1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə43/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   147

122 

 

Azərbaycan  Respublikası  qanununun  17-ci  maddəsində  təsbit  olunlmuşdur.  Orada 

göstərilir  ki,  sifarişçinin  və  digər  maraqlı  şəxslərin  qiymətləndiricinin  fəaliyyətinə 

müdaxilə etməsinə yol verilmir. Bu heç də o demək deyildir ki, o, istədiyi kimi hərəkət 

edə bilər. Qiymətləndirici qanunla icazə verilən hüquqları (9-cu maddə), vəzifələri (10-

cu  maddə)  və  qiymətləndirmə  fəaliyyətinin  həyata  keçirilməsi  üçün  hazırlanmış 

standartlar 

və 


normalar 

çərçivəsində 

fəaliyyət 

göstərir. 

Lakin, 

burada 


qiymətləndiricinin  məsuliyyətinin  hərtərəfli  açıqlanması,  onun  qanunvericiliklə  əhatə 

edilməsi  məsələsi  tam  açıqlanmamışdır.  Sonrakı  digər  qanunlarda  da,  dövlət  nəzarəti 

zamanı  hüquqi  və  fiziki  şəxslərin  məsuliyyətinin  konkretləşdirilməsi  variantına  rast 

gəlinmir.  Ona  görə,  müasir  Azərbaycan  iqtisadiyyatında  ən  azı  əmlakın 

qiymətləndirilməsi  müqaviləsi  üzrə  qiymətləndiricinin  məsuliyyətinin  sığortalanması 

işinin təşkilinə böyük ehtiyac vardır. 

Azərbayacan  Respublikası  qanunvericiliyinə  uyğun  qaydada  tərtib  olunmuş 

hesabat  qiymətləndirməyə  aid  standartlara  əsaslanaraq  istifadə  olunmuş  ilkin 

məlumatların,  faktların,  hesablamaların,  əsaslandırmaların  şərhinin  verilməsi  şərti  ilə 

yerinə  yetrilmiş  qiymətləndirmənin  nəticələrini  əks  etdirən  sənəddir.  Qiymətləndirmə 

obyektinin bütün  cəhətlərini,  əlamətlərini və  hesablamaları  tam  təsvir  etməklə  yanaşı, 

hesabat  həm  də  bazarın  vəziyyətini,  qiymətləndirmə  obyektinin  analoqlarını,  habelə 

onun  vəziyyətinə  təsir  göstərə  bilən  digər  amilləri  də  əhatə  etməlidir.  Hesabat 

qiymətləndirməni  bilavasitə  icra  edən  və  ona  məsuliyyət  daşıyan  mütəxəssis 

(qiymətləndirici)  tərəfindən  imzalanaraq  qəbul  etmə  aktı  ilə  sifarişçiyə  təhvil  verilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud qanunvericiliyi bilmədən yol verilən hər hansı səhvlər 

qiymətləndiricini məsuliyyətdən azad edə bilməz. Hesabat sifarişçiyə təhvil verilərkən 

ə

vvəllər qəbul edilmiş bütün sənədlər də ona qaytarılmalıdır. Beləliklə, qiymətləndirmənin mərhələlərinə aid deyilən ifadələr, şərhlər və izahlarla 

yanaşı,  onu  yığcam  şəkildə  və  aşağıdakı  qaydada  nəzərdən  keçirmək  prosesin  daha 

ə

yani olaraq yadda qalmasına kömək edər.         

                                                                                                       
123 

 

 Sxem  8.2           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ə

vvəldə  qeyd  olunduğu  kimi,  qiymətləndirmənin  mərhələləri  bir-biri  ilə  sıx surətdə əlaqədardır və biri digərini şərtləndirir. Əlbəttə, bu bölgü özü də şərti xarakter 

daşıyır, çünki qiymətləndirmə tam və kompleks fəaliyyətdir. Bu bölgü yalnız və yalnız 

qiymətləndirmənin mahiyyətinin dərk edilməsi üçün idrakda aparılan bölgüdür.  

Beynəlxalq  təcrübədə  daşınmaz  əmlakın  qiymətləndirilməsi  iki  mərhələdə 

aparılır.  Birinci  mərhələdə  mütəxəssis  oxşar  obyektlərin  regional  və  yerli  bazardakı 

vəziyyətini  tədqiq  edir.  Tədqiqat  nəticəsində  müəyyən  vaxt  ərzində  hüquqi,  fiziki, 

maliyyə və s. məhdudiyyətlər daxilində istehlakçıların verdikləri üstünlüklərin ümumi 

Qiymətləndirmənin mərhələləri 

Qiymətləndirmə 

obyektinin 

dəyərinin 

hesablanması

 

Yekun mərhələ 

nformasiyanın 

toplanması 

mərhələsi 

Hazırlıq mərhələsi  Qiymətləndirmə 

obyekti ilə tanışlıq  Sifarişçi  tərəfindən 

təqdim 


olunası 

sənədlərin 

siyahısının 

tərtib 


edilməsi 

 Qiymətləndirmə

 

obyektinin 

və 

qiymətləndirmənin  məqsədinin 

göstərilməsi şərti ilə 

qiymətləndirmənin 

aparılması 

üzrə 

müqavilənin bağlanması

   

 

 

 

 

 Qiymətləndirmə 

obyektinə yerində 

baxılması 

 Sifarişçidən 

informasiyaların 

alınması 

 Rəsmi mənbələrdən 

ə

lavə məlumatların 

alınması (internet 

şə

bəkələri, nəşriyyat vasitələri, 

qiymətləndiricilə- 

rin

  

informasiyası) 

 Hesabatın yekun 

mətninin 

hazırlanması 

 Hesabatın 

sifarişçiyə təqdim 

edilməsi, qəbul -

etmə aktının 

imzalanması və 

sifarişçinin 

ə

vvəlcədən qiymətləndiriciyə 

veridiyi sənədlərin 

ona qaytarılması 

 Daha yaxşı və 

faydalı  

istifadənin təhlili 

 Məsrəf, 

müqayisə və 

gəlir yanaşmaları 

metodlarından 

istifadə etməklə, 

qiymətləndirmə 

obyektinin 

dəyərinin 

müəyyən 

edilməsi  

 Müxtəlif 

metodların 

tətbiqi ilə əldə 

olunan 

qiymətləndirmə 

nəticələrinin 

razılaşdırılması

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə