1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə5/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

70.

Vergitutma məqsədləri üçün hüquqi şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinihəyata keçirən müəssisə və təşkilatlar

Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə vətəşkilatlar

yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlaryalnız xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar

Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış istənilən şəxs71.

Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə, kim nəzərdə tutulur?

yalnız fiziki şəxsistənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi

yalnız qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyiyalnız Azərbaycan Respublikasının rezidentləri

yalnız Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi72.

Vergitutma bazası nədir?

vergi ödəyicisinin əmlakıvergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə ifadəsi

vergi ödəyicisinin əmlakı və pul vəsaitiVergi ödəycisinin mülkiyyətində olan torpaq sahəsi

vergi ödəyicisinin pul vəsaiti73.

Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlərinə aid deyil?

gəlir


xeyriyyəçilik fəaliyyəti

torpaq, faydalı qazıntılarəmlak


təqdim edilmiş malların [işin, xidmətin] dəyəri74.

Bələdiyyələr öz ərazilərində vergitutmanın hansı məsələləri barədə qərar qəbul edə bilərlər?

yalnız vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən azad etmək barədəvergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcələrini azaltmaq barədə

vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını bütün vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcələrini azaltmaq barədəBelə bir səlahiyyət nəzərdə tutulmamışdır

yalnız vergi dərəcələrini azaltmaq barədə75.

Yerli vergilər dedikdə hansı vergilər başa düşülür?

Bələdiyyələr haqqında müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərindəödənilən vergilər nəzərdə tutulur

Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və Azərbaycan Respublikasınınbütün ərazisində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisiVergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində

ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi76.

Muxtar respublika vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur?

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan tutulan vergilərVergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Naxçıvan Muxtar

Respublikasında ödənilən vergilər

ƏDV və yol vergisiVergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının

bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər

Yalnız yol vergisi
77.

Dövlət vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur?

Bələdiyyə vergiləriVergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər

fiziki şəxslərin torpaq və əmlak vergiləriAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan

vergilər

Naxçıvan MR-da tətbiq olunan vergilər78.

Vergi sistemi

Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinin təşviqinə həvəsləndirməlidirSahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməməlidir

Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdırSahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir

Yalnız kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyətini təşviq etməlidir79.

Vergilər haqqında qanunvericilik hansı tərzdə formalaşdırılmalıdır?

hər kəs vergiləri yalnız nə vaxt ödəməli olduğunu dəqiq bilsinhər kəs hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

hər kəs vergiləri yalnız hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsinhər kəs vergiləri harada ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

hər kəs vergiləri yalnız hansı qaydada ödəməli olduğunu dəqiq bilsin80.

Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

satış məqsədləri üçünvergitutma məqsədləri üçün

qalıq dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədləri üçünalış məqsədləri üçün

uçota alınma məqsədləri üçün81.

Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?

malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim olunduğu yermalların sahibinin vətəndaşlığı

mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməsiöhdəliklərin icra olunması müddəti, ödəniş şərtləri

göndərilmiş malların həcmi82.

Neçə gün ərzində vergi ödəyicisinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi

30 %-dən çox dəyişdikdə, bazar qiyməti tətbiq edilir?

10 gün30 gün


45 gün


15 gün


25 gün


83.

Xeyriyyə təşkilatı nədir?

xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən kommersiya təşkilatıxeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-kommersiya təşkilatı

məqsədi gəlir əldə etmək olmayan qeyri-dövlət təşkilatıistənilən qeyri-kommersiya təşkilatı

əsas məqsədi gəlir əldə etmək olan hüquqi şəxs84.

Vergitutma məqsədi ilə nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatı hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə