1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə22/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   147

64 

 

3.Fiziki  şəxslərin  mülkiyyətində  olan  binaların  inventar  dəyərinin  hesablanması 

Qaydaları  (Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  1999-cu  il  28  iyun 

tarixli 110 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 

4.  «Sahibkarlığın  inkişafının  əsas  prioritetləri  və  qiymətləndirmə  fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinin  aktual  məsələləri»  mövzusunda  II  beynəlxalq  konqressin 

materialları. 2003. 

5.

 Соловьёв М.АОценочная деятельность.- М.: 2003. 

6.

 Тарасевич Е.ИОценка недвижимости.- С.: 1997. 

 

 

Özünüyoxlama sualları 

1.  Xərc, dəyər və qiymət anlayışlarının fərqini şərh edin. 

2. Qiymətləndirmə dəyərinin hansı tipləri mövcuddur? 

3. Qiymətləndirmə dəyərinin hansı növləri mövcuddur? 

4. Qiymətləndirmə dəyərinə təsir edən amillər hansılardır? 

5.Bazar dəyəri və bazar qiymətinin qarşılıqlı əlaqə və asılılığı nədən  ibarətdir? 

6.Binaların  inventar  dəyərinin  hesablanması  metodikasının  mərhələləri 

hansılardır?  

 

 

 


65 

 

Mövzu 4. Əmlakın qiymətləndirilməsinin aparılmasının  

 əsas mərhələləri 

 

PLAN: 4.1. Qiymətləndirmə fəaliyyəti üzrə əsas prinsiplər və onların təsnifatı 

4.2. Sahibkarın təqdimatına əsaslanan prinsiplər 

4.3. Mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətləri müəyyən edən prinsiplər 

4.4. Ətraf mühitlə bağlı olan prinsiplər 

4.5.  Qiymətləndirmənin  məqsədinin  aydınlaşdırılması  və  ilkin  hazırlıq  

işlərinin yerinə yetirilməsi 

4.6.    Qiymətləndirilmənin  aparılması  planının  və  qiymətləndirmə  barədə  

müqavilənin tərtibi 

4.7. Məlumatların toplanması və təhlili 

 

4.1. Qiymətləndirmə fəaliyyəti üzrə əsas prinsiplər və onların təsnifatı 

 

Qiymətləndirmə  fəaliyyətinin  prinsipləri  uzun  illərin  dünya  təcrübəsindəformalaşşdır.  Beynəlxalq  təcrübədə  qiymətləndirmə  fəaliyyətinin  prinsipləri 

qrup  şəklində  öyrənilir.  Bəzi  mənbələrdə  bu  prinsiplər  dörd,  digərində  isə  üç 

qrupda  əhatə  olunur.  Həmin  prinsiplərin  öyrənilməsi  məqsədilə  onların  neçə 

qrupa bölünməsi o qədər də əhəmiyyət daşımır. Əsas məsələ bu prinsiplərin dəqiq 

açıqlanmasından 

və 

qiymətləndirmə 

fəaliyyətinə 

təsirində

ibarətdir. 

Qiymətləndirmənin  nəticələrinin  reallığını  təmin  etmək  üçün  qiymətləndirici 

bütün prinsipləri nəzərə almalıdır. Həmin prinsiplərin həm sxem vasitəsilə və hə

də mətn qaydasında nəzərdən keçirmək faydalıdır.  

Obyektin qiymətləndirilməsində istənilən prinsipə istinad etmək olar. Lakin, 

bu  zaman  həmin  prinsiplərin  ümumi  işə  təsirinin  əhəmiyyəti  nəzərə  alınmalı, 

ümumi nəticəyə daha müsbət təsir göstərə bilən variantlar seçilməlidir. Məsələyə 

bu cür yanaşılması isə konkret şəraitdən, qiymətləndirilən obyektin növündən və 


66 

 

təyinatından asılı olaraq tətbiq edilməlidir. Çünki, elə prinsiplər vardır ki, onların 

tətbiqi  mülkiyyət  növləri  üzrə  (dövlət,  bələdiyyə,  xüsusi)  əmlak  sahiblərinin 

maraqlarına  qeyri-bərabər  formada  təsir  göstərər  və  yaxud  xələl  gətirər.  Ona 

görə də həmin prinsiplərə istinad edilməsinə, münasibətlərin düşünülmüş şəkildə 

qurulmasına böyük ehtiyac vardır.  

 

Sxem. 5.1 

 

 

Qiymətləndirmə fəaliyyətinin prinsipləri  

Sahibkarın 

təqdimatına 

ə

saslanan prinsiplər 

Mülkiyyə

elementləri 

arasındakı 

münasibətləri 

əyyən edə

Ə

traf mühitlə bağlı olan 

prinsiplər 

1.Yararlılıq prinsipi 

2. Əvəzləmə prinsipi 

3. Gözlənilən faydalılıq 

prinsipi (heç bir 

ə

mlakın yararlılığı bu və ya digər bazar 

iştirakçısı üçün eyni ola 

bilməz) 

1.Kapital qoyuluş

prinsipi 

2. Əlavə (qalıq) 

məhsuldarlıq 

prinsipi   

3. Balanslaşdırma 

(mütənasib və son 

məhsuldarlıq həddi) 

prinsipi  

4. Optimal (iqtisadi) 

həcm prinsipi  

5. Mülkiyyətə əmlak 

hüququnun iqtisadi 

bölgüsü və 

birləşdirilməsi 

1. Asılılıq prinsipi  

2. Uyğunluq prinsipi 

3. Tələb və təklif 

prinsipi 

4. Rəqabət prinsipi 

5. Dəyişkənlik prinsipi 

(heç nə daimi deyil) 

6. Əlaqələndirmə 

prinsipi 

7. Daha səmərəli  

istifadə prinsipi  

8.Azalan və artan 

məhsuldarlıq prinsipi 

9. Geriləmə prinsipi  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə