1. O`rta asrlar tarixi qaysi asrlarni o`z ichiga oladi? A V-XI asrlar b XI-XV asrlarYüklə 417,67 Kb.
səhifə2/5
tarix11.03.2018
ölçüsü417,67 Kb.
1   2   3   4   5

II BOB

1. Arabistonning dehqonchilik qilish uchun eng qulay o`lkasi quyidagi qaysi viloyat edi?A) Hijoz B) Qatar

C) Quvayt D) Yaman
2. Islom dini qaysi asrda vujudga kelgan?

A) VI asrda B) VII asrda

C) VIII asrda D) IX asrda
3. “Qur’on” so`zining ma’nosi nima?

A) “o`rgatmoq” B) “yozmoq”

C) “qiroat”, “o`qish” D) “bajarmoq”
4. Madinada tuzilgan musulmonlar jamoasi qanday nomlangan?

A) Umra B) Umma

C) Uning alohida nomi bo`lmagan

D) to`g`ri javob ko`rsatilmagan
5. Qachon Makka shahri Muhammad (s.a.v.) hokimiyatiga bo`ysundirilgan?

A) 630 B) 632

C) 621 D) 612
6. Payg`ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ga vahiy kelishi necha yil davom etgan?

A) 22 yil B) 15 yil

C) 12 yil D) 23 yil
7. Abu Bakr Siddiq qachon xalifa etib saylangan?

A) 632 B) 634

C) 644 D) 651
8. Xazrati Umar qaysi yillarda xalifalik qilgan?

A) 632-634 B) 644-651

C) 634-644 D) 651-661
9. Ali ibn Abu Tolibning xalifaligini tan olishdan bosh tortgan Suriya noibini aniqlang.

A) Muoviya ibn Abu Sufyon

B) Abul Abbos Abdulloh

C) Marvon II

D) Abu Muslim
10. Xalifa Umar davrida bosib olingan hududlarga quyidagilardan qaysilar kiradi?

A) O’rta Osiyo va Hindistoning bir qimi

B) Suriya, Falastin, Misr, Liviya, Eron

C) O`rta Osiyo va Xitoyning katta qismi

D) Yuqoridagi barcha hududlar
11. Xalifalik tarixidagi Umaviylar sulolasiga qachon asos solingan?

A) 750 B) 644

C) 635 D) 661
12. Umaviylar davrida xalifalik poytaxti etib belgilangan shaharni aniqlang.

A) Makka B) Bog`dod

C) Damashq D) Kufa
13. Umaviylar sulolasining asoschisini aniqlang.

A) Abu Muslim B) Abdulloh III

C) Marvon I D) Muoviya ibn Abu Sufyon
14. Umaviylar sulolasi qaysi yilgacha Arab xalifaligini boshqargan?

A) 750 B) 788

C) 661 D) 889
15. VIII asr boshlarida arablar tomonidan egallangan hududlarni aniqlang.

A) O`rta Osiyo, Hindistonning bir qismi, Xitoyning sharqiy viloyatlari

B) Shimoliy Afrika, Pireney yarim orli, O`rta Osiyo, Hindistonning bir qismi, Kavkazorti

C) Dashti Qipchoq, Rusning bir qismi, Kavkazorti va O`rta Osiyo

D) to`g`ri javob berilmagan
16. Arablarda xiroj hosilning qancha qismi miqdorida olingan?

A) 1/4 qismi B) 1/8 qismi

C) 1/3 qismi D) 1/5 qismi
17. Xalifa Ali qachon o`ldirilgan?

A) 644 B) 661

C) 657 D) 663
18. Arab xalifaligida Umaviylar qarshi kuchlarga kim rahbarlik qilgan?

A) Xalifa Ali B) Abu Muslim

C) Abul Abbos Abdulloh D) Marvon III
19. Xalifalik tarixida Abbosiylar sulolasining hukmronligiga qachon asos solingan?

A) 833 B) 750

C) 755 D) 988

20. Xalifalik tarixida Abbosiylar sulolasining hukmronligiga kim asos solgan?A) Abu Muslim B) Muoviya ibn Abu Sufyon

C) Xalifa Husayn D) Abul-Abbos Abdulloh
21. Abbosiylar davrida Xalifalik poytaxti qaysi shaharga ko`chirilgan?

A) Makka B) Madina

C) Bog`dod D) Basra
22. Bog`dod shahri quyidagilardan qaysi biri tomonidan qurdirilgan?

A) Xalifa Mansur B) Xalifa Xorun ar-Rashid

C) Xalifa Ma’mun D) Xalifa Marvon II
23. Buyuk Karlga zamondosh bo`lgan va u bilan diplomatik aloqalarni o`rnatgan Abbosiy xalifani aniqlang.

A) Mansur B) Xorun ar-Rashid

C) Abu Muslim D) Ma’mun
24. Qachondan boshlab Arab xalifalifaligining zaiflashish jarayoni tobora kuchaygan?

A) IX asr oxiri – X asr boshlarida

B) XI asr boshlariga kelib

C) XI asr oxiri XII asr boshlarida

D) to`g`ri javob berilmagan
25. Arab xalifaligi qachon amalda barham topdi?

A) 999 B) 1055

C) 1258 D) 1071
26. Qachon xalifaning diniy hokimiyati ham inqirozga yuz tutgan?

A) 1258 B) 1071

C) 1055 D) 1038
27. Xuroson va Movaraunnahrda Umaviylarga qarshi ko`tarilgan qo’zg`alonga kim boshchilik qilgan?

A) Muqanna B) Ali ibn Abu Tolib

C) Said Xaroshiy D) Abu Muslim
28. Qurdobada 600 dan ortiq marmar ustun ishlatilgan masjid qachon bunyod etilgan?

A) IX-X asrlarda B) VIII-IX asrlarda

C) VII-VIII asrlarda D) X-XI asrlarda
29. Quyidagi qaysi masjid tepasiga 55 metrli gumbaz qurilgan?

A) Qurdobadagi masjid

B) Buxorodagi Faqihlar masjidi

C) Qohiradagi Hasan masjidi

D) Quddusdagi Umar masjidi
30. Bog`dod shahrida ilm-fan markazi hisoblangan “Bayt ul-hikmat” kim tomonidan bunyod etilgan?

A) Ma’mun B) Abdulloh

C) Mansur D) Xorun ar-Rashid
31. Xalifa Ma’mun necha yil davlatni boshqargan?

A) 25 yil B) 40 yil

C) 20 yil D) 62 yil
32. “Bayt ul-hikmat”ga rahbarlik qilgan O`rta Osiyolik allomani aniqlang.

A) Al-Farg`oniy B) Al-Xorazmiy

C) Al-Forobiy D) Ibn Sino
33. O`rta asrlarda sanoqning o`nlik tizimi bo`yicha to`rt arifmetik amalning bajarilishi qoidasini anglatadigan tushunchani aniqlang.

A) algoritm B) algebra

C) arifmetika D) tenglama

34. Quyidagi olimlardan qaysi biri yer eng kichik yulduzdan ham kichkina ekanligi isbotlab bergan?A) Al-Farg`oniy B) Al-Xorazmiy

C) Al-Beruniy D) Al-Forobiy
35. Hindistonda mayda davlatlarning hukmdorlari nima deb atalgan?

A) rojalar B) pattalar

C) xarshalar D) graslar
36. Gupta davlatiga Hindistonning qaysi qismida asos solingan?

A) Panjob viloyatida

B) Janubiy Hindistonda

C) Gang daryosi xavzasida

D) Sharqiy Hindistonda
37. Chandragupta I qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 325-340 B) 333-336

C) 320-355 D) 320-340
38. Gupta davlati qaysi davrgacha yashadi?

A) VI asr o`rtalarigacha

B) VI asr boshlarigacha

C) VII asr oxirigacha

D) V asr oxirigacha
39. Gupta davlati nima sababdan parchalanib ketgan?

A) Tan imperiyasining hujumlari natijasida

B) Xarsha imperiyasi bergan zarbalar oqibatida

C) o`zraro ichki urushlar va eftallarning hujumlari oqibatida

D) yuqoridagi barcha javoblar to`g`ri
40. Xarsha imperiyasining asoschisi Xarsha quyidagi qaysi rojalik boshlig`i edi?

A) Xarappa B) Kanauja

C) Braxmaputra D) Panjob
41. Xarsha imperiyasiga vassal rojalar soni nechtani tashkil etar edi?

A) 40 ga yaqin B) 50 ga yaqin

C) 30 ga yaqin D) 20 dan ortiq
42. XI asr boshlarida quyidagilardan qaysi biri Shimoliy Hindistonni istilo qilishga urundi?

A) Qutbiddin Oybek B) Alp Arslon

C) Mahmud G`aznaviy D) Malikshoh
43. Hindistonda “gras” olgan shaxsga qanday majburiyat yuklangan?

A) harbiy xizmatga hamisha shay turish

B) saroyda bir umr xizmat qilish

C) mamlakatni tark etmaslik

D) yuqoridagi barcha javoblar to`g`ri
44. Hindistonda foydalanish muddati oldindan belgilab quyilgan yer egaligi shakli qanday nomlangan?

A) gras B) tiyul

C) patta D) suyurg`ol
45. Hind to`quvchilari to`qigan ajoyib shoyi gazlamalar qanday nom bilan e’zozlangan?

A) “shu xildagilarning yagonasi”

B) “mo’jizalar mo’jizasi”

C) “Hindiston marvaridi”

D) “tan rohati”
46. Hindistondagi qaysi port shahar hukmdori “dengiz hokimi” deb atalgan?

A) Kalkutta B) Bombey

C) Kalikut D) Gujarat
47. Hindlar tibbiyot sohasida erishgan yutuqlarga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

A) chechakka qarshi emlashning kashf etilishi

B) murakkab ko`z jarrohligi ishlarini amalga oshirish

C) inson bosh suyagi chanog`ini ochib, murakkab sharrohlik ishlarini amalga oshirish

D) yuqoridagi barcha javoblar to`g`ri
48. Ilk o`rta asrlarda Hindistonda qurilgan ibodatxonalardan eng mashhuri quyidagilardan qaysi biri edi?

A) Ajanta B) Agra

C) Dehli D) Kandarya
49. “Gras” so`zining ma’nosi nima?

A) “ximat qilmoq” B) “qultum”, “bo`lak”

C) “bo`ysunmoq” D) “bajarmoq”
50. V-VI asrlarda Xitoy ……..

A) markazlashgan davlatga aylangan edi

B) Hindistonni o`ziga bo`ysundirgan edi

C) mayda-mayda davlatlarga bo`linib ketgan edi

D) Turk xoqonligiga qarshi kurash olib bormoqda edi
51. Qachon Xitoyni Buyuk Turk xoqonligi bosib olish xavfi tug`ildi?

A) V asr oxirida B) VI asr 2-yarmida

C) VII asr boshlarida D) VI asr 1-yarmida
52. Xitoyda Suy sulolasining hukmronligiga kim asos solgan?

A) Li Yuan B) Vendi

C) Xuan Chao D) Suy Yuan
53. V-VI asrlarda Xitoy nima sababdan mayda-mayda davlatlarga bo`linib ketgan edi?

A) ko`chmanchi qabilalar hujumi oqibatida

B) o`zaro kurashlar oqibatida

C) Koreyaning bergan zarbalari natijasida

D) barcha javoblar noto`g`ri
54. Quyidagilardan qaysi biri Xitoyda Tan sulolasining hukmronligiga asos solgan?

A) Vendi B) Xuan Chao

C) Tan Chjou D) Li Yuan
55. Tan imperiyasida markaziy boshqaruv nechta vazirlik tomonidan amalga oshirilgan?

A) oltita B) yettita

C) beshta D) to`rtta
56. 875-884-yillarda Xitoyda bo`lgan qo’zg`alonga kim boshchilik qilgan?

A) Li Yuan B) Bao Day

C) Xuan Chao D) Lyu Ban
57. 907-yilga kelib Xitoyda ………

A) yaponlar hokimiyatni egallab oldi

B) Tan imperiyasi qulagan

C) dehqonlar qo`zg`aloni boshlandi

D) markazlashgan davlat qaror topdi
58. Xitoyda dehqonlar necha kungacha davlat uchun turli majburiyatlarni o`taganlar?

A) 50 kungacha B) 30 kungacha

C) 20 kungacha D) 40 kungacha
59. 880-yilda Xitoyda o`zini imperator deb e’lon qilgan shaxsni aniqlang.

A) Li Yuan B) Lyu Ban

C) Xuan Chao D) Bao Day

60. Xitoyda 624-yilda qabul qilingan qonunga ko`ra har bir xo`jalik 100 mu dan yer olish huquqiga ega bo`lgan. Ushbu yerning qanchasidan davlatga soliq to`langan?A) 50 mu sidan B) 40 mu sidan

C) 20 mu sidan D) 80 mu sidan
61. Tan imperiyasida markaziy boshqaruvni amalga oshirgan vazirliklarni aniqlang.

A) amallar, soliq, harbiy, sud, jamoat ishlari, marosim ishlari

B) amallar, tashqi ishlar, ichki ishlar, sog`lik, maorif

C) soliq, tashqi ishlar, ichki ishlar, harbiy, sud

D) yuqoridagi barcha vazirliklar
62. Qachon Xitoyda dunyodagi birinchi Fanlar Akademiyasi tashkil etilgan?

A) IX asrda B) VIII asrda

C) V asrda D) VII asrda
63. Xitoyda nashr etilgan dunyodagi 1-gazeta qanday nomlangan?

A) “Xabarlar” B) “Saroy hayoti”

C) “Poytaxt axboroti” D) “Yangiliklar”
64. Ma’lumki dunyo tarixidagi 1-gazeta Xitoyda nashr etilgan. Bu gazeta qaysi davrga qadar chop etib kelingan?

A) XIX asr oxiri B) XX asr boshlari

C) XVIII asr o`rtalari D) XX asr o`rtalari
65. Tan imperiyasining ma’muriy hududiy birliklarga bo`linish tartibi to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang.

A) okruglar, viloyatlar, uyezdlar, bo`lislar, qishloqlar

B) viloyatlar, okruglar, uyezdlar, bo`lislar, qishloqlar

C) uyezdlar, viloyatlar, okruglar, bo`lislar, qishloqlar

D) bo’lislar, viloyatlar, okruglar, uyezdlar, qishloqlar
66. Xitoyda Suy sulolasi qaysi yillarda davlatni boshqargan?

A) 618-907 B) 907-1279

C) 589-618 D) 588-910
67. Arab jamiyatidagi islomgacha bo`lgan davr tarixga qanday nom bilan kirgan?

A) “Badaviylik davri”

B) “Zulmat davri”

C) “Johiliya davri”

D) “Sabr davri”
68. Abbosiylar sulolasi rasman hokimiyatni qaysi yilgacha boshqarganlar?

A) 1277 B) 1258

C) 1279 D) 1280
69. 1055-yilda kimlar xalifalik poytaxti Bog`dod shahrini bosib olgan edilar?

A) Saljuqiy turklar B) Mo’g’ullar

C) Forslar D) Vizantiyaliklar
70. ……………… Yer shari aylanasi uzunligini hisoblab chiqdi va hisob-kitobda atigi 792 km xatolikka yo`l qo`ydi.

A) Ulug`bek B) Al-Xorazmiy

C) Al-Farg`oniy D) Beruniy
71. Xarsha imperiyasiga qachon asos solingan?

A) VII asr boshlarida

B) VIII asr o`rtalarida

C) VII asr oxirida

D) IX asr boshida
72. ....... -yilda Arab xalifaligi Sind o`lkasini bosib oldi.

A) 711 B) 712

C) 713 D) 714
73. Musulmon bo`lmagan o`rta hol tabaqa vakillaridan qancha jizya solig`i olingan?

A) 24 dirham B) 48 dirham

C) 20 dirham D) 12 dirham
74. ………………………………………………. .
75. Xitoyning ilk o`rta asrlarda birlashuviga to`rtki bo`lgan narsa nima?

A) savdo va hunarmandchilik rivoji

B)Turk xoqonligi istilosi xavfi

C) kuchli hokimiyatning davlat tepasiga kelishi

D) A va B
76. Xitoydagi Tan sulolasi nechanchi yillarda mavjud bo`lgan?

A) 715-876 B) 618-907

C) 715-921 D) 589-618
77. Nechanchi yildagi qonunga binoan dehqonlar 100 mu haydalgan yer olish huquqiga ega bo`lganlar?

A) 718 B) 624

C) 592 D) 864
78. Xitoy bog`boni bo`gda mevali daraxtlar bilan birga yana qanday ko`chat yoki o`simlik ekishi kerak edi?

A) tut B) guruch

C) paxta D) A, B va C
79.
80.
81. Islom dinining asosini tashkil qiluvchi ruknlarning soni nechta?

A) 3 ta B) 4 ta

C) 2 ta D) 5 ta
82. Qaysi yillarda xalifalik avloddan avlodga meros bo`lib o`tmay balki xalifalar saylangan?

A) 634-661 B) 644-661

C) 632-661 D) 656-661
83. Qaysi xalifa davrida arablar tashqi siyosatda juda katta muvaffaqiyatlarga erishdilar?

A) Umar B) Usmon

C) Ali D) Abu Bakr
84. Arablarda boylardan olinadigan jizyaning miqdori qancha bo`lgan?

A) 96 dirham B) 48 dirham

C) 24 dirham D) 12 dirham
85. Kimlarning istilosi oqibatida Abbosiylar sulolasi barham topgan?

A) mo’g’ullar B) turklar

C) eronliklar D) salibchilar
86. Quyidagi qaysi masjidning qurilishida 600 dan ortiq marmar ustun ishlatilgan?

A) Qurdoba B) Sevilya

C) Usmon D) Bog`dod
87. Xalifa Xorun ar-Rashid qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 786-814 B) 786-809

C) 785-810 D) 786-810
88. Arablar davrida Qurdoba shahrida nechta madrasa ochilgan edi?

A) 30 ta B) 25 ta

C) 45 ta D) 27 ta
89. Xalifa Ma’mun qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 809-822 B) 809-833

C) 813-833 D) 822-833
90. Guptalar davlatiga qachon asos solingan?

A) 350 B) 485

C) 320 D) 395
91. Kimning davrida Guptalar davlatining chegarasi Arabiston yarim oroliga qadar yetkazilgan?

A) Chandragupta I B) Samudragupta

C) Ashoka D) Chandragupta II
92. Xarsha imperiyasining asoschisi Kanauja rojasi Xarsha qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 605-640 B) 606-647

C) 610-640 D) 610-630
93. 712-yilda Sind o`lkasini kimlar bosib olgan edilar?

A) forslar B) turklar

C) xitoyliklar D) arablar
94. Ilk o`rta asrlarda Hindistonda sug`oriladigan yerlardan yiliga necha marta hosil olingan?

A) 2 marta B) 3 marta

C) 4 marta D) A va B
95. Xitoyda Suy sulolasining hukmronligi qachon o`rnatilgan?

A) 589 B) 618

C) 845 D) 928
96. Xitoyda yer o`lchov birligi bo`lgan mu qancha sotix yer maydoniga teng edi?

A) 3 sotix B) 6 sotix

C) 9 sotix D) 12 sotix
97. Xitoyda porox qachon ixtiro qilingan?

A) V-VI asrlarda

B) VII-VIII asrlarda

C) XI-XII asrlarda

D) IX-X asrlarda
98.
99. Tan imperiyasi davrida amaldorlar necha darajaga bo`lingan?

A) 10 B) 15 C) 9 D) 7

III BOB

1. Yevropada qachonga kelib shaharlar jamiyat taraqqiyotining muhim omiliga aylandi?A) XII asrga B) Xv asrga

C) XIV asrga D) XI asrga
2. Qachonga kelib Yevropada katta yer maydonlari o`rmonlardan tozalana boshlandi?

A) X asrga B) XI asrga

C) IX asrga D) XIV asrga
3. Yevropada qachonga kelib dehqonchilikda uch dalali almashlab ekishga o`tildi?

A) XI asrga B) XII asrga

C) IX asrga D) X asrga
4. Yevropada o`rta asr shaharlari qaysi hodisaning natijasida vujudga keldi?

A) hunarmandlarning qishloq xo`jaligidan ajralib chiqishi, savdo-sotiqning rivojlanishi

B) o`zaro urushlar va markazlashgan davlatlarning tashkil topishi

C) dehqonchilikning taraqqiy etishi va tashqi xavfning kuchayishi

D) dengiz savdosining yuksalishi va sarroflar faoliyatining kengayishi
5. Bozorda sotish uchun mahsulot ishlab chiqaradigan xo`jalik bu ……………………. .

A) bozor xo`jaligidir B) tovar xo`jaligidir

C) natural xo`jalikdir D) savdo xo`jaligidir
6. Sarroflar kimlar?

A) foizga qarz beruvchilar

B) ulgurji savdogarlar

C) pul bo`yicha mutaxasislar

D) savdoda asosiy vositachilar
7. Nimaning rivojlanishi Yevropada banklarni vujudga keltirdi?

A) ishlab chiqarishning B) shaharlarning

C) mustamlakachilikning D) savdo-sotiqning
8. Yevropada dastlabki birja qachon va qayerda vujudga kelgan?

A) 1402-yil, Lionda B) 1433-yil, Amsterdamda

C) 1460-yil, Parijda D) 1409-yil, Bryuggeda
9. Qaysi davrda butun Yevropada shaharlarning feodallarga qarshi kurashi bo`lib turdi?

A) XI-XII asrlarda B) XII XIII asrlarda

C) X-XI asrlarda D) IX-XI asrlarda

10. Fransiya va Angliyada shahar kengashi boshliqlari qanday nomlangan?A) sherif B) graf

C) mer D) burgomeystr
11. G`arbiy Yevropada o`z xo`jaynidan qochib ketgan dehqon shaharga kelib qancha vaqt tura olsa erkin hisoblangan?

A) ush yilu olti oy B) bir yilu bir kun

C) ikki yilu o`n kun D) to`g`ri javob berilmagan
12. O`rta asr shaharlarining aholisi odatda qancha kishidan oshmas edi?

A) 10-15 ming kishi B) 3-4 ming kishi

C) 5-6 ming kishi D) 15-20 ming kishi
13. O`rta asr Yevropa shaharlaridagi birdan bir keng joy bu ……………………….. .

A) cherkov maydoni edi

B) shahar mahkamasi maydoni edi

C) harbiy mashqlar maydoni edi

D) bozor maydoni edi
14. G`arbiy Yevropada shahar kengashi binosi qanday nomlangan?

A) gotika B) borokka

C) ratusha D) munisipalitet
15. O`rta asrlarda Sharqdagi qaysi shahar “dunyoning xusni” deb ta’riflangan?

A) Quddus B) Samarqand

C) Damashq D) Istanbul
16. O`rta asrlarda Damashq o`zining nimasi bilan dunyoga dong taratgan?

A) qurol-aslahalari B) gilamlari

C) qog`ozi D) ipak matosi
17. Musulmon mamlakatlkarida shaharning asosiy qismi qanday nomlangan?

A) ark B) rabod

C) shahriston D) mahalla
18. O`rta asrlarda qaysi mamlakat hunarmandlari dunyoda tengi yo`q 600-700 kishini sig`dira oladigan mustahkam kemalar yasaganlar?

A) Eron B) Turkiya

C) Suriya D) Xitoy
19. O`rta asrlarda savdogarlar o`zlarini talonchilikdan himoya qilish uchun ………….. birlashganlar.

A) birjalarga B) ittifoqlarga

C) kompaniyalarga D) gildiyalarga
20. G`arbiy Yevropa shaharlarida sexlarni tuzishdan asosiy maqsad nima edi?

A) ishlab chiqarishni rivojlantirish

B) savdoni rivojlantirish

C) hunarmandlarni raqobatdan saqlash

D) shaharlarni himoya qilish
21. Ganza shaharlar ittifoqiga nechta nemis shaharlari a’zo edi?

A) 50 dan ortiq B) 60 dan ortiq

C) 70 dan ortiq D) 80 dan ortiq
22. Lion shahridagi birjaga qachon asos solingan?

A) 1460 B) 1461

C) 1462 D) 1463
23. Maxsulotlarni bozorda sotish va ayirboshlash uchun ishlab chiqaradigan xo`jalik qanday xo`jalik hisoblanadi?

A) Tovar xo`jaligi

B) Natural xo`jaligi

C) Bozor xo`jaligi

D) Yarmaka xo`jaligi
24. V-XI asrlarda Yevropada shaharlar hunarmandchilik va savdo markazlari emas edilar. Bunga nima sabab bo`lgan?

A) natural xo`jalikning hukmronligi

B) o`zaro urushlar ko`pligi

C) dengiz savdo yo`llarining yo`qligi

D) soliqlarning ko`pligi
25. Ganza shaharlar ittifoqiga qachon asos solingan?

A) XIII asrda B) XII asrda

C) XIV asrda D) X asrda
26. Shampan yarmarkalari qachon ochilgan?

A) XIV asrda B) XV asrda

C) X asrda D) XIII asrda
27. Ganza shaharlar ittifoqiga qaysi shahar boshchilik qilgan?

A) Ganza B) Lyubek

C) Shampan D) Gamburg
28. Shampan grafligi Fransiyaning qaysi qismida joylashgan?

A) janubiy B) janubiy-sharqiy

C) shimoli-sharqiy D) to`g`ri javob yo`q
29. O`rta asrlarda quyidagi qaysi davlatda 80 xil tanga zarb qilingan?

A) Germaniya B) Angliya

C) Fransiya D) Italiya
30. Antverpen shahrida birja qachon qachon ochilgan?

A) 1460 B) 1645

C) 1462 D) 1409Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə