2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlariYüklə 19,82 Kb.
tarix11.05.2022
ölçüsü19,82 Kb.
#86571
oraliq ISK


Bilet 1

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 2

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 3

1. Iqtisodiy siyosatning maqsadi va vositalari

2. Formal va noformal institutlar

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.


Bilet 4

1. Prognozlashtirishning iqtisodiy siyosatda tutgan o’rni.

2. Iqtisodiyotga Davlatning aralashuvi va iqtisodiyotni Davlat tomonidan boshqarishning zarurati.

3. F.Kene ning iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli haqidagi nazariy qarashlari


Bilet 5

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Davlatning mulkchilik munosabatlarini tartibga solish siyosati.

3. Ilmiy prognozlashtirishning prinsiplari va prognozlarni ishlab chiqish bosqichlari, usullari.


Bilet 6

1. Siyosiy va iqtisodiy strategiya.

2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.


Bilet 7

1. Dasturli – maqsadli rejalashtirish nazariyasining asoslari.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.


Bilet 8

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 9

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Formal va noformal institutlar

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.


Bilet 10

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 11

1. Dasturli – maqsadli rejalashtirish nazariyasining asoslari.

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 12

1. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi, uning vazifalari va rivojlanish shartlari

2. Raqobatning mohiyati, shakllari va usullari

3. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.


Bilet 13

1. Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va turlar

2. Тадбиркорлик фаолиятининг шакллари, уларни ташкил этиш ва бошқаришнинг бозор тизимлари

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi


Bilet 14

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 14

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 15

1. Iqtisodiy siyosatning maqsadi va vositalari

2. Formal va noformal institutlar

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.

Bilet 16

1. Prognozlashtirishning iqtisodiy siyosatda tutgan o’rni.

2. Iqtisodiyotga Davlatning aralashuvi va iqtisodiyotni Davlat tomonidan boshqarishning zarurati.

3. F.Kene ning iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli haqidagi nazariy qarashlari

Bilet 17

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Davlatning mulkchilik munosabatlarini tartibga solish siyosati.

3. Ilmiy prognozlashtirishning prinsiplari va prognozlarni ishlab chiqish bosqichlari, usullari.


Bilet 18

1. Siyosiy va iqtisodiy strategiya.

2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.


Bilet 19

1. Dasturli – maqsadli rejalashtirish nazariyasining asoslari.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.


Bilet 20

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 21

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Formal va noformal institutlar

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.


Bilet 22

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 23

1. Dasturli – maqsadli rejalashtirish nazariyasining asoslari.

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 24

1. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi, uning vazifalari va rivojlanish shartlari

2. Raqobatning mohiyati, shakllari va usullari

3. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.


Bilet 24

1. Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va turlar

2. Тадбиркорлик фаолиятининг шакллари, уларни ташкил этиш ва бошқаришнинг бозор тизимлари

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi


Bilet 25

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 26

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 27

1. Iqtisodiy siyosatning maqsadi va vositalari

2. Formal va noformal institutlar

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.


Bilet 28

1. Prognozlashtirishning iqtisodiy siyosatda tutgan o’rni.

2. Iqtisodiyotga Davlatning aralashuvi va iqtisodiyotni Davlat tomonidan boshqarishning zarurati.

3. F.Kene ning iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli haqidagi nazariy qarashlari


Bilet 29

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Davlatning mulkchilik munosabatlarini tartibga solish siyosati.

3. Ilmiy prognozlashtirishning prinsiplari va prognozlarni ishlab chiqish bosqichlari, usullari.


Bilet 30

1. Siyosiy va iqtisodiy strategiya.

2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.


Bilet 31

1. Dasturli – maqsadli rejalashtirish nazariyasining asoslari.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.


Bilet 32

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 33

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Formal va noformal institutlar

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.


Bilet 34

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 35

1. Dasturli – maqsadli rejalashtirish nazariyasining asoslari.

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 36

1. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasi, uning vazifalari va rivojlanish shartlari

2. Raqobatning mohiyati, shakllari va usullari

3. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.


Bilet 37

1. Monopoliyalarning iqtisodiy asosi va turlar

2. Тадбиркорлик фаолиятининг шакллари, уларни ташкил этиш ва бошқаришнинг бозор тизимлари

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi


Bilet 38

1. Iqtisodiyot va bozor

2. Iqtisodiy siyosatning mohiyati va uning tarkibiy qismlari.

3. Saylovchilar, siyosiy partiyalar va taklif etilayotgan dasturlar


Bilet 39

1. Davlat mulki va tadbirkorligi.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash va prognozlashtirishning zarurligi va ahamiyati.

3. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va hukumat organlarining roli.


Bilet 40

1. Iqtisodiy siyosatning maqsadi va vositalari

2. Formal va noformal institutlar

3. Iqtisodiy siyosatda davlat mulkining o´rni va ahamiyati masalasi.


Bilet 41

1. Prognozlashtirishning iqtisodiy siyosatda tutgan o’rni.

2. Iqtisodiyotga Davlatning aralashuvi va iqtisodiyotni Davlat tomonidan boshqarishning zarurati.

3. F.Kene ning iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli haqidagi nazariy qarashlari


Bilet 42

1. Demokratiya, saylash huquqi va siyosiy raqobat

2. Davlatning mulkchilik munosabatlarini tartibga solish siyosati.

3. Ilmiy prognozlashtirishning prinsiplari va prognozlarni ishlab chiqish bosqichlari, usullari.


Bilet 43

1. Siyosiy va iqtisodiy strategiya.2. Davlat tomonidan xususiy biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini rag’batlantirish mexanizmi.

3. Dasturlash va rejalashtirish davlatning iqtisodiy boshqaruvi funksiyalari sifatida.
Yüklə 19,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə