7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq


B) 3 ta autosoma va 1 ta jinsiy (X yoki Y)Yüklə 1,16 Mb.
səhifə20/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

B) 3 ta autosoma va 1 ta jinsiy (X yoki Y)

xromosoma

C) 3 ta autosoma va 2 ta jinsiy (XY) xromosoma

D) 7 ta autosoma va 1 ta jinsiy (Y) xromosoma

2774.Qaysi irsiy kasallikning sabablarini o'rganishda faqat biokimyo usulidan foydalanish mumkin? A) femlketonuriya B) Daun C) Klaynfelter D) Shershevskiy-Terner

2775. Fenilketonuriya bilan kasallangan chaqaloq ovqati tarkibidau fenilalanin ajratib tashlanmasa qanday hodisalar sodir bo'ladi?

A) miya shakllanishi buziladi, mikrotsefaliya rivojlanadi, aqliy zaiflik belgilari paydo bo'ladi

B) mikrotsefaliya rivojlanadi, yurak va o'pka to'qimalari shakllanmaydi

C) nerv sistema zaiflashadi, ovqat-hazm sistemasining ishi buziladi, xromosomalar soni ortadi

D) teri yuzasiga fenilalanin ajraladi, terisida qizil dog'lar paydo bo'ladi

2776.Genlarning epistaz ta'siriga ko'ra tovuqlarning oq patli (1) va qora patli (2) formalarini ajrating. a) IICC; b) IiCc; c) iiCC; d) lice; e) iiCc; f) iicc

A) 1-c, e; 2-a,b,d,f

B) l-a,b,d,f;2-c,e

C) 1-c, f; 2 - a, b, d, e

D) 1-a, c, d, e;2-b, f

2777. Bug'doy donining rangi ikki juft polimer genlar bilan belgilanadi va donning rangi qizil, och qizil, pushti, och pushti va oq bo'lishi mumkin. Quyidagi genotiplaming qaysi biri donning och qizil rangini belgilaydi? 1) AiaiA2a2; 2) aiaiA2a2\ 3) AiAiA2a2; 4) AiaiA2A2] 5) ^1010202; 6) AiAia2a2 A) 1,6 B) 3,4 C) 2,5 D) bunday genotip kolrsatilmagan

2778. Bug'doy donining rangi ikki juft polimer genlar bilan belgilanadi va donning rangi qizil, och qizil, pushti, och pushti va oq bo'lishi mumkin. Quyidagi genotiplaming qaysi biri donning pushti rangini belgilaydi? 1) AiaiA2a2; 2) 0101^02; 3) A\AiA2a2; 4) AiaiA2A2; 5) AiOi0202; 6) AiAia2a2 A) 1,6 B) 3,4 C) 2,5 D) bunday genotip ko'rsatilmagan

2779. Bug'doy donining rangi ikki juft polimer genlar bilan belgilanadi va donning rangi qizil, och qizil, pushti, och pushti va oq bo'lishi mumkin. Quyidagi genotiplaming qaysi biri donning och pushti rangini belgilaydi? 1) Aia\A2a2\ 2) aia\A2a2\ 3) A\A\A2a2; 4) Aia\A2A2; 5) A\aia2a2\ 6) AiA\a2a2 A) 1,6 B) 3,4 C) 2,5 D) bunday genotip ko'rsatilmagan

2780. Bug'doy donining rangi ikki juft polimer genlar bilan belgilanadi va donning rangi qizil, och qizil, pushti, och pushti va oq bo'lishi mumkin. Quyidagi genotiplaming qaysi biri donning qizil rangini belgilaydi?

1) Aiaii42a2; 2) aidiA2a2; 3) AiAiA2a2; 4) AidiA2A2; 5) j4i010202; 6) A\A\a2a2 A) 1,6 B) 3,4 C) 2,5 D) bunday genotip ko'rsatilmaga

2781. Qovoq o'simligi mevasining shakli ikki juft komplementar genlar bilan belgilanadi. Quyidagi genotiplaming qaysi biri qovoqning yumaloq shaklini belgilaydi?

1) Aabb; 2) AABb; 3) AABB; 4) AaBB; 5) AaBb; 6) aaBB; 7) aaBb; 8) AAbb A) 2, 3, 4, 5 B) 1, 6, 7, 8 C) 1, 2, 4, 5 D) 3, 4, 7, 8

2782.Tovuq tojining shakli ikki juft komplementar genlar bilan belgilanadi. Quyidagi genotiplaming qaysi biri oddiy tojni belgilaydi?

1) AaBb; 2) AABB; 3) AAbb; 4) Aabb; 5) AaBB; 6) aabb; 7) aaBB; 8) aaBb A) 1,2,5 B) 3,4 C) 6 D) 7,8

2783. Tovuq tojining shakli ikki juft komplementar genlar bilan belgilanadi. Quyidagi genotiplaming qaysi biri no'xatsimon tojni belgilaydi?

1) AaBb; 2) AABB; 3) AABb; 4) aaBb;

5) AaBB; 6) aabb; 7) aaBB

A) 1,2,5 B) 3,4 C) 6 D) 7,4

2784. Tovuq tojining shakli ikki juft komplementar genlar bilan belgilanadi. Quyidagi genotiplaming qaysi biri gulsimon tojni belgilaydi?

1) AaBb; 2) AABB; 3) AAbb; 4) Aabb;

5) AaBB; 6) aabb; 7) AABb

A) 1,2,5 B) 3,4 C) 6 D) 7,4

2785. Tovuq tojining shakli ikki juft komplementar genlar bilan belgilanadi. Quyidagi genotiplaming qaysi biri yong'oqsimon tojni belgilaydi?

1) AaBb; 2) AABB; 3) AAbb; 4) Aabb; 5) AaBB; 6) aabb; 7) aaBB; 8) aaBb A) 1,2,5 B) 3,4 C) 6 D) 7,8

2786. O'simliklarning urug'dan o'sib chiqib gullashi va meva berishigacha bo'lgan barcha hayotiy jarayonlarni boshqaradigan genlar qancha?

A) 250 B) 2500 C) 25000 D) 100000

2787. Retrotranspozonlar tuzilishiga ko'ra nimaga o'xshaydi?

A) ongogenga B) plazmidga C) fagga D) virusga

2788. Ko'paytirilayotgan bakteriyaning biologik xossasiga javob beradigan oziq muhitni aniqlang.

A) optimal B) sintetik C) to'yingan D) selektiv

2789. Mikroorganizmlarda transpozonlami kim kashf etgan?

A) A.Buxoriy, J.Bishop

B) J.Bishop, G.GeorgiyevC) G.Georgiyev, Mak Kpintok

D) F.Griffit, Lvov

2790. Retrotranspozonlar bir joydan ikkinchisiga ko'chganda qanday modda sintezlanadi? A) m-RNK B) t-RNK C) DNK D) r-RNK

2791. Retrotranspozonlar o'simlik genomining qancha qismini tashkil qiladi?

A) salkam yarmini B) uchdan bir qismini C) to'rtdan bir qismini D) o'ndan bir qismini

2792. Bakteriyalar irsiy molekulasi tarkibidagi fag qanday ataladi?A) profag B) bakteriofag C) lizogen D) plazmid

2793. Peptonlar bu — ...A) oqsillarning chala parchalanishi natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar

B) mineral birikmalar

C) uglevodlar aralashmasi

D) yog'larning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar

2794. Mutatsiyaga uchragan mikroorganizmlar qanday muhitda o'stiriladi?

A) oddiy B) murakkab D) selektiv C) optimal

2795. Qaysi ohm ilk bor yadrosi olib tashlangan zigotaga voyaga yetgan organizmning somatik hujayrasidan ajratib olingan yadroni kiritib yetuk organizm oldi?

A) GJ.Gordon B) Roslin C) J.Tomson D) Koen

2796. Metallar biotexnologiyasi nimaga asoslangan?

A) bakteriyalarning minerallarni oksidlash va metallarni eruvchan birikmalarga aylantirish xususiyatiga

B) bakteriyalarning minerallarni oksidlash va metallarni erimaydigan birikmalarga aylantirish xususiyatiga

C) bakteriyalar tomonidan tuzlarni cho(ktirish xususiyatiga

D) bakteriyalar tomonidan tuzlarni sintez qilish xususiyatiga

2797. Soya va tariq o'simliklarining asl vatanini aniqlang.

A) Sharqiy Osiyo B) Janubiy Osiyo

C) Janubi-g'arbiy Osiyo D) Markaziy Amerika

2798. Quyidagi o'simliklaming kelib chiqish markazlarini toping.

1) sabzi; 2) shakarqamish; 3) qand lavlagi;

4) arpa; 5) loviya;

a) Janubi-g'arbiy Osiyo; b) Janubiy Osiyo;

c) O'rta yer dengizi; d) Efiopiya; e) Markaziy

Amerika

A) 1- a; 2-b;3-c;4-d;5-e

B) 1- a; 2 - e; 3-d; 4- b; 5 -

C) 1- c; 2-b;3-a;4-d;5-e

D) 1- e; 2- c; 3-d; 4 -a; 5- b

2799. Kartoshkaning cho'ziq, qizil, kechpishar, serhosil navini aniqlang.

A) Samarqand B) Obidov C) Nimrang D) Sanzor

2800. Zararkunandalarga chidamli, kam suv talab qiladigan g'alla navlarini belgilang.

A) Uluglbek-600, Sanzor B) Bezostaya-I

C) Tritikale D) Tritikale, Nimrang

2801. Limfotsit va rak hujayralarini qo'shish natijasida qanday hujayra yaratildi?

A) gibridoma B) pohsoma C) klon

D) transgen

2802. Qaysi kashfiyot "yangi" organlar yaratish texnologiyasiga asos bo'lgan?

A) vektor konstruksiya yaratish

B) "asos" hujayralar yaratish

C) gibridoma yaratish D) genlarni klonlash

2803. Transgen g'o'za va transgen bug'doy o'simliklarini yaratgan olimlarni belgilang.

A) I.Abduraxmonov, F.MuhammedxonovaB) S.Jatayev, F.Muhammedxonova

C) S.Jatayev, I.Abduraxmonov

D) SH.Azimova, B.Irisboyev

2804. Dilyatatsion kardiomiopatiya kasalligini chaqiruvchi mutatsiya qaysi gen faoliyatining buzilishi bilan bogiiq?

A) ektartin B) distroGn C) kardiomiotin D) oksitotsin

2805. Gen daktiloskopiya usuli bu —___

A) gen injenerlik tashxisi biotexnologiyasi

B) RCR texnologiyasi asosida genotiplarni ajratishC) genning DNK izchilligi va genlar spektriga asosan noma'lum shaxsni aniqlash

D) barcha javoblar to'g'ri

2806. Pestitsid qoldiqlarini parchalab zararsizlantiruvchi genlar guruhi qaysi bakteriya shtammidan ajratib olingan va qaysi bakteriyaga ko'chirib o'tkazilgan?

A) rizosfera, psevdomonas

B) psevdomonas, rizosfera

C) nitrobakteriya, rizosferaD) psevdomonas, nitrobakteriya

2807. Irsiy kasalliklarning gen injenerlik tashxisi biotexnologiyasini tatbiq qilgan ohmlarni ko'rsating.

A) F.Muhammedxonova, R.Muhamedov

B) F.Muhammedxonova, B.Irisboyev

C) R.Muhamedov, B.Irisboyev

D) I.Abdurahmonov, S.Jatayev

2808. Qaysi o'simliklar oilasi vakillariga gerbitsidga chidamlilik xossasini beruvchi gen kiritilib, transgen formalar olingan?

A) dukkakdoshlar, bug'doydoshlarB) gulxayridoshlar, bug'doydoshlar

C) gulxayridoshlar, dukkakdoshlar

D) ituzumdoshlar, bug'doydoshlar

2809. Qaysi sutemizuvchi vakiliga o'stiruvchi gormon kiritilib, transgen forma olingan?

A) tovushqon B) quyon C) norka D) ondatra

2810. Gepatit B xastaligini davolash uchun vaksina yaratishda qaysi rekombinant virusdan foydalaniladi?

A) NBB B) NCB C) poliedr D) psevdomonas

2811. Gepatit B ni chaqiruvchi (1), jigarda rak xastaligini chaqiruvchi (2) va gepatit B ga qarshi vaksina olishda qo'llanilgan (3) viruslarni ko'rsating.

a-NCB, b-NBB, d-poliedr

A) l-a;2-b;3-d B) 1-b; 2-a, b; 3-d

C) 1-b, d; 2-a; 3-b D) 1-d; 2-b, d; 3-a

2812. Virus (a) va bakteriya (b) larni ko'rsating.

1) psevdomonas; 2) poliedr; 3) rizosfera; 4) NBB 5) NCB

A) a-1, 2; b-3, 4, 5 B) a-1, 3; b-2, 4, 5 C) a-1, 4; b-2, 3, 5 D) a-2, 4, 5; b-1, 3

2813. Qaysi hujayrani oqsil regulatorlar, antitelo va gormonlar sintezida ishlatish mumkin.

A) "asos" B) embrional o(zak

C) gibridoma D) hammasini

2814. Splenotsitlar qaysi organ hujayralarida hosil bo'ladi?

A) qizil ilik B) jigar C) taloq

D) ayrisimon bez

2815. Har xil antigen gruppalariga alohida antitana sintez qiluvchi hujayralar qanday ataladi?

A) monotsit B) splenotsit C) leykotsit D) hammasi

2816. Monoklonal antitana sintezida qaysi hujayralarning gibridomalari qo'llaniladi?A) splenotsit + miyeloma

B) splenotsit + limfotsit

C) splenotsit + monotsit

D) miyeloma + trombotsit

2817. Transgen formalarini olish uchun zigotaga genlar qanday yo'l bilan kiritiladi?

A) mikrurgiya B) mikroinyeksiya

C) viruslar yordamida D) restriktaza orqali

2818. Ti-plazmid tarkibidagi T-DNK bo'lagi qanday o'zgarishga olib keladi?

A) transduksiyani ta'minlaydi

B) erkin azotni Gksatsiya qiladiC) o'simlik tanasida shish hosil qiladi

D) tolglri javob yolq

2819. Sun'iy rekombinant DNK olish va genlarni klonlashda Boyer va Koyen tomonidan qaysi restriktaza fermentidan foydalanilgan?

A) EcoRJ B) BamHl C) Hae III D) barchasidan

2820. Ti-plazmidga ega bo'lgan bakteriyani ko'rsating. A) psevdomonas B) rizosfera

C) agrobakterium D) salmonella

2821.Yashash sharoiti keskin o'zgarganda mutant allellarining hosil bo'lishi tezlashadi. Buning sababi nimada?

A) transpozon va retrotranspozonlarning ko'chishi sekinlashishi

B) transpozon va retrotranspozonlarning ko'chishi tezlashishi

C) transpozon va retrotranspozonlar yo'qoladi

D) transpozonlar o'z mustaqilHgini yofqotadi

2822. Vismut-sulfit agarli muhitda qaysi bakteriya avlodi rivojlanadi va ko'payadi?

A) salmonella B) dizenteriya C) poliedr D) qizamiq

2823. Vismut-sulfit agarli muhitda qaysi bakteriyalarning o'sishi va rivojlanishi susayadi?

A) salmonella B) dizenteriya C) poliedr D)qizamiq

b I Ib genotipli organizmda belgilarning to'liqsiz

birikkan holda irsiylanishida hosil bo'lgan

krossoverlangan (1) va krossoverga uchramagan

(2) gametalarni ko'rsating.a)5l;b)^|;c)SI;d)}|

A) 1-a, b; 2-c, d B) 1-a, c; 2-b, d

C) 1-b, c; 2-a, d D) 1-a, d; 2-b, c

2825.Quyidagi navlardan kartoshka navlarini ajrating. 1) "Nimrang"; 2) "Zarafshon"; 3) "Vatan"; 4) "Samarqand-3"; 5) "Obidov"; 6) "Samarqand" A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,5,6

D) 3,4,5

2826. Viruslarning ko'payishiga to'sqinlik qiluvchi oqsilni ko'rsating.

A) progesteron B) testosteron C) interferon D) gidrokortizon

2827. Gen muhandisligi usuli yordamida olinayotgan oqsilni ko'rsating.

A) progesteron B) testosteron C) interferon D) esteron

2828. Qaysi o'simliklar duragayi yuqori hosildor, yuqori darajadagi oziqlik sifatiga ega?

A) javdar + bug'doyiq B) bug'doy + arpa C) bugldoy + javdar D) javdar + arpa

2829. Sabzavot ekinlari vatanini ko'rsating.

A) Sharqiy Osiyo markazi

B) Janubiy Osiyo tropik markazi

C) Janubi-g'arbiy Osiyo markazi

D) Abissiya markazi

2830. Zig'ir va dukkaklilar vatanini ko'rsating.

A) Sharqiy Osiyo markazi

B) Janubiy Osiyo tropik markaziC) Janubi-g'arbiy Osiyo markazi

D) Abissiya markazi

2831. Kofe daraxti vatanini ko'rsating.

A) Sharqiy Osiyo markazi

B) Janubiy Osiyo tropik markazi

C) Janubi-g'arbiy Osiyo markaziD) Abissiya markazi

2832. Quyidagi o'simliklardan qaysi bin Markaziy Amerika markazidan kelib chiqmagan?

A) makkajo'xori B) qalampir C) kakao daraxti D) kofe daraxti

2833. Quyidagi o'simliklardan qaysi biri Abissiya markazidan kelib chiqqan?

A) makkajo'xori B) qalampir C) kakao daraxti D) banan

2834. Ananas vatanini ko'rsating.

A) Janubiy-g'arbiy Osiyo markazi

B) Abissiya markazi

C) Markaziy Arnerilca markazi

D) Janubiy Amerika markazi

2835.Geneologik usul yordamida dominant (a) va retsessiv (b) holda nasldan- naslga o'tishi aniqlangan kasalliklarni ko'rsating.

1) shizofreniya; 2) gemofiliya; 3) ko'z shox pardasining ko'rlikka olib keladigan irsiy degeneratsiyasi; 4) sil kasalligiga moyillik A) a-1, 2;b-3, 4 B) a-2,3;b-l,4 C) a-3, 4; b-1, 2 D) a-1, 4; b-2, 3

2836. D. Abdukarimov yaratgan kartoshka navini belgilang.

A) Kechpishar Obidov B) Samarqand C) Urganch D) Lox

2837. Mikrobiologiya fani rivojlanishiga hissa qo'shgan olim(a)ni aniqlang.A) S. Askarova B) I. Abdukarimova C) M. Bushuyev D) J. Musayev

2838. Madaniy o'simliklarning necha foizi janubiy Osiyo tropik markazidan kelib chiqqanligini belgilang.

A) 20% B) 11% C) 14% D) 50%

2839. Tritikale bug'doy bilan qaysi o'simlikning duragayi sanaladi?A) javdar B) suli C) bug'doy D) tariq

2840. Shaftoli navlarini toping.

A) Obidov, Samarqand С)Vatan/Farxod

B) Yulduz, Samarqand-3 D) Gultish, Hiloliy

2841. G'o'za navlarini toping.

A) Obidov, SamarqandB) Yulduz, Samarqand-3 D) Gultish, Hiloliy

2842. Uzum navlarini toping.

A) Obidov, Samarqand

B) Yulduz, Samarqand-3 D) Gultish, HiloliyC) Vatan, Farhod

2843. Kartoshka navlarini toping.A) Obidov, Samarqand

B) Yulduz, Samarqand-3 Gultish, Hiloliy

C) Vatan, Farhod

2844. G'alla navlarini toping.

A) Ulug'bek-600, Sanzor

B) Yulduz, Samarqand-3 C) Vatan, Farhod D) Gultish, Hiloliy

2845. Ulug'bek-600, Sanzor g'alla navlari qanday xususiyatlarga ega?

A) ertapishar, tetraploidB) zararkunandalarga chidamli, suvni kam talab qiladi

C) lahnikor joylarda mo'l hosil beradi

D) kechpishar, doni bo'hq

2846. Olim A. Xolmurodov biologiya fani qaysi tarmog'ining rivojlanishiga hissa qo'shgan?A) mikrobiologiya B) biotexnologiya C) seleksiya D)~ genetilca

2847. Qaysi seleksioner o'z shogirdlari bilan meva va rezavor mevalarning 200 ga yaqin navlarini yaratdi?

A) D.Abdulcarimov B) S.Muhamedov

C) J.Musayev D) M.Mirzayev

2848. Kartoshkaning o'rtapishar navini aniqlang.

A) Obidov B) Samarqand C) Nimrang

D) Sanzor

2849. Kartoshkaning kechpishar navini aniqlang.A) Obidov B) Samarqand C) Nimrang D) Sanzor

2850. Madaniy o'simliklarning xilma-xilligi va geografik tarqalishini o'rgangan olimni aniqlang.

A) G.Georgiyev B) N.Vaviiov

C) G.Karpechenko D) M.Bushuyev

2851. Dunyo o'simliklar resurslarini o'rganishga va urug'chilik uchun kolleksiya to'plashga o'z hissasini qo'shgan olimni aniqlang.

A) G.Georgiyev B) N.Vaviiov

C) G.Karpechenko D) M.Bushuyev

2852. Sholi va shakarqamishning vatanini aniqlang.A) Janubiy Osiyo tropik markazi

B) Sharqiy Osiyo

C) Janubi-g'arbiy Osiyo

D) O'rta Yer dengizi

2853. Soya va tariq o'simliklarining vatanini aniqlang.

A) Janubiy Osiyo tropik markazi B) Sharqiy Osiyo C) Janubi-g'arbiy Osiyo D) O'rta Yer dengizi

2854. Suli, zig'ir va dukkakli o'simliklarning vatanini aniqlang.

A) Janubiy Osiyo tropik markazi B) Sharqiy Osiyo C) Janubi-g'arbiy Osiyo D) O'rta Yer dengizi

2855. Qand lavlagi, karam va beda o'sindiklarining vatanini aniqlang.

A) Janubiy Osiyo tropik markazi B) Sharqiy Osiyo C) Janubi-g'arbiy Osiyo D) O'rta Yer dengizi

2856. Arpa, banan va kofe daraxtining vatanini aniqlang.

A) Efiopiya B) Markaziy Amerika

C) Janubiy Amerika D) O'rta Yer dengizi

2857. G'o'za, qalampir va kakao daraxtining vatanini aniqlang.

A) EGopiya B) Markaziy Amerika

C) Janubiy Amerika D) O'rta Yer dengizi

2858. Kartoshka va ananasning vatanini aniqlang.

A) EGopiya B) Markaziy Amerika

C) Janubiy Amerika D) O'rta Yer dengizi

2859, Madaniy o'simliklarning 50%i (1), 14%i (2) va 20%i (3) qaysi markazlardan tarqalgan?

a) O'rta Yer dengizi; b) Janubi-g'arbiy Osiyo;

c) Shimoliy Amerika; d) Janubiy Osiyo tropikmarkazi; e) Sharqiy Osiyo.

A) lb, 2d, 3 c B) la, 2 b, 3 c

C) Id, 2 b, 3 e D) 1 d, 2 a, 3 a
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə