2017. qı�. Patologiya-01. xlsxYüklə 5,42 Kb.

səhifə1/30
tarix24.04.2018
ölçüsü5,42 Kb.
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Sıra№si
T e s t l ə r
Testin çətlik 
dərəcəsi (asan (A); 
orta (O) və çətin 
(Ç)) olmaqla hər 
bir testin 
qarşısında 
yazılmalı
İstifadə 
edilmiş 
ədəbiyya
t
1
Patologiya fənninin hissələrini ardıcıl  düzün.                               
A) Tipik patoloji  proseslər,ümumi 
nozologiya,orqan və sistemlərin patofiziologiyası                                                          
B) Orqan və sistemlərin patofiziologiyası,  tipik 
patoloji  proseslər, ümumi nozologiya                                                          
C) Umumi nozologiya, tipik patoloji  
proseslər,orqan və sistemlərin patofiziologiyası                                      
D)Ümumi nozologiya,orqan və sistemlərin 
patofiziologiyası, tipik patoloji proseslər                         
E)Tipik patoloji proseslər,orqan və sistemlərin 
patofiziologiyası,ümumi nozologiya                                    
A
1-səh4-
5
2
Patologiya tədqiqat üsullarını göstərin.    
A)Eksperimental,klinik,eksplantasiya                        
B)Autopsiya,eksplantasiya,klinik                           
C)Selektiv, klinik, autopsiya                                        
D) heç biri                                                              
E)Klinik,selektiv,ekspermenal 
A
1-səh 6-
8


3
Tipik patoloji proses nədir?                                           
A)Zədələnmiş toxuma,orqan və ya orqanizmidə 
patogen nəticəsində törənən, qanunauyğun  
surətdə,müəyyən ardıcıllıqla inkişaf edən patoloji və 
qoruyucu-uyğunlaşma reaksiyalarının məcmusudur                                                        
B)Müxtəlif xəstəliklərin komponenti olub, hər hansı 
orqan və toxumalarda eyni komplekslər şəklində 
təsadüf edilərkən təkamül prosesində formalaşmış 
müəyyən qanunauyğunluqlarla inkişaf edən patoloji 
prosesdir                                               
C)Orqanizmin orqan və ya toxumalarının funksiya 
və quruluşunun uzunmüddətli pozulmasıdır                  
D)Xarici və daxili mühit amillərinin təsiri 
nəticəsində struktur və funksiyaları pozulmuş 
orqanizmin kompesasiya-uyğunlaşma 
mexanizmlərinin reaktiv səfərbəyliyi şəraitində 
keçən həyatdır.                    E)Xarici və daxili 
mühüt amillərinin  qıcıqlara qarşı orqanizmin qısa 
O
1-səh 6
mühüt amillərinin  qıcıqlara qarşı orqanizmin qısa 
müddətli verdiyi cavab reaksiyasıdır 


4
Tipik patoloji prosesləri seçin.                                   
A)Hüceryə zədələnməsi ,iltihab, qızdırma,allergiya, 
şiş, mikrosirkulyasiyanın,periferik qan dövranının, 
maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları 
pnevmoniya,ekstremal vəziyyətlər                           
B)Hüceryə zədələnməsi, iltihab,qızdırma,allergiya, 
şiş, mikrosirkulyasiyanın 
pozulması,anemiya,maddələr mübadiləsinin 
pozulması,podaqra,ekstremal vəziyyətlər               
C) Hüceryə zədələnməsi ,iltihab, qızdırma, 
allergiya, şiş,periferik qan dövranının tipik 
pozulmaları,bronxit,qastrit,ekstremal vəziyyətlər    
D)Hüceryə zədələnməsi ,iltihab, qızdırma, allergiya, 
şiş, ,periferik qan dövranının, maddələr 
mübadiləsinin tipik pozulmaları,ekstremal 
vəziyyətlər.                                                                
E)Heç biri
O
1-səh 6
5
Tipik patoloji proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
seçin.                                                                          
A)Polietiolojidir,mono patogenetikdir,ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarına makildir.                                     
B)Monoetiolojidir,polipatogenetikdir,ümumi inkişaf 
qanunauyğunluqlarina malikdir                                
C)Polietiolojidir,monopatogenetikdir,ümumi inkişaf 
qanunauyğunluqlarina malik deyildir                            
D)Monoetiolojidir,monopatogenitikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarina malik deyil                            
E)Monoetiolojidir,monopatogenitikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarina malikdir.
O
1-səh 6


6
Eksplantasiya üsulunun çatişmayan cəhətini 
göstərin                                                                      
A)Təcrid edilmiş toxuma yalnız sinir sisteminin 
tənziminin nəzarəti altındadır                                     
B)Təcrid edilmiş toxuma yalnız endokrin sisteminin 
tənziminin nəzarəti altındadır                      C)Təcrid 
edilmiş toxuma orqanizmin tənzimedici 
mexanizmlərinin təsirindən mərhumdur                 
D)Təcrit edilmiş toxumaya tənzimedeci  
mexanizmilər təsir edir                                               
E)Heç biri   
O
1-səh 6-
8
Xronik ekspermentin kəskin ekspermentdən fərqli 
olan xüsusiyyətlərinin göstərin                                   
A)Heyvan üzərində bir neçə saat ərzində tədqiqat 
7
A)Heyvan üzərində bir neçə saat ərzində tədqiqat 
aparılır                                                                       
B)Heyvan üzərində bir necə dəqiqə ərzində tədqiqat 
aparılır                                                                
C)Heyvan üzərində uzun müddətli  tədqiqat aparılır     
D)Heç biri                                                              
E)Heyvan üzərində bir neçə gün ərzində tədqiqat 
aparılır
A
1-səh 6-
7
8
Hansı qədim kitabda xəstəliklərin səbəbləri ,xəstəlik 
törədici amillərin orqanizmə daxil olma barədə 
düzgün fikirlər vardır?                                              
A)Ayurveda B)Avesta C)Tövrat D)İncil E)Quran
A
1-səh 
14
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə