1. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslararası Sempozyum / Akşehir 2008 mayis 2008Yüklə 92,12 Kb.
tarix20.08.2018
ölçüsü92,12 Kb.

21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak
Uluslararası Sempozyum / Akşehir 2008

8 MAYIS 2008
I. SALON

Açılış (09.00)

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Osman HORATA


Atatürk Kültür Merkezi Başkanı

Mustafa BALOĞLU


Akşehir Belediye Başkanı

Kenan ÇİFTÇİ


Akşehir Kaymakamı

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı (Teşrif buyurdukları takdirde)
Mehmet AYDIN

Devlet Bakanı (Teşrif buyurdukları takdirde)
AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU - Dr. Gülin ÖĞÜT-EKER

10.00-10.20 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN“21. Yüzyılın Gözüyle Nasrettin Hoca”

10.20-10.40 Kanat MOLDATAYEV


“Dünya Folklorunda Nasreddin Hoca Tipi”


10.40-11.00 Tartışma

11.00-11.10 Ara8 MAYIS 2008
I. SALON


I. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Öcal OĞUZ – Kenan ÇİFTÇİ

11.10-11.30 Nasriddin MUHAMMEDİEV


“Özbekistan’da ve Orta Asya’da Nasriddin Hoca”


11.30-11.50 Doç. Dr. Elena BESOLOVA

“ ‘Ölmeyen Diriye Şan Olsun!’ (Hoca Nasrettin ve Nart Sırdon)”

11.50-12.10 Ali İhsan ÜNALAvrupa’da Nasreddin Hocamızın Sevgi ve Hoşgörü Mayaları”

12.10-12.25 Tartışma


Öğle Yemeği

II. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Mustafa BALOĞLU


14.00-14.20 Yrd. Doç. Dr. İrfan KALAYCI

“Nasrettin Hoca’dan “İktisadi” İçerikli Fıkralar: Psikonomi Bilimi Kapsamında Kısa Bir İnceleme”

14.20-14.40 Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZTAŞ“Akşehir’de Turizm Çeşitliliği ve Kültür Turizmi Bağlamında Nasreddin Hoca”

14.40-15.00 Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK“Yöneten – Yönetilen İlişkilerinde Nasreddin Hoca’nın Tutum ve Davranış Biçimi”

15.00-15.20 Prof. Dr. Nail BEZEL


“Nasrettin Hoca’da Çok Boyutlu Kişilik, Algı ve Davranış”


15.20-15.40 Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ

“Güldürünün Saklanan Gerçeği ve Nasrettin Hoca Fıkralarında Sosyo-Psikolojik “Kendilik” Tanımlaması”

15.40-15.55 Tartışma

15.55-16.05 Ara
III. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muharrem CAFERLİ – Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR

16.05-16.25 Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN“İmtihan Motifli Nasreddin Hoca Fıkraları”

16.25-16.45 Doç. Dr. Adnan KOŞUM“Bir Hukukçu Olarak Nasrettin Hoca”

16.45-17.05 Prof. Dr. Nuri YÜCE“Nasrettin Hoca Fıkralarını Oluşturan Ortam ve Fıkraların Üstlendiği Görev”

17.05-17.25 Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN“Nasrettin Hoca İle Bazı Şairlerimizdeki Kadı Tipi Eleştirisi Üzerine”

17.25-17.45 Yrd. Doç. Dr. Selami FEDAKAR“Özbek Mizahında Nasrettin Hoca Tipi ve Fıkraları”

17.45-18.00 Tartışma8 MAYIS 2008

2. SALON
I. OTURUM

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ali YAKICI – Marina CANKÖZ

11.10-11.30 Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU“Mizah “Molla Nesreddin” Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden İstifade”

11.30-11.50 Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ““Molla Nasreddin” Dergisinde Nasreddin Hoca Resmleri”

11.50-12.10 Nanuli KATCHARAVA“Hoca Nasrettin Adlı Dergi ve Onun Önemi”

    1. – 12.25 Tartışma

Öğle Yemeği


II. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri YÜCE – Prof. Dr. Sevim PİLİÇKOVA

14.00-14.20 Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU“Nasreddin Hoca ve Adına Bağlanan Fıkraların Yanlış Yorumlanması”

14.20-14.40 Prof. Dr. Muharrem CAFERLİ“Hoca Nasrettin Fıkralarının Mitoloji Yapı Poetikası”

14.40-15.00 Prof. Dr. Ali ÇELİK“Nasreddin Hoca Fıkralarının Zekâ Düzleminde Tespiti Üzerine Bir Deneme

15.00-15.20 Yrd. Doç. Dr. Cafer ŞEN – Yrd. Doç. Dr. Nurcan ŞEN“Nasrettin Hoca’nın Fıkralarında Karnaval Unsurlar”

15.20-15.40 Doç. Dr. Ali YAKICI“Dilin Kullanımında Sözcük Seçiminin Önemini Vurgulayan Nasrettin Hoca Fıkraları”

15.40-15.55 Tartışma

15.55-16.05 Ara

III. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan POYRAZ – Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK

16.05-16.25 Prof. Dr. Öcal OĞUZ


“Nasrettin Hoca Fıkraları mı? Nasrettin Hoca’nın Fıkraları mı?”


16.25-16.45 Nail TAN

“Türk Halk Mizahında İki Kadı: Gölge Kadısı Nasreddin – Karakuş Kadı”

16.45-17.05 Naile SÜLEYMANOVA“Gülme Kültürü Açısından Nasrettin Hoca Fıkraları”

17.05-17.25 Prof. Dr. Ali DUYMAZ“Nasrettin Hoca Fıkralarında Mizah Unsuru Olarak Gerçeküstücülük”

17.25-17.45 Prof. Dr. Metin EKİCİ“Gülme Teorileri ve Nasrettin Hoca Fıkraları”

17.45-18.00 Tartışmalar1. GÜN: 8 MAYIS 2008

3. SALON
I. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN – Edit TASNADİ

11.10-11.30 Prof. Dr. Nadia TIDIKOVA“Altay Kültüründeki Komik Tipi Üzerine”

11.30-11.50 Tahir KAHHAR“Nasrettin Hoca Fıkralarının Toplumsal İşlevi ve Özbek Basınının Üç Farklı Dönemindeki Yansıma Özellikleri”

11.50-12.10 Sabri KOZ“Letü’ifnâme-i Azmî ve Nasreddin Hoca Fıkraları”

        1. Tartışma

Öğle Yemeği


II. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin EKİCİ – Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU

14.00-14.20 Dr. Gülin ÖĞÜT-EKER“Kahkahanın Zaferi”

14.20-14.40 Malika Nosirova ANVAROVNA“Hoca Nasrettin ve Halk Kahramanları”

14.40-15.00 Prof. Dr. Ahmet SÜLEYMANOV“Hoca Nasrettin Hakkında Başkurt Fıkraları: Gelenekleri ve Özellikleri”

15.00-15.20 Doç. Dr. Evdokiya SOROÇANU“Nasreddin Hoca Fıkralarının, Gagauz, Bulgar ve Romen Fıkraları Tipleriyle Etkileşimi”

15.20-15.40 Edit TASNADİ“Macaristan’daki Nasreddin Hoca Olgusu”

15.40-15.55 Tartışma

15.55-16.05 Ara

III. OTURUM

Oturum Başkanları: Ali İhsan ÜNAL – Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV

16.05-16.25 Sevim PİLİÇKOVA“Makedonya’da Nasrettin Hoca Fıkralarının Çağdaş Varyantları”

16.25-16.45 Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU“Nasrettin Hoca’nın Mizah Mantığı”

16.45-17.05 Dr. Sabri İbrahim ALAGÖZ“Nasrettin Hoca’nın Hayat Felsefesi ve Bulgar Aydınları”

17.05-17.25 Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN“Gagauz Türklerinde Nasrettin Hoca Fıkraları ve Bu Fıkraların Sosyo-Kültürel İşlevleri”

17.25-17.45 Yrd. Doç. Dr. R. Bahar AKARPINAR“Avrupa’nın Başkenti Brüksel’de Bir Garip Nasrettin Hoca”

17.45-18.00 Tartışma


9 MAYIS 2008
I. SALON


IV. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güllü YOLOĞLU – Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM

09.00-09.20 Prof. Dr. Amanmyrat BAYMRADOV“Nasrettin Hoca Halkları Dostluğa, Kardeşliğe, Barışa Çağırmış Büyük Bir Şahıs”

09.20-09-40 Göwher ŞAMIYEVA“Nasrettin Hoca’nın Folklorik Şahsiyeti ve Kadın Dünyası”

09.40-10.00 Mehmet Emin ULUDAĞ“Eleştirel Düşünme Anlayışı Kazandırması Açısından Nasrettin Hoca’nın Fıkralarına Eğitsel Bir Bakış”

10.00-10.20 Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK“Çocuk Eğitiminde Nasreddin Hoca Olabilmek”

10.20-10.35 Tartışma

10.35-10.45 Ara

V. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali DUYMAZ – Dr. Alev KÂHYA-BİRGÜL

10.45-11.05 Evrim ÖLÇER-ÖZÜNEL“Kolektif Bilinçdışında Nasrettin Hoca Fıkraları ve Bilgelik”

11.05-11.25 İbrahim Ethem ARIOĞLU“Son Dönem Türk Siyaset Retoriğinde Nasrettin Hoca Fıkralarına Yapılan Atıflar: TBMM 22. Dönem Genel Kurul Görüşmeleri İncelemesi”

11.25-11.45 Leyla ŞİMŞEK“Kolektif Kimliğimizin Tezahürü Olarak Nasrettin Hoca Fıkraları”

11.45-12.05 Dr. Zühal ARDA“Türk Halkının Algılama ve Yorumlama Gücünün Bir Yansıması Olarak Nasrettin Hoca Fıkralarının Estetiği”

        1. Tartışma

Öğle Yemeği


VI. OTURUM

Oturum Başkanları: Nail TAN – Rafis SALİMCANOV

14.00-14.20 Dr. Harid FEDAİ“Nasreddin Hoca Fıkralarının Kıbrıs ve Azerbaycan’daki Benzerleri”

14.20-14.40 Mustafa GÖKÇEOĞLU


“Nasrettin Hoca ve Kıbrıs”


14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN

“Nasrettin Hoca’dan Temel’e”

15.00-15.20 Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV“Türk Dünyasının Tiflis (Kafkasya) – Astrahan (Ashağı İdil) – Bahçesaray (Kırım) Üçgeninde Molla Nasreddin Dergisi”

15.20-15.40 Yrd. Doç. Dr. Aynur ASKEROVA“‘Molla Nasreddin’in Arka Plandaki Yüzü: Ömer Faik Numanzâde”

15.40-15.55 Tartışma

15.55-16.05 Ara

VII. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Amanmyrat BAYMRADOV – Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK

16.05-16.25 Berna OLGUNSOY-Ceren TEMİZ“Nasreddin Hoca’nın Yakın Dönem ve Günümüz Mizah Dergilerindeki Yeri Nedir?”

16.25-16.45 Yrd. Doç. Dr. Rüçhan BUBUR“Minyatürlerde Nasreddin Hoca”

16.45-17.05 Mahmud YOLDAŞEV“Özbek Sinemasında Nasrettin Hoca”

17.05-17.25 Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM


“Nasrettin Hoca’nın Güncelliği”

17.25-17.40 Tartışma

17.45-18.30 Sonuç Bildirgesi
9 MAYIS 2008
II. SALON


IV. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU – Yrd. Doç. Dr. R. Bahar AKARPINAR


09.00 – 09.20 Kadir GÜLDİKEN

“Nasrettin Hoca Hikmetlerinde Sosyal Açıdan Ahlaki Dersler”

09.20 – 09.40 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem POLAT“Nil, Dicle ve Fırat Arasında Üç Hoca Bir “Eşek”

09.40-10.00 Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI“Rus Yazar Leonid Vasilyeviç Solevyev’in Yaratıcılığında “Hodja Nasreddin”

10.00-10.20 Gültekin ERDAL“Anlatılan Nasrettin Hoca, Anlaşılan Nasrettin Hoca”

10.20-10.35 Tartışma

10.35-10.45 Ara

V. OTURUM

Oturum Başkanları: Dr. Harid FEDAİ – Hayrettin İVGİN

10.45-11.05 Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR“Sanal Kültür Ortamında Nasrettin Hoca”

11.05-11.25 Sema DEMİR“Fıkradan Dansa 21. Yüzyılda Nasrettin Hoca: Fazıl Say ve Nasrettin Hoca Dansları Piyano İçin Dört Dans”

11.25-11.45 Prof. Dr. Hakan POYRAZ“Aynamız Olarak Nasrettin Hoca”

11.45-12.05 Ayşegül NALBANTOĞLU“21. yy. Türk Çocukları: Nasrettin Hoca’yı Tanıyanınız Var mı? Nasrettin Hoca İle İlgili Anaokulu Uygulama Örnekleri”

12.05-12.20 Tartışma


Öğle Yemeği
VI. OTURUM

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Abdulvahap KARA – Doç. Dr. Maryam BULGAROVA

14.00-14.20 Doç. Dr. A.G. CAHİYEV“Kumuklarda Nasreddin Hoca”

14.20-14.40 Marina CANKÖZ“Karaçay-Malkar Halkını Agiz Cigarmacılığında Narsa Hocani Haparlari”

14.40-15.00 Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE“Nasrettin Hoca Fıkraları ve Litvan Fıkra Geleneği”

15.00-15.20 Prof. Dr. Kleanti ANOVSKA“Nasrettin Hoca Fıkraları ve Halklar Arasındaki Kültür Etkilenme”

15.20-15.40 Doç. Dr. Yaşar ŞENLER“Rıfat Ilgaz’ın Hoca Nasrettin ve Çömezleri Romanında Yergi”

15.40-15.55 Tartışma

15.55-16.05 Ara

VII. OTURUM

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Evdokiya SOROÇANU – Sabri İbrahim ALAGÖZ

16.05-16.25 Prof. Dr. Bone VELİCKOVSKİ“Nasrettin Hoca and tha Macedonian Local Anecdotic Figures Nowadays”

16.25-16.45 Liubov ÇİMPOEŞ“Gagauz Halk Edebiyatında Fıkralar ve Hoca Nasrettin’in Anlatmaları”

16.45-17.05 Rafis SALİMCANOV“Rais Salimcanov’un ‘Hoca Nasreddin’ Adlı Felsefi Mizah Romanı Temelinde Tatar Literatüründe Hoca Nasreddin Sembolü”

17.05-17.25 Doç. Dr. Maryam BULGAROVA“Nogay halkının ağız yaratıcılığında Kojanın fıkraları”

17.25-17.40 Tartışma
9 MAYIS 2008
III. SALON


IV. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ – Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT

09.00-09.20 Dr. Fayzulla RAHMANKULOV“Türkmenistan’da Nasrettin Hoca Fıkraları”

09.20-09.40 Hayrettin İVGİN“Nasrettin Hoca ile Behlül Danendenin Kişilikleri ve Latifelerinin Nitelikleri”

09.40-10.00 Halil İbrahim ŞAHİN“Türkmenistan’da Nasrettin Hoca’nın Timur İle İlgili Fıkraları”

10.00-10.20 Dr. Mustafa DUMAN“Nasreddin Hoca – Cuha İlişkisinin Kısa Tarihi ve Nasreddin Hoca Fıkralarının Cuha Fıkralarından ayırt edilmesi İçin Bazı Ölçütler”

10.20-10.35 Tartışma

10.35-10.45 Ara

V. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nail BEZEL – Orazdurdı YAGMYROW

10.45-11.05 Doç. Dr. Abdulvahap KARA“Kazak Türklerinde Nasreddin Hoca ve Fıkraları”

11.05-11.25 Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT“Nasreddin Hoca Fıkra Dairesi ve Özenbaşlı Ahmet Ahay”

11.25-11.45 Doç. Dr. Şahmuhammet GANDYMOV“Gülkü Şaygynyn Dana Sultany”

11.45-12.05 Minara ALİYEVA-ESEN“Ahıska Türklerinde Anlatılan Nasrettin Hoca Fıkralarının Anadolu’daki Benzerleriyle Karşılaştırılması”

12.05-12.20 Tartışma


Öğle Yemeği
VI. OTURUM

Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Selami FEDAKAR – Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN

14.00-14.20 Dr. Ülker KAZANFARKIZI


“Molla Nesreddin Letifelerinin Çağdaş Durumu”


14.20-14.40 Dr. İlkin RÜSTEMZADE

“Molla Nasreddin Letifelerinin Kataloglaştırılması Meselesi”

14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Tarana ABDULLA


“XX. Yüzyıl Azerbaycan’ında Nasrettin Hoca Olmak”


15.00-15.20 Prof. Dr. Güllü YOLOĞLU

“Türk Halklarının Hoca Nasrettinleri”

15.20-15.40 Doç. Dr. Gülnara GOCA-MEMMEDOVA“Hoca Nasrettin Fıkraları Gürcistan’da”

15.40-15.55 Tartışma

15.55-16.05 Ara

VII. OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali ÇELİK – Dr. Fayzulla RAHMANKULOV

16.05-16.25 Doç. Dr. Gaynislam İBRAHİMOV“Başkurt Halk Edebiyatında Nasrettin Hoca Fıkralarının Janr Türleri”

16.25-16.45 Dr. Janna YUSA“Sibirya Türklerinin Folklorunda Nasreddin Hoca Karakterinin Benzerleri”

16.45-17.05 Yrd. Doç. Dr. Zübeyde Biktagirova“Tatar Kültüründe Nasreddin Hoca”

17.05-17.25 Orazdurdı YAGMYROW“Hoca Nasreddin ve Türkmenistanlı Mämmetveli Keminenin Fıkra Alakalıkları”

17.25-17.40 Tartışma

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə