7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə1/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq ...

A) plastida B) vakuol C) qisqaruvchi vakuol D) hazm vakuoli

8. Qaysi o'simliklarda o'q ildiz sistemasi rivojlangan?

1) loviya; 2) makkajo'xori; 3) suli; 4) beda; 5) yantoq; 6) sholg'om; 7) arpa

A) 1, 2, 4, 5, 6 B) 2, 4, 5, 6, 7 C) 1, 4, 5 D) 1, 4, 6, 7

9. Qaysi o'simliklarda popuk ildiz sistemasi rivojlangan?

A) bodring, makkajo'xori, loviya

B) pomidor, bodring, suliC) arpa, bug'doy, suli D) arpa, loviya, suli

10. Ajriq, g'umay, shirinmiya, qamish, kavrak, kuchala kabi o'simliklarning hayotiy shaklini belgilang.

A) efemerlar B) bir yillik o'tlar

C) ikki yillik o'tlar D) ko'p yillik o'tlar

11. Aylant va gledichiyaning hayotiy shaklini ko'rsating.

A) o't B) daraxt C) buta D) chaia buta

12. Qaysi o'simliklarda ildiz bo'lmaydi?

A) yo'sinlar B) sershox qirqbo'g'im C) dala qirqbo'g'imi D) qirqquloq

13. Yovvoyi yem-xashak o'simliklarni aniqlang.A) sebarga, shuvoq B) rovoch, chakanda

C) zubturum, sallagul D) xolmon, do'lana

14. Dorivor o'simlikni belgilang.

A) shirach B) chakanda C) sallagul D) yasmiq

15. Chorva mollari uchun to'yimli ozuqa hisoblanadigan o'simliklar gunihini aniqlang.

1) saksovul; 2) javdar; 3) izen; 4) keyreuk; 5) chakanda; 6) do'lana; 7) yantoq

A) 3, 4, 7 B) 2, 3, 4, 5, 6 C) 1, 2, 3, 4, 7 D) 1, 2, 5, 6

16. "Drozera" o'simligiga xos xususiyatni aniqlang.A) hasharotxo'r B) eng yirik bargli

C) eng yirik gulli D) eng mayda mevali

17. Baobab hayotiy shakli jihatdan qanday o'simlik?

A) ko'p yillik o't B) chaia buta C) daraxt

D) bug'doydoshlar oilasiga mansub buta

18. Shox-shabbasi yoyiq (1), sharsimon (2) va tik (3) bo'lgan o'simliklarni juftlab bering.

a) o'rik; b) qarag'ay; c) sadaqayrag'och; d) olma; e) terak; f) shaftoliA) 1-a, d, f; 2-c; 3-b, e

B) 1-s; 2-b, c; 3-a, d, f C) 1-b, c; 2-c; 3-a, d, f D) 1-a, f, c; 2-d, f; 3-b, c

19. Cho'llarda keng tarqalgan yem-xashak yarim butalarni belgilang.

A) shuvoq, irg'ay B) teresken, sarsazan

C) irg'ay, singirtak D) yalpiz, shashir

20. Bo'yi 1 m ga yetadigan bir yillik o'simliklarni aniqlang.

1) kanakunjut; 2) kanop; 3) makkajo'xori;

4) qo'ytikan; 5) momaqaldirmoq

A) 2, 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 4, 5

21. Bir yillik (I), ko'p yillik (II) va buta (Ill)larga tegishli o'simliklarni juftlang.

1) oq sho'ra; 2) baliqko'z; 3) shashir; 4) kiyiko't;

5) ligustrum; 6) singirtakA) 1-1, 2; II-3, 4; III-5, 6

B) 1-3, 4; II-l, 2; III-5, 6

C) 1-1, 3; II-2, 4; III-5, 6

D) 1-3, 6; II-l, 4; III-2, 5

22. Harorati iliq kelgan knz oylarida ham gullashda davom etadigan yowoyi o'simliklarni belgilang.

A) kartoshkagul, xrizantemaB) qora ituzum, jag'-jag'

C) zubturum, qo'ypechak

D) nastarin, atirgul23. Harorati iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadigan madaniy o'simliklarni aniqlang.

A) kartoshkagul, xrizantema

B) qora ituzum, jag'-jag'

C) zubturum, qo'ypechak

D) nastarin, atirgul

24. Qaysi o'simliklarning barglari ancha barvaqt to'kiladi?

1) na'matak; 2) nastarin; 3) zarang; 4) tikan daraxt; 5) shamshod; 6) terak

A) 4, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 6 D) 1,2,5

25. Xazonrezgilikning ahamiyatini ko'rsating.

a) o'simliklarni qishki noqulay sharoitdan saqlaydi; b) qishda tuproqdagi suvdan foydalanishini ta'minlaydi; c) to'plangan zararli moddalardan xoli bo'ladi; d) oziq moddalarning barglarda sintezini kuchaytiradi; e) nafas olish kuchayadi

A) a, c B) a, b, c C) b, c, d D) d, e

26. Hujayra qobig'idagi yarim o'tkazuvchanlik xususiyati qaysi paytgacha saqlanib turadi?A) nobud bo'lguncha

B) tashqi muhit harorati pasayguncha

C) mitoz davrining interkinez davrigacha

D) hujayraning shakli o'zgarishigacha

27. Poya va ildizning po'stloq va yog'ochlik tolalari qaysi to'qimaga kiradi?

A) o'tkazuvchi B) asosiy C) qoplovchi D) mexanik

28. Kollenxima (1) va sklerenxima (2) hujayralamiiig farqini ko'rsating.

a) tirik; b) o'lik; c) moddalarning harakatini ta'minlaydiA) 1-a, 2-b B) 1-a, 2-c C) 1-b, 2-c D) l-b,2-a

29. Suberin nima?

A) barglarda hosil bo'lgan anorganik modda

B) po'kak to'qima hujayralarining qobig'iga shimilgan modda

C) to'qimalarga mustahkamUk beruvchi oqsil

D) hosil qiluvchi to'qimaning turi

30. Halqa shaklida yog'ochlik va lub orasida o'rnashgan to'qima qanday nomlanadi?

A) uchki hosil qiluvchi B) mexanik

C) yon hosil qiluvchi D) o'tkazuvchi

31. Qaysi modda hisobiga po'kak to'qima hujayralari o'zidan suv va gazlarni o'tkazmaydi?

A) glikogen B) xitin C) selluloza D) suberin

32. Chigit yuzasidagi tuklar va ildiz tukchalariga xos belgini aniqlang.

A) bir hujayradan iborat

B) ko'p hujayradan iborat C) ko'p yadroli D) yadrosiz hujayralar

33. Po'stloq bilan yog'ochlik orasidagi doimo bo'linib turadigan hujayralardan iborat poyaning qismi qanday ataladi?

A) o'zak B) lub C) ksilema D) kambiy

34. O'simliklarning eniga tez va sekin o'sishi qaysi hujayralarning faoliyatiga bog'liq?

A) kambiy B) ksilema C) floema D) epidermis

35. Yarimbutalar keltirilgan javobni belgilang.A) shuvoq, izen, teresken

B) kungaboqar, zig'ir, sarsazan

C) qoqi, qulupnay, keyreuk

D) sabzi, karam, singirtak

36. Ko'p yillik o'tlar keltirilgan javobni belgilang.

A) shuvoq, izen, astragal

B) arpa, kungaboqar, zig'ir

C) qoqi, ajriq, shashir

D) sabzi, karam, lavlagi

37. Bir yillik o'tlar keltirilgan javobni belgilang.

A) shuvoq, izen, astragalB) arpa, kungaboqar, zig'ir

C) qoqi, qulupnay, keyreuk

D) sabzi, karam, singirtak

38. Ikki yillik o'tlar keltirilgan javobni belgilang.

A) shuvoq, izen, astragal

B) arpa, kungaboqar, zig’ii

C) qoqi, qulupnay, keyreuk

D) sabzi, karam, sigirquyruq

39. Manzarali butalarni belgilang.

A) fioks, sallagul, budleya

B) xrizantema, nizomgul, chinnigulC) budleya, buldenej, tobulg'i

D) gladiolus, giatsint, nargis

40. Bir yillik o't o'simliklar keltirilgan qatorni ko'rsating.

A) shuvoq, izen, tereskenB) arpa, kungaboqar, zig'ir

C) qoqi, andiz, shashir

D) sabzi, piyoz, karam

41. Ikki yillik o't o'simliklar keltirilgan qatorni ko'rsating.

A) shuvoq, izen, teresken

B) arpa, kungaboqar, zig'ir

C) qoqi, andiz, shashir

D) sabzi, piyoz, karam

42. Hasharotlarni kuvachalar yordamida tutadigan o'simlikni aniqlang.A) nepentes B) drosera C) aidravanda D) suv qaroqchisi

43. Saksovul qanday o'simlik?A) daraxt B) buta C) yarim buta D) ko'p yillik o't

44. Irg'ay va singirtak qanday o'simliklar?

A) daraxt B) buta C) yarim buta D) ko'p yillik o't

45. Ko'p yillik o'tlar berilgan qatorni ko'rsating.A) floks, andiz, lola, nizomgul

B) izen, keyreuk, teresken, sarsazan

C) gulsafsar, shuvoq, zirk, do'lana

D) uchqat, nastarin, irg'ay, singirtak

46. Buta o'simliklar berilgan qatorni ko'rsating.

A) floks, andiz, lola, nizomgul

B) izen, keyreuk, teresken, sarsazan

C) gulsahar, shuvoq, zirk, do'lanaD) uchqat, nastarin, irg'ay, singirtak

47. Bargi qor tagida qishlab, bahorda yana o'sishda davom etadigan o'simliklarni ko'rsating.A) achambiti, qurttana, bug'doy

B) ituzum, g'o'za, qoqio't

C) nastarin, qoqio't, sachratqi

D) atirgul, zig'ir, kartoshkagul

48. Uzoq vaqtgacha barglarining yashil rangini saqlaydigan o'simliklarni ko'rsating.

A) o'rik, shaftoli, tut

B) chinor, terak, tut

C) gledichiya, aylant, akatsiyaD) nastarin, atirgul, ligistrum

49. Bitta hujayrasi 3-4 sm uzunlikka ega bo'lgan o'simlikni toping.

A) piyoz B) tarvuz C) g'o'za D) pomidor

50. Qaysi o'simlikning barglari bir qavat hujayralardan iborat bo'lib, uni mikroskopda butunligicha ko'rish mumkin?

A) piyoz B) spirogira C) g'o'za D) elodeya

51. Qaysi o'simlikning hujayralari cho'ziqligi, zichroq joylashganligi va leykoplastlardan iboratligi bilan farqlanadi?A) piyoz B) spirogira C) kungaboqar D) elodeya

52. Qaysi belgi qari va yosh hujayralar uchun umumiy bo'ladi?

A) qobig'ining qalinligi

B) vakuolaning egallagan joyi

C) yadrosining bor-yo'qligi

D) hujayra qobig'ining polisaxariddan iboratligi

53. Qaysi organizmlar hujayrasida mag'iz shakllanmagan?

A) piyoz, achitqi zamburug'i

B) ko'k-yashil suvo'tlar, bakteriya

C) elodeya, xlorella

D) xlamidomonada, ko'k-yashil suvo'tlar

54. Qaysi plastida(lar) rangsiz bo'lib, urug'lar, ildizlar tarkibida uchraydi?

A) xromoplastlar B) leykoplastlar

C) xloroplastlar

D) xromoplastlar va xloroplastlar

55. Quyidagi o'simliklardan qaysi biri yem-xashak o'simligi emas?

A) shuvoq B) sebarga C) burchoq D) shirach

56. Quyidagi o'simliklardan qaysi biri "Qizil kitob"ga kiritilmagan?

A) jumagul B) sallagul C) shirach D) chakanda

57. Tog' yonbag'irlarida keng tarqalgan butalarni aniqlang.

1) zirk; 2) irg'ay; 3) qoraqat; 4) ligustrum; 5) singirtak; 6) nastarin

A) 1, 2, 5 B) 1, 2, 4 C) 3, 5, 6 D) 2,3,5

58. Cho'llarda keng tarqalgan yem-xashak o'simligini aniqlang.A) sarsazan B) beh C) shirach D) andiz

59. O'simlik hujayrasining vakuolasi tarkibida suvning miqdori qancha?

A) 50-65% B) 98-99% C) 70-95% D) 40-65%

60. Havo ildizlarining epidermasi ostidagi etli qavatda qanday to'qima joylashadi?A) asosiy B) mexanik C) o'tkazuvchi D) hosil qilu vchi

61. Ko'p yillik o'tlarga mansub bo'lmagan o'simliklarni aniqlang.

A) gulsafsar, duragay gibiskus

B) farzitsiya, tobulg'i

C) nizomgul, pskom piyozi

D) boychechak, sebarga

62. Qaysi o'simlikka kuchala to'pguli xos?

A) olma B) yong'oqning changchi guli

C) yong'oqning urug'chi guli D) karam

63. Poyasi suv tagida bo'lib, guli suv yuzasida ochiladigan o'simlikni aniqlang.

A) suv qirqqulog'i B) safsan C) jumagul D) nilufar

64. Seyshel palmasining mevasini aniqlang.

A) dukkak B) yong'oq C) qo'zoq D) ko'sak

65. Raffleziya Arnoldi o'simligi qaysi orolda uchraydi?

A) Kanar B) Seyshel C) Sumatra D) Galapagoss

66. Ligustrum (1), gulsafsar (2), kanakunjut (3) o'simliklari hayotiy shakli jihatidan qaysi guruhlarga mansub?

a) yarim buta; b) buta; c) bir yillik o't; d) ko'p yillik o't; e) daraxt.A) 1-b,2-d,3-c B) 1-a, 2-d, 3-c

C) 1-b,2-c,3-d D) 1-e, 2-a, 3-c

67. Qaysi o'simliklarning bargi qor tagida qishlab qolishi mumkin?

A) g'o'za va kanop B) ituzum va jag'-jag'C) achambiti va gulxayri

D) tugmachagul va yeryong'oq68. Qaysi o'simlikning barglari bir qavat hujayradan tuzilgan?

A) zarang B) majnuntol C) elodeya D) foks

69. Yashil barglarda, yosh novdalarda epidermaning ostidagi etli qavatida qanday to'qima joylashadi?

A) o'tkazuvchi B) po'stloq C) po'kak D) asosiy

70. Kambiyga xos bo'lmagan belgini aniqlang.

A) yog'ochlik va lub orasida joylashadi

B) hosil qiluvchi yon to'qima

C) organik moddalarni ildiz tomonga o'tkazadi

D) pqya va ildizning eniga o'sishini ta'minlaydi

71. Jamg'aruvchi to'qima asosari qaysi hujayralardan tashkil topgan?

A) o'lik parenximaB) tirik parenxima

C) qalin qobiqli, o'lik hujayralardan

D) o'simlikning bo'yiga o'sishini ta'minlaydigan tirik hujayralardan

72. Ildiz turlarini aniqlang.

a) asosiy; b) o'q ildiz; c) popuk ildiz; d) yon; e) qo'shimcha.

A) b, c B) a, b, c C) d, e, c D) a, d, e

73. Qaysi ildizning o'zgarishidan ildizmevalar hosil bo'ladi?

A) asosiy B) yon C) qo'shimcha D) popuk

74. Ko'p yillik o'tlarni aniqlang.A) beda, pskom piyozi va andiz

B) shashir, kanakunjut va kanop

C) qoraqat, andiz va mosh

D) oq sho'ra, jag1-jag' va baliqko'z

75. Bir yillik o'tlarni aniqlang.

A) beda, pskom piyozi va andiz

B) shashir, kanakunjut va kanop

C) qoraqat, andiz va moshD) oq sho'ra, jag'-jag' va baliqko'z

76. To'rt qirrali poya qaysi o'simlikka xos?

A) hilol B) burchoq C) rayhon D) zarpechak

77. Yog'ochi qattiq bo'lgan daraxtlarni aniqlang.A) zarang, eman B) tol, yong'oq C) terak, yulg'un D) eman, terak

78. Quyidagi o'simliklar orasida ko'p yillik o'tlarni toping.

1) pskom piyozi; 2) gortenziya; 3) duragay gibiskus; 4) Suriya gibiskusi; 5) tuya; 6) shashir; 7) zira

A) 1, 3, 6, 7 B) 1, 2, 4, 7 C) 1, 4, 6, 7 D) 2, 3, 4, 6

79. Qaysi o'simliklar atrofdagi o'simlik yoki birorta tayanchga o'ralib oladi?A) qo'ypechak, karnaygul

B) sebarga, karnaygul C) ajhq, qo'ypechak D) yantoq, qulupnay

80. Po'st parenximasi qanday to'qimadan iborat?

A) asosiy to'qima B) epiderma C) qoplovchi to'qima D) mexanik to'qima

81. Lub tolalari orasida joylashgan naychalarni aniqlang.

A) ksilema va Roema B) tomirlar

C) elaksimon naylar D) ksilema

82. Qaysi daraxtda lub tolalari bor?

A) kanop B) zig'ir C) tut

D) kanop va zig'ir

83. Eng baland daraxtlarni aniqlang.

A) mamont daraxti, baobab

B) ajdar daraxti, Rotang palmasi

C) evkalipt, sekvoyadendron

D) soxta kashtan, gledichiya

84. Bo'lingan hujayralarning ko'p qisrni kambiydan ... tomonga qarab o'sib ... hujayralariga aylanadi.

A) tashqi, lub B) ichki, o'zak

C) tashqi, po'kak D) ichki, yog'ochlik

85. Qaysi o'simlik tanasida bir yil davomida bir nechta yillik halqa hosil bo'ladi?A) saksovui B) ermon shuvog'i C) qurttana D) shirach

86. Yillik halqalarning soniga va ensizligiga qarab daraxtlarning ... va ... aniqlash mumkin.

A) yoshini, turini

B) yoshini, qanday sharoitda o'sganligini

C) yoshini, yil fasfim D) yoshini, kasalligini

87. Chinorga xos belgilarni aniqlang.

1) tanasi tez yo'g'onlashadi; 2) tanasi sokin o'sadi; 3) 800 yilgacha yashaydi; 4) 1000 yil yashaydi; 5) guli ko'rimsiz, quyuq soya beradigan daraxt; 6) guli chiroyli, quyuq soya beradigan daraxtA) 1, 3, 5 B) 2, 3, 5 C) 1, 4, 6 D) 1, 3, 6

88. Qaysi moddaning o'simlik bo'ylab harakatlanishida lub qavati katta rol o'ynaydi?

A) suv va mineral tuzlar B) organik modda C) suv va organik modda D) mineral tuzlar

89. Oddiy (I) va murakkab bargli (II) o'simliklarni aniqlang.

1) soxta kashtan; 2) na'matak; 3) jag'-jag'; 4) yeryong'oq; 5) ituzum; 6) tugmachagul

A) 1-3, 5, 6; II-l, 2, 4

B) 1-1, 2, 4; 11-3, 5, 6

C) 1-2, 3, 5; II-l, 4, 6

D) 1-3, 4, 5; III, 2, 6

104. Epidermis ostida joylashgan asosiy to'qima hujayralari nomini belgilang.

A) ustunsimon B) bulutsimon (g'ovak)

C) kompakt D) oxirgi hujayralar

105. Popuk ildizli, bargi parallel tomirlangan o'simliklarni aniqlang.

1) ukrop; 2) sholi; 3) suli; 4) sabzi; 5) piyoz

A) 1, 2, 3 B) 3, 4, 5 C) 1, 2, 4 D) 2, 3, 5

106. O'q ildiz sistemasi va to'rsimon tomirlangan bargga ega bo'lgan o'simliklarni aniqlang.

1) qoqio't; 2) piyoz; 3) sholi; 4) lola; 5) ukrop; 6) tomat

A) 1, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 6

107. Poyaning lub qismi qanday nomlanadi?

A) epidermis B) parenxima C) floema D) ksilema

108. Qaysi javobda ildizpoyaga to'liq ta'rif berilgan?

A) shakli o'zgargan poya, asosiy ildiz, barglar

B) zahira oziq moddaJar to'planuvchi qo'shimcha ildiz, ildiz qinchasiC) shakli ozgargan poya, unda qo'shimcha ildiz, shakli o'zgargan barg, kurtaklar bo'lib, zahira oziq moddalar to'planadi

D) zahira oziq moddalar to'planuvchi shakli o'zgargan ildiz, qinchali o'suvchi qism

109. Barg baiidiga ega bo'lgan (I) va o'troq bargli (II) o'simliklarni aniqlang.

1) o'rik; 2) anjir; 3) gulsafsar; 4) lola; 5) qovun; 6) makkajo'xoriA) I- 1, 2, 5; II -3,4,6

B) 1-2,5,6,11- 1,3,4

C) I- 1, 2; II - 3, 4, 5, 6

D) I- 1, 5, 6; II - 2, 3, 4

110. Quyidagi o'simliklarni poyasining ko'ndalang kesimi xiliga ko'ra juftlab ko'rsatilgan javobni toping.

1) xilol; 2) burchoq; 3) rayhon;

a) yumaloq; b) uch qirrali; c) qanotli; d) to'rt qirrali.

A) l-a;2-b;3-c B) 1-b; 2-c; 3-d

C) 1-d; 2-b; 3-b D) 1-b; 2-a; 3-c

111. Yoyilib o'suvchi o'simlikni toping.

A) xilol B) temirtikan C) burchoq D) qulupnay

112. Qaysi o'simliklariiirig bargi buyraksimon bo'ladi?

A) tol B) otquloq C) oshqovoq D) nok

113. Barglari ancha barvaqt to'kiladigan o'simliklarni aniqlang.

A) aylant, jiyda B) yong'oq, nastarin C) eman, Hgustrum D) olcha, shamshod

114. "Machin" o'simligi yashash shakli jihatidan ...A) bir yillik o't B) ko'p yillik o't

C) chaia buta D) daraxt

115. O'rmalovchi poyali o'simlik ... .

A) g'ozpanja B) zirako't C) xilol D) burchoq

116. Temirtikan o'simligi qanday poyaga ega?A) palak yoyib o'suvchi B) ilashuvchi C) tik o'suvchi D) chirmashuvchi

117. Qipiqsimon bargli o'simliklarni aniqlang.A) saksovul, qandim B) eman, do'lana

C) qarag'ay, pinus langifoliya

D) saksovul, volhya

118. Qaysi o'simliklarning gul hosil qiladigan kurtaklari barg hosil qiladigan kurtaklaridan yirik bo'ladi?

A) o'rilc, bodom B) bodom, olxo'ri

C) olxo'ri, atiigulD) berilganiarning barchasi

119. Toq patsimon bargli o'simlikni aniqlang.A) yong'oq B) soxta kashtan C) ojud D) gazanda

120. Kurtaklar bo'rtib yangi barg yoki gul chiqqungacha. bo'lgan davr nima deyiladi?A) faza B) uyg'onish C) tinim D) chilpish

121. Ildizdagi hujayralar qaysi havo bilan nafas oladi?A) po'st hujayralar orasidagi bo'shliqlardagi

B) ildiz tukchalarining ichidagi

C) naycliaiar tarkibidagi

D) kambiy hujayralarining tarkibidagi

122. Nima hisobiga suv va unda erigan moddalar ildizning pastki qismidan yuqoriga ko'tariladi?

A) ildiz turlari

B) tuproqda suv miqdorining ko'p bo'lishi

C) ildiz bosimi D) ildiz tukchalari soni

123. Azotli, fosforli va kaliyli o'g'itlar qaysi o'g'itlar turiga mansub?A) mineral B) organik C) minimal D) zaharli

124. O'simliklarning o'sishini tezlashtirishda foydalaniladigan o'g'itni belgilang.A) azotli B) kahyli C) fosforli D) barchasi

125. O'simlik mevalarining tez pishib yetilishiga yordam beruvchi o'g'it(lar)ni aniqlang.

A) azotli, fosforli B) azotli, kaliyli C) fosforli, kaliyli D) faqat azotli

126. O'simliklarda mo'l hosil to'planishiga yordam beruvchi o'g'it(lar)ni belgilang.

A) azotli, fosforli B) azotli, kaliyli C) fosforli, kaliyli D) faqat azotli

127. Agar tuproqqa mineral o'g'itlar me'yordan ortiqcha solinsa ...

A) o'simliklarning hosildorligi va sifati ortadi

B) tuproqdagi tirik mavjudotlarda foydali o'zgarishlar namoyon bo'ladiC) tuproqning ekologik holati yomonlashadi

D) tuproqning unumdorligi o'zgarmaydi

128. Poyasining uzunligi 400 m ga yetadigan o'simlikni aniqlang.

A) Avstraliya cvhilipti B) sekvoyyadendron C) temirtilcan D) Rotang palmasi

129. Yasmiqchalar yordamida o'simliklar ...

A) ko'payadi B) zaharli moddalarni to'playdiC) nafas oladi D) suv bug'latadi

130. Qaysi o'simliklarning poyasida lub tolalari yaxshi rivojlangan?

A) kanop B) zig'ir C) tut D) berilganlarning barchasida

131. Elaksimon naychalar orqali qanday moddalar o'tadi?

A) mineral tuzlar va suv B) fcuziar va oqsil C) organik moddalar D) barchasi

132. Elaksimon naychalar orqali moddalar qaysi yo'nalishda harakatlanadi?A) bargdan boshqa organlarga

B) ildizdan faqat poyaga

C) ildizdan o'simlikmng barcha organlariga

D) ikki yo'nalishda: ildizdan barg tomon, bargdan ildiz tomon

133. Yog'ochlikdagi naylar bo'ylab qanday moddalar o'tadi?

A) organik moddalarB) mineral tuzlar va suv C) oqsil va yog'lar D) barchasi

134. Yog'ochlikdagi naylar bo' ylab moddalar qaysi yo'nalishda harakatlanadi?

A) bargdan boshqa organlarga

B) ildizdan faqat poyagaC) ildizdan o'simlikning barcha organlariga

D) ikki yo'nalishda: ildizdan barg tomon, bargdan ildiz tomon

135. O'zak hujayralarida ...

A) organik va anorganik moddalar sintezlanib turadi

B) anorganik moddalar sintezlanadi

C) organik moddalar to'planadi

D) metabolizm mahsuloti to'planib tashqi muhitga chiqariladi

136. Qaysi o'simliklarning poyasi bo'yiga va eniga tez (1) va sekin (2) o'sadi?

a) tol; b) terak; c) yong'oq; d) nok; e) pista: f) shamshod

A) 1-d, f, e; 2-a, b, c B) 1-a, b, f; 2-c, d, e C) 1-d, b, f; 2-a, b, e D) 1-a, b, c; 2-d, e, f

137. Kartoshka tugunagida shakar qanday o'zgarishga uchraydi?

A) glikogenga aylanadi

B) kraxmalga aylanadi

C) disaxaridgacha parchalanadi

D) sellulozaga aylanadi

138. Qaysi o'simlik mayda urug'dan unib chiqadi va poyasining uzunligi 142 m gacha yetadi?

A) evkalipt B) sekvoyyadendron

C) ftotang palmasi D) temirtikan

139. Sabzi va lavlagining qaysi qismida shakar to'planadi?

A) poyasida B) barglarida C) mevasidaD) ildizmevasida

140. Piyozning seret barglari, bu — ...A) shakli o'zgargan barglar

B) shakli o'zgargan po'stloq

C) shakli o'zgargan lub

D) shakli o'zgargan novda

141. Batatning tugunagidagi ko'zchalarida nima joylashadi?

A) yasmiqchalar B) lub C) kurtaklar D) ksilema

142. ndizpoyalarda nimalar bo'ladi?

1) kurtaklar; 2) asosiy ildiz; 3) qo'shimcha ildiz; 4) shakli o'zgargan barglar; 5) ildiz qinchasi

A) 1, 4, 5 B) 2, 3, 5 C) 2, 4, 5 D) 1,3,4

143. Barglari qalami nashtarsimon, ko'p yillik, ildizpoyali o'tni aniqlang.

A) shirinmiya B) bug'doy C) batat D) g'umay

144. Murakkab bargli o'siniliklarni belgilang.

A) rovoch, burchoq B) no'xat, majnuntol

C) zarang, majnuntolD) qulupnay, shirinmiya

145. Oddiy bargli o'simliklarni belgilang.

A) rovoch, burchoq B) no'xat, majnuntol

C) zarang, majnuntol

D) qulupnay, shirinmiya

146. Toq bargchalari gajaklarga aylangan o'simliklarni aniqlang.

1) shoyi akatsiya; 2) no'xat; 3) sebarga; 4) burchoq; 5) zarangA) 2,4 B) 1, 5 C)3,4 D) 2, 3

147. Qaysi o'simliklarda ikki yoki uch karra bo'lingan patsimon barglar bo'ladi?

A) soxta kashtan, totim

B) qumrio't, sambitgulC) totim, shoyi akatsiya

D) oq akatsiya, sebarga

148. Soyasevar o'simliklarni belgilang.

A) yantoq, xina

B) kartoshka, yowoyi qulupnay

C) binafsha, kartoshkaD) yovvoyi qulupnay, xina

149. Barg tomirining nay-tolali boylamlarini nimalar hosil qiladi?

1) elaksimon naychalar; 2) tolalar; 3) o'lik naychalar; 4) ustunsimon hujayralar; 5) kambiy

A) 1,2,3 B) 1,2,5 C) 2,3,4 D) 1,4, 5

150. Suvni kam bug'latish uchun yoz oylarida barglarini to'kib yuboradigan o'simliklarni aniqlang.

1) shuvoq; 2) qoraboyalich; 3) yantoq; 4) shirinmiya; 5) sigirquyruq

A) 3,5 B) 1,4 C) 1,2 D) 2,5

151. Payvandlash uchun kesib olinadigan kurtakli qalamcha (1) va payvand qilish uchun o'stirilgan urug' ko'chat (2) qanday nomlanadi?

A) 1-payvandust; 2-payvandtag

B) 1-payvandtag; 2-payvandust

C) 1-iskana; 2-payvandust

D) 1-payvandtag; 2-iskana

152. Iskana (1) va kurtakdan (2) payvandlash asosan qaysi vaqtda qilinadi?

A) 1 - fcvral oyining boshida; 2 - may oyining oxirida

B) 1 - daraxtlarda shira harakati boshlangandan keyin; 2 - yil davomida

C) 1 - avgusfc oyida; 2 - fevrai oyining oxiridan aprel oyigachaD) 1 - fevrai oyining oxiridan aprel oyigacha; 2 - avgust oyida

153. Qaysi o'simlildarning bargi o'zida zapas oziq moddalar to'plash uchun maxsus joy hisoblanadi?

1) piyozbosh; 2) Pekin karami; 3) yalpiz; 4) bosh karam; 5) kartoshka; 6) salomaleykum; 7) gulsafsar

A) 1,2,4 B) 1, 4, 6 C) 5, 6, 7 D) 2,3,4

154. Nima uchun po'kak o'zidan suv va gazlarni o'tkazmaydi?A) qobig'iga suberin moddasi shimilganligi uchun

B) yasmiqchalar soni kam bo'lganligi uchun

C) qobig'iga murein moddasi shimilganligi uchun

D) poyada og'izchalar bo'lmaganhgi uchim

155. Ildizpoyada ... bo'ladi.

1) asosiy ildiz; 2) qo'shimcha ildiz; 3) yon ildiz; 4) shakli o'zgargan barg; 5) shakli o'zgargan ildiz; 6) kurtaklar; 7) tugunak

A) 3, 4, 6 B) 2,4,6 C) 1, 4, 5 D) 3, 4, 7

156. O'simlik poydevorini aniqlang.

A) poya B) barg C) ildiz D) meva

157. Zarg'aldoq rang beruvchi pigmentni aniqlang.

A) karotin B) ksantofii C) fikotsian D) xiorofiJi

158. Murtakdagi boshlang'ich ildizdan nima hosil bo'ladi?

A) qo'shimcha ildiz B) o'q ildiz C) asosiy ildiz D) yon ildiz

159. Ildizpoyalari yordamida ko'payadigan o'simliklarni belgilang.A) binafsha, shirinmiya, iloq

B) kartoshka, batat, shoyigul

C) lola, sarimsoq, piyoz

D) qoraqat, toi, yantoq

160. Qaysi o'simlikning mayda gullari uzun gulpoyada bandsiz joylashadi?

A) jag'-jag' B) sholi C) zubturum D) qurttana

161. Qaysi o'simlikning to'pguli savatcha?

A) qamish B) bo'tako'z C) zirako't D) quyonsuyak

162. Qaysi o'simliklarning mevasi dukkakka o'xshasa-da, lekin orasida to'sig'i borligi bilan farq qiladi?

A) qurttana, turp B) lola, g'o'za

C) zarang, shumtol D) rediska, qayrag'och

163. Qaysi o'simlikning to'pguli boshoqqa o'xshaydi, lekin asosiy gulpoyasining osilib turishi bilan farq qiladi?

1) sholi; 2) yong'oq; 3) qamish; 4) otquloq; 5) oq qayin; 6) ukrop; 7) tol

A) 1, 2, 7 B) 2, 4, 7 C) 2, 5, 7 D) 3, 5, 7

164. Shamol yordamida changlanmaydigan o'simlikni toping.

A) arpa B) sholi C) oqquray D) yong'oq

165. Quydagi o'simliklar orasida hasharotlar yordamida changlanadigan o'simlikni toping.

A) arpa B) sholi C) oqquray D) yong'oq

166. Mevasi chatnaydigan o'simlikni aniqlang.

A) suli B) jag'-jag' C) zarang D) makkajo'xori

167. Qaysi o'simliklarning mevasi oziq-ovqat sifatida foydalanilmaydi?A) kartoshka, sabzi, karam

B) qo'noq, uzum, na'matak

C) qo'noq, loviya, no'xat

D) Joviya, sabzi, zira

168. Urug'larning uriishi uchun zarur sharoitlarni aniqlang.

A) suv, havo B) yorug'lik, havoC) suv, havo, issiqlik

D) suv, havo, issiqlik, yorug'lik

169. Qaysi o'simliklarning urug'i mevaning ichki bosimi yoki pallalarning chatnashi, buralishi hisobiga tashqariga otilib chiqadi?

1) shumtol; 2) yorongul; 3) burchoq; 4) baliqko'z; 5) boyalich; 6) xina; 7) cherkez; 8) o'qotar bodringA) 2, 3, 6, 8 B) I, 4, 5, 7 C) 2, 4, 6, 8 D) 1, 5, 7, 8

170. Qaysi o'simlikning mevasi suv o'tkazmaydigan qobiqqa ega bo'lib, suv orqali tarqaladi?A) zubturum B) baliqko'z C) boyalich D) jud

171. Ermon shuvog'i o'simligining gullari qanday to'pgulda joylashgan?

A) murakkab qalqon B) oddiy shingil C) savatcha D) murakkab soyabon

172. Bodiyon o'simligining gullari qanday to'pgulda yig'ilgan?

A) muraklcab shingil B) oddiy shingil C) savatcha D) murakkab soyabon

173. Quyida meva xillari berilgan, ularni mos o'simliklar bilan juftlang.

1) don; 2) ko'sak; 3) qo'zoqcha; 4) rezavor; 5) qanotchali; 6) dukkak a) qayrag'och; b) beda; c) boychechak; d) makkajo'xori; e) achambiti; f) ituzum

A) 1-d, 2-c, 3-e, 4-f, 5-a, 6-b

B) 1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a, 6-f

C) 1-d, 2-a, 3-b, 4-f, 5-c, 6-e

D) 1-d, 2-e, 3-c, 4-f, 5-b, 6-a

174. Unig'chining qaysi qismi changlarni ushlab qoladi?

A) tumshuqcha B) ustuncha. C) tuguncha D) gulqo'rg'on

175. Yong'oq, terak o'simliklarining gullariga xos belgini aniqlang.

A) gulqo'rg'oni muraklcab

B) gulqo'rg'oni oddiy, kosachasimon

C) gulqo'rg'oni oddiy, tojsimon D) gulqo'rg'onsiz

176. Achambitining ikkinchi nomini aniqlang.

A) qoraqobiq B) jag'-jag' C) xarduma D) ajriq

177. Gul formulasi orqali nimani aniqlash mumkin?

A) o'simlikning hayotiy shaklini

B) meva turiniC) qaysi oilaga mansubligini

D) yashash muhitini

178. Qaysi o'simliklarga bir jinsli gul xos?

A) tut, qayin B) tol, o'rik C) terak, iola D) gazanda, gilos

179. Qiyshiq gulli o'simliklarni aniqlang.

A) burchoq, suvyig'ar

B) rayhon, kiyiko't

C) parpi, Iola

D) suvyig'ar, angishvonagul

180. Olma, nokning gullari qanday to'pgulga yig'ilgan?A) oddiy qalqon

B) murakkab qalqon

C) oddiy soyabon

D) murakkab boshoq

181. Ho'l rnevalar turini aniqlang.

A) dukkak, ko'sak B) danakli, qovoq

C) qo'zoq, olma meva D) rezavor, dukkak

182. Qaysi manzarali daxaxtning mevasi "qanotchali'1?

A) terak B) qo'g'a C) zirako't D) shumtol

183. Tasbehmunchoq, qalampirrnunchoq o'simliklarining mevalaridan . . foydalaniladi.

A) oziq-ovqat sifatida

B) tabobatdaC) zeb-ziynat buyumlarini tayyorlashda

D) parfyumeriya sanoatida

184. Iqlimi issiq mamlakatlarda yashovchi mahalliy aholining asosiy oziq-ovqati hisoblanadigan o'simliklarni aniqlang.

a) kokos; b) banan; c) qovun daraxti; d) non daraxti; e) yersovun; f) chepishka

A) a, b, e, f B) a, c, d, f C) a, b, c, d D) b, c, d, e

185. Qaysi o'simlikning urug'ida urug'pallasi qat-qat bo'lib joylashgan?

A) loviya B) g'o'za C) mosh D) bug'doy

186. Avtoxor o'simliklarni belgilang.

A) cherkez, shumtol B) qoqio't, qo'g'a C) bodring, qovun D) yorongul, burchoq

208. Rezavor mevali o'simliklarni ko'rsating.

A) ohna, nok B) pomidor, ituzum C) oicha, gilos D) o'rik, nok

209. Bir uyli o'simliklarni ko'rsating.

A) terak, tol B) suli, terak

C) makkajo'xori, archaD) makkajo'xori, bodring

210. Gulning qaysi qismi uch qismdan iborat?

A) changchi B) gulqo'rg'on C) urug'chi D) gulo'rin

211. To'pgulli o'simliklarni ko'rsating.

1) olma; 2) makkajo'xori; 3) yong'oq; 4) ko'knor; 5) g'o'za; 6) binafsha; 7) qoqio't; 8) zubtunim

A) 4, 5, 6 B) 4, 6, 8 C) 1, 2, 3, 7, 8 D) 1, 5, 7

212. Qaysi o'sirnliklarda oziq moddalar endospermda to'planadi?
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə