A ğ u s t o s y › L : s a y › : 7 ( k d V d a h I l ) 5 t LYüklə 4,42 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/19
tarix17.11.2018
ölçüsü4,42 Mb.
#80326
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

6 2   •   R U H   v e   M A D D E

değiştirerek, bir nevi başkalaşım geçirerek 

avcıdan, bir dosta dönüştü. Şimdi daha 

ziyade bir ev ya da sirk hayvanı gibi 

görünüyordu. Fakat artık çok geçti. Ben 

onun gerçekte ne olduğunu görmüştüm. 

Azmim ortaya çıktı; büyük bir kararlılık 

ve otoriteyle ona bağırdım: 

“Burada, dışarıda 

kalacaksın! Artık 

hayatımda 

sana ihtiyaç 

yok!” ve 

timsah 

anında 

ortadan 

kayboldu. 

Bu, 

sigarayı bırakma 

mücadelemdeki dönüm 

noktası oldu. O günden sonra 

bir tek sigara dahi içmedim ve timsahlara 

da bir daha asla aynı şekilde bakmadım. 

Şamanın bakış açısından değerlendirirsek, 

ben rüya aleminde bağımlılığımın ruhu 

ile karşılaşmıştım; onunla savaşmış ve 

kazanmıştım. Bana bir dost gibi görünmeye 

çalışmasına rağmen onun gerçek yüzünü 

görmüş, kararlı ve sebatkar durmuştum. O rüyadan beri hiç tütün kullanmadım. 

Belki tuhaf bir rüya. Belki de 

değil. Eğer bir bağımlılıkla ya da 

hastalıkla uğraşıyorsanız ve rüyalarınız 

yoluyla hala çözüm bulamadıysanız, 

bu sorunun ruhuna nasıl yolculuk 

edeceğinize yönelik bazı tavsiyelerimiz 

olabilir. Şamanik davul sesi içeren 

CD’yi dinlerken içsel mekanınıza 

ya da Kutsal Bahçe’nize gidin ve 

gevşeme pratiği yapın. Bu harikulade 

yerin dinginliğini hissedin. Sizi 

sakinleştirmesine izin verin. 

Kendinizi sakinlemiş hissettiğinizde 

ise en güçlü yardımcı ruhlarınıza 

gelmeleri için çağrıda bulunun. 

Eğer yardımcı ruhlarınızın kimler 

olduğundan emin değilseniz 

öncelikle onları bulmak için yolculuk 

yapmalısınız. Yardımcı ruhlarınız 

geldiği zaman, hastalığınızın ruhuyla 

yüzleşmeyi planladığınızı 

ve bunun için 

de onların 

desteğine 

ihtiyacınız 

olduğunu 

söyleyin. 

Bu tip 

şeylerin üstesinden 

tek başımıza 

gelmemiz 

gerekmez; 

istenen de bu değildir 

zaten. Dolayısıyla size enerji ve güç 

vermelerini, korumalarını ve destek 

olmalarını isteyin. 

Kendinizi enerjiyle dolu 

hissettiğinizde bahçenizin kenarında, 

sizin kişisel sığınağınızdan ayrı ve 

aşağıda bulunan, ağaçlık, yeşillik ya 

da yapraklarla kaplı bir yere giden 

bir keçiyolu bulun. Burası sizin savaş 

alanınız olacaktır. Yardımcılarınızdan 

size eşlik etmelerini isteyin ve oraya 

gidin. Siz ve yardımcı ruhlarınız, 

hastalığınızın/bağımlılığınızın ruhuyla 

burada yüzleşeceksiniz. 

Hank, rüyanızdaki her şeyi ne kadar 

canlı bir şekilde imgelerseniz, hastalık 

veya bağımlılığınızla yapacağınız 

savaşımın da o denli güçlü olacağını 

vurgular:(Devam Edecek)

Kaynak: Yazarların Bilyay Yayıncılık tarafından 

yakında çıkacak olan Ruhsal Dünyaya Uyanış adlı 

kitaptan alınmıştır.

A Ğ U S T O S   2 0 1 5   •   6 3

Etkinlikler

B‹LYAY VAKFI

• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)

04 AĞUSTOS  Gölge yanımızı bilmek… ................... A.Cemal GÜRSOY

11 AĞUSTOS  Esinlenme ve Yaratıcılık ..................... Bilun ARMAĞAN

18 AĞUSTOS  Dördüncü Yol’un ‘Ben’lere Bakışı .... Ergün ÖZYİĞİT

25 AĞUSTOS  Hayat Yolunda Engelleri Kaldırmak . Tülin ETYEMEZ SCHIMBERGYer: Hasnun Galip Sok. Pembe Çıkmazı No: 4/6 Beyoğlu - İSTANBUL • Tel: (0212) 243 18 14 - 249 34 45 • 

Faks: (0212) 252 0718 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

‹ZM‹R RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

11 AĞUSTOS  Zihnin Doğasını Keşfetmek ............... Sonay SUNUCU

25 AĞUSTOS  Rüyaların Gücü .................................. Gülbin KINACIGİLYer : Talatpaşa Cad. No:57 Yadigar Apt. Kat:4 D:12 Alsancak İZMİR • Tel: (0232) 464 00 17

e-posta irader@irad.org • www.irad.org

ADANA RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

Yaz sıcakları dolayısı ile etkinlik yapılmayacaktır. ........

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 ADANA • Tel: (0531) 950 26 52

e-posta: adrad@adrad.org • www.adrad.org

NOT: İSTANBUL’DA SALI KONFERANSLARINA VE DİĞER İLLERDEKİ 

ETKİNLİKLERE GİRİŞ ÜCRETSİZ VE SERBESTTİR.

GEÇ KALINMAMASI RİCA OLUNUR.
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 

 Alparslan Salt, Özgü Elvan Yılmaz ......................15 TL

300 Soruda Ölüm ve Ötesi: 

 Alparslan Salt........................................................15 TL 

Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ...................................11 TL 

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 

 Roger Woolger .....................................................23 TL 

Ça¤lar Boyu Uçan Daireler .........................................9 TL 

Çocukların Unutulan Dili: Lillian Firestone ..........17 TL

Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ......................19 TL

Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia Sitchin ....22 TL 

Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................25 TL 

Enki’nin Kayıp Kitabı: Zecharia Sitchin .................22 TL 

Enneadlar: Plotinos ................................................16 TL

Eon: Jean E. Charon ..............................................11 TL 

Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............9 TL

Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek

 Roger J. Woolger ..................................................20 TL

Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................7,5 TL 

Gerçek Dünyadan Manzaralar ............................... 20  TL 

Gerçek Varlık Ruhtur: Leon Denis ............................8 TL

Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne  

 Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ...........27 TL 

 2.Cilt, Maurice Nicoll ...........................................27 TL

 3.Cilt, Maurice Nicoll ...........................................35 TL

 4.Cilt, Maurice Nicoll ...........................................25 TL

 5.Cilt, Maurice Nicoll ...........................................25 TL

 5’li set, Maurice Nicoll .......................................125 TL

Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................10 TL 

Güzel Hayatı Yaratmak: Beyaz Kartal .......................6 TL 

Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts .............13 TL 

Hinduizm: Swami Nikhilananda ...........................15 TL 

Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 

 Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi: Dr. A. ‹. Yitik .................8 TL 

‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton ..................................10 TL 

‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann .......................14 TL 

‹sa Keflmir’de mi Öldü?: S. Obermeier ......................8 TL

‹sis ve Osiris: Plutark ...........................................13,5 TL

Kader Sorunu: Leon Denis .....................................13 TL

Kay›p Diyarlar: Zecharia Sitchin ............................18 TL 

Kozmik Sempati: David Spangler ............................17 TL

Kozmik Tohum: Zecharia Sitchin ...........................22 TL 

Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 

 R. Eugene Davis ..................................................5,5 TL 

Kutsal Tesirler: J. G. Bennett .................................8,5 TL 

Küresellik: Cengiz Cevre ...........................................7 TL 

Meta Ansiklopedi: Alparslan Salt-Cem Çobanlı .....40 TL

Ne ‹çin Yafl›yoruz?: J. G. Bennett ..............................8 TL

Olağanüstü İnsanlarla Karşılaşmalar ......................20 TL

Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›.................................9 TL

Ölüm Sonras›: Colin Wilson ...................................22 TL 

Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 

 Sir William Barrett .................................................8 TL 

Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin .................9 TL 

Ruhlar Kitabı: Allan Kardec ...................................30 TL 

Ruhların Kaderi: Michael Newton .........................24 TL

Ruhsal Alemin Ifl›¤›: Silver Birch ............................10 TL 

Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard ..............6 TL 

Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: Dr. K. Nowotny .............11 TL 

Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: Dr. K. Nowotny ...........10 TL 

Ruhun Güçleri: Leon Denis .....................................8 TL 

Rüyalar: Sevda Yücesoy..........................................15 TL 

Sayıların Gizemi: Rafet Gökhan Ayyüce.................18 TL 

Sevinç ve Güzellik Alemleri•

 Kader Bilmecesi: A. Pauchard ..................................7 TL 

Şamanik Yolun Çalışma Kitabı: Leo Rutherford .....24 TL 

Tanrı’nın Eczanesinden Sağlık: Maria Treben ........20 TL

Tekrardo¤ufl 2. Cilt ..................................................13 TL 

Tekrardo¤ufl 3. Cilt ..................................................13 TL

Tekrardo¤uflu Keşfetmek: Hans TenDam .................28 TL 

Türkiye’de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler:

 Derleyen ve Türkçeleştiren Alparslan Salt ............24 TL 

Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................12 TL 

Uzay Gemilerinde: George Adamski .........................9 TL 

Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Açıklamalar:

 John Willner .........................................................22 TL 

Yaflayan Zaman: Maurice Nicoll .................................18 TL

Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............8 TL 

Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 

 P.M.H. Atwater .......................................................17 TL

Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner......................13 TL 

Zaman Bafllarken: Zecharia Sitchin .......................20 TL

*****

Ruh ve Madde Dergisi (Her ay yay›nlan›r) .................... 5 TL 

(Yurt içi abone: Y›ll›k) ..............................................60 TL 

(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) .................................52 TL 

(Yurt d›fl› abone: Y›ll›k) .........................................75 Euro

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 .............................10 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 .............................12 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 .............................14 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 37 .............................18 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 38 .............................20 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 39 .............................22 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 40 .............................24 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 41 .............................26 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 42 .............................30 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 43 .............................34 TL

Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 44 .............................40 TL

Bilyay Yayıncılık/Ruh ve Madde Yay›nlar› 

Fiyat Listesi

ISBN 975-6377-55-0

9 7 8 9 7 5 6 3 7 7 5 5 0

ŞAMANİK Y

O

LUN ÇALIŞMA KİT

AB

ILEO RUTHERFO

RD, MA


LEO RUTHERFORD, MA

ŞAMANİK YOLUN

ÇALIŞMA KİTABI

RUH ve MADDE YAYINLARI

ŞAMANİK YAŞAM İÇİN PRATİK YAŞAM SEREMONİLERİ

RUHU İYİLEŞTİRİCİ ALIŞTIRMALAR

Aslan Halkı: Murry Hope ......................................12 TL

Bir Yaşamınız Daha Olsa:

     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ...................15 TL

Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov ..................................18 TL  

Dikkat: Ruh Eşiniz Çıkabilir!: Janet Cunningham,  

     Michael Ranucci ................................................... 12 TL Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 

Dünya'ya Mektup: Elia Wise ...................................16 TL

Emmanuel’in Kitab›:  

     Judith Stanton, Pat Rodegast ........................... 18,5 TL  

Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  

Göksel ve Yersel Ifl›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 

Hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal Camat ................ 14 TL 

İçimizdeki Tanrıça: Roger Woolger ............................25 TL  

‹çten D›fla De¤iflim Teknikleri: U. Markham ..................11  TL  

‹çten Yaflamak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13  TL   

Kainatın Masalı: Zeynep Zahal Camat ....................14 TL

Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ...........13  TL  

Kıyamet Kitabı: Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 

Masumiyete Dönüfl: J. M. Schwartz .........................16 TL 

Mong: Hendrick Vannek .......................................10 TL 

Psiflik Korunma: Fadime Emir ................................16 TL 

SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant› Kurmak: 

     D. Zohar–Dr. I. Marshall .................................19 TL 

Strese Son!: Alix Kirsta ............................................20 TL 

Şamanik Yolculuk: Sandra Ingerman ....................20 TL 

Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati .......................18,5 TL 

Yönlendirmeli GEVŞEME Uygulaması (CD)

      Reşat Güner .......................................................... 15 TL Zararl› Ifl›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 

Fiyat Listesi

Seçti¤iniz kitaplar› web sitemizden %20 indirimle siparifl edebilirsiniz:

www.ruhvemadde.com

C

MY

CM

MYCY

CMY


K

G. I. Gurdjieff - Gercek Dünyadan Manzaralar OK.pdf   1   08/07/14   14:12

Yüklə 4,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə