1. Sərbəst halda oksigen harada daha çox yayılmışdır? A torpaqda, b havada, c kosmosda, d suda, e bitkilərdə Ozon oksigendən neçə dəfə ağırdır?Yüklə 13,57 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü13,57 Kb.
#82243
7 sinif Kimya BSQ-2


7 sinif Kimya BSQ – 2

Ad,soyad_______________________________,Tarix_____________

1.Sərbəst halda oksigen harada daha çox yayılmışdır?

A) torpaqda, B)havada, C) kosmosda, D) suda, E) bitkilərdə

2.Ozon oksigendən neçə dəfə ağırdır?

A) 2 B) 2.5 C) 1.5 D) 3 E) 3.5

3.Fəal metalla suyun qarşılıqlı təsirindən hansı mürəkkəb maddə alınır?

A) oksid, B) turşu, C) duz, D) əsas, E) spirt

4. Oksigeni sənayedə hansı maddədən alırlar?

A) hava, B) su, C) hidrogen-peroksid, D) kalium-permanqanat, E) kalium-xlorat

5.Hansı məhlula doymuş məhlul deyilir?

A) həll olan maddəsi çox olan, B) suyu çox olana,

C) müəyyən temperaturda həll olan maddənin əlavə miqdarı həll olana,

D) müəyyən temperaturda həll olan maddənin əlavə miqdarı həll ola bilmədiyi məhlula, E) içərsində bir neçə maddə həll olana

6. Oksigeni ilk dəfə kim kəşf etmişdir?

A) Prust , B) Dalton, C) Lomonosov, D) Şeyele, E) Lavuazye

7. Şəhərlərə,qəsəbələrə verilən içməli su hansı qazla zərərsizləşdirilir?

1) O₂ 2) O₃ 3) N₂ 4) H₂ 5) Cl₂ 6) CH₄

A)1,3 B)2,5 C) 4,6 D) 1,4 E) 3,6

8. Oksigen qazının normal şəraitdəki sıxlığı neçədir?

A)1,23 B) 1,43 C) 1,96 D) 2,15 E) 2,50

9.Metan qazında hidrogenin kütlə payı nə qədərdir?

A) 0,025 B) 0,25 C) 0,11 D) 0,05 E) 0,125

10.Kütlə payı 45 olan 200q natrium-nitrat məhlulu hazırlamaq üçün neçə qram duz,neçə ml su götürülməlidir?

A) 45;155 B) 55;145 C) 35;165 D) 90;110 E) 60;140

11. 2,5 mol kömür (karbon) tam yandıqda neçə kilocoul (kC) istilik ayrılar? Reaksiyanın termokimyəvi tənliyi belədir.

C + O₂ =CO₂ + 393,5 kC

A)983,75 B) 967,5 C) 951,25 D) 787,00 E) 118,05

12. Hidrogeni ilk dəfə kim kəşf etmişdir?

A) Lomonosov, B) Şeyele, C) Lavuazye, D) Kavendiş, E) Prust

13. Hidrogen sərbəst halda harada daha çox yayılmışdır?

A) havada ,B) kosmosda, C) təbii suda, D) torpaqda, E) bitkilərdə

14. Əvəzetmə reaksiyasının sxemini göstərin.

A) H₂O → H₂ + O₂ B) Mg + O₂ → MgO C) FeO + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂O

D) K + H₂ O → KOH + H₂ E) CH₄ + H₂ O → CO + H₂

15.Metalla turşu reaksiyaya girdikdə hansı mürəkkəb maddə alınır?

A) oksid, B) turşu, C) əsas, D) duz, E) hidroksid

16.Hidrogen qazı oksigen qazından neçə dəfə yüngüldür?

A) 4 B) 8 C) 12 D) 14 E) 16

17.Suspenziya hansıdır?

A) gil və su qarışığı, B) benzin və su qarışığı, C) şəkər və su qarışığı,

D) bitki yağı və su qarışığı, E) neft və su qarışığı

18.Hidrogen qazının normal şəraitdəki sıxlığını ( q/l) göstərin.

A) 0,05 B) 0,09 C) 0,19 D) 1,01 E) 1,09

19. 10 q natrium-hidroksid ( NaOH ) maddəsi 240 ml suda həll edildikdə alınan məhlulun qatılığı neçə faizli olacaq?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

20.Hidrogen-peroksiddə hidrogenin kütlə payı neçə faizdir?

A) 6 B) 5,9 C) 4,5 D) 16 E) 3,5

Düz cavab_____, Səhv cavab______, Qiymət_______,Müəllim__________
Yüklə 13,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə