14-Mavzu: Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlariYüklə 64,5 Kb.
tarix09.04.2023
ölçüsü64,5 Kb.
#104785
14-Mavzu Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari Ta’lim be


Estetika
14-Mavzu: Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari

1.1.Ta’lim berish texnologiyasining modeli.

Mashg’ulot vaqti -2 soat

Talabalar soni : 20-25 gacha

Mashg’ulot shakli

Amaliy mashg‘ulot

SHaxsni estetik tarbiyalashda fan, ta’lim va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi.

Insonning tabiiy, ahoqiy va estetik didining mutanosibligi.

“Ommaviy madaniyat”ning yoshlar estetik didiga ta’siri.

Voqe’likka estetik munosabatni milliy va umumbashariy ahamiyati.

Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari. SHaxsni estetik tarbiyalashda fan, ta’lim va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi. Mehnat- turmush estetikasining muhim omili. Insonning tabiiy, ahoqiy va estetik didining mutanosibligi. “Ommaviy madaniyat”ning yoshlar estetik didiga ta’siri. Sport va uning ma’naviy-estetik jihatlari. Voqe’likka estetik munosabatni milliy va umumbashariy ahamiyati. Olamni estetik anglashda texnologiyalarning roli. Reklamaning estetik jihatlari va g‘ayriestetik holatlar.

O’quv mashg’ulotning maqsadi:

Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari. SHaxsni estetik tarbiyalashda fan, ta’lim va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi. haqida tasavvurga ega bo’lishi lozim.

Ta’lim berish usullari

Ko’rgazmali, suhbat, aqliy hujum

Ta’lim berish shakllari

Ommaviy, jamoaviy

Ta’lim berish vositalari

O’quv qo’llanma, darslik, ma’ruza matni, kom’pyutyer

Ta’lim berish sharoiti

Metodik jihatdan jihozlangan auditoriya.

Monitoring va baholash.

Og’zaki nazorat:savol-javob.

Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari amaliy mashg’ulotining texnologik kartasi.

Ish bosqishlari va vaqti.

Ta’lim byeruvshi

Ta’lim oluvshilar

Tayyorlov bosqishi

(5 daqiqa)

Auditoriya tozaligini nazorat qiladi

Talabalarni mashg’ulotga tayyorgarligini tekshiradi

Davomatni nazorat qiladi


1. O’quv mashg’ulotiga kirish bosqishi

(10 daqiqa)

1.Mavzu bo’yisha o’quv mazmunini tayyorlash.

2.Fanni o’rganishda foydalaniladigan adabiyotlar ro’yhatini ishlab shiqish

2 – asosiy bosqish

(55 daqiqa)

1. Talabalarni kishik guruhlarga bo’lib, mavzu bo’yisha savollarni beradi.

2. Ko’rgazmali plakatlardan foydalanadi

3. Slaydalar, mul’timyedialardan foydalanadi

5. Mavzular asosida byerilgan ma’lumotlarni umumlashtiradi va hulosalaydi, faol ishtirokshi talabalarni rag’batlantiradi va umumiy baholaydi

Kishik guruhlarga bo’linadilar

Tomosha qiladilar

Qatnashadilar

javob beradilar

yakuniy bosqish

(10 daqiqa)

1. Yakunlovchi hulosa qiladi

2. Mustaqil ish beradi

3. Uyga vazifa beradi

Tinglaydi

Yozib oladi

Yozib oladi

SHaxsni estetik hamda badiiy jihatdan tarbiyalash favqulodda murakkab va serqirra jarayondir. Bugungi kunda jamiyatimizda amalga oshirilayotgan ijobiy ishlarning barchasi ana shu maqsadni to‘g‘ri yo‘naltirishga qaratilgan. «Ta’lim to‘g‘risidagi qonun» va «Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi»ni qabul qilishdan maqsad ham insonparvar jamiyat qurishdek ulug‘vor vazifani amalga oshirishga qaratilgan. CHunonchi, «Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi»da ta’limning ijtimoiylashuvi, ta’lim oluvchilarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma’naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashni shakllantirishga alohida e’tibor qaratilgan. Bu o‘z navbatida, fuqarolarni, ayniqsa yoshlarni estetik jihatdan tarbiyalash bugungi kunning zaruriy talabi ekanligidan dalolat beradi.

Informatsion texnologiyalar - estetik tarbiyaning global vositasi. Bir paytlar tabiiy va texnika bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalari talabalariga “Sizning ideallaringiz asosan qaysi sohalarda aks etadi?”, degan savolga ularning ko‘pchiligi san’at, adabiyot va ma’rifat sohasida ko‘proq aks etadi, degan javob berishgani ham fikrlarimizni isbotlaydi.

Biroq, endilikda estetik tarbiyaning shunday vositalari mavjudki, uning ma’naviy jarayonlarga ko‘rsatayotgan global ta’siriga befarq bo‘lish aslo mumkin emas. Ana shunday ta’sirlardan biri - bu elektron axborot vositalardir. Bu borada “YUksak ma’naviyat – engilmas kuch” asarida qayd etib o‘tilganidek, “Bugungi kunda ular bir vaqtning o‘zida ham axborot maydoni, ham ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy minbar, shu bilan birga, insonga madaniy, badiiy-estetik oziq beradigan va hordiq chiqaradigan makon vazifasini bajarmoqda”.

Biroq, elektron axborot vositalari qanday xususiyatga egaki, uning ta’sir doirasi bunchalik tez yoyilmoqda? Bu borada mutaxassislarning fikriga ko‘ra, avvalo: narxining arzonligi; asosiy mahsulot – bilim, axborot, moda va imidj; yangi iqtisodiyot - u axborotga ega bo‘lishni xoxlaydigan odamlarga imtiyoz bag‘ishlaydi;- chinakam global xarakterga ega ekanligi.

Estetik tarbiya ma’naviy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida inson ma’naviy va jismoniy olamining uyg‘un tarzda rivojlanishiga ulkan xissa qo‘shadi. Estetik tarbiyada insonning tashqi ko‘rinishi, uning jamoat orasida o‘zini tutishi, jismoniy baquvvat bo‘lishi ham katta ahamiyatga ega. SHubhasiz, yuksak did ma’lum darajada kishining estetik tarbiya ko‘rganidan dalolat beradi.

2. “Ommaviy madaniyat” aksariyat xollarda haqiqat, go‘zallik, ezgulik singari muqaddas tushunchalarni umumiste’molchilik ehtiyoji bilan bog‘lab, iste’mol va tovar sifatida haridorgir bo‘lishiga qaratilgan maqsadni targ‘ib qiladi. Bu esa pirovardida “bozor adabiyoti”, “bozor san’ati” degan ma’naviyatga tahdid soluvchi hodisalarning “gullab-yashnashi” uchun imkon yaratadi. Bugun turli arzonbaho ishqiy yoki detektiv sarguzashtlarning bozori chaqqon. Didsiz, saviyasiz, “millati”ning tayini yo‘q “badiiy” filmlar ham ko‘payib ketgan. “Bozor san’ati” deganda, birinchi navbatda, anna shunaqa filmlar va bayram sahnalarida qarsillatib aytiladigan yangroq ashulalar esga tushadi.

“Ommaviy madaniyat”ning illat sifatida namoyon bo‘lishi:

1.“Ommaviy madaniyat” namoyondalarining amallari o‘zlari uchun har taraflama manfaatdorlikka asoslangan: ular “noyob san’at” namunalari-g‘oyalarini nafaqat targ‘ib qiladi, balki pullaydi ham.

2.Faqat bugunni, yana ham aniqrog‘i hozirni ko‘radi va tan oladi.

3.Umuminsoniy madaniyatni bo‘ysindirish va o‘z ta’sir doirasiga tortish kabi tuban maqsadlarni amalga oshirishga harakat qiladi.

4.U odamzodning fikrlashiga tish-tirnog‘i bilan qarshi. Andozalashgan axborot-u mahsulotlar qurshovida qolgan odamlarning o‘zi ham bora-bora bir o‘lchamga tushadi: hammaning yurish-turishi, o‘y-kechinmasi, fikrlash tarzi, bari bir xil.

5.SHaxsning ijtimoiylashuviga imkon bermaydi. U voqea jarayonlarga loqayd, befarq avlodni shakllantiradi.

6.“Ommaviy madaniyat” o‘z navbatida mafkuraviy, informatsion, iqtisodiy qadriyatlardan foydalangan xolda “ma’rifatparast”lik g‘oyalari asosida o‘ziga xos muomala va muloqot madaniyatini ham targ‘ib qiladi. Buni biz bugungi kunda yoshlar orasida ko‘rishishdagi “boshni boshqa suqishtirish”, imo-ishora, o‘zaro muloqotning “kurakda turmaydigan so‘zlar”ga tayanilishi orqali ko‘rib guvohi bo‘lmoqdamiz.

“Ommaviy madaniyat”ning asl maqsadi har kuyga solish mumkin bo‘lgan olomonni shakllantirish bo‘lgani bois, u ma’naviy oziq beradigan, badiiy yuksak, o‘quvchini mushohadaga undab, tasavvur olamini kengayishiga xizmat qiladigan asarlarni yaqiniga yo‘latmaydi. SHuning uchun “ommaviy madaniyat” namunalari badiiy-estetik qimmatga ega emas.

3.Milliy ma’naviyatga ta’sir o‘tkazuvchi tashqi tahdidlar ayni paytda estetik tarbiya jarayoniga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ta’kidlash o‘rinliki, estetika niqobi ostida turli xil ko‘rinishdagi “sog‘lom turmush tarzi targ‘ibotchilari”, “ko‘ngilochar” va “musaffo tuyg‘u” baxsh etuvchi saytlar talaygina. Eng dahshatlisi keyingi paytlarda internet tarmog‘ida vampirizm estetikasi va uning targ‘iboti bilan bog‘liq saytlarning ko‘payib borayotganligi tashvishlanarli xoldir. Bunday tahdidlarga qarshi go‘zal qadriyatlarni dunyoga tanitish, xalqimizning boy va betakror estetik dunyosini aks ettiradigan personajlarni yaratish orqali kurashishni zamon talab etmoqdaki, bu yoshlarni ma’naviy jihatdan yuksaltirishda estetik tarbiyaga zaruriyat mavjudligidan dalolat beradi. Bu estetik tarbiyaga nisbatan tahdidlarning birinchi jihati.

Estetik tarbiyaga tahdidning ikkinchi jihati insonning tashqi va ichki ko‘rinishidagi bog‘liqlikni o‘rganishga bo‘lgan zaruriyat bilan belgilanadi. Bu ilm bugungi kunda biologiya va tibbiyotda fizionomiya nomi bilan mashhur. Vaholangki, o‘tmishda bu sohaga jiddiy e’tibor berilib, qator risolalar yaratilgan.

Estetik tarbiyaga tahdidning uchinchi jihati psixologik jihatlar. Buni ong osti hodisasi orqali izoxlash mumkin.


1. Sezgilar. Aytish mumiknki, mana shu 5 ta sezgi ilg‘amagan narsani ong osti ilg‘ash qobiliyatiga ega.
2. Kuzatish. Bu borada reklama va uning estetik tabiatini misol qilib ko‘rsatish mumkin. SHuning uchun ham mahsulot reklamalari odamlar gavjum bo‘ladigan joylarga o‘rnatiladiki, bunda bevosita kuzatish muhim omilga aylanishi bejiz emas.
3. Tashviqot. Ongosti tashviqotga tabiiy xolda eshitilmaydigan ovozlar orqali ta’sir qilishni kiritish mumkin. Ko‘ngilochar maskanlarda qo‘yiladigan musiqalarda ham xaridorlarni chorlash maqsadi ko‘zlanadi.
4. YAshirin kadr orqali ta’sir qilish. Insonning ong osti xislariga yashirin ta’sir qilish xususan 25-kadr ko‘pchilik davlatlar tomonidan ta’qib ostiga olingan.
2. Estetik tarbiyaning turlari va yo’nalishlari.
Estetik tarbiya – jamiyatda ma’naviy muhitni paydo qilishga ko’mak beruvchi

muhim unsur bo’lib, u inson didini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi hamda ana

shu orqali insonni jamiyat munosabatlariga yaqinlashtiruvchi kuchdir.

Hozirda estetik tarbiyaning ko’lami tobora kengaymoqda. Shunga

ko’ra, u o’z oldiga talaygina muhim vazifalarni qo’ygan. Bular:-kishilarda

san’at asarlari, badiiy ijod namunalarini nafaqat faol o’zlashtirish balki, ularning

estetik mohiyatini anglash va baholash qobiliyatini takomillashtirish;

-jamiyat a’zolarining ijodiy imkoniyatlarini namoyon qildirish va ulardan

foydalana bilishga ishonch tuyg’usini uyg’otish;

- tabiat hamda jamiyat ijtimoiy jarayonlariga sof tuyg’u bilan munosabatda

bo’lishga va ularni ravnaq toptirish yo’lida astoydil faoliyat olib borish

ko’nikmalarini hosil qilish;

- o’tmish ma’naviy merosimizga hurmat hissini uyg’otish, milliy g’urur,

milliy iftixor tuyg’ularini shakllantirish uchun zamin yaratish;

- ijodning barcha turlarini taraqqiy ettirib jahonga yuz tutish va ularni millat
manfaatlari uchun naf keltiradigan tomonlarini targ’ib qilishga undashdir.

Estetik tarbiyaning asosiy vositalari tarkibiga- san’at, information

texnologiyalar, tabiat, mehnat, sport kabi sohalarni kiritish mumkin.

San’at- estetik tarbiyaning muhim vositasi. Bugungi kunda

jamiyatimizda inson faoliyatini boshqarib borishdan ko’ra, ushbu jarayonni

insonning o’zi tashkil etishi kerakligi bot-bot uqtirilmoqda. Bu jarayonda san’at

mohiyatan shaxsning his-tuyg’ulariga ta’sir ko’rsatishga qodir bo’lgan muhim

vosita sifatida insonni doimo o’ziga jalb etib kelgan. San’at insonning

ehtiroslar va tuyg’ular olamiga singib borib ularni yig’latadi, kuldiradi,

o’ylashga majbur qiladi. Shuning uchun bo’lsa kerak san’at barcha davrlarda

insonga hamroh bo’lib kelgan.

San’at o’zining estetik bisotini to’laligicha namoyon qilishi uchun ham

tarbiya jarayoni bilan chambarchas bog’lanadi. Chunonchi, inson tafakkurini

go’zallashtirish estetikaning tadqiqot obyekti hisoblansa, estetik tarbiyaning

predmeti esa ma’naviy dunyoni inson tomonidan estetik anglash bilan

belgilanadi.

Informatsion texnologiyalar-estetik tarbiyaning global vositasi. Bir

paytlar tabiiy va texnika bo’yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta’lim

muassasalari talabalariga “ Sizning idealingiz asosan qaysi sohalarda aks

etadi?”, degan savolga ularning ko’pchiligi san’at, adabiyot va ma’rifat sohasida

ko’proq aks etadi, degan javob berishgani ham fikrlarimizni isbotlaydi.

Aytish mumkinki, axborot va kommunikatsiya texnologiyasi bugungi

kunda insoniy va iqtisodiy taraqqiyotning muhim vositasiga aylanishi natijasida

odamlarning turmush tarzini, o’zaro aloqasini hatto tashqi ko’rinishi ham

tubdan o’zgarishiga olib keldi.

Mahalla-estetik tarbiyaning muhim vositasi. Mahallaning shaxs estetik

tarbiyasi ta’siri nihoyatda katta. Modomiki, mahalla jamiyat ichidagi kichkina

jamiyat bo’lib, u bugun shaxsning ijtimoiy- siyosiy faolligini oshirishga, uning

ijtimoiy- huquqiy madaniyatini shakllantirishga ko’mak beruvchi makon

sifatida ham yuksak ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mahalla shaxs nafosatli

tarbiyasiga yaqindan ta’sir ko’rsata olishi bilan boshqa omillardan ajralib

turadi. Shu jihatdan mahalla o’z navbatida o’z oldiga qo’ygan ezgu

maqsadlarni bajarishi bilan zamonaviy insonni nafosatli jihatdan tarbiyalaydi.

Tabiat- estetik tarbiyaning zaruriy vositasi. Shuni maxsus ta’kidlash

kerakki, zamonaviy inson tarbiyasini estetik jihatdan kamol toptirishda oila

qanchalik ustuvor omil bo’lib hisoblansa, bu jarayonda tabiat ham undan kam


ahamiyat kasb etmaydi. Chunki tabiat bilan ongli tarzda murosa qilmaslik


shaxsni nafosatli jihatdan mukammal bo’lib yetishishiga monelik ko’rsatadi.

Shuning uchun inson va tabiat o’rtasidagi munosabat inqiroz va halokat

yoqasiga kelib qolgan hozirgi vaqtda bu muammoni chetlab o’tish maqsadga

muvofiq bo’lmaydi.

Mehnatning estetik tarbiya vositasi sifatidagi ahamiyati. Mehnat ham

moddiy, hamda ma’naviy go’zalliklar yaratish bilan estetik tarbiyaning

muhim vositasiga aylanadi. Bu jarayon ijtimoiy- foydali mehnatning badiiylik

bilan aloqasi ta’sirida vujudga keladi. Mazkur munosabat pirovardida mehnat

vositalarining insonga keltiradigan zararini kamaytiradi. Qolaversa, mehnatga

ijodiy yondashuv jamiyat ma’naviy qiyofasini belgilovchi omil hisoblanadi.

Sport- estetik tarbiyaning zamonaviy vositasi. Sport estetik tarbiya

vositasi sifatida zamonaviy insonni kamol toptirishda alohida e’tiborga ega.

Hozirda sportni rivojlantirish mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga

ko’tarildi. Bundan ko’zlangan asosiy maqsad avlodni jismonan baquvvat,

sog’lom, vatanning jasur himoyachisi qilib tarbiyalashdir. Hozirda yurtimizda

sportni rivojlantirishga doir ko’plab dasturlar ishlab chiqilgan va ular jamiyat

munosabatlaridan amalda ishtirok qilmoqdalar. Keyingi kunlarda O’zbekiston

ko’plab sport turlari bo’yicha jahon musobaqalarni uyushtiruvchi va

o’tkazuvchi mamlakat sifatida jahon hamjamiyatda ko’zga ko’rinib bormoqda.

Ana shularning barchasi muayyan ma’noda inson nafosatli dunyoqarashini,

tafakkurini sog’lomlashtirishga qaratilgan. Bir so’z bilan aytganda, sport estetik

tarbiyaning muhim vositasi sifatida “ Farzandlari sog’lom yurtning kelajagi

porloq bo’ladi”,- degan maqsadni amalga oshirishga muhim hissa qo’shadi.

Milliy ma’naviyatga ta’sir o’tkazuvchi tashqi tahdidlar ayni paytda

estetik tarbiya jarayoniga ham sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Bu esa ijtimoiy-

ma’naviy munosabatlar tizimida estetik tarbiyani maqsadli yo’naltirishni taqozo

etmoqda. Ta’kidlash o’rinliki, estetik niqobi ostida turli xil ko’rinishdagi

“sog’lom turmush tarzi targ’ibotchilari”, “ko’ngilochar” va “musaffo tuyg’u”

baxsh etuvchi saytlar talaygina. Eng dahshatlisi keyingi paytlarda internet

tarmog’i vampirizm estetikasi va uning targ’iboti bilan bog’liq saytlarning

ko’payib borayotganligi tashvishlanarli holdir. Bu targ’ibot saytlarni oddiygina

qidiruv buyrug’i orqali topish mushkul emas. Bunday tahdidlarga qarshi go’zal

qadriyatlarni dunyoga tanitish, xalqimizning boy va betakror estetik dunyosini

aks ettiradigan personajlarni yaratish orqali kurashishni zamon talab etmoqdaki,

bu yoshlarni ma’naviy jihatdan yuksaltirishda estetik tarbiyaga zaruriyat

mavjudligidan dalolat beradi.Bu estetik tarbiyaga nisbatan tahdidlarning


birinchi jihati.

Estetik tarbiyaga tahdidning ikkinchi jihati insonning tashqi va ichki

ko’rinishidagi bog’liqlikni o’rganishga bo’lgan zaruriyat bilan belgilanadi. Bu

ilm bugungi kunda biologiya va tibbiyotda fizionomiya nomi bilan mashhur.

Vaholangki, o’tmishda bu sohaga jiddiy e’tibor berilib, qator risolalar

yaratilgan. Jumladan, olmon mumtoz faylasufi I.Kant bu ilmga “ichki olamni

o’rganuvchi ilm” deb ta’tif bergan bo’lsa, sharq allomalari bu borada “Risolai

fil farosa” (X asr), “Farosatnoma” (XVI asr) kabi asarlarni yozib qoldirganlar.

Odatda, farosat tushunchasi estetik baho bilan belgilanadi. U ranjish,

nomunosib holat, ko’ngilga xush yoqmagan ishlar qilganda munosabat

bildiramiz. Shuning uchun bo’lsa kerak,kamdan kam hollarda “farosatli kishi,

farosati bor, farosatli”degan so’zlarni ishlatamiz. Biroq. did, fahm, farosat kabi

tushunchalar aynan estetika ilmiga tegishli bo’lib, fahm-haqiqatga, farosat-

ezgulikka,did-go’zallikka munosabat orqali namoyon bo’ladi. Har uchchala

hodisaning asosida ham qobiliyat yotadi. Shu ma’noda fahm-aqliy, farosat-

axloqiy, did-estetik qobiliyatni yuzaga chiqaradi. Ayniqsa, estetik did va farosat

murakkab tarbiya jarayonini taqozo etadi. Chunki u ham aqliy, ham axloqiy,

ham hissiy tarbiya uyg’unlashgan umumiylikdan iborat.

Shuning uchun ham fiziologik jihatdan yomonlikka moyil shaxs estetik

tarbiya ta’sirida xulqini o’zgartirib, go’zal axloqli kishiga aylanishi mumkin.

Shuning uchun o’ziga mavjud yomon hislatlarni yaxshi tomonga o’zgartirgan

va ma’naviy kamolotga erishgan kishi haqida faqat yuziga qarab hukm

chiqarish adolatdan emas.

Shu o’rinda estetik tarbiyaga tahdidning uchinchi jihati haqida fikr

bildirish va bu borada alohida ta’kidlash shart bo’lgan bir necha mulohazalar

bor. Ular orasida insonning estetik tarbiyasiga ta’sir etishning psixologik

jihatlarni alohida ahamiyat kasb etadi. Buni ong osti hodisasi orqali izohlash

mumkin.


1.Sezgilar. Aytish mumkinki, mana shu 5ta sezgi ilg’amagan narsani ong

osti ilg’ash qobiliyatiga ega. Uzluksiz jarayonni tuyg’ular xotiraga uzluksiz

yozadi. Ammo biz ularning hammasini ajrata olmaymiz. Zero, kamalakda

millionlab, balki cheksiz miqdordagi rang bo’lishiga qaramay bizlar ulardan

faqatgina 7tasinigina ajrata olamiz xolos.

2.Kuzatish. Bu borada reklama va uning estetik tabiatni misol qilib

ko’rsatish mumkin. Shuning uchun ham mahsulot reklamalari odamlar gavjum

bo’ladigan joylar (bozorlar, ko’chalar va hokazo)ga o’rnatiladiki, bunda


bevosita kuzatish muhim omilga aylanishi bejiz emas. Ayni paytda mahsulotga


bo’lgan qiziqish reklamada ko’rsatilgan shaxsga ixlos tufayli ortadi.

3.Tashviqot. Ongosti tashviqotga tabiiy holda eshitilmaydigan ovozlar

orqali ta’sir qilishni kiritish mumkin. Supermarket, kafe-bar, bozor hamda

ko’ngilochar maskanlarda qo’yiladigan musiqalarda ham haridorlarni chorlash

maqsadi ko’zlanadi.

4.Yashirin kadr orqali ta’sir qilish. Insonning ong osti hislariga yashirin

ta’sir qilish xususan 25-kadr kopchilik davlatlar tomonidan ta’qib ostiga

olingan. Mutaxassislarning fikricha bu turdagi tashviqot har doim ham yaxshi

yo’lda ishlatilavermasdan, aksar shum niyatli insonlarga qo’l kelishi mumkin.

Misol uchun kino yoki seriallarda, “Agar bir insonga davomli ravishda

“Qo’shningni o’ldir!” shaklidagi yashirin kadr bilan ta’sir qilinsa, u hech

ikkilanmasdan qotillikka qo’l urishi mumkin ekanligini tibbiyot psixologiyasi

isbotlab beradi.

Yuqorida ko’rsatib o’tilgan 4ta jihatga e’tiborsizlik bugungi kunda

tashvishli va tahdidli hodisa sifatida e’tirof etilayotgan “ommaviy madaniyat”ni

avj olishiga olib keladi. Bu borada Prezidentimizning “Yuksak ma’naviyat-

yengilmas kuch”asarlarlaridan “Tabiiyki “ommaviy madaniyat”degan niqob

ostida axloqiy buzuqlik va zo’ravonlik, individualizm, egosentrizm g’oyalarini

tarqatish, kerak bo’lsa shuning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning

necha ming yillik an’ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma’naviynegizlariga bepisandlik, ularni qo’porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni

tashvishga solmay qo’ymaydi”-degan purma’no hikmat bor.
Yüklə 64,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə