau vindt dat aanwezigheid ook onder lid 3b valt.

Deborah vindt dat artikel 15 lid 1 gewijzigd moet worden, zodat het beter aansluit bij de werkelijkheid.

Jesse vraagt zich af of er al ideeën zijn over de technisch voorzitter voor de OV’s. Jari geeft aan dat het ook mogelijk is dat één van de raadsleden dit wil doen. Anna zegt dat dit lastig is als je ook je eigen punten nog wilt inbrengen in de OV. Beau geeft aan dat de raad in debat gaat met het decanaat en de technisch voorzitter een soort scheidsrechter is, het is misschien niet handig als je dit zelf doet als raadslid. Hij zat zelf te denken aan een andere voorzitter, van een andere faculteit.7. Updates dossiers

Deborah heeft een mail gestuurd over het geld voor de truien. Het antwoord was positief, ze moet alleen nog een machtiging sturen.

De raad geeft de maten voor truien/jackets door:

Beau: L

Jari: M


Anna: S

Stefan: M

Tomris: M

Jesse: M


Melissa: S

Anna: -

Stefan heeft zijn beleidsplan uitgewerkt en geprint meegenomen. De eerste zin komt uit de OER van vorig jaar, dit is gewoon een inleiding op wat het is. Beau geeft aan dat deze zin niet klopt, de raad is niet ‘beslissend’. Stefan legt uit dat er een uniforme bezwaarprocedure voor tentamens moet komen dit jaar. Ook moet er een centraal hoorcollege over gemaakte tentamens komen evenals een eerlijke studielast per blok/semester voor elk vak en de inschrijving voor werkgroepen moeten gekoppeld worden aan inschrijving tentamens. Dit zijn de primaire punten voor dit jaar.

Een secundair punt is de boete voor na-inschrijvingen voor tentamens verlagen. Anna geeft aan dat deze discussie al is gevoerd vorig jaar. Stefan geeft aan dat als het al zo is dat er een goede rekensom is hij nog steeds benieuwd is waarom het bij de FdR dan twee keer zo veel moet kosten dan bij de FEB. Het tweede secundaire punt is gemaakte tentamens digitaal toegestuurd krijgen. Ook moet de betaling voor kopieën van tentamens opgeheven worden. Stefan geeft verder aan dat hij één punt vergeten is op het lijstje te zetten. De nakijk termijnen voor tentamens worden altijd met vijf dagen verlengd, dit zou alleen in uitzonderlijke gevallen moeten zijn. Stefan is benieuwd waarom alle gevallen uitzonderlijk zijn. Beau stelt voor om een sanctie te bedenken en een onderzoek te doen naar Europeesrecht geschiedenis en nog een ander vak. Stefan zegt dat bij de VU een klein deel van het salaris wordt ingehouden als de nakijk termijn wordt overschreden. Dit is wellicht wat schools, maar er zou op in elk geval een verklaring moeten worden gegeven aan studenten waarom de termijn is overschreden. Beau geeft aan dat het om de inschrijving gaat, als het primaire punt van het koppelen van vak- en tentameninschrijvingen er door komt dan hoeft dit niet meer.Tomris heeft een vacature opgesteld, die is gereed en kan er zo uit. Beau heeft Valeria gesproken, zij gaf aan dat er half oktober een inwerkdocument van hen naar Tomris wordt gezonden. Ook hoorde hij dat ILSC in het leven is geroepen doordat internationale studenten spijt kregen dat zij naar de UvA kwamen. Ze liepen aan tegen de veelheid aan bureaucratie aan de UvA. Hij vraagt wat Tomris hiermee wil doen. Tomris zegt dat er deze week ook nog een document van Helena komt, zij coördineerde ILSC vorig jaar. Ze gaat zich verder eerst rustig inlezen. Ze heeft zich ingelezen in voorgaande jaren. Ze hebben veel gedaan en veel goede adviezen geschreven. Het doel was het bevorderen van de internationalisering. Het gaat om het nastreven van hun doelen, dat moet dit jaar ook gebeuren.

Jesse heeft niets te melden over huisvesting. Hij wacht nog steeds op een bijeenkomst of een volgende rapportage. Als hij binnen twee weken niks heeft gehoord gaat hij er weer achteraan. Beau kreeg een e-mail van Wouter Lemm van de FSR FMG, die collegezalen in plaats van nummers namen wil geven van prominente professoren. Hij wil hier een advieszaal over gaan schrijven. Jesse wordt hier niet enthousiast van en ziet de noodzaak ook niet. Beau zegt dat Jesse dit met Wouter kan bespreken.

8. WVTTK

Beau geeft aan dat er verder niets ter tafel is gekomen.

9. Rondvraag en sluiting

Tomris vraagt hoe het met de alias e-mails staat. Beau zegt dat dit in de notulen staat, voor en achternaam @studentenraad.nl. Vragen en wijzigingen kunnen bij Jessica Endert.

Jesse geeft aan dat het Gamma-college niet is onderverdeelt als dossier, maar hij dit wel graag wil oppakken.

Anna wil dat data in plaats van alleen in de notulen ook apart gemaild worden. Beau vindt dit eigen verantwoordelijkheid. Als je niet bij een vergadering bent lees je op z’n minst de notulen. Stefan geeft aan dat de vergadering van nu ook in de mail stond.Actiepunten:

130916-05 Jari voegt iedereen met Gmail toe aan de GoogleDrive. Toegevoegd: 131001 – Jari en Melissa overleggen over de Google infrastructuur.

131001 – 01 Melissa helpt Tomris met het boeken van een ruimte voor de ILSC info-avond.

131001 – 02 Tomris komt volgende vergadering met een ILSC SoCo voordracht.

131007 – 01 Jesse maakt een lijstje van de kosten voor na-inschrijving bij tentamens van elke faculteit.

131007 – 02 Beau stuurt de mail van Wouter Lemm door aan Jesse.131007 – 03 Jesse zet het Gamma-college op de volgende OV agenda.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə