1 QİYMƏTLƏNDİRMYüklə 3,31 Mb.

səhifə59/147
tarix14.09.2018
ölçüsü3,31 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   147

169 

 

 Qiymətləndirmə  obyekti  ümumi  sahəsi  2177,4  m

2

,  tikinti  həcmi  8150m3

  olan 


inzibati binadır.  Binanın  ekspertizası  zamanı  mühəndis  təminatı göstəriciləri sırasında 

sanitar-elektrotexniki  qurğuların  mövcud  olması  müəyyənləşdirilmişdir  ki,  bunlara  su 

kəməri,  kanalizasiya,  mərkəzləşdirilmiş  isitmə,  elektrik  işıqlandırılması,  telefon  və 

cairəni aid etmək olar. 

Binanın  əsas  tikinti  konstruksiyaları  dedikdə,  özüllər,  xarici  divarın  qalınlığı, 

arakəsmələr, aşırımlar və örtüklər, qapılar, daxili tərtibat, xarici tərtibat, layihənin tipi 

və sairə nəzərdə tutulur. 

BD G  sorğu  sistemində  analoqun  düzgün  seçilməsi  üçün  binanın  bütün  inşaat 

xüsusiyyətlərinin və konstruksiyalarının dəqiq müəyyənləşdirilməsi zəruridir. 

Binanın  həndəsi  parametrləri  onun  Texniki  Pasportundan,  layihə  sənədlərindən 

götürülə,    yaxud  ölçmə  işlərinin  yerinə  yetirilməsi    yolu  ilə  müəyyənləşdirilə  bilər. 

Qiymətləndirici obyektin ekspertizasını apararkən, bütün hallarda obyektin sənədlərinə 

uyğunluğunu  (yenidən  planlaşdırılma  işlərinin  aparılması,  əlavə  elementlərin 

quraşdırılması, konstruksiyaların dəyişdirilməsi və s. mümkündür) yoxlamalıdır. 

 

Hesablamanın  əsasını  tikintinin  1m3

  baza  dəyərini  materialların  və  tikinti-

quraşdırma  işlərinin  bahalaşması  dinamikasını  əks  edən  müvafiq  əmsala  vurmaqla, 

ardıcıl  surətdə  1969-cu  ilin  qiymətləri  səviyyəsindən  (BD G  bazası)  1984-cü  ilin 

qiymətlərinə,  sonra  1991-ci  ilin  səviyyəsinə,  daha  sonra  isə  2004-cü  ilin  səviyyəsinə 

çevrilməsi metodikası təşkil edir. 

 

Hesablamalar  üçün  bərpa  dəyərinin    iriləşdirilmiş  göstəricilərinin  28  saylı, “Yaşayış,  ictimai  və  məişət  xidmətinin  kommunal  binaları”  toplusundan  istifadə 

olunur.  Həmin  toplunun  92-ci  cədvəlinə  əsasən  həcmi  8000m

3

  olan    4  mərtəbəli  binanın  1  m-

3

nin  bərpa  dəyəri    2-ci  ərazi  qurşağı  (Azərbaycan,  Bakı)  üçün  28,7 manatdır. 

 

1984-cü  ilin  qiymətləri  səviyyəsinə  keçid  1969-cu  ilin  səviyyəsindəki qiymətlərin  C

1969


  SSR   Dövlət  Tikinti  Komitəsinin  11.05.1983-cü  il  tarixli,  94  saylı 

qərarında  göstərilən    məlumatlara  əsasən  qəbul  olunan   

1969/1984

  dəyərin  dəyişməsi 
170 

 

indeksinə hasil olunmaqla yerinə yetirilir. Qiymətləndirilən obyektin sahə mənsubiyyəti 

və ərazi əmsalı nəzərə alınmaqla indeksin kəmiyyəti   

1969/1984

 = 1,15 olacaqdır.  

 

                     C 1984

 = C 


1969

  x    


1969/1984

 = 28,7  x  1,15 = 33,00 manat 

1991-ci  ilin  qiymətləri  səviyyəsinə  keçid  1984-cü  ilin  qiymətləri  səviyyəsinin 

SSR   Dövlət  Tikinti  Komitəsinin  Qərarında  göstərilmiş  I 

1984/1991

  dəyərin  dəyişməsi 

indeksinə hasil olunmaqla yerinə yetirilir. 

 

  

 

  

1984/1991

 = 1,67 

 

       C 1991

 = C 


1984

 x   


1984/1991

 =  33,0  x  1,67  =  55,11  manat 

 

Qiymətləndirmə  tarixindəki  qiymətlərin  səviyyəsinə  keçid  1991-ci  ilin qiymətlərinin  bina  və  qurğuların  səciyyəvi  konstruksiya  sistemləri  üzrə  tikinti-

quraşdırma  işlərinin  qiymətlər  indeksinin   

1991/2004

  qiymətləndirmə  tarixindəki 

vəziyyətinə hasil olunmaqla yerinə yetirilir.  ndeksin kəmiyyəti yaşayış binalarının və 

qurğularının vergiqoyma bazasının müəyyənləşdirilməsinə analoji qəbul edilir.  

 

Konstruktiv həll baxımından qiymətləndirilən binaya analoji olan (inzibati bina) obyektlər  üçün    Bakıda  aparılan  tikinti  şəraitində  ƏDV  nəzərə  alınmadan  indeks     

1991/2004

  =  42700  olacaqdır.  (bu  əmsal  AR  NK-nin  110  saylı  Qərarına  əsasən  tətbiq 

edilmişdir).  Qiymətləndirici nəzərdən keçirilən bölgədə podrat təşkilatlarının müqavilə 

qiymətləri əmsalının tədqiqi yolu ilə bu indeksin orta kəmiyyətini özü müəyyənləşdirə 

bilər.  Qiymətlər  hesablanarkən  rubl/manat  arasında  90-cı  illərdə  qəbul  olunmuş  0,1 

nisbəti nəzərə almaq lazımdır. 

 

           C 

2004


  =  C 

1991


   x     

1991/2004  

x  0,1  = 235,36 manat  

Alınan dəyəri binanın həcminə hasil edirik: 

 

 2004

 = 235,36  x 8150 = 1918184 manat 

Bu yolla alınmış kəmiyyətə əlavə olunur: 

  podratçının mənfəəti – 8 %;   ƏDV – 18 %. 

nzibati  binanın  tam  bərpa  dəyərinin  son  kəmiyyəti  (ƏDV  nəzərə  alınmadan) 

2071639,0 min manat olacaqdır. 
171 

 

Inzibati  binanın  tam  bərpa  dəyərinin  (yəni  2071639,0  manat)  olduğunu  nəzərə 

alsaq  onda,  bu  eynilikdən  podratçının  mənfəətini  müəyyən  etmək  olar.  Bunun  üçün 

binanın  tam  bərpa  dəyərindən  (ƏDV-siz)  onun  tikilməsi  xərclərini  (1918184  man) 

çıxmaq lazımdır.  

Beləliklə,  podratçının  mənfəəti  (2071639,0  -1918184)  153455  manat  təşkil 

edəcəkdir.  

Misal:  Birmərtəbəli yaşayış  binasının  bərpa dəyərini  BD G  vasitəsilə  müəyyən  etmək 

tələb olunur. 

 

Qiymətləndirilən obyektin müxtəsər təsviri  

Bina – 1 mərtəbəli, tikinti daşından 

          Ərazi qurşağı - 2 

           qlim bölgəsi - 4 

          Seysmiklik - 9 bal. 

  

 Obyektin adı (təyinatı) : Zirzəmisi olan yaşayış binası 

  Obyektin əsas parametrləri (T B-nun texniki pasportunun və obyektin tədqiqinin 

məlumatlarına əsaslanır): 

   


Mərtəbələrin sayı 

1, zirzəmili, 

Ümumi sahəsi 

116,2 m


Xarici ölçü üzrə həcmi 

320 mKapitallıq qrupu stismara verildiyi il 

1991 

 

Əsas elementlərin konstruktiv həlli: 

 

Özülləri Daş, beton 

Divarları 

Tikinti daşından 

Örtükləri  

Taxta, dikt 

Damı 


Taxta 

Dam örtüyü 

Polad təbəqə 

Döşəmələrin əsas tipi 

Taxta, diktlə üzlənmiş 

Binanın xarici tərtibatı 

Suvanmışdır 

 

Mühəndis avadanlığı və abadlaşdırma   sitmə sobası ilə (qaz sobası) 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə