A g r I c a s I aYüklə 75,21 Kb.

tarix13.12.2017
ölçüsü75,21 Kb.2 013

A G R I C A S I A

Kongre Başkanlığı

Değerli Katılımcılar

            Kongrenin  temel  amacı,  modern  tarım  ve  bitki  besleme  alanında  yapılan  farklı  disiplinlerdeki

tarımsal  araştırmaların  ve  bu  alanda  geliştirilen  yeni  tekniklerin  ortak  bir  platformda  sunulması,

deneyimlerin  paylaşılması  ve  karşılıklı  işbirliği  çalışmalarının  geliştirilmesidir.  Kongre  ayrıca,

Türkiye-FAO  bünyesinde  yürütülmekte  olan  'Türkiye  ve  Orta  Asya  Ülkelerinde  Tarımsal  Yenilik

Sistemlerinin Güçlendirilmesi' çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacaktır. Düzenlenecek olan bu

kongre ile söz konusu alanda güçlü işbirliklerinin kurulması, tarımsal üretim sorunlarının tartışılması

ve sağlıklı bitkisel üretime yönelik ortak kararlar alınması hedeflenmiştir. Toprak ve su kaynaklarının

korunması  ve  tarımsal  yenilik  sistemlerinin  geliştirilmesi  bağlamında  bölgesel  projelerin

oluşturulmasına da yön verecek olan bu kongreye katılımlarınızı bekler, değerli katkılarınızdan ötürü

şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

            Orta  Asya'dan  diğer  coğrafi  bölgelere  göçün  temel  nedenleri  arasında  nüfusun  artması  ve

beslenmenin zorlaşması her zaman önemli bir yer tutmuştur. Özellikle geçtiğimiz yüzyıllarda toprak ve

su  kaynaklarında  meydana  gelen  niteliksel  ve  niceliksel  bozulmalar,  Orta Asya  Bölgesi'nde  tarımsal

üretim  ve  verimliliğin  düşmesi  sonucunu  doğurmuştur.  Dolayısıyla  insanların  hızla  artan  gıda

ihtiyaçlarını karşılamak için birim alandan elde edilen verim ve ürün kalitesini artırmak, küresel bir

zorunluluktur.  Bunu  sağlayabilmenin  temel  yolu  ise  modern  tarım  tekniklerinin  bilinçli  ve  etkili

kullanımından  geçmektedir.  Nitekim  bitki  besleme  yönetim  stratejileri,  ancak  bu  temel  üzerine

kurulduğu takdirde bitkisel üretimde uzun süreli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir başarı sağlanabilir.

            Sizleri,  Kırgızistan-Türkiye  Manas  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  01-03  Ekim  2013  tarihleri

arasında  Bişkek-Kırgızistan'da  gerçekleştirilecek  olan  uluslararası  katılımlı  '1.  Orta  Asya  Modern

Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi'ne davet etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Orta Asya, coğrafi konumu ile tarih boyunca doğu ve batı kültürleri arasında çok önemli bir köprü ve

geçiş  oluşturması  nedeniyle  Dünyada  önemli  bir  yere  sahiptir.  Buradaki  Türkler  çok  sayıda  devlet

kurarak  Orta  Doğu  ve  hatta  Avrupa  ortalarına  kadar  uzanan  kültürel  yapıda  önemli  izler

bırakmışlardır. Özellikle Çin'den başlayarak Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına kadar uzanan İpek Yolu,

doğu ile batı kültür ve medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. 


ICARDA

TİKA

TMO


1995

TAGEM

Efkan ALA

Dıykanbay Bakaşeviç KENCEBAYEV

Dr. Ferhat ŞELLİ

Prof.Dr. Sherali NURMATOV

Prof.Dr. Garib MAMMADOV

Dr. Serdar ÇAM

Doç.Dr. Masum BURAK

Mevlüt GÜMÜŞ

Prof.Dr. Mesut AKGÜL

Prof.Dr. Mirdamad SADIGOV

Prof.Dr. İzatullo SATTAROV

Dr. Mamedkuliev KURBANDURDY

Prof.Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV

Akad. Camin AKİMALİEV

Mustafa AKTAŞ

Dr. Gürsel KÜSEK

M. Halis BİLDEN

Mesut KÖSE

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı

Tarım Bakan Yardımcısı,  Kırgızistan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye

Tarım ve Su Kaynakları Bakan Yardımcısı, Özbekistan

Azerbaycan Devlet Arazi Komitesi Başkanı, Azerbaycan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Türkiye

Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Kazakistan

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü, Azerbaycan

Tacik Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü, Tacikistan

Türkmen Tarım Üniversitesi Rektörü, Türkmenistan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Kırgızistan

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü, Türkiye

Tarım Reformu Genel Müdürü, Türkiye

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü, Türkiye

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, Türkiye

Onur Kurulu

Kongre Başkanları

Kongre Onursal Başkanları

Prof.Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN

Prof.Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Prof.Dr. Sebahattin BALCI

Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör V.Düzenleme Kurulu

2 013

A G R I C A S I A

Prof.Dr. Ali İNAL

Prof.Dr. Ali Osman SOLAK

Prof.Dr. Maharram BABAYEV

Prof.Dr. Abdulla SAPAROV

Prof.Dr. Ernazar MAKHMUDOV

Prof.Dr. Sanginboy SANGINOV

Prof.Dr. Ali KASAP

Prof.Dr. Ahmet TUTAR

Prof.Dr. Ediz ULUSOY

Prof.Dr. Amin İSMAYİLOV

Prof.Dr. Nejdet KANDEMİR

Prof.Dr. Bülent OKUR

Prof.Dr. Süleyman TABAN

Prof.Dr. Metin TURAN

Prof.Dr. Yusuf YANAR

Doç.Dr. Kadırbay ÇEKİROV

Doç.Dr. Nazgül İMANBERDİEVA

Doç.Dr. Mehmet ZENGİN

Doç.Dr. Ali JAFAROV

Doç.Dr. Zeynal TÜMSAVAŞ

Doç.Dr. Necdettin SAĞLAM

Yrd.Doç.Dr. Adem KARATAŞ

Dr. A.Ahmet YÜCER

Mehmet ŞAHİN

Ayhan KARAYAMA

Dr. Kadir REDJEPBAEV

Mehmet Süreyya ER

Dr. Bülent SÖNMEZ

Dr. Şükrü ÖZTÜRK

Dr. Orazmurad KARAKHANOV

Dr. Abdumalik NAMOZOV

Uğur ERKAYMAZ

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Azerbaycan

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Kazakistan

Özbek Bilimler Akademisi,  Özbekistan

Tacik Tarım Akademisi, Tacikistan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Humik Madde Derneği, Türkiye

Tarım Makinaları Derneği, Türkiye

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Azerbaycan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Ege Üniversitesi, Türkiye

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Azerbaycan

Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Tarımsal Araşt. ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye

Tarım ve Su Kaynakları Araştırma Enst., Türkmenistan

Türk İşbirliği ve Koord. Ajansı Başkanlığı, Türkiye

Tarımsal Araşt. ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Türkiye

Tarım ve Su Kaynakları Araştırma Enst., Türkmenistan

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Özbekistan

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye2 013

A G R I C A S I A

Dr. Malik BEKENOV

Dr. A. Bayan ALİMGAZİNOVA

Dr. Galina STULİNA

Dr. Abdurrahman MURAT

Dr. Hafiz BOBOYOROV

Mehmet Ali OLGUN

Dr. İ.Hakkı GÜÇDEMİR

Dr. Mesut KESER

Dr. Emil CUMABEKOV

Dr. Chary MURADOV

Dr. Luidmila MARTYNOVA

Dr. Akılbek ÇIMIROV

Dr. Amangeldi ANNAEV

Dr. Rahimcan İKRAMOV

DrBatır MAMEDOV

Dr. Mira CUNUSOVA

Ahmet ALBAYRAK

Levent GELGEÇ

Dr. Alisher TASHMATOV

Dr. Tamara BESSONOVA

Dr. Gulnara I. JUMANIYAZOVA

Dr. Ashirmuhammet SAPARMURADOV

Dr. Ravza MAVLYANOVA

Yrd.Doç.Dr. Bülent YAĞMUR

Yrd.Doç.Dr. Fatih ER

Yrd.Doç.Dr. Ayhan HORUZ

Yrd.Doç.Dr. Mürsel ÇATAL

Dr. Tursunboy AHMEDOV

Dr. Haydar POLAT

Ömer Faruk NOYAN

Dr. Dmitriy TEN

Dr. Kubanıçbek KULOV

Tarım Bakanlığı, Kırgızistan

Kazak Tarımsal İnovasyon Enst., Kazakistan

Su Komitesi Bilimsel Bilgi Merkezi, Özbekistan

TKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye

Tacik Bilimler Akademisi, Tacikistan

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Türkiye

Toprak, Gübre ve Su Merkez Araştırma Enst., Türkiye

ICARDA Ülke Temsilciliği, Türkiye

Toprak Bilimi Araştırma Enstitüsü, Kırgızistan

Çöller, Flora ve Fauna Araşt. Enstitüsü, Türkmenistan

Toprak ve Bitki Yönetimi Araştırma Enst., Kırgızistan

Kırgız Devlet Üniversitesi, Kırgızistan

Tahıl Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Türkmenistan

Orta Asya Sulama Araştırma Enstitüsü, Özbekistan

Doğa Koruma Bakanlığı, Türkmenistan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

TKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye

Gübre Üreticileri Birliği Başkanı, Türkiye

Orta Asya ve Kafkaslar Tarım. Arşt. Enst. Bir., Özbekistan

Kırgız Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kırgızistan

Mikrobiyoloji Enstitüsü, Özbekistan

Türkmen Bilimler Akademisi, Türkmenistan

Orta Asya AVRDC Bölge Koordinatörü, Özbekistan

Ege Üniversitesi, Türkiye

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Bahçe Bitkileri ve Sebze Araştırma Enst., Tacikistan

Toprak, Gübre ve Su Merkez Araştırma Enst., Türkiye

Orta Karadeniz Tarımsal Araştırma İstasyonu, Türkiye

Tarım Bakanlığı, Kırgızistan

Sulama Araştırma Enstitüsü, KırgızistanBilim Kurulu

2 013

A G R I C A S I A

Prof.Dr. İbrokhim ABDURAKHMONOV

Prof.Dr. Aygul ABUGALİEVA

Prof.Dr. Aydın ADİLOĞLU

Prof.Dr. Musa AHMATBEKOV

Prof.Dr. Zeynal AKPAROV

Prof.Dr. Salih AYDEMİR

Prof.Dr. Amin BABAYEV

Prof.Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof.Dr. Orazgeldi ÇARIYEV

Prof.Dr. H.Yıldız DAŞGAN

Prof.Dr. İlhan DORAN

Prof.Dr. Nurdin DÜYŞENBİYEV

Prof.Dr. Nevin ERYÜCE

Prof.Dr. Lazizakhon GAFUROVA

Prof.Dr. Naif GEBOLOGLU

Prof.Dr. Akif GERAYZADE

Prof.Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU

Prof.Dr. Sait GEZGİN

Prof.Dr. Alovsat GULİYEV

Prof.Dr. Aydın GÜNEŞ

Prof.Dr. Hikmat HISORIEV

Prof.Dr. Khayriddin IDİEV

Prof.Dr. Coşkan ILICALI

Prof.Dr. Ali İrfan İLBAŞ

Prof.Dr. Farda İMANOV

Prof.Dr. Almaz İRGAŞEV

Prof.Dr. Amin İSMAYİLOV

Prof.Dr. İzzet KADIOĞLU

Prof.Dr. Gani KALİEV

Prof.Dr. Mustafa KAPLAN

Prof.Dr. Nurudin KARABAYEV

Prof.Dr. Muratbek KARABAYEV 

Bilimler Akademisi, Özbekistan

Kazak Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kazakistan

Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

Kırgız Ulusal Tarım Üniversitesi, Kırgızistan

Gen Kaynakları Enstitüsü, Azerbaycan

Harran Üniversitesi, Türkiye

Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, Azerbaycan

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Türkmen Tarım Üniversitesi, Türkmenistan

Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye

Kırgız Devlet Tarım Üniversitesi, Kırgızistan

Ege Üniversitesi, Türkiye

Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi, Özbekistan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Azerbaycan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tacik Bilimler Akademisi, Tacikistan

Tacikistan Tarım Üniversitesi, Tacikistan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan

Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Kırgız Ulusal Tarım Üniversitesi, Kırgızistan

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Azerbaycan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Tarım Bilimleri Akademisi, Kazakistan

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Ulusal Tarım Üniversitesi, Kırgızistan

Bölgesel CIMMYT Ofisi, Kazakistan 2 013

A G R I C A S I A

Prof.Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN

Prof.Dr. A.Vahap KATKAT

Prof.Dr. Batyr A. KHASANOV

Prof.Dr. Ahmet KORKMAZ

Prof.Dr. Ramazan K. KUZLEV

Prof.Dr. Hafiz MUMİNJANOV

Prof.Dr. N.Mücella MÜFTÜOĞLU

Prof.Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK

Prof.Dr. Nur OKUR

Prof. Dr. Abdirahman OMBAEV

Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ

Prof.Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Prof.Dr. Bayram SADE

Prof.Dr. Boroshil SAIPOV

Prof.Dr. Kadir SALTALI

Prof.Dr. Muhammadi SARDOROV

Prof.Dr. Batırbek A. SARSENBAYEV

Prof.Dr. İşenbay SODOMBEKOV

Prof.Dr. Fikrettin ŞAHİN

Prof.Dr. Şefik TÜFENKÇİ

Prof.Dr. Güngör YILMAZ

Prof.Dr. Kadri YÜREKLİ

Doç.Dr. Oğuz BAŞKAN

Doç.Dr. K.Mesut ÇİMRİN

Doç.Dr. Tubukhanım GASIMZADE

Doç.Dr. Elekber HASANALİYEV

Dr. Dilfuza EGAMBERDİEVA

Dr. Kadriye KALINBACAK

Dr. Eziz KHANKULIEV

Dr. Fariz MİKAİLSOY

Dr. Kazbek TOLEUBAYEV

Dr. Ashirbek UMETOV

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi, Özbekistan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Toprak Bilimi ve Tarımsal Kimya Arşt. Enst., Özbekistan

Tacik Tarım Üniversitesi, Tacikistan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Ege Üniversitesi, Türkiye

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kazakistan

Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Kırgız Ulusal Tarım Üniversitesi, Kırgızistan

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

Tacik Tarım Üniversitesi, Tacikistan

Bitki Biyoteknoloji Enstitüsü, Kazakistan

Kırgız Ulusal Tarım Üniversitesi, Kırgızistan

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

Toprak, Gübre ve Su Merkez Araşt. Enst., Türkiye

Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Özbekistan

Tarımsal Araşt. ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye

Türkmen Tarım Üniversitesi, Türkmenistan

Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Kazak Bitki Koruma Araştırma Enst., Kazakistan

Toprak Bilimi Araştırma Enstitüsü, Kırgızistan2 013

A G R I C A S I A

  Modern tarımsal mekanizasyon ve sürdürülebilir toprak verimliliği 

  Gübre üretim sektörü ve gübre ham maddelerindeki gelişmeler

  Gübreleme ve sulamada yeni yöntemler ve teknolojiler

  Sürdürülebilir ürün verimi, kalitesi ve gıda güvenliği için bitki besleme stratejileri

  Bitki besleme yönetimi-toprak, su ve çevre kalitesi ilişkileri

  Biyolojik gübreler ve gübreleme teknikleri 

  Tarımsal biyoteknoloji ve bitki besleme

  Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve bitki besleme

  Topraksız kültürde bitki besin elementleri yönetimi

  Bitki beslemede modern fertigasyon ve yapraktan gübreleme teknikleri

  Bitki besleme ve bitkilerde hastalık/zararlı kontrolü ilişkileri

  Bitki, toprak ve su analizlerinde yeni yöntemler

  Bitki besleme yönetimi ve tarımsal-ekonomi ilişkileri

  Diğer ilgili konular

AGRICASIA'13 Kongresi, sürdürülebilir toprak verimliliği ve gıda güvenliği açısından modern tarım

teknikleri  ve  bitki  besin  kaynaklarının  yönetimi  üzerine  odaklanmıştır.  Besin  döngüsü,  kârlı  bir

tarımsal  üretim  ve  sürdürülebilir  toprak  verimliliğinin  kombinasyonunu  esas  alan  koruyucu  tarım

sisteminin en önemli unsurlarındandır. Bitki besin yönetimi, besin elementlerinin çevreyi de koruyarak

optimal bitkisel üretim ve ürün kalitesini artıracak şekilde kullanılmasını esas alır. Bu uygulama aynı

zamanda  bitki  beslemenin  doğal,  teknolojik  ve  sosyal  faktörlerle  ilişkilerini  değerlendirmek  için

gerekli olan stratejilerin kurgulanması açısından da önemlidir. Bu çerçevede, kongrenin ana temaları

aşağıda sıralanmıştır:2 013

A G R I C A S I A

Bildiri Hazırlanması

Kongre Dili ve Sözlü/Poster Sunumlar

Yazarlar makalelerini dergide basılmak üzere Word (.doc, .docx) formatında hazırlamalı ve elektronik

ortamda  göndermelidir.  Makaleler  iyi  bir  İngilizce  kalitesi  ile  dikkatlice  hazırlanmalı  ve  kontrol

edildikten sonra sunulmalıdır. Sayfa kenarları, 21.59 x 27.94 cm'lik sayfa boyutlarında her bir taraftan

3.90  cm  boşluk  olacak  şekilde  ayarlanmalıdır.  Özet  hariç  diğer  kısımlar  çift  sütun  olarak

hazırlanmalıdır.  Makalelerde  satır  ve  sayfa  numarası  olmamalıdır.  Makalenin  tüm  kısımları  'Times New  Roman'  yazı  karakterinde  tek  satır  aralığı  ile  ve  iki  tarafa  yaslı  şekilde  yazılmalıdır.  Makale 

başlığı  12  punto,  özet  9  punto,  tablo  ve  kaynaklar  dahil  diğer  kısımlar  10  punto  yazı  büyüklüğünde 

olmalıdır. Makalenin ana gövdesi (a) Özet, (b) Giriş, (c) Materyal ve Metod, (d) Sonuçlar ve Tartışma

  (Tablo  ve  Şekiller  dahil),  (e) Teşekkür  (gerekli  ise)  ve  (f)  Kaynaklar  şeklinde  sıralanmalıdır. Tablo 

başlık yazıları tablonun üstünde yer almalı, şekil başlık yazıları ise şeklin altında yer almalıdır. Şekil

  ve  fotoğraflar  gibi  tüm  gösterimler  elektronik  formatta  sunulmalıdır.  Şekil  ve  grafikler  JPEG 

formatında  ve  1  MB  dosya  boyutunu  geçmeyecek  çözünürlükte  olmalıdır.  Makale  genişliği,  tablo, 

şekil ve kaynaklar  dahil 6-8  sayfayı  geçmemelidir.  Kongreye kayıt yaptıran  her  bir  yazar  başına bir 

makale kabul edilecektir. Makale hazırlamada gerekli tüm detaylı bilgiler için Kongre web sitesinde 

yer alan 'taslak makale' dikkate alınmalıdır. 

Organizasyon  komitesi  sizleri  bu  Uluslararası  Kongreye  katılarak  bildiri  hazırlamaya  ve  sunmaya 

davet etmektedir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen makaleler, hakem değerlendirmesine göre Toprak-Su  Dergisi'nin  özel  sayısında  yayınlanacaktır.  Sunulan  her  bir  makale  üç  bilimsel  hakem 

tarafından dikkatlice değerlendirilecektir. Makalelerinizi kongre takviminde belirtilen süre içerisinde 

elektronik posta ile 'mzengin@selcuk.edu.tradresine göndermeniz rica olunur. 

Tüm  makaleler  dergi  özel  sayısında  yayınlanmak  üzere  İngilizce  hazırlanmalıdır.  Bununla  birlikte, 

sözlü/poster bildiriler kongre esnasında İngilizce, Türkçe, Kırgızca ya da Rusça sunulabilir. Sözlü 

sunumlar  15  dakika  olacak  ve  5  dakikalık  soru-cevap  kısmı  eklenecektir.  Davetli  konuşmacıların 

sunumları 20 dakika olacak, 10 dakikalık soru-cevap bölümü yer alacaktır. Poster sunumlar İngilizce

hazırlanmalıdır. Poster sunumu için taslak bir sunuş örneği kongre web sitesinde hazır olacaktır. 
2 013

A G R I C A S I A

Özel Oturumlar

Sponsorluk Bilgisi ve İşbirliği Platformu 

Seyahat ve Konaklama 

Tüm  katılımcıların  Kırgızistan  vize  işlemlerini  Dışişleri  Bakanlıklarının  resmi  web  sitelerinden 

öğrenerek  yaptırmaları  gerekmektedir.  Vize  işlemleri  katılımcıların  ülkelerine  göre  değiştiğinden, 

ilgili ülkelerdeki Kırgızistan Konsoloslukları'ndan gerekli bilgiler alınabilir. Vize işlemleri için gerekli

davetiye  yazısı  ise,  kongre  katılım  ücretinin  yatırılması  ve  kayıt  işlemlerinden  sonra  katılımcılara

gönderilecektir. 

Kongre  Sekreteryası  seyahat,  konaklama  ve  gezilerle  ilgili  paket  tur  programı  sunacaktır. Alternatif

olarak, konaklamalar için değişik kategorilerde farklı oteller de seçilmiştir. Seyahat ve konaklama için

özel indirimli fiyatlar ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır. 

Kongre için sponsorluk fırsatları mevcuttur. İlgilenen firmalar veya kişiler detaylı bilgi ve yazışmalar

için 'Kongre Sekreteryası'na başvurabilirler. Kongre aynı zamanda tarımsal alanda araştırmacılar ile

özel  sektör  arasında  bir  köprü  oluşturmak  için  uluslararası  işbirliği  ve  tanıtım  stantları  fırsatı  da

sunmaktadır.  Kongre  boyunca  tüm  katılımcılar,  halk  ve  özel  sektör  temsilcileri  bu  işbirliğine

davetlidir. Konu ile ilgili detaylı bilgi ileriki tarihlerde ilan edilecektir. 

Kongre; tarımda bor,  humik maddeler, organik ve biyolojik gübreler, Orta Asya'da tarımsal yenilikler

gibi  özel  oturumlar  da  içerecektir.  Özel  oturum  tekliflerinin  kongre  programının  hazırlanmasından

önce Kongre Sekreterya'sına iletilmesi gerekmektedir.01 Ocak 2013

15 Nisan 2013

01 Mayıs 2013

15 Haziran 2013

30 Haziran 2013

01-03 Ekim 20132 013

A G R I C A S I A

Kayıt Bilgileri

Kongre kayıt ücreti dinleyiciler ve refakatçiler de dahil tüm katılımcılar için 60 USD'dir. Tüm kongre

dokümanları,  bilimsel  oturumlar,  kongre  ara  ikramları,  yemekleri  ve  eğlence  programları  kayıt

ücretine dahil olup, konaklama ve diğer teknik geziler kayıt ücretine dahil değildir. Sadece kayıt ücreti

ödeyen  kongre  katılımcılarının  makaleleri  Toprak-Su  Dergisi  Özel  Sayısı  olarak  kongre  kitabında

basılacaktır.  Kongre  katılımcıları  için  kayıt  ücreti  ödeme  yöntemleri  kongre  web  sitesinde

duyurulacaktır. 

AGRICASIA'13  kongresi  Orta Asya'nın  en  güzel  şehirlerinden  birisi  olan  Bişkek-Kırgızistan'da

gerçekleştirilecektir. Toplantı yeri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Cal

Kampüsü'nde yer alan Merkezi Kongre Salonu'dur. Detaylı bilgilendirmeler kongre web sitesinde

düzenli olarak yapılacaktır. 

Kongre YeriGaziosmanpaşa  Üniversitesi,  Ziraat  Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı

Tokat/Türkiye,      Gsm:  +90  533  4967359

Tel: +90 356 2521616,  Faks: +90 356 2521488E-mail:  mehmetrustu.karaman@gop.edu.tr

  

Kongre SekreteryasıKongre Sekreteryası

www.agricasia2013.com

Kırgızistan-Türkiye  Manas  Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Cengiz Aytmatov Cal Kampüsü

Bişkek/Kırgızistan,    Gsm:  +996  552  660027

Tel: +996 312 492756,  Faks: +996 312 492752E-posta: agricasia2013@manas.edu.kg 

Selçuk  Üniversitesi,  Ziraat  Fakültesi

Toprak  Bilimi  ve  Bitki  Besleme  Bölümü

Konya/Türkiye,    Gsm:  +90  532  5636433Tel: +90 332 2232929,  Faks: +90 332 2410108

E-posta: mzengin@selcuk.edu.tr

Doç.Dr. Mehmet ZENGİN

Yrd.Doç.Dr. Adem KARATAŞ

Prof.Dr. Mehmet Rüştü KARAMAN

İletişim AdresiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə