А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə99/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   148

 

292


onun  əsasında  konkret  mala  qiymətin    qoyulmasının  səviyyəsi,  satışın 

həcminə  və  müəssisənin  əldə  edilmiş  gəlirinə  təsir  göstərməyə  qadir 

olan bütün faktorların birlikdə müzakirə edilməsilə əldə edilir. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  rəqabət  nəticəsində  təyin  edilən 

qiymətdən  imtina  etməklə  zəif  qiymət  qoyma  metodu  ilə  fəaliyyətini 

məhdudlaşdırmaq  məsləhət  görülmür.  Daha  effektiv  üsul    aktiv  stateji 

qiymətqoymasından  ibarət  olmalıdır.  Mövcud  vəziyyətdə  aktiv  strateji 

qiymətqoyma  dedikdə,  bu  cür  qiymətin  təyin  edilməsi  nəticəsində 

kifayət  qədər  satış  tutumu  (həcmi)  təmin  edilir,  orta  istehsal  satış 

xərclərinin həcmi və bütün istehsal-satış fəaliyyətinin gəlirlilik səviyyəsi 

təmin edilir. 

Cədvəl 7.1. Elmi-texniki tərəqqinin (ETT) amilləri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hər  hansı  bir  investisiya  layihəsində  aktiv  qiymətqoyma 

strategiyasını müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün mütləq nə isə ilkin 

(ilkin  investisiya)  fazanı  yerinə  yetirməlidir.  Bunu  tədqiqatın  rəqabəti 

əsasında aparılması və layihənin əsas ideyasını (investisiyanın məqsədi) 

özündə  bırləşdirən  layihənin  konsepsiyasını  işləyib  hazırlamaqdan 

Elmi-texniki 

tərəqqinin 

istiqamətləri 

Məhsulun 

təkmilləşdirilməsi 

Əməyin 


təkmilləşdiri

Layihənin sərmayələş-dirilməsi,məhsul 

və xidmətlər 

Maşınlar və mexanizmlər,montaj 

avadanlıqları,nəqliyyat və s.avadanlıqlar

 

  

darəetmənin qərarı, qərarın həlletmə  

metodu 

 

Kompyüter vasitələri, texnikanın  

stehsal sahəsində elmi-texniki tərəqqi 

obyektləri 

darəetmə sahəsində ETT obyektləri 

Elmi-texniki tərəqqinin reallaşdırılması dairəsi 

darəetmənin texnoloğiyası və təşkili,idarəetmə 

metodları və strukturu, avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sisteminin təşkili işinin əlaqələndirilməsi 

nformasiya sistemləri, 

informasiya  

Materiallar,konstruksiy

alar, 


Kompleks 

mexanikləşdirmə 

Əmək proseslərinin 

təkmilləşdirilməsi 

(texnologiya, təşkilati, 

planlaşdırma və 

idarəetmə) 

Əmək alətlərinin 

təkmilləşdirilməsi  

293


başlamaq  lazımdır.  nvestisiya  məqsədinin  mənbəyi  7.5  şəkildə  təqdim 

edilmişdir 

 

 

 Şə

kil 7.5.  nvestisiya məqsədinin mənbələri. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Sonra  isə  marketinq  və  elmi-texniki  tədqiqatların  əsasında 

qiymətləndirmə  və  ideya  seçimi  həyata  keçirilir.  Burada  7.6  cədvəldə 

təqdim olunmuş bir sıra kritik faktorlara baxmaq lazımdır. Cədvəl 7.6.  nvestisiya müddətinin seçimində kritik amillər. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Sonra isə investorun məqsədləri formalaşır; yəni ki, investisiya 

üçün  lazım  olan  ilkin  layihə  tədqiqatları  aparılır,  niyyətləri  haqqında 

deklarasiya  tərtib  edilir,  layihə  planı  işlənilir,  layihənin  ilkin  variantı 

müəyyənləşdirilir,  layihənin  uzunmüddətlilıyi  analiz  edilir,  layihə 

konsepsiyasının hazırlanmasını həyata keçirir. 

 

Daha sonra baxılan layihənin kompleks analizi həyata keçirilir. Bu cür analiz özündə texniki, kommersiya, maliyyə, ekoloji, təşkilati, sosial və iqtisadi aspektləri birləşdirir. 

 

Müasir indiki vaxtda investisiya layihələrinin effektliyinin qiymətləndirilməsi  üçün  tətbiqi  proqramların  paketləri  və 

həmçinin aşağıdakılar geniş yayılmışdır: 

nvesrisiya məqsədinin mənbələri 

Ödənilm


Tamamla

stehsal 


qüvvələrinin  

artıq olması 

Sahibkarın 

investisiya qoyuluşu 

Qiymətdə, resurslarda, rəqabətdə olan 

dəyişikliklərə olan reaksiya 

ctimai siyasi 

dəyişikliklər 

Təbii fəlakətlər (kataklizmlər) 

Layihə üçün qiymətləndirmə və ideya seçimi 

Xərcini çıxarmaq 

üçün sorğunun 

edilməsi 

Layihənin 

müddəti 

Qiymət səviyyəsi və 

rəqabətə dözümlülük 

cazəli sənədlərin 

sayı 

Layihəni həyata keçirən rayonda investisiya şəraiti 

Xərclərin və nəticələrin 

müqayisə edilməsi 

Riskin səviyyəsi 
 

294


 

*”PROPS.  PR M”;  layihənin  ilkin  mərhələsində  onun  maliyyə 

perspektivlərinin dəyərinin ölçülməsini aparır; 

 

*”PROJEST.EXPERT”;  layihənin  ilkin  mərhələsində  onun göstəricilərini hesablamaq üçündür. 

 

*”ALT- NVEST”.cədvəl növü formasında realizə edilən sistem olub,  özündə  müxtəliflərlə  yanaşı,  Rusiyanın  vergi  bloku,  həmçinin 

layihənin davamlığını da yoxlayan bloku da vardır. 

 

*”TEO-invest”-biznes-planı  hazırlanmış  proqramı  özündə təqdim edir. 

 

Nəticədə,  bazar  rəqabətinin  marketinq  tədqiqatları  və  yeni məhsula  verilmiş  qiymətə  dəyərincə  yanaşmaq  əsasında  istehsal-satış 

fəaliyyəti  şəraitinin  əks-təsir  hesablamalarını  da  yerinə  yetirmək 

imkanını qazanır. 

 

7.3. Q YMƏTQOYMA  TAKT KASI, GÜZƏŞTLƏR, MT YAZLAR VƏ ƏLAVƏLƏR  SATIŞ ZAMANI 

VAS TƏÇ LƏR. 

 

Müəssisənin  strateji  məqsədi  uzunmüddətli  perspektivdə  onun bütün istehsal-satış fəaliyyətinin metodikasını müəyyənləşdirir. 

Qiymətqoyma  taktikası  dedikdə  qiymət  amillərın  köməyi  ilə 

mqəssisə qarşıya qoyduğu məsələlərin həlli üçün tətbiq edən kompleks 

praktiki  tədbirlər  kimi  anlaşılır.  Bu  cür  praktiki  tədbirlərə  adətən 

müxtəlif güzəştlər, imtiyazlar və qiymətdə edilən əlavələr aid edilir. 

Bu  və  ya  digər  konkret  vəziyyətdə  hansı  tədbirlərin  həyata 

keçirilməsi  müəssisədə    işləyən  qiymətqoyma  üzrə  ixtisaslaşmış 

mütəxəssislərə ünvanlanan sualdır. Ancaq istehsalatda baş verən qiymət 

dəyişiklikləri  birdən  birə  əmələ  gəlmir,  bir  qayda  olaraq  statistik 

xarakter  daşıyır.  Həmçinin  dəqiq  və  bir  az  gec  müddətdə  üzə  çıxarılan 

arzuolunmaz  meylləri  düzəltmək  üçün  fəaliyyətin  nəticələri    özünü 

biruzə  verir.Ona  görə  də  qiymətqoymaya  təsir  göstərən  bu  və  ya  digər 

amillərın  əhəmiyyətini  yaxşı  görmək  lazımdır.  Bunun  üçün,  həmçinin, 

müəssisədə  ixtisaslaşdırılmış  işçilər  işləyir.  Bir  qayda  olaraq  istehsalçı 

firma  birtərəfli  qaydada  (yəni  ki,  bazarda  digər  iştirakçıların 

fəaliyyətlərini  düşünmədən)  mallara  əlavələr  təyin  edilmiş  qiymətlərin  

dəyişdirilməsini  aparmaq  çətindir.  Digər  məsələ  isə  müvəqqəti  və  ya 

lokal qaydada fəaliyyət göstərən güzəştlər, imtiyazlar və əlavələrdir. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə