1501. Talabalar tomonidan bajariladigan ilmiy amaliy ishning asosiy maqsadlariniYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2023
ölçüsü5,01 Kb.
#154678
Talabalar-uchun-test-topshiriqlari1501.Talabalar tomonidan bajariladigan ilmiy amaliy ishning asosiy maqsadlarini 
ko'rsating? 
A. Nazorat ostidagi ob'ektlarda aniq tekshiruv usullarini o'tkazishni bilish* 
B. me'yoriyhujjatlarbilanishlashnibilish* 
C. meteosharoitlarnio'rganishnibilish 
D. atmosfera havosi xolatini bilish 
1502.Ichimlik suvidan olinadigan asosiy tahlil turlariga nimalar kiradi? 
A. to'liq* 
B. qisqartirilgan* 
C.ximiyaviy 
D. biologik 
1503.Suvdan sinama olishda zarur bo'lgan shartlarni ko'rsating? 
A. sinama olish joyi va vaqti tasodifiy elementlardan xoli bo'lishi kerak* 
B. sinama olingan vaqtdan to tekshirish o'tkazguncha minimal vaqt o'tishi kerak* 
C. suv sifatini yomonlashish sabablarini aniqlash
D. ob'ekt pasportini tuzish 
1504.Ventilyasiya qurilmalaridan xosil bo'luvchi shovqin sabablarini ko'rsating? 
A. aerodinamik holatlar* 
B. ventilyatorlar vibrasiyasi* 
C. havo haydash samaradorligi 
D. ventilyator samaradorligi 
1505.Sun'iy yoritilganlik darajasini aniqlash usullarini ko'rsating? 
A.ob'ektiv lyuksmetriya* 
B. «Vatt» usuli* 
C. insolyasiyani aniqlash 
D. vibrasiya darajasini aniqlash 
1506.Avtotransportdan xosil bo'luvchi shovqinni aniqlash usullarini ko'rsating? 
A. instrumental* 
B. hisoblash* 
C. statistic 
D. epidemiologik 


1507.Reja asosida o'tkaziladigan sanitar tekshirish turlarini ko'rsating? 
A. chuqurlashtirilgan* 
B. rejali* 
C. profilaktik 
D. epidemiologik 
1508.Aholi turar joylari suv ta'minoti tiplarini ko'rsating? 
A. markazlashtirilgan* 
B. mahalliy* 
C. uzaytirilgan 
D. qisqartirilgan 
1509.Suvni epidemiologik havfsizligini ta'minlovchi qanday guruh 
ko'rsatkichlarini bilasiz? 
A. sanitarmikrobiologik* 
B. sanitarximik* 
C. entomologik 
D. biologik 
1510. Suv tozalash inshoatlari ishchilari uchun yaratilgan mehnat sharoitlarini 
gigienik baholashda sanitar vrach tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan masalalarni 
ko'rsating? 
A. maishiy xonalarning mavjudligi* 
B. xodimlarda sanitar daftarchalarning mavjudligi* 
C. ho'jalik xovlisining mavjudligi 
D. omborlarning mavjudligi 
1511.Qattiq chiqindilarni to'g'ri yig'ishni sanitar nazorat turlarini ko'rsating? 
A. rejali* 
B. rejasiz* 
C. chuqurlashtirilgan 
D. mavzuli 
1512.Atmosfera havosining tozalashni asosiy sxemalarini ko'rsating? 
A. chiqindilarni changdan tozalash* 
B. chiqindilarni gazdan tozalash* 
C. chiqindilarni organik moddalardan tozalash 
D. chiqindilarni kislotadan tozalash 


1513.Ob'ektlarni sanitar tekshirish ma'lumotlariga asosan to'ldiriladigan hisob 
formalarini ko'rsating? 
A. f 307/h « Ob'ektning joriy nazorat kartasi»* 
B. f 308/h « Muassasaning sanitar xolatini yozma kartasi»* 
C. f 305/h « OSN kartasi» 
D. f 315/h « Sanitar nazorat dalolatnomasi» 
1514.Atmosferahavosimuhofazasisoxasigaoidqonuniyhujjatlarniko'rsating? 
A. SanitarNazoratto'g'risidagiQonun* 
B. Atmosferahavosinimuhofazaqilishgato'g'risidagiQonun* 
C. SanQvaM 017204 
D. DavST 9502011 
1515.Qurilish uchun ajratilgan er maydoni tanlashda sanitar vrachning ish 
bosqichlarini ko'rsating: 
A. 1 – bosqich er maydoniga oid materiallarni o'rganish* 
B. 2 – bosqich er maydonini shaxsan o'zi tomonidan sanitar tekshirish* 
C. 1bosqich axoli turar joylari bosh rejasini o'rganish 
D. 2 –bosqich axoli turar joylari situasion rejasi bilan tanishish 
1516.Qurilish uchun er maydonini tanlash va ajratish to'g'risidagi materiallar 
o'rganilgandan so'ng qanday 2 turdagi hujjatlar to'ldiriladi? 
A. forma 301/h* 
B.forma 302/h* 
C. forma 305/h 
D. forma 309/h 
1517. Issiqlik berish usuliga ko'ra isitish tizim turlarini ko'rsating? 
A. radiatsion* 
B. konvektiv* 
C. radikal 
D. ionizasion 
1518.Mexanik ventilyasion qurilmalar o'z vazifasiga ko'ra qanday turlarga 
bo'linadi? 
A. olib keluvchi* 
B. so'rib oluvchi* 


C. elvizak 
D. burchak osti 
1519.Insolyasiyani yetarli miqdorda ta'minlash uchun binolar orientasiyasi qanday 
bo'lishi kerak? 
A. kenglik bo'yicha* 
B. meridian bo'yicha* 
C. vertikal 
D. gorizontal 
1520.Chiqindi suvlarni tozalashda biologik filьtrlardan foydalaniladigan bo'lsa 
tozalashning qanday sxemalari qo'llaniladi? 
A.
bir bosqichli tozalash 
B.
ikki bosqichli tozalash* 
C.
metantenk 
D.
aerotenk 
1521. Ifloslantiruvchi moddalarni organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishi qanday 
omillarga bog'liq? 
A. ifloslantiruvchilarni zararlilik va havflilik darajasiga* 
B. ta'sirni davomliligi va intensivligiga* 
C. atmosfera havosi stratifikasiyasiga 
D. atmosfera havosi inversiya jarayoniga 
1522.Zaharli tumanlarni o'tkir ta'sirini yuzaga chiqishiga nimalar sabab bo'ladi? 
A. temperatura inversiyasi paytida paydo bo'ladi* 
B. bu paytda ishlab chiqarish korxonalari chiqindilari to'planadi* 
C. qulay meteo sharoitda yuzaga keladi 
D. bu paytda chiqindilar to'planmaydi 
1523.Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarini REMini asoslashda qanday ta'sirlar 
o'rganiladi? 
A. bevosita* 
B. bilvosita* 
C. maxsus 
D. no maxsus 
1524.Ishlab chiqarish korxonalarini tasniflashda nimalar asos qilib olingan? 
A. tashlanadigan chiqindilarning zararliligi* 


B. korxona quvvati* 
C. balandligi 
D er yuza inversiyasi 
1525.Nazorat postlarini joylashtirish maydonlariga qo'yiladigan gigienik talablarni 
ko'rsating? 
A. ochiq, yaxshi shamollaydigan hudud* 
B .changlanmaydigan qoplama* 
C. har tomonlama yopiq
D. changlanuvchi qoplama 
1526.Alanga osti postlaridan sinama olishda qanday talablar qo'yiladi? 
A. aniq manbadan turli masofada bo'lishi* 
B. ifloslantiruvchi moddalarni tarqalish qonuniyatini hisobga olish* 
C. SHM hududida 
D. stasionar nazorat postlarida 
1527.Nazorat postlarini har 0,55 km da joylashtirish shartlarini ko'rsating? 
A.
murakkab relef* 
B.
ifloslantiruvchi manbalar miqdorini ko'pligi 
C.
joyning optimal qiyaligi 
D.
chiqindilarni minimal miqdori 
1528. Ifloslantiruvchi moddalar konsentrasiyasini aniqlashda foydalaniladigan 
to'liq programmada qanday sinamalar olinadi? 
A. bir martalik* 
B. o'rtacha sutkalik* 
C. o'rtacha smenali 
D. o'rtacha kvartallik 
1529. SHMga qo'yiladigan gigienik talablarni ko'rsating? 
A. obodonlashtirilgan* 
B. ko'kalamzorlashtirilgan* 
C. ko'chalar tarmoqlarining mavjudligi 
D. kanalizasiyaning mavjudligi 
1530. SHMni tashkil etish davlat sanitar nazoratning va atmosfera havosini 
muhofazasiga qaratilgan chora tadbirlarning qaysi guruhiga kiradi? 


A. rejalashtiruvchi chora tadbirlar* 
B. ogohlantiruvchi sanitar nazorat* 
C. texnologik chora tadbirlar 
D. qonuniy chora tadbirlar 
1531.Korxona uchun tashkil etilgan SHM hududini kengaytirish sharoitlarini 
asoslash usullarini ko'rsating? 
А. texnik-iqtisodiy asoslash* 
B.shahar me'morining qarori* 
C.estetik asoslash 
D. shahar xokimini qarori 
1532.Kasallanish bo'yicha materiallar yig'ishni tashkil etishda qanday omillar 
hisobga olinadi? 
A. iqlimiy geografik sharoitlar* 
B. demografik ko'rsatkichlar* 
C. kartografik ko'rsatkichlar 
D. epidemiologik ko'rsatkichlar 
1533.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalarni ta'siri natijasida yuzaga 
keladigan o'tkir zaharlanish qanday sharoitlarda yuzaga keladi? 
A. ifloslantiruvchilarning yuo'ori konsentrasiyasi* 
B. shtil* 
C. qurumning past konsentrasiyasi 
D. atmosferaning shamol esadigan payti 
1534.Havoning gaz gulini aniqlashda zarur bo'lgan ma'lumotlar turini ko'rsating? 
A. shamol yo'nalishi va tezligi* 
B. moddalar konsentrasiyasi* 
C. organik moddalar 
D. mineral moddalar 
1535.Psixrometr vazifasini ayting? 
A. havo haroratini baholash* 
B. nisbiy namlikni baholash* 
C. havoni ximiyaviy tarkibini baholash 
D. havoni toksikologik tarkibini baholash 


1536.Nazorat postlarini joylashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni ko'rsating? 
A. ifloslantiruvchi manbalar xaroakteristikasi* 
B. aholi punktining xarakteristikasi* 
C. turbulentlik xarakteristikasi 
D. konvektivlik xarakteristikasi 
1537.Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan to'liq analiz olinadi? 
A. gidromet xizmat* 
B. stasionar post* 
C. shahar me'mori 
D. alanga osti posti 
1538.Atmosfera havosi ifloslanishi ustidan sanitar nazorat olib borishda qanday 
namunalar olinadi? 
A. maksimal bir martalik* 
B. o'rtacha sutkalik* 
C. o'rtacha uch yillik 
D. o'rtacha minimal 
1539. Agarda biz chang va gaz miqdori to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsak qanday 
jadvalni tuzish imkoniga ega bo'lamiz? 
A. chang guli* 
B. gaz guli* 
C. shamol yo'nalishi bo'yicha nanogramma 
D. shtil spektogrammasi 
1540. Nima sababdan atmosfera havosidan namunalar olishda sinama olish 
nuqtalari manbadan turli masofalarda belgilanadi? 
A. SHM chegarasini aniqlash uchun* 
B. ifloslanish xarakterini belgilash uchun* 
C. shamol yo'nalishini belgilash uchun 
D. havoni tozalash samaradorligini baholash uchun 
1541.Atmosfera havosini ifloslanish turlarini ko'rsating? 
A. umumiy* 
B. maxsus* 
C. maksimal 
D. minimal 


1542.Atmosfera havosini muhofazalashga qaratilgan chora tadbirlar 
samaradorligini gigienik baholashda qo'llaniladigan ob'ektiv ma'lumot turlarini 
ko'rsating? 
A. laborator tahlil* 
B. instrumental tahlil* 
C. epidemiologik tahlil 
D. bakteriologik tahlil 
1543.Oltingugurt va kuldan tozalovchi tozalash qurilmalarini ko'rsating? 
A. amiakli scrubber*
B. SIOT sikloni* 
C. siklon 
D. elektrofiltr 
1544. O'rtacha sutkalik konsentrasiya aniqlanadigan ikkita biologik ob'ektni 
ko'rsating? 
A. urg'ochi kalamushlarda* 
B. dengiz cho'chqalarida* 
C. ko'ngillilarda 
D. quyonlarda 
1545.Avtotransportlar uchun tashkil etilgan chora tadbirlardan ikki turini 
ko'rsating? 
A. ko'cha harakatini tashkil etish* 
B. ko'cha harakatini boshqarish* 
C. chora tadbilhrlar tashkil etish 
D. SHM tashkil etishorganizasiya SZZ 
1546.Avtomobil dudbo'ronidan chiqayotgan zaharli moddalar miqdoriga avtomobil 
dvigatellarining ko'rsatadigan ikki ta'sirini ko'rsating? 
A. kam tezlik* 
B. mashina harakatsiz ammo dvigatel ishlayotgan holat* 
C. havoning yuqori harorati 
D. yoqilg'i miqdori 
1547.Atmosfera havosini avtomobil chiqindilari bilan ifloslanishiga ta'sir etuvchi 
omillarni ko'rsating? 
A. avtotransportning harakat intensivligi* 
B. avtomobil harakatini boshqarish* 


C. atmosfera havosi stratifikasiyasi 
D. joyning qiyaligi 
1548.Gazdan foydalanish natijasida atmosfera havosida qanday moddalar miqdori 
kamayadi? 
A. uglerod oksidi* 
B. uglevodorodlar* 
C. azot oksidi 
D. uglerod 
1549. SHM o'lchamini kengaytirishga qanday omillar asos bo'lishi mumkin? 
A. korxona quvvati* 
B. korxonaning zararliligi* 
C. korxona va aholi turar joy mintaqasi orasidagi masofa 
D. ochiq suv havzalarining mavjudligi 
1550.Ichimlik suvni epidemiologik jihatdan havfsizligini ta'minlashda qanday 
mikroorganizmlar miqdori asos qilib olingan? 
A. ichak tayoqchasi* 
B. umumiy mikroblar soni* 
C. dizenteriya tayoqchasi
D. Kox tayoqchasi 
1551.Ichimlik suvini zararsizlantirishning qanday usullarini bilasiz? 
A. reagentli* 
B. bezreagentsiz* 
C. maxsus 
D. nomaxsus 
1552.Xlorning optimal dozasi qanday ko'rsatkichlar yig'indisidan olinadi? 
A. suvning xlor yutumliligidan* 
B. qoldiq xlor miqdoridan* 
C. suvni xlor bilan muloqat vaqtidan 
D. tindirgichlar o'lchamidan 
1553.Qanday hollarda suvni superxlorlash usulidan foydalaniladi? 
A. epidemiologik xollarda* 
B. suv bilan xlorni muloqat vaqti etarli bo'lmaganda* 


 C. ichak tayoqchalar miqdoriga bog'liq bo'ladi 
D. mineral moddalar miqdoriga bog'liq bo'ladi 
1554.Qoldiq xlor miqdorini aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi? 
A. yodometrik* 
B. titrlash* 
C. kalorometrik 
D. fiziologik 
1555.UB nurlar bilan suvni zararsizlantirishda patogen bakteriyalarning o'lish 
dinamikasi qanday omillarga bog'liq bo'ladi? 
A. nurlanish dozasiga* 
B. bakteriyalarning miqdoriga* 
C. muloqat vaqtiga 
D. radiasiya darajasiga 
1556.Koagulyantning qanday turlaridan foydalaniladi? 
A. alyuminiy sulfat* 
B. temir xlorid* 
C. faol xlor 
D. faol il 
1557.Koagulyasiya turlarini ko'rsating? 
A. erkin hajmda ketuvchi koagulyasiya* 
B. kontakt koagulyasiya* 
C. filtrlarda ketuvchi koagulyasiya 
D. rezervuarda ketuvchi koagulyasiya 
1558. Koagulyasiya jarayonini tezlashtirishga nimalar sabab bo'lishi mumkin? 
A. faollashtiruvchi moddalar qo'shish* 
B. flokulyantlardan foydalanish* 
C. xlor qo'shish 
D. faol xlor qo'shish 
1559.Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish uchun qanday flokulyantlardan 
foydalaniladi? 
A. poliakrilomid* 


B. kremniy kislota* 
C. tiosulfat natriy 
D. kalьsiy xlorid 
1560.Flokulyantlarga qo'yiladigan asosiy gigienik talablarni ko'rsating: 
A. suvning organleptik xususiyatlarini o'zgartirmasligi kerak* 
B. kam zaharlilik* 
C. yuqori zaharlilik 
D. texnologiyaning murakkabligi
1961.Koagulyant tarkibida qanday zaharli moddalar uchrashi mumkin? 
A.simob* 
B. ftor* 
C. brom 
D. yod 
1962.Tezkor filtr turlarini ko'rsating?
A.ikki qavatli filtrlar* 
B.AKX* 
C. tindirgich 
D. metantenk 
1963. Ichimlik suvini laborator tekshirish qanday sxemalar bo'yicha olib boriladi? 
A. to'liq tahlil* 
B. qisqa tahlil* 
C. joriy tahlil 
D. oraliq tahlil 
1564.Ichimlik suvda ta'mning qanday turlari mavjud? 
A.ishqoriy* 
B.temir* 
C. sulfatli 
D. ozonli 
1565.Suvning qattiqligi juda yuqori bo'lganda nimalar sodir bo'ladi? 
A.buyrak tosh kasalligi* 
B.dermatitlar yuzaga keladi* 
C. vabo yuzaga keladi 


D. tifni yuzaga kelishi
1566. Ichimlik suvida temir moddasining yuqori bo'lishit nimaga sabab bo'ladi? 
A.suvga maxsus hid beradi* 
B.suvni o'z o'zini tozalash jarayonini buzadi* 
C. suvga o'ziga xos hid bermaydi 
D. suvni o'z o'zini tozalash jarayonini buzmaydi 
1567.Ichimlik suvini ftorsizlantirish usulini ko'rsating? 
A. reagentli* 
B. filtrasion* 
C. reagentsiz 
D. aerasion 
1568.Grunt suvlarining turlarini ko'rsating? 
A. suv o'tkazadigan qatlamlar orasidagi suv* 
B. suv o'tkazmaydigan qatlamlar orasidagti suv* 
C. koptaj 
D. ko'llar 
1569. Xo'jalikichimlik suv ta'minoti uchun foydalaniladigan suv manbalarini 
ko'rsating? 
A. ochiq* 
B. er osti* 
C. sizot 
D. dengizlar 
1570. Ochiq suv havzalariga unga tashlanadigan chiqindi suvlarni ta'sirini 
namoyon bo'lishiga qanday omillar sabab bo'ladi? 
A. chiqindi suvlarni suyulish darajasiga* 
B. gidrologik rejimning o'ziga xosligiga* 
C. QMChning o'rtacha miqdoriga 
D. suyuq chiqindilarning maksimal miqdoriga 
1571.Qanday tindirgichlar chirituvchi tindirgichlar guruhiga kiradi? 
A. septic* 
B. ikki yarusli tindirgichlar* 
C. gorizontal 


D. vertikal
1572.Suvli muhitda chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni yo'qotuvchi 
qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. aerotenk* 
B. biologik hovuz* 
C. aerofiltr 
D. biofiltr
1573.Ikkinchi toifaga kiruvchi suv havzalari quyidagi maqsadlarda foydalaniladi?
A.cho'milish uchun* 
B. sport va dam olish uchun* 
C. markazlashtirilgan suv ta'minoti uchun 
D. markazlashtirilmagan suv ta'minoti uchun 
1574.Tuproqli muhitda chiqindi suv tarkibidagi organik moddalarni 
chetlashtiruvchi intensiv qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. biofiltr*
B. aerofiltr* 
C. aerotenk 
D. biologik hovuz
1575.Chiqindi suvdan sinama olish sxemalarini ko'rsating? 
A.to'liq* 
B. qisqa* 
C.o'rtacha 
D. maksimal
1576.Cho'kmani qayta ishlovchi mexanik qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. septic*
B. ikki yarusli tindirgich* 
C. vertikal tindirgich 
D. gorizontal tindirgich
1577.Shahar chiqindi suvlarining asosiy turlarini ko'rsating? 
A. maishiy chiqindi suvlar* 
B. korxona chiqindi suvlari* 
C. grunt suvlari 


D. sizot suvlari
1578. Suv havzalarini sanitar muhofazasida sanitar vrach oldida turgan vazifalarga 
nimalar kiradi?
A. ogohlantiruvchi sanitar nazorat* 
B. joriy sanitar nazorat* 
C. oraliq sanitar nazorat 
D. ishlab chiqarish sanitar nazorat
1579.Chiqindi suvlarni mexanik tozalash va xosil bo'lgan cho'kmani 
zararsizlantiruvchi qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. septik * 
B. Emsher* 
C. metantenk 
D. aerotenk
1580. Tuproqni muhofaza qilishga qaratilgan texnologik chora tadbirlarga nimalar 
kiradi? 
A. kam chiqindili yoki chiqindisiz texnologik sxemalarni yaratish* 
B. chiqindilarni zararsizlantirish usullarini yaxshilash* 
C. piroliz usulidan foydalanish 
D. biotermik kameralardan foydalanish
1581.Aholi turar joylarini sanitar tozalash tizimida sanitar xizmati oldida turgan 
vazifalarga nimalar kiradi? 
A. ob'ektlardan foydalanishda sanitar talablarga rioya qilinishni nazorat qilish*
B. yashash zonasi holatini doimiy nazorat qilish* 
C. aholi turar joylarini ko'kalamzorlashtirish 
D. aholi turar joylarini obodonlashtirish 
1582Aholi turar joylarini sanitar tozalashda sanitar vrach oldida turgan vazifalarga 
nimalar kiradi? 
A. OSN* 
B. JSN* 
C. AKX 
D. DDF 
1583.Terida xosil bo'lgan jarohatga nosog'lom tuproqni tushishi qanday 
kasalliklarni yuzaga keltiradi? 


A. qoqshol* 
B.gazli gangrene* 
C. bo'g'ma 
D. ichburug' 
1584. Qattiq chiqindilarni to'g'ri yig'ilishi ustidan olib boriladigan sanitar nazorat 
turlarini ko'rsating? 
A. rejali* 
B. rejasiz* 
C. bosh tekshirish 
D. vaziyatli tekshirish 
1585. Tuproqda yashovchi kemiruvchilar orqali qanday kasalliklar tarqalishi 
mumkin? 
A. o'lat* 
B. tulyaremiya* 
C. paratif 
D. gepatit 
1586.Dizel yoqilg'isidan foydalanishning imkoniyatlarini ko'rsating? 
A. uglerod oksidini kam miqdorda bo'lishi* 
B. uglevodorodlarni kam miqdorda bo'lishi* 
C. azotni kam miqdorda bo'lishi 
D. xloridlarning kam miqdori 
1587.Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar uchun REM asoslashda qanday 
ta'sirlar o'rganiladi? 
A. bevosita* 
B. bilvosita* 
C. gorizontal 
D. vertikal 
1588. SanQvaM 000693 bo'yicha ishlab chiqarish korxonalarini tasniflash asosida 
nima yotadi? 
A. ajratiladigan moddalarning zararliligiga* 
B. korxona quvvatiga* 
C. texnologik chora tadbirlarga 
D. hududni ekranlash 


1589. Atmosfera havosi xolatini baholashda qo'llaniladigan sinama olish usullarini 
ko'rsating? 
A. sedimetasion* 
B. aspirasion* 
C. separasiya usuli 
D. profilaktik usul 
1590.Atmosfera havosi tarkibidagi yirik dispersli changlarni ushlab qoluvchi 
qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. LIOT sikloni* 
B. SIOT sikloni* 
C. skrubber 
D. elektrofilьtr 
1591. Qattiq yoqilg'i sifati qanday ko'rsatkichlarga bog'liq? 
A. kullanishga* 
B. oltingugurt miqdoriga* 
C. namlikka 
D. haroratga 
1592.Atmosfera havosi temperatura stratifikasiyasi o'zgarish turlarini ko'rsating? 
A. er yuza inversiyasi* 
B. yuqoriga ko'tariluvchi inversiya* 
C. gorizontal inversiya 
D. vertikal inversiya 
1593.Shamolning “havfli” tezligini ko'rsating? 
A. 47m/sek* 
B. 12 m/sek* 
C. 915 m/sek 
D. 35 m/sek 
1594. Tabiiy yoritilganlikni baholash usullarini ko'rsating? 
A. svetotexnik* 
B. geometric* 
C. matematik 
D. statistik 


1595.Turar joy va jamoat binolarini sanitar tekshirish usullarini ko'rsating? 
A. rejali sanitar tekshirish* 
B. aholi shikoyatlari asosida sanitar tekshirish* 
C. sanitar topografik tekshirish 
D. sanitartexnologik tekshirish 
1596. Nazorat ob`ektlarida kommunl gigiena bo`yicha sanitar tekshiruv turlarini 
sanab o`ting. 
A. rejali* 
B. mavzuiy* 
C. standart 
D. nostandart
1597. Mukammal sanitar nazorat dalolatnomasi qismlarini va ularning mazmuni 
belgilang? 
A. pasport* 
B. asosiy* 
C. epilog 
D. kuzatuv 
1598.Mukammal sanitar nazoratini o`tkazishda qo`llaniladigan ish usullarini 
ko`rsating? 
A. sanitar tavsiflash* 
B. labarator* 
C.epidemiologik 
D. himik 
1599.Mukammal sanitar tekshiruv akti tuzilishi shart bo`lgan asosiy suv taminoti 
ob`ektlarini belgilang? 


A. yerosti va yerusti suv manbalari* 
B. suvolish qurilmalari va ZSO* 
C. suv boshlanishi 
D. suvomborlari 
1600.Markazlashtirilgan suv ta`minotida KSN da sanitar vrachining vazifalari? 
A. suvta`minoti manbalarini sanitar tekshiruvi* 
B. vodoprovod qurilmalarini sanitar tekshiruvi* 
C. qurilish bosqichida sanitar nazorat 
D. qabul qilish va ekspluatatsiyada qatnashish 
1601.Suv havzalarini asosiy ifloslanish manbalari? 
A. ishlab chiqarish va ho`jalikdan hosil bo`lgan chiqindi suvlar* 
B. drenaj suvlar* 
C. quduqlar 
D. koptajlar 
1602.Xo`jalik chiqindi suvlari tarkibini ko`rsating: 
A. крупная взвесь* 
B. suzpenziya, emulsiya* 
C. gumin moddalar 
D. aktiv reaksiya 
1603. Bir kishi boshiga tog`ri keladigan bir sutkada kanalizatsiyaga tushadigan 
ho`jalik chiqindi suvlari qanday ifloslanish ko`rsatkichlari bilan baholanadi? 
A. osilma moddalar* 


B. БПК5, БПК20* 
C. permanganatli oksidlanish 
D. suvning xlor yutuvchanligi 
1604.Shaxar chiqindi suvlarini tozalashda qoyiladigan masalalar? 
A. chiqindi suvlrni mexanik tozlash* 
B. chiqindi suvlarini organic moddalardan tozalash* 
C. kimyoviy tozalash usuli 
1605. Suv ta`minoti loyihasini tushuntirish xatida qanday malumotlr keltiriladi? 
A. aholi yashash punktlarini harakteristikasi* 
B. suvga bo`lgan ehtiyojning hisob kitobi* 
C. loyihalashtirish bosqichi 
D. ishlab chiqarilgan yili 
1606.Suv ta`minoti loyihasining passport ma`lumotlari o`z ichiga qanday 
hujjatlarni oladi? 
A. nomi* 
B. loyihalashtirish bosqichi* 
C. vodoprovod qurilishining tuzilishi 
D. tehnikiqtisodiy variantlarning materiallari 
1607.Suv ta`minoti loyihasining grafik materialio`z ichiga nimalarni oladi? 
A. situatsion reja* 
B. bosh reja* 
C. ishlangan yil 


D. loyiha muallifi 
1608. Suvni tozalash sxemasini ko`rsating: 
A. suvni tabiiy tindirilishi* 
B. koagilyatsiya* 
C.ezinfeksiya 
D.degazatsiya 
1609.Suvni ftorlashda nmalarga ahamiyat berilishi kerak? 
A. ftorning dozasiga* 
B. ftor saqlovchi reagentning ishchi konsentratsiyasiga* 
C. tindirish 
D. flokulyatsiya 
1610.Suvni ftorlashda qo`llaniladigan reagentni ko`rsating? 
A. natriy ftorid* 
B. natriy keremniyftorid* 
C. ammiak 
D. kalsiy gipohlorid 
1611.Ftorlovchi elementni tarkibini kursating? 
A. pnevmotransport* 
B. oziqlantiruvchi bunker* 
C. siklon 
D. multisiklon 


1612.Qabul qilish intensivligiga ko`ra me`yorlanuvchi organoleptic 
ko`rsatkichlarni belgilang: 
A. hid* 
B. ta`m* 
C. ftoridlar 
D. sulfidlar 
1613.Ichimlik suvining qattiqlik turlarini ko`rsating? 
A. umumiy* 
B. karbonatli* 
C. vaqtinchalik 
D. takrorlanuvchi 
1614.Aeratsiya stansiyalarini ishini buzuvchi asosiy sabablarni ko`rsating? 
A. qurilmalarning qayta yuklanishi* 
B. chiqindi suvlarining haddan ko`p miqdorda oqib kelishi* 
C. tehnika hafsizligi choralarini ishchilar tomonidan buzilishi 
D. chiqindi suvlarining bir me`yorda oqib kelishi 
1615.Birlamchi tindirgichdan cho`kmalarni olib ketilishining ko`payishi nimaga 
bog`liq? 
A. tindirgich yuklamasining ortishi* 
B. suv chiqib ketishining buzilishi* 
C.suv miqdorining kamayishi 
D. suv oqib ketish quvurlarining tozalanishi 


1616.Xovuzlarni biologic tozalash programmasiga nimalar kiradi? 
A. yil davomida foydalanish xarakteri* 
B. hovuzlarniing umumiy maydoni* 
C. gazlanganlik guli 
D. changlanish guli 
1617.Nasos stansiyalaini sanitar tekshiruvida qanday savollarga javob beriladi? 
A. chiqindilarni likvidatsiyasi qanday amalga oshiriladi* 
B. ob`ektning tashqi muhitga ta`siri* 
C. joriy sanitar nazorati 
D. ogohlantiruvchi sanitar nazorati 
1618.Chiqindi suvlaridan olingan namunani kuzatuv xati mazmuni? 
A. namuna xarakteri* 
B. analiz programmasi* 
C. makrofitlarning o`sishi 
D. bentosni chiqarish 
1619.Chiqindi suvlarini to`liq taxlilida qanday ko`rsatkichlar aniqlanadi? 
A. organoleptika* 
B. kimyoviy* 
C. mexanik 
D. biologik 


1620.Chiqindi suvlarining qisqa taxliliga nimalar kiradi? 
A. tiniqlilik* 
B. kislorod eruvchanligi* 
C. Xlebnikova soni 
D. Gofman zonasi 
1621.Qumtutkichlarni samaradorligini aniqlashda qanday ko`rsatkichlar 
o`rganiladi? 
gigroskopik namlik* 
zollik* 
quruq qoldiqlar 
xloridlar 
1622.Cho`kmalarni to`liq tahlili o`z ichiga nimalarni oladi? 
A. gigroskopik namlik* 
B. umumiy azot* 
C. tiniqlilik 
D. hid 
1623.Aerotenk ishini nazorat qilishda qaysi ko`rsatkichlar hisobga olinadi? 
A. Umumiy azotning borligi* 
B. radioktivlik darajasi* 
C. entomologik moddalar 
D. toksikologik moddalar 
1624.Hulosada keltiriladigan ma`lumotlar o`z ichiga nimalarni olishi kerak? 


A. suv manbalarini sanitar tekshiruvi ma`lumotlari* 
B. suv olish joyining anq ko`rsatilishi* 
C. toksikologik ko`rsatkichlar 
D. mehanik ko`rsatkichlar 
1625.Ochiq Suv xavzalarini OSN bosqichlarini ko`rsating? 
A. chiqindi suvlarini tolazalash inshootlarini qurilishi uchun yer maydoni tanlashda 
qatnashish* 
B. ochiq suv havzalariga chiqindi suv tashlash sharoitlarini aniqlash* 
C. stansiyalarda muntazam sanitar nazorati 
D. ochiq suv havzalarini himoya qilish boyicha choratadbirlar ishlab chiqish 
1626.Qanday hollarda chiqindi suvlarini tashlnish sharoitlari aniqlanadi 
A. ob`ekt uchun yer maydoni ajratilishini kelishishda* 
B. loyihani ekspertizadan o`tkazishda* 
C. chiqindi suvlarini labarator tahlildan o`tkazishda 
D. aholini kasallanishini o`rganishda 
1627.Qanday chiqindi suvlarni ochiq suv havzalariga tashlanishi man etiladi? 
A. o`zida ishlab chiqarish homashyosini saqlagan* 
B. PDK si belgilanmagan moddalar* 
C. San QvaM ga javob beruvchi chiqindi suvlar 
D. o`zida ichak tayoqchalarini saqlagan 
1628.Ifloslanish darajasiga ko`ra suv inshootlarini gigienik klassifikatsiyani 
belgilang: 


A. ruhsat etilgan yuqori* 
B. kam juda yuqori* 
C. toza saprob 
D. ruhsat etilmagan polisaprob 
1629.Suv ob`ektlarini ifloslanishini baholovchi ko`rsatkich: 
A. organoleptik sanitar rejim* 
B. toksikologik bakteriologik* 
C. toksik kimyoviy 
D. fizik mexanik 
1630.Kanalizatsiya tizimi tuzilishini ko`rsating? 
A. markazlashgan* 
B. markazlashmagan* 
C. to`liq alohida 
D. yarim alohida 
1631.Kanalizatsiya sisztemalarini ko`rsating? 
A. umumiy* 
B. to`liq alohida* 
C. aralash 
D. qisman 
1632. Chiqindi suvlarini mexanik tozalash qurilmalariga nimalar kiradi? 
A. panjaralar* 


B. qumtutkichlar* 
C. to`liq filtratsiya 
D. biologik hovuzlar 
1633.Chiqindi suvlarini biologic tozalash qurilmalariga nimalar kiradi? 
A. biologik hovuzlar* 
B. aerotenk* 
C. panjaralar 
D. xlorator 
1634.Nasos stansiyalari tekshirishda qaysi ko`rsatkichlar o`rganiladi? 
A. sanitar oraliqning borligi va kengligi* 
B. hududning o`lchami va joylashganligi* 
C. toksikologik ko`rstkichlar 
D. mexanik ko`rsatkichlar 
1635.Ko`chalarda o`rnatilishi kerak bo`lgan urnalar soni? 
A. intensiv piyodalar harakati bo`lgan ko`chalarda50m* 
B. boshqa ko`chalarda100м* 
C. maktablarda600м 
D. poliklinikalarda150м 
1636.«Мaxsustrans»da qanday maydonlarda ajratilishi kerak? 
A. avtomobillarni yuvish va dezinfeksiya qilish* 
B. slesormehanik sex* 


C. chiqindilarni utilizatsiya qilish sexi 
D. chiqindilarni likvidatsiya qilish sexi 
1637.Tuproqi tekshirish usullari? 
A. sanitarfizik* 
B. sanitarkimyoviy* 
C. Xlebnikov sonini aniqlash 
D. koliindeksini aniqlash 
1638.Tuproqni sanitar holatini baholashdagi haflilik darajasi? 
A. havfsiz* 
B. nisbatan havfsiz* 
C. ifloslangan 
D kam ifloslangan 
1639.Tuproqni sanitar holatini baholashda ifloslanganlik darjasi? 
A. toza ifloslangan* 
B. kuchli ifloslangan kam ifloslangan* 
C. hafsiz mezosaprob 
D. hafsiz bo`lmagan oligosaprob 
1640. Tuproqning epidemic hafsizlik ko`rsatkichlari? 
A. kolititri* 
B. anaeroblar titri* 
C. qoldiq hlor miqdori 


D. quruq qoldiqlar 
1641.Chiqindihonalarni san ekspertizasida vrachning vazifalari? 
A. asosining suv o`tkazmasligi* 
B. rel`yef* 
C. suv manbalarining borligi 
D. ochiq suv havzalarining borligi 
1642.Bioternik kameralari ekspertizasida nima tekshiriladi? 
A. kamera hajmini ehtiyojga mos kelishi* 
B. seksiyalar soni* 
C. elektr ta`minotining borligi 
D. telefon tarmoqlarining borligi 
1643. Kopmostlash dalalari loyihasini ekspertizasida sanitariy vrachi quyidagilarni 
tekshiradi? 
A. suv o`tqizmasligi ta`minlanganini* 
B. grunt borligini* 
C. vodoprovod borligini 
D. ochiq suv havzasi borligini 
1644.Assenizatsiya dalalarini sanitar ekspertiza qilishda sanitariya vrachi hisobga 
olishi kerak: 
A. yuklamani tuproqning filtlash hususiyatiga mosligini* 
B. drenaj suvlarini olib ketilishi* 
C. aerofiltrlarning borligi 


D. biologik hovuzlarning borligi 
1645.Assenizatsiya dalalarini sanitar ekspertiza qilishda sanitariya vrachi hisobga 
olishi kerak: 
A. yuklamani tuproqning filtlash hususiyatiga mosligini* 
B. drenaj suvlarini olib ketilishi* 
C. aerofiltrlarning borligi 
D. biologik hovuzlarning borligi 
1646.postlarni joylashtirish uchun joy tanlashda ahamiyat beriladi: 
A. Aholi yashash punktini rejalashtirilishi bilan tanishish* 
B. Tumanning meteorologik hususiyatlarini o`rganish* 
C. siklon bilan tanish 
D. atmosfera havosini stratifikatsiyasi bilan tanishish 
1647.Statsionar punktlarda kuzatuv turlari: 
A. to`liq* 
B. noto`liq* 
C. doimiy 
D. oraliq 
1648.Statsionar postlarning soni nimaga bog`liq? 
A. aholi coni* 
B. hududning o`lchami va relyefi* 
C. vhanglanish gulining mavjudligi 
D. ochq suv havzalarining borligi 


1649. Kuzatuv postlarini to`g`ri joylashtirilishi? 
A. aholi turar joy punktining markaziy qismida* 
B. turli qurilish tioiga ega aholi yashash tumanlarida* 
C. ochiq suv havzasidan oldin 
D. stadionlar oldida 
1650. atmosfera havosini muhofaza qilish bo`yicha texnoligik chora – tadbirlarni 
ko`rsating: 
A. alohida tarmoqlarning germetizatsiyasi* 
B. homashyo dozalanishini maehanizatsoiyalash* 
C. elektrofiltrlardan foydalanish 
D. skrubberlardan foydalanish 
1651.Atmosfera havosini muhofazalash bo`yicha sanitar texnik choratadbirlar: 
A. siklondan foydalanish* 
B. multisiklondn foydalanish* 
C. germetizatsiyalash 
D. hududning ko`kalamzorlashtirilganligi 
1652.Atmosfera havosining muhofazasi bo`yicha rejalashtiruvchi chora tadbirlar 
A. hududni funksional zonalash* 
B. hududni ko`kalamzorlashtrish* 
C. maexanizatsiyalash 
D. hududni ko`kalamzolashtirish 


1653.yopiq xonalar mikroiqlimini ko`rsatkichlarini ko`rsating? 
A. muhit harorati* 
B. nisbiy namlik* 
C. havoning ionizatsiyasi 
D. yutuvchi moslamalar 
1654.Turar joy binolarida mikroiqlim ko`rsatkichlarini o`lchashda qanday 
asboblardan foydalaniladi? 
A. psixrometr* 
B. termometr* 
C. Xlebnikova soni 
D. Zaycevning yutuvchi muhiti 
1655.yopiq honalar xavosining tozalik ko`rsatkichi: 
A.toza* 
B.qoniqarli toza* 
C.mezosaprob 
D. polisaprob 
1656.Tabiiy yoritilganlik miqdori nimalarga bog`liq? 
A. hududning geografik kengligi* 
B. yil fasllari* 
C. aspiratsion usul 
D. filtratsion usul 
1657.Tabiiy yoritilganlikning geografik usuliga nimalar kiradi? 


A. yorug`lik koeffitsentini aniqlash* 
B. tushish burchagi* 
C. filtratsiya 
D. chuchuklashtirish 
1658.Turar joy va jamoat binolari OSN vazifalari 
A.loyihani san ekspertizasi* 
B.loyihani san ekspertizasi* 
C. havo xarakat tezligini o`lchash 
D. insolayatsiyani o`lchash 
1659.Yer maydoni tanlab olishka bo`lgan talablar? 
A. yetarli o`lchamda bo`lishi* 
B. tabiiy yetarli qiyalikka ega bo`lishi kerak* 
C. territoriyani ekranlashtirish 
D. klark mavjudligi 
1660.Turarjoy va jamoat binolarining grafik tasviri: 
A. situatsion reja* 
B. aholi yashash punkti rejasi* 
C. ochiq suv havzalarining borligi 
D. atmosfera havosining stratifikatsiyasi 
1661.Kvartira rejalashtirilishini baholashda qanday savollarga javob berish kerak? 
A. honalarning tarkibi* 


B. xonalar o`lchamining gigienik talablarga javob berishi* 
C. vodoprovodning borligi 
D. temperatura gradienti 
1662.Yer maydonini tanlashda hisobga olinadigan yerning tabiiy hossalarini 
aniqlang? 
A. maydon relyefi * 
B. grunt suvlarining turish darajasi* 
C. inversiyaning mavjudligi 
D. sport komplekslarining mavjudligi 
1663.Tushintirish xatida keltiriladigan ma`lumotlari sanab o`ting: 
proektning passport qismi 
ob`ektning umumiy xarakteristikasi 
hududning general rejasi 
qurilish foizi 
1664.bosh rejani sanitar ekspertizadan o`tkazishda qaysi ko`rsatkichlar baholanadi: 
A. uchastka razmeri va konfiguratsiyasi* 
B. uchastknizonalash* 
C.vodoprovod 
D. gazifikatsiya 
1665.loyihaning asosiy grafik qismlarini tanlang: 
A. situatsiom reja* 
B. bosh reja* 


C. kochalarning darajasi 
D. soproblik zonasi 
1666.Gigienik ekspertizada loyihaning sanitartexnik qismini asosiy elementlarini 
ko`rsting: 
A. vodoprovod* 
B. kanalizatsiya* 
C. chiqindilarni zararsizlantirish 
D. chiqindi suvlarini tashlash sharoitlari 
1667.Kvartiralarni sanitartexnik jihozlanganlangili va tashkillashtirilganligini 
baxolashda asosiy gigienik ko`rsatkichlarni belgilang? 
A. sovuq va issiq suv ta`minoti* 
B. kanalizatsiya* 
C. ho`jalik xonalari 
D. suyuq chiqindilarni chetlashtirish 
1668.Isitish tizimi turlarini ko`rsating? 
A. markazlashgan* 
B. pechli* 
C. keramikali 
D. metalli 
1669.Ventilyatsiya tizimini tanlash shartlarini ko`rsating? 
A. honaning moslashtirilganligi* 
B. xonaning xajmi* 


C. xonaning bacterial ifloslanganligi 
D. xonadagi odamlar soni 
1670.turar joy binolarida mikroiqlimning asosiy ko`rsatkichlarini belgilang? 
A. temperatura* 
B. nisbiy namlik* 
C. xonaning chuqurligi 
D. xonada havo almashinishi 
1671.Qattiq chiqindilarni yillik to`planishi hisoboti uchun kerakli ma`lumotlarni 
ko`sating? 
A. aholidan hosil bo`ladigan chiqindining miqdori* 
B. jamoat binolaridan hosil bo`ladigan chiqindi miqdori* 
C. yig`ish va chetlashtirish 
D. QMCh ni zararsizlantirish usullari 
1672.Aholi turar joylarini loyihalashtirishda hisobga olinadigan asosiy tabiiy iqlim 
sharoitlarini ko`rsating? 
A. harorat* 
B. cho`kmalarni harakteri va miqdori* 
C. suv havzalarining mavjudligi 
D. sport komplekslarining mavjudligi 
1673.Umumdavlat ahamiyatiga ega bo`lgan asosiy qonuniy me`yoriy hujjatlarni 
ko`rsating? 
A.San Q va M* 
B. Dav ST* 


C. O`z Res konstitutsiyasi 
D. Mehnatni muhofaza qilish haqidagi qonun 
1674. Ikkinchi kategoriyaga mansub suv ob`ektlarini qanday maqsadda 
ishlatilishini ko`rsating? 
A. madaniymaishiy maqsadlarda* 
B. rekreatsiya zonasi sifatida* 
C. soproblikni aniqlash uchun 
D. oligosoproblikni aniqlash uchun 
1675.DSENM kommunal gigena bolimining calendar ish rejasi asosiy bo`limlarini 
ayting? 
A. tashkiliyuslubiy* 
B. OSN* 
C. aholi kasallanishi haqida ma`lumot 
D. atrof muitdan sinama olish usullari 
1676.DSENM kommunal gigiena bo`limining faoliyatini reglamentlovchi qonuniy 
hujjatlarni ko`rsating? 
A. Davlat sanitar nazorati haqidagi qonun* 
B. DSENM haqidagi qarorlar* 
C. hokimiyat rejalari 
D. yuqori organlar rejalari 
1677.DSENM kommunal gigiena bo`limining tashkiliy – uslubiy ishlarini 
belgilang? 
1 ish rejasi va hisobotlarni tuzish* 


2 turli tashkilotlarga ma`lumotnomalar tayyorlash* 
7 sog`lomlashtirish choralarini o`tkazish 
8 sport tadbirlarini o`tkazich 
1678.OSN bosqichida DSENMning hisobot hujjatlari? 
A. yer tanlash to`g`risidagi hulosa ( ф301/у)* 
B. hulosani xisobga olish jurnali( ф 302/у)* 
C. jarima solish tog`risidagi buyruq ( ф 310/у ) 
D. qarorni ro`yxatga olish jurnali (ф 311/у) 
1679. KSN da sanitar vrachning vazifasini ko`rsating: 
A. aholining salomatlik holatini o`rganish* 
B. ob`ektlarda tekshirishlar o`tkazish* 
C. chiqindilarni chetlashtirish 
D. chiqindilarni zararsizlantirish 
1680.Ob`ektlarni sanitar tekshirish turlarini ko`rsating? 
A. rejali, mukammal* 
B. kontrol* 
C. ogohlantriuvch 
D. sirg`aluvchi 
1681.Mukammal sanitariya nazorati dalolatnomasining qismlarini ko`rsating? 
A. pasport* 
B. asosiy* 


C. adabiyot qisim 
D. shaxsiy tekshiruvlar 
1682.Inson hayot faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega obyektlar? 
A. yashash uylari, DPMlar* 
B. maishiy xizmat muassasalari* 
C. kimyoviy zavodlar 
D. epid o’chog’lar 
1683.Sanitariya tekshiruvi davomida bakteriologik tahlil uchunsurtma olinishi 
shart bo`lgan ob`ektlarni ayting?
A. DPM* 
B. sartaroshxona* 
C. kutubxona 
D. kinoteatr 
1684. Tuproq ifloslanganligi sabab bo`luvchi kasalliklarni ko`rsating? 
A. selenli toksikoz* 
B. qoqshol* 
C. karies 
D. Urov kasalligi 
1685. Odam organizmiga ta`sir ko`rsatuvchi xonalarning ichki muhit omillarini 
ko`rsating? 
A. mikroiqlim* 
B. xona havosining sifati* 


C. uy hayvonlarning mavjudligi 
D. honada akvariumnig borligi 
1686.Murojaatlar soniga qarab kasallanishni o`rganayotgan sanitariya vrachi 
nimalarga ahamiyat berishi kerak? 
A. tibbiy yordamning darajasi* 
B. maxsuslashtirilgan tibbiyot muassasalari* 
C. nogironlar soni 
D. bolarlar soni 
1687.Aholinig kasallanish darajasini xarakterlovchi ko`rsatkichlarni ko`rsating? 
A. umumiy kasallanish* 
B. infeksion kasalliklar* 
C. parazitologik kasalliklar 
D. ОКZ 
1688.Bolaning fizik rivojlanishi haqida ma`lumotni qaysi muassasalardan olish 
mumkin? 
A. tug`ruqxonalardan* 
B. bolalar poliklinikalaridan* 
C. yozgi oromgohlardan 
D. bolalar uyidan 
1689.Organizmning funksional holatini xarakterlovchi sistemalarni ko`rsating: 
A. Markaziy nerv sistemasi* 
B. Yurak qontomir sistemasi va nafas sistemasi* 


C. noinfeksion kasalliklar 
D. kasb kasalliklari 
1690.Salomatlikni belgilovchi ko`rsatkichlarni belgilang: 
A. demografik* 
B. kasallanish* 
C. immunologik 
D. biologik 
1691. Kommunal gigienadan nazorat ob`ektlarida o`tkaziladigan sanitar tekshirish 
turlari? 
A. kontrol* 
B. tanlab* 
C. joriy 
D. sog`lomlashtiruvchi 
1692.Mukammal sanitar nazorat dalolatnomasi qismlari va ularning mazmuni? 
A. hulosa* 
B. takliflar* 
C. protokol 
D. kirish 
1693.Mukammal sanitar nazoratida amalga oshiriladigan ish usullari? 
A. instrumental* 
B. statistik* 
C. toksikologik 


D. bakteriologik 
1694.Mukammal sanitariya nazorati dalolatnommasi tuzilishi shart bo`lgan asosiy 
suv ta`minoti ob`ektlarini ko`rsating? 
A. vodoprovodlar* 
B. tozalash qurilmalari bo`lgan kanalizatsiya tizimlari* 
C. artezian suvlar 
D. grunt suvlar 
1695.Markazlashgan suv ta`minotini KSN o`tkazishda vrachning vazifalari? 
A. Bosh vodoprovod inshootlarini sanitar tekshirish* 
B. suv sifati ustidan labarator kontrol* 
C. Suv ta`minoti manbasini tanlash 
D. suv ta`minoti loyihasini ko`rib chiqish 
1696.Suv havzalarini ifloslantiruvchi asosiy manbalar? 
A. chorva mollaridan hosil bo`ladigan chiqindi suvlar* 
B. yog`ingarchilik suvlari* 
C. ichimlik suvi 
D. grunt suvlari 
1697.Maishiy chiqindi suvlarining fizik tarkibi: 
A. kolloid moddalar* 
B. erigan moddalar* 
C. chang 
D. loyqa 


1698. Bir sutka davomida bitta kishi tomonidan hosil bo`ladigan maishiy chiindi 
suvi qanday ifloslanish ko`rsatkichlari bilan baholanadi? 
A. ammoniy tuzlari* 
B.fosfatlar* 
C.aktiv reaksiya 
D. quruq qoldiq 
1699.Shaxar chiqindi suvlarini tozalashda oldiga qo`yilgan masalalar? 
A.patogen mikrofloradan tozalash* 
B.cho`kmalarni zararsizlantirish va utilizatsiya qilish* 
C.chiqindilarni termik ishlovdan o`tkazish 
D.chiqindilarni pirolizlash 
1700.Suv ta`minoti inshootining loyihasi tushintirish xatida qanday ma`lumotlar 
ko`rsatiladi? 
A.Suv manbasi tanlanishini asoslash* 
B.barcha bosh inshootlarning joylashishi* 
C.ishlab chiqaruvchi tashkilot 
D.mualliflar 
1701.Suv ta`minoti manbalarini loyihasining passport qismi qanday hujjatlarni o`z 
ichiga oladi? 
A.ishlab chiqaruvchitashkilot* 
B.mualliflar* 
C.aholi yashash punktlarini xarakteristikasi 
D.suvni detal xisobi 


1702.Suv ta`minoti loyihasining grafik qismi qanday materiallarni o`z ichiga 
oladi? 
A.aholi yashash ounktini sxematik rejasi* 
B.vodoprovod trassalarini rejasi* 
C.ko`rsatilgan materiallalarni to`liqligini tekshirish 
D. suvni detal xisobi 
1703.Suvni tozalash sxemasini ko`rsating7 
A.Mikrofiltrlash* 
B.Zararsizlantirish* 
C.hafsizlantrish 
D.flokulyatsiya 
1704.Suvni ftorlashda nimaga ahamiyat beriladi? 
A.reagentniqo`shishjoyi* 
B.устройство дозирующей установки* 
C.Mikrofiltratsiya 
D.rangsizlantirish 
1705. Suvni ftorlash qo`llaniladigan reagentlarni ko`rsating? 
A.kremniyammoniyftorid* 
B.vodorodftorid* 
C.natriytiosulfat 
D.natriygipohlorid 


1706.Ftorlash qurilmasini elementlarini ko`rsating? 
A.Dozator* 
BSmestitel* 
C.tindirgich 
D.filtr 
1707.Qa`bul qilish intensivligiga ko`ra me`yorlanuvchi organoleptik 
ko`rsatkichlarni aniqlang: 
A.Loyqalik* 
B.Temperature* 
C.quruq qoldiq 
D.xloridlar 
1708.Ichimlik suvining qattiqlik turlarini ko`rsating? 
A.Doimiy* 
B.yo`qotish mumkin bo`lgan* 
C.yo`qotib bo`lmaydigan 
D.uzluksiz 
1709.Aeratsion stansiyalar faoliyatining buzilishiga asosiy sabablarni ko`rsating 
A.inshootning capital ta`mirlash muddatiga amal qilmaslik* 
B.qurilmaning zamonaviy ta`mirlash* 
C.elektr ta`minotning uzluksizligi 
1709.Birlamchi tindirgichlardan cho`kma hosil bo`lishinig ko`payishi nimaga 
bog`liq? 


A.panjaralarning tiqilishi* 
B.markazish quvurning buzilishi* 
C.suv kelishining kamayishi 
D.markaziy quvurni ta`mirkash 
1710.Biologik hovuzlarni tekshirish dasturiga nimalar kiradi? 
A. Inshootning sutkalik yuklamalari* 
B. hpvuzning biologik holati* 
C. joy relyefi 
D. insolyatsiya darajasi 
1711.Nasos stansiyalarini sanitar tekshirishda qanday savollar ko`rib chiqiladi? 
A.avriya chiqish yollarining borligi* 
B.ishchilarga profilaktik emlashlarni o`tkazish* 
C.sanitar tehnik tekshirish 
D.sanitar epidemiologik nazorat 
1712. Chiqindi suvlaridan olingan sinamaning kuatuv xati mazmunini ko`rsating? 
A.Sinama olingan sana* 
B.sinama olgan kishining lavozimi* 
C.to`liq tahlil 
D.suvning qizqacha tahlili 
1713.Chiqindi suvlarini to`liq tahlilida aniqlanadigan ko`rsatkichlarni belgilang? 
A.mikrobiologik 


B.spetifik qoshimchalar va PAVlar 
C.fizik 
D.toksikologik 
1714.Chiqindi suvlarining qisqa tahlili o`z ichiga nimalar oladi? 
A. PBK5* 
B. mikrob soni* 
C. LD50 
D. LD100 
1715. Qumtutkich samaradorliginianiqlashda qaysi ko`rsatkichlar hisobga olinadi? 
A.qumning tarkibi* 
B.cho`kmaning tarkibiga kora turlarga ajratish* 
C.suvning tiniqligi 
D.suvning hidi 
1716.Cho`kmaning to`liq tahlili o`z ichiga nimalarni oladi? 
A.APAV* 
B.Gelmint tuhumlarining borligi* 
C.temperatuta 
D.suv tarkibidaki cho`kma 
1717.Aerotenk ishini kuzatish vaqtini nimalarga ahamiyat beriladi? 
A.gelmint tuhumlarining borligi* 
B.zollarga* 


C.kimyoviy moddalar 
D.toksik moddalar 
1718.Hulosada keltirilishi kerak bo`lgan ma`lumotlarni ko`rsating? 
A.kuzatuv xati* 
B.labarator tahlil natijalari* 
C.kimyoviy ko`rsatkichlar 
D.mikrobiologik ko`rsatkichlar 
1719. Ochiq suv havzalarini muhofaza qilishda OSN bosqichlari? 
A.kanalizatsiya qurilish loyihasini sanitar ekspertizasida qatnashish* 
B.qabul qilish va ekspluatatsiyada qatnashish* 
C.ifloslanish manbasini aniqlash 
D.Inshootni sanitar tekshirish 
1720. Qanday hollarda chiqindi suvlarini tashlash sharoitlari ishlab chiqiladi? 
A.Tekshiruvda tashlash sharoitlarini sanitar talablarga mosligini aniqlash* 
B.suvdan foydalanish shartlarining o`rgarishida* 
C.OSN da 
D.KSN da 
1721.Qanday chiqindi suvlarini ochiq suv havzalariga tashlash man etiladi? 
A.o`zida radioaktiv moddalar saqlagan* 
B.texnologik chiqindilarni o`zida saqlagan* 
C.Chiqindi suv tarkibida kimyoviy moddalar normada bo`lsa 


D.PDK si o`rnatilgan 
1722.Ifloslanishiga ko`ra suv ob`ektlarini gigienik klassifikatsiyasini ko`rsating: 
A.Yuqori* 
B.juda yuqori* 
C.toza 
D.ruhsat berilmagan 
1723.Suv ob`ektlari uchun ifloslanish ko`rsatkichlari: 
A.sanitar rejim* 
B.bakteriologik* 
C.kimyoviy 
D.fizik 
1724. Kanalizatsiya sxemasi? 
A.aralash* 
B.qisman* 
C.umumiyoqibketuvchi 
D.alohida 
1725.Kanalizatsiya sistemasi turlarini ko`rsating? 
A.yarim alohida* 
B.kombinatsiyalashgan* 
C.markazlashgan 
D.markazlashmagan 


1726.Chiqindi suvlarini mexanik tozalalash qurilmalariga nima kiradi? 
A.gorizontal tindirgich* 
B.vertikal tindirgich* 
C.aerotenk 
D.metantenk 
1727.Сhiqindi suvlarini biologik tozalash qurilmalariga nimalar kiradi? 
A.filtratsiya dalalari* 
B.ho`jaik yer maydonlari* 
C.radial tindirgich 
D.qumtutgich 
1728.Nasos stansiyalarida qanday ko`rsatichlar tekshiriladi? 
A.CHiqindi suvlar to`planishi uchun rezervuar hajmi* 
B.rezerv nasoslarning mavjudligi 
C.organoleptik ko`rsatkichlar 
D.kimyoviy ko`rsatkichlar 
1729. Ko`chalarda o`rnatiladigan urnalar soni? 
A.bozorlarda250м/кВ* 
B.plyajlarda30м* 
C.stadion300м 
D.hammom200м 


1730. "Maxsustrans" tashkilotida qanday maydonlar tashkillashtiriladi? 
A.ochiq va yopiq avtomobillar turar joyi* 
B.administratsiya va ho`jalik bloki* 
C.ichimlik suvini tozalash sexi 
D.chiqindi suvlarini tozalash sexi 
1731.tuproqni tekshirish turlari? 
A.Sanitarbakteriologik* 
B.sanitar gelmentologik* 
C.toksikologik 
D.toksik 
1732.Tuproqning sanitar holatini baholashda haflilik darajasini ko`rsating? 
A.Havfli* 
B.favqulotta hafli* 
C.toza 
D.juda ifloslangan 
1733.Tuproqning sanitar holatini baxolashda ifloslanish darajasini ko`rsating? 
A.Ifloslangan* 
B.kuchsiz ifloslangan* 
C.hafsiz 
D.hafli 
1734.Tuproqing epidemik hafsizligini ko`rsatkichlarini aniqlang? 


A.gelmint tuhumlari soni* 
B.Xlebnikova soni* 
C.koli indeksi 
D.UMS 
1735.Axlatxonalar tuzilishini eksertiza qilishda sanitariya vrachining vazifalari? 
A.axlatxona sxemasi* 
B.yopiq chiqindilarni izolyatsiya qilish qurilmasida gruntning borligi* 
C.yerosti suvlarining borligi 
D.artezian suvlarining borligi 
1736.Bioterik kameralarning tuzilishini ekspertiza qilishda vrach nimalarni 
aniqlaydi 
A.har bir seksiyaning foydali hajmi* 
B.aerator mavjudligi* 
C.kanalizatsiya mavjudligi 
D.gazofikatsiya mavjudligi 
1737.Kompostlash dalalrini loyihasi ekspertizasida gigiena vrachi nimalarni 
tekshiradi? 
A.suv yig`ish kanalini tuzilishi* 
B.Ho`jalik maydonlari va maishiy xonalarning borligi* 
C.urnalar soni 
D.maxsus mashinalar soni 
1738.Assenizatsiya dalalari loyihasini sanitar ekspertizasi o`tkazishda sanitariya 
vrachi nimalarga axamiyat beradi: 


A.ho`jalik maydoni va maishiy honalarning borligi* 
B.qishloq ho`jalik ekinlarini o`strilishiga* 
C.pirolizning borligiga 
D.panjaraning borligiga 
1739.Postlarni joylashtirish uchun joy tanlashda nimalarga ahamiyat beriladi: 
ifloslanishni o`rganish 
atmosfera havosining ifloslanish manbalari 
hududning bosh rejasi biln tanishish 
hududning situatsion rejasi bilan tanishish 
1740.statsionar punktlarda kuzatuv dasturini ko`rsating: 
qisqartirilgan* 
sutkalik* 
qisman 
uzluksiz 
1741.statsionar postlarni sonini aniqlovchi faktorlarni aniqlang? 
A.ishlab chiqarishning rivojlanishi* 
B.damolish joylarini joylashtirish* 
C.shamolning mavjudligi 
D.gazlanish gulining mavjudligi 
1742.Kuzatuv postlarinito`g`ri joylashtrilishi? 
A.dam olish zonasi* 


B.avtomagistral yonida* 
C.yopiq hududlarda 
D.shamollanmaydigan zonalarda 
1743.Atmosfera xavosining muxofazasi bo`yicha texnologik choratadbirlar: 
A.ishlab chiqarish faoliyatining yopiqligi* 
B.changlanuvchi materiallarni granulyatsiyasi* 
C.siklondan foydalanish 
D.multisiklondan foydalanish 
1744.Atmosfera xavosini muhofazalash bo`yicha sanitartexnik chortadbirlar: 
A.matoli filtrlardan foydalnish* 
B.skrubberdan foydalanish* 
C.alohida tarmoqlarning germetizatssiyasi 
D.germetiklanmagan qurilmaningalohida honalarda joylashtirilishi 
1745.Atmosfera havosining muhofazasi bo`yicha rejalashtiruvchi choratadbirlar: 
A.hududni ekranlashtirish* 
B.o`rnatilgan SXM* 
C.alohida jarayonlarning germetizatsiyasi 
D.rasfasovka germetizatsiyasi 
1746.Yopiq xonalar mikroiqlimini ko`rsatkichlarini ko`rsating? 
A.muhit harorati* 
B.nisbiy namlik* 


C.havoning ionizatsiyasi 
D.yutuvchi moslamalar 
1747.Turar joy binolarida mikroiqlim ko`rsatkichlarini o`lchashda qanday 
asboblardan foydalaniladi? 
A.Аnemometr* 
B.Kаtatermometr* 
C.Lyuksmetr 
D.Danilyuk grafigi 
1748.Yopiq honalar xavosining tozalik ko`rsatkichi: 
A.kuchsiz ifloslangan* 
B.kuchli ifloslangan* 
C.toza emas 
D.saprob 
1749.Tabiiy yoritilganlik miqdori nimalarga bog`liq? 
A.yorug`lik tushuvchi devorlar orientatsiyasi* 
B.yon binolardan soyalanish tushishi* 
C.honalar insolyatsiyasi 
D.sedimetatsion usul 
1750.Tabiiy yoritilganlikning geografik usuliga nimalar kiradi? 
A.tushish burchagi* 
B.hona chuqurigi* 
C.deraza konfiguratsiyasi 


D.insolyatsiya 
1751.Turar joy va jamoat binolari OSN vazifalari 
A.qurilishda nazorat qilish* 
B.yangi quriish materiallarini sanitar ekspertizasi* 
C.turar joy binolarining namligini aniqlash 
D.temperaturani o`lchash 
1752.Yer maydoni tanlab olishka bo`lgan talablar? 
A.bosh reja tarkibiga kirish* 
B.SHM * 
C.hududning joylashganligi 
D.hududning ko`klamzorlashtirilganligi 
1753.Turar joy va jamoat binolarining grafik tasviri: 
A.qurilish maydoninng bosh rejasi* 
B.maydonning gidrogeologik xarakteristikasi* 
C.yuza suv havzalarining chuqurligi 
D.artezian suv larinining chuqurligi 
1754.Kvartira rejalashtirilishini baholashda qanday savollarga javob berish kerak 
A.yashash honalarining orientirovkasi* 
B.tog`ri va burchak osti shamollatishning imkoni borligi * 
C.kanalizatsiya mavjudligi 
D.ventilyatsiya mavjudligi 


1755.Yer maydonini tanlashda hisobga olinadigan yerning tabiiy hossalarini 
aniqlang? 
A.tuproqning xarakteri* 
B.tabiiy ko`kalamzorlashtirilganlik borligi* 
C.xonalar insolyatsiyasi 
D.ochiq suv havzalarinig borligi 
1756.Tushintirish xatida keltiriladigan ma`lumotlari sanab o`ting
A.maydon xarakteristikasi* 
B.asoslangan hulosa materiallari* 
C.hududni zonalash 
D.hududning situatsion rejasi 
1757.bosh rejani sanitar ekspertizadan o`tkazishda qaysi ko`rsatkichlar baholanadi: 
A.qurilish foizi* 
B.binolar orientatsiyasi* 
C.isitish tizimi 
D.ventilyatsiya 
1758.Loyihaning asosiy grafik qismlarini tanlang: 
A.qurilish arxitektura chizmalari* 
B.sanitar texnik qism* 
C.ko`kalamzorlashtirish foizi 
D.suv hovuzlarining sinfi 


1759.Gigienik ekspertizada loyihaning sanitartexnik qismini asosiy elementlarini 
ko`rsting: 
A.isitish tizimi* 
B.maishiy chiqindilarni chetlashtirish sistemasi * 
C.yashil o`simliklar borligi 
D.ko`cha tarmoqlarining borligi 
1760.Kvartiralarni sanitartexnik jihozlanganlangili va tashkillashtirilganligini 
baxolashda asosiy gigienik ko`rsatkichlarni belgilang? 
A.Ventilyatsiya* 
B.markazlashgan isitish tizimi* 
C.ochiq suv havzalari 
D.sport komplekslari 
1761.Isitish tizimi turlari? 
A.Elektrik* 
B.Gazli* 
C.taxtali 
D.shishali 
1762.Ventilyatsiya tizimini tanlash shartlarini ko`rsating? 
A.ajratadigan zararli moddalar xarakteri* 
B.ventilyatsiya tizimiga qo`yiladigan talablar* 
C.xonalar insolyatsiyasi 
D.xonalarda havo almashinishi 


1763.Turar joy binolarida mikroiqlimning asosiy ko`rsatkichlarini belgilang? 
A.havo xarakat tezligi* 
B.honalardagi radiation tizim* 
C.honalar inventarizatsiyasi 
D.Xonalar balandligi 
1764.Qattiq chiqindilarni yillik to`planish hisoboti uchun kerakli bo`lgan asosiy
ma`lumotlarni ko`rsating? 
A.Ishlab chiqarish korxonalaridan hosil bo`lga yillik chiqindilar* 
B.ko’cha qoplamlaridan hosil bo’lgan yillik smeta kattaligi* 
C.O’rtacha toplanish normasi 
D.to’lanish normasi diferinsirovkasi
1765.Aholi turar joylarini loyihalashtirishda hisobga olinadigan asosiy tabiiy iqlim 
sharoitlarini ko`rsating? 
A.harorat inversiyasi* 
B.Quyosh radiyatsiyasi intensivligi* 
C.qattiq chiqindilar miqdori 
D.suyuq chiqindilar miqdori 
1766.Umumdavlat ahamiyatiga ega bo`lgan asosiy qonuniy me`yoriy hujjatlarni 
ko`rsating? 
A.QMQ* 
B.sanitar qoidalar* 
C.asos bo'luvchi 
D.umumdavlat 
1767.Ikkinchi kategoriyaga mansub suv ob`ektlarini qanday maqsadda 
ishlatilishini ko`rsating? 
A.sport bilan shugullanish uchun * 
B.baliq xojaligi uchun* 
C.markazlashgan suv taminoti uchun 
D.markazlashmagan suv taminoti uchun 


1768.DSENM kommunal gigena bolimining calendar ish rejasi asosiy bo`limlarini 
ayting? 
A.KSN* 
B.sanitar oqartuv ishlari* 
C.chiqindilarni chetlashtirish usullari 
D.suyuq chiqindilarni zararsizlantirish usullari 
1769.DSENM kommunal gigiena bo`limining faoliyatini reglamentlovchi qonuniy 
hujjatlarni ko`rsating? 
A.sanitar qoida va meyorlar* 
B.buyruqlar * 
C.tuman DSENM rejalari 
D.mamuriy binolar rejalari 
1770.DSENM kommunal gigiena bo`limining tashkiliy – uslubiy ishlarini 
belgilang? 
A.uslubiy seminarlar o’tqazish* 
B.yig’ilishlar o’tqazish* 
C.ish sharoitlarini yaxshilash 
D.aholi dam olishini tashkillashtirish 
1771.OSN bosqichida DSENMning hisobot hujjatlari? 
A.loyihaga hulosa (ф 303/у)* 
B.OSN kartasi (ф 305/у)* 
C.KSN kartasi ( ф 307/у) 
D.korxona sanitar holatini qayt etish kartasi( ф 308/у) 
1772.KSN da sanitar vrachning vazifasini ko`rsating: 
A.labarator tekshirishlar o’tqazish* 
B.sog’lamlashtirish chora tadbirlarini ishlab chiqish* 
C.yer maydoni tanlshda ishtirok etish 
D.loyihani sanitar ekspertiza qilish 
1773.Ob`ektlarni sanitar tekshirish turlarini ko`rsating? 
A.Mavzuli* 
B.Tanlangan* 


C.joriy 
D.oraliq 
1774.Mukammal sanitariya nazorati dalolatnomasining qismlarini ko`rsating? 
A.hulosa* 
B.tavsiyalar*
C.kirish 
D.epilog 
1775.Nazorat ostidagi aholi turar joylarini ko’rsating? 
A.sport komplekslari* 
B.madaniyat uylari* 
C.Ovqatlanish obyektlari 
D.ishlab chiqarish korxonalari 
1776.Sanitariya tekshiruvi davomida bakteriologik tahlil uchunsurtma olinishi 
shart bo`lgan ob`ektlarni ayting? 
A.Hammomlar*
B.Kirxonalar* 
C.maktablar 
D.restoranlar 
1777.Tuproq ifloslanganligi sabab bo`luvchi kasalliklarni ko`rsating? 
A.gazli gangrene* 
B.sibir yarasi* 
C.urolitiaz 
D.siydik tosh kasalliklari 
1778.Odam organizmiga ta`sir ko`rsatuvchi xonalarning ichki muhit omillarini 
ko`rsating? 
A.insolatsiya sharoiti* 
B.fizik omillar* 
C.Suv taminoti 
D.konalizatsiya 


1779.Murojaatlar soniga qarab kasallanishni o`rganayotgan sanitariya vrachi 
nimalarga ahamiyat berishi kerak? 
A.vrachlar bilan taminlanganligi* 
B.aholini madaniyat darajasi* 
C.aholi soni 
D.ishchi soni 
1780.Aholinig kasallanish darajasini xarakterlovchi ko`rsatkichlarni ko`rsating? 
A.noepidemiologik kasalliklar* 
B.vaqtinchalik ish qobilyatini yo’qotish bilan kechaigan kasalliklar* 
C.spetsifik kasalliklar 
D.etiologik kasalliklar 
1781.Bolaning fizik rivojlanishi haqida ma`lumotni qaysi muassasalardan olish 
mumkin? 
A.bolalar konsultatsiyasi* 
B.maktablar * 
C.internatlar 
D.Musiqa maktablari 
1782.Organizmning funksional holatini xarakterlovchi sistemalarni ko`rsating: 
A.immunologic reaktivlik* 
B.bioximik ko’rsatgichlar* 
C.umumiy kasallanish 
D.infeksiyon kasalliklar 
1783.Salomatlikni belgilovchi ko`rsatkichlarni belgilang: 
A.fiziologik rivojlanish* 
B.nogironlik* 
C.fiziologik 
D.bioximik 
1784.Fan sifatidagi ekologiyaning tarifi qanday? 
A.yerda moddalar va energiya almashinishi va organizmlar orasidagi o’zaro 
bog’liqlik xaqidagi fan * 
B.yer biosferasiga jo nli vajonsiz tabiyatning tasiri xaqidagi fan* 
C.insoniyat rivojlanishiga jonli va jonsiz tabiyatning tasiri 


D.atrof muxit xaqidagi
1785. Gigiyenaning fan sifatidagi tarifini ko’rsating?
A.profilaktik yo’nalishga ega bo’lagan tibbiyot fani* 
B.sog’lom inson salomatligigga barcha atrof muxit faktorlarini tasirixaqidagi fan* 
C.atrof muxit va odam organizmiga turli faktorlar tasiri xaqidagi fan 
D.maqsadi inson atrof muxitini saqlab qolish bolgan fan 
1786.Atrof muxit sifati va aholisalomatlik xolatini kuzatuvchi davlat sistemasini 
ko’rsating?
A.DSENM* 
B.gidrometeorologik monitoring sistemasi* 
C.Gigiyenik diagnostika 
D.havfni baxolash metodologiyasi
1787.Birlamchi profilaktika asosini nima?
A.atrof muxitning zararli omillari tasir etuvchi to’liq tekshiruvdan o’tqazilgan 
odamlarda potologik xolatning erta belgilarinig aniqlanishi* 
B.zararli omillarning to’liqyoqotilishi yoki xavfsiz darajagacha keltirilishi* 
C.atrof muxit omillarini gigiyenik meyorlashtirish 
D.kasallik asoratlari, reabilitatsiya va davolashga qaratilgan chora tadbirlar 
kompleksi 
1788.Atrof muxit omillarining inson salomatligigga tasir bosqichlarini ko’rsating?
A.xavf ommillari tavsifi* 
B.”dozajavob” bog’likligini baxolash* 
C.xavf omillarini boshqarish 
D. monitoring 
1789.Inson faoliyati tabiyatiga tasir etuvchi faktorlarni ko’rsating?
A.Antropagen* 
B.Texnogen* 
C.Abiotik
D.biotik 


1790.“Urbonizatsiya” termini tarjimasini ko’rsating? 
A.shaxar va ulardagi axoli soning ortishi* 
B.qishloqdan shaxarga axolining migratsiya jaroyoni* 
C.qishloq va kichik poselkalarning soni kamayishi 
D.yerda shahar aholisi soning ortishi 
1791.“ Salomatlik” tushunchasining tarifini ko’rsating? 
A.Organizmning fizik va ijtimoiy toliqligi * 
B.Organinzmning psixik soglomligi* 
C.Atrof muxit sharoitlariga adoptatsiyasini taminlavchi organizmning fizologik 
mexanizmi 
D.Zamonaviy tekshirish uslublarida patologiyaning aniqlanmasligi 
 
1792.Atmosfera xavosining tarkibiga kiruvchi gazlar konsentratsiyasini ko’rsating.
Kislorod 21%, ,uglerod 2 oksidi 0,04%,* 
azot 78%, inert gazlar 0,01%* 
kislorod 21%,azot 75%, uglerod 2 oksidi3% . inert gaz 2% 
Kislorod 78%, azot 20%, uglerod 2 oksidi 0,1% 
1793.Atmosferaxavosivanafasxavosidatarkibidakislorodningfoizi?
A.21%* 
B.16%* 
C.19% 
D.70% 
1794.Nafas xavosidagi karbonat angidrit foizini ko’rsating? 
A.3%* 
B.4%* 
C.0,30,4% 
D.0,03-0,04% 
1795. Axoli yash punktlarida atmosfera xafosini iflaslantiruvchi asosiy manbalarni 
ko’rsating?.
A. Avtotransportlar* 
B. Kimyoviy zavodlar* 


C. Maktablar
D. Suv 
1796.Yopiq xonalar xavosi kimyoviy tarkibi nimagabog’liq? 
A. Atmosfera xavosi kimyoviy tarkibiga * 
B. Inson organizmining denaturatsiyalanuvchi tasiriga*
C. Xavo harakat tezligiga 
D. Obhavoga 
1797. Antropotaksin nima ?
A. Odam organizmiga salbiy tasir etuvchi almashinuv maxsulotlari* 
B. Xonada inson tashqi muxitga ajratuvchi almshinuv maxsulotlari* 
C. Ovqat maxsulotlari 
D.Inson organizmiga salbiy tasir etuvchi organism ish faoliyati bilan bog’liq 
bo’lgan maxsulotlar 
1798. Xavoni anntropotoksinlar bilan ifloslanganligini korsatuvchi sanitar 
ko’rsatgichlarni ko’rsating?
A.Uglerod dioksidi* 
B.Uglerod oksidi* 
C.Vadorod sulfid 
D.Azot dioksidi 
1799. Troposfera uchun nima xarakterli?
A.Nisbatan turg`un havoning gaz tarkibi * 
B.Xaroratning vertical o’zgarishiga nisbattan fizik beqarorlik xususiyatlari* 
C. Nisbatan doimiy gazli tarkib, organizmnig fizik noturg’unlik xususiyati, 
xaroratning vertical o’zgarishi, xavoning ionnizatsiyasi 
D. Havoning ionizatsiyasi 
1800. Smog (toksik tuman )ning hosil bolish sabablarini sanang:
A.shamol yoqligi va yuqori namlik* 
B.toksin chiqindilarning borligi* 
C.yuqori temperatura 
D.namlik, shamol 


1801.Atmosfera xavosi yuqori ifloslanish darajasining uzoq oqibatlari qanday 
namoyon boladi: 
A.konserogen va amutagen effectlar * 
B.Gonadatrop faoliyati* 
C.yuqori umumiy kasallanish darajasi 
D.allergik kasalliklarning o’sishi 
1802.Qanday kimyoviy birikmalar shaxardagi atmosferaxavosi asosy 
ifloslantiruvchisi xisoblanadi.
A.CO., SO
2*
B.NO, Uglevadorodlar* 
C.Antropotaksin
D.qattiq Osilma moddalar 
1803.“Ob-havo” tushunchasi tarifini ko’rsating? 
A.Obhavo buaynan bir xududga tegishli fiziologik qozga’tuvchilar kompleksi * 
B.Obhavo bu meteorologik omillar mutanosibligi* 
C.Obhavo buaynan bir xudud relefiga xarakterli bo’lgan atmosferaning quyi 
qatlamidagi fizik xususiyatlarining ozgarishi 
D.Obhavo bu aynan bir xududdagi qisqa vaqt davomida aniqlangan fizik xolat 
1804.“Klimat” tushunchasining tarifini ko’rsating? 
A.Klimat bu aynan bir xududda ko’p yillar davomida kuzatilgan ob havo rejimi* 
B.Klimat bu aynan bir xududda ko’p yillar davomida kuzatilgan ob havo rejimi 
bo’lib xayvonot o’simlik va inson o’rganizmiga tasir qiladi* 
C.Klimat buaynan bir xudud relefiga xarakterli kengligi va uzunligiga bog’liq ob 
havoni ketma ket o’zgarishi 
D.Klimat bu meteorologik omillar mutanosibligi
1805.Organizmdan issiqlik ajralishi asosiy yollarni ko’rsating 
A.Konveksiya * 
B.nurlanish va bug’lanish * 
C.nafas olish
D.Radiyatsiya 
1806.Qanday asboblar yordamida havo namligi o’lchanadi?


A.Психрометр* 
B.Гигрометр* 
C.Анемометр 
D.Кататермометр 
1807.Xavoharakatitezligiqaysiasboplaryordamidaaniqlanadi?
A.Психрометр* 
B.Спирометр* 
C.Анемометр 
D.Кататермометр 
1808.Insonorganizmigameteorologikomillarningtasirinio’rganuvchiusullarkomplek
siniko’rsating :
A.Katatermometr usuli* 
B.Effektiv ekvivalent harorat usuli* 
C.EMM boyicha 
D.Psixrometrbo'yicha 
1809. Inson organizmiga meteorologik omillarning tasirini o’rganuvchi usullar 
kompleksini ko’rsating :
A. Katatermometrusuli* 
B. Effektivekvivalentharoratusuli* 
C. EMM boyicha 
D. Psixrometrbo'yicha 
1810.Konveksiyayo`libilanissiqlik ajratish miqdoi anday omillarga bog`liq?
A.havo xarorati* 
B.havo namligi* 
C.changlaganlik 
D.yuza qatlam harorati 
1811.Sovuq ta`siriga orgnizmning fiziologik reaksiyasini ko`rsating 
A.tomirlarning toryishi, hulq – atvor reksiyalari* 
B.moddala almashinuvi o`garishi* 


C.tomirlar kengayishi 
D.namlik ortishi
1812.Gigienik nuqtai nazardan ko`proq ahamiyatga ega namlik turlariniko`rsating? 
A.Absolyut* 
B.Maksimal* 
C.nisbiy 
D.umumiy 
1813.Issiq ta`sir etganda organizmning fiziologik ta`sirini ko`rsating? 
A.tomirlar torayishi* 
B.tomirlarning torayishi yurak urishchastotasini va nafas olish chastotasining 
kattalashishi* 
C.tomirlarning kengayishi
D.nafas olishning tezlashishi 
1814.Quyoshning elektromagnit nur tarashi bo`linadi? 
A.ko`rinadigan va infraqizil nurlar* 
B.ultrabinafsha nurlar, ko`rinadigan yorig`lik va A,B,C* 
C.ko`rinadigan nurlar 
D.infraqizil va ultrabinafsha nurlar 
1815.Elektromagnit spektrning optik qismi nima aghamiyatga ega?
A.sutkalik bioritmlar sinxronizatori* 
B.markaziy nerv sistemasi stimulyatori* 
C.Okeanlarga ta`sir qiladi 
D.Gumusga ta`sir qiladi 
1816.Biologik ahamiyatiga ko`ra quyosh spektrining ultrabinafsha qismi ajratiladi
A.Vitamin hosil qilish xususiyatiga ega* 
B.bakterisid ta`sirga ega*
C.texnogenlik husussiyatiga ega 
D.sanitar hususiyatiga ega 
1817.Tabiiy yoritilganlikning qanday turlari bor?


A.Yuqoridan, yondan, aralash* 
B.Yuqoridab Yondan* 
C.umumiy, pasdan, kombinirlashgan 
D.yuqoridan, pastdan, kombinirlashgan 
1818.Qanday honalarning derazalari janub va shaerqqa qaragan bo’lish kerak? 
A.Shuifoxana palatasi* 
B.Asosiy yashash xonalari* 
C.Operatsiya va jonlantirish xonasi 
D.Oshxona
1819.Operatsiya xonasida yetarli yoritilganlikni taminlash uchun TYOK qanday 
bo’lishi kerak?
A.kamida 1,5%* 
B.kamida 2,0%* 
C.0,51,0% 
D.1,25% 
1820.Yorig’lik kayfitsenti nima va uning meyori?
A.1:5,1:6* 
B.Hona poli yuzasining oyna yuzasiga nisbati kayfitsenti* 
C.Poldan oynaning yuqori chetigacha bo’lgan masofani xona chuqurligigga 
nisbati kayfitsenti 
D.1:10,1:20 
1821.Xonalarni tabiy yoritilganlik baxolash ko’rsatgichlarini ko’rsating
A.tabiy yoritilganlik kayfitsenti Danilyuk grafigi* 
B.Yorug’lik kayfitsenti, tabiy yoritilganlik kayfitsenti, tushush burchagi * 
C.YoK, TYoK
D.Tushush burchagi 
1822.Suniy yoritilganlik turlarini ko’rsating?
A.Umumiy va konbinatsiyalashgan * 
B.Yuqorigi pastki Kombinatsiyalashgan * 


C.Kombinatsiyalashgan 
D.Umumiy, mahalliy
1823.Operatsiya xonasi va Operatsiyon stol uchun suniy yoritilganlik meyori 
A.kamida 350-400 lk kamida 3000 lk* 
B.kamida 400 lk kamida 3000 lk* 
C.kamida 100 lk kamida 1000 lk 
D.100 lk gacha 1000 lk gacha 
1824.Allergolog xonasi uchun 300 lk li lyuminesent lampasi yetarlimi?
A.Yetarlimas* 
B.Gigiyenik talablarga Javob bermaydi * 
C.Yetarli 
D.Javob berish qiyin
1825.Choglanuvchi lanpadan lyuminesent lampaning ustuvor tomonlari?
A.Spektri boyicha tabiy yorug'likga yaqin va ortiqcha yorug'lik bermaydi* 
B.Ancha kam xarajat va bir xilda yoritadi* 
C.Havoni denaturatsiyalaydi 
D.Yorug’roq 
1826.Inson hayotida suv qanday ahamiyatga ega?
A.Ekologik* 
B.Fiziologik, epidemic*
C.transport
D.Gigiyenik (sanitargigiyanik) 
1827.Suv orqali tarqaladigan kasalliklar?
A.qorin tifi* 
B.toshmali tif* 
C.Gepatit A 
D.Tug’ma chiqishlar 
1828.Suv orqali kechadigan epidemiyaga xarakterli: 
A.Kasallikning tez osishi* 
B.Infeksiya o’chog’ini izolatsiya qilingandan so’ng kasallikning sekin qaytishi* 


C.Texnogen axamiyatga ega 
D.Aynan bir manbadan foydalanishda kasalikning bog’liqligi 
1829.Flyuoroz kelib chiqishiga nima sabab bo’ladi?
A.Ovqatda ftor miqdorining kamayishi * 
B.Suvda ftor miqdori yuqoriligi* 
C.Ovqat va suvda yod miqdorining ortiqligi 
D.Ovqat va suvda yod miqdorining kamayishi 
1830.Flyuorozning og’ir shakli simptomlarini ko’rsating? 
A.nozik tishlar* 
B.Dog'li va yoriqli emal*
C.Dog’li emal 
D.Bo'gimlarning xarakat cheklanishi suyaklar deformatsiyasi 
1831.Qanday endemic kasalliklar bioximik kasalliklarga kiradi?
A.Endemik buqoq* 
B.Flyuoroz* 
C.Suv nitratli metgemoglobinemiya 
D.gepatit A 
1832.Suvli metglobulinemiya sababini ko’rsating?
A.Suvda nitrobirikmalar ortishi* 
B.Suvda nitrobirikmalarning PDK dan yuqori bo’lishi* 
C.suvning yuqori oksidlanishi
D.Suvda nitrobirikmalarning kam bo’lishi 
1833.Yerda suv tanqisligini kamaytirish yo’llarini ko’rsating 
A.suv omborlaini tashkillashtirish* 
B.Yer osti suvlari garizontlarini yuza suvlar xisobiga to’ldirilishi *
C.Chuqur yer osti garizontlariga chiqindi sularni tushishini toxtatish 
D.Okean va dengiz suvlari chuchuklantirishni qo’llanmasligi 
1834.Yuza suv havzalarini ifloslantiruvchi qanday manbalar mavjud?
A.maishiy chiqindi suvlar* 
B.Ishlab chiqarish chiqindi suvlari* 


C.suvning geoximik tarkibi 
D.suv jonivorlari
1835.Suv havzalarini biogen ifloslanish ko’rsatgichlarini aniqlang:
A.Suvning umumiy minerallashuvi* 
B.Ammoniy nitrat tuzlarinig mavjudligi* 
C.Ftor va yod konsentratsiyasi 
D.Suvning oksidlanishi 
1836.Yuza suvlarni qatlamlar aro suvlarda farqi?
A.yuqori minerallashgan* 
B.kislarod ko’pligi* 
C.bakteriyalar bilan yuqori iflaslanganligi 
D.Gullashga moilmas 
1837.Endemik buqoq qanday hollarda kelib chiqadi:
A.ovqat va suvda ftor miqdori yuqori bo`lganda* 
B.ovqat va suvda yod miqdorining yuqoriligi* 
C.suvda yod miqdorining kamligi 
D.ovqat mahsulotlarida yodning kamligi 
1838.Suv bilan bog`liq kasalliklarning kelib chiqishi oldini olish o`z ichiga 
nimalarni oladi?
A.suv manbasining ratsional tanlash* 
B.sanitar himoyallash zonalarini tashkillashtirish* 
C.gigienik me`yorlarga amal qilmaslik 
D.Vodoprovod stansiyalarda suvga samarasiz ishlov berish 
1839.Suvning tuzli tarkibi qanday hollarda xaxf omili hisoblanadi:
A.Dizenteriya* 
B.Diabetda* 
C.siydiktosh kasalliklarida 
D.gippertoniya kasalligida 
1840.Tarkibida mineral moddalar bo`lgan chuchuk suvlar darajalari:
A.300 мг/ дм
3B.500 мг/ дм
3*
C.1500 мг/ дм
3
D.2000 мг/ дм
3
1841.Suvda nitratlar miqdorining oshib ketishi nimaga sabab bo`ladi?
A.Raxit* 
B.endemik buqoq* 
C.metgemoglobiniyaga 
D.bolalarda metgemogobiniyada 
1842.Davolash muassasalarida 1ta o`ringa mo`ljallanga minimal suv miqdori?
A.1015 л* 
B.100* 
C.150 л 
D.4060 л 
1843.Suv sifatini yaxshilashning asosiy usullari:
A.Zararsizlantirish* 
B.Chuchuklashtirish* 
C.ftorlash 
D.rangsizlantirish 
1844.Zararsizlantirishning fzik usullariga nimalar kiradi:
A.Qaynatish* 
B.UB nurlari bilan nurlantirish* 
C.Xlorlash 
D.Ozonlash 
1845.Zararsizlantirishning kimyoviy usullariga nimalar kiradi:
A.Qaynatish* 
B.UB nurlani bilan nurlantirish* 
C.xlorlash 
D.ozonlash 
1846.Xlorlashning qanday turlari bor:
A.Yuqori dozali* 


B.Normaldozadaxlorlash* 
C.Giperxlorlash 
D.gipoxlorlash
1847.Suvni zararsizlantirish uchun yetarli bo`lgan xlorli oxak tarkibida minimal 
aktiv xlor miqdorni ko`rsating?
A.kamida 10%* 
B.kamida 25%* 
C.kamida 20% 
D.kamida 15% 
1848.Ichimlik suvi tarkibidagi qoldiq xlorning ruhsat etilgan miqdori? 
A.Kup emas 0,5 mg/l* 
B.Kup emas 0,3 mg/l* 
C.Kam emas 0,3 mg/l 
D.Urtacha 0,1-0,8 mg/l 
1849.Markazlashtirilgan suv ta`minotida KSN da sanitar vrachining vazifalari? 
A. suvta`minoti manbalarini sanitar tekshiruvi* 
B. vodoprovod qurilmalarini sanitar tekshiruvi* 
C. qurilish bosqichida sanitar nazorat 
D. qabul qilish va ekspluatatsiyada qatnashish 
1850. Suv havzalarini asosiy ifloslanish manbalari? 
A. ishlab chiqarish va ho`jalikdan hosil bo`lgan chiqindi suvlar* 
B. drenaj suvlar* 
C. quduqlar 
D. koptajlar 
1851.Xo`jalik chiqindi suvlari tarkibini ko`rsating: 


A. крупная взвесь* 
B. suzpenziya, emulsiya* 
C. gumin moddalar 
D. aktiv reaksiya 
1852.Bir kishi boshiga tog`ri keladigan bir sutkada kanalizatsiyaga tushadigan 
ho`jalik chiqindi suvlari qanday ifloslanish ko`rsatkichlari bilan baholanadi? 
A. osilma moddalar* 
B. БПК5, БПК20* 
C. permanganatli oksidlanish 
D. suvning xlor yutuvchanligi 
1853.Shaxar chiqindi suvlarini tozalashda qoyiladigan masalalar? 
A. chiqindi suvlrni mexanik tozlash* 
B. chiqindi suvlarini organic moddalardan tozalash* 
C. kimyoviy tozalash usuli 
1854.Suv ta`minoti loyihasini tushuntirish xatida qanday malumotlr keltiriladi? 
A. aholi yashash punktlarini harakteristikasi* 
B. suvga bo`lgan ehtiyojning hisob kitobi* 
C. loyihalashtirish bosqichi 
D. ishlab chiqarilgan yili 
1855.Suv ta`minoti loyihasining passport ma`lumotlari o`z ichiga qanday 
hujjatlarni oladi? 
A. nomi* 


B. loyihalashtirish bosqichi* 
C. vodoprovod qurilishining tuzilishi 
D. tehnikiqtisodiy variantlarning materiallari 
1856.Suv ta`minoti loyihasining grafik materialio`z ichiga nimalarni oladi? 
A. situatsion reja* 
B. bosh reja* 
C. ishlangan yil 
D. loyiha muallifi 
1857.Suvni tozalash sxemasini ko`rsating: 
A. suvni tabiiy tindirilishi* 
B. koagilyatsiya* 
C.ezinfeksiya 
D.degazatsiya 
1858.Suvni ftorlashda nmalarga ahamiyat berilishi kerak? 
A. ftorning dozasiga* 
B. ftor saqlovchi reagentning ishchi konsentratsiyasiga* 
C. tindirish 
D. flokulyatsiya 
1859.Suvni ftorlashda qo`llaniladigan reagentni ko`rsating? 
A. natriy ftorid* 
B. natriy keremniyftorid* 


C. ammiak 
D. kalsiy gipohlorid 
1860.Ftorlovchi elementni tarkibini kursating? 
A. pnevmotransport* 
B. oziqlantiruvchi bunker* 
C. siklon 
D. multisiklon 
1861.Qabul qilish intensivligiga ko`ra me`yorlanuvchi organoleptic 
ko`rsatkichlarni belgilang: 
A. hid* 
B. ta`m* 
C. ftoridlar 
D. sulfidlar 
1862.Ichimlik suvining qattiqlik turlarini ko`rsating? 
A. umumiy* 
B. karbonatli* 
C. vaqtinchalik 
D. takrorlanuvchi 
1863.Aeratsiya stansiyalarini ishini buzuvchi asosiy sabablarni ko`rsating? 
A. qurilmalarning qayta yuklanishi* 
B. chiqindi suvlarining haddan ko`p miqdorda oqib kelishi* 
C. tehnika hafsizligi choralarini ishchilar tomonidan buzilishi 


D. chiqindi suvlarining bir me`yorda oqib kelishi 
1864.Birlamchi tindirgichdan cho`kmalarni olib ketilishining ko`payishi nimaga 
bog`liq? 
A. tindirgich yuklamasining ortishi* 
B. suv chiqib ketishining buzilishi* 
C.suv miqdorining kamayishi 
D. suv oqib ketish quvurlarining tozalanishi 
1865.Xovuzlarni biologic tozalash programmasiga nimalar kiradi? 
A. yil davomida foydalanish xarakteri* 
B. hovuzlarniing umumiy maydoni* 
C. gazlanganlik guli 
D. changlanish guli 
1866.Nasos stansiyalaini sanitar tekshiruvida qanday savollarga javob beriladi? 
A. chiqindilarni likvidatsiyasi qanday amalga oshiriladi* 
B. ob`ektning tashqi muhitga ta`siri* 
C. joriy sanitar nazorati 
D. ogohlantiruvchi sanitar nazorati 
1867.Chiqindi suvlaridan olingan namunani kuzatuv xati mazmuni? 
A. namuna xarakteri* 
B. analiz programmasi* 
C. makrofitlarning o`sishi 
D. bentosni chiqarish 


1868.Chiqindi suvlarini to`liq taxlilida qanday ko`rsatkichlar aniqlanadi? 
A. organoleptika* 
B. kimyoviy* 
C. mexanik 
D. biologik 
1869.Chiqindi suvlarining qisqa taxliliga nimalar kiradi? 
A. tiniqlilik* 
B. kislorod eruvchanligi* 
C. Xlebnikova soni 
D. Gofman zonasi 
1870.Aholi salomatligigga tasir qiluvchi sabablar ichida qaysinisi kata ahamiyatga 
ega
A.Naslilik ( genetic faktor)* 
B.tabiy ob havo sharoitlari* 
C.Yashash tarzi 
D.tibiy yordam sifati 
1871.Apteka bu… 
A.sog’liqni saqlash muassasasi bo’lib, davolash profilaktika muassasalari va 
aholini dori vositalari bilan taminlaydi * 
B.sog’liqni saqlash muassasasi bo’lib, tibbiy tibbiy vositalarni tayyorlaydi* 
C.aholi to’plangan joylarda maxalliydorixona organlari tomanidan tashkil qilingan 
sog’liqni saqlash muassasasi 
D.tibbiy davolovchi sog’liqni saqlash muassasasi


1872.Shaxarda bitta dorixona xizmat ko’rsatadigan minimal aholi soni
A.12,5 ming*
B.9,5 mimg* 
C.10 ming
D.3,5 ming 
1873.Qishloqda bitta dorixona xizmat ko’rsatadigan minimal aholi soni :
A.12,5 ming* 
B.9,5 ming*
C.6,5 ming
D.7,0 ming 
1874.Ishchilar honasi maydoni qanchadan kam bo’lmasligi kerak? 
A.15 m2 
B.12 m2 
C.8,5 m2*
D.8 m2* 
1875.Dorixonalarni taminlanganligi, jihozlanganligi, joy tanlash va 
loyihalashtirishga bolgan asosiy talablar qaysi hujjat asosida reglamentlanadi:
A.davriy va tibbiy ko’riklar o’tqazish tartibi haqidagi buyruq
B.Dorixonalarni sanitar rejimi instruksiyasi 
C.SanQvaMtayor dori vaositalarini reolizatsiya qiluvchi dorixonalar tuzilishi* 
D.SanQvaM dorixonalarni tuzulishi jixozlanishi va eksplotatsiyasi* 
1876.Dorixona maydonini minimal tashkil etuvchilari 
A.sotish zali, diterlangan suv tayorlash honasi* 
B.yuvush, dorilarni saqlash honasi* 
C.Lodje, ayvon 
D.Ish kabineti, mehmonxona 


1877.Dorixonananing asossiy funksiyasi: 
A.tayyor, retseptsiz beriladigan dori vositalarini sotish * 
B.tayyor, sanitariya gigiyena va boshqa tibbiy tavarlarni sotish* 
C.farmasevtlik faoliyatini litsenziyalash 
D.Farmasevtlik faoliyatini akkreditsiyalash 
1878.Dorixonalarni turar joy uylarini 1-qavatida joylashtirilishi 
A.ruxsat berilmidi 
B.ruxsat beriladi 
C.Ruxsatberiladi, meyoriy xujjatlarga muofiq xonanai qayta loyihalashtirilganda* 
D.Ruxsat beriladi gigiyenik talablarga javob bersa * 
1879.Qabul qilish intensivligiga ko`ra me`yorlanuvchi organoleptic 
ko`rsatkichlarni belgilang: 
A.hid* 
B.ta`m* 
C.ftoridlar 
D.sulfidlar 
1880.Ichimlik suvining qattiqlik turlarini ko`rsating? 
A.umumiy* 
B.karbonatli* 
C.vaqtinchalik 
D.takrorlanuvchi 
1881.Aeratsiya stansiyalarini ishini buzuvchi asosiy sabablarni ko`rsating? 
A.qurilmalarning qayta yuklanishi* 
B.chiqindi suvlarining haddan ko`p miqdorda oqib kelishi* 


C.tehnika hafsizligi choralarini ishchilar tomonidan buzilishi 
D.chiqindi suvlarining bir me`yorda oqib kelishi 
1882.Birlamchi tindirgichdan cho`kmalarni olib ketilishining ko`payishi nimaga 
bog`liq? 
A.tindirgich yuklamasining ortishi* 
B.suv chiqib ketishining buzilishi* 
C.suv miqdorining kamayishi 
D.suv oqib ketish quvurlarining tozalanishi 
1883.Xovuzlarni biologik tozalash programmasiga nimalar kiradi? 
A.yil davomida foydalanish xarakteri* 
B.hovuzlarniing umumiy maydoni* 
C.gazlanganlik guli 
D.changlanish guli 
1884.Nasos stansiyalaini sanitar tekshiruvida qanday savollarga javob beriladi? 
A.chiqindilarni likvidatsiyasi qanday amalga oshiriladi* 
B.ob`ektning tashqi muhitga ta`siri* 
C. joriy sanitar nazorati 
D.ogohlantiruvchi sanitar nazorati 
1885. Chiqindi suvlaridan olingan namunani kuzatuv xati mazmuni? 
A.namuna xarakteri* 
B.analiz programmasi* 
C.makrofitlarning o`sishi 


D.bentosni chiqarish 
1886.Suvni mikrobiologik tozalashning shartlari: 
A.sterillik 
B.apirogenlik 
C.100 ta mikroorganizmlar 1 ml da, Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aereus
bo`lmaganda* 
D.100 mikroorganizmgacha 1 ml da* 
1887.Steril preparatlarning asosiy homashyosiga bo`lgan mikrobiologik talab: 
A.sterillik 
B.apirogenlik 
C.50 tadan ko`p bolmaga bakteriya va zamburug`lar 1g da yoki 1ml 
Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aereus bo`lmasligi * 
D. 50 tadan ko`p bolmaga bakteriya va zamburug`lar 1g da yoki 1ml da* 
1888.Bolalar dori vositalarining mikrobiologik tozaligiga bo`lgan talab (0 dan 1 
yoshgacha): 
A.sterillik 
B.apirogenlik 
C.50 tadan ko`p bolmaga bakteriya va zamburug`lar 1g da yoki 1ml 
Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S.aereus bo`lmasligi * 
D. 50 tadan ko`p bolmaga bakteriya va zamburug`lar 1g da yoki 1ml da* 
1889.Aptekaning ishlab chiqaruvchi honalar haroratiga bo`lgan talab: 
A.20°С,gorizontal va vertical bo`yicha ko`pi bilan 3°C 
B.16°С, gorizontal bo`yicha 1
o
, vertical bo`ycha 3°С 
C.18°С *
D.gorizontal bo`yicha 2°С, vertical bo`yicha 2,5°С* 
1890.Dorihonalarda nisbiy namlik me`yori: 
A.40% * 
B.60%* 
C.80% 


D.70%
1891.Dorixonalarda havo xarakati tezligini me`yori: 
A.0,1 м\с*
B.0,4 м\с 
C.0,2 м\с * 
C.1,0 м\с 
1892.Insonning issiqlik qulayligini ta`inlash uchun nima ahmiyatga ega: 
A.Atmosfera havosining temoeraturasi 
B.Atmosfera havosining namligi
C.Havo harorati, balandligi va gorizontal bo`yicha o`zgarishi* 
D.Honalar ichki devoir harorati* 
1893.Qaysi psixrometr nisbatan aniqroq hisoblanadi? 
A.Assman* 
B.Avgust* 
C.Gigrometr 
D.termometr 
1894.Past temperaturda binolarda termoregulyatsiyaning qulay sharoitlarini 
ta`minlash uchun nima tashkil etiladi: 
A.Honalarda past namlik va yetarli xavo harakati * 
B.binolrdagi past namlik va sekin havo xarakati* 
C.Yuqori namlik va yuqoi havo xarakatitezligi 
D.Yuqori namlik va past havo harakati tezligi 
1895.Yuqori temperaturda binolarda termoregulyatsiyaning qulay sharoitlarini 
ta`minlash uchun nima tashkil etiladi: 
A.Honalarda past namlik va yetarli xavo harakati


B.binolrdagi past namlik va sekin havo xarakati 
C.Yuqori namlik va yuqoi havo xarakatitezligi* 
D.Yuqori namlik va past havo harakati tezligi* 
1896.Mahalliy olib ketuvchi ventilyatsiya qaysi maqsadlarda o`rnatiladi: 
A.Xonalarni aeratsiya qilish maqsadida 
B.Xosil bo`layotgan zararli ajratmalarni hosil bo`lish joyidan olib ketish maqsadida* 
C.binoda optimal meteorologik sharoitlarni yaratish maqsadida 
D.xosil bo`lgan joydan zararli moddalarni olib ketilishi* 
1897.Dorixonada ishlatiladigan markaziy isitish turi: 
A.havo* 
B.suv* 
C.Radiatsiyaviy 
D.texnogen 
1898.Gigienik nuqtai nazaridan eng optimal qurilish isitish tizimi: 
A.suv* 
B.panel* 
C.radiatsiya 
D.texnogen 
1899.Chang ishlab chiqaruvchi sexlarda ishlatiladi: 
A.Mahalliy olib ketuvchi* 
B.umumiy olib keluvchi* 


C.spot plenum 
D.umumiy chiqarish 
1900.Quyosh nurlanishini qaysi diapozondagi korinuvchi nurlar keltirib chiqaradi:
A.400 nm* 
B.760 nm* 
C.200 nm 
D.760 nm 
1901.Binolar yoki hududining qismlaridagi insolyatsyani gigienik baholash
nimalar asosida beriladi: 
A.to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga ta'sir qilish tartibi* 
B.to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri davomiyligi * 
C.ta'sir davomiyligi 
D.kun vaqti 
1902.Dorixona yordamchisi uchun KEO gigienik standart: 
A.2,5% dan kam bo'lmagan * 
B.kamida 2,5% va undan ko'p* 
C.kamida 1,5% 
D.kamida 0,5% 
1903.xona devorlarining rangi xona yorugligiga qanday ta’sir qiladi? 
A.tufayli yoritilgan nur uchun 20% yorqinligi oshiradi* 
B.tufayli yoritilgan nur uchun 25% yorqinligi oshiradi* 
C.porlashni yaratadi 


 D. uzoq insolyatsiya beradi 
1904.Yoritish qanday darajasi sanoat farmatsiya bolishi kerak? 
A.500 luxs* 
B.500lkdan kamroq* 
C.150 lux 
D.300 lux 
1905.Aksini yoritish uskunalarini yo'qligi qanday? 
A.nur 50% dan yo'qolgan*
B.nur yarmidan kopi yo'qotadi* 
C.Aks ta'sir ta'minlash 
D.haddan tashqari porlashni yaratish 
1906.Funksiyalashtirilgan aptekalarda bo'lishi kerak 
A.DSENM ruxsatnomasi* 
B.Yonginga qarshi organlarni xulosasi* 
C.militsiya ruxsati
D.advokat ruxsat
1907.Dorixonada. majburiy mavjudligi 
A.suv, kanalizatsiya* 
B.elektr, telefon* 
C.eshittirish markazi 
D.axlat berish 


1908.Sanoat farmatsiya quyidagi maydonlarni bor: 
A.aseptik birligi, avtoklav* 
B.bir xona apyrogenic suv yuvish uchun * 
C.saqlash bandaj 
D.dush 
1909.dorixona do'koni eng minimal tarkibiy qismi 
A.savdo xona, xodimlar xonasi, bosh ofis*
B.dori vositalari saqlash qimmatli qog'ozlar va tibbiy materiallar hojatxona* 
C.yordamchisi 
D.Analitik 
1910.Farmatsiya asosiy vazifalari 
A.dori-tayinlash dori-darmon, sanitariya va gigiyena vositalari va boshqa tibbiy 
mahsulotlar savdosi ozod qilish uchun vakolatli* 
B.shifokorlar tomonidan belgilangan dori vositalarini ishlab chiqarish* 
C.Akkreditatsiya va farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash 
D.sanitariya ta'lim ishlarini olib borish 
1911.Dorixona kiosklarining asosiy faoliyati
A.dori-tayinlash dori-darmon, sanitariya va gigiyena vositalari va boshqa tibbiy 
tovarlarni ozod vakolatli tugatdi sotish, dorivor preparatlar savdo, parhez oziq-
ovqat* 
B.kosmetika, dori va veterinariya mahsulotlari savdosi bilan shugullanish*
C.dori-darmon ishlab chiqarish shifokorlar tomonidan belgilangan 
D.Akkreditatsiya va farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash 


1912.Binolar va uskunalar aseptik birligi uchun sanitariya talablar: 
A.Suv ta'minoti va sanitariya ruxsat etilmaydi* 
B.toza xona toza havo laminar oqim yaratish tavsiya etiladi* 
C.bir oshiqni majbur-havo shamollatish kukuletalar beradi 
D.sanitariya va ta'lim ishlarini olib borish 
1913.Dorixonalarning aseptik bolimida quyidagilar ish taqiqlanadi: 
A.steril kiyim aseptik bolimdan chiqish* 
B.kosmetikadan foydalanish* 
C.ruchkalardan foydalanish 
D.Qalamdan foydalanish
1914.Aseptik bo’limda ishlash uchun muljallangan maxsus kiyim kompleksi 
tarkibiga nimalar kiradi 
A.xalat kostyum yoki korjoma* 
B.maxsus poyabzal va baxillalar* 
C.paltolar, shapka 
D.shimlar, yubka 
1915.Tozalangan suv 
A.yangi tayyorlangan * 
B.3sutkadan ortiq maxsus yopiq idishlarda saqlangan* 
C.24 soat yopiq idishlarda 100 ° 5dan haroratlarda saqlangan 
D.24 soatgacha yopiq idishlarda 900C uchun 80 haroratda saqlanadi 


1916.In'ektsiya uchun. Suv 
A.yangi tayyorlangan * 
B.24 soat ortiq bo'lmagan yopiq idishlarda 5 -10 ° C haroratda saqlanadi* 
C.3 kundan ko'p bo'lmagan yopiq idishlarda
D.1 hafta oldin tayyor foydalanish 
1917.Aseptik blogdagi ishchilarni qul terisi dezinfektsiya uchun foydalanadi 
A.70% etil spirt* 
B.yodoform eritmasi* 
C.chloramine 
D.sintetik yuvish vositalari 
1918.Dezinfektsiyalashning fizik usullari 
Aissiq quruq havo* 
B.qaynatish* 
C.galoid 
D.kreozol 
1919.Dezinfektsiyalasning. kimyoviy usullari 
A.galoid* 
B.kreozol* 
C.tiklanish 
D.ultratovush 


1920.Suyuq dezenfektantlardan foydalanib zararsizlantirish uchun qaysi Texnik
vositalardan foydalaniladi 
A.purkagich* 
B.avtomaks* 
C.psychrometer 
D.Insolyametr 
1921.Yuqori harorat ta'sirda organizmida sodir bo'lgan salbiy o'zgarishlar 
ko'rsating: 
A.suv-tuz almashinuvini buzilishi* 
B.metabolik o'zgarishlar * 
C.Yurak-qon tomir tizimida
D.markaziy asab tizimida o'zgarishlar 
1922.Dorixonadagi noqulay mikroiqlim sharoiti quyidaglarga ta'sir otkazadi : 
A.ishlash qobilyatiga* 
B.amalga oshirilgan ishlar sifatiga* 
C.xodimlar soni 
D.havo sharoitlari 
1923.Yopiq muhitni tavsiflovchi ko'rsatkichlar: 
A.yuzalar ichidagi harorat * 
B.Havo harorati* 
C.UB nurlanish 
D.Havoni kimyoviy tarkibi 


1924.Yashash binolarni uchun optimal mikroiqlim parametrlarni tanlang: 
A.harorat 20-22 ° C* 
B.nisbiy namlik40-60%* 
C.20-80% nisbiy namlik 
D.Harorati22-25 ° C 
1925.Xona haroratini nima belgilaydi.? 
A.xona ichidagi havo harorati* 
B.axonaning ichki sirt harorati * 
C.kanalizatsiya turi 
D.havo namligi 
1926.Xonada harorat qanday togri usul orqali o'lchanadi? 
A.bir xona ichida 4 yoki 8-nuqtada*
B.gorizontal va vertikal* 
C.Xona markazida va ko'chada bir vaqtning o'zida
D.Kamida 3 marta 
1927.Namlik gigienik xususiyatlari baholash ishlatiladi: 
A.mutlaq namlik* 
B.maksimal namlik* 
C.havo tezligi 
D.minimal harorat 


1928.Qaysi vositalar yordamida. atmosfera bosimi aniqlanadi? 
A.simobli barometer* 
B.barometr- aneroid* 
C.anemometr 
D.psychrometer 
1929.Mexanik shamollatish tizimlari uchun qaysi ventilyatsiya foydalaniladi: 
A.qabul qiluvchi*
B.chiqaruvchi* 
C.nurli
D.Bug'li 
1930.Isitish tizimi talablari qanday? 
A.boshqarib buladigan bulishi kerak* 
B.xonani gaz va chang bilan ifloslamasligi kerak* 
C.xonadan ifloslangan havo olib tashlash kerak 
D.shamollatish lozim 
1931.Isitish tizimi tashkil etish uchun zarur asbob-uskunalar elementlari nima: 
A.issiqlik manbai* 
B.issiqlik o'tkazgichlar* 
C.mahally ventilyatsya 
D.ventilyator 
1932.Samarali yoritish sistemasi ishlab chiqarishda taminlaydi : 


A.oshni unumdorligi oshiradi* 
B.shaxsning psixo-emotsional holatini yaxshilaydi* 
C.hosildorlik haqida hech qanday ta'siri 
D.psixo-emotsional holati haqida hech qanday ta'siri 
1933.Sun'iy yoritish uchun asosiy gigiena talablari: 
A.yoritilganlik normalaridan past bo'lmasligi kerak* 
B.bir xillik* 
C.elektromagnit spektr yo'qligi 
D.Iqlim va havo kimyo o'zgarishlar 
1934.Yoritish xususiyatlarini baholash quyidagilar hisobga olinadi: 
A.obyekt hajmi*
B.fon va obyekt o'rtasida kontrast*
C.Yong'in xavfsizligi manbalari 
D.jarohatxavfi 
1935.Sun'iy yoritish toliq taminganligini aniqlash uchun usullari: 
A.Lux yorug'lik darajasini aniqlash uchun* 
B.Wt \ m2 bo'yicha maxsus hisoblash* 
C.Qorug’lik koeffitsiyentini aniqlash 
D.nur koeffitsiyentini aniqlash 
1936.Ish joyida sun'iy yoritish qoidalari quyidagilarga qarab qarab belgilanadi: 
A.Ko’rish ishining razryadiga qarab* 


B.sun'iy yoritish tizimi* 
C.sun'iy yorug'lik darajasi 
D.harorat qoidalari
1937.Ko’ruv funksiyalarini korsating: 
A.ko'rish o'tkirligi* 
B.ko’rish tezligi*
C.yorug’lik kuchi 
D.yarqirashi 
1938.Tabiiy yoritish darajasini aniqlash omillar: 
A.kenglik geografik joylashuvi* 
B.devorlar va mebel bo'yoq ranglari* 
C.penetrasyon darajasi 
D.yorug’lik koefsenti 
1939.Gigienaning asosiy muammosini aytib bering: 
A.inson tanasiga ta'sir etuvchi ekologik omillar sifat va miqdoriy darajasini baho 
berish* 
B.organizmiga ekologik omillar ta'siri baholash va gigiena maqsadida 
normalashtirish* 
C.texnologik pasport rivojlantirish 
D.loyiha ishlab chiqish 
1940.Ekologik omillar eng muhim guruhlariga nima, misollar boladi 
A.fizikaviy omillar: shovqin, radiatsiya, mikroiqlim* 


B.Kimyoviy omillar: havo, suv, tuproq, va hokazo kimyoviy tarkibi* 
C.ichimlik suv ombori suv omborlari 
D.uy-joy va jamoat binolarni 
1941.O'zbekiston Sanitariya va epidemiologiya nazorati bilan shug'ullanuvchi 
tashkilotlar ro'yxati
A.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya va 
epidemiologiya nazorati bo'limi* 
B.Respublika, viloyat, shahar va tuman: Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati 
(DSENM) markazlari* 
C.Soliq inspeksiyasi 
D.loyiha institutlari 
1942.DSENMasosiy xususiyatlari nima: 
A.ogohlantirish sanitariya nazoratini tuzatish * 
B.joriy sanitariya nazorat * 
C.Turar-joy binolari loyihalari 
D.Yozish yo'lilarni rivojlantirish 
1943.Uy joyqurilishida OSN bosqichlari mohiyati: 
A.mohiyati: u yoki boshqa moslamalarni ishlatishdan oldin gigiena talablaridan 
aniqlash og'ish* 
B.Qurilish sohasida OSN qadamlari: qurish uchun joyning tanlash, loyihalarni 
ekspertiza, qurilish jarayonini, ishga qabul qilish, ta'sis monitoring* 
C.va suv tekshirishni10 bosqichlari 
D.havo namunalari tekshirishni7 bosqichlari 


1944. DSENM asosiy bo'limlari
A.sanitariya qismlari, epidotdel, ayniqsa xavfli infektsiyalar bo'limi* 
B.sanitariya-gigienik va bakteriologik laboratoriya*
C.dizayn bo'limi 
D.smetniy bo'limi 
1945.Kommunal gigiena sohasidagi uchun2 ta JSN yunalishi 
A.Aholining suv ta'minoti gigiena nazorat* 
B.atmosfera havosining gigiena nazorat* 
C.Bola tarbiyasiga muassasalarining gigienik nazorati 
D.maktablarning gigienik nazorati
1946.Gigiena va uning sanitariya ta'rifi ishlatiladigan asosiy usul maqsadi va 
uning asosida nimalar amalga oshiriladi va qanday belgilang: 
A.inson salomatligiga - salbiy ta'sir qilishi mumkin olgan omillarni aniqlash 
mumkin* 
B.inson ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bolgan qurilayotgan uylari, qishloqlar, 
bozorlar va boshqa omillar aniqlash *
C.Raketa, samolyot,
D.avtomobillar ob'ektlar 
1947.Sog'liqni saqlash nazorat qilish uchun ishlatiladigan usul maqsadi nima va 
snitariya ta'rifi tanlang
A.sanitariya normalari va quyi ob'ektlar qoidalariga bajarilishini nazorat qilish* 
B.korxonalar, maktablar, bolalar bog'chalari, uylar, mahalla, umumiy ovqatlanish 
inshootlari, bozorlar, va boshqalar* 
C.Maqsad - xavfsizlik ustidan nazorat 


D.Korxonalar, maktablar, bolalar bog'chalari
1948.ob'ekt sanitariya xarita ta'rifi mazmunini aniqlovchi kamida ikki omilni 
korsating: 
A.ob'ekt tabiati va uning nomi * 
B.soni odamlar * 
C.loyihadagi materiallar 
D.izolyatsiyadagi ovoz harakter
1949.Ob'ekt sanitariya ta'rifi uchun tuzilgan bayonnomasini Ikki asosiy qismlarini 
korsating: 
A.pasport qismi* 
B.o'qish qismi* 
C.Umumiy rejasi 
D.Vaziyat rejasi 
1950.Ob'ekt sanitariya ta'rifi uchun tuzilgan bayonnomasini Ikki asosiy qismlarini 
korsating: 
A.pasport qismi* 
B.Kamchiliklarni bartaraf etish uchun xulosa va takliflar * 
C.bosh reja
D.situatsion rejasi 
1951.Davolash va himoyalash holatini 2 asosiy komponentlarini ayting 
A.Kasalxonaqoniqarli sanitariya holati* 
B.Bemorlani joylashtirish uchun qulay shart-sharoitlar* 
C.Davolash mintaqasi 


D.Tashxis mintaqasi 
1952.Davolash va himoyalash holatini 2 asosiy komponentlarini ayting-: 
A.Kasalxonaqoniqarli sanitariya holati* 
B.Kasalliklarni yuqori sifatli diagnostikasi va davolash uchun shart-sharoitlar* 
C.Patalogo- anatomik maydoni 
D.Ambulator, mintaqa 
1953. Sog'liqni saqlash muassasalari uchun gigiena talablariga tartibga soluvchi 
hujjat raqami va nomi: 
A.SanPiN 0054-96* 
B.Sanitariya normalari loyihalashtirishda, shifoxonalarni qurish va 
ekspluatatsiyaga topshirish qurish qoidalari* 
C.Buyurtma 
D.davlat standartlari 
1954.SanPiN 0054-96 gaiod uchun rejalashtirishni ruxsatiga talablar qanday
beradi: 
A.hudud hamda territoriya uchun talablar* 
B.me'moriy va arxeturaviy - turli tarmoqlari rejalashtirish uchun talab va dizayn 
echimlar* 
C.Suv ta'minoti 
D.Ventiyatsiya 
1955.SanPiN 0054-96 gaiod uchun rejalashtirishni ruxsatiga talablar qanday
beradi: 
A.hudud hamda territoriya uchun talablar* 


B.bolimni ichki tuzilishi uchun talab uchun talab* 
C.radial tindirgich 
D.Septik tindirgich 
1956.San PIN 0054-96 qaysi bolimlarida DPM larning jihozlanishi korsatilgan 
A.asbob-uskunalar uchun. sanitariya va texnik talablar* 
B.Isitish, mikroiqlim, havo. Talablar* 
C.Ma'muriy faoliyat 
D.Tuzilmalar 
1957.Sog'liqni saqlash muassasalari, sog'liqni saqlash takomillashtirish 2ta asosiy 
elementlari belgilang: 
A.oqilona reja* 
B.to’g’ri tanlangan maydoni* 
C.siklonlarni togri joylashtirish- 
D.dorixonalar jihozlanishi 
1958.Sog'liqni saqlash muassasalarini qurishda 2 asosiyelement tizimlari: 
A.markazlashgan* 
B.markazlashmagan* 
C.Rational
D.Trassali 
1959.Sog'liqni saqlash muassasalarini qurish 2 asosiy tizimlari nima. : 
A.Detsentralizovannaya* 
B.Aralash* 
C.Samarali 


D.trassali 
1960.Shifoxonalarni maydonini zonalashtirish
A.Ko’kalamzorlashtirilgan maydon* 
B.yuqumli kasalliklar korpuslari uchun maydon* 
C.Transportlar uchun maydoni 
D.kommunal saqlash maydoni 
1961.Shifoxonalarni maydonini zonalashtirish 
A.yuqumli kasalliklar korpuslari uchun maydon* 
B.yuqimsiz kasallklar korpuslari uchun maydon* 
C.Transport maydoni 
D.kommunal saqlash maydoni 
1962.Shifoxonalarni maydonini zonalashtirish
A.yuqumli kasalliklar korpuslari uchun maydon* 
B.patologoanatomik korpuslar uchun uy-joy* 
C.transport mintaqasi 
D.kommunal saqlash maydoni 
1963.Qishloqda sog'liqni saqlash muassasalarini joylashtirish shartlari: 
A.shamol yunalishi boyicha aholi yashash zonasidan yuqoriga* 
B.Shovqin va havo ifloslanishi manbalariniyuqotish*
C.shovqin va havo ifloslanishi manbalari yaqin joylashuvi 
D.noteks relef 


1964.Qishloqda sog'liqni saqlash muassasalarini joylashtirish shartlari: 
A.Shovqin va havo ifloslanishi manbalarini yuqotish* 
B.qoniqarli maydon* 
C.Shovqin va havo ifloslanishi manbalariga yaqin 
D.noteks relef 
1965.Shifoxonani situatsion rejasini baholashda olinishi mumkin bolgan 
ma'lumotlar: 
A.birinchi o'rinda kasalxoning joylashuvi va qishloq massividan uning uzoqligi* 
B.Sog'liqni saqlash muassasalari atmosfera ifloslanishini tasiri* 
C.Yorug’lik koefsenti
D.Suniy yoritilganlik koefsenti 
1966.Qanday ma'lumotlarni DPM loyiha tushuntirib eslatma qiladi 
A.Kasalxonaning sanitar sog'lomlashtirish* 
B.maqsadi va sog'liqni saqlash muassasalari kuchi* 
C.engil bo'linma 
D.yoritilganlik koefsenti 
1967.Qanday ma'lumotlarni DPM loyihasi tushuntirib eslatma qiladi 
A.qurilish joyi (manzili)* 
B.DPM tarkibi* 
C.yoruglik koefsenti
D.Suniy yoritilganlik koefsenti 


1968.Qanday ma'lumotlarni. loyihasi MPI tushuntirish eslatma qiladi 
A.Sog'liqni saqlash muassasalari tarkibi* 
B.foydalanadigan qurilish materiallari* 
C.Binoning qurilish foizi 
D.Yurishlar soni 
1969.Bosh rejadagi DPM ning .qaysi parametrlari baholanadi 
A.Konfiguratsiya va obod maydonning o’lchami* 
B.Ko’kalamzorlashtirish va qurilish maydoni, binolarning bib biriga nispatan 
joylashuvi* 
C.yoritilganlik
D.Isitish 
1970.Bosh rejadagi DPM ning .qaysi parametrlari baholanadi 
A.ko’kalamzorlashtirish va qurilish maydoni, binolarning bib biriga nispatan 
joylashuvi* 
B.Binolar orasidagi masofa* 
C.Shamollatish 
D.Kanalizatsiya 
1971.Bosh rejadagi DPM ning .qaysi parametrlari baholanadi 
A.Binolar orasidagi masofa* 
B.shamollar gulining hisobga olinishi* 
C.Kanalizatsiya 
D.Isitish tizimi 


1972.Shifoxona ichi infeksiyasiga qarshi otkszaladigan 2 ta profilaktik chora 
tadbirlar tizzimini korsating 
A.infektsiya manbai qarshi harakat (ochish, izolyatsiya, sanitariya)* 
B.uzatish yollariga qarshi chora tadbirlar (sanitariya chora-tadbirlar kompleksi)* 
C.Ma'muriy faoliyat 
D.texnologik chora-tadbirlar 
1973.Shifoxona ichi infeksiyasiga qarshi otkszaladigan 2 ta profilaktik chora 
tadbirlar tizzimini ko’rsating 
A.uzatish yollariga qarshi chora tadbirlar (sanitariya chora-tadbirlar kompleksi)* 
B.bemorlar va tibbiyot xodimlarning organizmining qarshilik xususiyatini oshirish 
oshirish (umumiy va maxsus chora-tadbirlar)* 
C.Ma'muriy faoliyat 
D.texnologik chora-tadbirlar 
1974.Shifoxona ichi infeksiyasiga qarshi otkszaladigan 2 ta profilaktik chora 
tadbirlar tizzimini ko’rsating 
A.infektsiya manbai qarshi harakat (ochish, izolyatsiya, sanitariya)* 
B.bemorlar va tibbiyot xodimlarning organizmining qarshilik xususiyatini oshirish 
oshirish (umumiy va maxsus chora-tadbirlar)* 
C.Ma'muriy faoliyat 
D.texnologik chora-tadbirlar 
1975.Shifoxona ichi infeksiyasini uzatishini to'xtatish uchun asosiy 
yo'llarikorsating 
A.DPM binolarini ni ratsional rejalashtirish* 
B.sterilizatsiya vositalari va materiallari (jarrohlik tug'ruq bo'limi)* 
C.kanalizatsiya 


D.Isitish 
1976.Shifoxona ichi infeksiyasini uzatishini to'xtatish uchun asosiy 
yo'llarikorsating 
A.DPM binolarini ni ratsional rejalashtirish* 
B.ratsional ventelatsiya*
C.Kanalizatsiy 
D.Isitish 
1977.Shifoxona ichi infeksiyasini uzatishini to'xtatish uchun asosiy 
yo'llarikorsating 
A.Binolarni muntazam tozalash* 
B.Shaxsiy gigiena 
C.sirkulyatsita 
D.Isitish 
1978.Shifoxona ichi infeksiyasini uzatishini to'xtatish uchun asosiy 
yo'llarikorsating: 
A.Aholi kamunnal xizmat korsatish tizimini yuqori saviyada bo’lishi* 
B.binolarni muntazam tozalash* 
C.sirkulyatsiya 
D.Isitish 
1979.Loyiha sog'liqni saqlash muassasalari 2 asosiy element nima: 
A.eslatma poyasnitelnaya* 
B.situatsionniy rejasi* 
C.vertikal qism 


D.Isitish 
1980.Sog'liqni saqlash muassasalarini loyihalashni 2 asosiy elementi nima: 
A.tushuntirish xati* 
B.situation reja* 
C.Vertical kesim 
D.isitish 
1981.Sog'liqni saqlash muassasalarini loyihalashni 2 asosiy elementi nima: 
A.Shifoxonabosh rejasi* 
B.binoning ishchi rejasi* 
C.multisikiklonlarni joylashishi 
D.sikiklonlarni joylashishi 
1982.Operatsion xonalarni rejalashtirish va jihozlash uchun kamida ikki muhim 
gigienik talablar ko’rsating: 
A.yetarli joy (Profili hisobga olgan holda) * 
B.yoritish etarli darajadagi shimoliy orientatsya * 
C.elektrofltr uskunasi 
D.aerotenk uskunasi 
1983.Operatsion xonalarni rejalashtirish va jihozlash uchun kamida ikki muhim 
gigienik talablar korsating: 
A.nonsorbent ichki muhit* 


B.samarali ventilyatsiya havo almashtirish tezligi kamida 8* 
C.Tindirgich uskunasi 
D.Multicyclon uskunasi 
1984.Operatsion xonalarni rejalashtirish va jihozlash uchun kamida ikki muhim 
gigienik talablar korsating: 
A.Havo va sirt birgalikda sanatsiya bilan muntazam tozalash* 
B.optimal mikroiqlimiqlim* 
C.aerotank uskunasi 
D.multicyclon uskunasi 
1985.Infeksion shifoxona bulimlarini rejalashtirishni ikta asosiy variantini 
korsating : 
A.Guruh izolyatsiya tamoyili boyicha (ya'ni maxsus bo'lim- infektsiyalari)* 
B.Bo’limlarni toliq bokslash (kichik kasalxonalar)* 
C.Yo'lak turi 
D.Markaziy binolar 
1986.Infeksion shifoxona bulimlarini rejalashtirishni ikta asosiy variantini 
korsating
A.bo’limlarni toliq bokslash (kichik kasalxonalar)* 
B.aralash turi: Grouppalar plus izolyatsiya qutilari.* 
C.palatali bo’limlar 
D.intensiv jarrohlik bo’limi


1987.Yuqumli kasalliklar shifoxonalarida sanepidnadzor uchun kamida ikki chora-
tadbirlar tizimini korsating: 
A.to’g’ri rejalashtirish (bokslar, guruhli izolyatsiya)* 
B.ratsional ventilyatsiya* 
C.Texnologik chora-tadbirlar 
D.isitish 
1988.Yuqumli kasalliklar shifoxonalarida sanepidnadzor uchun kamida ikki chora-
tadbirlar tizimini korsating: 
A.To'liq sog'lomlashtirish choralari chiqindilarni zararsizlantirish bilan*
B.xodimlari shaxsiy gigiyenasi * 
C.palatali seksiyalar 
D.Samarali isitish 
1989.Yuqumli kasalliklar shifoxonalarida sanepidnadzor uchun kamida ikki chora-
tadbirlar tizimini korsating: 
A.to’g’ri rejalashtirish (bokslar, guruhli izolyatsiya)* 
B.doimiy sanitary obrabotka ishlari* 
C.Texnologik chora-tadbirlar 
D.Samarali isitish 
1990.Tug’ruqxonaning ikkita asosiy bo’limini ko’rsating 
A.qabul bo’limi* 
B.fiziologik* 
C.pulmonologik 
D.Kardiologiya 


1991.Tug’ruqxonaning ikikta asosiy bulimini ko’rsating
A.observatsiya bulimi* 
B.homiladorlik patologiya bo’limi*
C.Gastroenterologiya 
D.Revmatologiya 
1992.Tugruqxonaning ikta asosiy bulimini korsating
A.Fiziologik* 
B.Homiladorlik patologiya bo’limi* 
C.Biokimyoviy 
D.Revmatologiya 
1993.Shifoxona hududida qozonxona togri joylashtirilganini baholang (agar 
qozonxona shifoxonaning shimoliy garbiy hududida joylash gan bolsa va shamol 
yonalishi garbga yonalgan bolsa)
A.noto’g’ri rejalashgan: kasalxona maydoning ifloslanishi kuzatiladi* 
B.qozon-xona janubi yoki sharqiy tomonida joylashtirish zarur hisoblanadi* 
C.to’g’ri rejalashtirilgan 
D.qozon xona g'arbiy tomonida joylashtirilishi kerak 
1994.Umumiy shifoxonada qancha va qanday qabul bo'lishi kerak: 
A.somatik bemorni qabul qilish uchun* 
B.yuqumli bemorlarning qabul olish uchun* 
C.travmatologik emorlarga 
D.Neyrojarrohlik bemorlar uchun


1995.Umumiy shifoxonada qancha va qanday qabul bo'lishi kerak: 
A.bolalar bo'limda* 
B.onalik bo'limda* 
C.Sil kasalligi uchun 
D.Travma bemorlar uchun 
1996.Necha va qanday qabul umumiy shifoxonada bo'lishi kerak: 
A.somatik bemorlarni qabul qilish* 
B. bolalar bo'limda* 
С. Sil kasalligi uchun 
D. Neyrojarrohlik bemorlar uchun
1997.Umumiyshifoxonadaqandayvaqanchaqabulbolishikerak: 
A.somatik bemorlarni qabul qilish 1ta* 
B.bolalar bo'limda 2 ta* 
C.Neyrojarrohlik bemorlar uchun 3ta 
D.Ruhiy kasal 4ta 
1998.Jarroxlik bolimining operatsion bloki qaysi 2 qismga bolinadi? 
A.tozza (aseptik) bo'limi* 
B.yiringli (septik) bo'limi* 
C.Tugruq palatasida 
D.Somatik bo'limi 


1999.Yuqumli bemorlarning bir noaniq tashxis bilan qabul ketma-ketligini 
ko'rsating: 
A.korik va sanitar tekshiruv* 
B.gospitalizatsiya(boks va qabulxonada)* 
C,Bemorni chiqishi 
D.Balg'am morfologik tekshirish 
2000.Boksning tarkibiy qismlarini ko'rsating: 
A.Tashqi kirish eshigi va tambur* 
B.Yo'lak, uy, hammom eshigi erkin foydalanish* 
C.Diagnostika kabineti
D.Rentgen kabineti
2001.Yarim boks qanday tarkibiy qismlardan iborat: 
A.Shlyuz, palata* 
B.Sanuzel* 
C.Diagnostika kabineti 
D.Rentgen kabineti
2002.Tug'ruqxona qabul xonasining 2 asosiy tarkibiy qismini korsating : 
A.filtr (sog'lom va kasal homilador ayollarni ajratish)* 
B. korik xonasi (sog'lom va kasal homilador ayollar uchun) * 
C.Jarroxlik xonasi 
D.Biokimyoviy laboratoriya 
2003.Tug'ruqxona qabulxonasining 2 asosiy tarkibiy qismini korsatin: 


A.Filtr (sog'lom va kasal homilador ayollar ajratish)* 
B.2 ta sanpropustnik (sog'lom va kasal homilador ayollar uchun ) * 
C.Rentgen kabineti 
D.Klinik laboratoriya 
2004.Tug'ruq bo`limining ikki asosiy blokini korsatin: 
A.tug'ruqdan oldingi palata* 
B.tug'ruq zali (palata)* 
C.boks palatasi 
D.Intensiv palatasi 
2005.Tug'ruq bolimining ikki asosiy blokini ko’rsating: 
A.tug'ruqdan palatasi* 
B.yangi tug'ilgan chaqaloqlar palatasi (variant: chaqaloqlar bilan tug'ruqdan 
keyingilar uchun xona)* 
C.Jarroxlik palatasi 
D.Yuqumli kasalliklar palatasi 
2006.Tug'ruq bo`limining ikki asosiy blokini korsatin: 
A.tug'ruq zali (palata)* 
B.tug'ruqdan keyingi palatasi* 
C.Yuqumli kasalliklar palatasi 
D.pulmanalogik palatasi 
2007.Havo omilining fiziologik va gigienik axamiyatga ega bo`lgan ikki guruhini 
ko`rsatin: 


A.Fiziologik omillar (harorat, namlik, havo harakat tezligi,atmosfera bosimi, 
elektrik xolati)* 
B.Kimyoviy omillar (kimyoviy tarkibi va havodagi kimyoviy aralashmalar)* 
C.sotsial omillar 
D.Texnologik omillar 
2008.Havo omilining fiziologik va gigienik axamiyatga ega bo`lgan ikki guruha 
misollar: 
A.kimyoviy omillar (kimyoviy tarkibi va havoda kimyoviy aralashmalar)* 
B.Biologik omillar (mikroorganizmlar va ularning metabolik mahsulotlar)* 
C.sotsial omillar 
D.Texnologik omillar 
2009.Yopiq binolar muhitni tavsiflovchi 2 asosiy ko'rsatkichlari nima: 
A.havo temperaturasi* 
B.havo namligi* 
C.bo`yalishi 
D.Loyqalik 
2010.Yopiq binolar muhitni tavsiflovchi 2 asosiy ko'rsatkichlari nima: 
A.havo harakati tezligi* 
B.issiqlik oqimini quvvati* 
C.Rang 
D.boyalganligi 
2011.Yopiq binolar muhitni tavsiflovchi 2 asosiy ko'rsatkichlari nima: 


A.havo namligi* 
B.havo harakati tezligi* 
C.Loyqaligi 
D.Tiniqligi 
2012.Shifoxona muassasalari mikroiqlimi nimalarga ta'sir qiladi: 
A.Bemorlar salomatligiga* 
B.hodimlarni ish qobiliyati va xolatiga* 
C.Isitish tizimiga 
D.Balg'am ajratishiga 
2013.Shifoxona muassasalari mikroiqlimi nimalarga ta'sir qiladi: 
A.Bemorlar salomatligiga* 
B.Bemorlarning tez tuzalishiga* 
C.Sportchilarning salomatligini
D.murabbiylar salomatligiga 
2014.Shifoxona muassasalari mikroiqlimi nimalarga ta'sir qiladi: 
A.Xodimlarni salomatligi va ish faoliyatiga* 
B.Bemorlarning tezlik bilan sog'ayishiga* 
C.traktor chilarni salomatligiga 
D.mehanizatorlar salomatligiga 
2015.Shifohonalarning asosiy xonalarini mikroklimat ko`rsatkichlarini belgilang 
A.havo namligi - 40-60%* 


B.havo harakati tezligi- 0,2 - 0,4 metr sekundiga* 
C.kimyoviy tarkibi 
D.koli-titr 
2016.Shifohonalarning asosiy xonalarini mikroklimat ko`rsatkichlarini belgilang 
A.havo harakati tezligi- 0,2 - 0,4 metr sekundiga* 
B.temperatura: kattalar uchun palatalarda - 20 daraja Selsiy, bolalar uchun - 22 
daraja Selsiy,* 
C.koli indeks 
D.Umumiy mikroblar soni 
2017.Xonalarni harorat rejimini tavsiflovchi 2 parametrlarni ko`rsatin: 
A.o`rtacha havo harorati* 
B.haroratni vertikal o`zgarishi* 
C.radiatsiya fon 
D.kislorod kontengenti 
2018.Xonalarni harorat rejimini tavsiflovchi 2 parametrlarni ko`rsating: 
A.haroratni vertikal o`zgarishi* 
B.garizantal bo`yicha haroratni o`zgarishi* 
C.kislorod kontengent 
D.inert gazlar tarkibi 
2019.Kanalizatsiya sxemasi? 
A.aralash* 
B.qisman* 


C.umumiyoqibketuvchi 
D.alohida 
2020.Kanalizatsiya sistemasi turlarini ko`rsating? 
A.yarim alohida* 
B.kombinatsiyalashgan* 
C.markazlashgan 
D.markazlashmagan 
2021.Chiqindi suvlarini mexanik tozalalash qurilmalariga nima kiradi? 
A.gorizontal tindirgich* 
B.vertikal tindirgich* 
C.aerotenk 
D.metantenk 
2022.Сhiqindi suvlarini biologik tozalash qurilmalariga nimalar kiradi? 
A.filtratsiya dalalari* 
B.ho`jaik yer maydonlari* 
C.radial tindirgich 
D.qumtutgich 
2023.Nasos stansiyalarida qanday ko`rsatichlar tekshiriladi? 
A.CHiqindi suvlar to`planishi uchun rezervuar hajmi* 
B.rezerv nasoslarning mavjudligi* 
C.organoleptik ko`rsatkichlar 


D.kimyoviy ko`rsatkichlar 
2024.Ko`chalarda o`rnatiladigan urnalar soni? 
A.bozorlarda250м/кВ* 
B.plyajlarda30м* 
C.stadion300м 
D.hammom200м 
2025."Maxsustrans" tashkilotida qanday maydonlar tashkillashtiriladi? 
A.ochiq va yopiq avtomobillar turar joyi* 
B.administratsiya va ho`jalik bloki* 
C.ichimlik suvini tozalash sexi 
D.chiqindi suvlarini tozalash sexi 
2026.Tuproqni tekshirish turlari? 
A.Sanitar-bakteriologik* 
B.Sanitar- gelmentologik* 
C.toksikologik 
D.toksik 
2027.Tuproqning sanitar holatini baholashda haflilik darajasini ko`rsating? 
A.Havfli* 
B.favqulotta hafli* 
C.toza 
D.juda ifloslangan 


2028.Tuproqning sanitar holatini baxolashda ifloslanish darajasini ko`rsating? 
A.Ifloslangan* 
B.kuchsiz ifloslangan* 
C.hafsiz 
D.havfli 
2029.Tuproqing epidemik hafsizligini ko`rsatkichlarini aniqlang? 
A.gelmint tuhumlari soni* 
B.Xlebnikova soni* 
C.koli indeksi 
D.UMS 
2030.Axlatxonalar tuzilishini eksertiza qilishda sanitariya vrachining vazifalari? 
A.axlatxona sxemasi* 
B.yopiq chiqindilarni izolyatsiya qilish qurilmasida gruntning borligi* 
C.yerosti suvlarining borligi 
D.artezian suvlarining borligi 
2031.Bioterik kameralarning tuzilishini ekspertiza qilishda vrach nimalarni 
aniqlaydi 
A.har bir seksiyaning foydali hajmi* 
B.aerator mavjudligi* 
C.kanalizatsiya mavjudligi 
D.gazofikatsiya mavjudligi 


2032.Kompostlash dalalrini loyihasi ekspertizasida gigiena vrachi nimalarni 
tekshiradi? 
A.suv yeg`ish kanalini tuzilishi* 
B.Ho`jalik maydonlari va maishiy xonalarning borligi* 
C.urnalar soni 
D.maxsus mashinalar soni 
2033.Assenizatsiya dalalari loyihasini sanitar ekspertizasi o`tkazishda sanitariya 
vrachi nimalarga axamiyat beradi: 
A.ho`jalik maydoni va maishiy honalarning borligi* 
B.qishloq ho`jalik ekinlarini o`strilishiga* 
C.pirolizning borligiga 
D.panjaraning borligiga 
2034.Postlarni joylashtirish uchun joy tanlashda nimalarga ahamiyat beriladi: 
A.ifloslanishni o`rganish 
B.atmosfera havosining ifloslanish manbalari 
C.hududning bosh rejasi biln tanishish 
D.hududning situatsion rejasi bilan tanishish 
2035.Statsionar punktlarda kuzatuv dasturini ko`rsating: 
A.qisqartirilgan* 
B.Sutkalik* 
C.qisman 
D.uzluksiz 


2036.Statsionar postlarni sonini aniqlovchi faktorlarni aniqlang? 
A.islab chiqarishning rivojlanishi* 
B.damolish joylarini joylashtirish* 
C.shamolning mavjudligi 
D.gazlanish gulining mavjudligi 
2037.Kuzatuv postlarini to`g`ri joylashtrilishi? 
A.dam olish zonasi* 
B.avtomagistral yonida* 
C.yopiq hududlarda 
D.shomollanmaydigan zonalarda 
asfaltda 
2038.Metereologik omillarni kompleks tekshirishda teri issiqlik sezuvchanligini 
baxolovchi 2 asosiy usulni ko’rsating. 
A.Teri harorati o”lchov* 
B.Yurak urish tezligi, nafas olishlar soni, A/D qiymati* 
C.Yuqori shovqin darajasi 
D.Past harorat 
2039.Metereologik omillarni kompleks tekshirishda teri issiqlik sezuvchanligini 
baxolovchi 2 asosiy usulni ko’rsating. 
A.Issiqlik sezuvchanlikni so’rab surishtirish* 
B.Yurak urish tezligi, afas olishlar soni, A/D qiymati* 
C.Qon ketishi ko’payishi 
D.Broxit mavjudligi 


2040.Shahbazin shkalasi bo’yicha issiqlik sezuvchanlikni 2ta gradatsiyasini 
ko’rsating. 
A.sovuq* 
B.issiq* 
C.nam 
D.Shovqin
2041.Shahbazin shkalasi bo’yicha issiqlik sezuvchanlikni 2ta gradatsiyasini 
ko’rsating. 
A.issiq* 
B.norma* 
C.Yorug’lik 
D.Yorug’lik kayfissienti 
2042.Shahbazin shkalasi bo’yicha issiqlik sezuvchanlikni 2ta gradatsiyasini 
ko’rsating. 
A.norma* 
B.issiq* 
C.Namlik 
D.Yorug’lik kayfissieti 
2043.Shahbazin shkalasi bo’yicha issiqlik sezuvchanlikni 2ta gradatsiyasini 
ko’rsating. 
A.iliq* 
B.issiq* 
C.Bosim 


D.Havo harakat tezligi 
2044.Organizm issiqlik holatini obektiv ko’rsatkichlarini tekshirishni 2 o’lchov 
asboblari? 
A.teri haroratini-elektrtermometr* 
B.qon bosimni-tanometr* 
C.Krotov apparati 
D.Aspirator 
2045.Organizm issiqlik holatini obektiv ko’rsatkichlarini tekshirishni 2 o’lchov 
asboblari? 
A.teri haroratini-elektrtermometr* 
B.qon bosimni-tanometr* 
C.Elektrokardiyograf 
D.Shumomer 
2046.Katotermometr yordamida havo harakat tezligini hisoblash formulasini 
ko’rsating. 
A.H = F / TSEK Mkal: kv sm / sek* 
B.V = ((H / Q-0,2) / 0.4) kv m / sek* 
C.PDK = 1 
D.PDK1-PDK2 
2047.Atmosfera bosimi tebranishini ifodalovchi qanday 2 patologik shakllari 
mavjud. 
A.Tog’ kasalligi* 
B.kesson kasalligi* 


C.Miyokard infarkti 
D.Revmatizm 
2048.Atmosfera bosimi tebranishini ifodalovchi qanday 2 patologik shakllari 
mavjud. 
A.Tog’ kasalligi* 
B.Dekompressiya* 
C.Pialonefrit 
D.Yurak parogi 
2049.Organizmni ifloslantiruvchi salbiy ta’sirlar qanday sharoitlarga bog’liq? 
A.Ifloslantiruvchi omilni xavflilik darajasiga* 
B.Ta’sir o’tkazish davomiyligi va intensivligiga* 
C.Atmosfera havosini stratefikatsiyasi 
D.Atmosfera havosi iversiya holati 
2050.Havodagi kislorodni sanitary ahamiyati qanday? 
A.havo sanatsiyasida* 
B.havoni organik, noorganik, kimyoviy moddalar va mikroorganizmlardan 
tozalashda* 
C.Havoni ifloslantirishda 
D.Texnik ifloslantirishda 
2051.Havodagi kislorodni sanitariya ahamiyati qanday? 
A.havoni organik, noorganik, kimyoviy moddalar va mikroorganizmlardan 
tozalashda* 
B.tuproqni o’z o’zini tozalash jarayoida* 


C.Suv inshootlari ifloslanishida 
D.Tuproqni ifloslanishida 
2052.Havodagi kislorodni sanitary ahamiyati qanday? 
A.havoni sanatsiyasida* 
B.tuproqni o’z o’zini tozalash jarayonida* 
C.Havoni ifloslanishida 
D.Texnik ifloslanishda 
2053.Turar joylar havosi tozaligini ko’rsatuvchi 2 muhim ko’rsatkichni belgilang. 
A.1 kub metr havodagi mikroorganizmlar soni* 
B.CO ni konsentratsiyasi* 
C.Honalar soni 
D.Honalar tarkibi 
2054.Shifoxonalarni qanday 2 bo’limida baktereologik ifloslanishni nazorat qilish 
muhim hisoblanadi? 
A.Xirurgiya bo’limida* 
B.Tug’ruq bo’limida* 
C.Patologik anatomiya 
D.Rentgen kabinet 
2055.Shifoxonalarni qanday 2 bo’limida baktereologik ifloslanishni nazorat qilish 
muhim hisoblanadi? 
A.Bolalar bo’limi* 
B.Yuqumli kasalliklar* 


C.Qabul bo’limi 
D.Poliklinika 
2056.Shifoxonalarni qanday 2 bo’limida baktereologik ifloslanishni nazorat qilish 
muhim hisoblanadi? 
A.Jarroxlik bo’limi* 
B.Yuqumli kasalliklar* 
C.Patolog anatomiya 
D.Qabul bo’limi 
2057.Jarroxlik xonasida va tug’ruq zalida mikroorganizmlarni ruxsat etilgan 
konsentratsiyasini belgilang(1 kub metrda): 
A.jarroxlikdan oldin-500, jarroxlikdan keyin-1000* 
B.tug’ruq zallarida-1500* 
C.Jarroxlikdan oldin-300, jarroxlikdan keyin3000 
D.Tug’ruq zalida 3500 
2058.Tug’ruq zalida va tug’ruqdan keyingi palatalarda mikroorganizmlarni ruxsat 
etilgan konsentratsiyasi qaday(1 kub metrda): 
A.tug’ruq zalida-1500* 
B.tug’ruqdan keying xonalar-2000* 
C.Tug’ruq zali-1000, tug’ruqdan keyin-3000 
D.Tug’ruq zalida-2000
2059.Tug’rudan keyingi palatalar va operatsiya xonalaridagi mikroblarning ruxsat 
etilgan normasi (mikroblar 1 m.kub.): 
A.Tug’ruq zallarida – 1500 gacha* 
B.Tug’ruqdan keyingi xonalarda – 2000 gacha* 


C.Operasiya xonalarida: avval – 1000, keyin – 3000 
D.Tug’ruq zallarida – 2000 gacha 
2060.Yashash xonalarida xavo toza hisoblanadi: 
A.Yozda 1500 gacha* 
B.Qishda 4500 gacha* 
C.Yozda 51500 gacha 
D.Qishda 54500 gacha 
2061.Xavo tarkibidagi mikroblarni aniqlash usuli: 
A.Sedimentatsion* 
B.Filtratsion* 
C.Lyuksmetriya 
D.shumomer 
2062.Xavo tarkibidagi mikroblarni aniqlash usuli: 
A.Filtratsion * 
B.Krotov metodi* 
C.Аspirator 
D.Gigrograf 
2063.Xavo tarkibidagi mikroblarni aniqlash usuli: 
A.Sedimentatsion * 
B.Krotov metodi * 
C.Termometriya 
D.Аnemometriya 
2064.Karbonat angidrid gazini aniqlash usuli va hamda hona ichidagi miqdori: 
A.REK – 0,1%* 
B.Shprits metodi (ekspress-metod)* 
C.100-150 мл/м3 
D.2 tonna 
2065.Hona havosi tozaligini belgilovchi omillar: 
A.Yetarli maydon va hajm* 
B.Sifatli shamolatish* 


C.Yorug’lik koeffitsiyenti 
D.Shovqin darajasi 
2066.Hona havosi tozaligini belgilovchi omillar: 
A.Doimiy va sifatli nozalash* 
B.Insolyatsiya darajasi* 
C.Absolyut namlik 
D.Nisbiy namlik 
2067.Hona havosi tozaligini belgilovchi omillar: 
A.Sifatli shamolatish * 
B.Doimiy va sifatli tozalash * 
C.Absolyut namlik 
D.Yorug’lik koeffitsiyenti 
2068.Qaysi 2ta kursatkichga qarab havo harakatiga baho beriladi? 
A.Xavoni kimyoviy va biologik tozaligiga* 
B.Xavo almashish davomiyligiga* 
C.Кoli-titr 
D.shovqinga 
2069.Ventilyatsiya samaradorligi: 
A.1 odamga 1 soatda kerakbo’ladigan toza avo miqdori* 
B.Xonadagi odamlar soniga * 
C.Isitish 
D.Kanalizatsiya 
2070.Ventilyatsiya samaradorligi: 
A.1 odamga 1 soatda kerakbo’ladigan toza avo miqdori* 
B.Xonadagi odamlar soniga * 
C.Isitish 
D.Kanalizatsiya 
2071.Xonalardagi xavo almashish tizimi bog’liq: 
A.Ventolyatsion tizim maydoniga* 
B.Xonada xavo tezligiga* 


C.Isitish tizimiga 
D.kanalizatsiyaga 
2072.Xonalardagi xavo almashish tizimi bog’liq: 
A.Xonada xavo tezligiga * 
B.Xona hajmiga* 
C.Suv ta’minotiga 
D.Kanalizatsiya 
2073.Quyosh radiatsiyasi optik qismlari asosiy kurinishlari: 
A.Infraqizil nurlanish* 
B.Ko’rinadigan nurlar* 
C.ultratovush 
D.magnit maydoni 
2074.Quyosh radiatsiyasi optik qismlari asosiy kurinishlari: 
A.Ko’rinadigan nurlar* 
B.Ultrabinafsha nurlar* 
C.Elektr maydon 
D.Gamma nurlanish 
2075.Quyosh spektrini kurinadigan qismini biologik ahamiyati: 
A.Kurish funksiyasini ta’minlash* 
B.Sutkalik va mavsumiy bioritmlarni ta’minlash* 
C.jarohatlanish 
D.shamollash 
2076.Quyosh spektrini kurinadigan qismini biologik ahamiyati: 
Sutkalik va mavsumiy bioritmlarni ta’minlash * 
A.Psixofiziologik ta’siri * 
B.Halokatlar 
C.Travmalar 
2077.UB nurlar biologik ta’siri: 
A.Zagar ta’siri* 
B.Antirahit ta’siri* 


C.Mikrobiologik ta’siri 
D.Virusologik ta’siri
2078.UB nurlar biologik ta’siri: 
A.Antirahit ta’siri* 
B.Bakteriologik ta’siri* 
C.Texnogen ta’siri 
D.Ijtimoiy ta’siri 
2079.TyoK biologik ahamiyati: 
A.Ko’rish funksiyasiga ta’sir* 
B.Biojarayonlarni stimullash* 
C.Texnogen ta’siri 
D.Ijtimoiy ta’siri 
2080.Yashash xonalarida xavo toza hisoblanadi: 
A.Yozda 1500 gacha* 
B.Qishda 4500 gacha* 
C.Yozda 51500 gacha 
D.Qishda 54500 gacha 
2081.Xavo tarkibidagi mikroblarni aniqlash usuli: 
A.Sedimentatsion* 
B.Filtratsion* 
C.Lyuksmetriya 
D.shumomer 
2082.Xavo tarkibidagi mikroblarni aniqlash usuli: 
A.Filtratsion * 
B.Krotov metodi* 
C.Аspirator 
D.Gigrograf 
2083.Xavo tarkibidagi mikroblarni aniqlash usuli: 
A.Sedimentatsion * 
B.Krotov metodi * 


C.Termometriya 
D.Аnemometriya 
2084.Karbonat angidrid gazini aniqlash usuli va hamda hona ichidagi miqdori: 
A.REK – 0,1%* 
B.Shprits metodi (ekspress-metod)* 
C.100-150 мл/м3 
D.2 tonna 
2085.Hona havosi tozaligini belgilovchi omillar: 
A.Yetarli maydon va hajm* 
B.Sifatli shamolatish* 
C.Yorug’lik koeffitsiyenti 
D.Shovqin darajasi 
2086.Hona havosi tozaligini belgilovchi omillar: 
A.Doimiy va sifatli nozalash* 
B.Insolyatsiya darajasi* 
C.Absolyut namlik 
D.Nisbiy namlik 
2087.Hona havosi tozaligini belgilovchi omillar: 
A.Sifatli shamolatish * 
B.Doimiy va sifatli tozalash * 
C.Absolyut namlik 
D.Yorug’lik koeffitsiyenti 
2088.Qaysi 2ta kursatkichga qarab havo harakatiga baho beriladi? 
A.Xavoni kimyoviy va biologik tozaligiga* 
B.Xavo almashish davomiyligiga* 
C.Кoli-titr 
D.shovqinga 
2089.Ventilyatsiya samaradorligi: 
A.1 odamga 1 soatda kerakbo’ladigan toza avo miqdori* 
B.Xonadagi odamlar soniga * 


C.Isitish 
D.Kanalizatsiya 
2090.Ventilyatsiya samaradorligi: 
A.1 odamga 1 soatda kerakbo’ladigan toza avo miqdori* 
B.Xonadagi odamlar soniga * 
C.Isitish 
D.Kanalizatsiya 
2091.Xonalardagi xavo almashish tizimi bog’liq: 
A.Ventolyatsion tizim maydoniga* 
B.Xonada xavo tezligiga* 
C.Isitish tizimiga 
D.kanalizatsiyaga 
2092.Xonalardagi xavo almashish tizimi bog’liq: 
A.Xonada xavo tezligiga * 
B.Xona hajmiga* 
C.Suv ta’minotiga 
D.Kanalizatsiya 
2093.Quyosh radiatsiyasi optik qismlari asosiy kurinishlari: 
A.Infraqizil nurlanish* 
B.Ko’rinadigan nurlar* 
C.ultratovush 
D.magnit maydoni 
2094.Quyosh radiatsiyasi optik qismlari asosiy kurinishlari: 
A.Ko’rinadigan nurlar* 
B.Ultrabinafsha nurlar* 
C.Elektr maydon 
D.Gamma nurlanish 
2095.Quyosh spektrini kurinadigan qismini biologik ahamiyati: 
A.Kurish funksiyasini ta’minlash* 
B.Sutkalik va mavsumiy bioritmlarni ta’minlash* 


C.jarohatlanish 
D.shamollash 
2096.Quyosh spektrini kurinadigan qismini biologik ahamiyati: 
A.Sutkalik va mavsumiy bioritmlarni ta’minlash * 
B.Psixofiziologik ta’siri * 
C.Halokatlar 
D.Travmalar 
2097.UB nurlar biologik ta’siri: 
A.Zagar ta’siri* 
B.Antirahit ta’siri* 
C.Mikrobiologik ta’siri 
D.Virusologik ta’siri
2098.UB nurlar biologik ta’siri: 
A.Antirahit ta’siri* 
B.Bakteriologik ta’siri* 
C.Texnogen ta’siri 
D.Ijtimoiy ta’siri 
2099.UB radiatsiya jadalligini baholash uchun 2usul: 
A.Kimyoviy (oksalat kislota ajratish)* 
B.Biologik - bakteritsid ta'sir uchun* 
C.instrumental usul - shumomer 
D.usul – anemometr 
2100.Suvni inson xayotidagi ahamiyati: 
A.Fiziologik roli – universal erituvchi, termoregulyator vazifasi* 
B.Gigfiyenik roli – tana gigiyenasi, kiyimlar, ovqat tayyorlash* 
C.bakteriologik rol- mikroorganizmlarning juda ko'p o'z ichiga oladi 
D.Kimyoviy mikroorganizmlarning juda ko'p o'z ichiga rol 
2101.Suvni inson xayotidagi ahamiyati: 


A.gigiena xizmat - tana gigiena, kiyim-kechak, uy-joy, va hokazo pishirish, kir 
yuvish ovqatlar* 
B.Epidemiologik xizmat -suv ko'p infektsiyalari uzatish omili* 
C.Bakteriologik rol- mikroorganizmlarning juda ko'p miqdorda o'z ichiga oladi 
D.radiologik rol- ko'p radioaktiv moddalar tutadi 
2102.O'zbekiston Respublikasi hududida suv manbalaridan 2-guruhga misollar 
keltiring: 
A.Yer osti manbalari - artezian, yer osti suvlari* 
B.Sirt manbalari - daryolar, ko'llar, suv omborlari, kanallar* 
C.Atmosfera manbalari - mikroorganizmlar 
D.Sanoat manbalari - viruslar 
2103.Artezian suv ichimlik suv taminoti maqsadlarida tanlab olishda eng afzal 
jihatlari: 
A.yaxshi organoleptik va fizik ko'rsatkichlar* 
B.bakteriologik poklik* 
C.Mikroorganizmlar yuqori miqdorda 
D.radioaktiv moddalar borligi 
2104.Xo’jalik-ichimlik suv ta’minotida ishlatish uchun artezian suvlari: 
A.bakteriologik toza* 
B.doimiy kimyoviy tarkibi* 
C.virus yuqori darajada 
D.sun'iy materiallar mavjudligi 
2105.Suv istemolini gigiyenik meyorlashtirishda: 
A.Kommunal aholi punktlarini obodonlashtirish darajasi yoki individual ob'ektlar* 
B.Ko'rsatish ob'ektlari* 
C.Shovqin darajasi 
D.Aeroportlar soni 
2106.DPMlarda suv istemolini meyorlashtirishda: 
A.DPMlardagi koykalar soni* 
B.DPM profili* 


C.transport vositalari soni 
D.sanoat korxonalari soni 
2107.DPMlarda suv ta’minotini aniqlashda: 
A.DPM profili* 
B.DPM xarakteri* 
C.samolyot soni 
D.to'qimachilik korxonalari soni 
2108.DPMlarning turiga qarab suv taminotini meyorlashtirish: 
A.yuqumli kasalliklar - 240 l. 1 bemor uchun kuniga* 
B.somatik shifoxonalarda - 115 l. 1 bemor uchun kuniga* 
C.bemor 1 ta, kuniga 1000 litr 
D.bemor 1 ta, kuniga 2000 l 
2109.DPMlarning turiga qarab suv taminotini meyorlashtirish: 
A.somatik shifoxonalarda - 115 l. 1 bemor uchun kuniga* 
B.poliklinika -13 * 
C.bemor 1 ta, kuniga 10 litr 
D.bemor 1 ta, kuniga 20 litr 
2110.Shifoxona va boshqa sog'liqni saqlash muassasalarini suv bilan ta'minlash 
uchun foydalanish mumkin manbalardan 2 turlari : 
A.Markazlashgan suv ta'minoti -ochiq manba bo'lsa* 
B.artezian suv* 
C.Air buloqlar 
D.Sanoat manbalari 
2111.Shifoxona va boshqa sog'liqni saqlash muassasalarini suv bilan ta'minlash 
uchun foydalanish mumkin manbalardan 2 turlari : 
A.Artezian suv* 


B.markazlashgan suv ta'minoti yo'qligida er osti- grunt suvlari* 
C.texnogen suv 
D.Mineral suvlar 
2112.Shifoxonalarni suv o’tkazish tarmog’I quvvati qanday hisoblanadi|? 
A.Kasalxonani suvga kundalik ehtiyojini hisoblash, litrlarda* 
B.Soatlik uchun suv talabni hisoblash, litrlarda* 
C.mikroorganizmlar sonini hisoblash 
D.yorug'lik darajasini hisoblash 
2113.Shifoxonalarni suv o’tkazish tarmog’I quvvati qanday hisoblanadi|? 
A.1 Litr soat uchun suv talabni hisoblash* 
B.ko'p soat hujumchisi. m. soatiga*
C.viruslar sonini hisoblash 
D.shamollatish darajasini hisoblash 
2114.Rejalashtirilgan shifoxona suv ta'minoti etarliligi uchun zarur bo'lgan ikki 
turdagi axbarotni kursating 
A.kasalxonada ko'rpa soni, suv quvuri prognoz hajmi (soatiga Cu. M.)* 
B.shifoxona suv iste'moli darajasi (soatiga Cu. M.)* 
C.shahridagi aholi soni 
D.transport vositalari soni 
2115.Sifatsiz suv iste’moli tufayli bo’lishi mumkin bo’lgan ikki turdagi 
kasaliklarni aniqlang: 
A.yuqumli kasalliklar - vabo, ich terlama, dizenteriya va boshqalar* 
B.parazitar kasalliklar - amoebic dizenteriya* 


C.Oshqozon-ichak trakti kasalliklari , gastrit 
D.Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, yurak nuqsonlari 
2116.Sifatsiz suv iste’moli tufayli bo’lishi mumkin bo’lgan ikki turdagi 
kasaliklarni aniqlang: 
A.Gelmintoz, Gvineya , shiztozomiyaz* 
B.Fluorosis, suv va nitrat methemoglobinemiye - endemik kasalliklar * 
C.Har xil shikastlanishlar 
D.Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, yurak nuqsonlari 
2117.Sifatsiz suv iste’moli tufayli bo’lishi mumkin bo’lgan ikki turdagi 
kasaliklarni aniqlang: 
A.Parazitar kasalliklar - amoebic dizenteriya* 
B.Gelmintoz - Gvineya , shiztozomiyaz* 
C.Nafas olish tizimi, bronxit kasalliklari
D.kasallik stepi- kistalar 
2118.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvini sifatini xarakterlovchi 
kursatkichlar: 
A.Mikrobiologik* 
B.Parazitologik* 
C.Texnik 
D.Ijtimoiy 
2119.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvini sifatini xarakterlovchi 
kursatkichlar: 
A.Toksikologik* 
B.Organoleptik* 
C.Yuridik 
D.Tashkiliy 


2120.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvini sifatini xarakterlovchi 
kursatkichlar: 
A.Parazitologik* 
B.Radioaktiv ifloslanish* 
C.Texnik 
D.Biotexnologik 
2121.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvini organoleptik kursatkichlarni 
parametrlari: 
A.rang - rangsiz, ko'pi 20 daraja* 
B.Hid - ko'pi bilan 2 ball* 
C.Koli titr 
D.Koli indeks 
2122.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvini organoleptik kursatkichlarni 
parametrlari: 
A.Hid - ko'pi bilan 2 ball* 
B.Ta’mi 2 ball tatib* 
C.Koli indeksi - ko'pi 3 
D.umumiy bakterialar soni - 100 
2123.Ichimlik suvini bakterial kursatkichlari parametrlari: 
A.Koli titr – 300dan kam emas* 
B.Koli indeks – 3 dan ko’p emas 
C.Xidi – 2 balldan kupmas 
D.Tami- 2 baldan oshiq emas 
2124.Ichimlik suvini bakterial kursatkichlari parametrlari: 
A.Koli indeks – 3 dan ko’p emas * 
B.umumiy bakterialar soni – 100 dan kupmas* 
C.temir miqdori 


D.Ftor miqdori 
2125.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlok suvining mikroelementlar va tuzlar 
tarkibini tog’ri parametrlarini toping: 
A.Quruq qoldiq – 1000mg/l kupmas* 
B.Xloridlar - 350 mg/l kupmas* 
C.Mikrooorganizmlarsoni 
D.Kili titr 
2126.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlok suvining mikroelementlar va tuzlar 
tarkibini tog’ri parametrlarini toping: 
A.sülfatlar - 500 mg / l gacha* 
B.ftor- 0, 7 mg / l* 
C.nitratlar - 1000 mg / l gacha 
D.hid-5 ball. 
2127.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlok suvining mikroelementlar va tuzlar 
tarkibini tog’ri parametrlarini toping: 
A.xloridlar - 350 mg / l dan kam* 
B.sülfatlar - 500 mg / l gacha* 
C.ftor-0,7 mg / l 
D.nitratlar - l 200 mg. 
2128. GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvining mikroelementlar va tuzlar 
tarkibini tog’ri parametrlarini toping: 
A.Ftor- 0.7mg/l* 
B.Nitratlar - 45 mg/l gacha* 
C.Koli titr 5 
D.Koli indeks 100 
2129.GOST 950-2011 bo’yicha ichimlik suvining mikroelementlar va tuzlar 
tarkibini tog’ri parametrlarini toping: 
A.sülfatlar - 500 mg / l gacha* 


B.ftor-0,7 mg / l* 
C.nitratlar - l 200 mg. 
D.Koli titr 150 
2130. Vodoprovod tarmog’idan sanitar-kimyoviy tekshiruvlar uchun namuna 
olish bosqichlari: 
A.Kranni ochish, 10 daqiqa davomida oqizish, toza suv shishani yuvish* 
B.2-2,5 litr suv olish, Shishani yopish, muhr quyish, kuzatuv hujjatni tuldirish va 
laboratoriyaga yuborish* 
C.Uzoqda, 1 soat uchun 10 litr suv suv olish 
D.Sinfga yuborish, 20 litr suv olish 
2131.Ichimlik suvini laboratoriyada aniqlanadigan 2 ta kursatkichini ayting: 
A.Tiniqligi* 
B.Xidi* 
C.Koli titr
D.Ftor 
2132.Ichimlik suvini laboratoriyada aniqlanadigan fizik va organoleptik 
kursatkichini ayting: 
A.Xidi* 
B.Rangi* 
C.ПАА 
D.Gelmintlar mavjudligi 
2133.Ichimlik suvini laboratoriyada aniqlanadigan fizik va organoleptik 
kursatkichini ayting: 
A.rangi* 
B.tami* 
C.Gelmintlar 
D.nitrat miqdori 


2134.Ichimlik suvini laboratoriyada aniqlanadigan fizik va organoleptik 
kursatkichini ayting: 
A.Ta'mi* 
B.Loyqaligi* 
C.nitrat miqdori 
D.kislorodmiqdori 
2135.Ichimlik suvini laboratoriyada aniqlanadigan fizik va organoleptik 
kursatkichini ayting: 
A.Xiraligi* 
B.Loyqaligi* 
C.Sr miqdori 
D.Azot miqdori 
2136.Suvni qattiqligi 2 ta turi: 
A.Umumiy* 
B.Karbonatli* 
C.Texnik 
D.Epidemiologik 
2137.Suvni qattiqligi 2 ta turi: 
A.Karbonatli* 
B.Umumiy* 
C.Texnologik 
D.Xloridli 
2138. Suvni qattiqligi 2 ta turi: 
A.Umumiy* 
B.Doimiy* 
C.Sulfatli 
D.Nitratli 
2139.Yo’qotsa bo’ladigan qattiqlikni aniqlash bosqichlari: 


A.100ml tekshiriluvchisuv olinadi, 3-5 3-4 tomchi metiloranj eritmasi qo’shiladi* 
B.0.1N НС1 bilan titrlanadi,och pushti rang paydo bo’lguncha va qattiqlik 
xisoblanadi* 
C.Tuproq namunasi olinadi 
D.Xavo aspiratsiya qilinadi 
2140.Umumiy qattiqlikni aniqlashda qullanuvchi 2 ta reaktivni kursating: 
A.bufer* 
B.Eriochromeqora* 
C.Nikel 
D.Kumush 
2141.Umumiy qattiqlikni aniqlashda qullanuvchi 2 ta reaktivni kursating: 
A.Eriochrome qora* 
B.Trilon B* 
C.Distillangan suv 
D.nitratlar 
2142.Suv tarkibidagi xloridlarni aniqlash: 
A.100ml tekshiriluvchi suv, unga 5-6tovchi kaliy bixromat qo’shiladi* 
B.0.01N azot kisslotasi bilan titrlanadi. Xloridlar aniqlanadi* 
C.Tuproq namunasi olinadi 
D.Xavo olinadi 
2143.Suvni organic ifloslanishga olib keluvchi kimyoviy jarayon: 
A.Yuqori oksidlanish*
B.Oqsil uchligi* 
C.Gelmintlar mavjudligi 
D.Ftor miqdori 
2144.Suvni organic ifloslanishga olib keluvchi kimyoviy jarayon:: 
A.Oqsil uchligi* 
B.KBE* 
C.NIkel 


D.PAA 
2145.Suvning oksidlanishi:
A.Sulfatkislota 10 mlkaliypermanganatning 100mlsuv 1 ml* 
B.10 daqiqa qaynatish, 10 ml shavel kislota , pushti rangga kirguncha kaliy 
permanganat titrlash * 
C.Tuproqdan namuna olish 
D.Intilish havo 
 
2146.Oqsil uchligining 2 ta kompanentini aniqlang: 
A.ammoniy tuzlari* 
B.nitrit* 
C.Hid 
D.loyqalik 
2147.Oqsiluchligining 2 takompanentinianiqlang: 
A.Nitritlat* 
B.Nitratlar* 
C.Tam 
D.Ftor mavjudligi 
2148.Oqsil uchligi bilan suvning ifloslanishi: 
A.Ammoniy tuzlari mavjudligi - yangi ifloslanishi* 
B.Nitrit mavjudligi - nisbatan so'nggi ifloslanishini* 
C.ftor mavjudligi 
D.alyuminiy mavjudligi 
2149.Oqsil uchligi bilan suvning ifloslanishi: 
A.nitratlar - uzoq turgan ifloslanish* 


B.oqsil uchligining protein komponentlarini mavjudligi - uzoq ifloslanishi davom 
etmoqda* 
C.nikel mavjudligi 
D.asal mavjudligi 
2150.Ichimlik suvini yaxshilashning ikki usuli: 
A.yoritish * 
B.Dezinfektsiya * 
C.3 havo aspiritatsiyasi 
D.Chiqindi suv shamollatish 
2151.Ichimlik suvini yaxshilashning ikki usuli: 
A.yumshatish* 
B.bartaraf etish - xlorid va sulfat tuzlaridan* 
C.chiqindi suvni tozalash 
D.chiqindi suvni titrlash 
2152.Ichimlik suvini yaxshilashning ikki usuli: 
A.yoritish * 
B.dezaktivatsiya* 
C.chiqindi suvni titrlash 
D.tuproqni sterilizatsiyalash 
2153.Suvningtozalashbosqichlari: 
A.Koalgulyatsiya* 
B.Tindirish, filtratsiya * 
C.Tuproqni texnogen tozalash 
D.tuproq distillash 


2154.Koalgulyant dozasini aniqlashning usullari:
A.Vaqtinchalik qattiqlikni aniqlash* 
B.koagulant taxminiy dozasini aniqlash* 
C.Ftor miqdorini aniqlash 
D.Nikel miqdorini aniqlash 
2155.Koalgulyant dozasini aniqlashning usullari: 
A.3 stakanga sinama suv olinadi* 
B.eng samarador koalgulyatsiya tanlab olinadi* 
C.havo aspiratsiyasi 
D.tuproqni titrlashni 
2156.Suvni zararsizlantirish usullarini aniqlash: 
A.Fizik usullar – qaynatish* 
B.Kimyoviy usullar – xlorlash* 
C.Texnolagik usullar – germetiklash 
D.ratsionallash 
2157.Suvni xlorlash usullari: 
A.Normal dozada xlorlash* 
B.Giperxlorlash* 
C.Ozonlash 
D.Koalgulyatsiya 
2158.Suvni xlorlash usullari: 
A.Giperxlorlash* 
B.Superxlorlash* 
C.Aspiratsiya 
D.titrlash 
2159.Suvni xlorlash usullari: 
A.Normal dozada xlorlash* 
B.Superxlorlash* 


C.Yodlash 
D.titrlash 
2160.Normal dozada xlorlash qachon o’tkaziladi: 
A.Tinch epidemiologik vaziyatlarda* 
B.Suv manbasidagi suv bakteriologik kursatkichi yaxshi bulganda* 
C.Ftor kup bulsa 
D.Ozonlash yetarli bulmasa 
2161.Normal dozada xlorlash qachon o’tkaziladi: 
A.Suv manbasidagi suv bakteriologik kursatkichi yaxshi bulganda* 
B.Gigiyenik talablarga javob bersa* 
C.Ozonlash yetarli bulmasa 
D.Ftor kup bulsa 
2162.Suvni xlorlash qanday utkaziladi: 
A.1-2% li xlor eritmasidan tayyorlash* 
B.Suvda eritilgan xlor* 
C.Suyuq yod 
D.Qattiq yod 
2163.Suvni normal dozada xlorlash utkazishni 2 asosiy sharti: 
A.1-4 mg aktivxlor eritmasi tayyorlanadi* 
B.Suvni xlor bilan muloqoti* 
C.Yodni kup miqdori 
D.Kumushni kam miqdori 
2164.Suvni normal dozada xlorlash utkazishni 2 asosiy sharti: 
A.Suvni xlor bilan muloqoti* 
B.Qoldiq xlor - 0,3 - 0,5 mg/l* 
C.Kumushni kam miqdori 
D.Yodni kup miqdori 
2165.Suvni zararsizlantirish samaradorligi qaysi kursatkichlar buyicha baxolanadi: 
A.Bakteriologik kursatkichlar buyicha* 


B.Qoldiq xlor bo’yicha* 
C.Qoldiq nikel buyicha 
D.Muallaq moddalar buyicha 
2166.Qoldiq xlorni aniqlash: 
A.100-250 ml suv olib,buffer eritma qushamiz* 
B.Giposulfit natriy bilan titrlab. Formula buyicha topamiz* 
C.Tuproq gelmintologik tekshiriladi 
D.Xavo aspiratsiya qilinadi 
2167.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni tarkibi: 
A.Fizik va mexanik tarkibi* 
B.Kimyoviy tarkibi* 
C.Теxnologik 
D.Rasional 
2168.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni tarkibi: 
A.Kimyoviy tarkibi* 
B.Biologik tarkibi* 
C.Gigroskopik namlik 
D. Texnik tarkibi 
2169.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Govakligi* 
B.Qurilish uchun joy tanlashda* 
C.Xovo aspiratsiyasida 
D.Epidemiologik ahamiyati 
2170.Tuproqni biologik tarkibi kursatkichlari: 
A.Gelmintologik kursatkichlar* 
B.Tuproq koli-titri* 
C.Tuproq filtratsiyasi 
D.Tuproq gigroskopligi 
2171.Tuproqni biologik tarkibi kursatkichlari: 


A.Tuproq koli-titri* 
B.Lichinkalar miqdori* 
C.Xovo namligi 
D.Xovo harorati 
2172.Tuproqni kimyoviy tarkibini ahamiyati: 
A.Makro-mikroelementlar manbai* 
B.Biozanjir hisoblanadi* 
C.Texnologik ahamiyati 
D.Yaxshi erituvchi xisoblanadi
2173.Biosferani kimyoviy xarakterga ega elementlar hududi: 
A.Biogeokimyoviy provinsiya* 
B.Biogeokimyoviyregion* 
C.Filtratsiya maydoni 
D.Xid maydoni 
2174.Tipik neinfeksion kasalliklar: 
A.Endemik buqoq* 
B.Karies* 
C.Gepatit A 
D.Vabo 
2175.Tipik neinfeksion kasalliklar: 
A.Karies* 
B.Flyuoroz* 
C.Qorin tifi 
D.Vabo 
2176. Endemik buqoqni oldini olish buyicha chora-tadbirlar: 
A.Jamoat tashkilotlarida antistrumin tabletka berish* 
B.Yodlangan maxsulotlardan foydalanish* 


C.Texnologik kursatkichlar 
D.Siklondan foydalanish 
2177.Tuproqdan namuna olish qoidalari: 
A.Tekshirilayotgan va nazorat uchastkalardan sinama olish* 
B.Tekshirilayotgan uchastka25 m2 dan kam bumasligi kerak* 
C.Xavo aspiratsiyasi 
D.Suvni titrlash 
2178.Tuproqdan namuna olish qoidalari: 
A.Tekshirilayotgan uchastka25 m2 dan kam bumasligi kerak* 
B.O’rtacha 1-2 kg tuproq olinadi, kuzatuv xati tuldiriladi* 
C.Xavo aspiratsiyasi 
D.Suvni titrlash 
2179.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni tarkibi: 
A.Fizik va mexanik tarkibi* 
B.Kimyoviy tarkibi* 
C.Теxnologik 
D.Rasional 
2180.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproq ifloslanishi: 
A.Organik moddalar bilan ifloslanish* 
B.Mikrobli ifloslanish* 
C.Inert gazlar mavjudligi 
D.O’simliklar miqdori 
2181.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Govakligi* 
B.Qurilish uchun joy tanlashda* 
C.Xavo aspiratsiyasida 
D.Epidemiologik ahamiyati 


2182.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Gigroskopligi* 
B.Kapillyarligi* 
C.Yod borligi 
D.Ichak tayoqchalar soni 
2183.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Namlik* 
B.Gigroskoplik* 
C.Nikel borligi 
D.Ozon miqdori 
2184.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Namlik* 
B.Gigroskoplik* 
C.Nikel borligi 
D.Ozon miqdori 
2185.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Namlik* 
B.Gigroskoplik* 
C.Nikel borligi 
D.Ozon miqdori 
2186.Gigiyenik ahamiyatga ega bulgan tuproqni fizik-mexanik tarkibi: 
A.Namlik* 
B.Gigroskoplik* 
C.Nikel borligi 
D.Ozon miqdori 
2187.Tiproq namligini aniqlash tarkibi : 
A.10gr boksga tuproq olinadi* 
B.Tortiladi, quritish shkafida quritiladi, keyin ulchanadi* 
C.Suvni aspiratsiyasi 
D.Suvni titrlash 


2188.Tuproqni kapilyarligini aniqlash tartibi: 
A.Silindrga tuproq namunasi olinadi* 
B.Distillangan suv quyiladi, ulchanadi* 
C.Xavoni vertical harorati ulchanadi 
D.Qurilish % aniqlanadi 
2189.Tuproqni kapilyarligini aniqlash tartibi: 
A.Silindrga tuproq namunasi olinadi* 
B.Distillangan suv quyiladi, ulchanadi* 
C.Xavoni vertical harorati ulchanadi 
D.Qurilish % aniqlanadi 
2190.Tuproqni organik ifloslanganligini aniqlashda foydalaniladigan reaktivlar: 
A.Ammoniy tuzlari* 
B.Nitratlar* 
C.Sulfatlar 
D.Koli titr 
2191.Tuproqni organik ifloslanganligini aniqlashda foydalaniladigan reaktivlar: 
A.Nitratlar* 
B.Nitritlar* 
C.Sulfatlar 
D.Koli titr 
2192.Tuproqda gelmint tuxumlarini aniqlash metodikasi: 
A.Buyum oynachasiga tuproq namunasi olinadi* 
B.Mikroskopda gelmint tuxumlari sanaladi* 
C.Xavo aspiratsiyasi 
D.Suv titrlash 
2193.Gelmint tuxumlari buyicha tuproq tozaligi: 
A.Tozatuproqda- 0* 
B.Kam ifloslangan-10 tagacha * 
C.Toza tuproqda- 10ta 
D.Kam ifloslangan-100 tagacha


2194.Gelmint tuxumlari buyicha tuproq tozaligi: 
A.o'rtacha + ifloslanishi - 10 100 tuxum tuproq 1 kg ga* 
B.Og'ir ifloslanishi - tuproq 1 kg ga 100 dan ortiq tuxum* 
C.o'rtacha ifloslanishi - tuproq 1 kg ga 0 0 tuxum 
D.Jiddiy ifloslanishi - tuproq 1 kg ga 0 ko'proq tuxum 
2195.Qonuniy-meyoriy xujjatlar? 
A.asos buluvchi* 
B.umumdavlat, normativ* 
C.Guruh texnologik 
D.Sanitar texnik 
2196.Shifokor gigiyenist foydalanadigan xujjatlar: 
A.Konstitutsiya* 
B.Mehnat kodeksi* 
C.SanMvaQ 
D.Uslubiy qullanmalar 
2197.Atmosferaxavosinimuxofazaqilishtug’risidagixujjatlar: 
A.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun*; 
B.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil* 
C.Sanpinlar 
D.Gostlar 
2198. Meyoriy-qonuniy xujjatlar: 
A.SanQvaM* 
B.GoST* 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 


2199.Meyoriy-qonuniy xujjatlar: 
A.QMQ* 
B.Sanitar qoidalar* 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 
2200. Ichimlik suvi buyicha umumdavlat- meyoriy xujjatlar: 
A.DavSt 951-2000* 
B.DavSt 950-2011* 
C.DavSt «Atmosfera» 
D.QMQ«Yoritilganlik» 
2201.Ichimlik suvi buyicha umumdavlat- meyoriy xujjatlar: 
A.QMQ "Suv ta'minoti va binolar kanalizatsiya"* 
B.Suv manbalari va suv quvurlari sanitariya muhofaza dizayni va amaliyot 
bo'yicha Nizom* 
C.DavST "Atmosfera" 
D.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish» 
2202.Ichimlik suvi buyicha umumdavlat- meyoriy xujjatlar: 
A.DavSt 950-2011* 
B.Suv manbalari va suv quvurlari sanitariya muhofaza dizayni va amaliyot 
bo'yicha Nizom* 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 
2203.Ichimlik suvi obyektlari muxofazasi buyicha umumdavlat- meyoriy xujjatlar: 
A.QMQ "Kanalizatsiya"* 
B.SanMvaQ "Ochiq suv manbalarini ifloslanishdan saqlash"* 
C.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish» 


D.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
2204.Atmosfera xavosini muxofaza qilish buyicha xujjatlar: 
A.DavST “Аtmosfera. Qoidalar, Aholi yashash joylarida xavo sifatini nazorat 
qilish"* 
B.SanQvaN " O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish"* 
C.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish» 
D.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
2205.Atmosfera xavosini muxofaza qilish buyicha xujjatlar: 
A.DavST “Аtmosfera. Qoidalar, Aholi yashash joylarida xavo sifatini nazorat 
qilish"* 
B.SanQvaN " O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish"* 
C.DavSt 950-2011 
D.Suv manbalari va suv quvurlari sanitariya muhofaza dizayni va amaliyot 
bo'yicha Nizom 
2206.Tuproqni ifloslanishdan muxofaza qilish buyicha xujjatlar: 
A.SanQvaM "Aholi yashash joylaridan tug’ri foydalanish sanitariya qoidalari" * 
B.QMQ "Qishloq va shaxar aholisi turar joylarini rejalashtirish va qurish" * 
C.DavST “Аtmosfera. Qoidalar, Aholi yashash joylarida xavo sifatini nazorat 
qilish" 
D.SanQvaN " O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish" 
2207.Tuproqni ifloslanishdan muxofaza qilish buyicha xujjatlar: 
A.QMQ "Qishloq va shaxar aholisi turar joylarini rejalashtirish va qurish" * 
B.QMQ "Каnalizatsiya. Tashqi va ichki jixozlanish " * 
C.SanQvaN " O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish" 
D.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish» 
2208.Aholi yashash joylarini rejalashtirishda foydalanadigan hujjatlar: 
A.QMQ "Qishloq va shaxar aholisi turar joylarini rejalashtirish va qurish" * 
B.SanQvaM ”Aholi yashash joylarini qurish va rejalashtirish"* 
C.SanQvaN " O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish" 
D.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish» 


2209.Aholi yashash binolari qurishda foydalaniladigan xujjatlar: 
A.SanQvaM«O’zbekiston iqlim sharoitlariga mos binolar loyixalashtirish»* 
B.QMQ "Yashash binolar"* 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 
2210.Aholi yashash binolari qurishda foydalaniladigan xujjatlar: 
A.QMQ "Suv ta’minoti va kanalizatsiya"* 
B.QMQ "Isitish, Ventilyatsiyavakonditsionerlash" * 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 
2211.DPM binolari qurishda foydalaniladigan xujjatlar: 
A.QMQ "DPMlar loyixalashtirish qoidalari"* 
B.QMQ DPMlar qurish, loyixalashtirish, ekspluatatsiyaga qabul qilish* 
C.SanQvaN " O’zbResp.da aholi yashash joylari xavosini muxofaza qilish" 
D.QMQ «Tabiiy va sun'iy yoritish» 
2212.DPM larni nazorat qilishda foydalaniladigan xujjatlar: 
A."Sanitariya rejimi dorixona uchun yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida" * 
B."Tibbiy yordam jarrohlik bemorlarga va jarrohlik shifoxona nozokomiyal 
infektsiyalari oldini olish uchun sanitariya chora-tadbirlar tashkil etish to'g'risida" * 
C.QMQ "Suv ta’minoti va kanalizatsiya" 
D.QMQ "Isitish, Ventilyatsiyavakonditsionerlash"
2213.DPM larni nazorat qilishdafoydalaniladigan xujjatlar: 
A.Buyruqlar ” Yiringli xirurgik kasallarda tibbiy yordam sifatini oshirish"* 
B.Buyruqlar ”Akusherlik muassasalarda kasalxona ichi infeksiyalarni oldini 
olish”* 
C.QMQ "Suv taminoti va kanalizatsiya" 
D.QMQ "Isitish, ventilyatsiya va konditsionerlash"


2214.Maishiy xizmat muassasalariga tegishli xujjatlar:
A.QMQ "Aholiga xizmat kursatuvchi muassasalar qurishda talablar”* 
B."Xammomlarga quyiladigan gigiyenik talablar”* 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 
2215.Maishiy xizmat muassasalariga tegishli xujjatlar: 
A."Sartaroshxonalarga qurish va jixozlash sanitariya qoidalari”* 
B."Kirxonalarni qurish va jixozlash sanitariya qoidalari”* 
C.Aholini sanitariya – epdemiologiya masalalarida osoyishtaligi tug’risidagi 
Qonun 
D.Atmosfera xavosini muxofaza qilish tug’risidagi Qonun, 1996yil 
2216.Sport inshootlari buyicha meyoriy xujjatlar : 
A.QMQ "Sport inshootlarini loyihalashtirish standartlari" * 
B.QMQ"Suv ta'minoti, kanalizatsiya va binolar" * 
C.Buyruqlar 
D.uslubiy ko'rsatma 
2217.Sport inshootlari buyicha meyoriy-qonunuy xujjatlar : 
A.QMQ "Sport inshootlarini loyihalashtirish standartlari" * 
B.QMQ Tabiiy va sun'iy yoritish* 
C.Uslubiy ko'rsatmalar 
D.Qoidalar 
2218.Suv manbalardagi kimyoviy moddalarni meyorlashtirishdagi meyoriy-
qonuniy xujjatlar: 
A.SanQvaM Ifloslanishdan yuza suvlarni himoya qilish* 
B.II toifa suvlar* 
C.IV- V toifa rezervuarlar 


D."Tabiiy va sun'iy yorug'lik»
2219.SanQvaM 0172-04 bo’yicha 1-toifa suv xavzalari qanday suvlar tavsiya 
qilinadi? 
A.Markazlashtirilgan xojalik ichimlik suv taminoti uchun* 
B.Markazlashtirilmagan xojalik ichimlik suv taminoti uchun* 
C.Texnologik suv taminoti uchun 
D.Sanitar-texnik jixozlar uchun 
2220.SanQvaM 0172-04bo’yicha 1-toifa suv xavzalari qanday suvlar tavsiya 
qilinadi? 
A.Markazlashtirilmagan xojalik ichimlik suv taminoti uchun* 
B.Oziq ovqat korxonalari suv taminoti uchun* 
C.Qishloq xo’jalik ekin maydonlarini sug’orish uchun 
D.Fermalar suv ta’minoti uchun 
2221.2-toifa suv xavzalari qanday maqsadlarda qo’llaniladi? 
A.Madaniy maishiy maqsadlar uchun* 
B.Rekratsiya zonalari uchun* 
C.Oziq-ovqat sanoati uchun 
D.Inersiyalar uchun 
2222.2-toifa suv xavzalari qanday maqsadlarda qo’llaniladi? 
A.Sport va dam olish uchun* 
B.Qishloq xo’jalik ekin maydonlarini sug’orish uchun* 
C.Sterilizatsiya uchun 
D.Distillatsiya uchun 
2223.Atmosfera xavosini ifloslantiruvchi moddalarni aks ettirilgan 2ta qonuniy-
meyoriy xujjatlar turini kursating, unda korxonalar sanitary tasnifi va SXM 
ulchamlari kursatilgan: 
A.SanQvaM " O’zb.Resp. Aholi turar joy mintaqalari atmosfera xavosida 
ifloslantiruvchi moddalarning REMi "* 
B.SanQvaM "O’zb.Resp. Aholi turar joy mintaqalari atmosfera xavosini 
muxofaza qilish"* 
C.Buyruqlar 


D.Uslubiy qullanmalar 
2224.3-guruhga kiruvchi 2 ta meyoriy-uslubiy xujjat: 
A." Gigiyenik mayor, sanitar qoida, sanitary qonunchilikni buzganligi ustidan 
ma’muriy va jinoiy javobgarlikni qo’llash tartibi* 
B."O’zbResp. Aholi turar joy mintaqalari sanitar tozalashni tashkil etishni 
gigiyenik asoslari" uslubiy qullanma* 
C.SanQvaM "Ozb.Resp.Aholi turar joylari mintaqalari atmosferaxavosida 
kimyoviy moddalar REMi" 
D.SanQvaM "Ozb.REs.Aholi turar joy mintaqalari atmosfera xavosini muxofaza 
qilish" 
2225.2-toifa suv xavzalari nima? 
A.Cho’milish uchun qullaniluvchi va aholi turar joy mintaqalari hududida 
joylashgan suv obyektlari* 
B.Sport uchun qullaniluvchi va aholi turar joy mintaqalari hududida joylashgan suv 
obyektlari* 
C.Cho’milish, markazlashgan va markazlashmagan suv taminoti va oziq-ovqat 
koxonalari uchun qo’llanadigan suv xavzalari 
D.Cho’milish, sport va aholi dam olishi hamdamarkazlashtirilgan suv taminoti 
uchun qo’llaniladigan suv xavzalari 
2226.1-toifa suv xavzalari nima? 
A.Markazlashtirilgan xujalik ichimlik suv taminoti oziq ovqat ishlab chiqarishda* 
B.Markazlashtirilgan xujalik ichimlik suv taminoti oziq ovqat ishlab chiqarishda* 
C.Aholi yashash joylarida chumilish, sport, dam olish maqsadlari uchun 
D.Markazlashgan, markazlashmagan suv taminoti chumilish va sport maqsadlarida
2227.O’z-o’zini tozalovchi jarayon meyorda kechishini taminlovchi kursatkichlar: 
A.KBE, erigan kislorod, suv temperaturasi* 


B.KBE, erigan kislorod, Aktiv reaksiya* 
C.KBE, rangi, xidi,
D.Rangi, xidi, mineralizatsiya,
2228.Qanday xollarda chiqindi suvlarni ochiq suv hpazalarga tashlash mumkin 
emas? 
A.ratsional texnologik jarayon ta'sirida yo‘qotish imkoni bo‘ladigan xollarda
hamda qayta qo‘llash imkoni bo‘lgan xollarda * 
B.ratsional texnologik jarayon ta'sirida yo‘qotish imkoni bo‘ladigan xollarda, 
qayta qo‘llash imkoni bo‘lgan xollarda , qishloq xo‘jalik ekin maydonlarini 
sug‘orish uchun qo‘llansa* 
C.ratsional texnologik jarayon ta'sirida yo‘qotish imkoni bo‘ladigan xollarda, 
qayta qo‘llash imkoni bo‘lgan xollarda , qishloq xo‘jalik ekin maydonlarini 
sug‘orish uchun qo‘llansa ratsional, sanitar texnik va qo‘shimcha chora tadbirlarda 
D.ratsional texnologiya , qayta qo‘llash tizimi va suv ta'minoti uchun 
qo‘llaniladigan xollarda 
2229.Qanday xollarda chiqindi suvlarni ochiq suv havzasiga tashlash mumkin 
emas? 
A.tarkibida ximiyaviy moddalar miqdorini gigienik darajadan ortiq bo‘lganda, 
texnologik chiqindi va radiaktiv moddalar saqlasa* 
B.tarkibida texnologik chiqindi saqlasa, tarkibida REMi aniqlanmagan moddalar 
saqlasa* 
C.tarkibida hyech qanday ximiyaviy moddalar saqlamasa, tarkibidagi moddalar 
uchun REM doimiy bo‘lsa
D.tarkibida hyech qanday ximiyaviy moddalar saqlamasa, tarkibidagi moddalar 
uchun REM doimiy bo‘lsa
2230.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalari uchun ifloslantiruvchi moddalarni 
baholash usullarini ko‘rsating? 


A.hidi, ta'mi* 
B.muallaq moddalar* 
C.termometr 
D.anemometr 
2231.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalarini baholovchi ko‘rsatkichlarni ayting? 
A.KBE, erigan kislorod* 
B.ichak tayoqchalari soni, hidi* 
C.shovqin darajasi 
D.nisbiy namlik 
2232.Suv obyektlarini ruxsat etilgan iflislanish darajasi: 
A.Xidi 2 ball* 
B.Tami 2 ball*
C.Koli titr 5
D.Koli indeks 100 
2233.Birinchi toifa suv havzalarini ifloslantiruvchi moddalarni yo‘l qo‘yiladigan 
darajasini ko‘rsating 
A.EKBBE 3 mg/l* 
B.erigan kislorod 4 mg/dm
3* 
C.EKBBE 10 mg/l
D.erigan kislorod 14 mg/dm

2234.Ikkinchi toifa suv havzalari uchun ifloslanish darajasini yo‘l qo‘yiladigan 
miqdorini ko‘rsating 


A. KBE 6 mg/l* 
B. Erigan kislorod 4 mg/dm
3* 
C. EKBBE 30 mg/l,
D. Erigan kislorod 40 mg/dm

2235.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalari uchun muallaq moddalarning yo‘l 
qo‘yiladigan miqdori qanchadan oshmasligi kerak: 
A. 0.25 mg/dm
3
I toifa uchun* 
B. 0.75 mg/dm
3
II toifa uchun * 
C. 25 mg/dm
3
I toifa uchun 
D. 75 mg/dm
3
II toifa
2236.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalari uchun bo‘yalish darajasining yo‘l 
qo‘yiladigan miqdori qanchadan oshmasligi kerak: 
A. 20sm I toifa uchun* 
B.10sm II toifa uchun*
C. 200sm I toifa uchun 
D.100sm II toifa uchun
2237.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalari uchun EKBBE ( to‘liq)ni yo‘l 
qo‘yiladigan miqdori qanchadan oshmasligi kerak: 
A. 3 mg O
2
/dm
3
I toifa* 
B. 6 mg O
2
/dm
3
II toifa* 
C. 30 mg O
2
/dm
3
I toifa 
D. 60 mg O
2
/dm
3
II toifa 


2238.Birinchi va ikkinchi toifa suv havzalari uchun EKBXE ni yo‘l qo‘yiladigan 
miqdori qanchadan oshmasligi kerak: 
A.15 mg O
2
/dm
3
I toifa* 
B. 6 mg O
2
/dm
3
II toifa* 
C. 35 mg O
2
/dm
3
I toifa 
D. 65 mg O
2
/dm
3
II toifa 
2239.Sanitar qoida va me'yor 0172-04 bo‘yicha qanday turdagi chiqindi suvlarni 
suv havzasiga tashlash mumkin emas? 
A. suv havzasi suvi tarkibini yomonlashtirmasa, suvning mineral tarkibini 
yomonlashtirmasa* 
B. suvni o‘z o‘zini tozalash jarayonini buzmasa,suvga patogen mikroorganizmlar, 
me'yoridan ortiq ximiyaviy moddalar va zaharli moddalar qo‘shmasa* 
C. suv xususiyatini yomonlashtiradi va suvning limit ko‘rsatkichini o‘zgartiradi, 
suvga rang beradi 
D. suvning mineral tarkibini REMdan oshiradi, suvni o‘z o‘zini tozalash jarayonini 
yomonlashtiradi
2240.Suv havzalarini ifloslanishi aholi turmush sharoitiga qanday zararli ta'sir 
ko‘rsatadi? 
A. axolini sanitar sharoitini yomonlashtiradi * 
B. cho‘milish, sport uchun foydalanish imkoniyati bo‘lmasa* 
C. axoli turar joylari me'moriy ko‘rinishi oshiradi 
D mikroiqlimga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi 
2241.Suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbalarni ko‘rsating? 
A. ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari* 
B. xo‘jalik maishiy chiqindi suvlari* 


C. ichimlik suvi 
D. distillagan suv 
2242.Ikkinchi toifa suv havzalari uchun suvdan foydalanish joyida zararli 
moddalarni yo‘l qo‘yiladigan miqdorini ko‘rsating 
A. konsentratsiyasi REMdan oshmasligi kerak * 
B. konsentratsiyasi qiyosiy yo‘l qo‘yiladigan darajadan oshmasligi kerak* 
C.“ hid va ta'm” ko‘rsatkichlari bo‘yicha me'yorlanadi 
D. chiqindi suv tashlanishidan oldin suv havzasi tarkibidagi ximiyaviy moddalar 
yetarli miqdorda bo‘lishi kerak 
2243.Suv havzasi tarkibidagi EKBBE
20
3mg/l;6 mg/l, erigan kislorod 4 mg/l. Suv 
havzasidan foydalanish imkoniyatiga baho bering
A. ikkinchi toifa suv havzasi sifatida foydalanish mumkin* 
B. birinchi toifa suv havzasi sifatida foydalanish mumkin* 
C. faqat disstilyasiya maqsadida foydalanish mumkin 
D. faqat ineksiya maqsadida foydalanish mumkin 
2244.Suyuq maishiy chiqindilarni zararsizlantirish maydoni: 
A. Assenizatsiya maydoni* 
B. Xidsizlantirish maydoni* 
C. Biotermik kameralar 
D. Kompostlash maydoni 
2245.Atmosfera xavosini kuzatish postlari: 
A. Statsionar* 
B. Marshrut* 


C. Aspiratsion 
D. Sedimentatsion 
2246.Atmosfera xavosini kuzatish daturi turi? 
A. To’liq, noto’liq* 
B. Qisqartirilgan, sutkalik* 
C. Laborator 
D. Texnologik 
2247.Suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbalarni ko‘rsating? 
A. ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari* 
B. xo‘jalik maishiy chiqindi suvlari* 
C. ichimlik suvi 
D. distillagan suv 
2248.Ikkinchi toifa suv havzalari uchun suvdan foydalanish joyida zararli 
moddalarni yo‘l qo‘yiladigan miqdorini ko‘rsating 
A. konsentratsiyasi REMdan oshmasligi kerak * 
B. konsentratsiyasi qiyosiy yo‘l qo‘yiladigan darajadan oshmasligi kerak* 
C.“ hid va ta'm” ko‘rsatkichlari bo‘yicha me'yorlanadi 
D. chiqindi suv tashlanishidan oldin suv havzasi tarkibidagi ximiyaviy moddalar 
yetarli miqdorda bo‘lishi kerak 
2249.Atmosfera havosining kuzatuv punktlarini qaerlarda joylashtirish mumkin? 
A. harakat intensivligi 2000 va undan ortiq bo‘lgan mashina harakati mavjud 
bo‘lgan ko‘chalarda* 
B. avtomagistralga yaqinda joylashgan turar joy mintaqalarida* 


C. shahardan tashqarida, xonadon ichida 
D. shahar chetida, kasalxona ichida
2250.Xavodan sinama olish usullari : 
A. Aspiratsion* 
B. Sedimentatsion* 
C. Texnologik 
D. Yedometrik 
2251.Atmosfera xavosini ifloslanish darajasi nimalarga bog’liq? 
Xavfli moddalar sinfiga* 
REMbelgisidankoeffisientni ortiq bo’lishi * 
Shovqin darajasiga 
Ko’kalamzorlashtirish darajasiga 
2250.Tabiiy yoritilganlikni aniqlash usullari? 
Svetotexnik* 
Geometrik* 
Aspiratsion 
Sedimentatsion 
2251 Konsitutsiyasi asos huquqiy hujjatlar o'z ichiga oladi: 
A. Davlat standartlari* 
B. Sanitariya qoidalari va qoidalarga 
C. Ko'rsatmalarga, protokollar, farmoyishlari 
D. Uslubiy harflar, qarorlar, tavsiyalar 


2252. JSN da kommunal obyektlar shifokor DSENM 3 asosiy vazifalari nimalardan 
iborat: 
A. Sanitariya chora-tadbirlar o'tkazish monitoring * 
B. Sanitariya va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar o'tkazish monitoring * 
C. Atrof-muhit ifloslanishi bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan chora-
tadbirlar amalga oshirilishi * 
D.qurilish ustida - nazorat o`tkazish 
E.er uchastkasini tanlashda ishtirok etish 
F.Loyihalarni -ekspertizasini baholash 
2253.Loyihaning asosiy grafik qismi nima: 
A.situatsion reja * 
B.bosh reja* 
C.maydoni gidrogeologik xususiyatlari * 
D.suniy yoritilganlik 
E.isitish tizimi 
F.umumiy shamollatish 
2254.Er maydonini tanlash va ajratishni 1-bosqichida sanitar vrachning vazifasini 
ko`rsating: 
A. ajratilgan er maydoniga oid materiallarni o`rganish* 
B. joyning relefiga oid materiallarni o`rganish * 
C. tuproq tarkibiga bog`liq materiallarni o`rganish* 
D. Er -tanlashda sanitariya nazorati 
E. Situatsion rejasini o'rganish 
F. bosh rejasini o'rganish 
2255.Ogohlantiruvchi santiriya nazoratida vrach ro'yxatga oladigan ish turlarining 3-
turi: 
A.qurilish chizmasini jadvalga muofiq qurilishni nazorat qilish * 
B. qurilish jadvali bajarilishi ustidan nazorat qilish * 


C. poydevorlarini vaqtida bajarilishi ustidan va nazorat * 
D. nazoratga muofiq faqat SanPin "Isitish shamollatish va konditsionerlash»ko`ra 
E. nazoratga muofiq faqat SanPin "binolar suv ta'minoti va kanalizatsiya 
tizimlarini" ko'ra 
F. nazoratga muofiq faqat SanPin «Tabiiy va sun'iy yoritish"ko`ra 
2256.Loyixa xatida nimalar ko`rib chiqiladi: 
A. Loyiha to`g`ri kelishi * 
B. Loyihada aniq ozgina kamchiliklari bor bo`lsa qayta ko`rib chiqishga qaytariladi 

C. Ko`rsatilgan sabablar to`g`ri kelmasa loyiha rad etiladi* 
D. proyektni shamollatish gigiena talablariga javob bermaydi 
E. markaziy isitish tizimi gigiena talablariga javob bermaydi 
F.chiqindi gigiena talablariga javob bermaydi 
2257. Suv ta'minoti loyihasi o'rganishda koagulyatsiya va suvni tindarishni 
ta'minlashda qanday ma'lumotlar tekshiriladi: 
A. Reagentlar va ularning dozasi* 
B.Hajmi va ishlash inshootlari * 
C. suv bilan bo`lgan aloqa vaqti* 
D. shamollatish tank hajmi va ishlash 
E. Suvda - Flokulant va MPC 
F. Clark va uning tartib 
2258. Suv loyihalari sanitariya tekshirish qanday hujjatlarda amalga oshiriladi: 
A.GOST 950-2000 * 
B. GOST 951-2011 * 
C. GOST 345 * 
D. DSN, GOST va SanPiN 
E. CH-245, DCH va SanPiN 
F. DSN GOST 23337 


2259.Markazlashgan suv ta'minotida OSN bosqichlari: 
A. suvni tozalash qurilmalarini tekshirish * 
B. eksplatatsiyaga qabul qilishda ishtirok etish * 
C. Suv manbaini va loyihasini tanlab olish* 
D. suv ta'minoti tarmog'ida sanitariya holatini kuzatmoq sistematichesky 
E.pasportizatsiya va ish paytida sanitariya boshqarish 
2260. Aholi turar joylari suv ta'minoti turlarini belgilang: 
A. Mahalliy (quduqqa, buloq xavza) * 
B. Markazlashtirilgan * 
C. Aralash tizimi * 
D. gornodobyvayuschie meniki 
E. Sanitary Himoya zonalari 
F. mexanik qafas 
2261. Ichimlik suvi sifati aniqlashda amalga oshiriladigan ko'rsatkichlariga: 
A. Mikrobiologik* 
B. Kimyoviy* 
C. Organoleptik * 
D. entomologik 
E .chivinlarni axlatlari soni 
F. soni Clarke 
2262.Aralashtirish kamerasidan so'ng qoldiq ozon miqdori(mg / l): 
A. 0.1 * 
B. 0.2 * 
C. 0.3 * 
D. 2.0 
E. 3.0 


F. 0.7 
2263. Qoldiq xlor ta'siri 30 daqiqa so'ng gigiena standartlari qanchaga teng(mg / l): 
A.0,2* 
B. 0.4* 
C. 0.5* 
D. 0,8 
E. 2.0 
F. 3.0 
2264.Markazlashgan suv ta'minotida JSN olib borishda vrach ishining asosiy uch turi 
qaysilar: 
A. suv manbai sanitariya holatini tekshirish * 
B. SXM ga rioya qilish ustidan nazorat * 
C. Aholi salomatligi va sanitariya sharoitlariga suv sharoitlar ta'siri o'rganish * 
D. Aholining o'rganish 
E. Ishchi-yosh xususiy uy band odamlar soni o'rganish 
F. chislennosti Ishlovchi pensionerlarga 
2265. DavST 950-2011 qanday suv manbalari uchun tadbiq etiladi: 
A. Ichimlik suv ustida * 
B. Markazlashtirilgan ichimlik suvi yetkazib berish* 
C. xo`jalik korxonalarni ta`minlashga yetkazib berish* 
D. suv ushlash ariqlar, buloqlar yanada 
E. suv ombori yanada 
F. yanada suv artezian suv 
2266. Suv manbalarini markazlashgan suv ta'minoti sanitariya tadqiqotlarning asosiy 
turlarini aytib bering: 
A. Sanitariya – texnik suvdan namunalar olish * 


B. Sanitariya-epidemiologiya * 
C. Sanitariya topografik * 
D. oprosny, topografik 
E. visual, epidemiologik 
F. suv namuna olish bilan, anamnestik 
2267.Suv manbalari sanitariya va topografik tekshirishda sanitariya vrachining
asosiy vazifalari: 
A. Ifloslanishi mavjud bo'lgan yoki extimolli manbalarini aniqlash * 
B. ifloslanish manbalariga sanitariya va epidemialogik xavflilikni aniqlash* 
C. laboratoriya tadqiqotlari tahlillarini va dasturini aniqlash * 
D. sanitar tozalashni baholash (vertikal radial) 
E. sanitar baholash metan tanklar (mezofil, termofil) 
F. sanitar baholash (tabiiy va sun'iy yoritilganlik) 
2268.Kanalizatsiya loyihasida nima tushuntirilib yoziladi: 
A. Kanalizatsiya soni * 
B. Suv ta'minoti kanalizatsiya ob'ektiga qisqacha tavsif * 
C.drenaj miqdori* 
D.suv iste'molini -normasi 
E. sayt chiqindi suv to'lash bo'yicha - CGSEN 
F. issiqlik va elektr bilan ta`minlash 
2269.Maishiy chiqindi suvlarni tozalashni 3 bosqichini ko`rsating: 
A. Mexanik tozalash * 
B. Oqava suvlarni zararsizlantirish * 
C. Biologik tozalash * 
D. Gidrosiklonlar foydalanish, flotasiya birliklari 
E. Sentrafugalash flotasiya o`tkazish 
F. Sentrafugalash flotasiya o`tkazish 


2270.Kanalizatsiya inshootlarini loyihasi o'z ichiganimalarni olgan bo'lishi kerak: 
A. Tushuntirish xati * 
B. Grafik material * 
C. Loyiha chizmasi * 
D.Text Materiallar 
E.qurilishni arxetekturaviy chizmasi 
F. Sanitar-texnikaviy chizmalar 
2271.Suv ta`minoti sanitariya muhofazasi sohasida ro`yxatga olingan 3 ta me'yoriy 
va qonunchilik hujjatlar: 
A. SanPiN "tashqi ifloslanishdan suvni himoya qilish" * 
B. QMQ "Tashqi tarmoqlari va suv ta'minoti va kanalizatsiya inshootlari" * 
C. Qonun"Aholining epidemiologiya farovonligini to'g'risida" * 
D. GOST 2761 - 84 "manbalarini tanlash" 
E. GOST 2874 - 82 "Ichimlik suv" 
F. SanPin"Siti" 
2272.Aholi joylarini tozalashda rejali-xonadon usulidan qanday joylarda
foydalanishingiz mumkin 24.: 
A. Bir qavatli uylardan* 
B. xovli-joy uylar * 
C. Dachalar * 
D. yetishgan 9 qavatli turar-joy binolari 
E. intilib baland uy-joylar 
F. 4 qavatli turar-joy binolari uchun Up 
2273.Sog'liqni saqlash uchun qanday qutilardan foydalaniladi: 
A. Sirlangan qutilari * 
B. Maxsus qutilari * 
C. Tuproq qutilari * 


D.steklyannye qutilari 
E.metal qutilari 
F.metal va Emaye qutilari 
2274.Qanday joylarda qattiq chiqndilar turpoqli dezinfektsiyalanadi: 
A. sug`orish maydoni * 
B.Kompos dalalar * 
C. takomillashtirilgan yamalar * 
D.sanitariya sohalarida intilib 
E.shudgorlash yerlari 
F. yetishgan chiqindilarni tozalash zavodlar, 
2275.Qaerlarda suyuq chiqindilar tozalanmaydi: 
A. Joy sanitariya bo'yicha * 
B. Maydonlarini shudgorlash bo'yicha * 
C. Chiqarish stantsiyasi On * 
D. yanada saqlash 
E. Kompostlamanın maydonini intilib 
F. yanada Biofilters 
2276.sog'liqni saqlash o'rganish sanitariya inspektorining boshlang'ich bosqichi nima: 
A. Nazorat zonasini tanlash * 
B. Qishloq tartibi bilan tanishtirish*
C. Maydoni meteorologik xususiyatlari o`rganish* 
D. otbor havo namunalari 
E. Kuzatish nuqtalari 
F. assessment darajasi o'simliklar 
2277.Qayerlarda SXM o'rnatiladi: 


A. Uy-joy rivojlanish chegaralariga havo ifloslanishi manbalaridan to'g'ridan-to'g'ri 
ta`sirida * 
B. maksimal sirt kontsentratsiyasi reytingi * 
C. Qishloq axolisida ruxsat etilgan maksimal emissiya * 
D.o`ziga xos sanoat chiqindilarni saqlash sayt 
E.neposredstvenno tashkil chiqindilarining borligini va o'rnini tavsiflov 
F.o`ziga xos ochiq saqlash tez emissiya 
2278.GOST standarti bo`yicha SXM samaradorligini baholash usullari: 
A. Laboratoriya asbob-uskunalar * 
B. So'rovnoma-anketa usuli * 
C. Kasallanishni o'rganish * 
D.asbob-uskunalar va statistika 
E.epidemiologik-toksikologik 
F.statistik hisob 
2279. Saraton kasalligiga olib keluvchi gazlar tarkibini toping: 
A.3,4 - Benzaperin * 
B.Is gazi soni * 
C. Og'ir metall tuzlari * 
D.chang 
E. uglerod oksidi 
F.azot oksidi 
2280. Normativ-huquqiy hujjatlarga nimalar kiradi: 
A. Sanitariya normalari va qoidalari * 
B. Davlat standartlari * 
C. Sanitariya normalari va qoidalari * 
D. uslubiy maktub 
E.texnik xavfsizlik 
F.shaxsiy gigiena qoidalari 


2281. Sog'liqni saqlash tadqiqotlari bo'yicha qanday nazorat ob'ektlari turlari 
bo'yicha bo'linadi: 
A. Rejasli, chuquirilganlash * 
B. Tekshirilgan* 
C. Rejali* 
D. Umumiy, davriy 
E.Rejasiz, jamoa 
F.tezkor 
2282. Atmosfera havosi ifloslanishida JSN nimani tekshiradi: 
A. Sanitariya-gigiena laboratoriyasi DSENM shahar * 
B. Sanitariya-gigiena laboratoriyasi DSENMrayoni * 
C. Sanitariya-gigiena laboratoriyasi DSENM Respublikasi * 
D.Sanitary va gigiena laboratoriyasi 
E. avtoinspektsiya 
F.bakteriologik laboratoriya 
2283.Vodoprovod tarmoqlari turlari qaysilar: 
A.boshi berk* 
B. dumaloq * 
C. Tarmoqlari sifatida * 
D.mansard 
E.kesishgan 
F.kesishmagan 
2284.Suv ta`minotini loyihaning sanitar ekspertizasining sanitar ko`rsatgichlariga
baho berilish: 
A.organizmni chegaralovchi SOA * 
B. Qishloqga ichimlik suvini kiritish ehtiyojlarini xisob-kitobi* 


C. suvni tozalovchi to`g`ri texnologik sxemani tanlash 
D.umumiy filtrlash 
E.qumtutgichlar va panjaralar mavjudligi 
F.assenizatsiya dalalari 
2285. Tez filtrlar o'z ichiga oladi: 
A. Filtr AKX* 
B. Filtr DDF * 
C.ko`pqavatli, ikkiqavatli filtrlar * 
D.biofiltirlar 
E.Septik
F.metanktent 
2286.Bir joyda yashovchilar uchun zarur suv sifatini qayerlardan aniqlaymiz : 
A. Takomillashtirish uy-joy darajasiga * 
B.Qishloq madaniyat darajasiga * 
C. Suv ta'minoti davlat * 
D. uy-joy qurilishi 
E.daraxtlar joylashgan joydan 
F. suv hajmini dezinfeksiyalashda 
2287.Ichimlik suv ta'minoti uchun suv manbalari tizimiga nimalar kiradi: 
A.Er usti suvlari * 
B.Grunt suvlari * 
C.erigan qor va er osti suvlari 
D.erigan qor va yomg'ir suvlari 
E.Industral va er osti suvlari 
2288.Markazlashgan ichimlik suv ta'minotida ichimlik suvi sifatini nazorat qilish 
qanday amalga oshiriladi: 


A. Tarmoqqa kirishdan oldin * 
B. Tarqatish tarmog`idan * 
C.Suv ta'minoti tizimini o'lik joylaridan* 
D.yetishgan donni qayta ishlash jarayonida, birinchi uylarini Musluklar 
E.donni qayta ishlash jarayonida suvdan 1 km, intilib 
F.Ochiq suvlar
2289.Ichimlik suviga etiologik omil ta`sir qilganda qanday yuqumli bo`lmagan 
kasalliklarga olib keladi: 
A.Mahalliy flyuorozni * 
B. Endemik buqoq * 
C.Methemoglobinemiya * 
D.dizenteriya 
E.salmonellёz 
F.bryushnoy isitma 
2290. Markazlashtirilgan ichimlik suv ta'minotida ichimlik suvi sifatini nazorat qilish 
uchun qanday ko'rsatkichlarga qaraladi: 
A. Mikrobiologiya * 
B. Kimyoviy* 
C. Organoleptik * 
D.gigienik 
E.fizik 
F.norkologik 
2291.Suv bilan muloqatni qanday xususiyatlariga ko`ra yuqumli kasalliklar 
epidemiyasi yuzaga keladi: 
A.Bir vaqtning o'zida * 
B. Ko`p sonli infektsiyalardan odamlarning zararlanishi * 
C. Dezinfeksiyalashda giperxlorlashdan so`ng ta`sir samarasi* 


D.epidemichesky dumi 
E.Uning chiqarib yuborilishining buzilishi suv tozalash texnologiyasi qoidalari 
F.many manbalar 
2292. ichimlik suvi dezinfeksiya ba'zi usullari bor: 
A. Reagent * 
B. Reagenti kam * 
C. Jismoniy * 
D.instrumental, statistika 
E.mexanik, fiziologik 
F.aerogenniy reaktivi 
2293. Qanday imkoniyatlarda quyuqlashmoq bo'lishi kerak: 
A.Dozator * 
B.Batareyali * 
C. Kamera reagent * 
D.Shamollatish 
E.filter va ko'chmanchi 
F. Avtoklav 
2294. Suv samarali xlorlash uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar: 
A. Xlorning etarli dozasi * 
B. xlor bilan kontakt vaqti* 
C. Faol xlor * 
D. Hidsiz va ta'msiz 
E.2-Soat aloqa, hidsiz va baxtsiz 
F. Koagulant, loyqalik va alkalilik doz 
2295. Suv omborlari xususiyatlarini organoleptik ko'rsatkichlariga nimalar kiradi: 
A. Hid va ta'm * 


B. Suv harorati * 
C. Suv rang * 
D.suv, BOD harorati 
E.Erigan kislorod 
F.faol reaktsiya 
2296. Suv omborlari o'zini o'zi tozalash normal kursini ta'minlash uchun qanday 
ko'rsatkichlar qaraladi: 
A. BOD * 
B. Erigan kislorod * 
C. COD * 
D. buyash 
E. Mineralizatsiya 
F. Hid 
2297. Suvni umumiy sanitariya sharoitlariga zararli moddalar ta'sirini o'rganish: 
A. Ammonifikatsiya jarayoniga ta'siririni aniqlash 
B. Nitrifikatsiya jarayoniga ta'sirini aniqlash 
C. Erigan kislorod o'z-o'zini tozalash jarayoniga ta'sirini aniqlash 
D.Suv ta'miga ta`sirini aniqlash 
E.suv hidiga ta`sirini aniqlash 
F. bakteriologik xususiyatlariga ta`sirini aniqlash 
2298. Suv havzalarida qanday xavfli moddalarni tartibga solish kerak: 
A. Suv organoleptik xususiyatlariga ta'sir * 
B. Sanitariya suv rejimiga ta'sir * 
C. Suv toksikologik xususiyatlariga ta'sir * 
D. barqarorlik va mikroflorasini o`rganish 
E. flora va fotoplanktonlarni o`rganish 
F. ko'pikni o`rganish 


2299.Oqova suvlarni tozalahda qanday biologik qurilmalardan foydalaniladi: 
A. Aerotenkt * 
B.Biologik filtrlar * 
C. Biologik suv havzalari * 
D.gidrosiklon 
E. xlorator 
F.Septik tindirgichlar 
2300. Tuproq muhitida oqova suvlarini tozalash qurilmalarini turlari: 
A. Filtrlash dalasi * 
B. Sug'orish dalalari* 
C. Qishloq xo`jalik sug`orish dalalari* 
D.piroliz 
E.biotermik kamera 
F.biologik hovuz 
2301. Chiqindi suvlarni tozalovchi mexanik qurilmalarni belgilang: 
A. Panjara* 
B.Qum tutgichlar * 
C. Septik tindirgichlar * 
D.metantenk 
E.biofiltr 
F.biologik suv havzalari 
2302. Tozalash zavodini sanitar tekshirishdan maqsad: 
A. Qurilmani to'g'ri tekshirish * 
B. Binoning mazmuni to'g'riligini tekshirish * 
C.Tozalash inshootlarining samaradorligi* 
DXodimlarga tozalash zavodini zararli ta'sirini tekshirish 


E.Qurilmaning aniqligi va tarmoqlarining tarkibini tekshirish 
F.bakteriologik ko`rinishi 
2303. Tuproqni uzoq vaqt ifloslanishini tasdiqlovchi bakteriologik va gelmintologik 
ko'rsatkichlarga nimalar kiradi: 
A. Bakteriologik – kata miqdorda CL. Perferingis * 
B. Laktomusbat tayoqchalar miqdori* 
C. Laktomusbat tayoqchalar miqdori * 
D. o`rtacha konsentratsiyasi 
E.Maksimal yagona konsentratsiyasi 
F.bakteriyalar koeffitsienti 
2304. Nazorat zonasi bosqichida chiqindilarni tozalash usullarini tanlashda sanitariya 
shifokor rioya qiladigan gigienik tamoyillarni belgilang: 
A.Tozalash qurilmalarini tashkillashtirish * 
B. Chiqindilarni zararsizlantirilganligini samaradorligini laboratoriyada tekshirish * 
C.Chiqindilarni muntazam davriy tekshiruvdan o`tkazish * 
D.Davlat muassasalarida chiqindilarni yillik yig'ishni o`rnatish 
E.Sanoat majmuida chiqindilarni yillik yig'ishni o`rnatish 
F.Aholi chiqindilarni yillik yig'ishni o`rganish 
2305. Tuproqni epidemiologik xavfsizligi asosiy ko'rsatkichlari: 
A. 1 kg tuproqda Gelmint tuxumlar soni * 
B. koli-titr anaeroblar * 
C. Chivin lichinkalarini soni * 
D.protivagaz 
E.suv bilan ta`minlash 
F.kanalizatsiya tizimi 


2306. Qishloqda qattiq chiqindilarni kundalik birikmasini ro`yxatini hisoblash va 
belgilash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar turlari: 
A. Kun miqdorida qattiq chiqindilarni tashlash - 300 yoki 365 kun * 
B. Maishiy qattiq chiqindilarni o`rtacha miqdori * 
C. Tabaqalashtirilgan chiqindilar miqdori * 
D.qo'yish o'rtacha qiymati 6,5 vetrov- 
E.ishlab chiqarish zonasining kengligi - 165 
F.shamol yo'nashi aniq takrarllamoq 
2307. Tuproq ifloslanishi sababili qanday kasalliklar kelib chiqadi: 
A. Qoqshol * 
B. Kuydirgi * 
C. Gelmint infektsiyalari * 
D.karies 
E.buyrak kasallik 
F.nitratlar ortishi-metgemoglobinemiya 
2308.Qanday kasallik qo'zg'atuvchilari tuproqda 20-25 yil davomida saqlanadi 
mumkin: 
A. Botulizm * 
B. Kuydirgi * 
C. Qoqshol * 
D.Sil tayoqchalari 
E.Xolera 
F.Poliomielit 
2309. Tuproqni baholovchi ko'rsatkichlar nima: 
A. Sanitariya gelmintologik * 
B. Entomologik * 
C. Radiometrik * 


D.koli-titr 
E.biokimyoviy tadqiqotlari asosida 
F.kimyoviy, zoologik 
2310.Qanday omillar atmosfera havosini uzoq vaqt ifloslantirib, sanitariya-maishiy 
sharoitlarini buzulishiga olib keladi: 
A. Moddalarni to`planishi * 
B. Qurm * 
C. Is gazi* 
D.Oltingugurt gazi 
E.Uglevodorodlar 
F. Azot oksidi 
2311.Atmosfera mahsulotlarini to'liq yondirish va kulga aylantirishda qanday 
manbalardan foydalaniladi: 
A. Issiqlik elektr stantsiyasi * 
B. Qozon * 
C.Sement zavodi * 
D.Qurilish sanoati 
E.Transport 
F.tuproq 
2312.Havodan namuna olishda qaysi joylar tanlab olinadi: 
A. Ochiq maydonda* 
B. 1,5 m balandlikda qoplangan chang bilan gazlangan maydoni * 
C. Bog'dorchilik sohasida* 
D.ochiq gazlangan maydoni industrial zonasini yanada 
E.yashil zonasida shag'al Qavatlar bilan ochiq maydon yanada 
F.daraxtlar bilan o'ralgan ochiq maydon yanada 


2313.Atmosfera havosini sanitar himoya qilishdagi radikal chora tadbirlarga nimalar 
kiradi: 
A. Texnologik jarayonlarni to`xtatish * 
B.Nam usul foydalanish * 
C. Xavfli moddalarni avtomatlashtirish jarayoniga almashtirish * 
D.Zamonaviy texnologiyani yog`ga almashtirish 
E.Zarralarni tozalash va nazorat tashkil etish 
F.zamonaviy qurilmalardan foydalanish 
2314.Avtotransport chiqindilaridan qanday turdagi kasalliklar rivojlanadi: 
A. Asab tizimi kasalliklari * 
B. onkologik kasalliklar * 
C. Bronxial astma * 
D. demografik ko`rsatgich 
E.gelmintozlar 
F.virusli kasalliklar 
2315.Avtomagistrallarga baho berishda sinamalar qayerlardan olinadi: 
A. Yo'lning chekkasidagi yo`laklardan * 
B. qurilish chiziq* 
C. ko'p qavatli binolar oldidan* 
D.birinchi binoni oshxonasidan 
E.bolalar bog`chasidan 
F.chiqarish quvuri va daraxt ostidan 
2316. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi avtotransportning o`ziga xos
xususiyatlari: 
A. Insonni nafas darajasiga ifloslanishlarni ajratishi* 
B. Sanitariya himoya zonasini o`rnatib bo`lmaydi * 
C. Uy-joy massivlarini yaqininida mashinalar uchun garajlar o`rnatish* 
D.konseragen moddalarni tanlamoq 


E.inson nafasiga ta`sir qiluvchi xamma ifloslantiruvchilarni ajratishi 
F,mutagen va teratogen 
2317. Avtomagistrallarni baholashda qanday masalalar hal qilinadi: 
A. Joylarni takomillashtirish * 
B. Ketyma-ket harakatlanadigan mashinalar * 
C. Ruxsat etilgan sanitariya himoya zonasi * 
D.magistral yo'llarini yoritilishi va kengligi 
E. shovqin bilan qoplanishi 
F.belgilar va svetoforlar mavjudlig 
2318. Sanoat korxonalari uchun SXM o`lchami qanday ko`paytiriladi: 
A. Texnik-iqtisodiy * 
B. Sanitar-gigienik * 
C. Ekologik*
D.epidemiologik 
E.texnologik 
F.iqtisodiy 
2319. Sanoat korxonalari uchun SXM o`lchami nima asosida kengaytiriladi: 
A. gidrometiorologik xodimlar yordamida* 
B.arxitektor yordamida* 
C.sanitar epidemiologik xulosa yordamida* 
D.xamma ifloslantiruvchilar uchun 
D.shovqinni pasaytirish uchun 
E.aeroklimatik 
2320.Korxonalar uchun SXM nimaga o`rnatilishi shart: 
A. Takomillashtirish* 
B. Ko`kalamzorlashtirish* 


C. Mustahkam ximoyalash* 
D.Funsional taqsimlash 
E.Ishlash uchun yashash uylarini qurish 
F.Yo`llarni asfaltlash
2321.SXM xududidan nima maqsadlarda foydalanib bo`lmaydi: 
A. Sanoat korxonalarini joylashtirish* 
B. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi korxonalarni joylashtirish* 
C. Bolalar bog`chalariga joylashtirish* 
D. ziravor o’simliklar, pomidor, bodring yetishtiraladigan dalalarni joylashtirish 
E. davolash-profilaktik muassasalarida joylashtirish 
F. depo va omborxonalarni joylashtirish 
2322. Atmosfera xavosini sanitariya muxofazosi buyiga tibbiet yo’nalishi tadbirlarini 
ko’rsating: 
A. Profilaktik tadbirlar ishlab chiqish* 
B. Epidemiologik tadbirlar ishlab chiqish* 
C.Sanitar-gigienik sharoitlarni o`rganish* 
D.Sanitar-epidemiologik yashash zonasini o`rganish 
E.Atmosfera xavosini ifloslanish darajasini o’rganish 
F. Joylarni sanitar-topografik sharoitlarini o’rganish 
2323.Atmosfera xavosini ifloslanishi atrof-muhitning qaysi faktorlariga bog`liq: 
A. Ob-xavo faktoriga* 
B. Iqlimga oid faktor* 
C.Ochiq ichimlik suvlariga* 
D.Ishlab chiqarish qurilmalariga 
E.Urbanizatsiya va sanoat korxonalariga 
F.Yangi ishlab chiqarish korxonalaridan xosil bo`lgan aralashmalar 


2324. Atmosfera xavosidagi kimyoviy moddalarga OSN o`tkazish metodini 
ko`rsating: 
A. Xisob-kitob yo`li* 
B. eksperimental* 
C.Matematik modellashtirish* 
D.O`rtacha proporsional 
E.iziologik 
F.topografik 
2325.Axoli yashash joylarida atmosfera xavosining sanitar chora tadbirlarni guruhini 
ko`rsating: 
A. rejalashtirilgan* 
B. qonuniy* 
C. tashkiliy va ma’muriy* 
D.funksional 
E.sanitar-texnik 
F.tosikologik moddalar 
2326.Qayerda sanoat korxona suvlari aralashadi: 
A. sanoat korxonasi zonasida* 
B. avtomagistrallar yonida* 
C. temir yo`l tarmog`I yonida 
D.shaxar chizmasida 
E.sanitar-ximoya mintaqasida 
F.admistratsiya markazi 
2327. SanPiN va SN bo`yicha sanoat korxonalarining klassifikatsiyasi nimalarga 
asoslangan: 
A. korxona quvvatiga* 
B. texnologik protsesslarga* 


C. zararli moddalar tarkibiga va sifatiga* 
D.manba quvvati, zararlilik 
E.xomashyoni zararlilik sifatiga 
F.takomillashtirish 
2328. Xavodagi changni tozalash inshootlariga qaysilar kiradi xar bir tizim uchun 
xarakteristika bering: 
A. gazlardan tozalovchi (skrubberlar)* 
B. changlardan tozalovchi(siklon, elektrofiltr)* 
C. qurumdan tozalovchi (elektrofiltr)* 
D.ventilyatsiya quvurlarini chiquvchi mo`ri tutunlaridan tozalovchi 
E. mo`ri tutunlaridan tozalovchi ventilyatsiya quvurlari 
F.changdan tozalovchi (qumtutkich, siklon,elektrofiltr) 
2329.Vaqt bo`yicha maksimal shovqin darajasini belgilang: 
A. 40 DB* 
B. 45 DB* 
C. 50 DB* 
D.45-60 DB 
E.50-55 DB 
F.60 DB dan yuqori 
2330.EMM energiyasi elektr simlari qayerlarga qoqiladi: 
A.radio stansiyalariga o`rnatish,hudud ichiga qurish* 
B.televideo stansiyalariga o`rnatish,hudud ichiga qurish* 
C.radio aloqa lineasi va radio kanallariga o`rnatish,hudud ichiga qurish* 
D.radio kanallariga o`rnatish,hudud ichiga qurish 
E. televideo stansiyalariga o`rnatish,hudud ichiga qurish 
F. radio stansiyalariga o`rnatish,hudud ichiga qurish 


2331. Yashash xonalarining balandligini qanday axamiyati bor: 
A. gigienik (xavo sig’imi)* 
B. estitek axamiyati 
C. fiziologik axamiyati 
D. psixologik 
E.tovushlarni yutishi 
F. shovqinlarni yutishi 
2332. Yashash xonalarini yetarli darajada tabiiy yorug’lik bilan yoritilishi uchun YoK 
nechaga teng bo’lishi kerak: 
+ 1:5* 
+ 1:8* 
+ 1:7* 
-1:9 
-1:3,5 
-1:9,5 
2333.Tabiiy yoritilganlik qanday asboblarda o`lchanadi: 
A.lyukismetr Ю-116* 
B. lyukismetr Ю-16* 
C.Vatt metodi 
D.lyukismetr Ю-116,Dalinuk chizmasi 
E. Dalinuk chizmasi va grafigi 
F.psixrometr 
2334.Maishiy xonalar obshijitiyaning nechanchi qavatlarida joylashadi: 
A.1-qavatga* 
B.sokil qavatiga* 
C.2-qavatga* 
D.qavatlar orasiga 
E.podvalga 


F.bino orqasiga 
2335. Xonadonlarning mikroiqlimi qanday ko’rsatkichlar bo’yicha baholanadi: 
A. xavoning nisbiy namligi* 
B. xavoning xarakat tezligi* 
C.issiqlik* 
D.uning xajmi 
E.ventilyatsiya tizimi 
F.vibratsiya 
2336. Yotoqxona xonalarida nechta kishi yashashi mumkin: 
A. 2-3 odam* 
B. 2 odam* 
C.4 odam* 
D.1-4 kishi 
E.6 kishi 
F.1-6 kish 
2337. Yotoqxona qanday santir-texnik qurilmalar bilan ta`minlangan: 
A. ventilyatsiya* 
B.isitish tizimi* 
C. chiqindilardan tozalash* 
D.binoni insolyatsiya bilan ta`minlanganligi 
E.yordamchi binolar bilan ta`minlanganligi 
F.isitish orentatsiyasi 
2338. Yotoqxona qanday tiplari mavjud: 
A. galeriyali* 
B. koridorli* 
C. seksiyali* 


D.maxsus 
E.tipik 
F.galeriyali, koridorli,tipik 
2339.DPM palatalari derazalarining optimal orientatsiyasi: 
A. janub* 
B. janubi-sharqiy* 
C. sharqiy* 
D.janubiy-shimoliy 
E.g`arb 
F.J,sh-g`,g` 
2340.kasalxona maydonining qurilish me`yor zichligi: 
A. 12* 
B. 15* 
C. 17* 
D.12-18 
E.10-18 
F.10-20 
2341.Xammomlarni binosi qizil chiziqdan qancha uzoqlikda joylashtirish kerak: 
A. 10 m dan kichikroq* 
B. 15 m dan kichikroq* 
C. 20 m dan kichikroq* 
D.12 m dan oshmasligi 
E.8-12 m dan oshmasligi 
F.70-80m dan ortiq 
2342.Ko`chalar kengligi qanday ko`rinishda bo`ladi: 
A. ko`chalar tarmog`I klassifikatsiyasi* 


B. magistral tipdagi* 
C. avtomagistral ko`rinishida* 
D.transport qatnaydigan yo`lak 
E.peshexod yo`lakchalari keng 
F.transport miqdoriga 
2343.Shaxar territoriyasini funksional mintaqalashtirilmagan zonasi: 
A. ijtimoiy-iqtisodiy* 
B. gigienik* 
C. epidemiologic* 
D.selektiv 
E.sanoat korxonasi 
F.kommunal omborxonalar 
2344.Korxona qurish uchun ajratilgan er maydoni qanday bo`lishi kerak: 
A. sanoat korxonasi uchun joy* 
B. sanoat korxonasi sexi uchun joy* 
C. sanoat korxonasini tashqi xo`jalik ishlari uchun joy* 
D.omborxona uchun joy 
E.garaj uchun joy 
F.tramvay yo`l uchun joy 
2345. Seliteb mintaqa nima uchun mo’ljallangan: 
A. turar joy binolarini joylashtirash uchun* 
B.jamoat markazlarini joylashtirish uchun* 
C.bolalar maktabi va bog`chasi uchun* 
E.ombor va bazalarni joylashtirish uchun 
F.mashinalar joylashtirish uchun 
2346.Yashil o`simliklar nima maqsadda o`tqaziladi: 


A. ijtimoiy-iqtisodiy maqsadda* 
B. kundalik maqsadida* 
C. maxsus maqsadlarda* 
D.gigienik maqsadda 
E.texnik maqsadda 
F.epidemiologik maqsadda 
2347.. Sanoat korxonalari SXM ga yashil o’simliklarini qanday turlari ekiladi va 
ularning minimal miqdori: 
A. gazga chidamli daraxtlar*
B. gazga chidamli gullar 
C. ko’kalamzorlashtirilgan maydon 40% dan kam bulmasligi* 
D. maysali qoplamalar 5% dan kam emas 
E.mevali daraxtlar 5% dan kam emas 
F. terak, yel 2-3% dan kam emas 
2348.Qishloq axolisi punktlarini SXM ini qanday qilib 1,5-2 martaga kengaytirish 
mumkin: 
A. davolash-profilaktik muassalariga yaqin joylashtirish* 
B. sanatoriyalar* 
C. dam olish dachalari* 
D.kommunal-omborxonalarga yaqin joylashtirish 
E. bolalar davolash muassalariga yaqin joylashtirish 
F.magistral yo`llarga yaqin joylashtirish 
2349. Qishloq axolisi punktlarini yashash zonalari qanday rejalashtiriladi: 
A. axoli punkitini o`lchami* 
B. muhim miqdorlarni oshishi* 
C. ekonomik faktorlar miqdori* 
D. axoli punkitini o`lchami,axoli tozaligi 
E.qishloq axolisida sanoat korxonasining bo`lishi 


F.qishloq axolisi madaniyati 
2350. Maishiy chiqindi suvlar o'z ichiga qanday mikroflorani oladi? 
A . qo`ziqorinlar va achitqilari* 
B.kichik suv o'tlari * 
C. bakteriyalar va viruslar * 
D. to'xtatib qattiq 
E. quruq qoldiq 
F. faol reaktsiya 
2351. Qanday chiqindi suv manbalariga kanalizatsiya o`rnatilmaydi? 
A. zaharli moddalar o'z ichiga olgan * 
B. portlovchi gazlar * 
C. neft plonkalari * 
D. kimyoviy moddalarni o'z ichiga olgan 
D. biologik moddalar o'z ichiga olgan 
F. mexanik moddalarni o'z ichiga olgan 
2352. Chiqindilarni baholashda qanday xavfsizlik choralarini bilasizmi? 
A. Organoleptik * 
B. Toksik * 
C. sanitariya * 
D. kimyoviy 
E. jismoniy 
F. entomologik 
2353. Turg`unlik mohiyatida nimalar bilasiz? 
A. turg`un * 
B. o'rta turg`un * 
C. turg`un emas * 


D. toza 
E. Doimiy
F. doimiy emas 
2354. Suv manbalarini sanitariya sharoitlariga ta`sir qiluvchimoddalar? 
A. Biokimyoviy jarayonlar buzilishi * 
B. Kislorod rejimini buzilishi * 
C. Chirituvchi anaeroblarıni rivojlanishi * 
D. Organik moddalar minerallashuvi 
E. minerallashuvi to'xtatib qattiq 
F. Zaharli moddalar minerallashuvi 
2355. Kasallanishni o'rganish usullarini ko'rsating? 
A. tibbiy murojatlar soniga ko`ra* 
B. tibbiy ko’rik natijasi* 
C. o'lim sababi ko'ra* 
D. Yuqumli kasalliklar ko'ra 
E. Yuqumli kasallik emas ko'ra 
F. gelmintologik kasallik ko'ra 
2356. Aholi salomatligini o'rganish uchun zarur bo'lgan sog'liqni saqlash ob'ektlari, 
materiallar turlarini belgilang? 
A. Tibbiy yordam tushunish * 
B. tibbiy ko'riklar * 
C. dispanseri ro'yxatga olish * 
D. biokimyoviy parametrlarni 
E. bakteriologik ko'rsatkichlar 
F. mikrobiologik parametrlarni 
2357. DSENM kasallanishni qaysi guruhlarini ro`yxatga oladi? 


A. yuqumli kasallik * 
B. kasb-hunar kasallanish * 
C. bolalar sog'lomlashtirish * 
D. Kattalar sog'liqni saqlash ahvoli 
E. O'quvchilarning salomatlik holati 
F. qariyalar salomatligi 
2358. Nazorat ostidagi sanitariya obektlarini tekshirish usullarini ko'rsating? 
A. sanitariya-topografik * 
B. sanitar-texnik * 
C. sanitar-epidemiologik * 
D. sanitariya va jismoniy 
E. sanitariya va toksikologik 
F. sanitariya-kimyoviy 
2359. Inson tanasining funktsional o'zgarishlarni baholash uchun foydalaniladigan 
ko'rsatkichlar nima? 
A. fiziologik * 
B. Biokimyoviy * 
C. immunologik * 
D. parazitologik 
E. biologik 
F. birlashgan 
2360. Aholi sog'lig'iga ta'sir qiluvchi omillarni asosiy turlarini ko`rsating? 
A. Biologik * 
B. ijtimoiy-iqtisodiy * 
C. iqlim va geografik * 
D. fizikaviy 
A. Kimyoviy 


B. biokimyoviy 
2361. Salomatlikka atrof-muhit ifloslanishi ta'siri turini belgilang? 
A. o'tkir * 
B. surunkali * 
C. uzoq muddatli ta'siri * 
D. Qattiq
E. instant 
F. predupriditelny 
2362. ekologik omillar tekshiruv usullarini ko'rsating? 
A. laboratoriya * 
B. instrumental * 
C. anketa-so`rovnoma * 
D. kimyoviy tadqiqot 
E. mikrobiologik tadqiqot 
F. zaharlash o'rganish 
2363. Sog'liqni saqlashga ta`sir qiluvchi ekologik omillarni belgilang? 
A.-havo * 
B. meteorologik sharoitlar * 
C. suv va tuproq ifloslanishi * 
D. miroiqlim ko'rsatkichlari 
E. Laboratoriya tadqiqotlar 
F. biokimyoviy parametrlarni 
2364.Tozalash kanalizatsiyasi o`rnatilda sanitar tekshirganimizda nimalarga etibor 
beriladi? 
A. Ob'ekt pasportiga* 


B. Chiqindi suv tozalash majmuasini samaradorligi ustidan sanitariya nazorat 
o`tkazish * 
C. tozalash yomonlashuvi sabablarini aniqlash 
D. mexanik xususiyatlari 
E. biologik ko'rsatkichlari 
F. zararsizlantirish ko`rsatkichlari 
2365. Ichimlik suvi sifatini aniqlovchi ko'rsatkichlar guruhini aniqlang? 
A. Organoleptik * 
B. Kimyoviy * 
C. epidemiologiya * 
D. biokimyoviy 
E. fiziologik 
F. texnik 
2366. Mexanik tozalash muassasalarini sanitar ekspertizadan o`tkazishda shifokor 
tomonidan hal qilinishi kerak bo`lgan vazifalar? 
A. qurilish * 
B. rejim buzilsa ishni to`xtatish * 
C. panjarani sanitariya holati 
D. biofiltning sanitariya holati 
E. Biologik suv havzalari sanitariya holati 
F. Shamollatish sanitariya holati 
2367. Maydonchani sanitar tekshirishda shifokor tomonidan hal qilinadigan asoasiy 
masalalarni ko`rsating? 
A. zuriqish qabul qilinishi * 
B. Drenaj suvlarni olib ketuvchi * 
C. Qumlardan foydalanish * 
D. qattiq moddalardan foydalaniladi 


E. kimyoviy moddalardan foydalaniladi 
F. Biologik agentlari foydalanish 
2368. Cho`kmalarni qayta ishlovchi qurilmalarni bering? 
A. metanktent * 
B. metatenksiz * 
C. qumli maydonlari * 
D. panjara 
E. qumtutgichlar 
F. aerotenktlar 
2369. Zararsizlantirishni gigienik baholashda shifokor tomonidan hisobga olishi 
kerak bo`lgan ishlar? 
A. doza ta`sirini * 
B. aloqa vaqt * 
C. qoldiq xlor miqdori * 
D. Xlor olib tashlash 
E. cho`kmani olib tashlash 
F. aktiv ilni olib tashlash 
2370. Tuproqni epidemik xavfsizligini ta`minlovchi ko`satgichlarni ko'rsating? 
A. titr-anaeroblar * 
B. Pashsha g`umbagi va lichinkalari * 
C. Xlebnikov raqami * 
D. Organik moddalar soni 
E. Foydali qazilmalarni soni 
F. Kimyoviy soni 
2371.Atmosfera xavosinidan sinama olishning asosiy usullari? 
A. aspiratsion * 


B. sedimetatsionny * 
C.naychalarga xavodan sinama olish* 
D. usul Danyluk 
E. yutilish qurilma Zaytsev 
F. yutilish qurilma Polezhaeva 
2372. Turar-joy binolari sanitariya ekspertizasi qanday? 
A. chuqur * 
B. rejalashtirilgan* 
C. sog'liqni saqlash sertifikatlarini ishlab chiqarish* 
D. yozuvlarni ishlab chiqarish 
E. Daqiqa uchun
F. fikr berish 
2373. Mikroiqlimining asosiy ko'rsatkichlari qanday? 
A.
havo harorati * 
B.
namlik 
C.
havo tezligi * 
D.
insolyatsiya 
E.
Chang sathi 
F.
Muassasa sathi 
2374. Axoli joylarini rejalashtiruvchi gigienik ko`rsatkichlarga nimalar kiradi? 
A.
turar-joy maydoni zichligi * 
B.
aholi zichligi * 
C.
yashash fondi zichligi * 
D.
yashil sohalarda zichligi 
E.
Ijtimoiy binolarning zichligi 
F.
Transport vositalari zichligi 
2375. Qonuniy- normativ hujjatlar qanday guruhlarga bo'linadi? 
A.
bosh 
B.
umummilliy * 
C.
normativ-uslubiy * 
D.
farmoyishlari hakimiyata 


E.
mehnat qonun 
F.
mehmonlar 
2376. SanPiN 0172-04 № ko'ra suv organlarining birinchi toifali tomonidan 
ishlatiladigan suv ta'minoti 3 turdagi har qanday sifatida kiriting: 
A.
markazlashgan suv ta'minoti * 
B.
markazlashmagan suv ta'minoti * 
C.
oziq-ovqat sanoati etkazib* 
D.
Baliqchilik uchun
E.
Dam olish uchun
F.
Sug'orish ko'chalarida uchun
2377. Markaziy isitish tizimi turlari belgilang? 
A.
suvli * 
B.
bug 'li* 
C.
havoli * 
D.
panel 
E.
shisha 
F.
metall 
2378. Xonanini shamollatishni havoli usulini turlarini belgilang? 
A. tabiiy * 
B. Sun'iy * 
C. mahalliy * 
D. burchak 
E. izchil 
F. shamollatish 
2379. Kasalxona hududini rejalashtirishning funktsional zonalari? 
A. tibbiy va maishiy maydonlar * 
B. patoanotomik maydoni * 
C. bog`-park maydoni * 


D. bufet, 
E. stadion 
F. dorixona 
2380. Chiqindilarni zararsizlantirish usullarini tanlashda sanitariya tabib tomonidan 
ta'qib qilingan asosiy gigiena tamoyillari, belgilang? 
A. Uyushmagan zarrani tugatish * 
B. Uyushgan zarrani tozalash usullari * 
C. qayta ishlash va chiqindilarni joylashtirish * 
D. Chiqindilarni utilizatsiyalash 
E. Faol ildan foydalanish 
F. shamollatish usuli yordamida 
2381. QMCH kundalik yig`ilish me`yorini hisoblashda zarur bo'ladigan asosiy 
ma'lumotlarni ko`rsating? 
A.jamoat muassasalarida chiqindilarni 1 yilligini yig'ish * 
B. kun davomida qattiq chiqindilarni olib tashlash * 
C. Chiqindilarni notekis to`planishini nisbati * 
D. Suyuq chiqindilarni yig'ish 
E. Sanoat chiqindilarni o'simliklardan yig'ish 
F.Bolalar chiqindilarni yig'ish 
2382. Atmiosfera havosini himoya qilishda loyihani texnologik qismini o'rganish 
orqali erishish mumkin bo`lgan ma'lumotlar turini belgilang? 
A.Chiqindilarining soni va tabiati haqidagi ma'lumotlar * 
B. chiqindilar chastota * 
C. Havo chiqindilarining kirishi uchun sharoitlar * 
D. siklondan foydalanish 
E. yuvish foydalaning 
F. sanitariya-rejalashtirish faoliyati 


2383. SXM qiymatini o'rnatishda vrach qanday ma'lumotlar asosida o`tkazadi? 
A. ishlab chiqarish sinfini aniqlash uchun kengaytirish zonasi * 
B. Shamol yo'nalishi aniq faktlarni qaytalanishi * 
C. Shamolni qaytalanishi o'rtacha mohiyati * 
D. ko'cha va kafel kengligi 
E. gul changi 
F. gul gazdan zaharlangan
2384. Mikrarayon qurilishini sistemasini ko`rsating? 
A. kichik harflar* 
B. perimetralniy * 
C. birlashgan* 
D. tugunchali 
E. kvadrat 
F. ovalniy 
2385.Vodoprovod tarmog’idan sinama olishning uziga xos xususiyatini ayting? 
A. spirtli alanga yordamida qizdiriladi jumraklar oldindan* 
B. jumrakdan suv polniy oqizdirib qo’yiladi* 
C.suvdan sinama faqat toza idishlarga olinadi* 
D. Birinchi ishdan holda vana 
E. sinama har qanday idishga olinadi 
F. Barcha qadoqlash sterilizatsiya qilinadi 
2386. Suv manbalarini ifloslantiruvchi asosiy moddalar ro`yxati? 
A. sanoat chiqindi suvi * 
B. maishiy chiqindi suvi * 
C. do`l va yomg'ir suvlari * 
D. grunt suv 


E.er osti suvi 
F. artezian suv 
2387.Suvni sanitariya tekshirish natijalari olingan ma`lumotlarlar salomatlikni sanitar 
ko`rinishiga qanday ta`sir qiladi? 
A. Suv ifloslanishi darajasi * 
B. Sog'liqni saqlash uchun suv omborlarining xavflilik darajasi * 
C. Suvningning sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish 
maqsadida * 
D. To'xtatildi qattiq miqdori
E. organik moddalar miqdoriga 
F. Foydali qazilmalarni soni 
2388. Oqava suvlardan qanday sinamalar olinadi? 
A. o'rtacha * 
B. o`rtacha-proporsional * 
C. bir martalik * 
D. bir paytda 
E. kopipar usuli 
F. Daniluk metodi
2389. Tuproqdan sinamalar asosan qayerlardan olinadi? 
A. sinama 2 ta uchastkadan olinadi * 
B.. sinama 0,2 m chuqurlikdan olinadi * 
C. olingan sinamadan o’rtacha tuproq sinamasi tayyorlanadi * 
D. tanlash ertalab erta amalga oshiriladi 
E. namunalari 0,4 m chuqurlikda olingan 
F. Namunalarini soni tuproq harorati bilan bog'liq 
2390..Atmosfera xavosidan QMCH olib ketish tizimlarini ko`sating? 


A. rejali xonadon * 
B. rejali kvartal*
C. rejali xovli * 
D. rejali mahalliy 
E. rejali qishloq 
F. rejali mahalla 
2391. Atmosfera havosini ifloslanishi asosiy manbalarini shifokor tomonidan hal 
qilinishi uchun zarur narsalar? 
A. axoli punkitini aralashish manbasi* 
B. ifloslantiruvchi asosiy yo'nalishlarini aniqlash * 
C.Axolini sog'liqni saqlash o'rganish * 
D. ochiq suv holatini o'rganish 
E. tuproq holatini o'rganish 
F. turar-joy binolari holatini o'rganish 
2392. Atmosfera havosini ifloslanish darajasini kuchaytiruvchi omillarni aniqlang? 
A. Xavfilik darajasi miqdori * 
B. kontsentratsiyasini aniq vaqtini aniqlash* 
C. PDK nisbati * 
D. o'rtacha konsentratsiyani vaqtini aniqlash
E.PDK darajasini ortishi 
F.Senol ortiq 6 darajasi 
2393. Atmosfera havo ifloslanishi haqiqiy sanitariya ko`rsatkichlarni baholashda 
qanday qiymat beriladi? 
A.. maksimal bir martalik* 
B. o`rtacha kunlik* 
C. O'rtacha oylik * 
D. maksimum qayta foydalanish mumkin 


E. o'rtacha kvartillik 
F. dekazatsiya 
2394. Atmosfera havosini zararlovchi ozod miqdorini aniqlash mumkin bo'lgan 
asosida ko'rsatkichlar nima ? 
A. Mahsulot birligiga boshiga o'ziga xos emissiya * 
B. mahsulot balansi * 
C. Yoqilg'i va xom ashyo iste'mol * 
D. quvvat iste'moli 
E. mineral moddalar iste'moli 
F. Organik moddalar iste'moli 
2395. Xonalarni havo harorat tezligini o'lchash uchun asosiy vositalarni tasvirlab 
bering? 
A. psixrorometer * 
B. termometr * 
C. termografig-yozish * 
D. anemometriya 
E. katotermometriya 
F. lyukemetr 
2396. Yopiq sharoitda havo harorat o`lchash turini belgilang? 
A. o'rta harorat * 
B. harorat vertikal tomchi* 
C. harorat gorizontal tomchi * 
D. maksimal harorat 
E. minimal harorat 
F. meridian bo'ylab harorat o'zgarishlar 
2397. Havo harakat tezligini aniqlash uchun asboblar? 


A. katotermometr * 
B. anemometresiya * 
C. elektroanemometr * 
D. yorug Meter 
E. psixrometer 
F. aspiratori 
2398. binolarni sanitariya isitish paytida shifokor oldida turgan asosiy vazifalar 
tasvirlab bering? 
A. Tanlash to'g'riligiga baholash * 
B. sirt isitgichlar malakasi tekshirish *Isitish tizimi 3 baholash birligi * 
C. gorizontal harorat farq 
D. vertikal harorat farq 
E.Meridian bo'ylab 6 harorat o'zgarishlar 
2399. Turar-joy binolarini havosidan qayerlaridan sinamalar olinadi? 
A. sinama turar-joy binolarini markazidan olinadi * 
B. bir vaqtning o'zida havo miqdorini o'lchash * 
C. Har bir nuqtada kamida ikki parallel namuna olinadi * 
D. namunalari yaxshilash atrof-muhit olinadi 
E. Olti misollarni har bir nuqtasida olingan 
F. Har biridan 10 namunalar olingan 
2400. Tuy-joy binolarinini havosini sanitariya-bakteriologik usullari qanday 
o`rganishni belgilang? 
A. sedmintatsion* 
B. filtrlash * 
C. havo jeti childirma tamoyili asosida* 
D. usul Danyluk 
E. "Vatt» usul 


F. usul Aberyanova 
2401. Ob'ektning situatsion rejasidan nima uchun foydalanadi? 
A. masofani yetarli aniqlash uchun* 
B. Yo'l tarmog'ining mavjudligi * 
C. erning relefini aniqlash uchun* 
D. o'simliklarni joylashganligi 
E. izolyatsiya joylari 
F. Ko'cha tarmoqlarining mavjudligi 
2402 Xonadon rejasi gigienik baholash o'z ichiga oladi: 
A. Binoni qismlari * 
B. Yashash xonalarini orientatsiyasi * 
C. binoni yordamchi xonalari va ob'ektlar nisbati * 
D. joy relefi 
E. Er osti suvlari tubsiz 
F. er osti suvlari sifat 
2403. Tabiiy yorug'lik qiymati nima belgilaydi? 
A. Atrof-muhitni yoritilganligiga * 
B. Tepalik orientatsiyasiga * 
C. Arxitektura va konstruktiv yechimlari * 
D. Ko'cha tarmog'ining mavjudligi 
E. sanitariya echimlar 
F. Havo sifati
2404. shamollatish tizimini tanlash nimaga bog`liq? 
A. Binoning maqsadidaligiga * 
B. Ob'ekt hajmi * 
C. chiqadigan zararli moddalar tabiati * 


D. Binolar orientatsiya
E. Obodonlashtirish foizi 
F. Suv sifatiga
2405.Turar joylarni havosini kimyoviy tarkibiga turli sabablari? 
A. maishiy gazlarni chala yonish * 
B. Sintetik Polimer materiallar destruksiyasi * 
C. Inson faoliyati natijasida * 
D. Maishiy gaz to'liq yonish 
E. joy qiyaligi 
F. Binolarni vertikal reja 
2406. Yashash joylarida laboratoriya va instrumental nazorat natijalarini nima 
solishtirsa? 
A. Gigienik standartlarga * 
B. aholi yashash joylaridan ma`lumotlar * 
C. kasallanish * 
D. O'lim sabablari 
E. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari
F. Texnik ko'rsatkichlar bilan
2407. Instrumental havo tezligini o'lchash uchun ishlatiladigan asboblar? 
A. katatermometer * 
B. elektroanemometr * 
C. qanotchali va kosachali anemometresi * 
D. psixrometer 
E. luksmetr 
F. qurilma Zaytsev 
2408.Qaysi termometr havo harorati o'lchash uchun ishlatiladi? 


A. quruq termometr * 
B. spirtli termometr * 
C. simobli termometrlar * 
D. insolyametr 
E. gaz analizator 
F. usul Danyluk 
2409. Atmosfera havosini ifloslanishini laboratoriya nazoratini kim amalga oshiradi? 
A. gidromet xodimlari *
B. Tibbiy xizmati * 
C. idoraviy laboratoriya prom. Qabul bo`limi * 
D. virusologiya laboratoriyasi 
E. biokimyoviy laboratoriya 
F. toksikologiyasi laboratoriya 
2410. Atmosfera havosini ifloslanishi natijasida qaysi kuzatish postlarida laboratoriya 
nazoratini olib boradi? 
A. statsionar * 
B. alanga osti* 
C.mashrut * 
D. Farmatsiya 
E. sanoat 
F. Intermedia 
2411. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi ob'ektlar uchun qanday sanitariya nazorati 
usullari ishlatiladi? 
A. sanitariya-topografik * 
B. sanitariy-epidemiologik * 
C. sanitariy-texnik * 
D. sanitariya-kimyoviy 


E. sanitariya va jismoniy 
F. Sanitariya va biologik * 
2412. mexanik quruq changdan tozalovchi qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. chang cho`kma kamera * 
B. siklon * 
C. elektrofiltr kollektorlari * 
D. gaz tozalovchi srubber 
E. septik qurilma 
F. aerotenkt 
2413. Atmosfera havosini himoya qiluvchi uchun sanitariy-texnik chora-tadbirlar 
tegishlisini belgilang? 
A. changdan tozalash qurilmalarini qo'llash* 
B. kuldan tozalash qurilmalarini qo'llash * 
C. gazdan tozalash qurilmalarini qo'llash * 
D. tozalash o'simliklar uglerod qora qo'lga 
E. tozalash o'simliklar ta'qib tuproq 
F. Qum qo'lga olish uchun davolash inshootlari 
2414.Atmosfer havosini Ifloslantiruvchi moddalar qanday zararli ta`sirlar natijasida 
yuzaga keladi? 
A.umumiy oddiy ta'siri * 
B. ta'sirni mustahkamlash* 
C. antagonistik ta'siri * 
D. hamkorlik 
E. ta'sir elektroliz 
F. ta'siri galvonoplastiki 


2415. Salomatlik xolatining qanday ko’rsatkichlari orqali atmosfera xavosini 
ifloslantiruvchilarning ta’siri tekshiriladi: 
A. o'lim * 
B. kasallik * 
C. nogironlik, jismoniy rivojlanish va funktsional buzilishlar* 
D. biologik alomatlar 
E. Kimyoviy alomatlar 
F. texnik xususiyatlari 
2416.Atmosferani ifloslanish normasini bilasizmi? 
A. maksimal bir martalik * 
B. o'rtacha proparsional * 
C. O'rtacha smenali* 
D. o'rtacha har chorakda 
E. decadal 
F. hafta 
2417. Atmosfera havosida zararli moddalar kontsentratsiyasi qanday omillarga 
bog'liq? 
A. Emissiya qiymati * 
B. Yo'nalishi va shamol tezligi * 
C. Atmosferaning harorati tabaqalanishi * 
D. Jo'sh 
E. Inversiya
F. klarke soni
2418.Atmosfera havosini ifloslanishiga qarshi choralarni belgilang? 
A. texnologik * 
B. sanitariy-texnik * 
C. rejalashtirish * 


D. Hurmatli
E. Profilaktik
F. gigiena 
2419. Atmosfera havosini sanitariya himoya chora-tadbirlarini rejalashtishish? 
A. rayonlashtirish * 
B. SXM tashkillashtirish * 
C. Joylarda ko'kalamzorlashtirish * 
D. siklon 
E. multi-siklon foydalaning 
F. yuvish foydalaning 
2420..Demografikko`rsatkichlar haqida nimalarni o`ylab ko`rish mumkin? 
A. Profilaktika chora-tadbirlar samaradorligi bo'yicha * 
B. Istiqbolli rejalashtirish * 
C. Omillar ta'siri yig'indisi* 
D. Texnik qurilmalarni samaradorligini 
E. Aholining kasallanish
F. O'lim va nogironlik bo'yicha
2421. Salomatlikni o’rganishda qanday ko’rsatkichlardan foydalanadi: 
A. Demografik * 
B. kasallanish darajasi * 
C. jismoniy rivojlanishi * 
D. Profilaktika
E. xususiyatlari 
F. epidemiologiya 
2422. Kasallanishni o’rganishda qaysi usullardan foydalaniladi: 
A. tibbiy yordamga murojat* 
B. tibbiy kurik natijasi * 


C. o'lim sabablari ko'ra* 
D. klinikasi ko'ra 
E. laboratoriya tadqiqotlar muvofiq 
F. tezyordam ko'ra 
2423. Tanlangan muassasalarda o'tkazilgan kuzatuvlar nima? 
A. epidemiologiya * 
B. statistika * 
C. laboratoriya va instrumental * 
D. Profilaktika
E. gigiena 
F. sog'liqni saqlash 
2424..Aholi kontingentlar qanday miqdorini kuzatuv to`g`ri chiqishini ta`minlaydi: 
A. Aholi 25,000-30,000 odamlar * 
B. Kichik jamoalar uchun barcha aholisi punktlari* 
C. Aholining zarar omillar kasb ta'sir ega* 
D. 2000-3000 aholisi
E. Aholi 5000-50000 odamlar 
F. odamlar soni muhim emas 
2425. Atmosfera xavosi ifloslanishi natijasida qanday maxsus kasalliklar kelib 
chiqaradi? 
A. berrilioz * 
B. asbestozis * 
C. Itai-Itai * 
D. vabo 
E. tularemia 
F. kuydirgi 


2426. Atmosferani zaharli bulut xarakterini tavsiflang? 
A. Noqulay ob-havo sharoiti * 
B. Oltingugurt dioksid kontsentratsiyasi o'tkir ko'tarilishi * 
C. o'lim * 
D. HIS yaxshi 
E. qulay ob-havo sharoiti 
F. yaxshi havo 
2427..Atmosfera havosini ifloslanishi ko'rsating ? 
A. o'tkir * 
B. surunkali * 
C. masofadagi * 
D. Mutagen
E. Rak
F. terotogen 
2428.Aholi yashash joylaridagi havosini asoan avtotransport vositalari qanday? 
A. Shaxsga yaqin * 
B. Nafas mobil va reliz darajasi * 
C. ozod qismi rak modda bor * 
D. relizlar ozon bir qismi sifatida mavjud 
E. ozod qismi mavjud xlor sifatida 
F. Vodorod ozod mavjud 
2429. Transport dizelining gigienik tarkibi:? 
A. uglerod oksidi past tarkib * 
B. past uglevodorod tarkib * 
C. Muassasa yuqori darajalariga * 
D. uglerod oksidi, yuqori kontent 
E. oliy uglevodorod tarkib 


F. Uglerod qora past mazmuni 
2430. Qanday omillar gaz transporti vositalari sifat va miqdoriy tarkibi bog'liq? 
A. Dvigatel * 
B. Texnik holati * 
C. Yoqilg'i sifati * 
D. harorat 
E. havo inversiya 
F. Uglevodorodlarni miqdori 
2431. Tutun masalliqlari nimalardan iborat? 
A. kul * 
B. arzon mahsulotlar * 
C. sulfat * 
D. uglevodorodlar 
E. nitrat kislota 
F.ozon va xlor 
2432.Yoqilg'i yoqilishida atmosfera xavosini ifloslanishi darajasini belgilaydi nima? 
A. yonilg'i * 
B. Yoqilg'i sifati * 
C. Yong'in yo'llari * 
D. yoqilg'i 
E. sifatli transport yonilg'i 
F. harorat 
2433.Yirik shaharlarda havo ifloslanishi manbalari qiymati nima bor? 
A. elektrostansiya * 
B. avtotransport * 
C. IES * 


D. non zavod 
E.qalin 
F. LPU 
2434.Qattiq chiqindilar qaysi joylarda dezinfektsiya qilinadi? 
A. poligonlarda * 
B. kompost sohalar * 
C.Chiqindilarni tozalash zavodlar * 
D. stantsiyalari shamollatish 
E. suv tozalash stantsiyalari 
F. Chiqarish stantsiyalari
2435.Qaysi o`bektlar epidemiologik axamiyatga ega hisoblanadi ? 
A. infeksion kasalxonalar * 
B. teri-tanosil kasalxonasi * 
C. veterinariya inshootlari * 
D. badandagi shifoxonalarda 
E. sport majmualari 
F. tug'ruq 
2436. Aholi punktlarining tozaashda asosan qaysi organlar ish yuritadi? 
A. Kommunal organlari * 
B. uy-joy ofis * 
C. DSENM va politsiya * 
D. Aholi 
E. ishchilar 
F. shifokorlar 
2437.Tuproqdagi organik moddani biotermik ajratish qanday bo'ladi: 
A. bosqich harorat ko'tarilishi * 
B. statsionar bosqich * 


C. bosqich susaytirishi * 
D. bakteriologik bosqichi 
E. Virologik bosqichi 
F. kimyoviy o'zgarishlar, 
2438.Chiqindilarni biotermik usul zararsizlantirishning asosiy vazifasi nima? 
A. Gumus ichiga murakkab organik moddalar aylantirish * 
B. Patogen mikroblarni halokat * 
C. Gelmint tuxum halokat * 
D. Moddalarning mexanik halokat 
E. kimyoviy yo'q 
F. Biologik agentlari halokat 
2439.Qaysi kasalliklar kemiruvchilar tomonidan tarqatiladi 
A. qutirish * 
B. O'lat * 
C. tularemiya * 
D. kadmidoz 
E. asbestozis 
F. ich 
2440. 20-25 yil davomida tuproqda yashovchi patogenlar? 
A. Qoqshol * 
B. gaz gangrena * 
C. kuydirgi * 
D. paratif 
E. dizenteriya 
F. Gepatit 
2441. davlat muassasalari atrofida Blastomexanik xavfini nima ortadi? 


A. aeroportlar * 
B. IES * 
C. asosiy avtomobil yo'llari * 
D. katta stadionlar 
E. suzish havzasi 
F. bog'lar 
2442. Aholi turar joylarini tozalash umumiy sxemasiga nimalar kiradi? 
A. Izohlar eslatma * 
B. grafik material * 
C. dokument * 
D. Passport qismi
E. durumsal rejasi 
F. master rejasi 
2443. qishloq aholi punktlarini turar-joy zonasi rejalashtirish tashkillashtirishni nima 
belgilaydi? 
A. Ularning hajmi * 
B. tabiiy va iqtisodiy omillar * 
C. demografik ko`rsatgich* 
D. Aholi soni bo'yicha
E. Ko'cha tarmoq toifalar 
F. Demografik
2444. Yashil o`simliklarninq qanday toifalar bor 
A. ijtimoiy foydalanish * 
B. kundalik foydalanish * 
C. Maxsus * 
D. profilaktik 
E. gigiena 


F. epidemiologik manzil 
2445.Ob'ektlarida shahar sog'liqni saqlash nazorati tomonidan o'tkazilgan salomatlik 
anketalar turlari? 
A. rejali * 
B. tematik* 
C. tekshirish * 
D. Sog'liqni saqlash 6 
E. rag'batlantirish 
F. Statistik 
2446. tibbiy ekspertizada dalolatnomaning mazmuni va qismlari? 
A. pasport * 
B. kuzatuv * 
C. xulosa* 
D. Kirish 
E. Xotima 
F. sopravoditelnaya 
2447. sog'liqni saqlashda ishlatiladigan ishning asosiy usullarini tushuntiring? 
A. sanitariya tavsif * 
B. laboratoriya * 
C. intrumental* 
D. bakteriologik 
E. epidemiologiya 
F. Kimyoviy 
2448. Sog'liqni saqlash qidiruv chuqur tuzilgan bo'lishi kerak asosiy suv ta'minoti 
ob'ektlarini unutdingizmi? 
A. yer ostiva er usti suv manbalari * 
B. suv ta'minoti * 


C. tozalash o'simliklar 
D. artezian suv 
E. er osti 
F. suv tozalagich 
2449.Markazlashgan suv ta'minoti bilan JSN shifokor asosiy ish turlari? 
A. Suv manbalarini sanitariya tekshirish * 
B. Suv ta'minoti ob'ektlarini sanitariya nazorati* 
C. sanitariya tekshirish bosh fontan * 
D. suv loyihalarni tekshirish 
E. Qurilish davomida sanitariya boshqarish 
F. ishga qabul ishtirok 
2450. suvni ifloslantiruvchi asosiy manbalari tasvirlab bering? 
A. sanoat va maishiy chiqindilarni suv * 
B.Sug'oriladigan yerlarning drenaj suv * 
C. chorvachilik chiqindi suv tizimlari * 
D. er osti 
E. değexlorlash 
F. koptarmoqlii 
2451.Chiqindi suvlarning asosiy tarkibi: 
A. katta aralashma * 
B. ishlab chiqarish emulsmiya * 
C. Kolloid aralashmalar *
D. qora 
E. gumis modda 
F. faol reaktsiya 


2452. nima ifloslanishi, kunlik kishi boshi kanalizatsiya tizimini kirib maishiy 
chiqindi suv taxmin qilinadi? 
A. qattiq modda * 
B. BOD 5, BOD-20 * 
C. ammoniy tuzlari * 
D. quruq qoldiq 
E. permanganat Oksidlanish 
F. xlor suv yutish 
2453.Urban chiqindi suv tozalashdagi turgan asosiy muammo? 
A. mexanik tozalash * 
B. Kanalizatsiya organik moddalarning 2 relizlar * 
C. Patogen organizmlar 3 ozod * 
D. Chiqindilarni 6 piroliz 
E. kimyoviy ishlov berish usuli 
F. chiqindilarni ajratish 
2454. qaysi materiallari suv loyihalarini tushuntirish yozuvlari mavjud bo'ladi? 
A. qishloqda 1 xarakterli * 
B. suv ehtiyojlarini 2 batafsil hisoblar * 
C. suv manbalarini tanlash uchun 3 asos * 
D. mualliflar 
E. dizayn bosqichi 
F.yillik rivojlanish 
2455. Qanday hujjatlar suv ta'minoti loyihasi pasport ma'lumotlarini o'z ichiga olgan? 
A. Ism * 
B.bosqich dizayn * 
C. tashkilot-ishlab * 
D. suv batafsil hisoblash 


E. suv ta'minoti tizimini qurish uchun o'rganish 
F. Materiallar texnik-iqtisodiy imkoniyatlari 
2456. qaysi materiallari grafik materiallarni suv loyihalarni o'z ichiga oladi? 
A. vaziyat rejasi maydoni * 
B. Maydon uchun er rejasi * 
C. qishlog'ida bir sxematik rejasi * 
D. tashkiloti shaxslar 
E.-yillik rivojlanish 
F. mualliflik loyihasi 
2457.asosiy tozalash sxemalarini tushuntiring 
A. Pılaşma * 
B. mikrofili * 
C. dekontaminasyon * 
D. flokülasyon 
E. dezinfektsiya 
F. gaz kilish 
2458. tindirishda suv sarfi 
A. Ftor doz * 
B. Ftor bo'lgan reagent 2 ish kontsentratsiyasi * 
C. reagent in'ektsiya sayt * 
D. desatürasyon 
E. himoyasi 
F. flokulyat 
2459. suvlarga ishlatiladigan ftorli reagentlar? 
A. natriy ftorid * 
B. kremniyftoristy natriy * 


C. kremniy ammoniy ftorid * 
D. giprhlorit natriy 
E. Ammiak 
F. Kaltsiy Hipoklorit 
2460.Asosiy elementlari o'rnatish fluorinating? 
A. ozuqa sakrovchi * 
B. Dispenser * 
C. mikser * 
D. filtri 
E. siklon 
F. multisiklon 
2461. Asosiy organoleptik xususiyatlari, 
A. hid * 
B. ta'mi * 
C. loyqalik * 
D. xloridlari 
E. fluorid 
F. sul'fatlari 
2462. Ichimlik suvi qattiqligini turlari? 
A. jami * 
B. karbonat * 
C. doimiy * 
D. Qattiq 6 
E.Vaqtinchalik 7 
F. davriy 
2463. shamollatish stantsiyani ishlamasligini asosiy sabablari? 


A. Kema inshootlari * 
B. kanalizatsiya 2 zalp olish * 
C. Elektr ta'minoti buzilihik * 
D. uzluksiz quvvat manbai 
E. xavfsizlik xodimlari bir texnik buzilishi emas 
F. Bir darajada oqava suv oqimi 
2464. Nima uchun boshlang'ich clarifiers dan loy borayotgan tashlash bo'ladi? 
A. haddan tashqari septik tanklar * 
B. halokat yuli * 
C. Tiqilib 3 taroqlar * 
D. markaziy kolba ta'mirlash 
E. Suv miqdorida qisqartirish 
F. Tozalash
2465. biologik ko'llar tadqiqot dasturining tarkibi belgilang? 
A. Yil davomida foydalanish tabiat * 
B. Suv havzalari umumiy maydoni * 
C. kunlik yuk inshootlari * 
D. Gümus sathi 
E. gazdan zaharlangan
F. chang ko'tarildi 
2466. sanitariya tekshirish nasos stantsiyalari nima masalalarni aniqlaydi? 
A. Qanday * chiqindilarni yo'qotish 
B. Atrofidagi ob'ekt ta'siri * 
C. Favqulodda ozod mavjudligi * 
D. sanitariya va epidemiologiya nazorat 
E. joriy sanitariya boshqarish 
F. oraliq sanitariya 


2467. Kuzatuvchi shaklida tarkibi chiqindi suv namuna olish uchun? 
A. Namunadagi 1 tabiat * 
B. tahlil dasturiy ta'minot * 
C. sana tanlash * 
D. Suv 6 qisqacha tahlil 
E. ifloslanishini kursatkichlar 
F. benthos Ajratish 
2468. Chiqindi suv to'la tahlil tomonidan belgilangan ko'rsatkichlar? 
A. Organoleptik 1 * 
B. Kimyoviy * 
C. mikrobiologik * 
D. toksikologik 
E. mexanik 
F. Biologik
2469. chiqindining qisqa tahlil ko'rsatkichlar nima? 
A. oshkoralik * 
B. erigan kislorod * 
C. BOD 5 * 
D. LD-100 
E. soni Khlebnikov 
F. hudud gofman 
2470.Qanday ko'rsatkichlari qum tuzoqqa samaradorligini aniqlash ko'rib? 
A. gigroskopik namlik * 
B. kul * 
C. qum tarkib * 
D. atir suv 


E. quruq qoldiq 
F. xloridlari 
2471. qaysi ko'rsatkichlar dipol cho'kma o'rganishni tahlil qachon? 
A. gigroskopik namlik * 
B. umumiy azot * 
C. sirt faol moddalar * 
D. shar suv tashkil topgan 
E. oshkoralik 
F. hid 
2472.Qanday ko'rsatkichlari shamollatishning nazorat talili? 
A. jami azot tarkib * 
B. Ushbudan boshlab: darajasi * 
C. Gelmint tuxum mavjudligi * 
D.zaharli moddalar 
E. entomologik modda 
F. toksikologik moddalar 
2473. Qanday xulosaga kelgan materiallarni o'z ichiga olishi kerak? 
A. sanitariya tekshirish * 
B. Panjara o'rniga aniq ko'rsatma * 
C. hamrohlik shakli * 
D. mikrobiologik parametrlarni 
E. toksikologik ko'rsatkichlari 
F. mexanik xususiyatlari 
2474.Ochiq suv sanitariya muhofaza qilish OSN bosqichlari? 
A.Chiqindi suv davolash uchun ob'ektlarni qurish uchun er tanlashda 1 qism * 
B. ochiq suvga chiqindi ozod shartlarini aniqlash uchun* 


C. sanitariya kanalizatsiya qurilishi uchun loyihalarni ekspertiza qilishda ishtirok 
etdi* 
D. Majmualarning sanitariya ekspertizasi 
E. davriy sanitariya nazorat stantsiyalari 
F.Ochiq suv himoya qilish uchun chora-tadbirlar rivojlanishi 
2475.Ba'zi hollarda chiqindi suv ozod sharoitida aniqlash amalga oshiriladi? 
A.Loyiha uchun er ajratish muvofiqlashtirish * 
B.Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazish * 
C. sanitariya talablariga berish uchun shart-sharoitlar yo'qligini tekshirish * 
D. JSN bilan 
E.Chiqindi suv laboratoriya ishda
F.Aholining kasalliklar o'rganishga
2476.Chiqindi suv ishlab chiqarish taqiqlanadi ? 
A. xomashyo, ishlab chiqarish o'z ichiga olgan* 
B.Ikki moddalar hech qanday MAC * 
C. radioaktiv moddani o'z ichiga olgan* 
D. modda ta'sir qilish limiti 
E. SanPiN chiqindi suv yig'ilishi talablar 
F. Escherichia coli o'z ichiga olgan 
2477. suv organlari tasnifi ifloslanish darajasiga ko'ra: 
A. joyiz * 
B. O'rtacha * 
C. oliy * 
D. ruxsat berilmaydi 
E. asosiy 
F. polisoprobnaya 


2478. Suv organlariga ifloslanishi ko'rsatkichlari: 
A. Organoleptik * 
B. zaharlanish * 
C. sanitariya rejimi * 
D. jismoniy 
E. Toksik
F. mexanik 
2479. Kanalizatsiya sxemalarini turlari? 
A. markazlashgan* 
B. nomarkazlashgan* 
C. Aralash* 
D. Split 
E. to'liq split 
F. alohida qavat 
2480. Kanalizatsiya turlari? 
A. asosiy * 
B.alohida ma'lumot * 
C. yamoq ma'lumotnoma ajratish emas* 
D. nomarkazlashgan 
E. Aralash
F. qisman 
2481. Ob'ektlarni qanday chiqindi suv mexanik tozalash kiritilgan? 
A. qafas * 
B. qum * 
C. gorizontal tanklar * 
D. avtoklav 
E. joy filtrlash 


F. biologik suv havzalari 
2482. inshootlari biologik chiqindi suv tozalash qismidir? 
A. biologik suv havzalari * 
B. shamollatish * 
C. filtrlash sohalar * 
D. qum trap 
E. qafas 
F. chlorinator 
2483. Nasos stantsiyalari kursatkichlari tadqiqot? 
A. mavjudligi va sanitariya tanaffus kengligi * 
B. hajmi va peyzaj fitna * 
C.Chiqindi suv to'planishi uchun ombori 3 hajmi * 
D. kimyoviy ko'rsatkichlari 
E. toksikologik ko'rsatkichlari 
F. mexanik xususiyatlari 
2484. Ko'chaga qo`yiladigan qutilari normasi? 
A.Og'ir piyoda tashish, 50m bilan ko'chalarda * 
B. boshqa ko'chalari-100m * 
C. bozorlar, 250M / kW * 
D.bo`g`chalar 200m 
E. maktablar 600m 
F. klinikalar, 150 m 
2485.Kompaniyalari, «Maxsustrans» bo'yicha nima bo'lishi kerak? 
A. tozalash va transport vositalari dezinfeksiya * 
B. dastgohi va mashina do'kon * 
C. ochiq va yopiq to'xtab * 


D. tozalash zavodi 
E. o'simlik chiqindi 
F. chiqindilarni boshqarish o'simlik 
2486. Tuproq tekshirishni Asosiy turlari? 
A. sanitariya Fizik * 
B. sanitariya-kimyoviy * 
C. sanitariya-bakteriologik * 
D. Toksik
E. xlebnikov soni
F.belgilash indeks
2487. xavflilik darajasi bo`yicha tuproqning sanitariya holatini baholash? 
A. Xavfsizlik * 
B. nisbatan xavfsiz * 
C. Xavfli * 
D. qattiq ifloslangan 
E. ifloslangan 
F. oz ifloslangan 
2488. Asosiy dashtlar tuproq sog'liqni saqlash inshootlarini holatini baholash? 
A. sof * 
B. og'ir ifloslangan* 
C. ifloslangan* 
D. xavfsiz emas 
E. mesosaprobic 
F. Oligosaprobic 
2489. Tuproq ko'rsatkichlari epidemik xavfsizlik? 
A. anaeroblar* 
B. Gelmint tuxum raqami * 


C. sanitariya Khlebnikov raqami * 
D. jami bakteriyalar soni 
E. qoldiq xlor 
F. quruq qoldiq 
2490.Qidiruv qurilma undan da e'tibor sanitariya shifokor obraschatsya kerak nima
A. suv tayanch * 
B. joy * 
C. dump sxemasi * 
D. Artezian suv mavjudligi 
E. quduq suv mavjudligi 
F. Ochiq suv mavjudligi 
2491. qurilma biotermik kameralar ekspertiza uchun nima qilish uchun? 
A. kameralar taxmin miqdorda ehtiyojlarini taalukli* 
B.Bo'limlari 2 raqami * 
C. Har bir bo'limda foydali hajmi * 
D. Gazlashtirish mavjudligi 
E. Elektr mavjudligi 
F. Telefon mavjudligi 
2492.Kompostlama loyihasi sohalarda ekspertiza sanitariya doktori e'tibor 
qaratmoqda? 
A.suv bazasini saqlab qolish uchun* 
B. Tuproq borligi * 
C. qurilma drenaj ariq * 
D. Maxsus mashinalar mavjudligi 
E.Ishlayotgan suv mavjudligi 
F. Ochiq suv mavjudligi 


2493.Loyihasi chiqarish stantsiyasi sanitariya vrachi sanitariya ekspertizasi 
o`tkazish? 
A. birlashtirilib chiqindi Neft miqdorda chiqindi suv oqimini taalukli* 
B.Chiqindilarni oldindan davolash 2 daraja birlashtirilib * 
C. suyuq chiqindilarni 3 usul * 
D. Aerotsiyanimavjudligi 
E. biofilters mavjudligi 
F.mavjudligi çürütücülerin 
2494.loyihalarni ekspertiza va sanitariya shudgorlash sohalarda o'tkazishda sanitariya 
shifokor chiqib tomosha qilish uchun? 
A.Tuproq xususiyatlari filtrlash taalukli yuklaydi * 
B. Drenaj suvlari tashlash * 
C.Iqtisodiy Hovli va uy binolarni mavjudligi * 
D. Panjarasidagi mavjudligi 
E. Aero 
F. Biologik o'yinni mavjudligi 
2495. nima to'g'risida talablar stantsiyalari monitoring qilish joylarni otvechat kerak: 
A.Qishloq tartibi bilan 1 tanishish * 
B. maydoni meteorologik xususiyatlarini o'rganish * 
C. o'rganish ma'lumotlar ifloslanishi * 
D. joriy etish vaziyat rejasi maydoni 
E. joriy etish cyclone 
F.havo tabakalaşmaya Ishga 
2496. statsionar postlarda kuzatuvchi dastur belgilang: 
A. To'liq * 
B. asosiy vaqt* 
C. Qisqartmalar * 


D. Qattiq
E. davriy 
F. urta 
2497.Ruxsat etilgan postlar sonini belgilaydi nima ? 
A. aholi * 
B. maydoni va joy * 
C. Sanoatning rivojlanishi * 
D. mavjudligi gazdan zaharlangan Rose 
E.chang mavjudligi ko'tarildi 
F. Ochiq suv mavjudligi 
2498. Turar joy kuzatish xabarlar? 
A. qishloqning markaziy qismi * 
B. Binoning har xil turdagi bilan yashash joylari * 
C. dam olish joylari * 
D. gazlangan emas joylari 
E. Qoplamali
F. suv ochish 
G. stadionlar uchun 
2499.Havo himoya qilish uchun texnologik chora-tadbirlar turlari: 
A. individual birliklari muhrlab * 
B. Xomashyo mexanizasiyalash * 
C.Ishlab chiqarish jarayonlarini 3 yopish * 
D. multi-siklon foydalaning 
E.Elektrostatik foydalanish 
F. yuvish foydalaning 
2500.Havo himoya qilish uchun sanitariya chora-tadbirlar turlari: 


A. siklon * 
B. multi-siklon foydalaning* 
C. Mato filtrlar foydalanish * 
D. Alohida xonada o'rnatish uskunalar muhrlangan emas 
E. muhrlangan solish 
F. peyzaj 
2501.Havo himoya qilish uchun rejalashtirish chora-tadbirlar turlari: 
A. funktsional rayonlashtirish * 
B. peyzaj * 
C. skrining maydoni * 
D. muhrlangan solish 
E. mexanizatsiyalashgan solish 
F. peyzaj 
2502. Mikroiqlim ko'rsatkichlari? 
A. atrof-muhitni issiqlik davlat * 
B. havo harakati* 
C. havo tezligi * 
D. radioaktiv nurlanish 
E. havo iyonizasyon 
F. yutilish qurilmalar 
2503. binolar mikroiqlim ko`rsatkichlari qanday asboblar yordamida o`lchanadi? 
A. psixrometer * 
B. termometr * 
C. anemometr * 
D. grafik Danyluk emas 
E. soni Khlebnikov 
F. Chorshanba Zaytsev 


2504.Yopiq havo tozalik ko'rsatkichlari: 
A. toza * 
B. qoniqarli toza * 
C. engil toza* 
D. soprobny 
E. mezosoprobny 
F. polisoprobny 
2505. Tabiiy yorug'lik asosiy qiymatlari nima omillarga bog'liq? 
A. geografik kenglik * 
B. fasl * 
C. devor orientatsiya * 
D. sedimetatsionny usul 
E. assimilyatsiya usuli 
F. filtrlash usuli 
2506.Tabiiy yorug'lik geometrik usullarini davolash uchun? 
A. Engil omil sozlama * 
B. burchakka teshiklari * 
C. Kasalligi burchagi * 
D. izolyatsiya 
E. toksik 
F. desalinasyon 
2507.Turar-joy va jamoat binolarini OSN : 
A. yer tanlash va yer ajratish * 
B. Loyihalarni sanitariya ekspertizasi * 
C.Qurilish paytida sanitariya normalariga rioya qilinishi ustidan nazorat * 
D. harorat o'lchash 


E. havo tezligi o'lchash 
F. o'lchash izolyatsiya 
2508. Yer tanlash uchun talablar? 
A. etarli darajada bo'lishi* 
B. tabiiy qiyalik* 
C. bosh rejasi * 
D. peyzaj 
E. skrining maydoni 
F. Karke bor 
2509.Turar-joy va jamoat binolarini grafik loyihalarini tarkibi: 
A. vaziyat rejasi maydoni * 
B. joy rejasi* 
C. rivojlantirish uchun bosh rejasi * 
D. chuqur artezian suv 
E. Ochiq suv mavjudligi 
F. havo tabaqalanishi 
2510. kvartiraning ish tartibi o'z ichiga oladi? 
A. Binolarni qismi* 
B. yer gigiena talablariga hajmiga mos keladi * 
C. Yo'llanma turmush xonalar * 
D.Shamollatish 6 mavjudligi 
E. Ishlayotgan suv mavjudligi 
F. harorati gradiyenti mavjudligi 
2511. Yer tanlashda sosiy tabiiy xususiyatlari uning ko'rsating? 
A. joy va yer * 
B. er osti darajasi * 
C. Tuproq tabiat * 


D. Ochiq suv mavjudligi 
E. Inversiyon mavjudligi 
F. Sport inshootlarini mavjudligi 
2512. tushuntirish xati ma'lumotlarni belgilang: 
A.Loyihaning 1 pasport ma'lumotlarini * 
B.Ob'ekt 2 umumiy xususiyatlari * 
C.Saytning 3 xususiyatlari * 
D.Saytning 6 durumsal rejasi 
E. Umumiy sayt rejasi 
F.Qurilish 8 foiz 
2513. Boshrejasi sanitariya tekshirish ishlatiladigan asosiy ko'rsatkichlari: 
A. hajmi va maydoni konfiguratsiya * 
B. rayonlashtirish maydoni * 
C. Rivojlanish foiz * 
D. shamollatish 
E. suv 
F. Gazlatırma 
2514. Loyihaning muhim grafik qismi: 
A. vaziyat rejasi * 
B. master rejasi * 
C. arxitektura va qurilish * 
D. turkumda suv havzalari 
E. Qizlar 
F. hudud kursatkichi 
2515.Loyihaning sanitariya-texnik qism asosiy elementlari gigiena ekspertiza ostida 
baholanadi uchun: 


A. Suv * 
B. kanalizatsiya * 
C. isitish * 
D. Ko'cha tarmog'i mavjudligi 
E. Chiqindilarni zararsizlantirish 
F. Suv to'lash shartlari 
2516. gigiena sanitariya muassasalari va doira takomillashtirish baholash uchun 
asosiy ko'rsatkichlari qanday? 
A. issiq va sovuq suv * 
B. kanalizatsiya * 
C. shamollatish * 
D. sport majmualari 
E. ichki mulk 
F. suyuq chiqindilar tashlash 
2517. isitish turlarini ko`sating? 
A. markaziy * 
B. o'choq * 
C. elektr * 
D. shisha 
A. keramik 
B.etall
2518.Ventilyatsiya tizimini tanlash aniqlash qanday sharoitlar? 
A. Bino tayinlash * 
B. Makon miqdori * 
C. belgi zararli moddalar chiqaradi * 
D. Binolar shamollatish 
E. Binolarni bakterial ifloslanishini 


F. xonada odamlar soni 
2519.Yashaydigan joylarda mikroiqlimning qanday asosiy ko'rsatkichlari? 
A. harorat * 
B. havo namligi* 
C. havo tezligi * 
D. balandligi binolar 
E. Binolarni chuqurligi 
F. Binolar shamollatish 
2520. qattiq chiqindilarni yillik birikmasini hisoblash asosiy turlari uchun zarur? 
A. Aholidan chiqindilarni yillik yig'ish * 
B.Davlat muassasalari tomonidan chiqindilarni 2 yillik yig'ish * 
C.Sanoat o'simliklardan chiqindilarni yillik yig'ish * 
D. To'planish tabaqalashtirilgan darajasi 
E. yig'ish va olib tashlash 
F. Qattiq chiqindilarni zararsizlantirish usullari 
2521. Iqlim sharoitlarini asosiy ko'rsatkichlari aholi punktlarini loyihalash hisobga 
olingan? 
A. harorat sharoitlari * 
B. tabiat va cho'kindi miqdori * 
C. harorat inversiya * 
D. Suyuq chiqindilarni soni 
E. Suv organlarining mavjudligi 
F. Sport inshootlarini mavjudligi 
2522.Milliy ahamiyatga ega me'yoriy va qonunchilik hujjatlarining asosiy turlari? 
A. SanPiNs * 
B. QMQ * 
C. DSN * 


D. umummilliy 
E.O'zbekiston Respublikasi 7 Konstitutsiya 
F. Mehnat himoya qilish qonuni 
2523. ikkinchi turkumga mansub suvdan foydalanish turlari? 
A. Madaniy va maishiy maqsadlarda * 
B. dam olish zonasi * 
C. sport * 
D.Markazlashmagan suv ta'minoti uchun
E. Soprobnosti aniqlash uchun
F.aniqlash uchun
2524. shahar bo'limi DSENM asosiy turlari? 
A.Tashkiliy va uslubiy * 
B. OSN * 
C. JSN * 
D.Suyuq chiqindilarni zararsizlantirish va ko'mib usullari 
E. Kasallanish ma'lumotlar 
F. Atrof-muhit masal usullari 
2525. To'g'ridan-to'g'ri DSENM shahar bo'limi faoliyatini tartibga soluvchi qonun 
hujjatlari? 
A.O'zbekiston Respublikasi Davlat sanitariya inspektsiyasi 1 * 
B. SES lavozim * 
C. sanitariya normalari va qoidalari * 
D. rejalar muassasalari adminastrativnyh 
E. rejalar hakimiyata 
F. ustun tashkilot rejalari 
2526. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar? 


A. Ish rejalari va hisobotlar tayyorgarlik * 
B.Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun sertifikatlar tayyorgarlik * 
C.uslubiy seminarlar o'tkazish * 
D. tashkiloti dam 
E. dam olish faoliyatini o'tkazish 
F. sport tadbirlari 
2527. DSENM bosqichi OSN qayday formalar to`ldiradi? 
A. yer ajratishga (f301 / y) hisoboti * 
B. loyiha xulosalari (£ 302 / y) * 
C.Loyihaning (£ 303 / y) xulosa * 
D. karta muassasalari (£ 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun 
E.Jarima solishga sabab 7 joy (£ 310 / y) 
F. loyiha qarorlari (£ 311 / y) 
2528. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi: 
A. Sog'liqni saqlash o'rganish * 
B. Saytlar tadqiqot * 
C. laboratoriya tadqiqotlar o'tkazish * 
D. Loyihaning sanitariya ekspertizasi 
E.Chiqindilarni boshqarish 
F. Kanalizatsiya dezinfeksiya 
2529. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang? 
A. muntazam, chuqur * 
B. aniqlash * 
C. nomli* 
D. urta 
E. ogohlantirish 
F. Jalab 


2530.sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi? 
A. pasport * 
B. asosiy * 
C. xulosa * 
D. Xotima 
E. adabiy qismi 
F. O'z tadqiqot 
2531. uy-joy va fuqarolik maqsadlarini nazorat qilish? 
A. uy-joylar, sog'liqni saqlash muassasalari * 
B. Maishiy maqsadlarda ob'ektlari * 
C. sport majmualari * 
D. sanoat korxonalari 
E. kimyoviy o'simliklar 
F. epidemiologik o'choqlari 
2532.Bakteriologik tahlil uchun bezlar olish talab qilinadi sanitariya teshirish ostida 
muhim ijtimoiy imkoniyatlar qanday? 
A. MPI * 
B. soch * 
C. hammom * 
D. restoranlarni 
E. kutubxona 
F. kinoteatrlari 
2533.Qanday kasalliklar, tuproq ifloslanishidan paydo bo'ladi? 
A. seletev toksikozlari * 
B. qoqshol * 
C. gaz gangrena * 


D. Siydik-tosh kasalligi 
E. yomon 
F. urovskaya kasallik 
2534. Inson tanasi ta'sir qiluvchi asosiy mikroiqlim omillari? 
A. iqlim * 
B. havo sifati * 
C. izolyatsiya sharoitlar * 
D. Kanalizatsiya mavjudligi 
E. Have uy hayvonlari 
F.Akvarium muassasalari huzurida
2535.qays materiallar xarid qilish shifokor tarqalish o'rganish hisobga olinishi lozim 
qanday omillar. Yordam kerakmi? 
A. mavjudligi asl. yordam * 
B. ixtisoslashgan shifoxonalarda * 
C. Shifokorlar * 
D.Ishlamayotgan soni 
E. Nogironlarning soni 
F. bolalar shartli 
2536.Qanday ko'rsatkichlar kasallanish tavsiflovchi? 
A. Umumiy kasallanish darajasi * 
B. yuqumli kasallik * 
C. sanitar-epidemiyaga kasalliklari * 
D. Kasallikning etiologiya 
E. parazitolojik kasalliklar 
F. SARS, OKZ 


2537. Muassasalarning qanday turlarida bolaning jismoniy rivojlanishi haqida 
ma'lumot olishingiz mumkin? 
A. onalik * 
B. chaqaloq klinikalar * 
C. bolalar maslahat * 
D. muzikalni maktab 
E. yozgi lager 
F. bolalar uylari 
2538.Tananing funksional holatini aks ettiruvchi ko`rsating: 
A. markaziy asab tizimi * 
B. yurak-qon tomir va nafas olish tizimi * 
C. immun * 
D. yuqumli kasalliklari 
E. yuqumli kasallik emas 
F. profpatologiya 
2539.Inson salomatligini tavsiflovchi ko'rsatkichlari: 
A. Demografik * 
B. kasallanish darajasi * 
C. Jismoniy rivojlanish * 
D. Kimyo 
E. immunologik 
F. Biologiya 
2540.Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi? 
A. rejali * 
B.mavzuiy *
C. kontrol * 
D. Sog'liqni saqlash


E. rag'batlantirish 
F. Statistik 
2541. Mukammal sanitar-tekshiruv dalolatnomasini qismlari? 
A. pasport * 
B. xulosa * 
C.takliflar* 
D. protokoli 
E. Kirish 
F. Xotima 
2542. Mukammal sanitar tekshirishda qaysi usullardanfoydalaniladi? 
A. laboratoriya * 
Bintrumentlar * 
C. Statistik * 
D. toksikologik 
E. bakteriologik 
F. epidemiologiya 
2543.Qaysi suv ta'minoti inshootlarida mukammal sanitar tekshiruv dalolatnomasi 
tuzilishi kerak? 
A. yer osti va yer usti suv manbalari * 
B. suv ta'minoti * 
C. tozalash o'simliklar* 
D. artezian suv 
E. er osti 
F. dexlorlash 
2544. markazlashgan suv ta'minoti JSN da shifokorning asosiy ish turlarini 
tushuntiring? 


A. Suv ta'minoti ob'ektlarini sanitariya tekshirish 
B.bosh vodaprovod formasisanitariya tekshirish * 
C. laboratoriya tekshirish suv sifati * 
D.Suv manbai 5 tanlash 
E. suv loyihalarni tekshirish 
F.Qurilish davomida 7 sanitariya boshqarish 
2545. suv ifloslanishi asosiy manbalari nima? 
A.Sug'oriladigan yerlarning 2 drenaj suv * 
B. chorvachilik chiqindi suv tizimlari * 
C. bo'ron kanalizatsiya * 
D. yomg'ir 
E. er osti 
F. dexlorlash 
2546. Chiqindi suv asosiy jismoniy tarkibi: 
A. ishlab chiqarish emulsmiya * 
B. Kolloid aralashmalar *
C. hal qiluvchi * 
D. ARDOR 
E. qora 
F. guminevye modda 
2547. nima ifloslanishi, kunlik kishi boshi kanalizatsiya tizimini kirib maishiy 
chiqindi suvi taxmin qilinadi? 
A. KBE 5, KBE-20 * 
B. ammoniy tuzlari * 
C. fosfat * 
D. faol reaktsiya 
E. quruq qoldiq 
F. permanganat Oksidlanish 


2548.Urban chiqindi suv tozalashdagi muammo? 
A.Kanalizatsiya organik moddalarning relizlar * 
B.Patogen organizmlar ozod * 
C. dekontaminasyon va loy berish * 
D. Issiqlik tozalash 
E. Chiqindilarni piroliz 
F. kimyoviy ishlov berish usuli 
2549. qaysi materiallari suv loyihalari tushuntirish yozuvlari mavjud bo'lgan? 
A.Suv ehtiyojlarini 2 batafsil hisoblar * 
B.Suv manbalarini tanlash uchun asos * 
C. Barcha joyini * 
D. tashkilot shaxslar 
E. mualliflar 
F. dizayn bosqichi 
2550.Suv ta'minoti loyihasi pasport ma'lumotlarini? 
A. Ism * 
B. tashkilot-ishlab * 
C. mualliflar* 
D. Qishlog'ida xarakterli 
E.Suv batafsil hisoblash 
F.Suv ta'minoti tizimini qurish uchun o'rganish 
2551. Grafik moddiy suv loyihalari nima materiallarini o'z ichiga oladi? 
A. Maydon uchun bosh rejasi * 
B. qishlog'ida bir sxematik rejasi * 
C. profili va yo'l rejasi suv quvuri * 
D. taqdimnoma to'liq nazorat 


E. tashkiloti shaxslar 
F.yillik rivojlanish 
2552.Suvlarni tozalash sxemasi qanday? 
A. Suv tabiiy eroziya * 
B. koagulyatsiya * 
C. mikrofiltratsiya * 
D. dezinfeksiyalash * 
E. rasmiylashtiruvi 
F. flokülasyon 
G. Dezinfektsiya 
H. gaz kilish 
2553. suvni florlashda qanday reagentlarni o'rganish kerak? 
A. Ftor doza * 
B. reagent in'ektsiya sayt * 
C. doza birligi o'rnatish * 
D. mikrofiltreleme 
E. desatürasyon 
F. himoyasi 
2554. suvniflorlash uchun qanday ishlatilishini belgilang? 
A. kremniyftorit natriy * 
B. kremniy ammoniy ftorid * 
C. hidrofluorik kislota * 
D. natriy tiosulfat 
E. giprhlorit natriy 
F. Ammiak 
2555.Ftorlovchi qurilma elementini ko`rsating? 


A. ozuqa sakrovchi * 
B. Dispenser * 
C. mikser * 
D. ko'chmanchi 
E. filtri 
F. siklon 
2556. suvni organoleptik xususiyatlari,? 
A. ta'mi * 
B. loyqalik * 
C. haroratlar * 
D. quruq qoldiq 
E. xloridlari 
F. xlorid 
2557.ichimlik suvi qattiqligi qanday? 
A. karbonat * 
B. doimiy * 
C. olinadigan * 
D. bir martalik emas 
E.Qattiq
F. Vaqtinchalik
2558.Shamollatish stantsiya normada ishlashini asosiy sabablar? 
A. Kanalizatsiya zalp olish * 
B. Elektr ta'minoti buzilishi * 
C.Kapital ta'mirlash qurish 4 kechikishlar * 
D. Binolar o'z vaqtida ta'mirlash 
E. uzluksiz quvvat manbai 
F. xavfsizlik xodimlari bir texnik buzilishi emas 


2559. Nima uchun boshlang'ich xlorlashdan loy borayotgan tashlash bo'ladi? 
A. haddan tashqari septik tanklar * 
B.Tiqilib 3 taroqlar * 
C.markaziy kolba 4 vayron * 
D.Suv ta'minoti, 5 qisqartirish 
E. markaziy kolba ta'mirlash 
F. Suv miqdorida qisqartirish 
2560. biologik ko'llar ekspertiza doirasida? 
A.Suv havzalari umumiy maydoni * 
B. kunlik yuk inshootlari * 
C. Suv havzalari sanitariya holati * 
D. joy 
E. ko`kalamlashtirish sathi 
F. gazdan zaharlangan 
2561.Dastur sanitariya tekshirish nasos stantsiyalari nima masalalar aniqlanishi? 
A. Atrofidagi ob'ekt ta'siri * 
B.Favqulodda mavjudligi * 
C. profilaktika emlash xodimlar * 
D. sanitariya tekshirish 
E. sanitariya va epidemiologiya nazorat 
F. joriy sanitariya boshqarish 
2562.Kuzatuvchi shakldagi chiqindi suv namuna olish uchun qanday ma`lumotlar kerak? 
A. tahlil dasturiy ta'minot * 
B. sana tanlash * 
C.Misol uchun tanlangan shaxsning joy * 
D.to'liq tahlil 
E. Suv qisqacha tahlil 


F. ifloslanishini macrophytes 
2563. Chiqindi suvning to'la tahlili tomonidan belgilangan ko'rsatkichlar? 
A.Organoleptik 1 * 
B. mikrobiologik * 
C. maxsus ingredientlar va sirt faol moddalar * 
D. jismoniy 
E. toksikologik 
F. mexanik 
2564.chiqindining qisqa tahlili ko'rsatkichlari nima? 
A. erigan kislorod * 
B. KBE 5 * 
C. yuqumli soni * 
D. LD-50 
E. LD-100 
F. soni Xlebnikov 
2565. Qumtutkich samaradorligini aniqlashda qaysi ko'rsatkichlar aniqlanadi 
A. kul * 
B. qum tarkibi * 
C. saralash cho'kma tarkibi * 
D. suv oshkoralik 
E. atir suv 
F. quruq qoldiq 
2566.to'liq tahlil o'z ichiga oladi ? 
A. umumiy azot * 
B. sirt faol moddalar * 
C.elmint tuxum 4 tarkib * 
D. harorat 


E. shar suv tashkil topgan 
F. oshkoralik 
2567.shamollatishni tanklar operatsiya o'rganib sinov qaysi ko'rsatkichlar? 
A.Ushbudan boshlab: 2 darajasi * 
B.Gelmint tuxum 3 mavjudligi * 
C. Ash 
D. kimyoviy 
E. zaharli moddalar 
F. entomologik modda 
2568. Materiallar xulosaga kelish, ba'zi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak? 
A.Panjara o'rniga 2 aniq ko'rsatma * 
B. hamrohlik shakli * 
C. laboratoriya topilmalar * 
D. kimyoviy ko'rsatkichlari 
E. mikrobiologik parametrlarni 
F. toksikologik ko'rsatkichlari 
2569.ochiq suv davomida PSN sanitariya himoya bosqichlari? 
A. ochiq suvga chiqindi ozod shartlarini aniqlash uchun* 
B. sanitariya kanalizatsiya qurilishi uchun loyihalarni ekspertiza qilishda ishtirok 
etdi* 
C., ularning operatsiya qabul nazorat qilish uchun * 
D. ifloslanishi manbalarini aniqlash 
E.Majmualarning 6 sanitariya inspektsiyasi 
F. davriy sanitariya nazorat stantsiyalari 
2570. Ba'zi hollarda, kanalizatsiya ozod shartlarini aniqlash uchun amalga oshiriladi? 
A.Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazish * 
B. sanitariya talablariga berish uchun shart-sharoitlar yo'qligini tekshirish * 


C. sharoitlar * suv o'zgartirish 
D. PSN bilan 
E. TSN bilan 
F.hiqindi suv laboratoriya ishda 7 
2571.Ochiq suvga chiqindi suv ozod nimani taqiqlanadi ? 
A.Ikki moddalar hech qanday MAC * 
B. radioaktiv moddani o'z ichiga olgan* 
C. texnologik chiqindilar o'z ichiga olgan 
D. Agar chiqindi suv kimyoviy tarkibi OK 
E. modda ta'sir qilish limiti 
F.SanPiN 7 chiqindi suv yig'ilishi talablar 
2572.Ifloslanish darajasiga ko'ra suv organlari 231Sanitarno- gigiena tasnifi: 
A.O'rtacha 2 * 
B. oliy * 
C.Juda yuqori 4 * 
D. toza 
E. ruxsat berilmaydi 
F. soprobnaya 
2573.suv organlari ifloslanishi uchun taxmin: 
A.Organoleptik * 
B. sanitariya rejimi * 
C. bakteriologik * 
D. Kimyoviy 
E. jismoniy 
F.oksik 7 
2574.kursating kanalizatsiya sxemasi? 
A. markazlashgan* 


B. nomarkazlashgan 
C. Aralash* 
D. obschesplavnaya 
E Split 
F. to'liq split 
2575.Kanalizatsiya tizimiturlari? 
A.alohida asosiy ma'lumot * 
B. patch ma'lumotnoma ajratish emas* 
C. jeton * 
D. Markaziy 
E. nomarkazlashgan 
F.ralash
2576.Har qanday imkoniyatlar mexanik chiqindi suv davolash o'z ichiga oladi
A. qum * 
B. gorizontal tanklar * 
C. vertikal Karter * 
D. aerotank 
E. avtoklav 
F. joy filtrlash 
2577.Biologik chiqindi suv davolash qurish biron-bir qismini? 
A. shamollatish * 
B. filtrlash sohalar * 
C. qishloq xo'jalik sug'orish sohalar * 
D. yumaloq tanklar 
E. qum trap 
F. qafas 
2578.qaysi ko'rsatkichlar Nasos stantsiyalarni tadqiqoti? 


A. hajmi va peyzaj fitna * 
B.Chiqindi suv to'planishi uchun ombori 3 hajmi * 
C.Kutish 4 mavjudligi * haydaydi 
D. organoleptik 
E. kimyoviy ko'rsatkichlari 
F. toksikologik ko'rsatkichlari 
2579. ko'chaga saylov qutilari sonini zarur? 
A. boshqa ko'chalari-100m * 
B. bozorlar, 250M / kW * 
C. sayohlarni, 30m * 
D. stadionlar, 300m 
E.-banyah 200m 
F. maktablar 600m 
2580.Korxonalarning Maxsustrans buyicha joylari bo'lishi kerak? 
A. dastgohi va mashina do'kon * 
B. ochiq va yopiq to'xtab * 
C. ma'muriy va maishiy birligi * 
D. ichimlik suv tozalash zavodi 
E. tozalash zavodi 
F. o'simlik chiqindi 
2581.Tuproq turlari o'rganish? 
A. sanitariya-kimyoviy * 
B. sanitariya-bakteriologik * 
C. sanitariya-gelmintologik * 
D. Poison 
E.Toksik 6Khlebnikov soni 7 ta'rifi 
2581. tuproq sanitariya holatini baholashda qachon? 


A. nisbatan xavfsiz * 
B.Xavfli * 
C. juda xavfli * 
D. toza 
E. qattiq ifloslangan 
F. ifloslangan 
2582.Tuproq sog'liqni saqlash holatini baholashda ifloslanishi darajasi? 
A. og'ir ifloslangan* 
B. ifloslangan* 
C. zaif ifloslangan* 
D. Xavfsiz 
E. xavfsiz emas 
F. mesosaprobic 
2583.Tuproq epidemiologik xavfsizlik ko'rsatkichlari? 
A. anaeroblar* 
B.Gelmint tuxum 3 raqami * 
C. sanitariya hlebnikov raqami * 
D. bobini indeks 
E. jami bakteriyalar soni 
F. qoldiq xlor 
2584.nima kerak qurilma undan ekspertizasi sog'liqni saqlash xodimi? 
A. joy * 
B.toplamoq sxemasi * 
2585.Tuproq 4 mavjudligi * qurilma izolyatsiya chiqindilar bilan qoplangan 
A.Er osti suvlari 5 mavjudligi 
B.Artezian suv 6 mavjudligi 
C.Tünemiş suv 7 mavjudligi 


2586.Qidiruv qurilma davomida biothermic kameralarda nazorat? 
A.Bo'limlari 2 raqami * 
B.Har bir bo'limda 3 foydali hajmi * 
C. mavjudligi havalandırıcıları * 
D.Kanalizatsiya 5 mavjudligi 
E.Gazlashtirish 6 mavjudligi 
F.Elektr 7 mavjudligi 
2587.Kompostlama loyihasi sohalarda ekspertiza sanitariya shifokor nazorat ? 
A.Tuproq borligi * 
B. qurilma drenaj ariq * 
C.Iqtisodiy Hovli va uy binolarni 4 mavjudligi * 
D. mavjudligi urni 
E.Maxsus mashinalar 6 mavjudligi 
F.Ishlayotgan suv 7 mavjudligi 
2588.Qanday ma'lumotlar loyiha chiqarish stantsiyasi sog'liqni tekshirish sanitariya 
shifokori nazorati? 
A.Chiqindilarni oldindan davolash 2 daraja birlashtirilib * 
B.Seyreltilmesi suyuq chiqindilarni 3 usul * 
C.Parmaklıkları va qum qopqon 4 mavjudligi * 
D.Septik tanklar 5 mavjudligi 
E. mavjudligi Aero 
F.Biofilters 7 mavjudligi 
2589.loyihalar va maydonlarni sanitariya shudgorlash ekspertizadan o'tkazish sanitariya 
shifokor hisoblaydi? 
A.Drenaj suvlari tashlash * 
B.Iqtisodiy Hovli va uy binolarni 3 mavjudligi * 
C.Almashlab ekish uchun ekinlari 4 tanlash * 
D.Piroliz 5 mavjudligi 
E.Panjarasidagi 6 mavjudligi 
F. Aero 


2590.Stantsiyalari holati uchun joy topish oldin bo'lishi kerak: 
A.maydoni meteorologik xususiyatlarini o'rganish * 
B. o'rganish ma'lumotlar ifloslanishi * 
C.Havo ifloslanishi 4 manbalari * 
D. master reja maydoni ko'rib 
E. joriy etish vaziyat rejasi maydoni 
F. joriy etish cyclone 
2591.statsionar lavozimlarda kuzatuvlar dasturiga kiritilgan: 
A. part time * 
B. Qisqartmalar * 
C.Kundalik * 
D.Qisman
E.Qattiq
F.davriy 
2592.Ruxsat etilgan postlar sonini belgilaydi nima? 
A. maydoni va joy * 
B.Sanoatning 3 rivojlanishi * 
C. turar joy dam olish * 
D.Shamol 5 mavjudligi 
E. mavjudligi gazdan zaharlangan
F.chang mavjudligi 7 ko'tarildi 
2593.maqsadga muvofiq kuzatish e'lonlar joylashtirish? 
A.Binoning har xil turdagi bilan yashash joylari * 
B. dam olish joylari * 
C.Taxminan avtomobil yo'llari * 
D.Yopiq joylarda
E. gazlangan emas joylari 
F.Qoplamali
G. suv ochish 
2594.Havoni himoya qilish uchun texnologik chora-tadbirlar: 


A.Xom ashyo mexanizasiyalash doz * 
B.Ishlab chiqarish jarayonlarini yopish * 
C. granülasyon sepish materiallari * 
D. cyclone 
E. multi-siklon foydalaning 
F.Elektrostatik çökelticinin 7 foydalanish 
2595.Havoni himoya qilish sanitariya chora-tadbirlar: 
A. multi-siklon foydalaning* 
B.Mato filtrlar foydalanish * 
C . yuvish foydalaning* 
D.Individual birliklari kapsülleme 
E.Alohida xonada 6 o'rnatish uskunalar muhrlangan emas 
F. muhrlangan solish 
2596.Havo himoya qilish rejalashtirish chora-tadbirlar: 
A. peyzaj * 
B. skrining maydoni * 
C. SPZ tashkil etish* 
D. individual jarayonlari muhr 
E. muhrlangan solish 
F. mexanizatsiyalashgan solish 
2597.yopiq iqlim sharoitida? 
A. RH* 
B. havo tezligi * 
C. ichiga sirt harorati * 
D. IZOLYATSIYA uylar 
E. radioaktiv nurlanish 
F. havo iyonizasyon 
2598.Har qanday asboblar yordamida mikroiqlimni o'lchash ? 
A. termometr * 
B. anemometresi * 


C. catathermometer * 
D. illuminometer 
E. graph Danyluk emas 
F. soni Khlebnikov 
2599.ko'rsatkichlari yopiq havoni : 
A. qoniqarli toza * 
B. engil harom 
C. qattiq * ifloslangan 
D. do'st emas 
E. soprobny 
F. mezosoprobny 
2600.Tabiiy yorug'lik qiymati nima omillarga bog'liq? 
A. fasl * 
B.Engil-daftar devor 3 orientatsiya * 
C. xafa qilma imoratlar mavjudligi qarshi * 
D. IZOLYATSIYA mulk 
E. sedimetatsionny usul 
F. assimilyatsiya usuli 
2601.ma'lumotlar tabiiy yoritish geometrik usullari bilan bog'liq? 
A. burchakka teshiklari * 
B.Kasalligi 3 burchagi * 
C. chuqurligi * 
D. Konfiguratsiya oynasi 
E. IZOLYATSIYA 
F. Tasix 
2602.Turar-joy va jamoat binolarini gigiena SPE doirasi : 
A.oyihalarni 2 sanitariya ekspertizasi * 
B.Qurilish paytida sanitariya normalariga rioya qilinishi ustidan 3 nazorat * 
C.Yangi qurilish materiallari 4 sanitariya ekspertizasi * 
D.Turar-joy binolarini 5 namlik o'lchash 


E. harorat o'lchash 
F.Havo tezligi 7 o'lchash 
2603.Yer tanlash uchun talablar? 
A. yaxshilik tabiiy Nishab ega 
B.Master rejasi 3 qismi * 
C. SPZ bor* 
D. peyzaj 
E. peyzaj 
F. skrining maydoni 
2604.ma'lumotlar uy-joy va jamoat binolari grafik materiallar loyihalar kiritilgan? 
A. rejasi joy * 
B.YEr rivojlantirish uchun 3 master rejasi * 
C.Sayt gidrogeologik xususiyatlari * 
D. chuqur değerlendirilmesidir 
E. chuqur artezian suv 
F.Ochiq suv mavjudligi 
2605.doira ma'lumotlar reja ba'zi savollarga o'z ichiga oladi kiritish? 
A. yer gigiena talablariga hajmiga mos keladi * 
B.Yo'llanma 3 turmush xonalar * 
C.Shamollatish yoki burchagida orqali * 
D.Kanalizatsiya mavjudligi 
E.Shamollatish mavjudligi 
F.Ishlayotgan suv mavjudligi 
2606.asosiy tabiiy xususiyatlari, uning tanlagan ko'rib? 
A.Tik er osti darajasi * 
B.Tuproq tabiat * 
C.Tabiiy yashil inasazhdeny 4 mavjudligi * 
D. IZOLYATSIYA mulk 
E.Ochiq suv mavjudligi 
F.Inversiyon mavjudligi 


2607.Tushuntirish eslatma tarkibidagi ma'lumotlar: 
A.Ob'ekt umumiy xususiyatlari * 
B.Saytning xususiyatlari * 
C. materiallari qarorlar xabardor * 
D. rayonlashtirish maydoni 
E.Saytning durumsal rejasi 
F. Umumiy sayt rejasi 
2608.Master rejasi sanitariya inspektsiyasi ishlatiladigan asosiy ko'rsatkichlari: 
A. rayonlashtirish maydoni * 
B.Rivojlanish foiz * 
C.Binolar 4-yo'riq * 
D. isitish 
E. shamollatish 
F. suv 
2609.Loyihaning muhim grafik qismi: 
A. master rejasi * 
B. arxitektura va qurilish chertizhi * 
C. sanitariya qismi * 
D. kategoriya peyzaj 
E. turkumda suv havzalari 
F. Qizlar 
2610.Loyihaning sanitariya-texnik qismi asosiy elementlari gigiena ekspertiza ostida 
baholanadi uchun: 
A. kanalizatsiya * 
B. isitish * 
C.Chiqindilarni tashlash * 
D.Yashil maydonlarining mavjudligi 
E.Ko'cha tarmog'i mavjudligi 
F.Chiqindilarni zararsizlantirish 


2611.Xonadon gigienik sanitariya-uskunalar va takomillashtirish baholash uchun asosiy 
ko'rsatkichlari? 
A. kanalizatsiya * 
B. shamollatish * 
C. markaziy isitish * 
D. ochiq suv 
E. sport majmualari 
F. ichki mulk 
2612.isitishturlarini sanab o”ting ? 
A. o'choq * 
B. elektr * 
C. gaz * 
D. yog'och 
E. shisha 
F. Ceramic 
2613.Ventilyatsiya tizimini tanlash aniqlash sharoitlar? 
A.Makon miqdori * 
B. belgi zararli moddalar chiqaradi * 
C.Shamollatish tizimi joylashtirilgan 4 talablar * 
D. IZOLYATSIYA mulk 
E.Binolar shamollatish 
F.Binolarni bakterial ifloslanishini 
2614.Yashaydi mikroiqlimning 272 asosiy ko'rsatkichlarini sanab o”ting? 
A. RH* 
B. havo tezligi * 
C. radiatsiya davolash inshootlari * 
D. inventarizatsiyadan sohalarda 
E. balandligi binolar 
F.Binolarni chuqurligi 
2615.Axborot asosiy turlari qattiq chiqindilarni yillik birikmasini hisoblash uchun zarur? 


A.Davlat muassasalari tomonidan chiqindilarni yillik yig'ish * 
B.Sanoat o'simliklardan chiqindilarni yillik yig'ish * 
C.Ko'cha qoplamalar bashorat yillik qiymati * 
D. o'rtacha yig'ish darajasi 
E.To'planish tabaqalashtirilgan darajasi 
F. yig'ish va olib tashlash 
2616.Iqlim sharoitlarini asosiy ko'rsatkichlari aholi punktlarini loyihalash hisobga 
olingan? 
A. tabiat va cho'kindi miqdori * 
B. harorat inversiya * 
C. quyosh radiatsiyasi zichligi * 
D.Qattiq chiqindilarni miqdori 
E.Suyuq chiqindilarni soni 
F.Suv organlarining mavjudligi 
2617.Milliy ahamiyatga ega me'yoriy va qonunchilik hujjatlarining asosiy turlari? 
A. mehmonlar * 
B. SNIP * 
C. sanitariya Nizom * 
D. asosiy 
E. umummilliy 
F.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya 
2618.davlat ikkinchi turkumga mansub, suv moslamalarni foydalanish kerak? 
A .dam olish zonasi 2 * 
B. sport * 
C.Baliqchilik uchun 4 * 
D.Markazlashgan suv ta'minoti uchun
E.Markazlashmagan suv ta'minoti uchun 
F.Soprobnosti aniqlash uchun
2619.asosiy bo'limlar jadval shahar bo'limi CGSEN ishlash? 
A. SPE * 


B. TSN * 
C. sog'liqni saqlash, ta'lim * 
D.Chiqindilarni usullari 
E.Suyuq chiqindilarni zararsizlantirish va ko'mib usullari 
F.Kasallanish ma'lumotlar 
2620. To'g'ridan-to'g'ri CGSEN shahar bo'limi faoliyatini tartibga soluvchi qonun 
hujjatlari? 
A.CSES lavozim * 
B. sanitariya normalari va qoidalari * 
C. farmoyishlari * 
D.Mintaqaviy CGSEN rejalar 
E. rejalar muassasalari adminastrativnyh 
F. rejalar hakimiyata 
2621.Shahar bo'limi CGSEN tashkiliy va uslubiy ishlar? 
A.Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun sertifikatlar tayyorgarlik * 
B.uslubiy seminarlar o'tkazish * 
C.Uchrashuvlar 4 tashkilot * 
D.Ish sharoitlari 5 takomillashtirish 
E. tashkiloti dam 
F. dam olish faoliyatini o'tkazish 
2622.CGSEN bosqichi PSN qayd? 
A. log xulosalari (£ 302 / y) * 
B.Loyihaning (£ 303 / y) 3 xulosa * 
C. Karta PSN (£ 305 / y) * 
D. Card ob'ekt TSN (£ 307 / y) 
E. karta muassasalari (£ 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun 
F.Jarima solishga sabab joy (£ 310 / y) 
2623.TSN amalga oshirishga ish sanitariya vrachi: 
A.Saytlar tadqiqot * 
B. laboratoriya tadqiqotlar o'tkazish * 


C. rivojlantirish dam olish faoliyatini rejalashtiradi * 
D.Er tanlashda qism 
E.Loyihaning sanitariya ekspertizasi 
F.Kanalizatsiya dezinfeksiya 
2624.Ob'ektlarni sanitariya tadqiqotlarning turlari? 
A. aniqlash * 
B. nomli* 
C. namuna * 
D. joriy 
E. Intermediate 
F. ogohlantirish 
2625.Ish chuqur sog'liqni saqlash ekspertiza ? 
A.O'qish * 
B.Nihoyat * 
C.Muddat bajarilishi 4 aytish * 
D. Kirish 
E. adabiy qismi 
F. O'z tadqiqot 
2626.Sanab o”ting uy-joy va fuqarolik maqsadlarini nazorati? 
A.Maishiy maqsadlarda ob'ektlari * 
B. sport majmualari * 
C. ajoyib madaniy va ta'lim muassasalari * 
D. Oziqlantirish 
E. sanoat korxonalari 
F. kimyoviy o'simliklar 
2627.Bakteriologik tahlil uchun bezlar olish talab qilinadi sanitariya inspektsiyasi ostida 
muhim ijtimoiy imkoniyatlar? 
A. soch * 
B. hammom * 
C. va kir * 


D. maktablar 
E. restoranlarni 
F. kutubxona 
2628.Sanab o”ting kasalliklar, sababi bo'lgan tuproq ifloslanishi bo'ladi? 
A. qoqshol * 
B. gaz gangrena * 
C. kuydirgi * 
D. Siydik-tosh kasalligi 
E. Siydik-tosh kasalligi 
F. urovskaya kasallik 
2629.Inson tanasi ta'sir asosiy yopiq atrof-muhit omillari? 
A. havo sifati * 
B. IZOLYATSIYA sharoitlar * 
C. jismoniy omillar * 
D. suv 
E.Kanalizatsiya 6 mavjudligi 
F. Have uy hayvonlari 
2630.Asal materiallar xarid qilish shifokor tarqalish o'rganish hisobga olinishi lozim
omillarini sanab o”ting. Yordam kerakmi? 
A. ixtisoslashgan shifoxonalarda * 
B.Shifokorlar * 
C.Aholining madaniy darajasi * 
D.Aholining soni 
E.Ishlamayotgan soni 
F.Nogironlarning soni 
2631.Sanab o”ting ko'rsatkichlari kasallanish tavsiflovchi? 
A.yuqumli kasallik * 
B. non-epidemiyaga kasalliklari * 
C.Vaqtinchalik nogironlik bilan kasallanish * 
D. o'ziga xos kasalliklar 


E.Kasallikning etiologiya 
F. parazitolojik kasalliklar 
2632.Muassasalari turlari qaerda bolaning jismoniy rivojlanishi haqida ma'lumot 
olishingiz mumkin? 
A. chaqaloq klinikalar * 
B. bolalar maslahat * 
C. maktablar * 
D. internatlar 
E. muzikalnye maktab 
F. yozgi Camp 
2633.Tananing funksional holatini aks ettiruvchi : 
A. yurak-qon tomir va nafas olish tizimi * 
B. immün * 
C. biokimyoviy parametrlarni * 
D., umumiy kasallanish darajasi 
E. yuqumli kasalliklari 
F. yuqumli kasallik emas 
2634.Inson salomatligini tavsiflovchi ko'rsatkichlari: 
A. kasallanish darajasi 
B. Jismoniy rivojlanish * 
C. nogironlik * 
D. sho'rlangan 
E. Kimyo 
F. immunologik
2635.Manfiylangan organizmiga ifloslantiruvchi ta'siri
A.
xavf va ifloslantiruvchi, mikroorganizmlar ta'sir zichligiga doz va ta'sir qilish 
B.
muddati kontsentratsiyasining xavflilik darajasi 3 sharoitlariga bog'liq
C.
from qurilish-dan ob'ekt -from soni naseleiya joylashgan 
D.
zaharli tuman aktiv toksik ta'sir undaydigan uchun mas'ul


2636. Qo'zg'atuvchining omili suv bo'lgan 3 ta yuqumli kasallikni sanab oting: 
A. Siydik-tosh kasalligi * 
B. Suv-nitrat methemoglobinemi * 
C. Mahalliy flyuorozni * 
D.holera 
E.dizenteriya 
F.brutselez 
2637.Tuproq ifloslanishi sabab bo'lgan 3 kasallik: 
A. Qoqshol * 
B. Gaz gangrena * 
C. Botulizm * 
D.tulyaremiya 
E.gepatit In 
F.holera 
2638. 3 asosiy omillar yopiq atrof-muhit, inson organizmiga ta'sir bor: 
A. Mikroiqlim * 
B. Havo sifati * 
C. IZOLYATSIYA sharoitlar * 
D.kun vaqti 
E.planirovka mulk 
F.Tirik -Social qoidalari 
2639.O'rganish kasallikni usullari: 
A. Hozirgi sog'liqni saqlash farog'atga erishishga ko'ra* 
B. Tibbiy ko'rikdan ko'ra* 
C. O'lim sababi ko'ra* 
D.by dinamometrik ma'lumotlar 
E.by ma'lumotlar antropomeirii 
F.by ma'lumotlar orgonoleptiki 
2640.Asal materiallar xarid qilish shifokor tarqalish o'rganish hisobga olinishi lozim
omillar. orqali: 


A.Parvarishlash mavjudligi * 
B.Ixtisoslashgan tibbiyot muassasalari * 
C.Shifokorlar + * 
D.Social Davlat aholi 
E.Jinsi va ish aholisi joy 
F.state peyzaj joylari 
2641.Atrof-muhit ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarning 301.Ukazhite 3 
guruhlari: 
A.Yuqumli * 
B. Yuqumli * 
C. O'tkir * 
D.entomologicheskie 
E.topograficheskie 
F. Gigiena. 
2642.ro'yxati suv uzatish omil bo'lgan uch kasalliklar yuqumli tabiat: 
A. Vabo * 
B.Ich * 
C. Salmonellyoz * 
D.Diseases To'sar qobiliyatsiz 
E.itay-itai 
A.asbestoz 
2643.Sog'liqni saqlash o'rganish uchun zarur tibbiy muassasalarining materiallar 
303.Privedite 3 turlari: 
A. Tibbiy yordam tushunish * 
B. Tibbiy ko'riklar * 
C. Dispanseri ro'yxatga olish * 
D. Aholi yozilgan odatlar 
E.alkogolizm aholi 
F.mode quvvat. 
2644.Umumiy qolip kuzatish maydoni shakllantirish 304.Nazovite 3 usullari 


A. Tipologik namuna * 
B. Tasodifiy tanlash * 
C. Mexanik tanlash * 
D.statistik, deb 
E.gelmintologichesky 
F.entomologichesky 
2645.List kasallanish tavsiflovchi uch parametrlarni: 
A. Umumiy kasallanish darajasi * 
B. Yuqumli kasalliklar * 
C. Muhim bo'lmagan epidemiyaga kasalliklar* 
D.ginekologicheskie kasallanish darajasi 
E.Aholining O'tkir zaharlanishda 
F. Kasalliklar et belgilangan 
2646.Point sog'liqni saqlash o'rganish uchun tashkil qilingan kasalliklar, 3-guruh: 
A. Har bir yangi paydo kasallik - kasallik o'tkir kasalliklar uchun kasaliga birinchi 
marta * 
B. Surunkali kasalliklari * 
C.Berilgan yili ro'yxatga kasallik * 
D. Bu kun vahiy kasallik 
E.zabolevanie 10 yil davomida vahiy 
F.zaboleanie 25 yil davomida vahiy 
2647. ro'yxati siz bolaning jismoniy rivojlanishi haqida ma'lumot olishingiz mumkin 
muassasalari 3 turlari: 
A.Onalik uy * 
B. Bolalar klinikalar * 
C. Bolalar maslahatlashuvlar * 
D. Internat 
E.Nogironlar uchun -School 
F.Children Uylar 
2648.Tananing funksional holatini aks ettiruvchi of 308.Nazovite 3: 


A. Markaziy asab tizimi * 
B. Yurak-qon tomir, nafas olish tizimi * 
C. Immunologik reaktivlik * 
D.antropometricheskie ko'rsatkichlari 
E.kimyo ko'rsatkichlari 
F.biologicheskie ko'rsatkichlari 
2649.. nomi salbiy atrof-muhit ta'siri reaksiyaga, o'pka va immunologik reaktivligini 
nafas olish vazifasini o'rganish 3 usuli: 
A. Majbur hayotiy hajmi (FZHZL) * 
B. Gumoral immunitet * 
C. Uyali immunitet * 
D.sinishi Bola taraqqiyoti 
E.sinishi kuch 
F.kunning namuna tartibi 
2650.List uyali va humoral daxlsizlik baholash usullari uch guruh: 
A. Neytrofillar fagotsitar faolligi, vlastotransformatsiya, qondagi oq qon hujayralari 
fermentativ faoliyatini, autoflora teri va burun va tomoq shilliq pardalarni 
limfotsitlarni* 
B. Komplemanın gumoral o'rgangan qaltirash baholash * 
C.Zardobi qon va so'lak-bakterial faoliyati Lizozim faoliyat * 
D.bakteriyalar soni laktopoozhitelnyh 
E.bakteriyalar soni laktootritsatelnyh 
F.Gelmint tuxum soni 
2651.Birinchi navbatda kommunal gigiena shifokor uchun qiziqarli bo'lgan kasalliklar, 
311.Perechislite 3 sinflarni: 
A. Yuqumli va parazitar kasalliklar (1-sinf) * 
B. Hamma, shu jumladan, o'simta
C. Yurak-qon tomir kasalliklari (7klass) * 
D.Ayol organlari -Diseases 
E.Diseases To'sar qobiliyatsiz 
F.Diseases Minamata 


2652.Kasalliklar qayd va sistematik tanlash va kim tomonidan tahlil qilinadi? 
A. Yuqumli kasallik epidemiolog * 
B. Ish salomatligi uchun professional-kasallik shifokor * 
C. Maktab shifokor - + Davlat Bolalar Sog'liqni saqlash guruhlar tashkil 
D.kimyoviy laboratoriya -infektsionnaya kasallanish darajasi * 
E.Shifokor-kommunal gigiena -Professional kasallanish darajasi * 
F.Bolalar Sog'liqni saqlash tashkil jamoasi -Director Maktab * 
2653.Sog'liqni saqlash, kayfiyat va sanitariya buzilishiga tavsiflovchi kuzatish 3 
313.Perechislite usul - nazorat zonasida yashayotgan sharoit: 
A. Sanitariya-topografik * 
B. Sanitariya * 
C. Sanitariya-epidemiologiya (aholi tadqiqot) * 
D.santarno-jismoniy 
E.Paint Kimyoviy 
F.Paint-Radiometrik 
2654.Anketa usuli, jumladan, aholining 3 segment ishlatiladi: 
A.Chiqindilarining ta'sir zonasida yashovchi shaxslar * 
B. yildan ortiq uchun sahnada istiqomat shaxslar * 
C. 16 yoshdan shaxslarni * 
D.Xavf kasb ta'sir bilan -Face 
E.Yomon odatlardan bilan -Face 
F.Alkogolizmu tomon bir pasayishiga ega -Face 
2655.Inson salomatligini tavsiflovchi 3 ko'rsatkichlari: 
A. Demografik * 
B. Kasallanish darajasi * 
C. Jismoniy rivojlanishi * 
D. Atletik 
E.Faol hayot tarzi 
F. Dori foydalanish 


2656.(Ifloslanish omillar tashqari) aholi salomatligi holatini ta'sir ko'rsatadigan omillar 
316.Kakie 3 asosiy turlari: 
A. Fiziologik * 
B. Biokimyoviy * 
C. Immunologiya * 
D. Gigiena 
E. Mexanik 
F. Gelmintologik 
2657. Point (ifloslanish omillar tashqari) aholi sog'lig'iga ta'sir omillar 3 asosiy turlari: 
A.Biologik * 
B. Ijtimoiy va iqtisodiy * 
C. Iqlim va geografik * 
D.fiziologik 
E.immunologik 
F.biohimik 
2658.Salomatligiga bir omil ta'sirini aniqlash mumkin 318.Perechislite 3 uslubiy 
yondashuv: 
A. Kuzatish hududlarni tanlang * 
B. Tanlang guruhlari * 
C. Salomatlik baho * 
D.sobit lavozim -method kuzatuvlar 
E.yo'nalishi bo'yicha -method kuzatish xabarlar 
F.alanga xabarlar ostida -method nazorat. 
2659.Salomatligiga atrof muhitning ta'siri 3 turlari: 
A. O'tkir * 
B.Surunkali * 
C. Uzoq muddatli ta'siri * 
D.Select Nazorat zonalari 
E.immunologik kuzatish 
F.Geogelmintologik kuzatish 


2660.Omili va tanasida uning ta'siri tabiati sifatida ifloslantiruvchi: 
A. Provokatsion roli * 
B. O'ziga xos bo'lmagan harakat * 
C. Etiologik roli va harakatlar muayyan tabiat * 
D.ostroe ta'sir 
E.hronicheskoe ta'sir 
F.specific ta'siri 
2661.Salomatligiga, atrof-muhit ifloslanishi 3 vaziyat ta'siri: 
A. Salvo emissiya * 
B. Favqulodda * 
C. Organizmdagi to'planishining ifloslanishi surunkali past darajadagi oldin harakat 
fonida * 
D.sekin ta'siri 
E.Xavfli shamol tezligi 
F.Ta'sir zonasi Hoffmann 
2662.Ifloslantiruvchi moddalar ma'lum bir harakat natijasida rivojlanadi kasalliklar 
322.Nazovite 3 turlari: 
A. Itai-Itai Kasallik * 
B. Yusho kasallik * 
C. Flyuorozni * 
A.serdechno kasallik 
B.gepatit 
C. Tularemia 
2663..Perechislite 3 ko'rsatkichlari, ta'siri kuzatish joylarda chiqarilishi kerak: 
A. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar * 
B.Ish sharoitlarini * 
C.Turmush sharoitlarini * 
D.antropometricheskie 
E.gigienicheskie omillar 
F.environmental omillar 


2664.Ifloslanish ta'siri baholashda ayollarning reproduktiv funktsiyani tavsiflovchi 
324.Perechislite 3 ko'rsatkichlari: 
A. Tug'ilish * 
B. O'lik Tugilgan * 
C. Tug'ma nuqsonlari bor bolalarni tug'ilish * 
D.umumiy kasallanish 
E.infektsionnaya kasallanish darajasi 
F.pervichnaya kasallanish darajasi 
2665.Rasmiy ma'lumot sifatida foydalanish 325.Ukazhite 3 shakllari: 
A. Vaqtinchalik nogironlik bilan kasallanish * 
B. Shifoxona kasallanish * 
C. Sil va xavfli o'simtalarning chastotasi * 
D.aniq yuqumli kasalliklar o'ziga xos vazn 
E.protsent bolevshih 
F.sog'liqni saqlash indeksi 
2666.Inson salomatligiga, atrof-muhit omillar ta'siri 326.Perechislite 3 bosqich 
tadqiqotlar: 
A. Rejalashtirish va tashkil etish * 
B. Rejalashtirish va tadqiqot dasturlari * 
C. Monitoring * 
D. Qayta ishlash va suv tahlil 
E. Rejalashtirish chora-tadbirlar 
F. Topografik o'rganish maydoni 
2667.Suv bo'lgan uzatish kasallik omil rivojlantirish uchun zarur 327.Ukazhite uch 
shartlari: 
A. Suvda mabla patogen * 
B. Suvda qo'zg'atuvchining yashovchanligini * 
C. Makbuzlar. suv tanasiga patogen * 
D.Tuproqda + mabla patogen 
E.Meva o'simliklarda qo'zg'atuvchining yashovchanligini


V.Tanadagi qo'zg'atuvchining o'simliklar mevalaridan mabla 
2668.Shovqinli omil ta'siri kelib chiqqan kasalliklar 328Perechislite 3 turlari: 
A. Markaziy asab tizimi kasalliklari*
B. Eshitish halok * 
C. Ruhiy kasalliklar * 
D.Qon hosil kasalliklari 
E. Jigar kasalligi 
F.artrity 
2669.Ekologik omillar tergov 3 329.Ukazhite usul: 
A. Laboratoriya * 
B. Tool * 
C. Poll-tadqiqot * 
D. Bir necha ko'rish, bir usul 
E.method Aberyanova 
F.method Clark 
Aholi salomatligini ta'sir 330.Perechislite 3 ekologik omillar: 
A. Havo * 
B. Ob-havo sharoiti * 
C. Suv ifloslanishi, tuproq * 
D.environmental omillar 
E.geograficheskie omillar 
F. Entomolojik omillar 
2670.Shahar bo'limi bevosita ovoz faoliyatini tartibga soluvchi 331.Perechislite 3 qonun 
hujjatlari: 
A. DEN holati * 
B. sanitariya normalari va qoidalari, gigiena standartlari * 
C. Farmoyishlari * 
D.Texnika pasport 
E.eskizny loyiha 
F.Ish loyihasi 


2671.Kommunal obyektlar 332.Nazovite 3 asosiy vazifalari shifokor SES: 
A. Atrof-muhit ifloslanishi bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan-sanitariya 
gigiena va sanitariya-epidemiologik chora-tadbirlarni amalga oshirish va nazorat 
qilish * 
B. Aholining ish sharoiti, ta'lim, farovonligini oshirish va dam olish * 
C.tashkilot ustidan nazorat va aholi salomatligi holatini yaxshilashga qaratilgan 
sog'liqni saqlash chora-tadbirlar o'tkazish * va 
D.Loyihaning moliyaviy masalalarda ishtirok etish 
E.oznakomlenie identifikatsiya plastinka zhyltsov 
F.taxmin loyiha materiallar bilan -oznakomlenie 
2672.DEN shahar bo'limi ish jadvaliga 333.Nazovite 3 asosiy bo'limlari: 
A. Tashkiliy va uslubiy ish * 
B. Profilaktika, sanitariya tekshirish * 
C. Muntazam sanitariya * 
D.Paint Texnik nazorat 
E.Paint-Nazorat 
F.Paint Topografik nazorat. 
2673.DEN shahar bo'limi tashkiliy va uslubiy ishlar 334.Perechislite 3 turlari: 
A. Oylik, choraklik, yillik ish rejalari va hisobotlar tayyorlash * 
B. Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun o'quv sertifikatlar * 
C. DEN xodimlari bilan metodik seminarlar o'tkazish* 
D.uy-joy massivlarida qattiq chiqindilarni tozalash tashkil etish 
E.suv uchun maksimal aholining ehtiyoj 
F.Taqdimnoma -Paint qidiruv 
2674.Nazovite 2 yo'nalishlari shahar nazorati ehtiyot sanitariya nazorat: 
A. Dizayn nazorat* 
B. Qurilish boshqarish * 
C. Qurilgan yangi ishga uchun Adzor, rekonstruksiya va kengaytirilgan ob'ektlar * 
D.nadzor yangi texnologiyalar uchun 
E.nadzor xavfsizligi uchun 


F.hujjatlar, kimyoviy moddalar, yangi qurilish materiallari va boshqalar me'yoriy va 
texnik -nadzor. 
2675.SES profilaktik sog'liqni saqlash nazorati amalga oshirishda bir shifokor 
336.Ukazhite 3 bosqichlari: 
A.Er tanlashda ishtirok * 
B. Loyihalarni sanitariya ekspertiza * 
C.qurilish taraqqiyot ustidan va nazorat * 
D.Suv manbalarini -Sanitary tekshirish 
E.Sanitary Tekshirish suv ta'minoti 
F.Sanitary Tekshirish quduqlar qazilgan. 
2676.SES profilaktik sog'liqni saqlash nazorat bosqichida yozuvni 337.Nazovite 3 turlari: 
A. Nihoyat, er ajratishga (F.301 / y) uchun * 
B. Er ajratishga xulosalar kirish (F.302 / y) * 
C. Nihoyat loyiha (F.303 / y) * 
D. Favqulodda xabar (shakl 361 / y) Kirish 
E.Kasb-hunar zaharlanishda -Akt tekshirish (shakl 362 / y) 
F.birinchi professional zehirlemelere kashf -zhurnal hisob shaxslar (shakl 363 / y) 
2677.TSN shifokor amalga oshirishda 338.Perechislite 3 muammolari; 
A. Sog'liqni saqlash o'rganish * 
B. Uy-joy va fuqarolik rejasi, chuqur tadqiqotlar olib boorish* 
C.Sanitariya anketalar Kuzatuv qurilmalar, uskunalar va uy-joy va kommunal ish
o'tkazish 
D.Select Er; 
E.Loyihaning -Paint qidiruv 
F. Stroitlstva davomida sanitariya tekshirish 
2678.Umumiy-maqsadi ro'yxatga olish shakli 339.Perechislete 3 turlari sanitariya 
inspektsiyasi muvofiq to'ldirilgan bo'lishi: 
A. Shakl 307 / u "davom etayotgan nazorat ob'ekt xaritada" *; 
B. Shakl 308 / u "Sog'liqni saqlash muassasalari holatini saqlash uchun xarita" * 
C. "Jarima olish kitobini" da shakl 311 / * 
D. Formasi 058 / y "yuqumli kasalliklar Favqulodda xabarnoma" 


E.yuqumli kasalliklar Buxgalteriya jurnali" da 060 / -form 
F.Formasi 071 / "kasalliklar hisob jamlama tasdiqlash" 
2679.3 ro'yxatga olish shakllari yordamida 340.Nazovite natija nazorat ob'ektlari bo'yicha 
sanitariya buzilishiga va sog'liqni saqlash qoidalar aniqlash to'ldiriladi uchun: 
A. "Sanitariya va sog'liqni saqlash qoidalarini buzganlik to'g'risidagi protokol" da 
shaklini 309 / * 
B. "Jarima solinganligi to'g'risidagi Nizom" da shakl 310 / * 
C. Da shakli 311 / * "qarorlari log jarima yuklovchi" 
D. Da formasi 066 / "Statistik xarita shifoxona chap" 
E."Tibbiy karta ambulatoriya" da shaklini 025 / 
F. "Card hisob klinik ko'rikdan" -form 
2680.Ob'ektlarni sanitariya tadqiqotlarning 341.Nazovite 3 turlari: 
A. Rejasi, chuqur * 
B. Tekshirish * 
C. Tematik reyd * 
D. Topografik 
E.Sanitary Va Texnologiya 
F.Paint Epidemiologik. 
2681.Chuqur sog'liqni tadqiqot dalolatnoma 342 Ismi: 3 (p .315 / y); 
A. Pasport * 
B. O'qish * 
C.Nihoyat, *
D.epilog 
E.prolog 
F.Asosiy qism 
2682.ro'yxati uy -grazhdanskogo borar nazorati ostida 3 ta: 
A.Uy-joy (umumiy) binolar, sog'liqni saqlash muassasalari * 
B. Ichki maqsadlarini Ob'ektni * 
C.jismoniy madaniyat va sport * + 


D.bytovye korxonasi 
E.Pool 
F.parikmaherskie 
2683.List tabib TSN amalga oshirishda huquqlari asosiy 3 turlari: 
A. Bepul foydalanish nazorat ob'ektlari va mansabdor shaxslar haqida ma'lumot talab 
talab * 
B. Sanitariya qonun hujjatlariga muvofiq ob'ektlarini salomatligi haqida fikr berish 
uchun * 
C. Mansabdor shaxslar tomonidan talab mavjud qoidabuzarliklarni bartaraf etish * 
D.Set Soprobnost omborlari 
E.Qattiq chiqindilarni sanitariya tasnifi -Identify 
F.Stratosferaning ifloslanishi manbalarini aniqlash uchun. 
2684.List shifokor asosiy vazifalari bosqichi TSN da kommunal gigiena 3 turlari: 
A. Nazorat ob'ektlari bo'yicha takomillashtirish chora-tadbirlari uchun takliflar * 
B. Gigiena qoidalariga va qoidalariga nazorat buzilishi ostida moslamalarni aniqlash 
va nazorat faoliyatini amalga oshirish emas, balki * 
C. Sanitariya qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgar kishilarga jazo qo'llash 
uchun materiallar tayyorlash uchun * 
D.Select Er 
E.Turar-joy va jamoat binolari loyihalari -Paint qidiruv 
F.Yangi qurilish materiallari -Paint tekshirish. 
2685.List suv ta'minoti masalalariga doir DEN shahar bo'limi asosiy 3 ro'yxatga olish 
shakllari: 
A. Log namunalari va berish tadqiqot natijalari (F.322 / y) * 
B. Suv Namuna tanlab olish dalolatnomasi (F. 323 / y) * 
C. Suv yuzasi suv (F.324 / V) va tadqiqotlarning natijalari ro'yxatdan * 
D.yuqumli kasalliklar (forma 060 / y) ning -zhurnal hisob 
E.eng muhim bo'lmagan epidemiyaga kasalliklar -izveschenie (shakl 089 / y) 
F. Xulosa lavha buxgalteriya kasalliklar (shakl 071 / y) 
2686.Shifokor TSN amalga oshirishda atrof-sanitariya qaror qiladi deb 347.Perechislite 3 
asosiy muammolari: 


A.Qurilma va joriy nazorat ob'ektlari sanitariya va epidemiyaga qarshi qoidalar va 
qoidalarga mazmunini pas* 
B. Aholi va hokazo atrof-muhit ifloslanishi oldini olish va bartaraf etish chora-
tadbirlari, shovqin, tebranish, FMF. Xavf, salbiy oqibatlari amalga oshirish * 
C. Aholi o'rtasida olib borish, sog'liqni saqlash, ta'lim * 
D.YEr tanlash 
E.Loyiha sanitariya inspektsiyasi 
F.Binoning -control 
2687.ro'yxati talab qilinadi sanitariya tekshirish bakteriologik tadqiqotlar uchun bezlar 
olish ob'ekt 3, asosiy foyda: 
A. LPU * 
B. Soch * 
C. Hammom * 
D.apteka 
E.Pool 
F. Restoranlar 
2688.Ob'ekt sanitariya-epidemiologiya holatini ko'rsatadi 349.Perechislite 3 asosiy 
foydalanuvchi shakli: 
A.Tadqiqot uchun Sarlavha + (F.378 / y) * 
B. Havo konspekti mikrobiologik tekshirish (F.380 / y) * 
C. Konspekti mikrobiologik bezlar tadqiqotlar (F.381 / y) * 
D. Card profilaktik sog'liqni saqlash nazorat (shakl 305 / y) 
E.zhurnal loyiha ro'yxatga olish (shakl 304 / y) 
F.conclusion loyiha (shakl 303 / y) 
2689.ro'yxati bosqichi TSN havo holatini aks ettiruvchi uch ro'yxatga olish shakllari: 
A. O'rganish protokoli havo joylari (F.329 / V) * 
B. O'rganish protokoli yopiq havo (F.330 / y) * 
C. Havo konspekti mikrobiologik tekshirish (F.380 / y) * 
D.yuqumli kasalliklar (forma 060 / y) ning -zhurnal hisob 
E.eng muhim bo'lmagan epidemiyaga kasalliklar -izveschenie (shakl 089 / y) 
F. Xulosa lavha buxgalteriya kasalliklar (shakl 071 / y) 


2690.ro'yxati nazorati muassasalarida kommunal gigiena shifokor tomonidan amalga 
oshirilgan sog'liqni saqlash anketalar 3 turlari: 
A. Rejasi, chuqur * 
B. Tematik reyd * 
C. Tekshirish * 
D.gigienicheskie 
E. epidemiologiya 
F.geologicheskie 
2691.Rejalashtirish va vaqt-rom belgilash ko'ra provo¬dyatsya sanitariya anketalar 3 
turlari qanday 352: 
A.Davolash muassasalari, va hokazo} of + yangi texnologiyalar joriy taqdirda 
chuqurligi (yangi turlari * 
B. Rejalashtirilgan (jadvalga ko'ra, yil * boshiga kamida 1 marta} 
C. Voqea (yiliga jadvaliga ko'ra, kamida 2 marta) * 
D.Ko'rib chiqiladi xususiyatlar -Fiziksel (5 marta, bir yilda) 
E.mechanical (har oy) 
F.Tuproq o'rganish (4 marta o'n yil) 
2692.Chuqur sog'liqni saqlash obsledo¬vaniya va ularning mazmunini dalolatnoma 353 
Point 3: 
A. Pasport * 
B. O'qish (tadqiqot natijalarini umumlashtirish) * 
C. Nihoyat (talablar gigieni¬cheskih muvofiq ma'lumotlarni baholash) * 
D.proektnaya 
E.part dastur 
F.umumiy materiallar vakillik 
2693. ro'yxati chuqur sog'liqni ekspertiza davomida ishlatiladigan asosiy 3 ish usuli: 
A. Sanitariya tavsif * 
B. Laboratoriya va instrumental * 
C. Statistik * 
D.gigienichesky 
E.Paint 


F.topografichesky 
2694.Maishiy xizmat ko'rsatish o'qish harakat sani¬tarnogo-chuqurligi so'rov o'z ifodasini 
topishi zarur materiallarni 3 turlari qanday 353: 
A. Bir butun sifatida sanitariya nazoratini va ob'ekt va prilegayu¬schey hududida 
tavsifi * 
B. Sanitariya tekshirish va asosiy va yordamchi xonalar tavsif * 
C.Sanitariya so'rovnoma va sanitariya-tehniches¬kogo uskunalar tavsifi va 
takomillashtirish * + 
D.Sanitary Tekshirish seminarlar 
E.Sanitary Tekshirish qabristonlar 
F.Sanitary Tekshirish Kirxonalar 
2695.Rejalashtirilgan sog'liqni saqlash qulaylik anketalar amalga oshirishda 355 3 
marralarga qo'ng'iroq qiling: 
A. Ta'lim jarayoni * 
B. Sanitariya tavsif * 
C. Laboratoriya va instrumental tadqiqot * 
D.Ob-havo prognozi o'rganish 
E.Sog'liqni saqlash o'rganish 
F.Bolalar salomatligini o'rganish 
2696. ro'yxati 3 asosiy suv ta'minoti inshootlari, ka, albatta, in-chuqurligi sog'liqni 
ko'rikdan tuzilishi koto¬rye: 
A. Er osti va er usti vodooistochniki * 
B. Suv chiqarish inshootlarida 3CQ uchun * 
C. Water Santexnika * 
D. Minan Miller 
E.artezianskaya qabul qilish tuzilmalari 
F.koptazhnye vovoistochniki 
2697. 3 aholi punktlarining suv ta'minoti turini belgilang: 
A. Markazlashtirilgan * 
B. Mahalliy (quduqqa, bahor Xavza) * 


C. Aralash tizimi * 
D.uglublennoe 
E.Mechanical 
F.kimyo 
2698. markazlashgan suv ta'minoti bilan shifokor TSN sohasida ish asosiy turlari 
qaysilar: 
A. Chizilgan pasport akvedukni * 
B. suv manbai va condominium rejimi ZCO sanitariya holati ustidan nazorat qilish * 
C.Sanitariya tekshirish bosh suv sooruzhe¬ny * 
D.tuproq sifati ustidan -laboratorny nazorat 
E.Ta'sir ish sharoitlari, bia o'rganish 
F.Suv loyihalarni -Paint tekshirish. 
2699. Qanday suv manbalari sanitariya anketalar 3 turlari va ularning har biri tabiatini 
belgilash: 
A. Chuqurligi * 
B. Rejalashtirilgan * 
C. Case * 
D.Special 
E.gigienicheskie 
F.matematicheskie 
2700. sanitariya tekshirish vodo¬istochnikov 3 asosiy turlarini belgilang: 
A. Sanitariya topografik * 
B. Sanitariya Sanitariya-epidemiologiya * 
C.Paint Kimyoviy 
D.Sanitary Va gigiena 
E.Paint - Jismoniy 
2701. ro'yxati asosiy sog'liqni saqlash muammolari suv manbalarini topografik tadqiqot 3: 
A. Mavjud yoki zagryaz¬neniya salohiyati manbalarini aniqlash * 
B. ifloslanish manbalari sanitariya va epidemiyaga xavf Reyting * 
C. Suv manbalarini ifloslanishi hisoblash * suv la¬boratornogo o'rganish muvofiq 


D.Explore Taalukli qurilma 
E.identification aholi bakterionosieley 
F.vyyasnit belgilar o'pirilish 
2702.Suv manbalarini sanitar¬no Topografik tadkikotlar ishlatiladigan asosiy usuli 
"in 362'ye kiriting: 
A.ingl * 
B. So'rovnoma * 
C. Anamnestik * 
D.matematichesky 
E.kimyoviy, deb 
F.Ko'rib chiqiladi xususiyatlar -Fiziksel 
2703. Call sanitariya tekshirish is¬tochnikov suv maqsad va gigiena qiymati 
re¬zultatov so'rov beradi: 
A. O'rganish qurilma bilan muvofiqligi * 
B. Ish sooru¬zheny suv ta'minoti gigiena talablari * 
C. Tadqiqot ma'lumotlari asosida biz muomala suv sifatiga tehno¬logii suv 
davolashda hech qanday salbiy ta'sir tuzilmalar bor, deb xulosa * mumkin 
D.ifloslanish mavjud manbalarini -identification 
E.Sog'liqni saqlash xavf -Evaluation 
F.SOA demarkatsiya 
2704. 3 Gol sanitariya va epidemiologiya obsledo¬vaniya suv manbai deb chaqiradi: 
A. Aholining bakteriyalar tashuvchilar ochish yoki suv bo'lishi mumkin patojenlerin 
uzatish yuqumli kasalliklar "omil chalingan kishilar * 
B. Kasallik borligi uchun - epidemiyasi tabiatini va epidemiologiya tadqiqotlarning 
natijalari aniqlash * 
C. Sohada hayvonlar epizootik kasalliklar mavjudligini aniqlab * 
D.ifloslanish mavjud manbalarini -identification 
E.Sog'liqni saqlash xavf -Evaluation 
F.SOA demarkatsiya 
2705. 3 ichimlik suvi sifatini aniqlash parametrlari guruhlari belgilang: 


A.Ko'rsatkichlar suv organoleptik xususiyatlarini tavsiflovchi* 
B.Suv kimyoviy tarkibini tavsiflovchi + ko'rsatkichlari * 
C. Epidemiologiya bezopas¬nost suv tasvirlab ko'rsatkichlari * 
D.suv biologik tarkibini tavsiflovchi namuna 
E.suvning fizik tuzilishini tavsiflovchi namuna 
F.suv radiologik tarkibini tavsiflovchi namuna 
2706. ro'yxati suv orga¬nolepticheskie xususiyatlarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar 3 
guruhlari: 
A. Organoleptik intensiv¬nosti o'z hislarni me'yorga* 
B.Kimyoviy borligini qarab, organoleptik xususiyatlarini vode * 
C. Biologik agentlari borligini qarab, organoleptik xususiyatlarini vode * 
D. Mexanik vo¬de ichida moddalar borligi qarab Organoleptik xususiyatlari 
E.moddalar borligi qarab -organolepticheskie ko'rsatkichlar, soprobiologicheskih 
vo¬de 
F.texnik vo¬de ichida moddalar borligi qarab -organolepticheskie ko'rsatkichlar, 
2707.Epide¬miologicheskuyu suv xavfsizligi tavsiflovchi ko'rsatkichlar 367 3 Ismi: 
A. Yuqumli soni * 
B. Bo'lsangiz indeks * 
C. Permangantnaya Oksidlanish * 
D.Record, Ta'mi 
E.tsvetnost 
F.okislyaemost 
2708. 3 sog'liqni saqlash tadqiqotlarni tozalash inshootlarini asosiy vazifalari 
nimalardan iborat: 
A. Ob'ekt pasport tayyorlash * 
B. Tozalash o'simliklar samaradorligini ustidan sanitariya nazoratini + 
C. Favqulodda vaziyatlarda ozod tozalash va nesoot¬vetstviya sharoitida sifatini 
yomonlashuvi sabablarini aniqlash * 
D.ivishining -laboratorny nazorat 
E.Sanitary Tekshirish koptazhey 
F. tuynuk artezian -Sanitary tekshirish 


2709. ro'yxati 3 asosiy masala birinchi Ekspertiza sa¬nitarnom mexanik tuzilmalar da 
shifokor tomonidan hal qilinishi uchun * panjara ochist¬ki 
A. Qurilma * 
B. Holati moddalar va ularning nobud mahbuslarni o'chirish * 
C.peskolovka 
D.qum tuzoqqa xodimlarining -conditions 
E.aerotenki 
2710. ro'yxati 3 asosiy masalalar shifokor o'tkazilgan tadqiqotlar sa¬nitarnom qum 
qopqon da murojaat: 
A. Soni va turlari (gorizontal, tangensial, ae¬riruemye) * 
B. Fashion yashash vaqti va suyuq chiqindilarni tezligini * tartibga solish 
C. Qurilma sanitariya trebo¬vaniyam pas* 
D.Shamollatish tank binolarni -Sanitary shart 
E.Yer ürütücünün -Sanitary shart 
F. Biologik suv havzalari binosida sanitariya holati 
2711. ro'yxati 3 asosiy masalalar shifokor tadqiqot sa¬nitarnom shag'al saytlar 
nomiga: 
A. Yuk * 
B. Berish va post-davolash drenaj suv usul * 
C. Qum yanada foydalanish * 
D.ishlatiladigan septik tanklar qisqacha sarlavhalari 
E.,ishlatiladigan çürütücülerin qisqacha sarlavhalari 
F.ishlatiladigan loy ko'rpa qisqacha sarlavhalari 
2712. ro'yxati 3 asosiy masalalar shifokor tadqiqot sa¬nitarnom ko'chib muhokama: 
A. Soni va turi (ikki qavatli, parlatıcıdır peregniva - Tel, gorizontal, vertikal, radial) * 
B. Qurilma sanitariya trebo¬vaniyam pas* 
C. Zamonaviy turar joy suyuq chiqindilarni * 
D. Kutish nasoslar mavjudligi 
E.method dekontaminasyon chiqindi 
F.Sanitary Inshootlari va texnik uskunalari 


2713. asosiy biologik davolash muassasalarini ro'yxati va ularni turi belgilash: 
A. Shamollatish (shamollatish tank, aeropack, shamollatish-osve¬titel) * 
B. Biofilters (oqar, Aero, minora) * 
C. Mahalliy davolash inshootlari (er osti kon filtrlash, sug'orish, quduq va filtrlash, va 
hokazo) * 
D.peskolovki (kommunal, selskohozyays¬tvennye) 
E.off-panjara (Suyultirilgandan holda Suyultirilgandan, aloqa) 
F.septiki 
2714.Ularning turlari ko'rning qayta ishlash va belgilash uchun 374 ro'yxati 3 asosiy 
inshootlari: 
A. Avtoklav (mezofil, termofil) * 
B. Ilouplotniteli (vertikal, radial) * 
C. Loy yotoq (tabiiy, sun'iy osnova¬nie) * 
D.off-panjara 
E.otstoyniki 
F.emsher 
2715. ro'yxati 3 asosiy masala muomala chiqindi dezinfeksiya doktori 
gi¬gienicheskoy baholashda hal qilish: 
A. Agent (xlor gaz, sayqallash, va hokazo); -way o'lchash (teng, 
neproportsional¬nye) * 
B. Hid reagent saqlash sharoitlari mavjudligi * 
C.yutish va xlor oqova va foydalanish dozalari * 
D. kanalizatsiya zavodida -time stay 
E.qattiq-tarkib 
F.loyqa-kontent materiallar 
2716. ro'yxati 3 asosiy masala davolash stan¬tsiyah mehnat sharoitlari doktori 
gi¬gienicheskoy baholashda hal qilish: 
A. Binolarni mavjudligi bit * 
B.maxsus kiyim mavjudligi * plus 
C.xodimlarni sog'liqni saqlash kitoblar plus mavjudligi * 
D.availability kurort 


E.availability dispanseri 
F.sport inshootlarini ya'ni mavjudligi 
2717. ro'yxati 3 asosiy masalalar aholi sohalarida tozalash uchun TSN shifokor 
amalga oshirishda murojaat: 
A. tuproq davlat ustidan nazorat SANITARIYA tutilishining ko'ra 
tadqiqot va laboratoriya tahlil * 
B.Tuproq ifloslanishi sanitariya tekshirish joyga jamlanganda manbalari * 
C. Chiqindi obezv¬rezhivaniya usullarini samaradorligini laboratoriya monitoring * 
D.designing tushunchalar sanitariya aholi punktlari 
E.tozalash tashkil qilish chora-tadbirlarini -planning 
F.Kliring hal umumiy sxemasi -Paint qidiruv 
2718. 3 qanday chiqindilarni va qayta ishlash uchun imkoniyatlarni asosiy turlari va 
ularning tashrifi vaqtni belgilash: 
A. Kompost o'simlik (yiliga 2 marta) * 
B. Joy sanitariya va kompost, qattiq chiqindilarni, biotermik kamera parklarini 
(chorak boshiga 1 marta uchun saqlash *} 
C.Qayta o'simliklar, chiqindi yoqish stan¬tsii, yuvish stantsiyani (oyiga 1) * 
D.aerotenki (2 marta, bir oy) 
E.metantenk (yiliga 4 marta) 
F.otstoyniki (har oy) 
2719. 3 ixtiyorida va chiqindilarni qayta ishlash uchun inshootlarini TSN yilda 
shifokor asosiy vazifalarni aytib bering: 
A. Qurilma va oboru¬dovaniya to'g'ri ishlashini tekshirish * 
B. Chiqindi davolash va ularning effek¬tivnostyu dezinfektsiyalash nazorat masal * 
C. Dekontaminasyon birliklari ka okruzhayu¬schuyu atrof-muhit ta'sirini o'rganish * 
D.Kliring hal umumiy sxemasi -Paint qidiruv 
E. Qurilish loyihalari Maxsustrans ekspertizasi 
F.pestitsidlar foydalanish qoidalariga va sharoitlar -consistency 
2720.Ularni bajarish TSN va belgilash tuproq laboratoriya tadqiqotlari 380 ro'yxati 3 
asosiy usullari: 


A. Sanitariya va jismoniy (mexanik tarkibi, jami va gig¬roskopicheskaya namlik, 
filtrlash koeffisiyenti, va hokazo) * 
B. Sanitariya-kimyoviy (tabiiy mikro va makroelement- ny tuproq, pestitsidlar 
mavjudligi, va hokazo) * 
C. Fizik-kimyoviy (pH, yutilish hajmi, va hokazo) * 
D.Jami bakterial soni 
E.qaltirash uchun tirsak 
F.indeksi tirsak 
2721.Tuproq sanitariya baholash uchun shifokor zaklyuche¬niya tayyorlashda ish 
381.Nazovite bosqichlari: 
A. Vazifalarni belgilash * 
B. Tadqiqot miqdorini aniqlash * 
C. Tahlil qilish uchun ularni tayyorlash uchun taqdimnoma to'liq, baholash tuproq 
masal sxemalari va usuli nazorat * 
D.Accounting Va mavjud quvvatlarni sertifikatlash 
E. Gaz davolash muassasalari ro'yxatga olish va sertifikatlash 
F. Havo sanitariya holatini nazorat 
2722. ro'yxati epidemiya 3 bezo¬pasnosti tuproq asosiy belgisi: 
A. Bobini-qimirlab * 
B. Titre-anaeroblar * 
C. Tuproq 1 kg Gelmint tuxum soni * 
D.number Clark 
E.Umumiy yuqumli soni 
F.ostatochny xlor 
2723.Havo oh¬rany sog'liqni TSN sohasida 383 .Nazovite 3 asosiy vazifalari: 
A. Ro'yxatga olish va barcha ob'ektlar sertifikatlash - manbalari havo zagryaz¬neniya 

B. Ro'yxatga olish va gaz-tozalash, chang yig'ish va issiqlik qayta tiklash tizimlari, 
operatsiya nazorat, ularning ish samaradorligini sa¬nitarnaya baholash sertifikatlash * 
C. Tabiat o'rganish va havo ifloslanishi darajasi * 
D.Saqlash o'rtacha tezligi -Accounting 


E.Suyuq chiqindilarni tabaqalashtirilgan darajasi -Accounting 
F.Soni Maxsustrans -Accounting 
G.Shifokor qachon sanitariya tekshirish muassasalar, havo ifloslantiruvchi 
moddalarni qaror deb
2724..Nazovite 3 asosiy savollar: 
A.Ob'ekt belgi, uning kuch-* 
B. Va hokazo imkon, SPZ borligi, er * 
C.ortiqcha makri hajmi, uning funktsional rayonlashtirish, qurilish, obodonlashtirish 
va boshqa ulushi * 
D. Tuproq holatini xususiyatlari 
E.shahar qattiq chiqindilarni -list tarkibi 
F.height kompost vayronaga 
2725.Perechislite 3 asosiy tozalash sxemasi va har bir pallasida aniq davolash 
muassasalari turlarini belgilash: 
A.Chang (chang palatasi, chang va ash kollektorlari, bo'ronlar, elektostatik, va 
hokazo) dan toza emissiya *. 
B. Toza gazsimon chiqindilari (turli mo'ljallangan sıyırıcılar, qabariq mashinalari va 
boshqalar.) * 
C.Qurilish tuproqdan + tozalash chiqindilari (elektr filtrlar, bo'ronlar) * 
D.Suyuq chiqindilarni miqdori hisob tekshirish 
E.Hisob-kitoblar axlat konteynerlarini zarur sonini nazorat qilish 
F.Hisob-kitoblar maxsus transport tekshirish 
2726.Havo namuna olish 386.Nazovite 3 asosiy usuli: 
A. Emish * 
B. Sedementatsioinny * 
C. Havo masal idishlari * 
D.mechanical 
E.Ko'rib chiqiladi xususiyatlar -Fiziksel 
F.kimyoviy, deb 
2727.Uy-joy (umumiy) binolar uchun oblas¬ti TSN yilda shifokor faoliyatida asosiy 
yo'nalishlari 387.Nazovite: 


A. Ularning texnik va ishlashini kuzatib uchun binolar sanitariya nazorat 
rejalashtirish* 
B.Mikroiqlim gigieni¬cheskih standartlariga rioya * 
C. Laboratoriya-instrumental issledo¬vany yordamida aholining shikoyatlari bilan 
munosabati sanitariya nazoratini + 
D.vedut ro'yxatga olish va suv manbalarini sertifikatlash 
E.mahalliy suv ta'minoti ishtirok etish epizodik sanitariya inshootlari 
F.aholi o'rtasida sog'liqni saqlash, ta'lim -seeing 
2728.Uy-joy (obschest¬vennyh) sanitariya inspektsiyasi 388.Nazovite 3 turlari 
binolar va ularning mazmunini kiriting: 
A. Chuqurligi * 
B. Rejalashtirilgan * 
C. Tibbiy sertifikatlar rasmiylashtirish uchun * 
D.tselenapravlennoe 
E.tematicheskoe 
F.srochnoe 
2729. 3 qanday yopiq iqlimining asosiy ko'rsatkich hisoblanadi va iliq pe¬rioda yil 
uchun o'z optimal darajasini ko'rsatadi: 
A. Harorat (20-22 daraja) * 
B. Nisbiy namlik (60protsentov) * 
C. Havo (0,2 m / s) harakati tezligi * 
D.insolyatsiya (3 soat) 
E.radiatsionny fon bo'sh joy (Bekker 2) 
F. Khlebnikov soni (0.72) 
2730.Sanitariya obo¬rudovaniya uy-joy (umumiy) binolarni asosiy 3 turlari 390 
ro'yxati, tibbiyot muassasalari profilakti¬cheskih: 
A. Suv * 
B. Kanalizatsiya * 
C. Gaz ta'minoti * 
D.Suyuq chiqindilar o'chirish 
E.Qattiq chiqindilarni yo'q qilish 


F.Air Kosmik 
2731 .Nazovite po¬mescheny izolyatsiya turar-joy binolari va maydonlarni aniqlash 
asosiy usul va iqlim O'zbekiston uchun güneşlenme normalarini belgilash: 
A. Joy va grafik usul yordamida diyagramları * 
B. izolyatsiya liniyasi nazorat * 
C. Insolyametra Obolensky, 22 mart, 22 sentyabr - kam bo'lmagan 2,5 soat * 
D. Kimyoviy usul 
E.biologichesky usul 
F.maxsus liniyalari yordamida Ko'rib chiqiladi xususiyatlar -Fiziksel usul 
2730. 3ta etakchi sog'liqni saqlash ko'rsatkichlari rejalashtirish joylari: 
A. Zichligi turar-joy maydoni * 
B. Zichligi uy-joy * 
C. Aholi zichligi * 
D.ekish maydoni zichligi 
E.ko'p qavatli binolar zichligi 
F.kichik-qavatli dang'illama uylar zichligi 
2732.. fundamental huquqiy hujjatlar o'z ichiga oladi: 
A.Konstitutsiyasi* 
B.Qonunlar * 
C. Davlat standartlari 
D. Sanitariya qoidalari va qoidalarga 
E. Ko'rsatmalarga, protokollar, farmoyishlari 
F. Uslubiy harflar, qarorlar, tavsiyalar 
2733.. TSN da kommunal obyektlar shifokor GTSSEN 3 asosiy vazifalari nimalardan 
iborat: 
A. Sanitariya chora-tadbirlar o'tkazish monitoring * 


B. Sanitariya va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar o'tkazish monitoring * 
C. Atrof-muhit ifloslanishi bartaraf etish va oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar 
amalga oshirilishi * 
D.qurilish ustida -control 
E.er uchastkasini tanlash ishtirok etish 
F.Loyihalarni -Paint baholash 
2734. Loyihaning asosiy grafik qismi nima: 
A. Vaziyatli reja * 
B. Generals * rejalashtirish 
C. Maydoni gidrogeologik xususiyatlari * 
D.iskusstvennaya yoritish 
E.Local Isitish 
F.obscheobmennaya shamollatish 
2735.. tanlash va qurish uchun er ajratishga ishtirok sanitariya inspektori 1 bosqichini 
belgilang: 
A. Study materiallari ajratish er bilan bog'liq* 
B. Relefa maydoni bog'liq o'quv materiallar * 
C. Study materiallari tuproq holiga oid* 
D.Er -Personal sanitariya inspektsiyasi 
E.Situatsion rejasi o'rganish 
F.Master rejasi o'rganish 
2736.. ro'yxati ish turlari profilaktik sog'liqni saqlash nazorati 3 bosqichda shifokor: 
A.va dizayn va qurilish jadvaliga muvofiq qurilish ijrosini nazorat qilish * 
B.va qurilish jadvali bajarilishi ustidan nazorat qilish * 
C.poydevorlarini vaqtida uning bajarilishi ustidan va nazorat * 
D.control Faqat ko'ra "Isitish shamollatish va konditsionerlash» kesik 
E.control Faqat kesik "binolar suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini" ko'ra 
F.control Faqat ko'ra «Tabiiy va sun'iy yoritish" kesik 
2737.- loyihasi bo'yicha yozma fikrini imkoniyatlari: 
A. Loyiha muvofiqlashtirish etiladi * 


B. Loyiha aniq ozgina kamchiliklari borligi ham qayta ko'rib uchun qaytib * 
C. Kelishilgan va loyiha rad sabablarini yo'lga emasmi* 
D.project shamollatish gigiena talablariga javob bermaydi 
E.Gigiena talablariga javob bermaydi markaziy isitish tizimi 
F.way chiqindi gigiena talablariga javob bermaydi 
2738.. Qaysi ma'lumotlar qurilma ivish va suv tindarish ta'minlash, suv ta'minoti 
loyihasi ishda tasdiqlangan: 
A. Reagentlar va ularning dozasi* 
B. Hajmi va ishlash inshootlari * 
C. Time va suv bilan aloqa * 
D.shamollatish tank hajmi va ishlash 
E.Suvda -Dose Flokulant va MPC 
F.Dose Clark va uning tartib 
2739. nima hujjat, suv loyihalari sanitariya tekshirish amalga oshiriladi: 
A.GOST 950-2000 * 
B. GOST 951-2011 * 
C.Standard + 345 * 
D.VSN, GOST va SanPiN 
E.CH-245, BCH va SNIP 
F.VSN GOST 23337 
2740.. markazlashgan suv ta'minoti bilan qadam PSN belgilang: 
A. suv tozalash zavodi qurish paytida nazorat * 
B. Qabul ishtirok etish * 
C. Suv manbaini va loyihasini tanlang * 
D.suv ta'minoti tarmog'ida sanitariya holatini kuzatmoq -sistematichesky 
E.pasportizatsiya va ish paytida sanitariya boshqarish 
2741. aholi punktlarining suv ta'minoti turlarini belgilang: 
A. Mahalliy (quduqqa, bahor Xavza) * 
B. Markazlashtirilgan * 


C. Aralash tizimi * 
D.gornodobyvayuschie meniki 
E.Sanitary Himoya zonalari 
F.mechanical qafas 
2742.Undan oldin ichimlik suvi, ba'zi ko'rsatkichlari sifatini nazorat qilish 403. 
tarmoq kiradi: 
A. Mikrobiologik bo'yicha
B. Kimyo On
C. Hissiy On * 
D.by entomologik 
E.chivinlari Cockle nima sonini -by 
F.by soni Clarke 
2743.. (mg / l) yaratish kerak kamerasini aralashtirish so'ng qoldiq ozon miqdori: 
A.0.1 * 
B.0.2 * 
C.0.3 * 
D.2.0 
E. 3.0 
F.0.7 
2744. ta'sir 30 daqiqa (mg / l) so'ng qoldiq xlor gigiena standartlari bering: 
A.0,2 
B.0.4 
C.0.5 
D.0,8 
E.2.0 
F. 3.0 
2745. markazlashgan suv ta'minoti bilan TSN sohasida doktorlik ishi asosiy uch 
turlari qaysilar: 
A.suv manbai sanitariya holati ustidan va nazorat * 


B.SOA rioya ustida va nazorat * 
C. Aholi salomatligi va sanitariya sharoitlariga suv sharoitlar ta'siri o'rganish * 
D.Aholining o'rganish 
E.Ishchi-yosh xususiy uy band odamlar soni o'rganish 
F.chislennosti Ishlovchi pensionerlarga 
2746.Suvda qanday 950-2011 GOSTi taqsimlanadi: 
A. Ichimlik suv ustida * 
B. Markazi * ichimlik suvi yetkazib 
C. Ovqatlanish yetkazib * 
D.suv ushlash ariqlar, buloqlar yanada 
E.suv ombori yanada 
F.yanada suv artezian suv 
2747.. suv manbalari sanitariya tadqiqotlarning asosiy turlarini tushuntiring suv 
ta'minoti markazlashtirilgan: 
A. Sanitariya - suv namunalarini bilan texnik * 
B. Sanitariya-epidemiologiya * 
C. Sanitariya topografik * 
D.oprosny, topografik 
E.visual, epidemiologik 
F.suv namuna olish bilan, -anamnestichesky 
2748.Suv manbalari sanitariya va topografik so'rovda sanitariya shifokor 409 asosiy 
vazifalari: 
A. Ifloslanishi mavjud bo'lgan yoki mumkin manbalarini aniqlash * 
B. ifloslanish manbalari sanitariya va epidemiyaga xavf Reyting + * 
C.Laboratoriya tadqiqotlari ko'lamini va dasturini aniqlash + * 
D.Paint Hisob ilouplotniteley (vertikal radial) 
E.Paint Smeta metan tanklar (mezofil, termofil) 
F.Paint Hisob loy yotoq (tabiiy va sun'iy tayanch) 
2749.Tushuntirish eslatma kanalizatsiya loyihalari nima: 
A. Kanalizatsiya soni * 


B. Suv ta'minoti kanalizuemogo ob'ekt qisqacha tavsif * 
C. Oddiy drenaj * 
D.suv iste'molini -norms 
E.sayt chiqindi suv to'lash bo'yicha -conclusion CGSEN 
F.Ta'minlash issiqlik va elektr -Documents 
2750.. ro'yxati 3 bosqich tozalash maishiy - ichki chiqindi suv: 
A. Mexanik tozalash * 
B. Kanalizatsiya Dezinfektsiya * 
C. Biologik tozalash * 
D. Hidrosiklonlar foydalanish, flotasiya birliklari 
E. Santrıfüj flotasiya ta 
F. Santrıfüj flotasiya ta 
2751.Kanalizatsiya inshootlarini loyihasini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak nima 412.: 
A. Tushuntirish eslatma * 
B. Grafik moddiy * 
C. App Project * 
D.Text Materiallar 
E.arhitekturno qurilish qo'lga kiritdi 
F.Sanitary Va texnik qo'lga kiritdi 
2752.. ro'yxati suv organlari sanitariya muhofazasi sohasidagi 3 milliy me'yoriy va 
qonunchilik hujjatlar: 
A. SanPiN "ifloslanishdan sirt suvlari himoya qilish" * 
B. KMC "Tashqi tarmoqlari va suv ta'minoti va kanalizatsiya inshootlari" * 
C."Aholining epidemiologiya farovonligini to'g'risida" + qonun * 
D. GOST 2761 - 84 "manbalarini tanlash" 
E. GOST 2874 - 82 "Ichimlik suv" 
F."Siti" SNIP 
2753.. Qaerda aholi joylarda rejali eshik-tozalash foydalanishingiz mumkin: 
A. Bir qavatli uylarda ham * 
B. manor uylar * 


C. Dachalar * 
D.yetishgan 9 qavatli turar-joy binolari 
E.intilib baland uy-joylar 
F. qavatli turar-joy binolari uchun Up 
2754. sog'liqni saqlash sozlash ishlatiladigan qutilari bor: 
A. Sirlangan qutilari * 
B. Maxsus qutilari * 
C. Tuproq qutilari * 
D.steklyannye qutilari 
E.metal qutilari 
F.metal va Emaye qutilari 
2755.Ba'zi joylarda qattiq turpoq dezinfektsiya: 
A. B saqlash * 
D.Kompostlamanın Fields * 
C. Yaxshilandi saqlash uchun * 
D.sanitariya sohalarida intilib 
E.shudgorlash yetishgan 
F.yetishgan chiqindilarni tozalash zavodlar, 
2756.. Qaerda suyuq kanalizatsiya olib tashlash: 
A. Joy sanitariya bo'yicha * 
B. Maydonlarini shudgorlash bo'yicha * 
C.Chiqarish stantsiyasi On * 
D.yanada saqlash 
E.Kompostlamanın maydonini intilib 
F.yanada Biofilters 
2757.. sog'liqni saqlash o'rganish sanitariya inspektorining boshlang'ich bosqichi 
nima: 
A. Nazorat zonasini tanlash * 
B.Qishloq tartibi bilan tanishtirish * 
C. Maydoni meteorologik xususiyatlari Study * 


D.otbor havo namunalari 
E.Select Kuzatish nuqtalari 
F.assessment darajasi o'simliklar 
2758.. As SPZ o'rnatish: 
A. Uy-joy rivojlanish chegaralariga havo ifloslanishi manbalaridan to'g'ridan-to'g'ri * 
B. reyting maksimal sirt kontsentratsiyasi * 
C. Qishlog'ida Ruxsat etilgan maksimal ruxsat etilgan emissiya * 
D.oharakterizovav sanoat chiqindilarni saqlash sayt 
E.neposredstvenno tashkil chiqindilarining borligini va o'rnini tavsiflovchi 
F.oharakterizovav ochiq saqlash tez emissiya 
2759.Shahar sanitariya nazoratida SPZ samaradorligini baholash usullari bor: 
A. Laboratoriya asbob- * 
B. So'rovnoma-saylov usul * 
C. Kasallanish o'rganish * 
D.instrumentalno va statistika 
E.epidemiologo-toksikologik 
F.statistik hisob, deb 
2760. Ismi saraton kasalligiga sabab chiqarish gazlar topgan tarkibi: 
A.3,4 - Benzpyrene * 
B. Uglerod oksidi soni * 
C. Og'ir metall tuzi * 
D.pyl 
E.okis uglerod 
F.okisly azot 
2761. Normativ huquqiy hujjatlar o'z ichiga oladi: 
A. Sanitariya normalari va qoidalari * 
B. Davlat standartlari * 
C. Sanitariya normalari va qoidalari * 
va uslubiy maktub 
D.User Xavfsizlik 


E.shaxsiy gigiena uchun -rule 
2762.Nazorat ob'ektlari bo'yicha bo'lingan sog'liqni tadqiqot 423. qanday: 
A.Rejasi, chuqur * 
B. Tekshirish * 
C. Case * 
D.Umumiy, davriy 
E.Rejasiz, jamoa 
F.odnomomentnye 
2763.Joriy sanitariya (TSN) havo ifloslanishi tekshirayotgan 424: 
A. Sanitariya-gigiena laboratoriyasi CGSEN maydoni * 
B. Sanitariya-gigiena laboratoriyasi TsGSENoblasti * 
C. Sanitariya-gigiena laboratoriyasi CGSEN Respublikasi * 
D.Sanitary Va gigiena laboratoriyasi 
E.avtoinspektsiya 
F.bakteriologicheskaya laboratoriya 
2764.. nima suv ta'minoti turlarini bilasiz: 
A. Qulflashga* 
B. Dumaloq * 
C. Tarmoqlari sifatida * 
D.mansardnye 
E.pereulkovye 
F.tortsevye 
2765.Suv loyihalari sanitariya tekshirish yilda sog'liqni saqlash baho berilishi kerak: 
A. Chegaralari SOA tashkil * 
B. Qishloq ichimlik suvi kiritish ehtiyojlari * 
C. O'ng tanlash suv davolash texnologik sxemasini qabul* 
D.Paul Filtrlash 
E.qum makr, yig'lar va sumps to`g'risida mavjudligi 
F.Paul Sanitariya 
2766.Tez filtrlar uchun o'z ichiga nima oladi: 


A. Filter AKH * 
B. Filter DD * 
C. Multi-qatlam, dual-oqim filter * 
D.biofiltry 
E. Septik tank 
F. Avtoklav 
2767.Bir rezidenti uchun zarur suv miqdorini aniqlaydi: 
A. Takomillashtirish uy-joy darajasiga * 
B. Qishloq madaniyat darajasiga * 
C. Suv ta'minoti davlat * 
D.from IZOLYATSIYA uy-joy qurilishi 
E.from peyzaj 
F.dezenfektan suv hajmini -from 
2768.Ichimlik suv ta'minoti tizimi uchun suv manbalari: 
A. Sirt * 
B. Underground * 
C.talye va er osti 
D.talye va yomg'ir 
E.Industrial Va er osti 
2769.Markazlashgan ichimlik suv ta'minoti da ichimlik suv 430 Sifat nazorat amalga 
oshiriladi: 
A. Aniq kirmasdan oldin * 
B. Tarqatish tarmoq * 
C. Suv ta'minoti tizimini o'lik joylarida * 
D.yetishgan donni qayta ishlash jarayonida, birinchi uylarini Musluklar 
E.donni qayta ishlash jarayonida suvdan 1 km, intilib 
F.Ochiq suvlar -Biz 
2770.. ro'yxati kasallik yuqumli tabiat, rivojlanishida etiologik omil bo'lgan ichimlik 
suvi etiladi: 
A. Mahalliy flyuorozni * 


B. Zob * 
C.Methemoglobinemi * 
D.dizenteriya 
E.salmonellёz 
F.bryushnoy isitma 
2771.. markazlashgan ichimlik suv ta'minoti da o'tkaziladi ichimlik suvi sifatini 
nazorat qilish uchun ko'rsatkichlar nima: 
A. Mikrobiologiya * 
B. Kimyoviy* 
C. Organoleptik * 
D.gigienicheskoe 
E.Ko'rib chiqiladi xususiyatlar -Fiziksel 
F.norkologicheskoe 
2772.Yuqumli kasalliklar avj xususiyatlari, suzadigan: 
A. Bir vaqtning o'zida * 
B. Odamlar katta sonlar infektsiya * 
C. Giperhlorirovanii qamrab olish umenshaetsya so'ng * 
D.epidemichesky dumi 
E.Uning chiqarib yuborilishining buzilishi suv tozalash texnologiyasi qoidalari 
F.many manbalar 
2773. Agar ichimlik suvi dezinfeksiya usullarini bilasiz nima: 
A. Reagent * 
B. Reagentless * 
C. Jismoniy * 
D.instrumentalnye, statistika 
E.mechanical, fiziologik 
F.aerogennye reaktivi 
2774. nima inshootlari quyuqlashmoq bo'lishi kerak: 
A. Dispenser * 
B.Batareyali * 


C. Kamera reagent * 
D. Shamollatish 
E.filter va ko'chmanchi 
F.Avtoklav 
2775.-sharoitlar suv samarali xlorlash uchun zarur nima: 
A. Xlor etarli doza * 
B.Aloqa + Time * 
C. Faol xlor * 
D. Hidsiz va ta'msiz 
E.2-Soat aloqa, hidsiz va baxtsiz 
F. Koagulant, loyqalik va alkalilik doz 
2776.-suv omborlari organoleptik xususiyatlari ko'rsatkichlari nima: 
A. Hid va ta'm * 
B. Suv harorati * 
C. Suv rang * 
D.suv, BOD harorati 
E.Erigan kislorod 
F.active reaktsiya 
2777.. suv omborlari o'zini o'zi tozalash normal kursini ta'minlash uchun 
ko'rsatkichlar nima: 
A. BOD * 
B. Erigan kislorod * 
C. COD * 
D. Painting 
E. Mineralizasyon 
F. Hid 
2778. Biz suv organlarining umumiy sanitariya sharoitlari uchun zararli moddalar 
ta'sirini o'rganish kabi: 
A. Ammonification jarayonida ta'sir o'girsa* 
B. Nitrifikatsiya jarayoni ta'sir o'girsa* 


C. Erigan kislorod o'z-o'zini tozalash jarayoni ta'sir o'girsa* 
D.suv ta'mi bo'yicha -vyyasnyaetsya ta'sir 
E.suv hidi bo'yicha -vyyasnyaetsya ta'siri 
F.vyyasnyayutsya bakteriologik xususiyatlari 
2779. Qanday qilib suv havzalarida xavfli moddalar tartibga solishdan iborat: 
A. Suv organoleptik xususiyatlarini ta'sir * 
B. Sanitariya suv rejimini ta'sir * 
C. Suv toksikologik xususiyatlarini ta'sir * 
D.izuchaetsya barqarorlik va mikroflora 
E.izuchaetsya flora va fotoplankton 
F.izuchaetsya ko'pik 
2780.. biologik chiqindi suv davolash uchun asosiy tuzilmalarni aytib bering: 
A. Shamollatish * 
B.Biologik filtrlar * 
C. Biologik suv havzalari * 
D.gidrotsiklony 
E. Klorlama 
F. Septik tanklar 
2781. ro'yxati tuproq muhitida tozalash modelleme tuzilmalar turlari: 
A. Filtrlash joy * 
B. Sug'orish sohalar * 
C. Fermer dala sug'orish * 
D.piroliz 
E.biotermicheskaya kamera 
F.biologichesky hovuz 
2782.-chiqindi suv davolash mexanik qurish belgilang: 
A. Grill * 
B. Sand trap * 
C. Septik tanklar * 
D.metantenk 


E.bifiltr 
F.biologicheskie suv havzalari 
2783.. tozalash zavodi sanitariya tadqiqot maqsadi: 
A. Qurilma to'g'ri tekshirish * 
B. Binoning mazmuni to'g'riligini tekshiring * 
C. Samarali davolash inshootlari * 
D.Xodimlari insidansında davolash zavodi ta'sirini tekshirish 
E.Qurilmaning aniqligi va tarmoqlarining tarkibini tekshirish 
F.Identify Bacillicarriers 
2784. ro'yxati uzoq turgan tuproq ifloslanishini tasdiqlovchi bakteriologik va 
gelmintologik ko'rsatkichlar asosiy xususiyatlari: 
A. Bakteriologik - CL katta raqam. Perferin * 
B. Laktopolozhitelnyh kaltaklar soni * 
C. Laktootritsatelnyh kaltaklar soni * 
D.srednesutochnaya konsentratsiyasi 
E.Maksimal yagona konsentratsiyasi 
F.bakteriyalar koeffitsienti 
2785.-bosqich predsannadzora da chiqindilarni usullarini tanlashda sanitariya 
shifokor rioya qilish gigiena tamoyillari belgilang: 
A. Qurilma tashkil tozalash usullari * 
B. Chiqindilarni usullarini samaradorligini laboratoriya monitoring * 
C. Davriy monitoring regulyarnostyu chiqindi * 
D.calculation davlat muassasalarida chiqindilarni yillik yig'ish 
E.sanoat majmuida chiqindilarni -calculation yillik yig'ish 
F.Aholi chiqindilarni -calculation yillik yig'ish 
2786.. ro'yxati tuproq yuqumli xavfsizligi asosiy ko'rsatkichlari: 
A.Tuproq 1 kg Gelmint tuxum soni * 
B. Bobini-qimirlab anaeroblar * 
C. Chivin Lichinkalar soni * 
D.gazosnabzhenie 


E.state suv 
F.power kanalizatsiya 
2787.-List o'z standartlarini qishlog'ida qattiq chiqindilarni kundalik birikmasini 
hisoblash va belgilash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar turlari: 
A. Kun soni paytida qattiq chiqindilarni tashlash - 300 yoki 365 kun * 
B. Shahar qattiq chiqindilarni Yaqin darajasi * 
C. Chiqindi tabaqalashtirilgan darajasi * 
D.qo'yish o'rtacha qiymati 6,5 vetrov- 
E.ishlab chiqarish, bu sinf uchun zonasining kengligi - 165 
F.shamol yo'nalishi -12,5 of -fakticheskaya tekrarlanabilirlik 
2788.. tuproq ifloslanishi bo'ladi sabab bo'lgan kasallik, ko'rsating: 
A. Qoqshol * 
B. Kuydirgi * 
C. Gelmint infektsiyalari * 
D.karies 
E.mochekamennaya kasallik 
F.Water-Nitrat methemoglobinemi 
2789. yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchisi moddalar 20-25 yil davomida tuproqda 
davom mumkin nima: 
A. Botulizm * 
B. Kuydirgi * 
C. Qoqshol * 
D. Sil tayoqchalari 
E.holera 
F.poliomielit 
2790.Ba'zi ko'rsatkichlar uchun tuproqni o'lchanadi: 
A. Sanitariya gelmintologik * 
2791. Entomologik * nima uchun inshootlari quyuqlashmoq bo'lishi kerak: 
A. Dispenser * 
B.Batareyali * 


C. Kamera reagent * 
D. Shamollatish 
E.filter va ko'chmanchi 
F. Avtoklav 
2792.- suvni samarali xlorlash uchun zarur sharoiti nima: 
A. Xlor etarli doza * 
B.Aloqa + Time * 
C. Faol xlor * 
D. Hidsiz va ta'msiz 
E.2-Soat aloqa, hidsiz va baxtsiz 
F. Koagulant, loyqalik va alkalilik doz 
2793.-suv omborlari organoleptik xususiyatlari ko'rsatkichlari nima: 
A. Hid va ta'm * 
B. Suv harorati * 
C. Suv rang * 
D.suv, BOD harorati 
E.Erigan kislorod 
F.active reaktsiya 
2794.. suv omborlari o'zini o'zi tozalash normal kursini ta'minlash uchun 
ko'rsatkichlar nima: 
A. BOD * 
B. Erigan kislorod * 
C. COD * 
D. Painting 
E. Mineralizasyon 
F. Hid 
2795. Biz suv organlarining umumiy sanitariya sharoitlari uchun zararli moddalar 
ta'sirini o'rganish kabi: 
A. Ammonification jarayonida ta'sir o'girsa* 
B. Nitrifikatsiya jarayoni ta'sir o'girsa* 


C. Erigan kislorod o'z-o'zini tozalash jarayoni ta'sir o'girsa* 
D.suv ta'mi bo'yicha -vyyasnyaetsya ta'sir 
E.suv hidi bo'yicha -vyyasnyaetsya ta'siri 
F.vyyasnyayutsya bakteriologik xususiyatlari 
2796. Qanday qilib suv havzalarida xavfli moddalarni tartibga solinadi: 
A. Suv organoleptik xususiyatlarini ta'sir * 
B. Sanitariya suv rejimini ta'sir * 
C. Suv toksikologik xususiyatlarini ta'sir * 
D.izuchaetsya barqarorlik va mikroflora 
E.izuchaetsya flora va fotoplankton 
F.izuchaetsya ko'pik 
2797.. biologik chiqindi suv davolash uchun asosiy tuzilmalarni aytib bering: 
A. Shamollatish * 
B.Biologik filtrlar * 
C. Biologik suv havzalari * 
D.gidrotsiklony 
E. Klorlama 
F. Septik tanklar 
2798.. ro'yxati tuproq muhitida tozalash modelleme tuzilmalar turlari: 
A. Filtrlash joy * 
B. Sug'orish sohalar * 
C. Fermer dala sug'orish * 
D.piroliz 
E.biotermicheskaya kamera 
F.biologichesky hovuz 
2799.-chiqindi suvda davolash mexanik qurish belgilang: 
A. Grill * 
B. Sand trap * 
C. Septik tanklar * 
D.metantenk 


E.bifiltr 
F.biologicheskie suv havzalari 
2800.. tozalash zavodi sanitariya tadqiqot maqsadi: 
A. Qurilma to'g'ri tekshirish * 
B. Binoning mazmuni to'g'riligini tekshiring * 
C. Samarali davolash inshootlari * 
D.Xodimlari insidansında davolash zavodi ta'sirini tekshirish 
E.Qurilmaning aniqligi va tarmoqlarining tarkibini tekshirish 
F.Identify Bacillicarriers 
2801. ro'yxati uzoq turgan tuproq ifloslanishini tasdiqlovchi bakteriologik va 
gelmintologik ko'rsatkichlar asosiy xususiyatlari: 
A. Bakteriologik - CL katta raqam. Perferin * 
B. Laktopolozhitelnyh kaltaklar soni * 
C. Laktootritsatelnyh kaltaklar soni * 
D.srednesutochnaya konsentratsiyasi 
E.Maksimal yagona konsentratsiyasi 
F.bakteriyalar koeffitsienti 
2802.-sannazarotda chiqindilarni usullaarini tanlashda sanitariya shifokor rioya qilish 
gigiena tamoyillari belgilang: 
A. Qurilma tashkil tozalash usullari * 
B. Chiqindilarni usullarini samaradorligini laboratoriya monitoring * 
C. Davriy monitoring regulyarnostyu chiqindi * 
D.calculation davlat muassasalarida chiqindilarni yillik yig'ish 
E.sanoat majmuida chiqindilarni -calculation yillik yig'ish 
F.Aholi chiqindilarni -calculation yillik yig'ish 
2803.. ro'yxati tuproq yuqumli xavfsizligi asosiy ko'rsatkichlari: 
A. Tuproq 1 kg Gelmint tuxum soni * 
B. Bobini-qimirlab anaeroblar * 
C. Chivin Lichinkalar soni * 
D.gazosnabzhenie 


E.state suv 
F.power kanalizatsiya 
2804. o'z standartlarini qishlog'ida qattiq chiqindilarni kundalik birikmasini hisoblash 
va belgilash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar turlari: 
A. Kun soni paytida qattiq chiqindilarni tashlash - 300 yoki 365 kun * 
B. Shahar qattiq chiqindilarni Yaqin darajasi * 
C. Chiqindi tabaqalashtirilgan darajasi * 
D.qo'yish o'rtacha qiymati 6,5 vetrov- 
E.ishlab chiqarish, bu sinf uchun zonasining kengligi - 165 
F.shamol yo'nalishi -12,5 of -fakticheskaya tekrarlanabilirlik 
2805. tuproq ifloslanishida sabab bo'lgan kasallikni, ko'rsating: 
A. Qoqshol * 
B. Kuydirgi * 
C. Gelmint infektsiyalari * 
D.karies 
E.mochekamennaya kasallik 
F.Water-Nitrat methemoglobinemi 
2806.. yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchisi moddalar 20-25 yil davomida tuproqda 
davom mumkin nima: 
A. Botulizm * 
B. Kuydirgi * 
C. Qoqshol * 
D. Sil tayoqchalari 
E.holera 
F.poliomielit 
2807.Ba'zi ko'rsatkichlar uchun 451. tuproqni o'lchanadi: 
A. Sanitariya gelmintologik * 
2808. Entomologik .Tozalash kanalizatsiyasi o`rnatilda sanitar tekshirganimizda 
nimalarga etibor beriladi? 
A. Ob'ekt pasportiga* 


B. Chiqindi suv tozalash majmuasini samaradorligi ustidan sanitariya nazorat 
o`tkazish * 
C. tozalash yomonlashuvi sabablarini aniqlash 
D. mexanik xususiyatlari 
E. biologik ko'rsatkichlari 
F.zararsizlantirish ko`rsatkichlari 
2809. Ichimlik suvi sifatini aniqlovchi ko'rsatkichlar guruhini aniqlang? 
A. Organoleptik * 
B. Kimyoviy * 
C. epidemiologiya * 
D. biokimyoviy 
E. fiziologik 
F. texnik 
2810.. Mexanik tozalash muassasalarini sanitar ekspertizadan o`tkazishda shifokor 
tomonidan hal qilinishi kerak bo`lgan vazifalar? 
A. qurilish * 
B. rejim buzilsa ishni to`xtatish * 
C. panjarani sanitariya holati 
D. biofiltning sanitariya holati 
E. Biologik suv havzalari sanitariya holati 
F. Shamollatish sanitariya holati 
2811.. Maydonchani sanitar tekshirishda shifokor tomonidan hal qilinadigan asoasiy 
masalalarni ko`rsating? 
A. nagruzkani qabul qilinishi * 
B. Drenaj suvlarni olib ketuvchi * 
C. Qumlardan foydalanish * 
D. qattiq moddalardan foydalaniladi 
E. kimyoviy moddalardan foydalaniladi 
F. Biologik agentlari foydalanish 
2812. Cho`kmalarni qayta ishlovchi qurilmalarni bering? 


A. metanktent * 
B. ilouplotnitel * 
C. il maydonlari * 
D. panjara 
E. qumtutgichlar 
F. aerotenktlar 
2813. Zararsizlantirishni gigienik baholashda shifokor tomonidan hisobga olishi 
kerak bo`lgan ishlar? 
A. doza ta`sirini * 
B. aloqa vaqt * 
C. qoldiq xlor miqdori * 
D. Xlor olib tashlash 
E. cho`kmani olib tashlash 
F. aktiv ilni olib tashlash 
2814. Tuproqni epidemik xavfsizligini ta`minlovchi ko`satgichlarni ko'rsating? 
A. titr-anaeroblar * 
B. Pashsha g`umbagi va lichinkalari * 
C. Xlebnikov raqami * 
D. Organik moddalar soni 
E. Foydali qazilmalarni soni 
F. Kimyoviy soni 
2815.Atmosfera xavosinidan sinama olishning asosiy usullari? 
A. aspiratsion * 
B. sedimetatsionny * 
C.naychalarga xavodan sinama olish* 
D. usul Danyluk 
E. yutilish qurilma Zaytsev 
F. yutilish qurilma Polezhaeva 
2816. Turar-joy binolari sanitariya ekspertizasi qanday? 
A. chuqur * 


B. rejalashtirilgan* 
C. sog'liqni saqlash sertifikatlarini ishlab chiqarish* 
D. yozuvlarni ishlab chiqarish 
E. Daqiqa uchun
F. fikr berish 
2817. Mikroiqlimining asosiy ko'rsatkichlari qanday? 
A. havo harorati * 
B. namlik 
C. havo tezligi * 
D. insolyatsiya 
E. Chang sathi 
F. Muassasa sathi 
2818. Axoli joylarini rejalashtiruvchi gigienik ko`rsatkichlarga nimalar kiradi? 
A. turar-joy maydoni zichligi * 
B. aholi zichligi * 
C. yashash fondi zichligi * 
D. yashil sohalarda zichligi 
E. Ijtim1oiy binolarning zichligi 
F. Transport vositalari zichligi 
2819. Qonuniy- normativ hujjatlar qanday guruhlarga bo'linadi? 
A. bosh 
B. umummilliy * 
C. normativ-uslubiy * 
D. farmoyishlari hakimiyata 
E. mehnat qonun 
F. mehmonlar 
2820. SanPiN 0172-04 № ko'ra suv organlarining birinchi toifali tomonidan 
ishlatiladigan suv ta'minoti 3 turdagi har qanday sifatida kiriting: 
A. markazlashgan suv ta'minoti * 
B. markazlashmagan suv ta'minoti * 


C. oziq-ovqat sanoati etkazib* 
D.Baliqchilik uchun 4 
E.Dam olish uchun 5 
F.Sug'orish ko'chalarida uchun 6 
2821. Markaziy isitish tizimi turlari belgilang? 
A. suvli * 
B. bug 'li* 
C. havoli * 
D. panel 
E. shisha 
F. metall 
2822. Xonanini shamollatishni havoli usulini turlarini belgilang? 
A. tabiiy * 
B. Sun'iy * 
C. mahalliy * 
D. burchak 
E. izchil 
F. shamollatish 
2823. Kasalxona hududini rejalashtirishning funktsional zonalari? 
A. tibbiy va maishiy maydonlar * 
B. patoanotomik maydoni * 
C. bog`-park maydoni * 
D. bufet, 
E. stadion 
F. dorixona 
2824. Chiqindilarni zararsizlantirish usullarini tanlashda sanitariya tabib tomonidan 
ta'qib qilingan asosiy gigiena tamoyillari, belgilang? 
A. Uyushmagan zarrani tugatish * 
B. Uyushgan zarrani tozalash usullari * 
C. qayta ishlash va chiqindilarni joylashtirish * 


D. Chiqindilarni utilizatsiyalash 
E. Faol ildan foydalanish 
F. shamollatish usuli yordamida 
2825. QMCH kundalik yig`ilish me`yorini hisoblashda zarur bo'ladigan asosiy 
ma'lumotlarni ko`rsating? 
A.jamoat muassasalarida chiqindilarni 1 yilligini yig'ish * 
B. kun davomida qattiq chiqindilarni olib tashlash * 
C. Chiqindilarni notekis to`planishini nisbati * 
D. Suyuq chiqindilarni yig'ish 
E. Sanoat chiqindilarni o'simliklardan yig'ish 
F.Bolalar chiqindilarni yig'ish 
2826. Atmiosfera havosini himoya qilishda loyihani texnologik qismini o'rganish 
orqali erishish mumkin bo`lgan ma'lumotlar turini belgilang? 
A.Chiqindilarining soni va tabiati haqidagi ma'lumotlar * 
B. chiqindilar chastota * 
C. Havo chiqindilarining kirishi uchun sharoitlar * 
D. siklondan foydalanish 
E. yuvish foydalaning 
F. sanitariya-rejalashtirish faoliyati 
2827. SXM qiymatini o'rnatishda vrach qanday ma'lumotlar asosida o`tkazadi? 
A. ishlab chiqarish sinfini aniqlash uchun kengaytirish zonasi * 
B. Shamol yo'nalishi aniq faktlarni qaytalanishi * 
C. Shamolni qaytalanishi o'rtacha mohiyati * 
D., ko'cha va kafel kengligi 
E. gul changi 
F. gul gazdan zaharlangan
2828. Mikrarayon qurilishini sistemasini ko`rsating? 
A. kichik harflar* 
B. perimetralniy * 
C. birlashgan* 


D. tugunchali 
E. kvadrat 
F. ovalniy 
2829.Vodoprovod tarmog’idan sinama olishning uziga xos xususiyatini ayting? 
A. spirtli alanga yordamida qizdiriladi jumraklar oldindan* 
B. jumrakdan suv polniy oqizdirib qo’yiladi* 
C.suvdan sinama faqat toza idishlarga olinadi* 
D. Birinchi ishdan holda vana 
E. sinama har qanday idishga olinadi 
F. Barcha qadoqlash sterilizatsiya qilinadi 
2830. Suv manbalarini ifloslantiruvchi asosiy moddalar ro`yxati? 
A. sanoat chiqindi suvi * 
B. maishiy chiqindi suvi * 
C. do`l va yomg'ir suvlari * 
D. grunt suv 
E.er osti suvi 
F. artezian suv 
2831..Suvni sanitariya tekshirish natijalari olingan ma`lumotlarlar salomatlikni 
sanitar ko`rinishiga qanday ta`sir qiladi? 
A. Suv ifloslanishi darajasi * 
B. Sog'liqni saqlash uchun suv omborlarining xavflilik darajasi * 
C. Suvningning sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish 
maqsadida * 
D. To'xtatildi qattiq miqdori
E., organik moddalar miqdoriga 
F. Foydali qazilmalarni soni 
2832. Oqava suvlardan qanday sinamalar olinadi? 
A. o'rtacha * 
B. o`rtacha-proporsional * 


C. bir martalik * 
D. bir paytda 
E. kopipar usuli 
F. Daniluk metodi
2833. Tuproqdan sinamalar asosan qayerlardan olinadi? 
A.. sinama 2 ta uchastkadan olinadi * 
B.. sinama 0,2 m chuqurlikdan olinadi * 
C. olingan sinamadan o’rtacha tuproq sinamasi tayyorlanadi * 
D.tanlash ertalab erta amalga oshiriladi 
E. namunalari 0,4 m chuqurlikda olingan 
F. Namunalarini soni tuproq harorati bilan bog'liq 
2834..Atmosfera xavosidan QMCH olib ketish tizimlarini ko`sating? 
A. rejali xonadon * 
B. rejali kvartal*
C. rejali xovli * 
D. rejali mahalliy 
E. rejali qishloq 
F. rejali mahalla 
2835. Atmosfera havosini ifloslanishi asosiy manbalarini shifokor tomonidan hal 
qilinishi uchun zarur narsalar? 
A. axoli punkitini aralashish manbasi* 
B. ifloslantiruvchi asosiy yo'nalishlarini aniqlash * 
C.Axolini sog'liqni saqlash o'rganish * 
D. ochiq suv holatini o'rganish 
E. tuproq holatini o'rganish 
F. turar-joy binolari holatini o'rganish 
2836. Atmosfera havosini ifloslanish darajasini kuchaytiruvchi omillarni aniqlang? 
A. Xavfilik darajasi miqdori * 
B. kontsentratsiyasini aniq vaqtini aniqlash* 
C. PDK nisbati * 


D. o'rtacha konsentratsiyani vaqtini aniqlash
E..PDK darajasini ortishi 
F.Senol ortiq 6 darajasi 
2837. Atmosfera havosi ifloslanishi haqiqiy sanitariya ko`rsatkichlarni baholashda 
qanday qiymat beriladi? 
A.. maksimal bir martalik* 
B. o`rtacha kunlik* 
C. O'rtacha oylik * 
D. maksimum qayta foydalanish mumkin 
E. o'rtacha kvartillik 
F. dekazatsiya 
2838. Atmosfera havosini zararlovchi ozod miqdorini aniqlash mumkin bo'lgan 
asosida ko'rsatkichlar nima ? 
A. Mahsulot birligiga boshiga o'ziga xos emissiya * 
B. mahsulot balansi * 
C. Yoqilg'i va xom ashyo iste'mol * 
D. quvvat iste'moli 
E. mineral moddalar iste'moli 
F. Organik moddalar iste'moli 
2839. Xonalarni havo harorat tezligini o'lchash uchun asosiy vositalarni tasvirlab 
bering? 
A. psixrorometer * 
B. termometr * 
C. termografig-yozish * 
D. anemometriya 
E. katotermometriya 
F. lyukemetr 
2840. Yopiq sharoitda havo harorat o`lchash turini belgilang? 
A. o'rta harorat * 
B. harorat vertikal tomchi* 


C. harorat gorizontal tomchi * 
D. maksimal harorat 
E. minimal harorat 
F. meridian bo'ylab harorat o'zgarishlar 
2841. Havo harakat tezligini aniqlash uchun asboblar? 
A. katotermometr * 
B. anemometresiya * 
C. elektroanemometr * 
D. Light Meter 
E. psixrometer 
F. aspiratori 
2842. binolarni sanitariya isitish paytida shifokor oldida turgan asosiy vazifalar 
tasvirlab bering? 
A. Tanlash to'g'riligiga baholash * 
B. sirt isitgichlar malakasi tekshirish * 
C.Isitish tizimi 3 baholash birligi * 
D. gorizontal harorat farq 
E.vertikal harorat farq 
F.Meridian bo'ylab 6 harorat o'zgarishlar 
2843. Turar-joy binolarini havosidan qayerlaridan sinamalar olinadi? 
A. sinama turar-joy binolarini markazidan olinadi * 
B. bir vaqtning o'zida havo miqdorini o'lchash * 
C. Har bir nuqtada kamida ikki parallel namuna olinadi * 
D. namunalari yaxshilash atrof-muhit olinadi 
E. Olti misollarni har bir nuqtasida olingan 
F. Har biridan 10 namunalar olingan 
2844. Tuy-joy binolarinini havosini sanitariya-bakteriologik usullari qanday 
o`rganishni belgilang? 
A. sedmintatsion* 
B. filtrlash * 


C. havo jeti childirma tamoyili asosida* 
D. usul Danyluk 
E. "Vatt» usul 
F. usul Aberyanova 
2845. Ob'ektning situatsion rejasidan nima uchun foydalanadi? 
A. masofani yetarli aniqlash uchun* 
B. Yo'l tarmog'ining mavjudligi * 
C. erning relefini aniqlash uchun* 
D. o'simliklarni joylashganligi 
E. IZOLYATSIYA joylari 
F. Ko'cha tarmoqlarining mavjudligi 
2846 Xonadon rejasi gigienik baholash o'z ichiga oladi: 
A. Binoni qismlari * 
B. Yashash xonalarini orientatsiyasi * 
C. binoni yordamchi xonalari va ob'ektlar nisbati * 
D. joy relefi 
E. Er osti suvlari tubsiz 
F. er osti suvlari sifat 
2847. Tabiiy yorug'lik qiymati nima belgilaydi? 
A. Atrof-muhitni yoritilganligiga * 
B. Tepalik orientatsiyasiga * 
C. Arxitektura va konstruktiv yechimlari * 
D. Ko'cha tarmog'ining mavjudligi 
E. sanitariya echimlar 
F. Havo sifati
2848. shamollatish tizimini tanlash nimaga bog`liq? 
A. Binoning maqsadidaligiga * 
B. Ob'ekt hajmi * 
C. chiqadigan zararli moddalar tabiati * 
D. Binolar orientatsiya


E. Obodonlashtirish foizi 
F. Suv sifatiga
2849.Turar joylarni havosini kimyoviy tarkibiga turli sabablari? 
A. maishiy gazlarni chala yonish * 
B. Sintetik Polimer materiallar destruksiyasi * 
C. Inson faoliyati natijasida * 
D. Maishiy gaz to'liq yonish 
E. joy qiyaligi 
F. Binolarni vertikal reja 
2850. Yashash joylarida laboratoriya va instrumental nazorat natijalarini nima 
solishtiradi? 
A. Gigienik standartlarga * 
B. aholi yashash joylaridan ma`lumotlar * 
C. kasallanish * 
D. O'lim sabablari 
E. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari
F. Texnik ko'rsatkichlar bilan
2851. Instrumental havo tezligini o'lchash uchun ishlatiladigan asboblar? 
A. katatermometer * 
B. elektroanemometr * 
C. qanotchali va kosachali anemometresi * 
D. psixrometer 
E. luksmetr 
F. qurilma Zaytsev 
2852..Qaysi termometr havo harorati o'lchash uchun ishlatiladi? 
A. quruq termometr * 
B. spirtli termometr * 
C. simobli termometrlar * 
D. insolyametr 
E. gaz analizator 


F. usul Danyluk 
2853. Atmosfera havosini ifloslanishini laboratoriya nazoratini kim amalga oshiradi? 
A. gidromet xodimlari *
B. Tibbiy xizmati * 
C. idoraviy laboratoriya prom. Qabul bo`limi * 
D. virusologiya laboratoriyasi 
E. biokimyoviy laboratoriya 
F. toksikologiyasi laboratoriya 
2854. Atmosfera havosini ifloslanishi natijasida qaysi kuzatish postlarida laboratoriya 
nazoratini olib boradi? 
A. statsionar * 
B. alanga osti* 
C.mashrut * 
D. Farmatsiya 
E. sanoat 
F. Intermedia 
2855. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi ob'ektlar uchun qanday sanitariya nazorati 
usullari ishlatiladi? 
A. sanitariya-topografik * 
B. sanitariy-epidemiologik * 
C. sanitariy-texnik * 
D. sanitariya-kimyoviy 
E. sanitariya va jismoniy 
F. Sanitariya va biologik * 
2856. mexanik quruq changdan tozalovchi qurilmalarga nimalar kiradi? 
A. chang cho`kma kamera * 
B. siklon * 
C. elektrofiltr kollektorlari * 
D. gaz tozalovchi srubber 
E. septik qurilma 


F. aerotenkt 
2857. Atmosfera havosini himoya qiluvchi uchun sanitariy-texnik chora-tadbirlar 
tegishlisini belgilang? 
A. changdan tozalash qurilmalarini qo'llash* 
B. kuldan tozalash qurilmalarini qo'llash * 
C. gazdan tozalash qurilmalarini qo'llash * 
D. tozalash o'simliklar uglerod qora qo'lga 
E. tozalash o'simliklar ta'qib tuproq 
F. Qum qo'lga olish uchun davolash inshootlari 
2858..Atmosfer havosini Ifloslantiruvchi moddalar qanday zararli ta`sirlar natijasida 
yuzaga keladi? 
A.umumiy oddiy ta'siri * 
B. ta'sirni mustahkamlash* 
C. antagonistik ta'siri * 
D. hamkorlik 
E. ta'sir elektroliz 
F. ta'siri galvonoplastiki 
2859. . Salomatlik xolatining qanday ko’rsatkichlari orqali atmosfera xavosini 
ifloslantiruvchilarning ta’siri tekshiriladi: 
A. o'lim * 
B. kasallik * 
C. nogironlik, jismoniy rivojlanish va funktsional buzilishlar* 
D. biologik alomatlar 
E. Kimyoviy alomatlar 
F. texnik xususiyatlari 
2860..Atmosferani ifloslanish normasini bilasizmi? 
A. maksimal bir martalik * 
B. o'rtacha proparsional * 
C. O'rtacha smenali* 
D. o'rtacha har chorakda 


E. decadal 
F. hafta 
2861. Atmosfera havosida zararli moddalar kontsentratsiyasi qanday omillarga 
bog'liq? 
A. Emissiya qiymati * 
B. Yo'nalishi va shamol tezligi * 
C. Atmosferaning harorati tabaqalanishi * 
D. Jo'sh 
E. Inversiya
F. klarke soni
2862..Atmosfera havosini ifloslanishiga qarshi choralarni belgilang? 
A. texnologik * 
B. sanitariy-texnik * 
C. rejalashtirish * 
D. Hurmatli
E. Profilaktik
F. gigiena 
2863.. Atmosfera havosini sanitariya himoya chora-tadbirlarini rejalashtishish? 
A. rayonlashtirish * 
B. SXM tashkillashtirish * 
C. Joylarda ko'kalamzorlashtirish * 
D. siklon 
E. multi-siklon foydalaning 
F. yuvish foydalaning 
2864..Demografikko`rsatkichlar haqida nimalarni o`ylab ko`rish mumkin? 
A. Profilaktika chora-tadbirlar samaradorligi bo'yicha * 
B. Istiqbolli rejalashtirish * 
C. Omillar ta'siri yig'indisi* 
D. Texnik qurilmalarni samaradorligini 
E. Aholining kasallanish


F. O'lim va nogironlik bo'yicha
2865.. Salomatlikni o’rganishda qanday ko’rsatkichlardan foydalanadi: 
A. Demografik * 
B. kasallanish darajasi * 
C. jismoniy rivojlanishi * 
D. Profilaktika
E. xususiyatlari 
F. epidemiologiya 
2866. Kasallanishni o’rganishda qaysi usullardan foydalaniladi: 
A. tibbiy yordamga murojat* 
B. tibbiy kurik natijasi * 
C. o'lim sabablari ko'ra* 
D. klinikasi ko'ra 
E. laboratoriya tadqiqotlar muvofiq 
F. tezyordam ko'ra 
2867. Tanlangan muassasalarda o'tkazilgan kuzatuvlar nima? 
A. epidemiologiya * 
B. statistika * 
C. laboratoriya va instrumental * 
D. Profilaktika
E. gigiena 
F. sog'liqni saqlash 
2868..Aholi kontingentlar qanday miqdorini kuzatuv to`g`ri chiqishini ta`minlaydi: 
A. Aholi 25,000-30,000 odamlar * 
B. Kichik jamoalar uchun barcha aholisi punktlari* 
C. Aholining zarar omillar kasb ta'sir ega* 
D. 2000-3000 aholisi
E. Aholi 5000-50000 odamlar 
F. odamlar soni muhim emas 


2869. Atmosfera xavosi ifloslanishi natijasida qanday maxsus kasalliklar kelib 
chiqaradi? 
A. berrilioz * 
B. asbestozis * 
C. Itai-Itai * 
D. vabo 
E. tularemia 
F. kuydirgi 
2870. Atmosferani zaharli bulut xarakterini tavsiflang? 
A. Noqulay ob-havo sharoiti * 
B. Oltingugurt dioksid kontsentratsiyasi o'tkir ko'tarilishi * 
C. o'lim * 
D. HIS yaxshi 
E. qulay ob-havo sharoiti 
F. yaxshi havo 
2871..Atmosfera havosini ifloslanishi ko'rsating ? 
A. o'tkir * 
B. surunkali * 
C. masofadagi * 
D. Mutagen
E. Rak
F. terotogennoe 
2872..Aholi yashash joylaridagi havosini asoan avtotransport vositalari qanday? 
A. Shaxsga yaqin * 
B. Nafas mobil va reliz darajasi * 
C. ozod qismi rak modda bor * 
D. relizlar ozon bir qismi sifatida mavjud 
E. ozod qismi mavjud xlor sifatida 
F. Vodorod ozod mavjud 
2873. Transport dizelining gigienik tarkibi:? 


A. uglerod oksidi past tarkib * 
B. past uglevodorod tarkib * 
C. Muassasa yuqori darajalariga * 
D. uglerod oksidi, yuqori kontent 
E. oliy uglevodorod tarkib 
F. Uglerod qora past mazmuni 
2874. Qanday omillar gaz transporti vositalari sifat va miqdoriy tarkibi bog'liq? 
A. Dvigatel * 
B. Texnik holati * 
C. Yoqilg'i sifati * 
D. harorat 
E. havo inversiya 
F. Uglevodorodlarni miqdori 
2875. Tutun masalliqlari nimalardan iborat? 
A. kul * 
B. arzon mahsulotlar * 
C. sulfat * 
D. uglevodorodlar 
E. nitrat kislota 
F. ozon va xlor 
2876..Yoqilg'i yoqilishida atmosfera xavosini ifloslanishi darajasini belgilaydi nima? 
A. yonilg'i * 
B. Yoqilg'i sifati * 
C. Yong'in yo'llari * 
D. yoqilg'i 
E. sifatli transport yonilg'i 
F. harorat 
2877..Yirik shaharlarda havo ifloslanishi manbalari qiymati nima bor? 
A. elektrostansiya * 
B. avtotransport * 


C. IES * 
D. non zavod 
E.qalin 
F. LPU 
2878..Qattiq chiqindilar qaysi joylarda dezinfektsiya qilinadi? 
A. poligonlarda * 
B. kompost sohalar * 
C.Chiqindilarni tozalash zavodlar * 
D. stantsiyalari shamollatish 
E. suv tozalash stantsiyalari 
F. Chiqarish stantsiyalari
2879..Qaysi o`bektlar epidemiologik axamiyatga ega hisoblanadi ? 
A. infeksion kasalxonalar * 
B. teri-tanosil kasalxonasi * 
C. veterinariya inshootlari * 
D., badandagi shifoxonalarda 
E. sport majmualari 
F. tug'ruq 
2880. Aholi punktlarining tozaashda asosan qaysi organlar ish yuritadi? 
A. Kommunal organlari * 
B. uy-joy ofis * 
C. DSENM va politsiya * 
D. Aholi 
E. ishchilar 
F shifokorlar 
2881..Tuproqdagi organik moddani biotermik ajratish qanday bo'ladi: 
A. bosqich harorat ko'tarilishi * 
B. statsionar bosqich * 
C. bosqich susaytirishi * 
D. bakteriologik bosqichi 


E. Virolojik bosqichi 
F. kimyoviy o'zgarishlar, 
2882..Chiqindilarni biotermik usulda zararsizlantirishning asosiy vazifasi nima? 
A. Gumus ichiga murakkab organik moddalar aylantirish * 
B. Patogen mikroblarni halokat * 
C. Gelmint tuxum halokat * 
D. Moddalarning mexanik halokat 
E. kimyoviy yo'q 
F. Biologik agentlari halokat 
2883..Qaysi kasalliklar kemiruvchilar tomonidan kuzatiladi 
A. qutirish * 
B. O'lat * 
C. tularemiya * 
D. kadmidoz 
E. asbestozis 
F. ich 
2884.. 20-25 yil davomida tuproqda yashovchi patogenlar? 
A. Qoqshol * 
B. gaz gangrena * 
C. kuydirgi * 
D. paratif 
E. dizenteriya 
F. Gepatit 
2885. davlat muassasalari atrofida Blastomogenic xavfini nima ortadi? 
A. aeroportlar * 
B. IES * 
C. asosiy avtomobil yo'llari * 
D. katta stadionlar 
E. suzish havzasi 
F. bog'lar 


2886. Aholi turar joylarini tozalash umumiy sxemasiga nimalar kiradi? 
A. Izohlar eslatma * 
B. grafik material * 
C. dokument * 
D. Passport qismi
E. durumsal rejasi 
F. master rejasi 
2887. qishloq aholi punktlarini turar-joy zonasi rejalashtirish tashkillashtirishni nima 
belgilaydi? 
A. Ularning hajmi * 
B. tabiiy va iqtisodiy omillar * 
C. demografik ko`rsatgich* 
D. Aholi soni bo'yicha
E. Ko'cha tarmoq toifalar 
F. Demografik
2888. Yashil o`simliklarninq qanday toifalar bor 
A. ijtimoiy foydalanish * 
B. kundalik foydalanish * 
C. Maxsus * 
D. profilaktik 
E. gigiena 
F. epidemiologik manzil 
2889.Ob'ektlarida shahar sog'liqni saqlash nazorati tomonidan o'tkazilgan salomatlik 
anketalar turlari? 
A. rejali * 
B. tematik* 
C. tekshirish * 
D. Sog'liqni saqlash 6 
E. rag'batlantirish 
F. Statistik 


2890.. tibbiy ekspertizada dalolatnomaning mazmuni va qismlari? 
A. pasport * 
B. kuzatuv * 
C. xulosa* 
D. Kirish 
E. Xotima 
F. sopravoditelnaya 
2891. sog'liqni saqlashda ishlatiladigan ish asosiy usullarini tushuntiring? 
A. sanitariya tavsif * 
B. laboratoriya * 
C. intrumental* 
D. bakteriologik 
E. epidemiologiya 
F. Kimyoviy 
2892. asosiy suv ta'minoti ob'ektlari? 
A. yer ostiva er usti suv manbalari * 
B. suv ta'minoti * 
C. tozalash o'simliklar 
D.artezian suv 
E. er osti 
F. vodohranilesche 
2893..Markazlashgan suv ta'minoti bilan JSN shifokor asosiy ish turlari? 
A. Suv manbalarini sanitariya tekshirish * 
B. Suv ta'minoti ob'ektlarini sanitariya nazorati* 
C. sanitariya tekshirish bosh fontan * 
D. suv loyihalarni tekshirish 
E. Qurilish davomida sanitariya boshqarish 
F. ishga qabul ishtirok 
2894. suvni ifloslantiruvchi asosiy manbalari tasvirlab bering? 
A. sanoat va maishiy chiqindilarni suv * 


B.Sug'oriladigan yerlarning drenaj suv * 
C. chorvachilik chiqindi suv tizimlari * 
D. er osti 
E. değerlendirilmesidir 
F. koptazhi 
2895..Chiqindi suvlarning asosiy tarkibi: 
A. katta aralashma * 
B. ishlab chiqarish emulsmiya * 
C. Kolloid aralashmalar *
D. qora 
E. guminevye modda 
F. faol reaktsiya 
2896. Qaysi ifloslanish, kunlik kishi bosh kanalizatsiya tizimini kirib maishiy 
chiqindi suvi tekshiriladi? 
A. qattiq nazar * 
B. KBe 5, KBE-20 * 
C. ammoniy tuzlari * 
D. quruq qoldiq 
E. permanganat Oksidlanish 
F. xlor suv yutish 
2897..Urban chiqindi suv tozalash turgan asosiy muammo? 
A. mexanik tozalash * 
B. Kanalizatsiya organik moddalarning 2 relizlar * 
C. Patogen organizmlar 3 ozod * 
D. Chiqindilarni 6 piroliz 
E. kimyoviy ishlov berish usuli 
F. chiqindilarni ajratish 
2898. qaesi materiallar suv loyihalari tushuntirish yozuvlari? 
A. qishloqda 1 xarakterli * 
B. suv ehtiyojlarini 2 batafsil hisoblar * 


C. suv manbalarini tanlash uchun 3 asos * 
D. mualliflar 
E. dizayn bosqichi 
F.yillik rivojlanish 
2899. Qanday hujjatlar suv ta'minoti loyihasi pasport ma'lumotlarini o'z ichiga olgan? 
A. Ism * 
B.bosqich dizayn * 
C. tashkilot-ishlab * 
D. suv batafsil hisoblash 
E. suv ta'minoti tizimini qurish uchun o'rganish 
F. Materiallar texnik-iqtisodiy imkoniyatlari 
2900.suv loyihalarini grafik materiallari nimani o'z ichiga oladi? 
A. vaziyat rejasi maydoni * 
B. Maydon uchun er rejasi * 
C. qishlog'ida bir sxematik rejasi * 
D. tashkiloti shaxslar 
E.yillik rivojlanish 
F. mualliflik loyihasi 
2901.asosiy tozalash sxemalari suvda tushuntiring 
A. Pılaşma * 
B. mikrofiltrovanie * 
C. dekontaminasyon * 
D.flokülasyon 
E.dezinfektsiya 
F. gaz kilish 
2902. Qachon suv florlanmasıga etibor beriladi? 
A. Ftor doz * 
B. Ftor bo'lgan reagent 2 ish kontsentratsiyasi * 
C. reagent in'ektsiya sayt * 
D. desatürasyon 


E. himoyasi 
F. flokulyat 
2903. suvlarga ishlatiladigan ftorli reagentlar? 
A. natriy ftorid * 
B. kremniyftoristy natriy * 
C. kremniy ammoniy ftorid * 
D. giprhlorit natriy 
E. Ammiak 
F. Kaltsiy Hipoklorit 
2904.Asosiy elementlarini o'rnatish fluorinating? 
A. feed sakrovchi * 
B. Dispenser * 
C. mikser * 
D. filtri 
E. siklon 
F. multisiklon 
2905. Asosiy organoleptik xususiyatlari, 
A. hid * 
B. ta'mi * 
C. loyqalik * 
D. xloridlari 
E. fluorid 
F. sul'fatlari 
2906 Ichimlik suvi qattiqligini turlari? 
A. jami * 
B. karbonat * 
C. doimiy * 
D. Qattiq 6 
E. Vaqtinchalik 7 
F. davriy 


2907. shamollatish stantsiyani ishlamasligini asosiy sabablari? 
A. Kema inshootlari * 
B. kanalizatsiya 2 zalp olish * 
C. Elektr ta'minoti buzilihik * 
D. uzluksiz quvvat manbai 
E. xavfsizlik xodimlari bir texnik buzilishi emas 
F. Bir darajada oqava suv oqimi 
2908. Nima uchun boshlang'ich clorophilda loy tashlash bo'ladi? 
A. haddan tashqari septik tanklar * 
B. halokat yuli * 
C. Tiqilib 3 taroqlar * 
D. markaziy kolba ta'mirlash 
E. Suv miqdorida qisqartirish 
F. Tozalash Spillway 
2909. biologik ko'llar tadqiqot dasturining tarkibi belgilang? 
A. Yil davomida foydalanish tabiat * 
B. Suv havzalari umumiy maydoni * 
C. kunlik yuk inshootlari * 
D. Gumus sathi 
E. gazdan zaharlangan
F. Dusty 8 ko'tarildi 
2910. sanitariya tekshirish nasos stantsiyalari nima masalalarni aniqlaydi? 
A. Qanday chiqindilarni yo'qotish* 
B. Atrofidagi ob'ekt ta'siri * 
C. Favqulodda ozod mavjudligi * 
D. sanitariya va epidemiologiya nazorat 
E. joriy sanitariya boshqarish 
F. oraliq sanitariya 
2911. Kuzatuvchi shaklida chiqindi suvdan namuna olish ? 
A. Namunadagi 1 tabiat * 


B. tahlil dasturiy ta'minot * 
C. sana tanlash * 
D. Suv 6 qisqacha tahlil 
E. ifloslanishini macrophytes 
F. benthos Ajratish 
2912. Chiqindi suv to'la tahlilini belgilagan ko'rsatkichlar? 
A. Organoleptik 1 * 
B. Kimyoviy * 
C. mikrobiologik * 
D. toksikologik 
E. mexanik 
F. Biologik
2913. chiqindining qisqa tahlili ko'rsatkichlari nima? 
A. oshkoralik * 
B. erigan kislorod * 
C. KBE 5 * 
D. LD-100 
E. soni Khlebnikov 
F. hudud Hoffmann 
2914.Qaysi ko'rsatkichlar qum tuzoqning samaradorligini baxolaydi? 
A. gigroskopik namlik * 
B. ash * 
C. qum tarkib * 
D. atir suv 
E. quruq qoldiq 
F. xloridlari 
2915. qaysi ko'rsatkichlar buyicha dipol cho'kma o'rganishni tahlili qachon 
utkaziladi? 
A. gigroskopik namlik * 
B. umumiy azot * 


C. sirt faol moddalar * 
D. shar suv tashkil topgan 
E. oshkoralik 
F. hid 
2916.Qanday ko'rsatkichlar shamollatishning ish nazorat talili? 
A. jami azot tarkib * 
B. Ushbudan boshlab: darajasi * 
C. Gelmint tuxum mavjudligi * 
D. zaharli moddalar 
E. entomologik modda 
F. toksikologik moddalar 
2917. Qanday xulosaga kelgan materiallarni o'z ichiga olishi kerak? 
A. Data sanitariya tekshirish * 
B. Panjara o'rniga aniq ko'rsatma * 
C. hamrohlik shakli * 
D. mikrobiologik parametrlarni 
E. toksikologik ko'rsatkichlari 
F. mexanik xususiyatlari 
2918. Ochiq suv sanitariya muhofaza qilish OSN bosqichlari? 
A.Chiqindi suv davolash uchun ob'ektlarni qurish uchun er tanlashda 1 qism * 
B. ochiq suvga chiqindi ozod shartlarini aniqlash uchun* 
C. sanitariya kanalizatsiya qurilishi uchun loyihalarni ekspertiza qilishda ishtirok 
etdi* 
D. Majmualarning sanitariya ekspertizasi 
E. davriy sanitariya nazorat stantsiyalari 
F.Ochiq suv himoya qilish uchun chora-tadbirlar rivojlanishi 
2919. Ba'zi hollarda chiqindi suv ozod sharoitida aniqlash amalga oshiriladi? 
A.Loyiha uchun er ajratish muvofiqlashtirish * 
B.Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazish * 
C. sanitariya talablariga berish uchun shart-sharoitlar yo'qligini tekshirish * 


D. JSN bilan 
E.Chiqindi suv laboratoriya ishda
F.Aholining kasalliklar o'rganishga
2920. Chiqindi suv ishlab chiqarish taqiqlanadi ochiq suvda? 
A. xomashyo, ishlab chiqarish o'z ichiga olgan* 
B.Ikki moddalar hech qanday MAC * 
C. radioaktiv moddani o'z ichiga olgan* 
D. modda ta'sir qilish limiti 
E. SanPiN chiqindi suv yig'ilishi talablar 
F. Escherichia coli o'z ichiga olgan 
2921. suv organlari tasnifi ifloslanish darajasiga ko'ra: 
A. joiz * 
B. O'rtacha * 
C. oliy * 
D. ruxsat berilmaydi 
E. soprobnaya 
F. polisoprobnaya 
2922. Suv organlariga ifloslanishi ko'rsatkichlari: 
A. Organoleptik * 
B. Poison * 
C. sanitariya rejimi * 
D. jismoniy 
E. Toksik
F. mexanik 
2923. Kanalizatsiya sxemalarini turlari? 
A. markazlashgan* 
B. nomarkazlashgan* 
C. Aralash* 
D. Split 
E. to'liq split 


F. alohida qavat 
2924. Kanalizatsiya turlari? 
A. umumiy * 
B.alohida patch ma'lumot * 
C. patch ma'lumotnoma ajratish emas* 
D. nomarkazlashgan 
E. Aralash
F. qisman 
2925. Ob'ektlarni qanday chiqindi suv mexanik tozalash kiritilgan? 
A. qafas * 
B. qum * 
C. gorizontal tanklar * 
D. avtoklav 
E. joy filtrlash 
F. biologik suv havzalari 
2926.Qaysi inshootlar biologik chiqindi suvni tozalaydi? 
A. biologik suv havzalari * 
B. shamollatish * 
C. filtrlash sohalar * 
D. qum 
E. qafas 
F. chlorinator 
2927. Nasos stantsiyalaridagi tadqiqot? 
A. mavjudligi va sanitariya tanaffus kengligi * 
B. hajmi va peyzaj fitna * 
C.Chiqindi suv to'planishi uchun ombori 3 hajmi * 
D. kimyoviy ko'rsatkichlari 
E. toksikologik ko'rsatkichlari 
F. mexanik xususiyatlari 
2928. Ko'chaga qo`yiladigan qutilari normasi? 


A.Og'ir piyoda tashish, 50m bilan ko'chalarda * 
B. boshqa ko'chalari-100m * 
C. bozorlar, 250M / kW * 
D.bo`g`chalar 200m 
E. maktablar 600m 
F. klinikalar, 150 m 
2929. Kompaniyalari, «Maxsustrans» bo'yicha nima joylari bo'lishi kerak? 
A. tozalash va transport vositalari dezinfeksiya * 
B. dastgohi va mashina do'kon * 
C. ochiq va yopiq to'xtab * 
D. tozalash zavodi 
E. o'simlik chiqindi 
F. chiqindilarni boshqarish o'simlik 
2930. Tuproq tekshirishni Asosiy turlari? 
A. sanitariya Fizika * 
B. sanitariya-kimyoviy * 
C. sanitariya-bakteriologik * 
D. Toksik
E. xlebnikov soni
F.belgilash indeks
2931. xavflilik darajasi bo`yicha tuproqning sanitariya holatini baholash? 
A. Xavfsizlik * 
B. nisbatan xavfsiz * 
C. Xavfli * 
D. qattiq ifloslangan 
E. ifloslangan 
F. oz ifloslangan 
2932. Asosiy dashtlar tuproq sog'liqni saqlash inshootlarini holatini baholash? 
A. sof * 
B. og'ir ifloslangan* 


C. ifloslangan* 
D. xavfsiz emas 
E. mesosaprobic 
F. Oligosaprobic 
2933. Tuproq ko'rsatkichlari epidemik xavfsizlik? 
A. anaeroblar* 
B. Gelmint tuxum raqami * 
C. sanitariya Khlebnikov raqami * 
D. jami bakteriyalar soni 
E. qoldiq xlor 
F. quruq qoldiq 
2934. Qidiruv qurilmada sanitariya shifokori nima qiladi? 
A. suv tayanch * 
B. joy * 
C. tuplash sxemasi * 
D. Artezian suv mavjudligi 
E. quduq suv mavjudligi 
F. Ochiq suv mavjudligi 
2935. qurilma biotermik kameralarini ekspertiza uchun nima qilish kerak? 
A. kameralar taxmin miqdorda ehtiyojlarini taalukli* 
B.Bo'limlari 2 raqami * 
C. Har bir bo'limda foydali hajmi * 
D. Gazlashtirish mavjudligi 
E. Elektr mavjudligi 
F. Telefon mavjudligi 
2936. Kompostlama loyihasi sohalarida ekspertiza sanitariya shifokori e'tibor 
qaratmoqda? 
A.suv bazasini saqlab qolish uchun* 
B. Tuproq borligi * 
C. qurilma drenaj ariq * 


D. Maxsus mashinalar mavjudligi 
E.Ishlayotgan suv mavjudligi 
F. Ochiq suv mavjudligi 
2937. Loyihasi chiqarish stantsiyasida sanitariya vrachi sanitariya ekspertizasi 
o`tkazish? 
A. birlashtirilib chiqindi Neft miqdorda chiqindi suv oqimini taalukli* 
B.Chiqindilarni oldindan davolash 2 daraja birlashtirilib * 
C.Seyreltilmesi suyuq chiqindilarni 3 usul * 
D. Aerotsiyanimavjudligi 
E. biofilters mavjudligi 
F.mavjudligi çürütücülerin 
2938. loyihalarni ekspertiza va sanitariya shudgorlash sohalarida o'tkazishda 
sanitariya shifokor chiqib tomosha qilish uchun? 
A.Tuproq xususiyatlari filtrlash taalukli yuklaydi * 
B. Drenaj suvlari tashlash * 
C.Iqtisodiy Hovli va uy binolarni mavjudligi * 
D. Panjarasidagi mavjudligi 
E. Aero 
F. Biologik o'yinni mavjudligi 
2939.talablar stantsiyalarini monitoring qilish joylarini: 
A.Qishloq tartibi bilan 1 tanishish * 
B. maydoni meteorologik xususiyatlarini o'rganish * 
C. o'rganish ma'lumotlar ifloslanishi * 
D. joriy etish vaziyat rejasi maydoni 
E. joriy etish cyclone 
F. havo tabakalaşmaya Ishga 
2940. statsionar postlarda kuzatuvchi dasturni belgilang: 
A. To'liq * 
B. asosiy vaqt * 
C. Qisqartmalar * 


D. Qattiq
E. davriy 
F. Intermediate
2941. Ruxsat etilgan postlar sonini belgilaydi nima ? 
A. aholi * 
B. maydoni va joy * 
C. Sanoatning rivojlanishi * 
D. mavjudligi gazdan zaharlangan Rose 
E.chang mavjudligi ko'tarildi 
F. Ochiq suv mavjudligi 
2942. Turar joyda kuzatish xabarlar? 
A. qishloqning markaziy qismi * 
B. Binoning har xil turdagi bilan yashash joylari * 
C. dam olish joylari * 
D. gazlangan emas joylari 
E. Qoplamali
F. suv ochish 
G. stadionlar uchun 
2943. Havoni himoya qilish uchun texnologik chora-tadbirlar turlari: 
A. individual birliklari muhrlab * 
B. Xomashyo mexanizasiyalash * 
C.Ishlab chiqarish jarayonlarini 3 yopish * 
D. multi-siklon foydalaning 
E.Elektrostatik çökelticinin foydalanish 
F. yuvish foydalaning 
2944. Havoni himoya qilish uchun sanitariya chora-tadbirlar turlari: 
A. siklon * 
B. multi-siklon foydalaning* 
C. Mato filtrlar foydalanish * 
D. Alohida xonada o'rnatish uskunalar muhrlangan emas 


E. muhrlangan solish 
F. peyzaj 
2945. Havoni himoya qilish uchun rejalashtirishdagi chora-tadbirlar turlari: 
A. funktsional rayonlashtirish * 
B. peyzaj * 
C. skrining maydoni * 
D. muhrlangan solish 
E. mexanizatsiyalashgan solish 
F. peyzaj 
2946. Mikroiqlim ko'rsatkichlari? 
A. atrof-muhitni issiqlik davlat * 
B. havo harakati* 
C. havo tezligi * 
D. radioaktiv nurlanish 
E. havo iyonizasyon 
F. yutilish qurilmalar 
2947. binolar mikroiqlim ko`rsatkichlari qanday asboblar yordamida o`lchanadi? 
A. psixrometer * 
B. termometr * 
C. anemometr * 
D. graph Danyluk emas 
E. soni Khlebnikov 
F. poglatitelnaya Chorshanba Zaytsev 
2948. Yopiq havo tozalik ko'rsatkichlari: 
A. toza * 
B. qoniqarli toza * 
C. engil toza* 
D. soprobny 
E. mezosoprobny 
F. polisoprobny 


2949. Tabiiy yorug'lik asosiy qiymatlari nima omillarga bog'liq? 
A. geografik kenglik * 
B. fasl * 
C. devor orientatsiya * 
D. sedimetatsionny usul 
E. assimilyatsiya usuli 
F. filtrlash usuli 
2950. Tabiiy yorug'lik geometrik usullarini davolash uchun? 
A. Engil omil sozlama * 
B. burchakka teshiklari * 
C. Kasalligi burchagi * 
D. IZOLYATSIYA 
E. toksik 
F. desalinasyon 
2951. Turar-joy va jamoat binolarini OSN : 
A. yer tanlash va yer ajratish * 
B. Loyihalarni sanitariya ekspertizasi * 
C.Qurilish paytida sanitariya normalariga rioya qilinishi ustidan nazorat * 
D. harorat o'lchash 
E. havo tezligi o'lchash 
F. o'lchash IZOLYATSIYA 
2952. Yer tanlash uchun talablar? 
A. etarli darajada bo'lishi* 
B. tabiiy qiyalik* 
C. bosh rejasi * 
D. peyzaj 
E. skrining maydoni 
F. Karke bor 
2953. Turar-joy va jamoat binolarini grafik loyihalarini tarkibi: 
A. vaziyat rejasi maydoni * 


B. rejasi joy * 
C. Er rivojlantirish uchun bosh rejasi * 
D. chuqur artezian suv 
E. Ochiq suv mavjudligi 
F. havo tabaqalanishi 
2954. kvartiraning ish tartibi o'z ichiga oladi? 
A. Binolarni qismi* 
B. yer gigiena talablariga hajmiga mos keladi * 
C. Yo'llanma turmush xonalar * 
D.Shamollatish 6 mavjudligi 
E. Ishlayotgan suv mavjudligi 
F. harorati gradiyenti mavjudligi 
2955. Yer tanlashdaasosiy tabiiy xususiyatlarini ko'rsating? 
A. joy va yer * 
B. er osti darajasi * 
C. Tuproq tabiat * 
D. Ochiq suv mavjudligi 
E. Inversiyon mavjudligi 
F. Sport inshootlarini mavjudligi 
2956. tushuntirish xati ma'lumotlarni belgilang: 
A.Loyihaning 1 pasport ma'lumotlarini * 
B.Ob'ekt 2 umumiy xususiyatlari * 
C.Saytning 3 xususiyatlari * 
D.Saytning 6 durumsal rejasi 
E. Umumiy sayt rejasi 
F.Qurilish 8 foiz 
2957. Boshrejani sanitariya tekshirishda ishlatiladigan asosiy ko'rsatkichlari: 
A. hajmi va maydoni konfiguratsiya * 
B. rayonlashtirish maydoni * 
C. Rivojlanish foiz * 


D. shamollatish 
E. suv 
F. Gazlaştırma 
2958. Loyihaning muhim grafik qismi: 
A. vaziyat rejasi * 
B. master rejasi * 
C. arxitektura va qurilish chertizhi * 
D. turkumda suv havzalari 
E. Qizlar 
F. hudud soprobnosti 
2959. Loyihaning sanitariya-texnik qismi asosiy elementlari gigiena ekspertiza ostida 
baholanishi uchun: 
A. Suv * 
B.kanalizatsiya * 
C. isitish * 
D. Ko'cha tarmog'i mavjudligi 
E. Chiqindilarni zararsizlantirish 
F. Suv to'lash shartlari 
2960. gigiena sanitariya muassasalarida va doirani takomillashtirishni baholash
ko'rsatkichlari qanday? 
A. issiq va sovuq suv * 
B. kanalizatsiya * 
C. shamollatish * 
D. sport majmualari 
E. ichki mulk 
F. suyuq chiqindilar tashlash 
2961. isitish turlarini ko`sating? 
A. sentral * 
B. o'choq * 
C. elektr * 


D. shisha 
E. keramik 
F.Metall
2962. Ventilyatsiya tizimini tanlashda qanday sharoitlar hisobga olinadi? 
A. Bino tayinlash * 
B. Makon miqdori * 
C. belgi zararli moddalar chiqaradi * 
D. Binolar shamollatish 
E. Binolarni bakterial ifloslanishini 
F. xonada odamlar soni 
2963. Yashaydigan joylarda mikroiqlimning qanday asosiy ko'rsatkichlari? 
A. harorat * 
B. havo namligi* 
C. havo tezligi * 
D. balandligi binolar 
E. Binolarni chuqurligi 
F. Binolar shamollatish 
2964. qattiq chiqindilarni yillik birikmasini hisoblash asosiy turlari uchun zarur? 
A. Aholidan chiqindilarni yillik yig'ish * 
B.Davlat muassasalari tomonidan chiqindilarni 2 yillik yig'ish * 
C.Sanoat o'simliklardan chiqindilarni yillik yig'ish * 
D. To'planish tabaqalashtirilgan darajasi 
E. yig'ish va olib tashlash 
F. Qattiq chiqindilarni zararsizlantirish usullari 
2965. Iqlim sharoitlarini asosiy ko'rsatkichlari aholi punktlarini loyihalash hisobga 
olingan? 
A. harorat sharoitlari * 
B. tabiat va cho'kindi miqdori * 
C. harorat inversiya * 
D. Suyuq chiqindilarni soni 


E. Suv organlarining mavjudligi 
F. Sport inshootlarini mavjudligi 
2966. Milliy ahamiyatga ega me'yoriy va qonunchilik hujjatlarining asosiy turlari? 
A.SanPiNs * 
B. QMQ * 
C. DSN * 
D. umummilliy 
E.O'zbekiston Respublikasi 7 Konstitutsiya 
F. Mehnat himoya qilish qonuni 
2967. ikkinchi turkumga mansub suvdan foydalanish turlari? 
A. Madaniy va maishiy maqsadlarda * 
B. dam olish zonasi * 
C. sport * 
D.Markazlashmagan suv ta'minoti uchun
E. Soprobnosti aniqlash uchun
F.Oligosoprobnosti aniqlash uchun
2968. shahar bo'limi DSENM asosiy turlari? 
A.Tashkiliy va uslubiy * 
B. OSN * 
C. JSN * 
D.Suyuq chiqindilarni zararsizlantirish va ko'mib usullari 
E. Kasallanish ma'lumotlar 
F. Atrof-muhit masal usullari 
2969. To'g'ridan-to'g'ri DSENM shahar bo'limi faoliyatini tartibga soluvchi qonun 
hujjatlari? 
A.O'zbekiston Respublikasi Davlat sanitariya inspektsiyasi 1 * 
B. SES lavozim * 
C. sanitariya normalari va qoidalari * 


D. rejalar muassasalari adminastrativnyh 
E. rejalar hakimiyata 
F. ustun tashkilot rejalari 
2970. Shahar bo'limi DSENM tashkiliy va uslubiy ishlar? 
A. Ish rejalari va hisobotlar tayyorgarlik * 
B.Turli tashkilotlar ehtiyojlari uchun sertifikatlar tayyorgarlik * 
C.uslubiy seminarlar o'tkazish * 
D. tashkiloti dam 
E. dam olish faoliyatini o'tkazish 
F. sport tadbirlari 
2971. DSENM bosqichi OSN qayday formalar to`ldiradi? 
A. yer ajratishga (f301 / y) hisoboti * 
B. loyiha xulosalari (£ 302 / y) * 
C.Loyihaning (£ 303 / y) xulosa * 
D. karta muassasalari (£ 308 / y) sanitariya holatini saqlash uchun 
E.Jarima solishga sabab 7 joy (£ 310 / y) 
F. loyiha qarorlari (£ 311 / y) 
2972. JSN amalga oshirish sanitariya vrachi ishi: 
A. Sog'liqni saqlash o'rganish * 
B. Saytlar tadqiqot * 
C. laboratoriya tadqiqotlar o'tkazish * 
D. Loyihaning sanitariya ekspertizasi 
E. Chiqindilarni boshqarish 
F. Kanalizatsiya dezinfeksiya 
2973. ob'ektlarini sanitariya anketalar turlarini belgilang? 
A. muntazam, chuqur * 


B. aniqlash * 
C. nomli* 
D. Intermediate 
E.ogohlantirish 
F.Jalab 
2974. sog'liqni saqlash ekspertiza dalolatnomasi? 
A. pasport * 
B. asosiy * 
C. xulosa * 
D. Xotima 
E. adabiy qismi 
F. O'z tadqiqot 
2975. uy-joy va fuqarolik maqsadlarini nazorat qilish? 
A. uy-joylar, sog'liqni saqlash muassasalari * 
B. Maishiy maqsadlarda ob'ektlari * 
C. sport majmualari * 
D. sanoat korxonalari 
E. kimyoviy o'simliklar 
F. epidemiologik o'choqlari 
2976. Bakteriologik tahlil uchun bezlar olish talab qilinadi sanitariya teshirish ostida 
muhim ijtimoiy imkoniyatlar qanday? 
A. MPI * 
B. soch * 
C. hammom * 
D. restoranlarni 
E. kutubxona 
F. kinoteatrlari 


2977.Qanday kasalliklar, tuproq ifloslanishidan paydo bo'ladi? 
A. selenevi toksikozlari * 
B. qoqshol * 
C. gaz gangrena * 
D. Siydik-tosh kasalligi 
E. yomon 
F. urovskaya kasallik 
2978. Inson tanasi ta'sir qiluvchi asosiy mikroiqlim omillari? 
A. iqlim * 
B. havo sifati * 
C. IZOLYATSIYA sharoitlar * 
D. Kanalizatsiya mavjudligi 
E. Have uy hayvonlari 
F.Akvarium muassasalari huzurida
2979. Asal materiallar xarid qilish shifokor tarqalish o'rganish hisobga olinishi lozim 
qanday omillar. Yordam kerakmi? 
A. mavjudligi asal. yordam * 
B. ixtisoslashgan shifoxonalarda * 
C. Shifokorlar * 
D. Ishlamayotgan soni 
E. Nogironlarning soni 
F. bolalar shartli 
2980.Qanday ko'rsatkichlar kasallanish tavsiflovchi? 
A. Umumiy kasallanish darajasi * 
B. yuqumli kasallik * 
C. sanitar-epidemiyaga kasalliklari * 


D. Kasallikning etiologiya 
E. parazitolojik kasalliklar 
F. SARS, OKZ 
2981. Muassasalari qanday turlari qaerda bolaning jismoniy rivojlanishi haqida 
ma'lumot olishingiz mumkin? 
A. onalik * 
B. chaqaloq klinikalar * 
C. bolalar maslahat * 
D. muzikalnye maktab 
E. yozgi Camp 
F. bolalar uylari 
2982. Tananing funksional holatini aks ettiruvchisiniko`rsating: 
A. markaziy asab tizimi * 
B. yurak-qon tomir va nafas olish tizimi * 
C. immun * 
D. yuqumli kasalliklari 
E. yuqumli kasallik emas 
F. profpatologiya 
2983. Inson salomatligini tavsiflovchi ko'rsatkichlari: 
A. Demografik * 
B. kasallanish darajasi * 
C. Jismoniy rivojlanish * 
D. Kimyo 
E. immunologik 
F. Biologiya 
2984. Kommunal ob`ektlarida qanday sanitar tekshiruv o`tkaziladi? 


A. rejali * 
B.mavzuiy *
C. kontrol * 
D. Sog'liqni saqlash
E. rag'batlantirish 
F. Statistik 
2985. Mukammal sanitar-tekshiruv dalolatnomasini qismlari? 
A. pasport * 
B. xulosa * 
C.takliflar* 
D. protokoli 
E. Kirish 
F. Xotima 
2986. Mukammal sanitar tekshirishda qaysi usullardanfoydalaniladi? 
A. laboratoriya * 
B. intrumentlar * 
C. Statistik * 
D. toksikologik 
E. bakteriologik 
F. epidemiologiya 
2987.Qaysi suv ta'minoti inshootlarida mukammal sanitar tekshiruv dalolatnomasi 
tuzilishi kerak? 
A.yer osti va yer usti suv manbalari * 
B. suv ta'minoti * 
C. tozalash o'simliklar* 
D. artezian suv 
E. er osti 


F. değerlendirilmesidir 
2988. markazlashgan suv ta'minoti JSN da shifokorning asosiy ish turlarini 
tushuntiring? 
A. Suv ta'minoti ob'ektlarini sanitariya tekshirish 
B. bosh vodaprovod formasisanitariya tekshirish * 
C. laboratoriya tekshirish suv sifati * 
D.Suv manbai 5 tanlash 
E. suv loyihalarni tekshirish 
F.Qurilish davomida 7 sanitariya boshqarish 
2989. suv ifloslanishi asosiy manbalari nima? 
A.Sug'oriladigan yerlarning 2 drenaj suv * 
B. chorvachilik chiqindi suv tizimlari * 
C. bo'ron kanalizatsiya * 
D. yomg'ir 
E. er osti 
F. değerlendirilmesidir 
2990. Chiqindi suv Osnovnoy jismoniy tarkibi: 
A.ishlab chiqarish emulsmiya * 
B. Kolloid aralashmalar *
C. hal qiluvchi * 
D. ARDOR 
E. qora 
F. guminevye modda 
2991. nima ifloslanishi, kunlik kishi boshi kanalizatsiya tizimini kirib maishiy 
chiqindi suv taxmin qilinadi? 
A. BOD 5, BOD-20 * 


B. ammoniy tuzlari * 
C. fosfat * 
D. faol reaktsiya 
E. quruq qoldiq 
F. permanganat Oksidlanish 
2992. Urban chiqindi suv tozalashdaturgan muammo? 
A.Kanalizatsiya organik moddalarning relizlar * 
B.Patogen organizmlar ozod * 
C. dekontaminasyon va loy berish * 
D. Issiqlik tozalash 
E. Chiqindilarni piroliz 
F. kimyoviy ishlov berish usuli 
2993. nima materiallari suv loyihalar tushuntirish yozuvlari mavjud bo'lgan? 
A.Suv ehtiyojlarini 2 batafsil hisoblar * 
B.Suv manbalarini tanlash uchun asos * 
C.Barcha headworks joyini * 
D. tashkilot shaxslar 
E. mualliflar 
F. dizayn bosqichi 
2994. Suv ta'minoti loyihasi pasport ma'lumotlarini? 
A. Ism * 
B. tashkilot-ishlab * 
C. mualliflar* 
D. Qishlog'ida xarakterli 
E. Suv batafsil hisoblash 
F.Suv ta'minoti tizimini qurish uchun o'rganish 


2995. Grafik moddiy suv loyihalari nima materiallari o'z ichiga oladi? 
A. Maydon uchun bosh rejasi * 
B. qishlog'ida bir sxematik rejasi * 
C. profili va yo'l rejasi suv quvuri * 
D. taqdimnoma to'liq nazorat 
E. tashkiloti shaxslar 
F.yillik rivojlanish 
2996.Suvlarni tozalash sxemasi qanday? 
A. Suv tabiiy eroziya * 
B. koagulyatsiya * 
C. mikrofiltratsiya * 
D. dezinfeksiyalash * 
E. rasmiylashtiruvi 
F. flokülasyon 
G. Dezinfektsiya 
H. gaz kilish 
2997. suvni florlashda qanday reagentlarni o'rganish kerak? 
A. Ftor doza * 
B. reagent in'ektsiya sayt * 
C. doza birligi o'rnatish * 
D. mikrofiltreleme 
E. desatürasyon 
F. himoyasi 
2998.Vodoprovod tarmoqlari turlari qaysilar: 
A.boshi berk* 
B. dumaloq * 
C. Tarmoqlari sifatida * 


D.mansard 
E.kesishgan 
F.tortsevye 
2999.Suv ta`minotini loyihaning sanitar ekspertizasining sanitar ko`rsatgichlariga
baho berilish: 
A.organizmni chegaralovchi SOA * 
B. Qishloqga ichimlik suvini kiritish ehtiyojlarini xisob-kitobi* 
C. suvni tozalovchi to`g`ri texnologik sxemani tanlash* 
D.umumiy filtrlash 
E.qumtutgichlar va panjaralar mavjudligi 
F.assenizatsiya dalalari 
3000. Tez filtrlar o'z ichiga oladi: 
A. Filtr AKX* 
B. Filtr DDF * 
C.ko`pqavatli, ikkiqavatli filtrlar * 
D.biofiltirlar 
E.Septik
F.metanktent 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə