1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə52/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   147

148 

 

Mövzu üzrə tövsiyə olunan ədəbiyyat və informasiya resursları 

 

1.

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı 20 aprel 2000-ci il,  90s 2.

  “  Qiymətləndirmə  standartları  və  normaları,  peşəkar  qiymətləndiricilərin 

hazırlanması Qaydaları”  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci 

il 27 iyun tarixli, 107 -li Qərar. 

3.

  Европейские  стандарты  оценки  (Четвертое  издание).  РОО,  TEGOVA. 

Москва

 2003 

 

    4.

  Международные  стандарты  оценки.  Международный  комитет  по 

стандартам оценкиРООМосква 2003 

 

         5.

 Международные стандартыМосква2003 

 

6.

  Международные  стандарты  учета  и  финансовой  отчетности.  Москва2003         7.

 Международные стандарты оценки 2003.  М. 2004        8.

 Международные стандарты оценкиРООМКСО  Vl издМосква   2004

 

9.

 Международные стандарты оценкиРООМКСО  Vll издМосква 2005 10.Ф.Б.Рипол-СарогосиОсновы

 оценочной деятельность.- М.: 2002  

11.

  Карзаева  Н.Н.  Оценка  и  её  роль  в  учётной  и  финансовой  политике 

организации.- М.: Финансы и статистика, 2002. 

12. Тарасевич Е.ИОценка  недвижимости.- С.: 1997 

 

 

Özünüyoxlama sualları 

 

1.  Beynəlxalq  Qiymətləndirmə  Standartları  üzrə  Beynəlxalq  Komitə  nə  vaxt 

yaradılmışdır və onun vəzifələri nədən ibarətdir? 


149 

 

2.ABŞ-nın  milli  qiymətləndirmə  standartlarının  məzmunu,  tərkibi  və  tələblərini 

şə

rh edin. 3.Avropa Qiymətləndirmə Standartlarının tərkibi və quruluşunu izah edin. 

4. Avropa Qiymətləndirmə Standartlarına daxil edilən metodiki tövsiyyələri şərh 

edin. 

5.Rusiya  Federasiyasında  standartlaşma  sisteminin  hüquqi  bazası  və  vəzifələri 

nədən ibarətdir? 

6.Rusiya  Qiymətləndiriclər  Cəmiyyətinin  (RQC)  standartlarının  tərkibini  və 

digər standartlardan fərqini şərh edin. 

7.Azərbaycan  Respublikasında  hansı  Qiymətləndirmə  Standartları  tətbiq 

olunur? 

8.Azərbaycan  Respublikasında  qiymətləndirmə  standartları  və  normalarının 

işlənilməsi qaydalarını izah edin. 

9.Azərbaycan  Respublikasında  qiymətləndirici  fəaliyyətinə  aid  olan  qulluqçu 

vəzifələrinin

  Vahid  Tarif  xtisas  Sorğu  Kitabçasına  əsasən  qiymətləndiricilərin hansı  dərəcələri vardır?    

 

 

 


150 

 

Mövzu 7. Qiymətləndirmə fəaliyyətində xərc yanaşması  və onun 

metodları. 

 

PLAN: 7.1. Xərc yanaşmasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri.  

7.2. Xərc mövqeyindən qiymətləndirmənin aparılması 

7.3. Bərpa yaxud əvəzolunma dəyərinin qiymətləndirilməsi metodları 

7.4. Qiymətləndirilən obyektin məcmu aşınmasının hesablanması metodları 

7.1. Xərc yanaşmasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri.   

Qiymətləndirmə  yanaşmaları  sırasında  xərc  (məsrəf)  yanaşması  mühüm 

ə

həmiyyətə malikdir. Bu yanaşmadan obyektlərin sığorta, vergitutma məqsədləri üçün qiymətləndirilməsi, habelə ixtisaslaşdırılmış obyektlərin, yeni və uzun müddət aparılan 

tikililərin  qiymətləndirilməsi,  torpaqdan  istifadənin  ən  yaxşı  və  ən  səmərəli 

variantlarının  müəyyənləşdirilməsi,    bina və qurğuların  dəyərinin  torpağın dəyərindən 

ayrı  hesablanması  tələb olunan  hallarda,  eləcə də passiv  əmlak  bazarı zamanı  istifadə 

olunur. Xərc yanaşmasının çatışmamazlığı ondan ibarətdir ki, heç də bütün xərclər cari 

vaxt anlarında qiymətdə ifadə edilmir. Məsələn, daşınmaz əmlakın real qiyməti keçmiş 

tikinti xərclərinin uçotu ilə müəyyənləşdirilən və balansda olan hərəkətsiz obyektlərin 

dəyərini  özündə  əks  etdirmir.  Bu  yanaşmanın  tətbiqi  zamanı  rəqabət  qabiliyyətini 

itirmiş  və  köhnəlmiş  obyektlər  üçün  yuxarı  qiymətlər  müəyyən  edilə  bilər,  qiymətlər 

reallıqdan kənarlaşa bilər.   

Xərc  yanaşmasının  əsasını  əvəzetmə  prinsipi  təşkil  edir.  Həmin  prinsipə  əsasən 

investor  daşınmaz  əmlak  obyektini  boş  torpaq  sahəsində  təyinatı  və  keyfiyyəti  eyni 

olan analoji obyektin gecikdirmələrə yol verilmədən inşası üçün ödəyəcəyi məbləğdən 

artıq qiymətə almağa razı olmayacaqdır. Xərc mövqeyindən yanaşma zamanı daşınmaz 

ə

mlakın  dəyəri  torpağın  dəyəri  ilə  bu  sahədə  aparılmış  yaxşılaşdırmaların  dəyərinin (onların köhnəlmə məbləği çıxılmaqla) cəminə bərabərdir. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə