68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə21/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44

Udhëheqja dhe programimi automatik
Рrogramimi në FANUC SYSTEM - 0TE
78
Teknik i makinerisë
Në rast të mosshfrytëzimit të vlerave apo të numrit të korrektuar 
të kodit Т gjatë programimit, saktësisht gjatë mos përdorimit të kom-
pensimit të rrezes së majës së veglës, në prodhimin real të konuseve 
dhe radiuseve do të bëheshin gabime në gjeometrinë e lëvizjeve në 
majën e thikës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maja imagjinare
Përpunimi i kompensonit të rrezes së veglës
Siç është thënë më herët, aktivizimi i kompensimit të rrezes së ve-
glës kryhet me funksionet G41 dhe G42, kurse shkatërrimi i tyre me atë 
G40. Me G41 aktivizohet kompensimi i majtë i rrezes së veglës, kurse 
me G42 kompensimi i djathtë i rrezes së veglës. Para se të aktivizohet 
njëra nga kompensimet, domosdo duhet shkatërrimi i kompensimit të 
dhënë më parë me funksionin G40.
Gjatë ndërrimit të veglës, para se të zëvendësohet vegla adekuate 
me tjetër, duhet të bëhet patjetër largimi i saj me shkatërrim të numrit 
korreksional. 
Shembull: T0300 – largimi i veglës (03) dhe numrit të tij korreksi-
onal (00)
Nëse para zëvendësimit të veglës nuk largohet vegla e mëparsh-
me, apo numri i saj korreksional, atëherë vlerat e numrit të vjetër korrek-
sional do të vazhdojnë edhe për veglën e re, çka do të shkaktojë gabime 
gjatë përpunimit. 
      
5.5.6.  G – аdresa, funksioni përgatitor-kryesor 
Kodi G përbëhet prej shkronjës G dhe dy numrave. Numrat e japin 
kuptimin e funksionit me bllokun apo blloqet përgjegjës. 
Ekzistojnë dy tipe të funksioneve G: 


Рrogramimi në FANUC SYSTEM - 0TE
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
79
1. funksioni njëkuptimor i kodit G që është efektiv vetëm në bllo-
kun përgjegjës ku është dhënë dhe 
2. funksioni modal G, që është efektiv dhe vazhdon të jetë në të 
gjitha blloqet derisa të ndërrohet me funksion tjetër nga i njëjti grup. 
G00 dhe G01 janë funksione modale nga i njëjti grup (grupi 01). 
Shembull: 
G01    X...  Z... 
X...  Z... 
G01
   
X...  Z... 
       
X...  Z... 
G00    X...  Z... 
është efektiv në këtë 
vëllim
Lista e kodeve G (funksioneve) për FANUC SYSTEM - 0TE
G kodet 
standarde
grupi
FUNKSIONI
G00
01
Pozicionimi (lëvizja e shpejtë)
G01
Interpolimi linear (lëvizja punuese)
G02
Interpolimi rrethor në drejtim të akrepave të orës 
G03
Interpolimi rrethor në drejtim të kundërt të akrepave të 
orës
G04
00
Koha e mbajtjes
G10
Përshtatja informatike 
G20
06
Futja e tërësishme e masave 
G21
Futja metrike e masave 
G27
00
Kontrolli i kthimit në pikën referente 
G28
Kthimi automatik në pikën referente 
G30
Kthimi automatik në pikën e dytë referente 
G32
01
Gdhendja e vintit
G36
00
Kompensimi automatik i këndit sipas X aks
G37
Kompensimi automatik i këndit sipas Z aks
G40
07
Fshirja e kompensimit të rrezes së veglës
G41
Kompensimi i rrezes së veglës majtas
G42
Kompensimi i rrezes së veglës djathtas
G50
00
Dhënia e koordinatave për pikën shartuese të veglës, 
kufi zimi i numrit maksimal të rrotullimeve
G70
00
Cikli për përpunim të lëmuar
G71
Cikli i përpunimit të ashpër-prerja e jashtme
G72
Cikli i përpunimit të ashpër-sipërfaqja tërthore
G73
Cikli i profi luar 
G74
Cikli për përputhje-sipërfaqet tërthore, Z aks
G75
Cikli për përputhje-prerja e jashtme, X aks
G76
Cikli për gdhendje të vintit (i riprogramuar)
G90
01
Cikli për përpunim të ashpër gjatësore 
G92
Cikli për gdhendje të vintit
G94
Cikli për përpunim të lëmuar gjatësor 
G96
02
Kontrolli i konstantës së shpejtësisë së gdhendjes 
G97
Fshirja e kontrollit të konstantës së shpejtësisë së 
gdhendjes 
G98
05
Lëvizja në zero
G99
Lëvizja e rrotullimit 


Udhëheqja dhe programimi automatik
Рrogramimi në FANUC SYSTEM - 0TE
80
Teknik i makinerisë
G kodet 
standarde
grupi
FUNKSIONI
G90
03
Programimi në koordinata absolute 
G91
Programimi në koordinata relative
Vërejtje: Funksionet G nga grupi 00 nuk janë modale.
5.5.7.  M – adresa, funksionet ndihmëse 
Kodi M përbëhet nga shkronja M dhe dy numra që e japin kupti-
min e funksionit në bllok apo blloqe. 
M funksionet më tepër përdoren për kontrollim të funksioneve 
makinerike të tipit kyçje dhe shkyçje (on/off  ). 
Ekzistojnë funksione të ashtuquajtura ekskluzive,  M funksionet 
(kodet) që gjatë realizimit të programit kanë prioritet në realizimin e 
bllokut të njëjtë programor me funksion tjetër. 
M02, M03, M00, M01, M98, M99
Kur funksioni M dhe ai për lëvizje anë të dhëna po në të njëjtin 
bllok, atëherë kryerja e urdhrave varet nga ajo se a është ekskluziv apo 
jo funksioni i dhënë nga rendin programues. Në varësi nga ajo funksio-
net bëhen në dy mënyrat vijuese: 
1.   në qoftë se në bllokun programues është dhënë funksioni eks-
kluziv М, njëkohësisht bëhen edhe funksioni i lëvizjes edhe fun-
ksioni M, 
2.   në qoftë se në bllokun programues është dhënë funksioni М 
joekskluziv, M funksioni nuk kryhet derisa nuk kryhet lëvizja e 
dhënë me urdhrin e lëvizjes. 
Shembull: 
N020 G01 X100.0 Z-50.0 M05; (М05 – stop i kohës)
Pasi М05 nuk është funksion ekskluziv, prej kur mbajtësi i veglës 
do ta kryejë lëvizjen nëpër X dhe Z, atëherë bëhet ndërprerja e saj. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə