А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə147/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   148

 

435


şəraitində  QƏЭ,  prosesinin  idarə  edilməsi  üçün  böyük  əhəmiyyəti 

vardır.  

 

                                                    Yoxlama sualları. 

1.  Bu və ya digər ölkənin ixrac həcmi nə təyin edilir? 

2.  Bu və ya digər ölkənin idxal həcmi nə ilə təyin edilir? 

3.  Dünya  ticarəti  ilə  daxili  bazar  qiymətlərinin  qarşılıqlı 

münasibəti necədir? 

4.  Kvata nədir? 

5.  Embarqo nədir? 

6.  Qarşılıqlı təlabat və qarşılıqlı təklif nədir? 

7.  Ticarə olunan və ticarə olunmayan məhsul nədir? 

8.  Ticarə  olunan  və  ticarə  olunmayan  məhsullara  bütün 

məhsulların bölgüsü necə aparılır? 

9.  Bazar  konyukturunu  təyin  edən  müxtəlif  faktorlar  üzrə 

ölkələr necə təsniflənir? 

10.  «Dünya qiymətləri» dedikdə nə başa düşülür? 

11.  Hasilat  sənayesində  qiymətin  əmələ  gəlməsinə    dünya 

bazarının hansı faktorları təsir göstərir? 

12.  Xammal ehtiyatlarına qiymətin əmələ gəlməsinə dünya 

bazarının hansı faktorları təsir göstərir? 

13.  Qapalı və açıq bazar nə deməkdir? 

14.  Qapalı  və  açıq  bazarların  spesifik  xüsusiyyətləri  nədən 

ibarətdir? 

15.  Xariжi  iqtisadi  fəaliyyətdə  barter,  klirinq  və 

kompensasiya təhжizatı nə deməkdir? 

16.  Hesablaşma qiymətləri və elan edilmiş qiymətlər nədir? 

17.  Xariжi  iqtisadi  fəaliyyətdə  qiymətlərin  təyin  edilməsi 

üçün hansı məlumat mənbələrindən istifadə edilə bilər? 

18.  Xariжi  tiжarətdə  əlavələrin  hansı  növlərindən  istifadə 

edilə bilər? 

19.  Xariжi  tiжarətdə  endirimlərin  və  güzəştlərin  hansı 

növlərindən istifadə edilə bilər? 

20.  Beynəlxalq saziş qiymətləri nədir? 

21.  Düzgün istiqamət qiymətləri nədir? 

22.  Sürüşkən qiymətlər nə deməkdir? 

23.  Ixraжatda qiymətin ən yüksək həddi neжə təyin edilir? 

24.  Ixraжatda qiymətin ən aşağı həddi neжə təyin edilir?  

436


25.  Idxalda qiymətin ən yüksək həddi neжə təyin olunmur? 

26.  Idxalda qiymətin ən aşağı həddi neжə təyin olunur? 

27.  Bütöv  iqtisadi  fəaliyyətdə  dövlət  tənzimlənməsi 

sisteminin ən əsas vasitəsi nədir? 

28.  II  Dünya  müharibəsindən  sonra  qiymətlərin  dövlət 

tənzimlənməsi  və  qiymətin  əmələ  gəlməsi  ABŞ-da 

müxtəlif mərhələlərdə neжə həyata keçirilirdi? 

29. Kanadada və Avstraliyada 

30. Yaponiyada 

31. Fransada 

32. Diricizma siyasəti nədir? 

33. Sərbəst qiymətlərə nəzarət siyasəti nədir? 

34. Skandinaviya ölkələrində 

35.Жənubi Avropa ölkələrində 

             36.Keçid  dövründə  Rusiya  üçün  dövlət  tənzimlənməsinin     

təжrübəsindən hansı nətiжəyə gəlmək olar? 

               

 

  

TERMINLƏRIN QISA LÜĞƏTI 

 

Aktiv – əmlakın və pul vəsaitinin istifadəsi, yerləşdirilməsi və tərkibinin pula  ifadəsini  özündə  əks  etdirən  mühasibat  balansının 

bir hissəsi; 

Aksiz  –  sənaye  və  ya  tiжarət  müəssisələrindən  aksiz  yığım  vəsaitləri 

üzrə yığılan və məhsul və xidmətlərin satış qiymətlərinə 

daxil edilən dolayı vergi növü; 

Tələb  və  təklifin  təhlili  –  жəmiyyət  üzvlərinin  maddi  tələbatını  nəzərə 

alan iqtisadi tədqiqat sahəsi; 

Faktorların  təhlili  –  öyrənilən  halların  göstəriжilərinə  təsir  göstərən 

faktorların aşkar edilməsi və təsnifatı 

Antiinhisar  qanunveriжiliyi  –  rəqabət  mühitinin  saxlanmasına    və 

monopoliyaya 

və 


qeyri-sağlam 

rəqabətə 

qarşı 

yönəldilmiş  mühitin  saxlanmasına  qarşı  yönəldilmiş hüquqi qərarlar; 


 

437


Aprior  məlumatlar  –  qərarların  qəbul  edilməsində  tədqiqatçılar 

tərəfindən  istifadə  edilən    qabaqжadan  mövжud  olan 

məlumatlar. 

Auditor      -  Hüquqi şəxslərin mühasibat balansının yoxlanılması üzrə 

dövlət  tərəfindən  hüquqi  və  ixtisaslaşdırılmış  sənədə 

malik olan hüquqi şəxslər. 

Bazis qiymətləri – bütövlükdə  və ayrı-ayrı  məhsul növləri üzrə qiymət 

indeksinin  təyin  edilməsi  zamanı    baza  kimi  qəbul 

edilən qiymətlər. 

Bazis  ili  –  indeksin  qəbul  edilməsi  və  ya  digər  hesabların  aparılması 

zamanı  dövlət,  müəssisə,  təşkilat,  firma,  bank  və  digər 

iş strukturları tərəfindən baza kimi qəbul edilmiş il. 

Bank tarifləri – faizlə ifadə olunmuş və pul vəsaitlərindən istifadə üçün 

banka ödənilən ödəmələrin ölçüsü . 

Kommersiya  bankı  –  hüquqi  və  fiziki  şəxslərə  bank  xidmətləri  üzrə 

geniş  əməliyyat  dairəsini  yerinə  yetirən  depozit  bank: 

depozitlərin 

жəlb  edilməsi,  veksellərin  uçotu, 

kreditlərin  verilməsi,  qiymətli  kağızlarla  aparılan  

əməliyyatlar və s. 

Universal bank – bütün əsas bank əməliyyatlarını yerinə  yetirən kredit 

müəssisələri:  ipotekalar,    investisiyalar,  əmanətlər, 

tiжarət, k\t və s.  

Mərkəzi  bank  –  ölkənin  bütün  pul-kredit  sisteminə  rəhbərliyi  həyata 

keçirən,  ölkənin  vahid  kredit  siyasətini  yerinə  və  pul 

nişanları    emissiyasının  monopolist  hüquqlarına    malik 

olan emissiya bankı. 

Məktublaşma bankları - -------- 

Birca  –  standartlar  və  nümunələr  üzrə  topdansatış    məhsul  tiжarətini 

(əmtəə bircası), qiymətli  kağızlar (fond bircası), xariжi 

valyuta  (valyuta  bircası),  işçi  qüvvəsinin  alqı-satqısı 

(əmək  bircası) tiжarətini həyata keçirən bazar forması. 

Birca  kotirovkaları  –  uyğun  bircalarda  fəaliyyət  göstərən  məhsul 

qiymətləri. 

Dövlət  büdжəsi  –  Müəyyən  edilmiş  qaydada  və  müəyyən    müddətə 

təsdiq  edilmiş,  dövlətin  xərж  və  gəlir  maddələri  üzrə 

təşkil edilmiş sənəd. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə