8-sinf jahon tarixiYüklə 73,72 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü73,72 Kb.
#31903

описание: organizeописание: mesageописание: contactyописание: logl

7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan

описание: c:\users\shuhrat\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\test (1).png

HURMATLI FOYDALANUVCHI!

Mazkur 7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan tuzilgan mavzulashtirilgan test savollari to’plamini www.Shuhratbek.uz sayti muallifining yozma ruxsatisiz chop etishingiz, to’plamdan nusxa kо’chirishingiz, to’plamdagi ma’lumotlarni boshqa saytlarda chop etishingiz, yoki to’plamni uchinchi shaxslarga berishingiz ta’qiqlanadi.
описание: c:\users\shuhrat\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\m.jpg


(918 ta test savollari)

7-SINF

O’ZBEKISTON TARIXI
Soddalikdan murakkablikka qarab yo’l

001-Kirish-Ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar (7)

002-Ilk orta asrlar davlatlari (36)

003-Eftallar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot (19)

004-O’rta Osiyo xalqlari Turk xoqonligi davrida (30)

005-G’arbiy Turk xoqonligi (19)

006-Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi (34)

007-VI-VII asrlarda madaniy hayot (17)

008-Islom dini va arab xalifaligi (43)

009-10-Xalifalikka qarshi xalq harakatlari (17)

011-Abbosiylar davri_Abu_Muslim qo'zg'oloni (20)

012-Oq kiyimlilar qo'zg’oloni (21)

013-Xalifalikning zaiflashuvi va mustaqil davlatlarning shakllanishi (37)

014-Somoniylar (28)

015-16-Somoniylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot Gaznaviylar davlati (55)

017-18-Qoraxoniylar davlati (35)

019-Xorazm davlati va uning yuksalishi (32)

020-O’rta Osiyolik mutafakkirlar (32)

021-Movarounnahr va Xorazmning madaniy hayotida yangi davr (37)

022-23-Memorchilik sanat diniy etiqod_Ozbek xalqining shakllanishi (27)

024-Xorazmshohlar davlatining Chingizxon davlati bilan munosabatlari (23)

025-Chingizxon bosqini (30)

026-Xorazmshohlar davlatining halokati (18)

027-Chigatoy ulusining tashkil topishi (22)

028-Ijtimoiy_iqtisodiy va madaniy hayotning jonlanishi (19)

029-Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi (25)

030-Amir Temur - markazlashgan davlat asoschisi (14)

031-Amir Temurning harbiy yurishlari (29)

032-Amir Temur saltanatining ma’muriy va harbiy tuzilishi (28)

033-Mamlakat obodonchiligi yo’lida (15)

034-G’arbiy Yevropa davlatlari bilan aloqalar (12)

035-Amir Temur vorislari o'rtasida taxt uchun kurash (16)

036-Ulug’bek ma’rifatparvar davlat arbobi (30)

037-Temuriylar davlatining inqirozga yuz tutishi (15)

038-Dehqonchilik va yer egaligi munosabatlari (16)

039-Hunarmandchilik va savdo aloqalari (22)

040-Ilm-fan ravnaqi (21)

041-Madaniy hayot (17)

TEST SAVOLLAR

001-Kirish-Ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar (7)

Testlar


1. O'zbekiston tarixining ushbu davri qaysi asrlarni o'z ichiga oladi?
A) V-XV asrlar
B) IV-XVII asrlar
C) IV-IX asrlar
D) IV-XVI asrlar
2. Ilk o'rta asrlarda chokarlar kimlar?
A) dehqonlarning qo’riqchilari
B) erkin jamoachi qo’shchilar
C) shahardagi savdogar aholi
D) qishloqdagi yerga ishlov beruvchilar
3. Ganchkor bo'rtma olqor tasviri qaysi manzilgohdan topilgan?
A) Varaxsha
B) Tuproqqal'a
C) Afrosiyob
D) Bolaliktepa
4. Dеhqonlar osoyishtalik davrida chakorlardan qanday foydalanganlar?
A) qishloq aholisi ustidan hukm yuritganlar
B) harbiy yurishda qatnashganlar
C) katta ariqlar qazganlar
D) boshqa yеrlarni o’zlashtirganlar
5. V asr o’rtalariga kеlib ziroatkor еrlardagi obikor yеrlarning asosiy qismi kimga tеgishli edi?
A) majusiy ruhoniylarga
B) qishloq jamoalariga
C) davlat boshlig’iga
D) dеhqonlarga
6. Ilk o’rta asrlarda "dehqon" atamasi nima ma’no bildirgan?
A) qishloq qo’rg’onida yashovchilar
B) jamoa ishlariga boshchilik qiluvchi
C) yerga ishlov beruvchi erkin qo’shchi
D) qishloq hokimi
7. Quyidagi atamalardan qaysi biri noto’g’ri izohlangan?
A) chokar – dehqon qo’riqchilari
B) kashovarzlar – umumiy yerga egalik qulivchi jamoachi ziroatchilar
C) dehqon – qishloq hokimi
D) kadivarlar – erkin qo’shchilar


JAVOBLAR


001-Kirish-Ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar (7)

Savollar va javobi


1. O'zbekiston tarixining ushbu davri qaysi asrlarni o'z ichiga oladi?
 IV-XVI asrlar
2. Ilk o'rta asrlarda chokarlar kimlar?
 dehqonlarning qo’riqchilari
3. Ganchkor bo'rtma olqor tasviri qaysi manzilgohdan topilgan?
 Varaxsha
4. Dеhqonlar osoyishtalik davrida chakorlardan qanday foydalanganlar?
 qishloq aholisi ustidan hukm yuritganlar
5. V asr o’rtalariga kеlib ziroatkor еrlardagi obikor yеrlarning asosiy qismi kimga tеgishli edi?
 qishloq jamoalariga
6. Ilk o’rta asrlarda "dehqon" atamasi nima ma’no bildirgan?
 qishloq hokimi
7. Quyidagi atamalardan qaysi biri noto’g’ri izohlangan?
 kadivarlar – erkin qo’shchilar

002-Ilk orta asrlar davlatlari (36)

Testlar


1. Qang’ davlatidan ajralib chiqqan davrda Xorazm davlatining poytaxti dastlab qayеr bo’lgan?
A) Tuproqqal'a
B) Qo’yqirilganqal'a
C) Kat
D) Ellikqal'a
2. Qang’ davlatidan ajralib chiqqan davrda Xorazm davlatini qaysi sulola vakillari boshqara boshlaydilar?
A) xioniylar
B) afrig’iylar
C) toxarlar
D) xorazmshohlar
3. Xorazmshoh Afrig' qachon o'z davlatining poytaxtini Kat shahriga ko'chiradi?
A) 301 yilda
B) 306 yilda
C) 256 yilda
D) 305 yilda
4. Xorazmshoh Afrig' zarb qilgan tanganing bir tarafiga shoh orqasiga....tasviri tushirilgan edi.
A) burgut
B) arslon
C) suvoriy
D) shohbozlochin
5. Abu Rayxon Beruniyning yozishicha xorazmshoh unvonini dastlab qaysi sulola qabul qilganlar?
A) afrig'iylar
B) anushteginiylar
C) siyovushlar
D) ma'muniylar
6. Beruniyning ma'lumotiga ko'ra xorazmshoh unvonini kim birinchi bo'lib olgan?
A) Xusrav
B) Farasman -
C) Saksafar -
D) Kayxusrav -
7. Ma'lumotlarga ko'ra Xorazmni quyidagi qaysi sulolalar boshqargan?
A) anushteginiylar
B) oltintoshlar
C) afrig’iylar
D) ma'muniylar
E) hammasi
8. Ma'lumotlarga ko'ra Xorazmni ma'muniylardan keyin qaysi sulola boshqargan?
A) anushteginiylar
B) ma'muniylar
C) afrig’iylar
D) oltintoshlar
9. Qo'lida burgut ushlagan hukmdor haykali qaysi manzilgohdan topilgan?
A) Ellikqal’a
B) Kat
C) Tuproqqal’a
D) Anqaqal’a
10. Qo’lida shohbozlochin tutgan hukmdor tasviri ifodalangan tangalar qayerdan topilgan?
A) Tuproqqal’a
B) Kat
C) Ellikqal’a
D) Anqaqal’a
11. Xorazmning VI asrning 60-yillarida Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borganligi haqida yozib qoldirgan tarixchini aniqlang?
A) Tatsit
B) Prokopiy
C) Mavrikiy
D) Menandr
12. Ilk o'rta asrlarda Xorazmshohlarning hukmdorlik ramzi nima bo'lgan?
A) burgut va suvoriy
B) suvoriy va lochin
C) burgut va arslon
D) burgut va lochin
13. Xioniylar O’rta Osiyoga qachondan kirib kela boshlaganlar?
A) III asrdan
B) V asrning 20- yillaridan
C) IV asrning 70- yillaridan
D) IV asr o’rtalaridan
14. Qachon xioniylar So’g’dga bostirib kiradilar?
A) 353 yilda
B) 356 yilda
C) 359 yilda
D) 370 yilda
15. Xioniylar O’rta Osiyoga qayerdan kirib kelganlar?
A) Sharqiy Turkiston va Yettisuvdan
B) Sirdaryo va Orol bo’ylaridan
C) Eron va Kaspiyortidan
D) Badaxshondan
16. Quyidagi shaxslardan xioniylar hukmdorini aniqlang.
A) Grumbat
B) Kidar
C) Eftalon
D) Mihirakula
17. Xioniylar sosoniylarning qaysi hukmdori bilan jang olib borganlar?
A) Shopur II
B) Ardasher
C) Pero’z
D) Anushervon
18. Xioniylar O’rta Osiyoda qachondan boshlab uzil-kesil hukmronlik o’rnatganlar?
A) III asrdan
B) IV asr o’rtalaridan
C) IV asrning 70- yillaridan
D) V asrning 20- yillaridan
19. Quyidagi davlatlardan qaysi biri 120 yil hukmronlik qilgan?
A) eftaliylar
B) kidariylar
C) afrig’iylar
D) xioniylar
20. Kidariylar qachondan boshlab O’rta Osiyoga kirib bostirib kirdilar?
A) IV asr o’rtalaridan
B) III asrdan
C) IV asrning 70- yillaridan
D) V asrning 20- yillaridan
21. Toxarlar O’rta Osiyoga qaysi hudud orqali kirib keldilar?
A) Sharqiy Turkiston va Yettisuvdan
B) Badaxshondan
C) Eron va Kaspiyortidan
D) Sirdaryo va Orol bo’ylaridan
22. Toxarlar kimlarning avlodlari edilar?
A) xioniylar
B) dulu qabilasi
C) xunnlar
D) kushonlar
23. Kidariylar davlatining poytaxtini aniqlang.
A) Marv
B) Tolikon
C) Poykand
D) Balx
24. V asrning 30-50 yillarida bir-biri bilan ayovsiz urush olib borgan davlatlarni aniqlang.
A) sosoniylar va eftaliylar
B) guptalar va kidariylar
C) kidariylar va sosoniylar
D) xioniylar va sosoniylar
25. 456 yilda….
A) A va B
B) Eftaliylar Xitoyga elchi jo’natdilar
C) Sosoniylar Kidariylarni yengishdi
D) Turk xoqonligi tashkil topdi
26. Eftaliylardan zarbaga uchragan kidariylar Shimoliy Hindistonda yana necha yil davomida hukmronlik qilganlar?
A) 120 yildan ortiq
B) 50 yil
C) 200 yil
D) 75 yil
27. Qadimda eftallarning ilk ajdodlari yashagan Xitoyning shimoliy-g'arbiy hududi qanday nomlangan?
A) O'tukan
B) Sinszyan
C) Dunbey
D) Xesi
28. Eftaliylar yurtimizga qachon kirib kelganlar?
A) V asr boshlaridan
B) IV asr o’rtalaridan
C) IV asrning 70- yillaridan
D) V asrning o’rtalaridan
29. “Eftal” degan nom xeptal shaklida qanday manbalarda uchraydi?
A) turk
B) hind
C) arman
D) vizantiya
30. Eftaliylarning O’rta Osiyoga yurishlariga qaysi shoh boshchilik qilgan?
A) Kanik
B) Vaxshunvor
C) Mihirakula
D) Kunxa
31. Eftaliylar va sosoniylar o’rtasidagi urushlar qaysi sosoniy podshosi davrida avjiga chiqadi?
A) Ardasher
B) Shopur II
C) Pero’z
D) Anushervon
32. Qaysi vizantiya impеratori bеrgan o’lpon evaziga sosoniylar shohi Pеroz qutqarib qolinadi?
A) Yustinian
B) Yustin
C) Еvsеviy
D) Zеnon
33. Pеrozning eftaliylarga III mag’lubiyati oqibatlarini aniqlang.
A) Eron ustiga katta o’lpon solinadi
B) A va B
C) Marv eftaliylar tomonidan ishg’ol etiladi
D) Kubod eftaliylarga garov sifatida berildi
34. Sosoniylarning eftaliylarga beradigan boj-yasoqlari nima miqdorida belgilangan edi?
A) ipak
B) oltin
C) g’alla
D) kumush
35. Eftaliylar bilan nisbatan tinchlik munosabatlarini olib borgan sosoniy hukmdorlarini aniqlang.
A) A va C
B) Kubod
C) Yazdigird III
D) Xusrav Anushervon
36. Sosoniylar podshohi Kubod hukmronlik qilgan sanalarni aniqlang.
A) milodiy 500-531 yillar
B) milodiy 459-484 yillar
C) milodiy 531-579 yillar
D) milodiy 488-531 yillar

002-Ilk orta asrlar davlatlari (36)

Savollar va javobi


1. Qang’ davlatidan ajralib chiqqan davrda Xorazm davlatining poytaxti dastlab qayеr bo’lgan?
 Tuproqqal'a
2. Qang’ davlatidan ajralib chiqqan davrda Xorazm davlatini qaysi sulola vakillari boshqara boshlaydilar?
 afrig’iylar
3. Xorazmshoh Afrig' qachon o'z davlatining poytaxtini Kat shahriga ko'chiradi?
 305 yilda
4. Xorazmshoh Afrig' zarb qilgan tanganing bir tarafiga shoh orqasiga....tasviri tushirilgan edi.
 suvoriy
5. Abu Rayxon Beruniyning yozishicha xorazmshoh unvonini dastlab qaysi sulola qabul qilganlar?
 siyovushlar
6. Beruniyning ma'lumotiga ko'ra xorazmshoh unvonini kim birinchi bo'lib olgan?
 Kayxusrav -
7. Ma'lumotlarga ko'ra Xorazmni quyidagi qaysi sulolalar boshqargan?
 hammasi
8. Ma'lumotlarga ko'ra Xorazmni ma'muniylardan keyin qaysi sulola boshqargan?
 oltintoshlar
9. Qo'lida burgut ushlagan hukmdor haykali qaysi manzilgohdan topilgan?
 Tuproqqal’a
10. Qo’lida shohbozlochin tutgan hukmdor tasviri ifodalangan tangalar qayerdan topilgan?
 Anqaqal’a
11. Xorazmning VI asrning 60-yillarida Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borganligi haqida yozib qoldirgan tarixchini aniqlang?
 Menandr
12. Ilk o'rta asrlarda Xorazmshohlarning hukmdorlik ramzi nima bo'lgan?
 burgut va lochin
13. Xioniylar O’rta Osiyoga qachondan kirib kela boshlaganlar?
 IV asr o’rtalaridan
14. Qachon xioniylar So’g’dga bostirib kiradilar?
 353 yilda
15. Xioniylar O’rta Osiyoga qayerdan kirib kelganlar?
 Sharqiy Turkiston va Yettisuvdan
16. Quyidagi shaxslardan xioniylar hukmdorini aniqlang.
 Grumbat
17. Xioniylar sosoniylarning qaysi hukmdori bilan jang olib borganlar?
 Shopur II
18. Xioniylar O’rta Osiyoda qachondan boshlab uzil-kesil hukmronlik o’rnatganlar?
 IV asrning 70- yillaridan
19. Quyidagi davlatlardan qaysi biri 120 yil hukmronlik qilgan?
 xioniylar
20. Kidariylar qachondan boshlab O’rta Osiyoga kirib bostirib kirdilar?
 V asrning 20- yillaridan
21. Toxarlar O’rta Osiyoga qaysi hudud orqali kirib keldilar?
 Sirdaryo va Orol bo’ylaridan
22. Toxarlar kimlarning avlodlari edilar?
 kushonlar
23. Kidariylar davlatining poytaxtini aniqlang.
 Balx
24. V asrning 30-50 yillarida bir-biri bilan ayovsiz urush olib borgan davlatlarni aniqlang.
 kidariylar va sosoniylar
25. 456 yilda….
 A va B
26. Eftaliylardan zarbaga uchragan kidariylar Shimoliy Hindistonda yana necha yil davomida hukmronlik qilganlar?
 75 yil
27. Qadimda eftallarning ilk ajdodlari yashagan Xitoyning shimoliy-g'arbiy hududi qanday nomlangan?
 Xesi
28. Eftaliylar yurtimizga qachon kirib kelganlar?
 V asrning o’rtalaridan
29. “Eftal” degan nom xeptal shaklida qanday manbalarda uchraydi?
 arman
30. Eftaliylarning O’rta Osiyoga yurishlariga qaysi shoh boshchilik qilgan?
 Vaxshunvor
31. Eftaliylar va sosoniylar o’rtasidagi urushlar qaysi sosoniy podshosi davrida avjiga chiqadi?
 Pero’z
32. Qaysi vizantiya impеratori bеrgan o’lpon evaziga sosoniylar shohi Pеroz qutqarib qolinadi?
 Zеnon
33. Pеrozning eftaliylarga III mag’lubiyati oqibatlarini aniqlang.
 A va B
34. Sosoniylarning eftaliylarga beradigan boj-yasoqlari nima miqdorida belgilangan edi?
 kumush
35. Eftaliylar bilan nisbatan tinchlik munosabatlarini olib borgan sosoniy hukmdorlarini aniqlang.
 A va C
36. Sosoniylar podshohi Kubod hukmronlik qilgan sanalarni aniqlang.
 milodiy 488-531 yillar

003-Eftallar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot (19)

Testlar


1. V-VI asrlarda Sharqiy Turkiston va O'rta Osiyoda go'za ekilganligini qaysi manbalardan bilib olishimiz mumkin?
A) Vizantiya manbalaridan
B) arman manbalaridan
C) xitoy manbalaridan
D) sosoniy manbalaridan
2. Quyidagi shaxslardan eftaliy hukmdorini aniqlang.
A) Kanik
B) Kidar
C) Shavshafan
D) Mihirakula
3. Eftaliylar hukmronligi davrida qayer o'zining zotli arg'umoqlari bilan mashhur edi?
A) Toxariston
B) Farg'ona
C) Xorazm
D) Sug'diyona
4. Eftaliylar davrida yaylovlarning asosiy qismi kimlarning qo'lida bo'gan?
A) erkin jamoachi ziroatchilar
B) qabila va urug' jamoalari va ularning oqsoqollari xvabular
C) yabg'u xoqonlar
D) ko'chmanchi aholi budunlar
5. Samarqand viloyatining janubiy tumanlarini suv bilan ta'minlaydigan V asrda barpo etilgan kanalni aniqlang.
A) Bo'zsuv
B) Darg'om
C) Zog'ariq
D) Kampirtepa
6. Ilk o'rta asrlarda hozirgi Qozog'istonning janubi va Toshkent viloyatini suv bilan ta'minlaydigan kanalni aniqlang.
A) Kampirtepa va Zog'ariq
B) Bo'zsuv va Darg'om
C) Darg'om va Kampirtepa
D) Zog'ariq va Bo'suv
7. Ilk o’rta asrlarda Chag’aniyon deyilganda hozirgi qaysi hudud nazarda tutilgan?
A) Qarshi
B) Jizzax
C) Badaxshon
D) Surxondaryo
8. Eftaliylar hukmronligi davrida sosoniy savdogarlari bilan kimlar raqobat qilardilar?
A) sug’diylar
B) toxarlar
C) xorazmliklar
D) shoshliklar
9. Eftaliylar ichki va tashqi savdoda dastlab kimlarning tangalaridan foydalanganlar?
A) turklar
B) toxarlar
C) sosoniylar
D) xorazmshohlar
10. Kofirqal’adan topilgan sopol ko’za qaysi davrga tegishli hisoblanadi?
A) VII- VIII asrlar
B) VIII-IX asrlar
C) VI- VII asrlar
D) V-VI asrlar
11. V asr o'rtalarida eftaliylar Xitoydagi qaysi davlat hududining bir qismini bosib oldilar?
A) Sun
B) Suy
C) Tan
D) Bey-Vey
12. Ilk o’rta asrlarda maxsus ko’tarma qiya yo'l nima deb nomlangan?
A) shinak
B) g’ulomgardish
C) terrakota
D) pandus
13. Eftaliylar hukmronligi davrida chorvador aholi o’rtasida qaysi til ommalashgan edi?
A) turkiy
B) xorazm
C) baqtriya
D) sug’diy
14. V-VI asrlarda xalqaro savdo tili bo’lgan tilni aniqlang.
A) sug’diy
B) baqtriya
C) xorazm
D) turkiy
15. V-VI asrlarda O’rta Osiyoda tarqalgan yozuvlar qatoriga quyidagilardan qay biri kirmaydi?
A) xorazm yozuvi
B) sug’diy yozuvi
C) eftaliy yozuvi
D) turkiy yozuvi
16. Eftaliylar xati qaysi yozuv asosida paydo bo’lgan edi?
A) turkiy
B) baqtriya
C) sug’diy
D) xorazm
17. Eftaliylar xati necha harfdan iborat edi?
A) 29 ta
B) 40 ta
C) 25 ta
D) 36 ta
18. O’rta Osiyolik shishasozlar Xitoy hunarmandlaridan shisha tayyorlash sirini o’rgatgan davrni aniqlang.
A) VII asrda
B) VIII asrda
C) VI asrda
D) V asrda
19. Eftaliylar e'tiqodi qanday bo'lgan?
A) buddaviylik diniga e'tiqod qilganlar
B) zardushtiylik diniga e'tiqod qilganlar
C) o'tga va quyoshga sig'inadigan otashparast bo'lganlar
D) nasroniylik diniga e'tiqod qilganlar
003-Eftallar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot (19)

Savollar va javobi


1. V-VI asrlarda Sharqiy Turkiston va O'rta Osiyoda go'za ekilganligini qaysi manbalardan bilib olishimiz mumkin?
 xitoy manbalaridan
2. Quyidagi shaxslardan eftaliy hukmdorini aniqlang.
 Mihirakula
3. Eftaliylar hukmronligi davrida qayer o'zining zotli arg'umoqlari bilan mashhur edi?
 Farg'ona
4. Eftaliylar davrida yaylovlarning asosiy qismi kimlarning qo'lida bo'gan?
 qabila va urug' jamoalari va ularning oqsoqollari xvabular
5. Samarqand viloyatining janubiy tumanlarini suv bilan ta'minlaydigan V asrda barpo etilgan kanalni aniqlang.
 Darg'om
6. Ilk o'rta asrlarda hozirgi Qozog'istonning janubi va Toshkent viloyatini suv bilan ta'minlaydigan kanalni aniqlang.
 Zog'ariq va Bo'suv
7. Ilk o’rta asrlarda Chag’aniyon deyilganda hozirgi qaysi hudud nazarda tutilgan?
 Surxondaryo
8. Eftaliylar hukmronligi davrida sosoniy savdogarlari bilan kimlar raqobat qilardilar?
 sug’diylar
9. Eftaliylar ichki va tashqi savdoda dastlab kimlarning tangalaridan foydalanganlar?
 sosoniylar
10. Kofirqal’adan topilgan sopol ko’za qaysi davrga tegishli hisoblanadi?
 VII- VIII asrlar
11. V asr o'rtalarida eftaliylar Xitoydagi qaysi davlat hududining bir qismini bosib oldilar?
 Bey-Vey
12. Ilk o’rta asrlarda maxsus ko’tarma qiya yo'l nima deb nomlangan?
 pandus
13. Eftaliylar hukmronligi davrida chorvador aholi o’rtasida qaysi til ommalashgan edi?
 turkiy
14. V-VI asrlarda xalqaro savdo tili bo’lgan tilni aniqlang.
 sug’diy
15. V-VI asrlarda O’rta Osiyoda tarqalgan yozuvlar qatoriga quyidagilardan qay biri kirmaydi?
 turkiy yozuvi
16. Eftaliylar xati qaysi yozuv asosida paydo bo’lgan edi?
 baqtriya
17. Eftaliylar xati necha harfdan iborat edi?
 25 ta
18. O’rta Osiyolik shishasozlar Xitoy hunarmandlaridan shisha tayyorlash sirini o’rgatgan davrni aniqlang.
 V asrda
19. Eftaliylar e'tiqodi qanday bo'lgan?
 o'tga va quyoshga sig'inadigan otashparast bo'lganlar

004-O’rta Osiyo xalqlari Turk xoqonligi davrida (30)

Testlar


1. Turk xoqonligi qaysi hududda tashkil topdi?
A) Sirdaryo va Orol bo’ylari
B) Mug’uliston va Manchjuriya
C) Oltoy va Janubiy Sibir
D) Yettisuv va Sharqiy Turkiston
2. Turk xoqonligining asoschisi kim hisoblanadi?
A) Istami
B) Bilga xoqon
C) Ashina
D) Bumin
3. Turk xoqonligining markazi qayer bo'lgan?
A) Janubiy Sibir
B) Yettisuv
C) Sharqiy Turkiston
D) Oltoy
4. Turk xoqonligini g’arbga yurishlariga boshchilik qilib “yabg’u xoqon” unvonini olgan shaxsni aniqlang.
A) Kultegin
B) Tunyuquq
C) Ashina
D) Istami
5. Bumin Turk xoqonligining hukmdori deb e’lon qilingan sanani aniqlang.
A) 546 yilda
B) 555 yilda
C) 552 yilda
D) 550 yilda
6. Turk xoqonligiga nisbatan oldinroq qo’shib olingan hududni aniqlang.
A) Sirdaryo va Orol dengizi bo’ylari
B) Qrim yarim oroli
C) Sharqiy Turkiston va Yettisuv
D) Yoyiq va Itil daryolari bo’ylari
7. Qadimgi turkiylar tomonidan Yoyiq deb atalgan daryoni aniqlang.
A) Sirdaryo
B) Ural daryosi
C) Irtish daryosi
D) Volga daryosi
8. Qadimgi turkiylar tomonidan Itil deb atalgan daryoni aniqlang.
A) Irtish daryosi
B) Sirdaryo
C) Ural daryosi
D) Volga daryosi
9. Turklar qachon Shimoliy Kavkazni egallab, Qrim yarim oroliga kirib boradilar?
A) 555-yilda
B) 563-yilda
C) 558-yilda
D) 575-576 yillarda
10. Turklar eftaliylarga qarshi kurashish uchun dastlab kimlar bilan ittifoq tuzadilar?
A) Vizantiya imperiyasi
B) guptalar
C) xitoyliklar
D) sosoniylar
11. Turklar bilan ittifoqlik shartnomasini imzolagan va hattoki xoqonga kuyov bo’lgan sosoniy hukmdorini aniqlang.
A) Peroz II
B) Kubod
C) Xusrav Anushervon
D) Yazdigird III
12. Turkiy balbal bu-....
A) turklarda yozuv harflari
B) turklarda tumanboshi
C) turklarda pul birligi
D) turklarda mozor tosh haykali
13. Turklar Eftaliylar davlati yerlariga bostirib kirgan sanani aniqlang.
A) 558-yilda
B) 575-576-yillarda
C) 563-yilda
D) 555-yilda
14. Ilk o’rta asrlarda Parak vodiysi bu…
A) Chirchiq vodiysi
B) Xuttalon
C) Jizzax
D) Zarafshon vodiysi
15. Eftaliylar va turklar bilan bo’lgan asosiy jang qaysi shahar yaqinida bo’lib o’tadi?
A) Choch
B) Samarqand
C) Buxoro
D) Marv
16. Turk xoqonligi va Eron ittifoqi kimning tashabbusi bilan yuzaga kеladi?
A) Shеri kishvar
B) Istеmi xoqon
C) Xusrav Anushеrvon
D) Bumin
17. Turklarda bir tuman jangchining boshlig’i nima dеb atalgan?
A) cho’r
B) yob’u
C) shod
D) jabg’u
18. Eftaliylar davlati tor-mor qilinganidan keyin sosoniylar va turklar o’rtasi chegara etib qaysi hudud belgilandi?
A) Tolikon
B) Zarafshon vodiysi
C) Marv shahri
D) Amudaryo
19. Turk xoqonligining asosi nimadan iborat bo’lgan?
A) kuchli mahalliy davlatlar
B) qabilalar ittifoqi
C) yabg’ularning kelishuvi
D) ko’chmanchi va o’troq aholining birlashuvi
20. Turk xoqonligidagi oddiy ko’chmanchilar nima deb atalgan?
A) o’n o’q el
B) ikkita javob to'g'ri
C) budun
D) qora budun
21. Turk xoqonligida o’n o’q elning boshlig’i nima deb atalgan?
A) tegin
B) shod
C) takin
D) yabg’u
22. Turk xoqonligi davrida ko’chmanchi aholidan tuzilgan bir tuman lashkarning boshlig’i nima deb atalgan?
A) shod
B) yabg’u
C) takin
D) tegin
23. O’rta Osiyoda Turk xoqonligi boshqaruvi davri haqida berilgan fikrlardan qay biri noto’g’ri?
A) Hamma javob to’g’ri
B) xoqonlar odatda mahalliy hokimlar ishlariga aralashmaganlar
C) turklar yerlik aholining ko’chmanchi turmush tarziga o’tkazishga harakat qilganlar
D) turklar mahalliy hokimlardan boj-yasoq yig’ib olganlar
24. Turk xoqonligi ikkita qismga bo’linib ketgan davrni aniqlang.
A) VI asrning 80-yillari
B) VI asrning o’rtalari
C) VIII asrning 30- yillari
D) VII asr 50-yillari
25. Sharqiy Turk xoqonligiga quyidagi hududlardan qay biri kirmagan?
A) Shimoliy Xitoy
B) Yettisuv
C) Urxun xavzasi
D) Janubiy Sibir
26. Sharqiy Turk xoqonligining markazi qayer bo'lgan?
A) Yettisuv
B) O'tukan vodiysi
C) Oloy vodiysi
D) Oltoy
27. G'arbiy Turk xoqonligiga qaysi hududlar kirgan?
A) hamma javob to'g'ri
B) Sirdaryo va Amudaryo havzasi
C) Sharqiy Turkiston
D) Yettisuv
28. Quyidagi davlatlaning qay birida davlatni ixshidlar boshqarishgan?
A) ikkita javob to'g'ri
B) Xorazm
C) Farg'ona
D) So'g'd
29. Choch viloyatining hukmdorlari qanday nomlanganini aniqlang?
A) tudunlar
B) afshin
C) yabg'ular
D) dabusshoh
30. Quyidagi davlatlardan qay birini yabg'ular boshqargan?
A) Dabusiyada B) Toxaristonda C) Farg'onada D) Buxoroda

004-O’rta Osiyo xalqlari Turk xoqonligi davrida (30)

Savollar va javobi


1. Turk xoqonligi qaysi hududda tashkil topdi?
 Oltoy va Janubiy Sibir
2. Turk xoqonligining asoschisi kim hisoblanadi?
 Bumin
3. Turk xoqonligining markazi qayer bo'lgan?
 Oltoy
4. Turk xoqonligini g’arbga yurishlariga boshchilik qilib “yabg’u xoqon” unvonini olgan shaxsni aniqlang.
 Istami
5. Bumin Turk xoqonligining hukmdori deb e’lon qilingan sanani aniqlang.
 552 yilda
6. Turk xoqonligiga nisbatan oldinroq qo’shib olingan hududni aniqlang.
 Sharqiy Turkiston va Yettisuv
7. Qadimgi turkiylar tomonidan Yoyiq deb atalgan daryoni aniqlang.
 Ural daryosi
8. Qadimgi turkiylar tomonidan Itil deb atalgan daryoni aniqlang.
 Volga daryosi
9. Turklar qachon Shimoliy Kavkazni egallab, Qrim yarim oroliga kirib boradilar?
 575-576 yillarda
10. Turklar eftaliylarga qarshi kurashish uchun dastlab kimlar bilan ittifoq tuzadilar?
 sosoniylar
11. Turklar bilan ittifoqlik shartnomasini imzolagan va hattoki xoqonga kuyov bo’lgan sosoniy hukmdorini aniqlang.
 Xusrav Anushervon
12. Turkiy balbal bu-....
 turklarda mozor tosh haykali
13. Turklar Eftaliylar davlati yerlariga bostirib kirgan sanani aniqlang.
 563-yilda
14. Ilk o’rta asrlarda Parak vodiysi bu…
 Chirchiq vodiysi
15. Eftaliylar va turklar bilan bo’lgan asosiy jang qaysi shahar yaqinida bo’lib o’tadi?
 Buxoro
16. Turk xoqonligi va Eron ittifoqi kimning tashabbusi bilan yuzaga kеladi?
 Xusrav Anushеrvon
17. Turklarda bir tuman jangchining boshlig’i nima dеb atalgan?
 shod
18. Eftaliylar davlati tor-mor qilinganidan keyin sosoniylar va turklar o’rtasi chegara etib qaysi hudud belgilandi?
 Amudaryo
19. Turk xoqonligining asosi nimadan iborat bo’lgan?
 qabilalar ittifoqi
20. Turk xoqonligidagi oddiy ko’chmanchilar nima deb atalgan?
 ikkita javob to'g'ri
21. Turk xoqonligida o’n o’q elning boshlig’i nima deb atalgan?
 yabg’u
22. Turk xoqonligi davrida ko’chmanchi aholidan tuzilgan bir tuman lashkarning boshlig’i nima deb atalgan?
 shod
23. O’rta Osiyoda Turk xoqonligi boshqaruvi davri haqida berilgan fikrlardan qay biri noto’g’ri?
 turklar yerlik aholining ko’chmanchi turmush tarziga o’tkazishga harakat qilganlar
24. Turk xoqonligi ikkita qismga bo’linib ketgan davrni aniqlang.
 VI asrning 80-yillari
25. Sharqiy Turk xoqonligiga quyidagi hududlardan qay biri kirmagan?
 Yettisuv
26. Sharqiy Turk xoqonligining markazi qayer bo'lgan?
 O'tukan vodiysi
27. G'arbiy Turk xoqonligiga qaysi hududlar kirgan?
 hamma javob to'g'ri
28. Quyidagi davlatlaning qay birida davlatni ixshidlar boshqarishgan?
 ikkita javob to'g'ri
29. Choch viloyatining hukmdorlari qanday nomlanganini aniqlang?
 tudunlar
30. Quyidagi davlatlardan qay birini yabg'ular boshqargan?
 Toxaristonda

005-G’arbiy Turk xoqonligi (19)

Testlar


1. G’arbiy Turk xoqonligining markazini aniqlang.
A) Qoshg’ar
B) Sug’diyona
C) Yettisuv
D) Oltoy
2. Sharqiy Turk xoqonligi aholisining asosiy qismini kimlardan iborat edi?
A) dashtliklar
B) ko'chmanchi chorvadorlar
C) o'troq aholi
D) hunarmand va dehqonlar
3. G’arbiy Turk xoqonligining aholisi asosan nima bilan shug’ullangan?
A) chorvachilik va ovchilik
B) chorvachilik va baliqchilik
C) dehqonchilik, savdo va hunarmandchilik
D) chorvachilik
4. G’arbiy Turk xoqonligi nihoyatda kuchaygan davrini aniqlang.
A) VII asrning 30- yillari
B) VII asrning 80-yillari
C) VII asrning birinchi choragi
D) VII asrning o’rtalari
5. VII asrning boshlarida G’arbiy Turk xoqonligining janubiy chegarasi qayerga borib taqalardi?
A) Sind daryosiga
B) G’azna shahriga
C) Qobul shahriga
D) Marv shahriga
6. VII asrning boshlarida G’arbiy Turk xoqonligining sharqiy chegarasi qayerga borib taqalardi?
A) Sind daryosiga
B) Xo'tan shahriga
C) Oltoyga
D) Marv shahriga
7. VII asr boshlarida G’arbiy Turk xoqonligida boshqaruv islohoti o’tkazgan xoqonni aniqlang.
A) Bilga xoqon
B) To'ng yabg’u
C) Tunyuquq
D) Kultegin
8. Xoqon To'ng yabg’u mahalliy hukmdor va hokimlarga qanday unvon bergan edi?
A) tegin
B) shod
C) takin
D) yabg’u
9. Xoqon To'ng yabg'u hukmronlik qilgan yillarni aniqlang.
A) 620-630 yillar
B) 612-630 yillar
C) 621-640 yillar
D) 618-630 yillar
10. VII asr boshlarida G’arbiy Turk xoqonligida o’tkazilgan islohotlarga ko’ra mahalliy hukmdorlar huzuriga yuborilgan shaxslarni aniqlang.
A) takin
B) yabg’u
C) shod
D) tudun
11. Sarrojlik bu-...
A) savdogarlik
B) sudxo’rlik
C) egar-jabduq yasash
D) namat yasash
12. Turk xoqonligi davrida qaysi hududlardan kumush, qo’rg’oshin va oltin qazib olingan?
A) Xorazm
B) Farg’ona
C) Eloq
D) Sug’d
13. VII asrning birinchi yarmida G'arbiy Turk xoqonligi bilan qaysi davlat o'rtasida iqtisodiy aloqalar faollashgan edi?
A) Eron
B) Hindiston
C) Xitoy
D) Vizantiya
14. VII asr boshlarida G’arbiy Turk xoqonligi Xitoyga necha marta savdo elchiligi jo’natgan edi?
A) 9 marta
B) 2 marta
C) 5 marta
D) 6 marta
15. Qachon Buxoro, Samarqand, Ishtixon va Ustrushonadan birlashgan juda katta karvon Xitoyga yetib borgan edi?
A) 627 yilda
B) 628 yil
C) 625 yil
D) 630 yilda
16. O’rta Osiyoning qaysi hududiga 585-586 yillar xalq qo’zg’oloni bo’lib o’tgan edi?
A) Buxoroda
B) Farg’onada
C) Poykandda
D) Marvda
17. Abruy kelib chiqishiga ko'ra qanday ijtimoiy tabaqaga mansub bo'lgan?
A) kudungar bo'lgan
B) xoqon xonadoniga mansub bo'lgan
C) sarroj bo'lgan
D) duradgor-najjor bo'lgan
18. Abruy qo'zg'olonidan vahimaga tushgan Buxoroning mulkdor dehqon va savdogarlari qayerga borib o'rnashganlar?
A) Choch va Eloq
B) Farg'ona va Qoshg'ar
C) Surxondaryo va Toxariston
D) Turkiston va Taroz
19. Abruy qo’zg’olonini bostirgan shaxsni aniqlang.
A) Sheri Kishvar
B) Gurak
C) Bilga xoqon
D) Tunyabg’u
005-G’arbiy Turk xoqonligi (19)

Savollar va javobi


1. G’arbiy Turk xoqonligining markazini aniqlang.
 Yettisuv
2. Sharqiy Turk xoqonligi aholisining asosiy qismini kimlardan iborat edi?
 ko'chmanchi chorvadorlar
3. G’arbiy Turk xoqonligining aholisi asosan nima bilan shug’ullangan?
 dehqonchilik, savdo va hunarmandchilik
4. G’arbiy Turk xoqonligi nihoyatda kuchaygan davrini aniqlang.
 VII asrning birinchi choragi
5. VII asrning boshlarida G’arbiy Turk xoqonligining janubiy chegarasi qayerga borib taqalardi?
 Sind daryosiga
6. VII asrning boshlarida G’arbiy Turk xoqonligining sharqiy chegarasi qayerga borib taqalardi?
 Oltoyga
7. VII asr boshlarida G’arbiy Turk xoqonligida boshqaruv islohoti o’tkazgan xoqonni aniqlang.
 To'ng yabg’u
8. Xoqon To'ng yabg’u mahalliy hukmdor va hokimlarga qanday unvon bergan edi?
 yabg’u
9. Xoqon To'ng yabg'u hukmronlik qilgan yillarni aniqlang.
 618-630 yillar
10. VII asr boshlarida G’arbiy Turk xoqonligida o’tkazilgan islohotlarga ko’ra mahalliy hukmdorlar huzuriga yuborilgan shaxslarni aniqlang.
 tudun
11. Sarrojlik bu-...
 egar-jabduq yasash
12. Turk xoqonligi davrida qaysi hududlardan kumush, qo’rg’oshin va oltin qazib olingan?
 Eloq
13. VII asrning birinchi yarmida G'arbiy Turk xoqonligi bilan qaysi davlat o'rtasida iqtisodiy aloqalar faollashgan edi?
 Xitoy
14. VII asr boshlarida G’arbiy Turk xoqonligi Xitoyga necha marta savdo elchiligi jo’natgan edi?
 9 marta
15. Qachon Buxoro, Samarqand, Ishtixon va Ustrushonadan birlashgan juda katta karvon Xitoyga yetib borgan edi?
 627 yilda
16. O’rta Osiyoning qaysi hududiga 585-586 yillar xalq qo’zg’oloni bo’lib o’tgan edi?
 Buxoroda
17. Abruy kelib chiqishiga ko'ra qanday ijtimoiy tabaqaga mansub bo'lgan?
 xoqon xonadoniga mansub bo'lgan
18. Abruy qo'zg'olonidan vahimaga tushgan Buxoroning mulkdor dehqon va savdogarlari qayerga borib o'rnashganlar?
 Turkiston va Taroz
19. Abruy qo’zg’olonini bostirgan shaxsni aniqlang.
 Sheri Kishvar7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan test savollari to’plamini to’liq holatda yuklab olish uchun:7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan test savollarini qidiryapsizmi?

Unda bular siz uchun!

Tavsiya qilinayotgan ushbu test savollari 7-sinf O’zbekiston tarixi darsligida berilgan har bir mavzu yuzasidan sodda qilib tuzilgan.


7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan test savollari to’plamini doc, .docx formatlarda yuklab olishingiz mumkin.

7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan test savollari to’plami bahosi:

5000 so’m*

Murojaat uchun:Shuhratbek.uz@umail.uz   yoki  Shuhrat_nur.84@mail.ru  Sizning to’lovingiz www.Shuhratbek.uz saytidagi yangi loyihalar rivoji uchun sarflanadi.
(To’lovni o’z telefoningizdan Click orqali qilasiz, test savollari to’plami elektron pochtangizga jo’natiladi.

*880*3*949180227*summa# tering hamda 7-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan test savollari to’plamiga ega bo’ling.

To’plam e-pochtangizga yuboriladi)


Agarda 6-9 sinf tarix fanidan barcha test savollari to’plamini

(13000 ta test savollari) harid qilsangiz bahosi:

13000 so’m*


BOG’LANISH UCHUN:
Tel: + 99894 9180227

Telegram: + 998949180227

c:\users\shuhrat\pictures\рисунок1.pngYüklə 73,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə