1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə111/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   147

326 

 

sabda toplanılması tələb olunan məbləğə hasil olunmalıdır, yəni 12600 ş.v.  x 

0,0870222 = 1096,5 sərti vahid.      

                                        n 

 

4.    Pul  vahidinin  cari  dəyəri    (V  )  gələcəkdə  birdəfəyə  daxil  olması 

proqnozlaşdırılan  ödənişin  məbləği  və  diskont  dərəcəsi  məlum  olduqda, 

həmin daxilolmanın cari dəyərini hesablamaq üçün istifadə olunan əmsaldır. 

Pul vahidinin cari dəyəri əmsalı pul vahidinin gələcək dəyəri əmsalının 

tərsidir, yəni: 

 

 

 

  

    n        1                1 

 

 

V  =  ------  =  ------ 

                       

     n           n 

                               (1+ i)              S 

 

Məsələn, investisiya qoyuluşundan ildə 10% gəlir əldə 

edib, daşınmaz əmlakı 2 ildən sonra 10000 şərti vahidə 

satmaq niyyətində olan investor hazırda bu əmlaka görə 

neçə şərti vahid ödəməlidir? Xüsusi cədvəldən görürük ki, 

bu məbləğ  8264,46 (2 il, 10%) şərti vahid (0,826446 x 0,10) 

olmalıdır. 

5.  Annuitetin  cari  dəyəri  (  a  n  )  daşınmaz  əmlakın  mülkiyyətçisi  onu 

icarəyə  verib,  “n”  dövr  ərzində  müəyyən  məbləğdə  icarə  haqqı  almaq 

niyyətində olduğu hallarda hesablanır. 

Gələcək  pul  gəlirləri  axınının  cari  dəyərini  ayrı-ayrı  ödənişlərin  cari 

dəyərinin  cəmi  kimi  hesablamaq  mümkün  olsa  da,  bu  işi  an  annuitet 

ə

msalından  (yaxud  nnvud  əmsalından)  istifadə  etməklə  asanlaşdırmaq mümkündür.  

Məsələn, 5 il ərzində, hər ilin sonunda annuitet şəklində daxil olan 750 

şə

rti  vahidin  müddət  başa  çatdıqdan  sonra  toplanacaq  məbləğini qiymətləndirmək lazımdır. Diskont dərəcəsi 10 faizdir.  Bunun üçün hər bir il 

üzrə  bu  məbləğin  cari  dəyərini  hesablamaq  və  alınmış  nəticələri  toplamaq 

lazımdır. Hesablama aşağıdakı kimi aparılmalıdır:   

1-ci il -  681,8 ş.v. (750 ş.v. x 0,909091); 

2-ci il – 619,8 ş.v.  (750 ş.v.  x 0,826446);  

3-cü il – 563,5 ş.v. (750 ş.v. x 0,751315); 

4-cü il – 512,3 ş.v. (750 ş.v.  x 0,683013);   

5-ci il -  465,7 ş.v. (750 ş.v. x 0,620921) .  

Yekun - 2843,1 şərti vahid. 

Annuitetin  cari  dəyəri  əmsalından  istifadə  olunduqda  isə,  bu  göstərici 

müvafiq  cədvəlin  5-ci  sütunundakı  əmsalın  annuitetin  məbləğinə  hasil 

olunması ilə asnlıqla hesablana bilər yəni,  750 ş.v.  x  3,79079 (10%, 5 il) = 


327 

 

2843,1  şərti  vahid.  Başqa  sözlə,  5  il  ərzində  annuitet  şəklində  aılnaraq 

toplanılan  3750  şərti  vahidə  (750  ş.v.    x  5  il)  görə  cari  vaxtda  2843,1  şərti 

vahidin sərf olunması iqtisadi baxımdan düzgün addımdır.   

Göstərilən  əmsal  pul  vahidinin  n  sayda  dövrlər  ərzindəki  əmsallarının 

cəmi kimi, aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                                                         1 

                                                                  1 -  ------------- 

                                                n 

                                     n         1                          ( 1 + i) 

                        a n  =    -----------        =  ------------------- 

                                    t=1                     t                            i 

                                           ( 1 + i )                                                                                                           

 

 

6.  Pul  vahidinin  amortizasiyası  üçün  haqq  ()  annuitetin  cari  dəyəri 

göstəricisinin  tərsidir  və  kredit  üzrə  ödənilən  faizi,  habelə  onun  əsas 

məbləğinin  qaytarılan  hissəsini  birləşdirən,  vaxtaşırı  yerinə  yetirilə

ödənişlərin məbləğini əks etdirir. Amortizasiya - müəyyən müddətdə kreditin 

geri qaytarılması (ləğvi) prosesidir. 

Bu  əmsaldan  kredit  bərabər  məbləğlərlə  geri  qaytarılarkən,  hər  bir 

ödənişin  məbləğini  hesablamaq  üçün  geniş  istifadə  olunur.  Ödənişlərin 

məbləği  kredit  üzrə  faizin  dərəcəsindən  və  kreditləşdirmənin  müddətində

asılıdır.  Kredit  üzrə  faiz  yüksək,  kreditin  müddəti  qısa  olduqca  ödənişin 

məbləği  artır,  əks  halda  isə,  azalır.  Ödənişlərin  ümumi  məbləği  kreditin 

müqavilədə razılaşdırılmış müddəərzində qaytarılmasını təmin etməlidir. Bu 

kəmiyyətin hesablanması üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:   

 

             1                i                                  i 

 

 --------- =   ---------      =        --------------------- 

               an                  n                            1 

                             1 - V                  1 –   ----------- 

                                                                         n 

                                                             ( 1 + i )  

 

 

Misal.  12  il  müddətinə,  ildə  6%  ödənilməklə  kreditə  götürülmüş  6800 

şə

rti  vahidin vaxtında,  tam  məbləğdə  kreditora  qaytarılması  üçün  il  ərzində yerinə yetirilməli olan ödənişlərin məbləğini hesablamaq tələb olunur. Bunun 

üçün  alınmış  kreditin  məbləği  cədvəldən  götürülən  müvafiq  əmsala 

(0,1192770)  hasil  olunur  və  nəticədə,  borclunun  hər  il  811,1  şərti  vahid 

ödəməli  olduğu  müəyyənləşdirilir.  Bu  kəmiyyətə  kreditlər  üzrə  hər  ilin 

sonunda ödənilən faizlər və kreditin əsas məbləğinin bir hissəsi daxildir. Özü 

də,  müddət  keçdikcə,  ödənilən  faizlər  və  kreditin  əsas  məbləğinin  geri 

qaytarılan  hissəsi arasında  nisbət  dəyişir.  Bunu  aşağıdakı  cədvəldən  görmə
Dostları ilə paylaş:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə