2803 İstehlak mallarının estetikasıYüklə 495,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix29.10.2017
ölçüsü495,9 Kb.
#7294
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


2803 - İstehlak mallarının estetikası. 

1 Estetika bir elm kimi harada yaranmışdır?    

 

Şərq ölkələrində 

 

Yunanstanda  

Qərb ölkələrində 

 

Avropa ölkələrində  

Latın Amerikasında 

 

 

2 Estetika hansı elmlər sırasına daxildir?      

İctimai 

 

Sosial  

Siyasi 


 

Təbiət 


 

Texniki 


 

 

3 Estetika hansı elm sahəsinin daxilində yaranaraq inkişaf etmişdir?      

Fəlsəfə 

 

Politologiya  

Sosiologiya 

 

Təbiətşünaslıq  

Tarix 


 

 

4 Estetika nə mənşəli sözdür?      

Yunan mənşəli sözdür 

 

Latın mənşəli sözdür 
 

Ərəb mənşəli sözdür 

 

Türk mənşəli sözdür  

İngilis mənşəli sözdür 

 

 

 5 Aşağıdakılardan hansı estetikanın vəzifələrinə daxil deyil?      

Cəmiyyətin iqtisadi inkişaf qanunlarını öyrənmək 

 

İncəsənətin inkişaf qanunlarını öyrənmək  

Cəmiyyətin gözəllik haqqında təsəvvürlərini ümumiləşdirmək 

 

Həqiqi gözəlliyi yalançı gözəllikdən ayırmaq  

İnsanların estetik fəaliyyətini ümumiləşdirmək 

 

 

6  Məmulatların  estetik  xassələrini  formalşdıran  amilləri,  estetik  xassələrin  mahiyyətini  və qiymətləndirilməsi metodlarını öyrənən elm sahəsi necə adlanır?     

 

İstehlak mallarının estetikası 

 

Bədii layihələndirmə  

Texniki estetika 

 

Əmtəəşünaslıq və estetika  

Dizayn və estetika 

 

 

7 İstehlak mallarının estetikası kursu şərti olaraq neçə hissəyə bölünür?      

  

   


 

8 İnsanın ətrafdakı predmetlərin gözəlliyini dərk etmək qabliyyətini xarakterizə edən kateqoriya 

hansıdır?     

 

Estetik qavrayış 

 

Estetik zövq  

Estetiklik 

 

Bədiilik  

Harmoniyalılıq  

 

 

9  İnsanın  təbiətin  və  cəmiyyətin  predmet  və  hadisələrinin  estetik  xüsusiyyətlərini  anlamaq  və qiymətləndirmək qabiliyyəti necə adlanır?     

 

Estetik zövq 

 

Estetik qavrayış  

Estetik ideal 

 

Estetiklik  

Bədiilik 

 

 

10  Hansı  kateqoriya  incəsənət  sahəsində  tətbiq  edilən  estetik  kateqoriyalara  aid  deyil?     

Faydalılıq 

 

Bədii obraz  

Tipiklik 

 

Bədii metod  

Bədii ustalıq 

 

 

11  İstehlak  mallarının  keyfiyyətinin  qiymətləndirilməsi  üçün  əhəmiyyət  kəsb  etməyən  estetik kateqoriyalar hansıdır?     

 

Bədii obraz, bədii ustalıq 
 

Estetik zövq, estetik qavrayış 

 

Estetiklik, bədiilik  

Gözəllik, faydalılıq 

 

Gözəllik, harmoniyalılıq  

 

12 “Estetika” termini ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən işlənmişdir?      

1754-cü ildə Bauqmarten 

 

1851-ci ildə Con Reşkin  

1794-cü ildə Şiller 

 

1857-ci ildə Uilyam Moris  

1742-ci ildə jan Batist Dyubo 

 

 

13 Bizans estetikasının formalaşması hansı dövrə təsadüf edir?      

IV-VI əsrlərə 

 

II-III əsrlərə  

III-IV əsrlərə 

 

VI-VII əsrlərə  

VII-VIII əsrlərə 

 

 

14  Həqiqi  predmet  və  hadisələrə  xas  olan  və  onların  mükəməllik  dərəcəsini  ifadə  edən  estetik kateqoriya necə adlanır?     

 

Estetiklik 

 

Bədiilik  

Harmoniyalılıq 

 

Faydalılıq  

Mükəməllik 
 

 

15  Son  dövrlərə  qədər  “estetiklik”  kateqoriyasının  mahiyyəti  hansı  anlayışla  ifadə  olunurdu?     

Gözəllik 

 

Ülvilik  

Bədiilik 

 

Faydalılıq  

Harmoniyalılıq 

 

 

16 İncəsənət əsərlərinin mükəməllik dərəcəsi hansı kateqoriya ilə ifadə edilir?      

Bədiilik 

 

Gözəllik  

Estetiklik 

 

Faydalılıq  

Harmoniyalılıq 

 

 

17 “Gözəlliyin nisbiliyi” fikri hansı filosofa məxsusdur?      

Heraklit 

 

Pifaqor  

Platon 


 

Aristotel 

 

Demokrit  

 

18 İnsanlar gözəlliyi yaradan elementləri (harmoniklik, simmetriya, tənasüblük, rəng və s.) ilkin olaraq haradan mənimsəmişlər?     

 

Təbiətdən 

Yüklə 495,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə