1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə6/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

maliyyə orqanları

vergi orqanlarıgömrük orqanları

servis texniki xidmət mərkəziədliyyə orqanları85.

Vergitutma məqsədləri üçün xalis mənfəət dedikdə nə başa düşülür?

balans mənfəətimənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət

dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəətroyalti çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət

mühasibat mənfəəti86.

Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı

qiymət qəbul edilir?

maya dəyəri və rentabellik norması nəzərə alınmaqla müəyyən edilən qiyməttərəflərin əməliyyatda [əqddə] təsbit etdikləri qiymət

bazar qiymətimaya dəyəri və nəqliyyat xərcləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilən qiymət

statistik qiymət87.

Maddi aktivlərin istifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?

2 ildən


1 ildən


5 ildən


4 ildən


3 ildən


88.

Vergi məbləğinin hesablanması üçün vergi dərəcəsi aşağıdakılardan hansına tətbiq olunur?

vergitutma obyektinəvergitutma bazasına

vergi güzəştləri məbləğinəbazar qiymətinə

vergi dövrünün davametmə müddətinə89.

Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?

fiziki şəxslərin əmlak vergisihüquqi şəxslərin torpaq vergisi

yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisibələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

fiziki şəxslərin torpaq vergisi90.

Vergi Məcəlləsi ilə bütün dövlət vergilərinin dərəcələrinin hansı həddi müəyyən edilir?

aşağı hədləri müəyyən edilirən yüksək hədləri müəyyən edilir

yüksək olmayan hədləri müəyyən edilirorta hədləri müəyyən edilir

optimal hədləri müəyyən edilir91.

Hansı vergi dövlət vergilərinə aid deyildir?

əlavə dəyər vergisifiziki şəxslərin gəlir vergisi
fiziki şəxslərin əmlak vergisi

aksizlər


yol vergisi92.

Vergi məbləğlərinin bilavasitə mənbədən tutulması dedikdə nə başa düşülür?

Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsiVerginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulmasıVerginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması93.

Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?

Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulmasıVerginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulmasıVerginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi94.

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergitutmanın formaları sayılır?

mənbədən, könüllü və bildiriş üzrəbəyannamə üzrə, bildiriş üzrə və bilavasitə mənbədən

bəyanetmə üzrə, bildiriş üzrə və könüllüməcburi, könüllü və bilavasitə mənbədən

məcburi, könüllü və bəyanetmə üzrə95.

Xüsusi vergi rejimi dedikdə, nə nəzərdə tutulur ?

müəyyən dövr ərzində vergilərin ödənilməsinin xüsusi qaydasımüəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin xüsusi qaydası

müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin təxirə salınmasımüəyyən dövr ərzində vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin xüsusi qaydası

müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanmasının xüsusi qaydası96.

Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?

dövlət vergiləri, yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]

dövlət vergiləri və muxtar respublika vergiləriyalnız dövlət vergiləri

muxtar respublika və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]97.

Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasənVergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi yolu ilə

Heç bir halda dəyişdirilə bilməzReferendum yolu ilə

Beynəlxalq valyuta fondunun tövsiyələrinə əsasən98.

Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?

kapitalın yerinə görə müxtəlif dərəcələrləeyni dərəcə ilə

mülkiyyət formasına görə müxtəlif dərəcələrləmüxtəlif dərəcə ilə

fiziki şəxslərin vətəndaşlığına görə müxtəlif dərəcələrlə


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə