А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə79/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   148

 

237


Rusiyada 

qiym tl rin 

t nziml nm si üzr  t dbirl r 

 

Ошибка


!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Yoxlama sualları 

 

1.  nflyasiya nədir? 

2.  Keyns inflyasiya nəzəriyyəsi nədən ibarətdir? 

3.  Monetarist inflyasiya nəzəriyyəsi nədən ibarətdir? 

4.  nflyasiyanın sosial-siyasi nəticələri hansılardaır? 

5.  nflyasiyanın iqtisadi nəticələri hansılardır? 

6.  Sürünən və ya mötədil inflyasiya nə ilə xarakterizə olunur? 

7.  Sıçrayışlı və ya çaparaq inflyasiya nəzəriyyəsi nədən ibarətdir? 

8.  Hiperinflyasiya nə ilə xarakterizə olunur? 

9.  Staqnasiya və staqflyasiya nədir? 

10.  nflyasiya zamanı kimlərin gəlirlərinin azalması baş verir? 

11.  nflyasiya zamanı kimlərin gəlirlərinin artması baş verir? 

Rusiyada qiymətlərin tənzimlənməsi üzrə tədbirlər 

Baza sahələrinin 

məhsullarının 

qiymətlərinin 

tənzimlənməsi 

Struktur 

formalaşdıran 

məhsullarının 

qiymətlərinin 

tənzimlənməsi 

Strateji məhsulların 

qiymətlərinin 

tənzimlənməsi 

Gəlirlər sahəsində 

vahid siyasətin 

həyata keçirilməsi 

Inhisarçıların 

məhsullarının 

qiymətlərinə hədd 

müəyyən edilməsi 

Vahid qiymətlərin 

məhdudlaşdırılması 

siyasətinin həyata 

keçirilməsi 

Effektiv nəzarət 

mexanizminin 

formalaşdırılması və 

həyata keçirilməsi 
 

238


12. Məcmu  pul  kütləsini  əhəmiyyətli  dərəcədə  artırmadan 

investisiyaların 

həcmini 

nəyin 


hesabına 

yüksəltmək 

mümkündür? 

13.  nflyasiya 

səviyyəsini 

və 


inflyasiya 

gözləmələrini 

qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq nəyə görə lazımdır? 

14.  nflyasiyanın əlamətləri hansılardır? 

15.  nflyasiya  zamanı  qiymətlər  indeksinin  hansı  fərqli  növləri 

mövcud olur? 

16. Deflyator nədir? 

17.  nflyasiyaya dövlət təsirinin hansı metodları mövcuddur? 

18. Tələb inflyasiyası nədir? 

19. Xərclər inflyasiyası nədir? 

20. Əvəzetmə effekti nədir? 

21. Əhalinin  yaşayış  minimumunun  müəyyənləşməsi  nəyə  görə 

zəruridir? 

22. Engell qanunu inflyasiyada nəyi bildirir? 

23.  nflyasiya müxtəlif bazarlarda alıcı və satıcı arasında gəlirlər və 

zərərlərin yenidən bölgüsünə necə təsir edir? 

24.  stehsal  resursları  bazarında  xalis  iqtisadi  renta,  inframarjinal 

renta və differensial renta nədir? 

25. V.Paretoya görə iqtisadiyyatın effektivliyinin meyarı nədir? 

26.  nflyasiya  gözləmələrini  qiymətlədirərkən  hansı  mərhələrəi 

fərqləndirmək gərəkdir? 

27.  nflyasiya 

gözləmələrinin 

qiymətləndirilməsinin 

ekspert 

metodları nə ilə xarakterizə olunur? 

28.  nflyasiya gözləmələrinin ekspertizanın həyata keçirilməsi üçün 

mütəxxəsis qrupu necə formalaşdırılır? 

29.  nflyasiya prosesləri faktorlarının sıralanması nədir? 

30.  nflyasiya prosesi faktorlarının ölçülməsi nədir? 

31. Xərclərin  effektivliyinin  qiymətləndirilməsinin  sadə  statistik 

metodları üçün nə xarakterikdir? 

32. Xərclərin  effektivliyinin  qiymətləndirilməsinin  diskontlaşdırma 

metodları üçün nə xarakterikdir? 

33. Antiinflyasiya siyasəti nədir? 

34. Multifikasiya, revtavrasiya, devalvasiya və denominasiya nədir? 

35.  nqilaba  qədərki  müddətdə  Rusiyada  qiymətlər  səviyyəsinin 

dəyişməsi üçün nə xarakterikdir? 
 

239


36. Oktyabr inqilabında Böyük Vətən Müharibəsinə qədərki dövrdə 

Rusiyada  qiymətlər  səviyyəsinin  dəyişməsi  üçün  nə 

xarakterikdir? 

37. Böyük  Vətən  Müharibəsi başlanandan  və  müharibədən  sonrakı 

dövrdə  Rusiyada  qiymətlər  səviyyəsinin  dəyişməsi  nə  ilə 

xarekterizə olunur? 

38. XX  əsrin  sonundakı  iqtisadi  islahatlar  dövründə  Rusiyada 

inflyasiyanın təşəkkül tapmasına hansı faktorlar səbəb oldu? 

39. XX  əsrin  sonundakı  iqtisadi  islahatlar  dövründə  Rusiyadakı 

inflyasiyasının fərqli xüsusiyyətləri hansılardır? 

40. Rusiyada  inflyasiyanın  cilovlanmasına  hansı  metodlar  yardım 

edə bilər? 

41. XX  əsrin  sonundakı  iqtisadi  islahatlar  dövründə  Rusiyanın 

iqtisadi siyasətinin məqsədəuyğun iqtiqamətləri hansılardır? 

 

 

Ə S   l   7  

 

 

 

 

Q YMƏT    S YASƏT   VƏ MALLARIN  

MÖVQELƏŞD R LMƏS . 

 

Obyektiv faydalılıq və malların alınmasına subyektiv yanaşma. 

Alıcının  gəlirləri  və    qiymət  səviyyəsi.  Qiymət  siyasəti  və  qiymətin 

strategiyası.-Məxaric  və  marketinq  tədqiqatı  əsasında  qiymətin 

müəyyənləşdirilməsi.- 

Elmi-texniki 

tərəqqi 

amilləri-Güzəştlər, 

imtiyazlar  və  əlavələr.-Vasitəçilərin  rolu.-Qiymət  informasiyası  və 

marketinq 

tədqiqatının 

rolu.-Bölüşdürmə 

kanallarının 

təşkili.- 

Müəssisənin  fəaliyyətində  pul  nəticələrinin  qiymətləndirilməsi.-

Təsərrüfat  fəaliyyəti  haqqında  hesabat  və  balans  hesabat  və  balans 

hesabatı. 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə