1 Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir: A. Latent infeksiya üçün B. Abortiv tip üçün C.İnteqrativ tip üçün D. Lizogeniya tip üçün E. Produktiv tip üçün 2Yüklə 0,8 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/31
tarix18.05.2018
ölçüsü0,8 Mb.
#44662
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

147

 Viroidlərə aiddir:

A.Tərkibində nuklein turşusu olmayan viruslar

B. Zülalsız, həlqəvi super spirallaşmış RNT molekulları

C.Superkapsidə malik viruslar

D. Nukleokapsidə malik viruslar

E. 2 saplı DNT tərkibli viruslar

148

 Prionlara aiddir:

A. 1 saplı DNT molekullardan ibarət orqanizmlər

B. Yalnız -RNT-dən ibarət viruslar

C. Yalnız +RNT-dən ibarət viruslar

D. Nuklokapsiddən ibarət viruslar

E. Nuklein turşuları olmayan zülal təbiətli infeksion 

molekullar149

 İnfeksion prion zülalına aiddir:

A. PrpSc                                                                                                                                     

B. M-zülal                                                                                             

C. VPq zülalı                                                                                                       

D. PrPc                                                                                                                             

E. PrP

150

 Virusların müasir təsnifatı aşağıdakı hansı meyarlara 

əsaslanmır:

A. Nüvəsinin xarakteristikası

B. Morfologiyası, ölçüləri və formaları

C. Nukleokapsidin simmetriya tipləri

D. Nuklein turşusunun xarakteristikası

E. Nuklein turşularının tipi151

 Virusların xüsusiyyətinə aiddir:

A. ancaq hüceyrə daxilində çoxalır

B. hüceyrə strukturlarına malikdir

C. Nüvəsi var

D. Hüceyrə divarına malikdir

E. Sərbəst metabolitik sistemə malikdir

152

 Viruslar çoxalır:

A. İkiyə bölünmə

B. Vegetativ yolla

C. Cinsi yolla

D. Resporlarla

E. Reproduksiya

153

 Viruslar çoxalırlar:

A. Yalnız sinir hüceyrələrində

B. Dəri hüceyrələrində

C. Yalnız limfositlərdə

D. Yalnız makrofaqlarda

E. Həssas hüceyrələrin daxilində154

 Picornaviridae-nin xüsusiyyətinə aiddir:

A. (+) təksaplı, İkosaedral, xarici qişasız

B. (+) təksaplı, İkosaedral, xarici qişalı

C.(-) təksaplı, ikosaedral, xarici qişalı

D. (+) təksaplı, spiral, xarici qişalı

E. İkisaplı, İkosaedral, xarici qişasız

155

 Orthomyxoviridae-ya aiddir:

A. Qrip virusları

B. A hepativ virusları

C. C hepativ virusları

D. Papilloma virusları

E. Sadə herpes virusları

156

 Qrip virusu toyuq embrionunun hansı hissəsində kultivasiya 

edilir:

A. Amnion boşluğundaB.Xorion qişada

C. A.llantois qişada

D.Yumurta sarısı kisəsində

E.Xorioallantois qişada157

 Virusların indikasiya üsuluna aid deyil:

A. İnterferensiya feromeni

B. Hemaqlütinasiya reaksiyası

C. Hemadsorbsiya

D. Rəng sınağı

E. ƏPA-da kultivasiya

158

 Faq-ın quruluş sxeminə aid deyil:

A. Septa

B. Bazal lövhə

C. Çıxıntı

D. Saplar

E. Dişcik

159

 Virulent Faq-ın bakteriya hüceyrəsi ilə qarşılıqlı təsirinin 2-ci 

mərhələsi xarakterizə edilir:

A. Faq hissəciyi müvafiq bakteriya hüceyrəsinə adsorbsiya 

olunur

B. Faq-ın nuklein turşusunun bakteriya hüceyrəsinin daxilinə keçməsi

C.Faq nuklein turşusunun reproduksiyası

D. Faq hissəciyinin formalaşması

E. Faq-ın bakteriya hüceyrəsindən çıxması
160

 Profaq adlanır:

A. Bakteriyanın hüceyrə divarı ilə birləşmiş vəziyyətdə olan 

faq nuklein turşusu

B. Bakteriyanın mitoxondrisi ilə birləşmiş vəziyyətdə olan faq 

nuklein turşusu

C. İnsan xromosomu ilə birləşmiş vəziyyətdə olan faq nuklein 

turşusu


D. Bakteriyanın qamçıları ilə birləşmiş olan faq nuklein 

turşusu


E. Bakteriya xromosomu ilə birləşmiş vəziyyətdə olan faq 

nuklein turşusu161

Virus DNT-nin sahib hüceyrənin xromosomu ilə birləşməsilə 

müşayət olunan  qarşılıqlı təsir tipi adlanır:                                

A.Produktiv                                                                           

B.Abortiv                                                                               

C.İnteqrativ                                                                           

D.Qeyri sitolitik                                                                      

E.Sitolitik162

Mülayim faqın bakteriya  hüceyrəsilə qarşılıqlı təsiri 

nəticələnir:  A.Lizisi ilə                                                                             

B.Kompotentlik ilə                                                                 

C.Hüceyrənin bölünməsinin sürətlənməsi ilə                             

D.Hüceyrənin bölünməməsi ilə                                                

E.Lizogeniya ilə

163

Virulentli faqın sahib hüceyrə ilə qarşılıqlı təsiri nəticələnir:         

A.lizogeniya ilə                                                                        

B.Virogeniya ilə                                                                      

C.Virus nəslinin yaranması ilə                                                  

D.Hüceyrənin lizisi ilə                                                              

E.Sferoplastların əmələ gəlməsi ilə

164

Uşaqlıq karsinomasından alınan hüceyrə kulturasıdır:                

A.Köçürülə bilən                                                                    

B.Yarım köçürülən                                                                 

C.İlkin hüceyrə kulturası                                                         

D.Birqatlı                                                                               

E.Suspenziyalaşdırıllmış

165

Viruslar üçün xarakterik deyil:                                                   

A.Obliqat hüceyrə daxili parazitdir                                          

B.Kapsid qişası var                                                                 

C.Reproduksiya yolu ilə çoxalır                                               

D.Hüceyrə divarına malikdir                                                    

E.DNT yaxud RNT -yə malikdir

166

Reoviruslarda hansı ferment fərqləndirilir:                                 

A.DNT-polimeraza                                                                B. 

RNT-polimeraza                                                               

C.Revertaza                                                                           

D.Virus proteaza                                                                    

E.Kapsid zülalı
Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə