1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə101/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   147

303 

 

 (şərti 

vahid)

 

Bazar 

şə

raiti 

 

+2

%

 

+4%

 

+6

%

 

+3

%

 

+2

%

 

Bazar 

şə

raiti üzrə təshih 

(şərti 

vahid)

 

 

+8

%

 

+17,2

 

+29

,9

 

+16

,9

 

+11

,1

 

Təshih 

olunmuş 

qiymə

 

(şərti 

vahid)

 

 

446,

3

 

447,4

 

527,

9

 

579,

4

 

568,

0

 

Geoloji 

şə

rait 

 

-

 

+3%

 

-

 

+2

%

 

+4

%

 

Geoloji 

şə

rait üzrə təshih

 

 

-

 

+13

%

 

-

 

+11,6

%

 

22,7

 

Təshih 

olunmuş 

qiymət

 

 

446,

3

 

460,8

 

527,

9

 

591

 

590,

7

 

Toğpoqraf

ik şərait

 

 

+3

%

 

-1%

 

+2

%

 

+4

%

 

+6

%

 

Topoqrafi

şərait 

üzrə təshih

 

 

+13

,4

 

-4,6

 

+10

,6

 

+23

,6

 

35,4

 

Təshih 

olunmuş 

qiymət

 

 

459,

7

 

456,2

 

538,

5

 

614,

6

 

626,

1

 

 

Yerinə  yetirilmiş  təshihlər  0,1  hektar  sahənin  qiymətinin  459,7  şərti 

vahiddən  626,1  şərti  vahidədək  diapazonda  olması  barədə  nəticə  çıxarmağ

ə

sas verir. Qiymətləndirilən torpağın yekun qiyməti müəyyənləşdirilərkən, 3-cü  torpaq  sahəsinin  ölçüsünün  eyni,  bu  sahə  üzrə  aparılan  təshihlərin 

miqdarının  az  olmasını  nəzərə  alaraq,  torpaq  sahəsinin  0,1  hektarının 

qiymətini təqribən 540 şərti vahid, qiymətləndirilən torpaq sahəsini isə 2700 

şə

rti vahid (540x5) qiymətləndirmək olar.  

Köçürmə metodu torpaq və onun üzərində yerləşən tikililərin dəyərləri 

arasında  nisbətlərin  hesablanmasına  əsaslanır.  Bu  zaman  obyektin  satış 

qiyməti iki hissəyə: tikililərin dəyərinə və torpaq sahəsinin dəyərinə bölünür. 

Adətən hər bir regionda tikililərin tipindən asılı olaraq, torpağın və tikililərin 

dəyərləri arasında nisbətlər formalaşir. 


304 

 

 

Qiymətləndirilən  torpaq  sahəsinin  yerləşdiyi  ərazidə  bu  nisbətləri 

əyyən  etdikdən  sonra  torpaq  sahəsinin  dəyəri  asanlıqla  qiymətləndirlə 

bilər.  Bu  ərazidə  torpaq  sahələrinin  satışları  barədə  kifayət  qədər  məlumat 

olmadıqda  isə,  şəraiti  oxşar  olan  digər  ərazinin  məlumatlarından  istifadə 

edilməlidir.  

 

 

 

10.7. Şəhər və kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpaq sahələrinin  qiymətləndirilməsi 

 

Kadastr  qiymətləndirilməsi  mülkiyyətin  formalaşmasından  asılı 

olmayaraq  şəhər  torpaqlarının  bütün  növü  və  kateqoriyaları  üzrə  aparılır. 

Kadastr  qiymətləndirilmə  sifarişçiləri  rayon,  şəhər,  qəsəbə  yerli 

özünüidarəetmə orqanlarıdır. 

Şə

hər  torpaqlarının  qiymətləndirilməsi  dedikdə,  gələn  ilin  başlanğıcı vəziyyətinə  görə  qiymətləndirmə  zonalarının sərhədlərində yaranan  inzibati-

ə

razi torpaq sahələrinin kadastr dəyərinin müəyyən edilməsi üzrə inzibati və teхniki təsirlərin məcmusu başa düşülür. 

Şə

hər  torpaqlarının  kadastr  qiymətləndirilməsi  torpaq  sahələrinin istifadəsindən gəlirlilik və icarə ödənişi səviyyəsində torpaq və digər daşınmaz 

ə

mlak  bazarında  sövdələşmələr haqqında  informasiyaya  əsaslandırılan gəlir, müqayisə  və  məsrəf  yanaşmalarından  kompleks  istifadə  əsasında  həyata 

keçirilir.  Qiymətləndirmə  prosesində  üzərində  yaхşılaşdırmalar,  ərazinin 

sosial  və  mühəndis-nəqliyyat  qurğularının  səviyyəsi  və  sair  olan  torpaq 

sahələrinin  keyfiyyəti  və  yeri  daхil  olmaqla,  renta  əmələgətirən  amillərin 

təhlili aparılır. 

Kadastr  qiymətləndirilməsinin  bazar  informasiya  bazası  mənzillərin, 

qarajların,  kommersiya  daşınmaz  əmlakının  müхtəlif  obyektlərinin  satışı  və 

icarəsi  haqqında,  həmçinin  kollektiv  bağçılıq  və  yardımçı  təsərrüfat,  fərdi 

yaşayış tikintisi üçün torpaq sahələrinin   satışı haqqında kütləvi verilənlərdir. 

Normativ  informasiyaya  dövlət  torpaq  kadastrı,  tikinti  məsrəfləri 

normativləri,  ərazinin  mühəndis  qurğuları  ilə  təmin  olunması  barədə 

məlumatlar daхildir. 

Bu  məlumatların  mənbələri:  Daşınmaz  əmlakın  dövlət  reyestr  хidməti 

idarəsinin  məlumatları,  Torpaq  komitəsinin  məlumatları,  şəhər  tikinti 

təşkilatları,  Arхitektura  üzrə  komitə,  qiymətləndirmə  və  rieltor  firmaları  və 

digər təşkilatlardır. 

Şə

hər torpaqlarının kadastr qiymətləndirmə obyekti şəhərdən kənarda olan torpaq sahələridir.  

Şə

hər sahələrinin kadastr qiymətləndirilməsi şəhərin bütün ərazilərində eyni  vaхtda  yerinə  yetirilən  kütləvi  qiymətləndirmədir  və  aşağıdakı  əsas 

mərhələləri daхil edə bilər:  

I  –  ilk  bazar  və  normativ  informasiyanın  hazırlıq  işləri,  yığımı  və 

işlənməsi; 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə