213 sayili vergi usul kanunu (V. U. K.)Yüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.


213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)

 • 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)

 • 6102 SAYLI TÜRK TİCARET KANUNU (T.T.K.)
İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ

 • Tüccarlarda (V.U.K. Madde 154)

 • Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);

 • İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;

 • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ

 • (T.T.K. MADDE 12)

 • Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

 • Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.

 • GERÇEK KİŞİLER

 • (T.T.K. MADDE 12)

 • Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişidir.

DEFTER TUTMA (V.U.K. MADDE 171-170)

 • Maksat

 • 1.Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tesbit etmek;

 • 2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;

 • 3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;

 • 4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;

 • 5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek.DEFTER TUTMA (V.U.K. MADDE 171-174)

 • İstisnalar

 • 1.Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;

 • 2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler.

 • 3. Kurumlar vergisinden muaf olan:

 • a) İktisadi kamu müesseseleri;

 • b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerDEFTER TUTMA (T.T.K. MADDE 66)

 • Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadıyla, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleriMUHASEBE USULÜNÜ SEÇMEKTE SERBESTLİK (V.U.K. MADDE 175) Mükellefler yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler.

 • MUHASEBE USULÜNÜ SEÇMEKTE SERBESTLİK (V.U.K. MADDE 175) Mükellefler yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler.     • 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 1.1.2013’den itibaren 150.000. -TL veya satışları tutarı itibaren 200.000. - TL lirayı aşanlar
     • 2.Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 80.000.- TL aşanlar;
     • 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000. -TL lirayı aşanlar,
     • (V.U.K. MADDE 177)


     • 4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
     • 5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
     • 6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
     • (V.U.K. MADDE 177)
SINIF DEĞİŞTİRME (V.U.K.MADDE 179-180)

 • (I)'inciden (II)'nciye geçiş

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə