2010 №3 (9) MÜNDƏRİjatYüklə 16,29 Kb.

tarix08.07.2018
ölçüsü16,29 Kb.


KONSERVATORİYA 

ELMİ  NƏŞR 

2010 №3 (9) 

 

MÜNDƏRİJAT 

 

 

Üzeyirbəyşünaslıq       Узеирбейведение 

 

Səbuhi ƏLİYEV. Füzuli dühasi və Azərbaycan muğami Üzeyir müsiqisində

............................................................................................................... .........5 Гюльзар  МАХМУДОВА.  Роль  Узеира  Гаджибейли  в  истории 

азербайджанского музыкального искусства .................................... .........9 

 

Alətşünaslıq       Органология 

 

Əliağa SƏDİYEV.  Azərbaycan tarı: dünəni və bu günü ..................... .......16 

Abbasqulu NƏJƏFZADƏ. Zəngi-şütür aləti karvan musiqisində ....... .......22 

 

Musiqi tarixi       История музыки 

 

Kəmalə ATAKİŞİYEVA. Aşıq və muğam sənətinin tarixi inkişaf mərhələləri

............................................................................................................... .......31 Afət  HƏSƏNOVA.  Azərbaycanın  etnokulturoloji  tarixində  səlcuqların  rolu

............................................................................................................... .......38 Əfsanə BABAYEVA. Muğam və dini musiqinin müqayisəli tədqiqinin bəzi 

aspektləri  .............................................................................................. .......46  

Bəstəkarların yaradıcılığı       Творчество композиторов 

 

Elsevər    ƏHMƏDOV.    Niyazinin  «Rast»  simfonik  muğamına  bir  nəzər

............................................................................................................... .......53 Vəfa XANBƏYOVA. Rüfət Ramamazanovun “Qüssə” kamera əsəri .. .......58 

Юлизана  КУХМАЗОВА.  Хоровые  миниатюры  Исмаила  Гаджибекова 

(на слова Льва Толстого) .................................................................... .......64 Lalə  JƏFƏROVA.  A.Məlikovun  balet  musiqisində  xoreoqrafiya  və 

rəssamlığın vəhdəti ............................................................................... .......69 

 

İctimai elmlər       Общественные науки 

 

Elçin ƏLİBƏYLİ. İnteqrativ funksiya ................................................. .......74 Jalə MƏHƏRRƏMOVA. Tarixin mənası probleminin fəlsəfi fikir tarixində 

qoyuluşu ................................................................................................ .......84  

İfaçılıq sənəti       Искусство исполнения 

 

М.Х.МЕЛИКОВА. О пианистическом искусстве  Гюльшен Аннагиевой

............................................................................................................... .......94 

 

Xanəndəlik sənəti       Искусство ханенде 

 

Aygün  BAYRAMOVA . Muğam tədqiqat axtarışlarında ..................... .......98 

Nəzakət TEYMUROVA . Azərbaycan xanəndəlik sənəti ..................... .....103 

 

Musiqi folkloru       Музыкальный фольклор 

 

Elşad  CABBAROV.  Azərbaycan  xalq  rəngləri  haqqında  bəstəkar  və  

musiqişünasların fikirləri ...................................................................... .....112 İradə  KÖÇƏRLI.    Erkən  folklor  intonasiya  edilmənin  tipoloji  əlamətləri

............................................................................................................... .....117 

 

Musiqi və teatr       Музыка и театр 

 

Ruqiyyə  SÜLEYMANOVA.  Jəfər  Jabbarlınln  “Nəsrəddin  şah”  pyesinin 

musiqi təjəssümü ................................................................................... .....124 

 

Musiqinin nəzəriyyəsi və tədrisi       Теория и обучение музыки 

 

Кенуль НАСИРОВА. О проблемах мелостилевого анализа .......... .....130 

Elçin  HƏŞİMOV.  Xalq  çalğı  alətlərinin  tədrisində  rəqs  musiqisinin 

əhəmiyyəti ............................................................................................. .....136 Sevda  AXUNDOVA.  Klassik  ekzersisdə  siçrayış  kombinasiyalarının  və 

puantalarda hərəkətlərin musiqi müşayiəti ........................................... .....142

 

 

Musiqişünaslıq       Теория музыки  

Рена  САФАРАЛИБЕКОВА.  О  понятии  «свободная  интерпретация»  в 

музыке .................................................................................................. .....149 

 

Musiqiçilərin portretı       Портреты музыкантов 

 

Malik MANSUROV, Elşən MANSUROV. Dahi Bülbülün yadigarı ... ….155 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə