A joi, 13 octombrie 2016 (ora 10. 00)Yüklə 58,99 Kb.
tarix29.08.2018
ölçüsü58,99 Kb.
#65441
A. JOI, 13 OCTOMBRIE 2016 (ora 10.00)

AFACERI INTERNE

- Adoptarea ordinii de ziDeliberări legislative

[Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană]

- Aprobarea listei punctelor „A”

- Reforma sistemului european comun de azil

a) Dublin: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (prima lectură)

b) Condițiile de primire: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (prima lectură)

c) Calificare: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (prima lectură)

d) Procedură: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE (prima lectură)

Raport intermediar

e) Eurodac: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) (prima lectură)

f) Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO): Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (prima lectură)

Dezbatere de orientare/raport intermediar

- Cadrul de relocare: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (prima lectură)

Dezbatere de orientare- Măsuri în domeniul tehnologiei informației (TI) legate de gestionarea frontierelor

a) Controale sistematice la frontierele externe

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (prima lectură)

b) Sistemul de intrare/ieșire (EES)

i) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (prima lectură)

ii) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (prima lectură)

Raport intermediar

- Diverse

Informare din partea Președinției privind propunerile legislative actuale

Activități fără caracter legislativ

- Aprobarea listei punctelor „A”- Migrație

Punerea în aplicare 1

- Poliția de Frontieră și Garda de Coastă: Punerea în aplicare

Raport intermediar- Măsuri în domeniul tehnologiei informației (TI) legate de gestionarea frontierelor

c) Evoluția Sistemului de Informații Schengen (SIS)

d) Sistemul UE de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS)

e) Grupul de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea

Raport intermediar

- Diverse

Cea de a treia conferință ministerială a Procesului de la Praga – „Să răspundem provocărilor împreună”, Bratislava, 19-20 septembrie 2016

Informare din partea PreședințieiB. VINERI, 14 OCTOMBRIE 2016 (ora 10.00)

JUSTIȚIE

Deliberări legislative

[Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană]

- Parchetul European (EPPO): Propunere de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European

Dezbatere de orientare/Abordare generală parțială- Protejarea intereselor financiare (PIF): Propunere de directivă privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (prima lectură)

Dezbatere de orientare/raport intermediar

- Diverse

Informare din partea Președinției privind propunerile legislative actualeActivități fără caracter legislativ

- Diverse

Combaterea infracțiunilor motivate de ură în UE

Informare din partea Comisiei

o

o o


În marja Consiliului:

Reuniunea COMITETULUI MIXT (JOI, 13 OCTOMBRIE 2016 – ora 10.00)

- Poliția de Frontieră și Garda de Coastă: Punerea în aplicare

= Raport intermediar

- Măsuri în domeniul tehnologiei informației (TI) legate de gestionarea frontierelor

a) Controale sistematice la frontierele externe

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (prima lectură)

b) Sistemul de intrare/ieșire (EES)

i) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (prima lectură)

ii) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (prima lectură)

c) Evoluția Sistemului de Informații Schengen (SIS)

d) Sistemul UE de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS)

e) Grupul de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea

Raport intermediar

- Diverse

a) Informare din partea Președinției privind propunerile legislative actuale

b) Proiectul EURES-CRIM privind returnările, atelierele de lucru din decembrie 2015 și aprilie 2016

Informare din partea Belgiei

NB: Vă rugăm să transmiteți cât mai rapid posibil Serviciului de protocol o listă a delegaților care vor participa la această reuniune, la adresa de e-mail protocole.participants@consilium.europa.eu

NB: Delegații care au nevoie de legitimații valabile o zi pentru a participa la reuniuni sunt invitați să consulte documentul 14387/1/12 REV 1 privind procedura de obținere a acestora.1 Cu titlu de excepție, în prezența statelor asociate spațiului Schengen.

CM 4119/16
RO


Yüklə 58,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə