1219 Nəzəri ekologiya Bölmə: 0101Yüklə 496,36 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix07.04.2018
ölçüsü496,36 Kb.
#36438
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Fənn 

1219 - Nəzəri ekologiya 

 

Bölmə: 0101  1. Sual: E.Hekkel ilk dəfə «Orqanizmlərin ümümi morfoloqiyası» 

kitabında hansı elmi terminin izahını vermişdir?  

a) Biologiya 

b) Morfologiya 

c) Toksikologiya 

e)) Ekologiya

 

d) Fiziologiya  

2. Sual: Ekologiya elminin daha da aktuallaşması hansı dövrə aiddir?  

a) X1X əsrin əvvəllərin 

b) XVIII əsrin sonu c) )  XX əsrin əvvəlləri 

d) XX əsrin II yarısı 

e) XIX əsrin sonu 

 

3. Sual: Atmosferi çirkləndirən əsas qazlar hansılardır?  a) hidrogen, ammonyak, fosfor 

b) nitratlar, karbon oksidləri, arqon 

c) kükürd, helium, azot, radium 

d) ) hidrogen sulfid, dəm qazı, azot oksidləri  

e) natrium xlorid, karbon ikioksid, hidrogen 

 

4. Sual: İnsanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi hansı elmin tədqiqat obyektidir ?  

a) biologiya 
b) toksikologiya  

c) 


) ekologiya

  

d) cografiya e) psixologiya 

 

Bölmə: 0102 5. Sual: Ekologiya elminin əsas tədqiqat obyekti nədir?  

a) canlı və cansızların bir-birinə müsbət təsiri 

b) kosmosun abiotik aləmə mənfi təsiri 

c) ) insanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi 

d) yalnız təbii varlıqların morfologiyası 

e) tibb ekologiya və onun bölmələrinin öyrənilməsi 

 

6. Sual: Ekologiyanın metodlarının müşahidələr, təcrübələr və modelləşdirmədən başqa hansı ekoloji sahələr də aiddir?  

a) ekoloji təhlükəsizlik və audit 

b) 

) ekoloji indikasiya və monitorinq

 

c) ekoloji münasibətlər və əməkdaşlıq d) ekoloji amillərin optimallaşdırılması 

e) ekoloji təlim-tərbiyə və təhsil 

 

7. Sual: Ekologiya elminin daha da aktuallaşmasının XX əsrə aid edilməsi nə ilə izah edilir?  

a) Populyasiyaların say tərkibinin artması ilə 

b) Ekologiya elminin iqtisadiyyat və mədəniyyət kimi sahələrlə sıx 

əlaqəsinə görə 

c) Heyvan və bitki növlərinin tədqiq olunmasının geniş vüsət olması 

ilə 


d) Ekoloji proqnozlaşdırmanın sürətlə inkişafı 


e) ) elmi-texniki inqilab nəticəsində insanların təbiətə təsirinin 

artması ilə  

 

8. Sual: Sinekoloqiya nədir?  a) növdaxili münasibətlərin tədqiqidir 

b) 


) enerji, maddə və informasiya axınlarıdır

 

c) canlıların fiziologiyasıdır d) ətraf mühitin qorunması üsullarıdır 

e) ekosistemlərin mühəndis-texniki üsullarla tədqiqidir 

 

9. Sual: Ayrı-ayrı fərdlərin mühitlə qarşılıqlı təsirini öyrənən fərdlərin ekologiyası elmi dildə necə adlanır?  

a) 


) Autekologiya

 

b) Sinekologiya c) Demekologiya 

d) Fiziologiya 

e) Morfologiya 

 

10. Sual: E.Hekkel ilk dəfə Ekologiya termininin izahını hansı kitabında vermişdir ?  

a) « Heyvanların ekologiyasının öyrənilməsi «  b) ) « Orqanizmlərin ümumi morfologiyası « 

c) « fiziki faktorların həyata təsiri « 

d) « Növlərin əmələ gəlməsi « 

e) « Meşə haqqında təlim « 

 

11. Sual: İnsan cəmiyyəti – təbiət sistemindəki qarşılıqlı əlaqələri öyrənən elm sahəsi hansıdır?  


a) 

) antropoekologiya

 

b) biosenologiya c) gemorfologiya 

d) demoekologiya 

e) geoekologiya 

 

Bölmə: 0103  12. Sual: Canlıların fiziologiyası və yaşadığı şəraitdəki davranışı, 

doğum,ölüm, enerji, maddə və informasiya axınları ekologiya elminin 

hansı hissəsini təşkil edir?  

a) tədqiqat obyektini 

b) elmlərarası əlaqəsini 

c) inkişaf mərhələlərini 

d) bölmələrini 

e) 


) predmetini

 

 13. Sual: Ekologiya elminin predmetini təşkil edən enerji, maddə və 

informasiya axınları konkret olaraq necə adlandırılır?  

a) populyasiyalar 

b) biosenozlar 

c) 

) sinekologiya

 

d) biogeosenologiya e) toksikologiya 

 

14. Sual: Ekologiya elminin xüsusi sahələri hansılardır? 1. Demekologiya 5. İnsan ekologiyası 2.Landşaftşunaslıq 6. Toksikologiya 

3.İqlimşünaslıq 7. Autekologiya 4.Paleoekologiya 8. Hidrologiya  

a) 2, 5, 6, 7,8 

b) 1, 3, 4,6, 8 
c) 3, 4, 5, 6, 7 

d) ) 1, 4, 5, 6, 7 

e) 4, 5, 6, 7, 8 

 

15. Sual: Sinekologiya termininin elmi izahı necədir ?  a) ekoloji təlim-tərbiyə 

b) indikasiya və monitorinq  

c) ekosistemin optimallaşdırılması 

d) abiotik komponentlər  e) ) enerji və informasiya axınları  

 

16. Sual: Autekologiya elmi hansı sahəni öyrənir? a) ) ayrı-ayrı fərdlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini  

b) ekoloji proqnozlaşdırmanın sürətlə inkişafını  

c) populyasiyaların say tərkibinin artmasını 

d) ekosistemdə biotopların ayrılmasını 

e) canlıların ümumi fiziologiyasını  

 

17. Sual: Nəzəri ekologiya da ayrı-ayrı növlərin papulyasiyalarının struktrunu və dinamikasını öyrənən sahə necə adlanır?  

a) sinekologiya 

b) autekologiya 

c) biosenoekologiya d) ) demoekologiya 

e) geoekologiya 

 

18. Sual: İlk dəfə neçənci ildə hansı ölkədə ”Ekologiya” elmi ъurnalı çap olunmuşdur ?  


Yüklə 496,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə