8. ulusal beton kongresi 5-7 ekiM 2011Yüklə 29,93 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü29,93 Kb.

8. ULUSAL BETON KONGRESİ

5-7 EKİM 2011
Odamız adına İzmir ve İstanbul Şubeleri olarak İzmir’de düzenlediğimiz 8. Ulusal Beton Kongresi, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM 75. Yıl Amfisi’nde gerçekleşti.
Kongrenin açılış konuşmaları bölümünde sırasıyla İzmir Şube Başkanı Ayhan EMEKLİ, Şube Başkanımız Cemal GÖKÇE, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kambiz RAMYAR, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet GÖKARSLAN ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar HARP yer aldı.
Konuşmalarının ardından, 6 Kasım 2010 tarihinde kaybettiğimiz İzmir Şube Başkanı Tahsin VERGİN ve beton kongrelerinin başlangıcından bu yana değerli katkıları olan ve 8 Ocak 2011 tarihinde kaybettiğimiz Haluk İŞÖZEN’in anma videoları sunuldu.
Kongrenin anısına düzenlendiği Prof. Dr. Ferruh KOCATAŞKIN’a ilişkin yapılan Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR’in yönettiği anma oturumunda Prof. Dr. Turan ÖZTURAN, Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL, Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER ve Çelik ÖZYILDIRIM birer konuşma yaptılar.
Anma oturumundan sonra Virjinya Karayollarında Son Yıllarda Gerçekleştirilen Beton Uygulamaları” başlıklı sunum Çelik ÖZYILDIRIM tarafından gerçekleştirildi.

57 bildiri sunulan kongrede toplamda 53 bildiri sunuldu. 510 kişinin katılımıyla gerçekleşen kongrede açılış oturumuyla birlikte toplam 14 oturum gerçekleşti.

Birinci oturum, Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR ve Nusret SUNA (İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi) tarafından yönetildi. Oturumda, Oğuzhan ÇOPUROĞLU-“Yüksek Fırın Cürufunca Zengin Betonlarda Buzlanma-Tuz Pullanması Dayanıklılığını Artırmaya Yönelik Sodyum Monoflrofosfat Uygulaması Vaterit ve Aragonit Stabilizasyonu”; başlıklı bildiri, Mehmet KARATAŞ-Kâzım TÜRK-Tahir GÖNEN tarafından hazırlanan “Silis Dumanı Miktarının Kendiliğinden Yerleşen Betonun Kılcal Su Emme ve Karbonatlaşma Özelliklerine Etkisi” başlıklı bildiri; Hasan BİRİCİK-Nabi YÜZER-Fevziye AKÖZ-Zekiye ÇINAR-Ahmet B. KIZILKANAT-Yelda Y. GÜRKAN tarafından hazırlanan “Pirinç Kabuğu Katkılı Betonun Yüksek Sıcaklık Performansı” başlıklı bildiri ve Erhan GÜNEYİSİ-Mehmet GESOĞLU-Seda KARAOĞLU Kasım MERMERDAŞ tarafından hazırlanan “Silis Dumanı ve Metakaolinin Betonun Gaz Geçirimliliği ve

Kısıtlanmış Rötresine Etkileri” başlıklı bildiriler yer aldı.


Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL ve Ali Fuat GÜNAK (İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi) tarafından yönetilen ikinci oturumda Caner ANAÇ-Oğuzhan ÇOPUROĞLU-Erik SCHLANGEN tarafından hazırlanan “Betonarme Yapılarda Malzeme Kontrolü İle Alkali Silis Reaksiyonu Performans Değerlendirmesine Yönelik Yazılım Uygulaması”; İlhami DEMİR-Hasbi YAPRAK-Osman ŞİMŞEK tarafından hazırlanan “Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinde Kalmış Lityum Nitrat ve ASR Kontrol Katkılı Harcın Genleşme Özelliklerinin Karşılaştırılması”; Cenk KARAKURT-Abdullah DEMİR-Mehmet CANBAZ

tarafından hazırlanan “Mermer Tozu ve Sepiyolit Katkılı Çimentoların Alkali Silis Reaksiyonu ve Yüksek Sıcaklık Dayanıklılığına Etkisi”, “Korkmaz YILDIRIM-Mansur SÜMER-Mücteba UYSAL tarafından hazırlanan “Uçucu Külün Alkalisilis Reaksiyonuna Etkisinin Araştırılması” başlıklı bildiriler yer aldı.


Üçüncü oturum, Prof. Dr. Bülent BARADAN ve Yrd. Doç. Dr. Sinan ERDOĞAN tarafından yönetildi. Bu oturumda, Mehmet GESOĞLU-Erhan GÜNEYİSİ-Mustafa Erkan KOCABAĞ-Veysel BAYRAM-Kasım MERMERDAŞ tarafından hazırlanan “Mermer Tozu ve Uçucu Kül Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Sertleşmiş Özelliklerinin İncelenmesi”; Merve AÇIKGENÇ-Mehmet KARATAŞ-Zülfü Çınar ULUCAN tarafından hazırlanan “Elazığ Yöresine Ait Kireç Taşı Tozunun Kendiliğinden Yerleşen Harcın

Mühendislik Özelliklerine Etkisi”; “Murat TUYAN-Reza SALEHAHARİ-Hasan Yavuz ERSÖZ-Tahir Kemal ERDEM-Özge ANDİÇ ÇAKIR tarafından hazırlanan “Değişik Kompozisyonlarda Üretilen Kendiliğinden Yerleşen Betonların Reolojik ve Tiksotropik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı bildiriler yer aldı.


Kongrenin ikinci günü dördüncü oturumla başladı. Bu oturum, Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL ve Doç. Dr. Nabi YÜZER tarafından yönetildi. Selahattin DÜZBASAN-Erol YAKIT-Süleyman ULUÖZ tarafından hazırlanan “İSMEP Kapsamında İstanbul’da 23 Okulda Yapılan Güçlendirme Çalışmaları ve Kalite Kontrol”; Bahtiyar ÇETİNBAŞ tarafından hazırlanan “Yapı Denetimi Yasasına Göre Beton Denetimi Uygulamaları”; Burak YÖN-Erkut SAYIN-Yusuf CALAYIR tarafından hazırlanan “Çok Katlı Betonarme Binalarda Yapısal

Performansın Beton Dayanımına Göre Değerlendirilmesi”; Selahattin DÜZBASAN-Süleyman ULUÖZ –Erol YAKIT-Ludwıg FRIEDL-Alptekin ALAKOÇ tarafından hazırlanan “Karusel Sistemiyle Öngermeli Beton Travers Üretimi ve Kalitesi” başlıklı bildiriler yer aldı.

Beşinci oturum, Prof. Dr. Fevziye AKÖZ ve D. Galip KILINÇ (İMO Yönetim Kurulu Üyesi) tarafından yönetildi. Çağrılı Konuşmacı Nurettin DEMİR’in “Marmaray Projesi-Üsküdar İstasyonu Benzersiz Bir Aç Kapa İstasyon Yapısı” başlıklı bildirisiyle başladı. Bu oturumda, Serap ERDOĞDU-Devrim GÖK-Faik AŞÇI tarafından hazırlanan “Marmaray Projesi Tünellerinde Pasif Yangın Koruma Çalışmaları”; Serhan CEYLAN Özge

ANDİÇ ÇAKIR-Kambiz RAMYAR-Erhan YOĞURTCU tarafından hazırlanan “Ortam Sıcaklığı ve Karıştırma Süresinin Farklı Beton Karışımlarının Basınç Dayanımına Etkisi”; M. Timur CİHAN-Abdurrahman GÜNER tarafından hazırlanan “Beton Çökme Değerini Etkileyen Kontrol Edilebilir Değişkenlerin Etki Düzeylerinin Kısmî Faktöriyel Tasarım Kullanılarak Belirlenmesi” başlıklı bildiriler sunuldu.


Prof. Dr. Turan ÖZTURAN ve Yrd. Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL tarafından yönetilen altıncı oturumda, Anıl NİŞ-A. Onur PEHLİVAN-Abdullah H. AKCA-Nilüfer ÖZYURT ZİHNİOĞLU-Tayfun Altuğ SÖYLEV-Turan ÖZTURAN tarafından hazırlanan “Donatı Korozyonu İçin Verilen Sınır Değerlerin Yalın ve Çelik Lifli Betonlarda Çatlak Oluşumu Açısından Değerlendirilmesi”; İlker USTABAŞ-Şakir ERDOĞDU tarafından hazırlanan “Rize Yöresi Deniz Kumunun Yapılarda Kullanımı ve Betonun Toplam Klor İçeriğine Etkisi”; Mustafa ŞAHMARAN-Hasan Erhan YÜCEL-Erdoğan ÖZBAY-Tahir Kemal ERDEM tarafından hazırlanan “Uçucu Kül Kullanım Oranının Yüksek Performanslı Çimento Esaslı Kompozitlerin Donma-Çözülme Dayanıklılığına Etkisi”; Tuğrul TANFENER-Serdar GÖKTEPE-İsmail Özgür YAMAN tarafından hazırlanan “Merkezkaç Dökümlü Beton Direklerde Oluşan Rötre Çatlaklarının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi” başlıklı bildiriler sunuldu.
Yedinci oturum Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER tarafından yönetildi. Bu oturumda, Murat TUYAN-Halit YAZICI tarafından hazırlanan “Yüksek Performanslı Harçlarda Lif-Matris Aderansının İncelenmesi”; Çağlar YALÇINKAYA-Halit YAZICI-Burak FELEKOĞLU tarafından hazırlanan “Reaktif Pudra Betonunun Büzülme Özelliklerinin İncelenmesi”; Egemen TEOMETE-Tahir Kemal ERDEM tarafından hazırlanan “Metal Lif Katkılı Çimentolu Kompozitlerde Basınç Birim Şekil Değiştirme– Elektriksel Direnç İlişkisinin Deneysel Olarak Araştırılması”; Ertuğ AYDIN-Mehmedali EGEMEN tarafından hazırlanan “Yüksek Sıcaklıkların Polipropilen Lif İçeren Çimento Esaslı Kompozitlerin Basınç Dayanımlarına ve Sülfat Dirençlerine Etkileri” başlıklı bildiriler sunuldu.
Sekizinci oturum, Prof. Dr. Kambiz RAMYAR ve Doç. Dr. İ. Özgür YAMAN tarafından yönetildi. Bu oturumda, Ali MARDANİ-Kambiz RAMYAR tarafından hazırlanan “Uçucu Külün Silindir İle Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi”; Bekir Y. PEKMEZCİ-Hakan N. ATAHAN tarafından hazırlanan “Mineral Katkılı Harçlarda Nano Malzemeler İle Erken Dayanımın Yükseltilmesi”; Yuşa ŞAHİN-Özkan ŞENGÜL tarafından hazırlanan “Mineral Katkıların Hamur ve Harçların Reolojik Özeliklerine Etkisi”; Tayfun KAVAKLI-Erdem ÖZ-İrfan KADİROĞLU tarafından hazırlanan “Uçucu Kül, Zeolit, Filler ve Trasın Farklı Dozajlarda Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkisi”; Aslı ÖZBORA-Jean PERA tarafından hazırlanan “Sülfoalüminatlı Çimentonun Portland Çimentosunun Priz ve Sertleşme Süreçlerine Etkisi” başlıklı bildiriler sunuldu.
Kongrenin üçüncü günü Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU ve Doç. Dr. Halit YAZICI tarafından yönetilen dokuzuncu oturumda, Fuat KÖKSAL-Yuşa ŞAHİN-Murat ŞAHİN tarafından hazırlanan “Çelik Tel Donatılı Betonlara Ait Kırılma Enerjilerinin Tepki Yüzeyi Yöntemiyle Modellenmesi”; Z. Canan GİRGİN-H. İbrahim AYIŞ tarafından hazırlanan “Tünellerde Püskürtme Beton Kaplamada Çelik Liflerin Uygulanabilirliği ve Maliyet Analizi”; Tayfun Altuğ SÖYLEV-Turan ÖZTURAN tarafından hazırlanan “Çelik ve Polipropilen Liflerin Betonun Mekanik ve Geçirimlilik Özelliklerine Etkisi”; Mehmet YERLİKAYA tarafından hazırlanan “Çelik Tel Donatılı Beton Yollar” başlıklı bildiriler sunuldu.
Onuncu oturum Prof. Dr. Mustafa TOKYAY ve Doç. Dr. Selçuk TÜRKEL tarafından yönetildi. Bu oturum çağrılı konuşmacı Ali Anıl ACUN’un “Permafrost Zeminlerde İnşaat Yapım Teknikleri” başlıklı sunumuyla başladı. Bu oturumda, Muhsin YALÇIN-Canan TAŞDEMİR-Mehmet Ali TAŞDEMİR-İsmail GÖKALP Mehmet YERLİKAYA tarafından hazırlanan “Çelik Tel Donatılı Betonların Kullanılabilirlik ve Taşıma Gücü Sınır Durumlarına Göre Tasarımı - Performans Sınıfları”; Ahmet Merih ERKAN-Oğuzhan TEZCAN-Erdem

ÖZ-İrfan KADİROĞLU tarafından hazırlanan “İnce Agregadaki Metilen Mavisi Değerinin Taze ve Sertleşmiş Beton Üzerine Etkisi”; Özgür ÇAKIR-M. Mansur TÜFEKÇİ tarafından hazırlanan “Geri Kazanılmış Agregaların Beton Üretiminde Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması” başlıklı bildiriler sunuldu.


Onbirinci oturumun yöneticiliği Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR ve Doç. Dr. Yılmaz AKKAYA tarafından yapıldı. Bu oturumda, Cenk KILINÇ-Tümer AKAKIN tarafından hazırlanan “Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi”; Türker DİKİCİ-Selçuk TÜRKEL tarafından hazırlanan “Pomza Agregası ve Değişik Tipte Mineral Katkı İçeren Taşıyıcı Hafif Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi”; Fuat KÖKSAL-Murat ŞAHİN-Mehmet KAYA-Osman GENÇEL tarafından hazırlanan “Genleştirilmiş

Vermikülit Agregası Kullanılarak Üretilen Düşük Dayanımlı Hafif Betonların Yüksek sıcaklık Etkisindeki Davranışı”; Emin Agah ORCAY-Timur DİZ-Erdem ATEŞ-Canan TAŞDEMİR tarafından hazırlanan “Hafif Betonların Mekanik Özellikleri ve Isı İletkenlik Katsayıları”; Soner BATUR-Ziya GEÇMEZ-Muhittin TARHAN tarafından hazırlanan “Boyabat Barajı ve HES Projesinde Kullanılan Çimentoların Özellikleri” başlıklı bildiriler sunuldu.


On ikinci oturum Vedat YORULMAZEL (İMO İzmir Şubesi) ve Tümer AKAKIN(THBB Genel Sekreteri) tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tolga ILICA-Özkan ŞENGÜL tarafından hazırlanan “Farklı Geçirimsizlik Katkıları İle Üretilen Betonların Özellikleri”; Mücteba UYSAL-Kemalettin YILMAZ-Mansur SÜMER Korkmaz YILDIRIM tarafından hazırlanan “Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanılarak Üretilen Yoğun Donatılı Perde Elemanlarında Basınç Dayanımının Döküm Noktasına Göre Değişimi”; Kâzım TÜRK “İkili ve Üçlü Sistemlerde Uçucu Kül ve Silis Dumanı İkameli Kendiliğinden Yerleşen Harcın İşlenebilirlik ve Dayanım Özellikleri”; Mehmet CANBAZ- Abdullah DEMİR- Cenk KARAKURT tarafından hazırlanan “Melasın Akışkanlaştırıcı Katkı Olarak Kullanılabilirliği”; Kürşat Esat ALYAMAÇ-Ragıp İNCE tarafından hazırlanan “Farklı Mineral Katkılarla Üretilmiş KYB’lerin Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi” başlıklı bildiriler sunuldu.
Kongrenin son oturumu Prof. Asım YEĞİNOBALI ve Muhittin TARHAN (İMO İstanbul Şubesi) tarafından yönetildi. Bu oturumda, Kamile TOSUN-Burak FELEKOĞLU-Bülent BARADAN tarafından hazırlanan “Tamir Harcı Üretiminde Kullanılan Polimer Kökenli Katkıların Beton-Harç Arası Aderans Dayanımına Etkileri”; Cihat YÜKSEL-Kambiz RAMYAR tarafından hazırlanan “Atık Cam İçerikli Beton Karışımların Mekanik Özellikleri”; Sinan Turhan ERDOĞAN tarafından hazırlanan “Öğütülmüş Ferrokrom Cürufu

Kullanılarak Jeopolimer Üretimi”; Y. Egemen KESLER-Yılmaz AKKAYA tarafından hazırlanan “Puzolan ve Kalsit Katkılı Betonların Erken Yaş Özellikleri” başlıklı bildiriler sunuldu.


Üç gün süren kongrenin değerlendirmesi Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR tarafından yapıldı. Kongre, İzmir Şube Başkanı Ayhan EMEKLİ ve Şube başkanımız Cemal GÖKÇE’nin kapanış konuşmaları ile son buldu.
Kongre Fotoğrafları için >>


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə