2016 yili ağri çalişma ve iŞ kurumu IL müDÜRLÜĞÜ motorin ve kurşunsuz benzin alimiYüklə 17,09 Kb.
tarix22.05.2018
ölçüsü17,09 Kb.

2016 YILI AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ


  1. KONU : Bu şartname Çalışma ve İş Kurumu Ağrı İl Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan akaryakıt satın alınması koşullarını içerir.

Bu Şartnamede :

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü : İdare

Teklif verecek olanlar : İstekli

İhaleyi kazanan istekli : Yüklenici

Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : Petrol Ürünü

olarak adlandırılacaktır.  1. GENEL ŞARTLAR :

Satın alınacak Motorinin miktarı 20.000 Litredir.

Satın alınacak Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 2.000 Litredir

Satın alınacak Motorin Kalorifer için Kurumumuz Hizmet Binasına,Kiralık araç için ise istasyon pompasından verilecek talep fişinde belirtilen miktar kadar teslim edilecektir.

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) kurum hizmet otosu ile kiralık araçlara istasyonda doldurulacaktır. Pompadan verilen akaryakıtlar için mutlaka alınan talep fişi miktarı kadar kasa fişi verilecektir.3. TEKNİK ŞARTLAR :

Teslim edilecek yakıt ürünleri, TS 3082’ de belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.4. NAKLİYE :

Motorinin nakliyesi üretici firma rafineri veya depolarından yüklenicinin kendi veya kiralayacağı akaryakıt tankeri ile İl Müdürlüğümüz hizmet binası kalorifer yakıt tankına doldurularak teslim edilecektir. Nakliye için yüklenici İdarenin vereceği teslim süreleri ve miktarları kadar akaryakıt ürününü teslim etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır.Teslimatta gecikme olması durumunda teknik şartnamedeki (5). beşinci madde hükümlerine göre işlem yapılmış olsa dahi İdarenin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile İdarenin izniyle yükleniciye ait depolama tesisinden İdarenin acil ihtiyaçları karşılaması zorunludur.5. TESLİMAT :

MOTORİN ALIMI İÇİN:

İdarenin ihtiyacı olan petrol ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretim ve stok yapan rafineri merkezlerinden temin edilecek petrol ürünlerinden karşılanacak akaryakıtın yükleme işlemi yapılacak ve İdarenin hizmet binasına yükleniciye ait akaryakıt tankeri tarafından yerinde teslim edilecektir.

Teslimatı yapacak tankerin dolu ve boş olarak rafineri veya dolum tesislerine ait Teslim Tesellüm Fişi İdare görevlisi tarafından imzalanacaktır. Motorin İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel ile birlikte kantarda tartılacak ve kantar fişi, ürünü teslim alacak görevli idare elemanına teslim edilecektir. İdare gerekli görürse tartı işlemini tartı gideri yükleniciye ait olmak üzere başka bir kantarda yeniden yaptırabilir.

İdare ihtiyacı olan ürün miktarlarını yükleniciye teslimat programı ile bildirecek yüklenici hazırlıklarını tamamlayarak en geç 5 (beş) gün içerisinde ürünü teslim edecektir.Gününde teslim edilmeyen ürün için KDV hariç bedelinin % 0,3 (binde üç) kadar günlük gecikme cezası ödeyecektir. Bu süre on iş gününü geçmez.Bu süreyi geçmesi halinde İdari Şartnamenin 51. Maddesi uygulanır.95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN ALIMI İÇİN:

Kurşunsuz benzin ve Motorin talepleri idare tarafından yazılı (Akaryakıt fişi) olarak bildirildikten sonra teslimi yapılacaktır.Gerektiğinde ihtiyaç duyulan fiş koçanları idarenin talebi kadar bildireceği şekil ve ebatlar çerçevesinde istekli tarafından temin edilecektir.Yüklenici hiçbir şekilde akaryakıt fişi olmayan araca idare adına yakıt ikmali yapamaz.

Yüklenicinin pompa görevlisi akaryakıt almaya gelen araca ait fişte bulunması gereken resmi plaka, tarih, sürücü personelin adı ve soyadı, imzası fiş numarası yazılı olup olmadığına dikkat edecektir. Eksik bilgi içeren akaryakıt fişlerine yapılan ikmalden müdürlüğümüz sorumlu olmayacak ve ikmali yapılan benzin bedeli ödenmeyecektir.

6. TESLİMDE KULLANILACAK EVRAK :

Teslim edilen Motorin ürünü için, akaryakıtçı tarafından üç nüsha olarak “Geçici Teslim Alma Fişi” düzenlenir. Geçici teslim alma fişinin bir sureti yükleniciye veya görevlendireceği elemana verilir. Teslim alma fişinde petrol ürünün teslim alındığı tarih itibarı ile bu şartnamenin 5.inci maddesinin üçüncü paragrafında izah edilen şekilde bulunan net toplam litre cinsinden ürünün miktarı ve cinsi keşifte belirtilen birimlerce esas alınmak kaydıyla yazılacak ve Tesellüm Heyeti ve teslim eden yüklenici veya görevli elemanı tarafından imzalanacaktır.  1. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ :

Muayene ve kabul işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesine göre yapılır. İdare gerekli gördüğü taktirde teslimatta teslim edilecek petrol ürünü için yüklenici tarafından rafineri veya dolum tesisine ait laboratuarlarda yapılan analiz raporlarını isteyebilir ; ayrıca rafineri veya dolum tesisine ait çıkış belgesi idareye verilecektir. Ayrıca İdare teslimi yapılacak ürün için su ve kirlilik testi yapmak üzere çökelme zamanına kadar tankeri bekletebilir. İçerisinde su ve diğer yabancı maddeler olduğu gözle tespit edilirse ürün teslim alınmaz ve tutanakla tespit edilerek iadesi yapılır.

Alınacak motorinin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolü için İdare gerekli görürse kendi tespit edeceği laboratuarda test ettirebilir. Test sonucu TSE standardına ve olması gereken spesifik değerlere haiz değilse idari şartnamenin 51.3’üncü maddesine göre işlem yapılır.

TS-3082 ve TÜPRAŞ-400 Spesifikasyonlarını taşımayan yakıt ürününden dolayı hizmet araçlarında olabilecek arızaların giderilmesi için aracın yetkili servislerince yapılan tüm bakım ve onarıma ait (yedek parça ve işçilik dahil)masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7-1.1-Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2007/25 Başbakanlık Genelgesine istinaden akaryakıt Ulusal Marker Kontrolünün yapıldığına dair raporun idareye verilmesi zorunludur.

8. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU :

Motorini teslim alan İdarenin kuracağı Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından kabul işlemleri yapılacaktır.9. TESLİM SÜRESİ :

İhalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra İdarenin tesbit edeceği günden başlayarak ihtiyaç hasıl oldukça İdarenin vereceği miktar doğrultusunda Yüklenici,ikinci maddede belirtilen yere sipariş miktarı kadar teslim edecektir. İşin süresi 01.01.2016-31.12.2016 tarihine kadardır.

Bu Teknik Şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

Bu şartname hükümlerini okudum ve hükümlerini aynen kabul ediyorum.


AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU

İL MÜDÜRLÜĞÜGıyas GÜVEN

İl Müdürü


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə