68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə29/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   44

Udhëheqja dhe programimi automatik
 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
110
Teknik i makinerisë
6.1.5.  Interpolacioni rrethor – G02, G03
Shumë shpesh në 
prakti 
kë paraqitet nevoja e 
përpunimit të rrumbullakimit 
të skajeve të mjeteve, respek-
tivisht përpunimi i rrezeve si 
kalim ndërmjet një diametri 
në tjetrin me lëvizje rrethore 
(zinxhirore) të veglës.
Në tabelën që vijon 
janë dhënë urdhrat të ci-
lat përdoren për përpunim 
të rrumbullaki 
meve si dhe 
rëndësia e tyre në formatin e 
funksionit:
Informata e dhënë
Urdhri
Rëndësia
1
Drejtimi i rotacionit
G02
Kahja, e kundërt nga 
lëvizja e akrepave të orës  
(CCW)
G03
Në drejtim të lëvizjes së 
akrepave të orës (CW)
2
Pika 
përfundimtare 
e lëvizjes
absolute
X,Z
Pika e fundit e lëvizjes 
në raport të pikës zero të 
mjetit
relative
U, W
Distanca prej fi llimit 
deri në fund të pikës së 
lëvizjes
3
Distanca prej pikës 
shartuese deri te qendra 
e rrezes
I, K
Distanca prej pikës 
shartuese deri te qendra 
e rrezes (në koordinatat 
relative)
4
Rrezja e lëvizjes
R
Rrezja e përpunimi 
(vetëm vlera e rrezes)
5
Zhvendosja F
Zhvendosja gjatë 
përpunimit
Ʉɪɭɠɧɚ ɢɧɬɟɪɩɨɥɚɰɢʁɚ G02, G03 
Interpolacioni rrethor G02, G03


 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
111
Nëse përpunohet rrezja, ku pika fi llestare dhe e fundit formojnë 
kënd prej 90
0
, si dhe dy pikat gjenden në të njëjtin kuadrant, formati i 
funksioneve është me sa vijon:
N ….  G02 (G03)  X….   Z….  F….;
Shembull për shfrytëzim të G02:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G03 lëvizja në drejtim të akrepave të orës
G02 lëvizja në drejtim të kundërt të 
akrepave të orës
Shembull për shfrytëzim të G03:  
Nëse përpunohet rrezja, ku pika fi llestare dhe e fundit e lëvizjes 
formojnë hark rrethor me kënd që dallohet nga 90
0
, por më i vogël 180
0

formati i funksioneve është me sa vijon:


Udhëheqja dhe programimi automatik
 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
112
Teknik i makinerisë
N ….  G02 (G03)  X….  Z….  I….  K….  F….;
Në rastin e mëparshëm formati i funksionit mund të jetë në këtë 
pamje:
N ….  G02 (G03)  X….  Z….  R….  F….;
Nga shembulli që vijon do të prezantohet mënyra e shfrytëzimit të 
funksioneve G02 dhe G03 në formate të ndryshme:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʌɚɱɧɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɜɨ ɟɞɟɧ ɤɜɚɞɪɚɧɬ ɫɨ 
ɚɝɨɥ ɩɨɦɚɥ ɨɞ 90
0
 
Ʌɚɱɧɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɜɨ ɞɜɚ ɤɜɚɞɪɚɧɬɢ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABS:   
N0005   G02   X100.   Z90.   I40.   K0.   F0.03 ; 
 
       
I = ( 100 – 50 ) : 2 + 15 = 40 mm 
      
K = 0 mm  
ɢɥɢ 
 
INCR:  
N0005   G02   U25.   W42.   I40.   K0.   F0.03 ; 
 
+Z 
-X 
 W 
 1 
 2 
 
R40 
 48 
 90 
 15 
 
‡
100 
 
‡
50 
Lëvizja e shtrirë në një kuadrant me 
kënd më i vogël se  90
0
Lëvizja e shtrirë në dy kuadrantë
ose


 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
113
ose 
ABS:   
N0005  G02  X100.  Z90.  R40.  F0.03 o
ose
INCR:  
N0005  G02  U25.  W42.  R40.  F0.03 o
Nëse pika fi llestare dhe e fundit e lëvizjes formojnë hark rrethor 
me kënd më të madh se 180
0
 atëherë lëvizja nuk mund të programohet 
vetëm në një bllok programor, por në më së paku dy blloqe programore, 
respektivisht harku i vetëm rrethor ndahet në më së paku dy pjesë dhe 
për to bëhet programimi i veçantë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Lëvizja e shtrirë me kënd më të madh se 180
0
Për fi timin e rrezes me dimensione të sakta, madhësia e shtesës së 
materialit për punë përfundimtare, gjatë hyrjes dhe daljes së veglës, në 
kalimin e fundit nuk guxon të jetë më e madhe nga ajo që e lejon gjeo-
metria e prerësit të veglës (
Z):
Z- madhësia e shtesës për përpunim të lëmuar
Për përpunim normal të rrezes së rrumbullakët, mjeti punues prej 
përpara duhet të jetë i përpunuar ashpër deri te përpunimi i lëmuar i 
rrezes. Ky përpunim përgatitor bëhet në dy mënyra, siç është treguar në 
fi gurat vijuese:


Udhëheqja dhe programimi automatik
 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
114
Teknik i makinerisë
 
 
 
 
përgatitja shkallore   
              
 
 
përgatitja me rreze
 
Me shfrytëzimin e cikleve paraprogramore për përpunim të zgja-
tur, përgatitja e rrezes është implementuar ne vetë ciklin dhe nuk ka 
nevojë nga përgatitja e veçantë e rrezes.
Shembull për shfrytëzim të funksionit G02 
Mjeti i treguar punues të përpunohet sipas dimensioneve të dhë-
na në fi gurë. Cilësia e përpunimit është N7. Për përpunim të shfrytë-
zohen thika e djathtë e zdrukthit për përpunim të ashpër T01 dhe thika 
e djathtë e zdrukthit për përpunim të lëmuar T02. Shtesa për përpunim 
të lëmuar është 0.2 mm.
Numri i rekomanduar i rrotullimeve për përpunim të ashpër ësh-
të n = 700 rrot/min. Lëvizja F = 0.25 mm/rrot. Për përpunim të lëmuar 
shpejtësia e rekomanduar e gdhendjes është V = 130 m/min, kurse lëvi-
zja F = 0.05 mm/rrot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 B 
 6 
 7 
 8 
 9
 11 
 12 
 13 
 14 
 10 
 R1.5 
 R1.2 
 11.5 
 3.5 
    1 
     1 
    
‡
18 
    
‡
21 
    
‡
24 
 W 
 +Z 
 -X 
     0.2 
 
 
 
 
 
 
‡
‡
‡
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə