2-mavzu bo’yicha test savollari :: 2-mavzu-1-savolYüklə 62,5 Kb.
tarix10.02.2023
ölçüsü62,5 Kb.
#100585
test-savollari (1)


2-mavzu bo’yicha test savollari

::2-mavzu-1-savol::  1. Ijtimoiy pedagoglarni kasbiy tayyorlash necha turda amalga oshiriladi?

~A) O’rta kasbiy ta’lim muassasalarida kichik sinflarida
~B) oliy kasbiy ta’lim maktablarida
~V)Umumiy o’rta ta’lim maktablarida
=G) ikki turdagi o’quv yurtlarida olib boriladi: o’rta kasbiy ta’lim muassasalari (litsey va kollejlar) va oliy kasbiy ta’lim maktablari (Institut va universitetlar)
/2-mavzu-1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
2. Ta’limni insonparvarlashtirishdan ko’zlangan asosiy maqsad
=A) yoshlarga tegishli bilim, ko’nikma, malaka, malaka berish, ularning insoniy dunyoqarashini shakllantirish
~B) Shaxsiy hayot tajribasiga asoslangan muntazam davom etadigan jarayon
~V) Ta’lim jarayonini ijtimoiylashtirish natijasida o’quvchi inson mohiyatini anglaydi
~G)Shaxs o’z ustida ishlaydigan bo’lishi muhim ahamiyatga ega
/2-mavzu -1-savol qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
3. Ijtimoiy faollik nima?
~A) Xalqaro miqyosda axborot va tajriba almashuvi
=B) bu shaxsning jamiyat ishlarida ongli ishtiroki, ularning borishiga ma’lum darajada ta’sir o’tkaza olmasdi, uni o’zgartirish, ularning borishiga ma’lum darajada ta’sir imkoniyati
~V) Milliy dasturning amalga oshirilishi jarayonida xalqning milliy, madaniy, tarixiy an’analari, urf-odatlari, umumbashariy qadriyatlarga asoslanganligi
~G) O’quvchi va mutaxassislarni dunyodagi etakchi ilm – fan va ta’lim muassalarida o’qitish imkoniyatlari ni yaratilishi
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
4. Ijtimoiy pedagog faoliyatiga qanday vazifalarni biriktirishi mumkin?
~A) Pedagogning barcha faoliyati vositalar yordamida
~B) pedagogning muhim vazifalaridan biri milliy istiqlol g’oyasini bolalar va o’quvchilar ongida shakllantirish
=V) tashxis qo’yish, bashoratchilik, vositachilik, to’g’rilash va qayta tiklash, himoyalash, ogohlantirish va profilaktik, evristika (ijodiy fikrlash).
~G) Ijtimoiy pedagog kasbiy faoliyati
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
5. Kuzatuvchanlik bu-?
~A) Horijiy tadqiqotchilar individual-ruhiy xususiyatlar
~B) Ijtimoiy pedagog kasbi insonlar o’rtasidagi munosabatla
~V) ijtimoiy pedagog dilkashligi
=G) Vaziyatda tez yo’lga tusha bilish, fahm-farosat bilan seza olish, o’zini boshqa odam o’rniga qo’ya olish va uning hissiyotlarini tushuna bilish, o’zini boshqara olish va refleksiya (fikr yuritib uni tahlil qilish) maxsus qobiliyatlar
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
6. Ijtimoiy pedagogga xos xarakter bu... ?
~A) Ijtimoiy pedagogning shaxsiy fazilatlari
=B) “Men — obrazidir” – pedagogning o’ziga nisbatan ijobiy munosabatda bo’lishini hamda boshqalar tomonidan o’ziga yuqori baho berilishini ifodalaydi
~V) Ruhiy tahlilchilik xususiyatlar
~G) Insoniylik xususiyatlari
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
7. Ijtimoiy pedagog faoliyatidagi sohal?
~A) Yoshlar ishi bo’yicha idoralarda mazkur lavozim 5 hil muassasa
~B) ta’lim sohasida esa pedagogik 4 xil muassasa
~V) maktabgacha tarbiya tashkilotlari
=G) Yoshlar ishi bo’yicha idoralarda mazkur lavozim 8 hil muassasa va ta’lim sohasida esa pedagogik 6 xil muassasa
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
8. Ijtimoiy – pedagogik boshqaruv bu-?
=A) Ijtimoiy jarayonlarni nazorat qilish, yoshlar jinoyatchiligining oldini olish maktab, ichki ishlar bo’limi, voyaga etmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurash organlarining birgalikdagi tadbirlari tizimi doirasida amalga oshirish
~B) Ijtimoiy – pedagogik istiqbol metodlaridan foydalanish
~V)Voyaga etmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurash
~G) jarayonlarni nazorat qilish
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
9. Aholining hayot tarzining pasayishi...?
~A) O’sib kelayotgan avlodni o’qitish
~B) O’smirlarni himoya qilish
=V) Bolalarning ma’naviy, fizik, ruhiy sog’lig’iga aytiladi
~G) Bolalarni himoya qilish tajribasini ko’rib chiqish
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
10. Ta’lim tizimidagi xududiy reabilitatsiya xizmati-bu?
~A) O’qituvchi va tarbiyachilar bilan maslahat berish ishlarini olib borish
~B) Kasb tanlash bo’yicha maslahat berish
~V) Metodik ishlarni olib borish
=G) Har bir bolaning yaxshi rivojlanishini va ijtimoiylashuvini ta’minlovchi, ularni kompleks holda reabilitatsiya qilishga qaratilgan elitar, adaptiv tashkilotlar (maktablar), profilli (kesim) tashkilotlarning umumiy xizmatidir
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/

::2-mavzu -1-savol::


11. Empatiya mexanizmi nima
=A) boshqa odamning hissiy qolatiga hamdard bo’lish.
~B) hissiyotga boy shaxslarning ijtimoiylashuvi
~V)Ichki kechinmalar
~G)Tashqi xarakatlar
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
12. Loyihalash mexanizmi nima
=A)o’z kamchiliklarini boshqalarga tegishli, deb hisoblash O’ziga yoki boshqalarga qarshi karatilgan salbiy hissiyotlar yordamida inson o’ziga bo’lgan hurmatni saqlab qoladi.
~B) inson o’ziga bo’lgan hurmatni saqlab qoladi
~V) O’ziga yoki boshqalarga qarshi karatilgan salbiy hissiyotlar
~G) o’z kamchiliklarini boshqalarga tegishli, deb hisoblash
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
13. Intellektuallashuv tushunchasi nima
=A) mexanizmida katta yoshdagi tarbiyalanuvchi abstrakt fikrlay boshlaydi va vaziyatdan chiqib ketish yo’lini o’zi uchun emas, go’yoki boshqa odam uchun qidiriyotgandek tuyuladi.
~B) mexanizmida katta yoshdagi tarbiyalanuvchi abstrakt fikrlay boshlaydi
~V) vaziyatdan chiqib ketish yo’lini o’zi uchun emas, go’yoki boshqa odam uchun izlash
~G) abstrakt fikrlash
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
14. Refleksiya mexanizmi nima?
=A) inson jamiyatning turli institutlari, oila, tengdoshlar jamoasi, obro’-e’tiborli
shaxslarga xos xususiyatlarga baho beradi
~B) ichki suhbat, mexanizm yordamida insonning shakllanishi ro’y beradi
~V) oila, tengdoshlar jamoasi,
~G) obro’-e’tiborli bo’lish
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
15. An’anaviy mexanizm nima?
=A)inson tomonidan oila, atrof-muhit, qo’shnilar, o’rtoklariga xos me’yor, qarash steriotiplarini o’zlashtirishni ko’zda tutadi
~B) atrof-muhit, qo’shnilar
~V) steriotiplarini o’zlashtirish
~G)oilaviy qadriyatlar
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
16. Ijtimoiylashuv omillari nimalardan iborat
=A) Ijtimoiylashuv bolalar, o’smirlar, yoshlarning rivojlanishiga ta’sir qiluvchi ko’p sonli shart-sharoitlar bilan o’zaro munosabat jarayonida yuzaga keladi
~B) yoshlarning rivojlanishiga ta’sir qiluvchi ko’p sonli shart-sharoitlar
~V) o’zaro munosabatlar
~G) ta’sir qiluvchi sharoitlar
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
17 Ijtimoiylashuvning omillari nechta guruxga bo’linadi
~A)3
~B)5
~V)7
=G)2
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
18. Tashqi omillarga nimalar kiradi
=A) Megaomillar, makroomillar, mezoomillar, mikroomillar, biologik omillar, ijtimoiy omillar.
~B) makroomillar, mezoomillar
~V) mikroomillar, biologik jarayonlar
~G) biologik omillar, ijtimoiy omillar
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
19. Ijtimoiy maqom deb nimaga aytiladi?
=A) Insonning jamiyatdagi muayyan huquq va majburiyatlari bilan tavsiflanadigan mavqei ijtimoiy maqom deyiladi.
~B) ijtimoiy maqomiga millati, tug’ilgan joyi, familiyasi va boshqa omillar ta’sir ko’rsatishi ijgimoiy maqom deyiladi.
~V) Muayyan huquq va majburiyatlari bilan tavsiflanadigan mavqei ijgimoiy maqom deyiladi.
~G) millati, tug’ilgan joyi, familiyasi va boshqa omillar ta’sir ko’rsatishi ijgimoiy maqom deyiladi.
/2-mavzu -1-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
::2-mavzu -1-savol::
20. Ijtimoiylashuv jarayonida muhitning o’rni.
~A) ijtimoiy muhit
~B) bolaning yangi muhitga integratsiyalashuvi
=V) Ijtimoiy pedagogikada jamiyat, ijtimoiy muhit, avvalambor, bolaning yangi muhitga integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan o’rganiladi.
~G) muhitga integratsiyalashuv
/2-mavzu -2-savolni qayta ko’rib chiqish tavsiya etiladi/
Yüklə 62,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə