1. Qədim Romada əsaslı vergi islahatları kim tərəfindən aparılmışdır? • Kaliqula √ Oktavian Avqust • Yuli Sezar • Neron • Ted Vespasian 2Yüklə 0,78 Mb.

səhifə9/32
tarix01.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32

vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində maliyyə marağı olmadıqda

Belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdırhəmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər şəxsi tanışlıq xarakteri daşımadıqda123.

Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmaq və bununla bağlı məlumatları qanunvericiliklə müəyyən

edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddirmi?

aid deyilaiddir


Məhkəmə orqanlarının müvafiq qərarı olduqda aiddir

yalnız ASAN xidmət mərkəzlərinin vəzifələrinə aiddirƏdliyyə orqanlarının vəzifələrinə aiddir124.

Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə

bilərlərmi?

ləğv edə bilməzlərləğv edə bilərlər

yalnız qismən ləğv edə biləryuxarı vergi orqanı məhkəməyə müraciət edir və yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarından sonra ləğv edə bilər

qeyri-qanuni aktı və qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxsi cəzalandıra bilər, lakin akt və qərarı ləğv edə bilməz125.

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların

vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunun həyata keçirilməsi vergi orqanlarının hüquqlarına aiddirmi?

aid deyilyalnız yuxarı orqanların tələbi olduğu halda

ancaq məhkəmənin qərarı olduğu haldaaiddir


yalnız vətəndaşın razılığı olduqda126.

Xidməti fəaliyyətlə əlaqədar vergi orqanının işçisinin və ya onun ailə üzvlərinin əmlakına dəymiş zərər hansı vəsait hesabına ödənilir?

vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti hesabınasonradan təqsirkar şəxsdən tutulmaqla tam həcmdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

yerli [bələdiyyə] büdcəsinin vəsaiti hesabınahəm dövlət büdcəsinin, həm də vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti hesabına

həmkarlar təşkilatının vəsaitləri hesabına127.

Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi orqanlarını hansı orqanlar təşkil edir?

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və maliyyə orqanlarımüvafiq icra hakimiyyəti orqanı və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları

yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarıvergi və gömrük orqanları

yalnız vergi orqanları128.

Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az

müddətdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmadıqda, bu halda Azərbaycan

mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?

bu gəlirlərdən vergi tutulmurVergi Məcəlləsinə əsasən ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər vergiyə cəlb olunurVergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bildiriş üzrə vergiyə cəlb olunur

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bəyannamə üzrə vergiyə cəlb olunur129.

Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi istənilən 12 ay ərzində

Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyəti üst-üstə neçə gündən az olmadıqda daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət

sayılır?


183 gündən
90 gündən

30 gündən45 gün


60 gündən130.

Kimlər vergi agenti hesab olunur?

vergi ödəyicisinin kommersiya sirrini bilən şəxslərvergi ödəyicisinin vergisini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxslər

vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini izləyən xüsusi şəxslərözəl vergi xidməti fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər

vergi ödəyicisinin ailə üzvləri131.

Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda, vergi hesabatının əvəzinə vergi

orqanına təqdim etdiyi arayış nə vaxt qüvvəsini itirir?

vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonravergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən

vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündənarayışın təqdim edildiyi gündən 1 il keçdikdən sonra

arayışın təqdim edildiyi gündən132.

Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirməkvergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş

verməkmüəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyənedilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək

qanunla müəyyən edilmiş qaydada vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı işlərə baxmaq, hüquqi və fiziki şəxslərin vergi borclarınafaizlər hesablamaq, bu şəxslərə maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr tətbiq etmək

vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindənyoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini tələb etmək

133.

Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin hüquqlarına aiddir?

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaqvergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş

verməkvergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini [VÖEN] almaqqanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər

sənədlərin, habelə

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları vəsənədləri təqdim etmək

134.

Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar?

gəlirin əldə edildiyi yer üzrə uçota alınırlaryaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar

istənilən vergi orqanında uçota alınırlarfaktiki fəaliyyət göstərdikləri yer üzrə

uçota alınmırlar135.

Yerli vergilərin hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

bələdiyyə ərazisindəki vergi orqanıbələdiyyələrin vergi xidməti orqanı

bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə və vergi orqanıicra hakimiyyəti orqanları

bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə orqanı136.

Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir?


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə