A karasal Biyomlar bulundukları ortamın iklim koşulları ve fiziki özelliklerine bağlı olarak değişik canlı türlerine sahiptir. Karasal biyomlar 3′ e ayrılmaktadır. A karasal BiyomlarYüklə 3,29 Mb.
tarix15.10.2018
ölçüsü3,29 Mb.
#74010aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlardır. Canlıları ve yaşadıkları ortamı içine almaktadır. Her biyom kendine özgü iklim, hayvan ve bitki türüne sahiptir. Biyomlar iklim koşullarına bağlı olarak ayrılmıştır. Her biyomun sahip olduğu egemen bitki örtüsü o biyomda yaşayan hayvan türlerini etkilemektedir.

 • aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlardır. Canlıları ve yaşadıkları ortamı içine almaktadır. Her biyom kendine özgü iklim, hayvan ve bitki türüne sahiptir. Biyomlar iklim koşullarına bağlı olarak ayrılmıştır. Her biyomun sahip olduğu egemen bitki örtüsü o biyomda yaşayan hayvan türlerini etkilemektedir.

 • Karasal ve Sucul olmak üzere biyomlar ikiye ayrılmaktadır:

A)  Karasal Biyomlar Karasal biyomlar bulundukları ortamın iklim koşulları ve fiziki özelliklerine bağlı olarak değişik canlı türlerine sahiptir. Karasal biyomlar 3′ e ayrılmaktadır.

 • A)  Karasal Biyomlar Karasal biyomlar bulundukları ortamın iklim koşulları ve fiziki özelliklerine bağlı olarak değişik canlı türlerine sahiptir. Karasal biyomlar 3′ e ayrılmaktadır.Çöl Biyomları Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı ya da çok seyrek olarak bulunduğu yerlerdir. Düzenli olarak yağmur yağmamaktadır. Belli aralıklarla kısa süreli yağışlar meydana gelebilmektedir. Çöl biyomunda sıcaklık farkı çok yüksektir.Gündüz + 55 derecelere kadar çıkabilen sıcaklık geceleri eksi değerlere inmektedir. Bu sıcaklık farkından dolayı çölde bulunan taşlarda çözülmeler meydana gelmektedir. Çöl biyomunda su ihtiyacı az olan bitkiler bulunmaktadır. Yağmur yağdığı zaman gerekli suyu vücutlarına depolayan kaktüsler en önemli çöl bitkilerindendir. Çölde yaşayan hayvan türlerine örnek olarak sürüngenleri, böcekleri ve bazı kemirgenleri verebiliriz. Başlıca çöllere örnek olarak   Gobi Çölü, Büyük Sahra Çölü, Arabistan Çölü, Kalahari Çölü verilebilir. Sıcak çöller dönenceler arsında yaygındırKuzey Afrıkada Sahra çölü, Orta Asyada Gobi ve Tarım çölleri,Arabistan çölleri,

 • Çöl Biyomları Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı ya da çok seyrek olarak bulunduğu yerlerdir. Düzenli olarak yağmur yağmamaktadır. Belli aralıklarla kısa süreli yağışlar meydana gelebilmektedir. Çöl biyomunda sıcaklık farkı çok yüksektir.Gündüz + 55 derecelere kadar çıkabilen sıcaklık geceleri eksi değerlere inmektedir. Bu sıcaklık farkından dolayı çölde bulunan taşlarda çözülmeler meydana gelmektedir. Çöl biyomunda su ihtiyacı az olan bitkiler bulunmaktadır. Yağmur yağdığı zaman gerekli suyu vücutlarına depolayan kaktüsler en önemli çöl bitkilerindendir. Çölde yaşayan hayvan türlerine örnek olarak sürüngenleri, böcekleri ve bazı kemirgenleri verebiliriz. Başlıca çöllere örnek olarak   Gobi Çölü, Büyük Sahra Çölü, Arabistan Çölü, Kalahari Çölü verilebilir. Sıcak çöller dönenceler arsında yaygındırKuzey Afrıkada Sahra çölü, Orta Asyada Gobi ve Tarım çölleri,Arabistan çölleri,

 • Hint çölleri, Büyük Avusturya çölü.Oluşumlarına göre üçe ayrılır. 1. ) Suptropikal çöl iklimi: Her iki yarım kürede dönence çevrelerinde ve kıtaların batı kıyılarında oluşmuşlardır. Alçalıcı hava hareketleri kuraklığa ve çölleşmeye yol açmıştır. Bu çöllerin oluşumunda soğuk su akıntılarının da etkisi vardır. a-) Kuzey Afrika’da Büyük Sahra ve Libya çölleri b-) Güney Afrika’da Kalahari ve Namibya  c-) Kuzey Amerika’da Kaliforniya d-) Güney Amerika’da Atacama  e-) Avustralya’da Büyük kum ve Victoria çölleri f-) Hindistan’da Tar çölü g-Arabistan’daki Necef ve Rub’ul Hali çölü Yıllık sıcaklık farkları azdır (10-15ºC). Bunun temel sebebi güneş ışınlarının geliş açısının çok değişmemesidir. Gece ile gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Günlük sıcaklık farkları nem azlığından dolayı 40ºC ‘yi geçer. Buharlaşma çok fazladır. Güneşlenme oranı %90 kadardır.  Dünya’da güneşlenmenin en fazla olduğu yerlerdir. Vahaların dışındaki yerler yerleşmeye elverişli değildir.  Belirli bir yağış rejimi yoktur. Yılda 1-2 kez yağış düşer. Ortalama yağış miktarı 250mm kadardır. bitkiler, ancak ırmak boyları ile yer altı su seviyesinin yüksek olduğu vahalarda görülürler.

 • Oluşumlarına göre üçe ayrılır. 1. ) Suptropikal çöl iklimi: Her iki yarım kürede dönence çevrelerinde ve kıtaların batı kıyılarında oluşmuşlardır. Alçalıcı hava hareketleri kuraklığa ve çölleşmeye yol açmıştır. Bu çöllerin oluşumunda soğuk su akıntılarının da etkisi vardır. a-) Kuzey Afrika’da Büyük Sahra ve Libya çölleri b-) Güney Afrika’da Kalahari ve Namibya  c-) Kuzey Amerika’da Kaliforniya d-) Güney Amerika’da Atacama  e-) Avustralya’da Büyük kum ve Victoria çölleri f-) Hindistan’da Tar çölü g-Arabistan’daki Necef ve Rub’ul Hali çölü Yıllık sıcaklık farkları azdır (10-15ºC). Bunun temel sebebi güneş ışınlarının geliş açısının çok değişmemesidir. Gece ile gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Günlük sıcaklık farkları nem azlığından dolayı 40ºC ‘yi geçer. Buharlaşma çok fazladır. Güneşlenme oranı %90 kadardır.  Dünya’da güneşlenmenin en fazla olduğu yerlerdir. Vahaların dışındaki yerler yerleşmeye elverişli değildir.  Belirli bir yağış rejimi yoktur. Yılda 1-2 kez yağış düşer. Ortalama yağış miktarı 250mm kadardır. bitkiler, ancak ırmak boyları ile yer altı su seviyesinin yüksek olduğu vahalarda görülürler.2. ) Karasal Çöller: Orta kuşakta ki çöller, karalarının deniz etkisinden uzak iç kesimlerinde görülür.  Oluşumlarında deniz etkisine kapalı olmaları etkili olmuştur. Fhön olayı da çölleşmede etkili olmuştur. a-) Orta Asya’da Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan  b-) İran’da Deşt-i kebir, Deşt-i lut c-) Kuzey Amerika’da Nevada ve Arizona  Bitki örtüsü steptir. Yıllık yağış miktarı 20 mm'yi geçmez. Hem yıllık hem de günlük sıcaklık farkları fazladır. Diğer özellikleri Sup tropikal çöllere benzemektedir. 

 • 2. ) Karasal Çöller: Orta kuşakta ki çöller, karalarının deniz etkisinden uzak iç kesimlerinde görülür.  Oluşumlarında deniz etkisine kapalı olmaları etkili olmuştur. Fhön olayı da çölleşmede etkili olmuştur. a-) Orta Asya’da Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan  b-) İran’da Deşt-i kebir, Deşt-i lut c-) Kuzey Amerika’da Nevada ve Arizona  Bitki örtüsü steptir. Yıllık yağış miktarı 20 mm'yi geçmez. Hem yıllık hem de günlük sıcaklık farkları fazladır. Diğer özellikleri Sup tropikal çöllere benzemektedir. Tundra:  Kutuplar gibi soğuk, rüzgârlı ve az yağışlı bölgelerdeki bitki örtüsüne Tundra denir. Kuzey Yarı Kürede Kuzey Buz Denizi ile Kutup Dairesi arasında yani kutup bölgelerine yerleşmiş biyomlardır. Tundralarda buzullar etkili olur, yılın sadece 3 ayı buzsuz geçer ve gün içindeki en yüksek sıcaklık bile 10°C den azdır. Toprağın buzlu yapısı sıcak mevsimlerde 30–40 cm derinliğe kadar çözünebilir. Bu zamanda da ortalık çamur deryası haline gelir. 

 • Tundra:  Kutuplar gibi soğuk, rüzgârlı ve az yağışlı bölgelerdeki bitki örtüsüne Tundra denir. Kuzey Yarı Kürede Kuzey Buz Denizi ile Kutup Dairesi arasında yani kutup bölgelerine yerleşmiş biyomlardır. Tundralarda buzullar etkili olur, yılın sadece 3 ayı buzsuz geçer ve gün içindeki en yüksek sıcaklık bile 10°C den azdır. Toprağın buzlu yapısı sıcak mevsimlerde 30–40 cm derinliğe kadar çözünebilir. Bu zamanda da ortalık çamur deryası haline gelir. Tundra , Kuzey ülkelerinde rastlanan, yapısına likenlerin de katıldığı bodur ot topluluklarıdır. Ilıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru yaklaşıldıkça ormanların yerini, bodur çalılar ile karayosunları ve likenlerdenmeydana gelen tundralar alır. Tundralar yılın dörtte üçünden uzun bir süre karlarla örtülü kalır. Bunun için kutup bölgesi dışında yetişen bazı ağaçlara burada ancak bodur çalılar halinde rastlanır. Kutup söğüdü ve bodur huşbunlara misal verilebilir. Hakim bitki topluluklarını karayosunları ve likenler (Ren geyiği likenleri vs.) meydana getirir.

 • Tundra , Kuzey ülkelerinde rastlanan, yapısına likenlerin de katıldığı bodur ot topluluklarıdır. Ilıman kuşağın kuzeyinden kutuplara doğru yaklaşıldıkça ormanların yerini, bodur çalılar ile karayosunları ve likenlerdenmeydana gelen tundralar alır. Tundralar yılın dörtte üçünden uzun bir süre karlarla örtülü kalır. Bunun için kutup bölgesi dışında yetişen bazı ağaçlara burada ancak bodur çalılar halinde rastlanır. Kutup söğüdü ve bodur huşbunlara misal verilebilir. Hakim bitki topluluklarını karayosunları ve likenler (Ren geyiği likenleri vs.) meydana getirir.

 • Tundraların hakim olduğu alanlar, İzlanda'dan Kamçatka'ya olan kuzey kesimler ve Sibirya'dır. Tundralarda iklim çok değişkendir. Kuzey Kutup bölgesinin bozkır kısımlarında yazın sıcaklık 15 °C'ye varırken, kışın -32 °C ye kadar düşer. Alp tundrasında iklim daha ılımandır. Bu bölgede en fazla yağış yaz aylarında görülür. Yaz aylarının yağışlı oluşu dolayısıyle bölge bataklık ve turbalık bakımından da zengindir.

 • Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü ve bu bitkilerle kaplı geniş alan, kutup bozkırı.

Yüklə 3,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə